Archives for;

SPM

Novel Pantai Kasih (K6): Komsas Tingkatan 4

Bumi Gemilang 300 Sinopsis, Tema, Persoalan, Watak dan Perwatakan, Latar Masa, Latar Tempat, Latar Masyarakat, Nilai, Pengajaran, Gaya Bahasa (K6) Sila Klik : Sinopsis, Tema, Persoalan, Watak dan Perwatakan, Latar Masa, Latar Tempat, Latar Masyarakat, Nilai, Pengajaran, Gaya Bahasa Juga Klik : Novel Pantai Kasih (K) Bahasa Melayu : Novel-Novel Tingkatan 4, 5 Bahasa Melayu Tingkatan 4, 5 […] Sila Baca Sepenuhnya →
.
.

Novel Pantai Kasih (K5): Komsas Tingkatan 4

Bumi Gemilang 300 Sinopsis, Tema, Persoalan, Watak dan Perwatakan, Latar Masa, Latar Tempat, Latar Masyarakat, Teknik Plot, Nilai, Pengajaran (K5) Sila Klik : Sinopsis, Tema, Persoalan, Watak dan Perwatakan, Latar Masa, Latar Tempat, Latar Masyarakat, Teknik Plot, Nilai, Pengajaran Juga Klik : Novel Pantai Kasih (K) Bahasa Melayu : Novel-Novel Tingkatan 4, 5 Bahasa Melayu Tingkatan 4, 5 […] Sila Baca Sepenuhnya →

Novel Jendela Menghadap Jalan (K4): Komsas Tingkatan 4 _

Bumi Gemilang 300 Sinopsis, Tema, Persoalan, Plot, Watak, Perwatakan, Latar Masa, Latar Tempat, Latar Masyarakat, Teknik Penulisan, Nilai, Pengajaran (K4) Sila Klik: Sinopsis, Tema, Persoalan, Plot, Watak, Perwatakan, Latar Masa, Latar Tempat, Latar Masyarakat, Teknik Penulisan, Nilai, Pengajaran Juga Klik : Novel Jendela Menghadap Jalan (K) Bahasa Melayu : Novel-Novel Tingkatan 4, 5 Bahasa Melayu Tingkatan 4, 5 […] Sila Baca Sepenuhnya →

Novel Leftenan Adnan Wira Bangsa (K4): Komsas Tingkatan 4 _

Bumi Gemilang 300 Sipnosis, Tema, Persoalan, Plot, Teknik Penceritaan, Watak dan Perwatakan, Latar Tempat, Latar Masa, Latar Masyarakat, Nilai, Pengajaran (K4) Sila Klik : Sipnosis, Tema, Persoalan, Plot, Teknik Penceritaan, Watak dan Perwatakan, Latar Tempat, Latar Masa, Latar Masyarakat, Nilai, Pengajaran Juga Klik : Novel Leftenan Adnan Wira Bangsa (K) Bahasa Melayu : Novel-Novel Tingkatan 4, 5 Bahasa […] Sila Baca Sepenuhnya →

Sajak Aku Membaca Lagi (K2): Komsas Tingkatan 4 –

Bumi Gemilang 300 Maksud Sajak, Tema, Persoalan, Bentuk, Gaya Bahasa, Nilai, Pengajaran (K2) Sila Klik : Maksud Sajak, Tema, Persoalan, Bentuk, Gaya Bahasa, Nilai, Pengajaran Juga Klik : Sajak Aku Membaca Lagi (K) Bahasa Melayu : Novel-Novel Tingkatan 4, 5 Bahasa Melayu Tingkatan 4, 5 : Cerpen, Sajak, Pantun, Syair, Drama …   English : Novel + Literature […] Sila Baca Sepenuhnya →
.
.