You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Langkah-Langkah Melindungi Diri Daripada Wabak Jangkitan Penyakit Novel Coronavirus

Apa Itu Wabak Jangkitan Penyakit Novel Coronavirus? Langkah-langkah pencegahan untuk melindungi diri anda dan keluarga daripada virus Novel Coronavirus atau 2019-nCoV. Pencegahan saranan dari World Health Organization (WHO). 1. Kerap cuci tangan 2. Menutup mulut dan hidung ketika bersin/batuk 3. Masak daging dan telur dengan sempurna 4. Elak sentuhan dengan individu yang mempunyai gejala. Tiada … [ Sila Baca Sepenuhnya ]

. .

Apa Itu Wabak Jangkitan Penyakit Novel Coronavirus?

Apa Itu Wabak Jangkitan Penyakit Novel Coronavirus? Langkah-langkah pencegahan untuk melindungi diri anda dan keluarga daripada virus Novel Coronavirus atau 2019-nCoV. Pencegahan saranan dari World Health Organization (WHO). 1. Kerap cuci tangan 2. Menutup mulut dan hidung ketika bersin/batuk 3. Masak daging dan telur dengan sempurna 4. Elak sentuhan dengan individu yang mempunyai gejala. Tiada … [ Sila Baca Sepenuhnya ]

Pakej Mata Pelajaran Baharu Sekolah Menengah Atas (Tingkatan 4, 5) Mulai Tahun 2020

Pakej Mata Pelajaran Baharu Sekolah Menengah Atas (Tingkatan 4, 5) Mulai Tahun 2020 adalah berdasarkan Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 6 Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Surat Pekeliling Ikhtisas (SPI) ini bertujuan memaklumkan pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) (Menengah Atas) dan pelaksanaan pakej mata pelajaran di semua sekolah menengah termasuk pendidikan khas Kementerian … [ Sila Baca Sepenuhnya ]

Pendidikan Sivik: Manual Kesedaran Sivik dan Amalan Nilai Murni Sekolah Menengah

Pendidikan Sivik: Manual Kesedaran Sivik dan Amalan Nilai Murni Sekolah Menengah. Pelaksanaan Pendidikan Sivik di sekolah akan menumpukan kepada empat nilai teras iaitu kasih sayang, kegembiraan, hormat-menghormati dan tanggungjawab. Berteraskan empat nilai itu juga, Kementerian Pendidikan Malaysia dapat menyediakan topik bersesuaian untuk dimasukkan dalam mata pelajaran yang berkaitan. Nilai-nilai ini dipecahkan kepada beberapa topik kecil … [ Sila Baca Sepenuhnya ]

Panduan Lengkap Pelaksanaan Pendidikan Sivik Di Sekolah Menengah, Sekolah Rendah dan Prasekolah

Panduan Lengkap Pelaksanaan Pendidikan Sivik Di Sekolah Menengah, Sekolah Rendah dan Prasekolah. Pendidikan sivik bermatlamat untuk melahirkan warganegara yang mengetahui hak, bertanggungjawab dan berakhlak mulia bagi menyumbang ke arah kesejahteraan masyarakat, negara dan global dengan berfokus kepada literasi sivik dan amali sivik.  Pendidikan sivik ini dilaksanakan dan diperkasakan secara bersepadu serta holistik melalui perhimpunan sekolah, … [ Sila Baca Sepenuhnya ]

. .

Pelaksanaan Kamahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) di Sekolah  

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu. Bagi menghadapi persaingan global yang semakin sengit dalam persekitaran ekonomi yang dipacu oleh inovasi, KPM telah memberi penekanan terhadap KBAT dalam sistem persekolahan. Pelaksanaan KBAT dalam sistem … [ Sila Baca Sepenuhnya ]

Jadual Waktu Peperiksaan PT3 2020 (Pentaksiran Pusat)

Jadual Waktu Peperiksaan PT3 2020 (Pentaksiran Pusat). Ujian bertulis: Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Sejarah, Geografi, Asas Sains Komputer (ASK), Reka Bentuk dan Teknologi RBT), Pendidikan Islam, Al-Syariah, Bahasa Arab, Bahasa Cina, Bahasa Tamil, Bahasa Punjabi, Bahasa Iban, Bahasa Kadazandusun, Bahasa Semai, Usul al-Din, Al-Lughah al-Arabiah al-Mus’asirah, Maharat al-Quran. (KK 240120). …………………………………………………………………………………………. PT3 2020 … [ Sila Baca Sepenuhnya ]

Dr Habibah Dilantik Ketua Pengarah Pelajaran Baharu

Dr Habibah Dilantik Ketua Pengarah Pelajaran Baharu. Dr Habibah Abdul Rahim dilantik sebagai Ketua Pengarah Pelajaran yang baharu, berkuat kuasa 10 Jan lepas. Habibah, 58, menggantikan Datuk Dr Amin Senin yang bersara wajib pada 21 Dis 2019. Antara jawatan yang pernah disandang Habibah di KPM termasuk Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran (Sektor Dasar dan Kurikulum), Pengarah … [ Sila Baca Sepenuhnya ]

error: Alert: Content is protected !!