Apakah Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG) ?

Apakah Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG) ?

.
.
.

Calon yang terpilih bagi mengikuti Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PPISMP) Dan Program Penghantaran Pelajar Cemerlang (PPC) mesti menduduki UKCG. Ujian ini terdiri daripada dua sesi iaitu :

(1) Sesi Ujian Bertulis. 

Terdiri daripada Bahagian A dan Bahagian B yang MESTI dijawab oleh calon dalam tempoh 45 minit.

(2)  Sesi Ujian Kecergasan Fizikal

Semua calon MESTI menjalani Ujian Kecergasan Fizikal.

Calon yang memilih Pendidikan Jasmani sebagai opsyen pertama (1) atau kedua (2) MESTI menjalani Ujian Amali Pendidikan Jasmani.

(3)  Calon MESTI menandatangani Surat Akuan Calon dan diserahkan kepada pengawas yang bertugas sebelum ujian dilaksanakan.

…………………………………………………………………………………………………..

Untuk maklumat Kursus Perguruan / PISMP yang lain, sila klik :

http://www.bumigemilang.com/?cat=27

………………………………………………………………………………………..…..……..

One Reply to “Apakah Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG) ?”

Write a Comment