Short Story Leaving (C): Synopsis, Plot, Characters, Setting, Theme …

Synopsis, Plot, Characters and Characteristics, Setting, Theme, Moral Values Short Story Leaving (C) – Bahasa Inggeris Tingkatan 4 / Form 4 English (SPM). English literature components and novels.  Semoga perkongsian nota-nota rujukan bahasa Inggeris, contoh-contoh karangan, bahan-bahan pembelajaran dan pengajaran SPM (Sijil Pelajaran Malaysia), tingkatan 4, tingkatan 5 dalam post di blog Bumi Gemilang berguna dan […]

. .

Short Story Tanjung Rhu (C): Synopsis, Setting, Characters, Themes …

Synopsis, Setting, Characters and Characteristics, Plot, Themes, Moral Values, Point of View, Language and Style, Message Short Story Tanjung Rhu (C) – Bahasa Inggeris Tingkatan 4 / Form 4 English (SPM). English literature components and novels.  Semoga perkongsian nota-nota rujukan bahasa Inggeris, contoh-contoh karangan, bahan-bahan pembelajaran dan pengajaran SPM (Sijil Pelajaran Malaysia), tingkatan 4, tingkatan […]

Novel Silir Daksina (K): Sinopsis, Tema, Persoalan, Watak, Nilai …

Sinopsis, Tema, Persoalan, Watak dan Perwatakan, Nilai Murni, Pengajaran, Plot, Teknik Plot, Latar Masa, Latar Tempat, Latar Masyarakat Novel Silir Daksina (K). Komponen sastera dan novel BM / bahasa melayu. Semoga perkongsian nota-nota rujukan bahasa melayu, contoh-contoh karangan, bahan-bahan pembelajaran dan pengajaran SPM (Sijil Pelajaran Malaysia), tingkatan 4, tingkatan 5 dalam post di blog Bumi Gemilang […]

Novel Leftenan Adnan Wira Bangsa (K4): Komsas Tingkatan 4

Sinopsis Bab Demi Bab, Tema, Persoalan, Watak dan Perwatakan, Latar Masa, Latar Tempat, Latar Masyarakat, Plot, Teknik Penceritaan, Nilai, Pengajaran Novel Leftenan Adnan Wira Bangsa (K4): Komsas Tingkatan 4. Komponen sastera dan novel BM / bahasa melayu. Semoga perkongsian nota-nota rujukan bahasa melayu, contoh-contoh karangan, bahan-bahan pembelajaran dan pengajaran SPM (Sijil Pelajaran Malaysia), tingkatan 4, […]

Novel Songket Berbenang Emas (K): Sinopsis, Tema, Persoalan, Nilai …

Sinopsis, Tema, Persoalan, Watak dan Perwatakan, Latar Masa, Latar Tempat, Latar Masyarakat, Plot, Binaan Plot, Gaya Bahasa, Nilai, Pengajaran Novel Songket Berbenang Emas (K) – Komsas Tingkatan 5. Komponen sastera dan novel BM / bahasa melayu. Semoga perkongsian nota-nota rujukan bahasa melayu, contoh-contoh karangan, bahan-bahan pembelajaran dan pengajaran SPM (Sijil Pelajaran Malaysia), tingkatan 4, tingkatan […]

Novel Silir Daksina (K4) : Nota-Nota Komsas Tingkatan 5

Sinopsis Umum, Tema, Persoalan, Plot, Teknik Plot, Watak dan Perwatakan, Latar Masa, Latar Tempat, Latar Masyarakat (K4) – Novel Silir Daksina.  Novel BM / Bahasa Melayu Tingkatan 5. Komponen sastera dan novel BM / bahasa melayu. Semoga perkongsian nota-nota rujukan bahasa melayu, contoh-contoh karangan, bahan-bahan pembelajaran dan pengajaran SPM (Sijil Pelajaran Malaysia), tingkatan 4, tingkatan 5 dalam post […]

Novel Jendela Menghadap Jalan (K4): Komsas Tingkatan 4

Sinopsis Bab Demi Bab, Tema, Persoalan, Watak dan Perwatakan, Latar Masa, Latar Tempat, Latar Masyarakat, Plot, Teknik Penceritaan, Gaya Bahasa, Nilai, Pengajaran Novel Jendela Menghadap Jalan (K4): Komsas Tingkatan 4. Komponen sastera dan novel BM / bahasa melayu. Semoga perkongsian nota-nota rujukan bahasa melayu, contoh-contoh karangan, bahan-bahan pembelajaran dan pengajaran SPM (Sijil Pelajaran Malaysia), tingkatan […]

Novel Leftenan Adnan Wira Bangsa (K): Sinopsis, Tema, Persoalan …

Sinopsis, Tema, Persoalan, Nilai, Pengajaran, Watak, Perwatakan, Plot, Latar Masa, Latar Tempat, Latar Masyarakat, Teknik Plot, Gaya Bahasa – Novel Leftenan Adnan Wira Bangsa (K). Komsas Bahasa Melayu Tingkatan 4 (SPM). Komponen sastera dan novel BM / bahasa melayu. Semoga perkongsian nota-nota rujukan bahasa melayu, contoh-contoh karangan, bahan-bahan pembelajaran dan pengajaran SPM (Sijil Pelajaran Malaysia), […]