Archives for 

PT3 + PMR

Contoh Kertas Soalan Pendidikan Islam PT3 2014

Swift- FacebookBumiGemilang.png Contoh Kertas Soalan Pendidikan Islam PT3 2014 Sila Klik : Pendidikan Islam Instrumen Contoh Pendidikan Islam Juga Klik : Contoh Kertas Soalan & Instrumen PT3 2014 (Semua Subjek) ……………………………………………………………………………………………….. Untuk Rujukan Tingkatan 1, 2, 3 (Soalan Peperiksaan, Nota, Jawapan, Latihan…) Soalan Peperiksaan Percubaan  Bahasa Melayu Bahasa Inggeris  (English) Matematik  (Mathematics) Sains  (Science) Kemahiran Hidup Pendidikan […] Please Continue Reading →

Contoh Kertas Soalan Matematik / Mathematics PT3 2014

Swift- FacebookBumiGemilang.png Contoh Kertas Soalan Matematik / Mathematics PT3 2014 Sila Klik : Matematik / Mathematics Instrumen Contoh Mathematics Juga Klik : Contoh Kertas Soalan & Instrumen PT3 2014 (Semua Subjek) ……………………………………………………………………………………………….. Untuk Rujukan Tingkatan 1, 2, 3 (Soalan Peperiksaan, Nota, Jawapan, Latihan…) Soalan Peperiksaan Percubaan  Bahasa Melayu Bahasa Inggeris  (English) Matematik  (Mathematics) Sains  (Science) Kemahiran Hidup […] Please Continue Reading →

Contoh Kertas Soalan Sains / Science PT3 2014

Swift- FacebookBumiGemilang.png Contoh Kertas Soalan Sains / Science PT3 2014 Sila Klik : Sains / Science Instrumen Contoh Science Juga Klik : Contoh Kertas Soalan & Instrumen PT3 2014 (Semua Subjek) ……………………………………………………………………………………………….. Untuk Rujukan Tingkatan 1, 2, 3 (Soalan Peperiksaan, Nota, Jawapan, Latihan…) Soalan Peperiksaan Percubaan  Bahasa Melayu Bahasa Inggeris  (English) Matematik  (Mathematics) Sains  (Science) Kemahiran Hidup […] Please Continue Reading →

Contoh Kertas Soalan Kemahiran Hidup Bersepadu PT3 2014

Swift- FacebookBumiGemilang.png Contoh Kertas Soalan Kemahiran Hidup Bersepadu PT3 2014 Sila Klik : KHB Kemahiran Teknikal KHB ERT KHB Pertanian KHB Perdagangan dan Keusahwanan Instrumen Contoh KHB Kemahiran Teknikal Instrumen Contoh KHB ERT Instrumen Contoh KHB Pertanian Instrumen Contoh KHB Perdagangan dan Keusahawanan Juga Klik : Contoh Kertas Soalan & Instrumen PT3 2014 (Semua Subjek) ……………………………………………………………………………………………….. Untuk […] Please Continue Reading →

Kajian Lapangan (Instrumen PT3 bagi Geografi & Sejarah)

Swift- FacebookBumiGemilang.png Kajian Lapangan (Instrumen PT3 bagi Geografi & Sejarah) Penerangan : Tugasan yang memerlukan murid membuat kajian di luar bilik darjah atau di makmal untuk mendapatkan data dan maklumat serta membuat laporan Tempoh : Murid melaksanakan tugasan dalam tempoh tidak melebihi 6 waktu pembelajaran Konstruk : Pengetahuan, Kefahaman, Kemahiran dan Nilai Kaedah Penskoran : Analitik atau […] Please Continue Reading →

Kajian Kes (Instrumen PT3 bagi Geografi & Sejarah)

Swift- FacebookBumiGemilang.png Kajian Kes (Instrumen PT3 bagi Geografi & Sejarah) Penerangan : Tugasan yang memerlukan murid membuat kajian berdasarkan data dan maklumat yang diperoleh dan membuat laporan Tempoh : Murid melaksanakan tugasan dalam tempoh tidak melebihi 6 waktu pembelajaran Konstruk : Pengetahuan, Kefahaman, Kemahiran dan Nilai Kaedah Penskoran : Analitik atau holistik Tugasan : Tugasan dibangunkan dalam […] Please Continue Reading →

Projek (Instrumen PT3 bagi Geografi & Sejarah)

Swift- FacebookBumiGemilang.png Projek (Instrumen PT3 bagi Geografi & Sejarah) Penerangan : Tugasan yang memerlukan murid menghasilkan sesuatu produk dan membuat pelaporan tentang produk / artifak yang dihasilkan Tempoh : Murid melaksanakan tugasan dalam tempoh tidak melebihi 6 waktu pembelajaran Konstruk : Pengetahuan, Kefahaman, Kemahiran dan Nilai Kaedah Penskoran : Analitik atau holistik Tugasan : Tugasan dibangunkan dalam […] Please Continue Reading →

Tugasan Bertulis (Instrumen PT3 bagi Geografi & Sejarah)

Swift- FacebookBumiGemilang.png Tugasan Bertulis (Instrumen PT3 bagi Geografi & Sejarah) Penerangan : Tugasan yang memerlukan murid membuat laporan atau dokumen mengikut spesifikasi atau format yang ditetapkan , menghasilkan karya kreatif, ciptaan dan gubahan dalam bentuk tulisan Tempoh : Murid melaksanakan tugasan dalam tempoh tidak melebihi 6 waktu pembelajaran Konstruk : Pengetahuan, Kefahaman, Kemahiran dan Nilai Kaedah Penskoran […] Please Continue Reading →

Bahasa Arab Tingkatan 3: Soalan Percubaan, Karangan, Jawapan… []

Swift- FacebookBumiGemilang.png Bahasa Arab Tingkatan 3: Soalan Percubaan, Karangan, Jawapan… [] Sila Klik : Soalan Percubaan Bahasa Arab PMR 2013 Soalan Percubaan Bahasa Arab PMR 2012 Soalan Percubaan Bahasa Arab PMR 2011 Karangan (Insyak) Bahasa Arab Tingkatan 3 Contoh Karangan (Insyak) Bahasa Arab Modul Soalan Bahasa Arab Soalan Peperiksaan Percubaan Bahasa Arab Bahasa Arab: Contoh Soalan Bina […] Please Continue Reading →

Pendidikan Islam Tingkatan 3 2014: Tips Peperiksaan, Panduan, Cara Menjawab []

Swift- FacebookBumiGemilang.png Pendidikan Islam Tingkatan 3 2014: Tips Peperiksaan, Panduan, Teknik Menjawab [] Sila Klik : Pendidikan Islam Tingkatan 3: Soalan Percubaan, Nota, Latihan, Jawapan…] Teknik Menjawab Pendidikan Islam (1) Teknik Menjawab Pendidikan Islam (2) ……………………………………………………………………………………………….. Untuk Rujukan Tingkatan 1, 2, 3 (Soalan Peperiksaan, Nota, Jawapan, Latihan…) Soalan Peperiksaan Percubaan  Bahasa Melayu Bahasa Inggeris  (English) Matematik  (Mathematics) […] Please Continue Reading →