Kursus-Kursus IPTA Calon STPM Aliran Sains (Kelas Fizik)

KEJURUTERAAN (KEJURUTERAAN ELEKTRONIK)

USM

KEJURUTERAAN (MEKANIKAL – AERONAUTIK)

UTM

SAINS FARMASI

USM

SAINS FARMASI

USM

AINS (MATEMATIK AKTUARI & KEWANGAN)

UM

SAINS DAN TEKNOLOGI (SAINS AKTUARI)

UKM

UNDANG-UNDANG

UM

DOKTOR PERUBATAN

UM

KEJURUTERAAN (KIMIA)

UM

KEJURUTERAAN (MEKANIKAL – BAHAN)

UTM

BACELOR KEJURUTERAAN (ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK)

UM

KEJURUTERAAN MEKANIK

SAINS (MATEMATIK)

SAINS GUNAAN (EKONOMI/MATEMATIK)

BACELOR KEJURUTERAAN (PROSES DAN MAKANAN)

UM

KEJUTERAAN (MIKROELEKTRONIK)

UKM

KEJUTERAAN MEKANIK

KEJUTERAAN MEKANIK

KEJURUTERAAN (MEKANIKAL)

UPM

SAINS DENGAN PENDIDIKAN

UM

KEJURUTERAAN AEROANGKASA

BACELOR KEJURUTERAAN (MEKANIKAL)

UM

BACELOR KEJURUTERAAN (KIMIA)

UM

SAINS GUNAAN (FIZIK GUNAAN)

KEJURUTERAAN (MEKANIKAL – BAHAN)

UTM

PERAKAUNAN

USM

KEJURUTERAAN (ELELTRONIK-MICROELEKTRONIK)

UTM

KEJURUTERAAN (MEKANIKAL)

UPM

ACELOR KEJURUTERAAN (MEKANIKAL)

UM

KEJUTERAAN BAHAN

KEJ. PEMBUATAN DGN PENGURUSAN PEMBUATAN

BACELOR KEJUTERAAN (SISTEM KOMPUTER DAN KOMUNIKASI)

UM

KEJURUTERAAN MEKANIKAL

UMS

KEJURUTERAAN (PEMBUATAN)

UM

KEJURUTERAAN (KIMIA – GAS)

UTM

SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN)

USM

KEJURUTERAAN (MEKANIKAL)

UPM

PENDIDIKAN (TESOL)

KEJUTERAAN (MEKANIKAL-PEMBUATAN)

UTM

KEJUTERAAN (MEKANIKAL-PEMBUATAN)

UTM

KEJUTERAAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK

UM

KEJURUTERAAN (MEKANIKAL – PEMBUATAN)

UTM

KEJUTERAAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK

UM

KEJURUTERAAN (ELEKTRIK & ELEKTRONIK )

UMS

KEJURUTERAAN (KEJURUTERAAN BAHAN)

USM

KEJURUTERAAN (AWAM)

UTM

KEJURUTERAAN (KEJURUTERAAN AWAM)

USM

BACELOR KEJUTERAAN (SISTEM KOMPUTER DAN KOMUNIKASI)

UM

SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN)

USM

KEJURUTERAAN (MEKANIKAL PEMBUATAN)

UTM

KEJURUTERAAN (MEKANIKAL PEMBUATAN)

UTM

KEJURUTERAAN (PEMBUATAN DENGAN PENGURUSAN)

USM

KEJURUTERAAN (PEMBUATAN)

UKM

KEJUTERAAN AWAM

SAINS KOMPUTER

USM

PENGURUSAN

USM

SAINS (KIMIA)

USM

BACELOR KEJURUTERAAN (AWAM)

UPM

KEJURUTERAAN (AWAM)

UTM

SAINS (ALIRAN SAINS FIZIKAL)

UM

SAINS (TEKNOLOGI MAKANAN & BIOPROSES)

UMS

KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN TELEKOMUNIKASI

UNIMAS

KEJURUTERAAN (MEKANIKAL – BAHAN)

UTM

SAINS DAN TEKNOLOGI (KIMIA)

UKM

PBP (PENGURUSAN BINAAN)

SAINS GUNAAN (FIZIK GUNAAN)

USM

KEJURUTERAAN (KEJURUTERAAN BAHAN)

USM

BACELOR REKA BENTUK (SENI BINA)

UPM

PERANCANGAN BANDAR & WILAYAH

UTM

KEJURUTERAAN (MEKANIKAL – BAHAN)

UTM

SAINS (MATEMATIK DENGAN EKONOMI)

UMS

KEJUTERAAN (MEKANIKAL-BAHAN)

UTM

SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN)

USM

SENIBINA

UTM

SAINS (FIZIK)

PBP (PENGURUSAN BINAAN)

BACELOR SENI BINA LANDSKAP

UPM

SAINS DAN TEKNOLOGI (SAINS BAHAN)

UKM

BACELOR SAINS KOMPUTER

UPM

SAINS KOMPUTER

USM

KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN TELEKOMUNIKASI

UNIMAS

SAINS (REKABENTIK INDUSTRI)

UTM

KEJURUTERAAN PEMBUATAN (BAHAN KEJURUTERAAN)

KUTKM

KEJURUTERAAN (AWAM)

UMS

SAINS (REKABENTUK INDUSTRI)

UTM

BACELOR SAINS (PEMBANGUNAN MANUSIA & TEK. MAKLUMAT)

UM

KEJUTERAAN (GEOMATIK)

UTM

SAINS DAN TEKNOLOGI (FIZIK)

UKM

TEKNOLOGI BIO-SUMBER, KERTAS DAN PENGLITUP

SAINS KOMPUTER (KEJUTERAAN PERISIAN)

SAINS KOMPUTER (KEJUTERAAN PERISIAN)

TEKNOLOGI (BIO-SUMBER, KERTAS DAN PENGLITUP)

USM

TEKNOLOGI (BIO-SUMBER, KERTAS DAN PENGLITUP)

USM

SAINS (REMOTE SENSING)

UTM

SAINS PERTANIAN (PENGELUARAN TERNAKAN)

UMS

SAINS KOMPUTER

UMS

SAINS (FIZIK DENGAN ELEKTRONIK)

UMS

SAINS KOMPUTER (KEJUTERAAN PERISIAN)

TEKNOLOGI DAN SAINS MAKLUMAT (SISTEM CERDAS)

UKM

SAINS GUNAAN (FIZIK ELEKTRONIK & INSTRUMENTASI)

KUSTEM

SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN)

USM

SAINS (REMOTE SENSING)

UTM

MULTIMEDIA

UUM

SAINS KOMPUTER

UTM

KEJURUTERAAN MEKANIKAL (TERMAL BENDALIR)

KEJURUTERAAN PERHUBUNGAN

UNIMAP

KEJURUTERAAN MEKANIKAL (TERMAL-BENDALIR)

KUTKM

SAINS KOMPUTER

UTM

SAINS KOMPUTER

UTM

KEJURUTERAAN ELEKTRIK (MEKATRONIK)

UM

SAINS (GEOINFORMATIK)

UTM

SAINS (REMOTE SENSING)

UTM

SAINS (SAINS BAHAN)

UPM

SAINS KOMPUTER (KEJUTERAAN PERISIAN)

UTM

TEKNOLOGI MAKLUMAT

UUM

KEJURUTERAAN PERHUBUNGAN

UNIMAP

KEJURUTERAAN SISTEM ELEKTRIK

UNIMAP

KEJURUTERAAN SISTEM ELEKTRIK

UNIMAP

TEKNOLOGI MULTIMEDIA

UMS

PENGURUSAN TEKNOLOGI (PENGELUARAN & OPERASI)

UNTM

KEJUTERAAN SISTEM ELEKTRIK

UNIMAP

SAINS KOMPUTER

KUKTEM

KEJURUTERAAN METALURGI

KUKUM

PENGURUSAN HARTA TANAH

UNTM