Semakan Keputusan Urusan Kenaikan Pangkat Kementerian Pendidikan Malaysia

Semakan Keputusan Urusan Kenaikan Pangkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Semakan keputusan urusan kenaikan pangkat secara online tidak melibatkan urusan pemangkuan. Urusan kenaikan pangkat secara Time-Based Berasaskan Kecemerlangan dilaksanakan secara berperingkat mengikut tempoh perkhidmatan yang melayakkan dan perakuan oleh Ketua Jabatan. Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Kementerian Pendidikan Malaysia tidak bertanggungjawab bagi kes penyalahgunaan No. Kad Pengenalan oleh calon lain melalui sistem ini. […]

. .

Login Pengguna bagi Sistem Pentaksiran PAJSK (KPM) Secara Online

Login Pengguna bagi Sistem Pentaksiran PAJSK Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) Secara Online. PAJSK (Sistem Pentaksiran Aktiviti Jasmani Sukan dan Kokurikulum) Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) ialah pentaksiran yang perlu di duduki atau diambil oleh semua murid sekolah rendah dan menengah. Pentaksiran kokurikulum ini sebenarnya berperanan besar kepada murid kerana pentaksiran ini mewakili 10% merit untuk ke IPTA […]

Semak Secara Online Keputusan UPSR, SPM Melalui Lembaga Peperiksaan KPM

Semak Secara Online Keputusan UPSR, SPM, SPM(U), STAM Melalui Lembaga Peperiksaan KPM (Kementerian Pendidikan Malaysia). Ibu bapa atau penjaga boleh menggunakan perkhidmatan online yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia bagi menyemak keputusan peperiksaan sebenar seperti UPSR, SPM, SPM(U) dan STAM. Untuk makluman, semakan keputusan menerusi laman web tersebut hanya memaparkan ringkasan keputusan sahaja dan akan diaktifkan bermula pada tarikh rasmi serta masa keputusan peperiksaan […]

Pekeliling Cuti Bersalin Pegawai Perkhidmatan Awam Mulai 1-1-2018

Pekeliling Perkhidmatan Kemudahan Cuti Bersalin Pegawai Perkhidmatan Awam Mulai 1 Januari 2018. Bagi menjaga kebajikan penjawat awam wanita, Kerajaan telah bersetuju untuk menambah tempoh cuti bersalin bergaji penuh daripada 300 hari kepada 360 hari sepanjang tempoh perkhidmatan. Pegawai juga diberi fleksibiliti untuk menentukan sendiri tempoh Cuti Bersalin antara 60 hari hingga 90 hari bagi setiap kelahiran. […]

Pekeliling Bayaran Khas Tahun 2017 Kepada Pejawat Awam

Pekeliling Perkhidmatan Bayaran Khas Tahun 2017 (RM 1000) Kepada Pejawat Awam. Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia telah mengeluarkan dua pekeliling perkhidmatan berkenaan dengan Bayaran Khas Tahun 2017 (sebanyak RM 1,000) dan Bayaran Khas Aidilfitri Tahun 2018 (sebanyak RM 500) yang akan dibayar kepada pejawat awam. Pesara kerajaan yang menerima pencen juga akan dibayar Bayaran Khas Tahun […]

Pekeliling Bayaran Khas Aidilfitri Tahun 2018 Kepada Pejawat Awam

Pekeliling Perkhidmatan Bayaran Khas Aidilfitri Tahun 2018 Kepada Pejawat Awam. Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia telah mengeluarkan dua pekeliling perkhidmatan berkenaan dengan Bayaran Khas Tahun 2017 (sebanyak RM 1,000) dan Bayaran Khas Aidilfitri Tahun 2018 (sebanyak RM 500) yang akan dibayar kepada pejawat awam. Pesara kerajaan yang menerima pencen juga akan dibayar Bayaran Khas Tahun 2017 […]

Kenyataan Media KPM: Keresahan Guru Dalam Melaksanakan Kursus i-Think Luar Talian (KiLT)

Kenyataan Media Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM): Keresahan Guru Dalam Melaksanakan Kursus i-Think Luar Talian (KiLT). Kementerian Pendidikan Malaysia mengambil berat berhubung keresahan guru dalam melaksanakan KiLT yang perlu dibuat ketika ini. Sehubungan dengan itu, KPM mengambil keputusan untuk memberi kelonggaran kepada guru dan pentadbir sekolah menamatkan kursus iThink pada bila-bila masa mengikut keupayaan masing-masing. Pada masa yang […]

Surat Siaran KPM: Pelaksanaan Tugas Guru Dalam Cuti Penggal Sekolah

Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) : Peringatan Pelaksanaan Tugas Guru Dalam Cuti Penggal Sekolah. Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengeluarkan Surat Siaran Peringatan Pelaksanaan Tugas Guru Dalam Cuti Penggal Sekolah. KPM ingin menegaskan bahawa selain tugasan yang telah ditetapkan diperingkat pusat seperti mengawas peperiksaan dan berkursus, semua Pengetua / Guru Besar hendaklah merancang segala tugas guru pada waktu […]