2 thoughts on “PTPTN : Kemaskini Maklumat Bagi Permohonan Penukaran Pinjaman (3%) kepada Pembiayaan Ujrah (1%)

  1. TIPONG ANAK AGUI says:

    Tawaran pertukaran pinjaman (5%) dan (3%)kepada pembiayaan ujrah (1%)adalah amat perlu bagi meringankan beban peminjam-peminjam PTPTN,terutamanya bagi peminjam-peminjam yang masih menganggur seperti saya.Terima kasih PTPTN kerana menawarkan program pertukaran pinjaman (5%) dan (3%) kepada pembiayaan ujrah (1%) ini kepada saya.saya amat menghargainya dan mengucapkan jutaan terima kasih sekali lagi.

  2. TIPONG ANAK AGUI says:

    Tawaran pertukaran pinjaman (5% dan 3%)kepada pembiayaan ujrah (1%) adalah amat baik bagi meringankan beban peminjam-peminjam PTPTN terutamanya kepada peminjam yang masih mengsnggur seperti saya.Terima kasih PTPTN kerana menawarkan pertukaran pinjaman seperti ini kepada saya.Saya amat menghargai tawaran ini.Jutaan terima kasih diucapkan sekali lagi kepada pihak PTPTN.

Write a Comment