Soalan / Karangan Ramalan Bahasa Melayu (BM) PMR 2011

SOALAN: Setiap pelajar perlu menyertai kegiatan kokurikulum di sekolah.
Ceritakan pengalaman anda semasa menyertai satu aktiviti tersebut.

SOALAN: “Anak ibarat kain putih, ibu bapalah yang akan mencorakkannya”.
Jelaskan pendapat anda tentang ungkapan di atas.

SOALAN: Sekolah anda akan menganjurkan kempen masyarakat penyayang. Sempena kempen tersebut, anda sebagai wakil pelajar diminta untuk menyampaikan satu ceramah tentang cara-cara menghargai warga tua.  Sediakan teks ceramah anda selengkapnya.

SOALAN: Di kawasan tempat tinggal anda, masalah belakan air sering berlaku. Hal ini banyak menimbulkan masalah kepada penduduk. Sebagai wakil penduduk, anda ingin mengemukakan masalah ini kepada pihak berkuasa bekalan air.  Tulis surat tersebut selengkapnya.

SOALAN: “Seekor kerbau membawa lumpur, semuanya terpalit”.
Tulis sebuah cerita yang menarik berdasarkan peribahasa tersebut.

 

………………………………………………………………………………………………..….

Untuk Kertas Soalan Peperiksaan PMR & Latihan yang lain, sila klik :

http://www.bumigemilang.com/?cat=32

………………………………………………………………………………………………..….