Kupasan Mutu Jawapan Soalan Sebenar UPSR 2013 –

Kupasan Mutu Jawapan Soalan Sebenar UPSR 2013 (Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pendidikan Malaysia) – Panduan untuk Calon UPSR

.
.
.

Kupasan Mutu Jawapan (KMJ) UPSR mengandungi maklumat tentang prestasi calon dalam semua mata pelajaran UPSR.

Kupasan terhadap prestasi calon dilengkapi dengan penjelasan tentang prestasi keseluruhan, prestasi mengikut kumpulan calon dan prestasi terperinci bagi setiap soalan.

Ulasan prestasi terperinci setiap soalan disusuli dengan pernyataan tentang kekuatan dan kelemahan calon dalam menjawab soalan serta kesilapan yang sering kali ditemui.

KMJ disediakan oleh panel yang terdiri daripada Ketua Pemeriksa, Ketua Pemeriksa Bersama dan Ketua Pasukan mata pelajaran berkenaan dengan mengambil kira maklumat daripada semua pemeriksa di bawahnya.

Sila Klik :

ATAU

Juga Klik :

………………………………………………………………………………….

.

Untuk Rujukan UPSR  (Soalan Peperiksaan, Nota, Jawapan, Latihan…)

Sila Klik :

………………………………………………………………………………….

.

Untuk Kertas Soalan Peperiksaan UPSR, Nota dan Latihan yang lain,

Sila Klik :

………………………………………………………………………………….

Write a Comment