Archives for 

PT3 + PMR

Contoh Rumusan : PT3 Sejarah Tugasan 2014

Swift- FacebookBumiGemilang.png Contoh Rumusan : Tugasan Sejarah PT3 2014 (Rujukan) . RUMUSAN i. Saya amat bersyukur kerana saya dapat mengumpulkan segala maklumat dari pelbagai sumber rujukan yang ada. Kajian yang dilakukan selama seminggu ini. Tugasan ini menggerakkan saya untuk mempelajari dan mengetahui lebih lanjut tentang perpaduan di Malaysia. Melalui kajian ini, saya menyedari bahawa kita haruslah berbangga […] Please Continue Reading →

Rujukan Tugasan Geografi PT3 Tahun 2014

Swift- FacebookBumiGemilang.png Rujukan Tugasan Geografi PT3 Tahun 2014 Sila Klik : Bahan Rujukan – Tugasan / Pentaksiran Geografi PT3 Tahun 2014  Pencemaran Udara Pencemaran Air Pencemaran Bau Pencemaran Tanih PT3 Geografi – Borang Soal Selidik Tugasan 2014 PT3 Geografi – Kerangka Pelaksanaan Tugasan 2014 Kerja Kursus / Folio Geografi Tingkatan 3 : Pencemaran Alam Sekitar Kerja Kursus […] Please Continue Reading →

Rujukan Tugasan Sejarah PT3 Tahun 2014

Swift- FacebookBumiGemilang.png Rujukan Tugasan Sejarah PT3 Tahun 2014 Sila Klik : Bahan Rujukan – Tugasan / Pentaksiran Sejarah PT3 Tahun 2014 Contoh Rumusan : PT3 Sejarah Tugasan 2014 Isu Perpaduan Kaum Kepentingan Perpaduan Kaum Faktor Pengukuhan Perpaduan Kaum Cabaran Mengekalkan Perpaduan Kaum Langkah Mengekalkan dan Memantapkan Perpaduan PT3 Sejarah – Kerangka / Draf Tugasan 2014 PT3 Sejarah […] Please Continue Reading →

PT3 Sejarah – Contoh Tugasan 2014

Swift- FacebookBumiGemilang.png PT3 Sejarah – Contoh Tugasan 2014  (Rujukan) Sila Klik : Contoh Tugasan 2014 . Juga Klik : Bahan Rujukan – Tugasan / Pentaksiran Sejarah PT3 Tahun 2014 Rujukan Tugasan Sejarah PT3 Tahun 2014 Bahan Rujukan – Tugasan / Pentaksiran Geografi PT3 Tahun 2014  Rujukan Tugasan Geografi PT3 Tahun 2014 . ……………………………………………………………………………………………….. Untuk Rujukan Tingkatan 1, […] Please Continue Reading →

Kepentingan Perpaduan Kaum : PT3 Sejarah Tugasan 2014

Swift- FacebookBumiGemilang.png Kepentingan Perpaduan Kaum : PT3 Sejarah Tugasan 2014 (Rujukan) Sila Klik : http://www.bumigemilang.com http://cikguchom.blogspot.com http://retibahasa.blogspot.com . Juga Klik : Bahan Rujukan – Tugasan / Pentaksiran Sejarah PT3 Tahun 2014 Rujukan Tugasan Sejarah PT3 Tahun 2014 Bahan Rujukan – Tugasan / Pentaksiran Geografi PT3 Tahun 2014  Rujukan Tugasan Geografi PT3 Tahun 2014 . KEPENTINGAN i. Kepentingan […] Please Continue Reading →

Faktor Pengukuhan Perpaduan Kaum : PT3 Sejarah Tugasan 2014

Swift- FacebookBumiGemilang.png Faktor Pengukuhan Perpaduan Kaum : PT3 Sejarah Tugasan 2014 (Rujukan) Sila Klik : http://cikguchom.blogspot.com http://blogcikguazaman.blogspot.com http://kertas1bmspm.blogspot.com . Juga Klik : Bahan Rujukan – Tugasan / Pentaksiran Sejarah PT3 Tahun 2014 Rujukan Tugasan Sejarah PT3 Tahun 2014 Bahan Rujukan – Tugasan / Pentaksiran Geografi PT3 Tahun 2014  Rujukan Tugasan Geografi PT3 Tahun 2014 . FAKTOR i. […] Please Continue Reading →

Cabaran Mengekalkan Perpaduan Kaum : PT3 Sejarah Tugasan 2014

Swift- FacebookBumiGemilang.png Cabaran Mengekalkan Perpaduan Kaum : PT3 Sejarah Tugasan 2014 (Rujukan) Sila Klik : http://www.utusan.com.my/utusan/Rencana http://melayumaya.blogspot.com http://unclemilydungun.blogspot.com . Juga Klik : Bahan Rujukan – Tugasan / Pentaksiran Sejarah PT3 Tahun 2014 Rujukan Tugasan Sejarah PT3 Tahun 2014 Bahan Rujukan – Tugasan / Pentaksiran Geografi PT3 Tahun 2014  Rujukan Tugasan Geografi PT3 Tahun 2014 . CABARAN Terdapat beberapa […] Please Continue Reading →

Langkah Mengekalkan dan Memantapkan Perpaduan : PT3 Sejarah Tugasan 2014

Swift- FacebookBumiGemilang.png PT3 Sejarah Tugasan 2014 : Langkah Mengekalkan dan Memantapkan Perpaduan (Rujukan) Sila Klik : http://www.ipgkbl.net/sejarah http://www.utusan.com.my/utusan http://hand-book-1996.blogspot.com http://chocolateissweeterthanwords.blogspot.com/ http://tzulhafizsyam.blogspot.com . Juga Klik : Bahan Rujukan – Tugasan / Pentaksiran Sejarah PT3 Tahun 2014 Rujukan Tugasan Sejarah PT3 Tahun 2014 Bahan Rujukan – Tugasan / Pentaksiran Geografi PT3 Tahun 2014  Rujukan Tugasan Geografi PT3 Tahun 2014 […] Please Continue Reading →

Isu Perpaduan Kaum : PT3 Sejarah Tugasan 2014

Swift- FacebookBumiGemilang.png PT3 Sejarah Tugasan 2014 : Isu Perpaduan Kaum (Rujukan) Sila Klik : http://ba-cemerlangbahasadansastera.blogspot.com http://mazvinaras.blogspot.com http://www.google.com.my/ved=0CC0QFjAC . Juga Klik : Bahan Rujukan – Tugasan / Pentaksiran Sejarah PT3 Tahun 2014 Rujukan Tugasan Sejarah PT3 Tahun 2014 Bahan Rujukan – Tugasan / Pentaksiran Geografi PT3 Tahun 2014  Rujukan Tugasan Geografi PT3 Tahun 2014 . ……………………………………………………………………………………………….. Untuk Rujukan […] Please Continue Reading →

Pencemaran Udara : PT3 Geografi Tugasan 2014

Swift- FacebookBumiGemilang.png PT3 Geografi Tugasan 2014 : Pencemaran Udara (Rujukan) Sila Klik : http://www.bumigemilang.com(1) (Jerebu) http://www.bumigemilang.com(2) (Jerebu) http://alamsekitarterkini.wordpress.com (Jerebu) http://generasiku-2010.blogspot.com (Jerebu) http://www.bumigemilang.com(3) http://www.slideshare.net/nursyafika3557 http://umi-nazihah.blogspot.com http://pencemaran-pencemaran.blogspot.com http://alamsekitarterkini.wordpress.com http://generasiku-2010.blogspot.com . Juga Klik : Bahan Rujukan – Tugasan / Pentaksiran Geografi PT3 Tahun 2014  Rujukan Tugasan Geografi PT3 Tahun 2014 Bahan Rujukan – Tugasan / Pentaksiran Sejarah PT3 Tahun 2014 Rujukan Tugasan Sejarah PT3 […] Please Continue Reading →