Koleksi Soalan Percubaan Sains UPSR 2017 + Skema Jawapan

Koleksi Kertas Soalan Peperiksaan Percubaan Sains UPSR 2017 + Skema Jawapan. Ujian Pentaksiran Sekolah Rendah tahun 2017.  Untuk rujukan. Trial examination papers + answers.  Semoga perkongsian soalan-soalan peperiksaan percubaan UPSR (Ujian Pentaksiran Sekolah Rendah), panduan, bahan rujukan, sumber rujukan dalam post di blog Bumi Gemilang berguna dan dapat membantu para pelajar dan pengguna. Sila Klik : […]

. .

Koleksi Soalan Percubaan Matematik UPSR 2017 + Skema Jawapan

Koleksi Kertas Soalan Peperiksaan Percubaan Matematik UPSR 2017 + Skema Jawapan. Ujian Pentaksiran Sekolah Rendah tahun 2017.  Untuk rujukan. Trial examination papers + answers.  Semoga perkongsian soalan-soalan peperiksaan percubaan UPSR (Ujian Pentaksiran Sekolah Rendah), panduan, bahan rujukan, sumber rujukan dalam post di blog Bumi Gemilang berguna dan dapat membantu para pelajar dan pengguna. Sila Klik : […]

Pandang Darat Fizikal dan Pandang Darat Budaya (Peta Lakar)

Tugasan / Kerja Kursus Geografi PT3 2017 – Peta Lakar : Pandang Darat Fizikal dan Pandang Darat Budaya. Calon boleh melakukan aktiviti mencari dan mengumpul maklumat di luar waktu pengajaran dan pembelajaran. Calon boleh melaksanakan kajian secara berkumpulan tetapi hasil kerja mestilah dibuat secara individu. Calon digalakkan menyertakan foto / gambar / rajah / grafik […]

Definisi Ciri Fizikal dan Definisi Ciri Budaya (Peta Lakar) –

Tugasan / Kerja Kursus Geografi PT3 2017 – Peta Lakar : Definisi Ciri Fizikal dan Definisi Ciri Budaya. Calon Tingkatan 3 Tahun 2017 wajib melaksanakan Tugasan Pentaksiran Tingkatan 3 mata pelajaran Geografi. Calon perlu melaksanakan penulisan tugasan dalam tempoh 9 waktu pengajaran dan pembelajaran (satu waktu = 40 minit) bersamaan 360 minit atau 12 waktu […]

Borang Soal Selidik / Temu Bual Tugasan Geografi PT3 2017

Borang Soal Selidik / Temu Bual Tugasan Geografi PT3 2017. Pentaksiran Tingkatan 3. Calon boleh melakukan aktiviti mencari dan mengumpul maklumat di luar waktu pengajaran dan pembelajaran. Calon boleh melaksanakan kajian secara berkumpulan tetapi hasil kerja mestilah dibuat secara individu. Calon digalakkan menyertakan foto / gambar / rajah / grafik yang relevan untuk menjelaskan lagi hasil […]

Ujian Bagi Menentukan Tahap Penguasaan Guru Opsyen Bahasa Inggeris

Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 6 Tahun 2017 – Penggunaan Pelbagai Ujian Bahasa Inggeris Berdasarkan Piawaian Common European Framework Of Reference (CEFR) Bagi Menentukan Tahap Penguasaan Guru dan Pensyarah Opsyen Bahasa Inggeris Yang Berkhidmat Di Kementerian Pendidikan Malaysia Mulai Tahun 2017. Untuk Rujukan. Semoga perkongsian informasi, maklumat, makluman, pemberitahuan, sumber-sumber rujukan dalam post di […]

Garis Panduan Nilai & Etika Penggunaan Media Sosial Bagi Guru & Murid

Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 3 Tahun 2017 – Garis Panduan Nilai dan Etika Penggunaan Media Sosial Bagi Guru dan Murid. Untuk Rujukan. Semoga perkongsian informasi, maklumat, makluman, pemberitahuan, laman web, sesawang, pautan, portal rasmi, panduan, bahan-bahan rujukan, bahan-bahan pembelajaran dan pengajaran, sumber-sumber rujukan dalam post di blog Bumi Gemilang berguna dan dapat […]

Koleksi Soalan Percubaan Bahasa Melayu (BM) UPSR 2017 + Jawapan

Koleksi Kertas Soalan Peperiksaan Percubaan Bahasa Melayu (BM) UPSR 2017 + Skema Jawapan. Ujian Pentaksiran Sekolah Rendah tahun 2017.  Untuk rujukan. Trial examination papers + answers.  Semoga perkongsian soalan-soalan peperiksaan percubaan UPSR (Ujian Pentaksiran Sekolah Rendah), panduan, bahan rujukan, sumber rujukan dalam post di blog Bumi Gemilang berguna dan dapat membantu para pelajar dan pengguna. Sila […]