You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Kegiatan-Kegiatan Ekonomi untuk Kawasan Yang Berpotensi Dimajukan

Tugasan Geografi PT3 2017 – Kegiatan-Kegiatan Ekonomi untuk Kawasan Yang Berpotensi Dimajukan. Calon Tingkatan 3 Tahun 2017 wajib melaksanakan Tugasan Pentaksiran Tingkatan 3 mata pelajaran Geografi. Calon perlu melaksanakan penulisan tugasan dalam tempoh 9 waktu pengajaran dan pembelajaran (satu waktu = 40 minit) bersamaan 360 minit atau 12 waktu pengajaran dan pembelajaran (satu waktu = … [ Sila Baca Sepenuhnya ]

. .

Pandang Darat Fizikal dan Pandang Darat Budaya (Peta Lakar)

Tugasan / Kerja Kursus Geografi PT3 2017 – Peta Lakar : Pandang Darat Fizikal dan Pandang Darat Budaya. Calon boleh melakukan aktiviti mencari dan mengumpul maklumat di luar waktu pengajaran dan pembelajaran. Calon boleh melaksanakan kajian secara berkumpulan tetapi hasil kerja mestilah dibuat secara individu. Calon digalakkan menyertakan foto / gambar / rajah / grafik … [ Sila Baca Sepenuhnya ]

Definisi Ciri Fizikal dan Definisi Ciri Budaya (Peta Lakar) –

Tugasan / Kerja Kursus Geografi PT3 2017 – Peta Lakar : Definisi Ciri Fizikal dan Definisi Ciri Budaya. Calon Tingkatan 3 Tahun 2017 wajib melaksanakan Tugasan Pentaksiran Tingkatan 3 mata pelajaran Geografi. Calon perlu melaksanakan penulisan tugasan dalam tempoh 9 waktu pengajaran dan pembelajaran (satu waktu = 40 minit) bersamaan 360 minit atau 12 waktu … [ Sila Baca Sepenuhnya ]

Borang Soal Selidik / Temu Bual Tugasan Geografi PT3 2017

Borang Soal Selidik / Temu Bual Tugasan Geografi PT3 2017. Pentaksiran Tingkatan 3. Calon boleh melakukan aktiviti mencari dan mengumpul maklumat di luar waktu pengajaran dan pembelajaran. Calon boleh melaksanakan kajian secara berkumpulan tetapi hasil kerja mestilah dibuat secara individu. Calon digalakkan menyertakan foto / gambar / rajah / grafik yang relevan untuk menjelaskan lagi hasil … [ Sila Baca Sepenuhnya ]

Melukis dan Mentafsir Peta Lakar (Tugasan Geografi PT3 2017)

Melukis dan Mentafsir Peta Lakar (Tugasan Geografi PT3 2017). Calon boleh melakukan aktiviti mencari dan mengumpul maklumat di luar waktu pengajaran dan pembelajaran. Calon boleh melaksanakan kajian secara berkumpulan tetapi hasil kerja mestilah dibuat secara individu. Calon digalakkan menyertakan foto / gambar / rajah / grafik yang relevan untuk menjelaskan lagi hasil kajian. Calon digalakkan menggunakan … [ Sila Baca Sepenuhnya ]

Tugasan Geografi PT3 2017 : Bahan Rujukan dan Contoh –

Tugasan / Kerja Kursus Geografi PT3 2017 : Bahan-Bahan Rujukan dan Contoh. Calon Tingkatan 3 Tahun 2017 wajib melaksanakan Tugasan Pentaksiran Tingkatan 3 mata pelajaran Geografi. Calon perlu melaksanakan penulisan tugasan dalam tempoh 9 waktu pengajaran dan pembelajaran (satu waktu = 40 minit) bersamaan 360 minit atau 12 waktu pengajaran dan pembelajaran (satu waktu = … [ Sila Baca Sepenuhnya ]

Contoh Kaedah Kajian Tugasan Geografi PT3 2017 –

Contoh Kaedah Kajian Tugasan / Kerja Kursus Geografi PT3 2017   (… boleh dihuraikan lagi …). Calon boleh melaksanakan kajian secara berkumpulan tetapi hasil kerja mestilah dibuat secara individu. Calon digalakkan menyertakan foto / gambar / rajah / grafik yang relevan untuk menjelaskan lagi hasil kajian. Calon digalakkan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) untuk … [ Sila Baca Sepenuhnya ]

Contoh Objektif Kajian Tugasan Geografi PT3 2017 –

Contoh Objektif Kajian Tugasan / Kerja Kursus Geografi PT3 2017. Calon mestilah menulis hasil tugasan dengan tangan. Calon boleh melakukan aktiviti mencari dan mengumpul maklumat di luar waktu pengajaran dan pembelajaran. Calon boleh melaksanakan kajian secara berkumpulan tetapi hasil kerja mestilah dibuat secara individu. Calon digalakkan menyertakan foto / gambar / rajah / grafik yang … [ Sila Baca Sepenuhnya ]

error: Alert: Content is protected !!
Inline
Inline