Pendaftaran Pelajar Baru Tingkatan 4 Sekolah Berasrama Penuh (SBP) Sesi 2010

Pelajar yang berjaya mendapat tawaran ke Tingkatan 4 SBP ini perlu membuat pendaftaran di sekolah yang berkenaan pada 2 Februari 2010.