PTPTN : Kemaskini Maklumat Bagi Permohonan Penukaran Pinjaman (3%) kepada Pembiayaan Ujrah (1%)

Laman Web :

http://www.ptptn.gov.my/gateway/ujrah.jsp