Archives for;

Bahasa Inggeris / English

Short Story Cheat ! (C2) : Form 2 English

Bumi Gemilang 300 Moral Values, Themes, Synopsis (C2) Sila Klik : Moral Values Themes Synopsis Juga Klik : Short Story Cheat ! (C) English : Novel + Literature Component Tingkatan 1, 2, 3 Bahasa Melayu : Novel-Novel Tingkatan 1, 2, 3 Bahasa Melayu Tingkatan 1, 2, 3 : Cerpen, Sajak, Pantun, Syair, Drama … …………………………………………………………………………………. . Untuk Rujukan […] Sila Baca Sepenuhnya →
.
.

Short Story Cheat ! (C1) : Form 2 English

Bumi Gemilang 300 Notes, Setting, Themes, Moral Values, Characters, Step By Step Guide (C1) Sila Klik : Notes, Setting, Step By Step Guide Themes, Moral Values, Characters Juga Klik : Short Story Cheat ! (C) English : Novel + Literature Component Tingkatan 1, 2, 3 Bahasa Melayu : Novel-Novel Tingkatan 1, 2, 3 Bahasa Melayu Tingkatan 1, 2, […] Sila Baca Sepenuhnya →

Poem My Hero  (C4) : Form 2 English

Bumi Gemilang 300 Notes, Setting, Persona, Tone, Stanza to Stanza Guides (C4) Sila Klik : Notes, Setting, Persona, Tone, Stanza to Stanza Guides Juga Klik : Poem My Hero (C) English : Novel + Literature Component Tingkatan 1, 2, 3 Bahasa Melayu : Novel-Novel Tingkatan 1, 2, 3 Bahasa Melayu Tingkatan 1, 2, 3 : Cerpen, Sajak, Pantun, […] Sila Baca Sepenuhnya →

Poem My Hero  (C1) : Form 2 English

Bumi Gemilang 300 Synopsis, Meaning, Paraphrase, Themes, Point of View (C1) Sila Klik : Synopsis Stanza by Stanza (Paraphrase) Themes and Point Of View Juga Klik : Poem My Hero (C) English : Novel + Literature Component Tingkatan 1, 2, 3 Bahasa Melayu : Novel-Novel Tingkatan 1, 2, 3 Bahasa Melayu Tingkatan 1, 2, 3 : Cerpen, Sajak, […] Sila Baca Sepenuhnya →

Poem My Hero  (C2) : Form 2 English

Bumi Gemilang 300 Literary Devices, Moral Values, Language and Style, Tone, Mood and Atmosphere, Rhyme and Rhythm (C2) Sila Klik : Literary Devices Moral Values Language and Style, Tone, Mood and Atmosphere, Rhyme and Rhythm Juga Klik : Poem My Hero (C) English : Novel + Literature Component Tingkatan 1, 2, 3 Bahasa Melayu : Novel-Novel Tingkatan 1, […] Sila Baca Sepenuhnya →
.
.