You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Biasiswa Fair & Lovely 2018 – Unilever (Malaysia) Holdings Sdn Bhd

Sila SHARE Kepada Kawan-Kawan Dengan Menekan Butang Di Bawah > > >

Biasiswa Fair & Lovely 2018 – Unilever (Malaysia) Holdings Sdn Bhd. Dalam inisiatif memperkasakan kaum wanita untuk mengejar masa depan yang cerah, Fair & Lovely menawarkan biasiswa berjumlah RM200,000* untuk dibahagikan kepada 40 mahasiswi yang layak di kalangan 7 universiti dengan mata undian tertinggi. Jadi jangan tunggu lagi! Ambil langkah pertama dalam mencapai cita-cita anda: Mohon Biasiswa Fair & Lovely hari ini! Mudah sahaja, isikan borang permohonan di laman web ini dan undilah universiti anda.

. .

Maklumat Kempen

Kempen Biasiswa Fair & Lovely 2018 (“Kempen”) ini dianjurkan oleh Unilever (Malaysia) Holdings Sdn Bhd (No. Syarikat 1532-V) (“Penganjur”). Kempen bermula pada 1 Januari 2018, 12:00am dan berakhir pada 31 Mac 2018, 11:59pm (“Tempoh Kempen”). Penyertaan yang diterima di luar Tempoh Kempen tidak layak menyertai Kempen.

Penganjur berhak mengubah, melanjutkan, menggantung atau menamatkan Kempen menurut budi bicara tunggalnya atau jika Penganjur tidak menerima bilangan penyertaan layak yang cukup atau jika Kempen tidak dapat diteruskan atas apa jua sebab. Penamatan atau penggantungan tersebut tidak akan membangkitkan apa-apa tuntutan oleh Peserta.

Kelayakan

 1. Kempen ini terbuka kepada semua warganegara Malaysia yang menetap di Malaysia dan berumur 18 tahun dan ke atas (pada tarikh penyertaan dalam Kempen ini) dengan Kad Pengenalan Malaysia yang sah. Sekiranya Peserta berumur di bawah 18 tahun pada tarikh penyertaan, Peserta dikehendaki mendapatkan kebenaran bertulis daripada ibu bapa/penjaganya sebelum menyertai Kempen ini dan apabila diminta oleh Penganjur, hendaklah mengemukakan kebenaran tersebut. Pekerja, pemegang saham, pegawai, pengarah, agen, pengedar dan wakil Penganjur dan setiap daripada syarikat induk, ahli gabungan, bahagian, anak syarikat, agen, wakil dan agensi pengiklanan mereka masing-masing, bersama-sama dengan ahli keluarga terdekat (tidak kira di mana mereka tinggal) dan mereka yang tinggal di kediaman yang sama dengan orang tersebut (sama ada mempunyai kaitan persaudaraan atau tidak), tidak layak menyertai Kempen.
 2. Penganjur berhak untuk menyingkirkan mana-mana Peserta yang tidak mematuhi apa-apa Terma dan Syarat Kempen ini atau jika Penganjur berpendapat bahawa Peserta gagal memenuhi apa-apa kriteria penyertaan Penganjur.

Mekanisme Kempen

 1. Untuk menyertai Kempen ini, semua Peserta hendaklah melayari Laman Web Kempen di www.fairandlovely.com.my untuk melakukan mana-mana antara yang berikut:
  • MEMOHON BIASISWA:
   • Permohonan biasiswa terbuka kepada semua siswi warga Malaysia yang sedang menduduki diploma atau ijazah sarjana muda di universiti tempatan terpilih (Rujuk senarai Universiti Terlibat di bawah), kecuali siswi yang sedang menduduki semester terakhir, semasa kempen ini berlangsung.
   • Hanya 40 (empat puluh) Penerima biasiswa akan dipilih di kalangan 7 (tujuh) universiti yang memperoleh undi terbanyak selepas tamat Tempoh Kempen.
   • Bagi terma dan syarat lanjut permohonan biasiswa, rujuk Terma & Syarat Permohonan Biasiswa.
  • MENGUNDI:
   • Undian terbuka kepada semua warga Malaysia yang mempunyai akaun Facebook.
   • Seperti yang tersebut di atas, hanya pemohon-pemohon daripada 7 (tujuh) universiti dengan undi terbanyak akan terpilih untuk menerima biasiswa. Oleh itu, bagi mencerahkan peluang untuk menerima biasiswa, sesiapa sahaja digalakkan untuk mengundi dengan mengkongsikan posting khusus yang disediakan bagi universiti-universiti yang terlibat.
   • Posting-posting yang tersebut akan ditempatkan di laman Facebook Fair & Lovely Malaysia: www.facebook.com/fairandlovelymalaysia
   • Mata undian dikira seperti berikut: Setiap permohonan lengkap = 1 (satu) mata undi; Setiap undi biasa (perkongsian posting) = 1 (satu) mata undi.
  • MEMOHON SAMPEL:
   • Bagi mendapatkan sampel percuma produk Fair & Lovely Advanced Multi Vitamin 9 g, Peserta perlu melengkapkan borang butiran peribadi yang disediakan di laman web (www.fairandlovely.com.my/biasiswa_2018/sampel) dengan tepat. Permohonan dengan butiran yang salah atau tidak lengkap akan dianggap terbatal.
   • Sampel terhad menurut bilangan stok dan akan diberikan berdasarkan “tiba dahulu layan dahulu/siapa cepat dia dapat” semasa Tempoh Kempen. Sekiranya kehabisan stok, Penganjur tidak perlu menggantikannya dengan barangan atau tawaran lain.
 2. Pembelian atau pembayaran tidak diperlukan untuk menyertai atau memenangi Kempen. Pembelian tidak akan menambah peluang anda untuk memenangi Kempen.

Universiti Terlibat

Berikut ialah universiti-universiti yang telah dipilih oleh Penganjur di mana warga siswinya layak untuk menerima Biasiswa Fair & Lovely:

ϫ

Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
Universiti Malaysia Pahang (UMP)
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
Universiti Putra Malaysia (UPM)
Universiti Malaya (UM)
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
Universiti Malaysia Sarawak (UNiMAS)
Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
Universiti Teknologi MARA (UiTM)
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
Universiti Utara Malaysia (UUM)
Universiti Malaysia Sabah (UMS)
Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)
Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
Universiti Sains Malaysia (USM)
Universiti Sultan Azlan Shah (USAS)

*Universiti-universiti yang terlibat tidak mempunyai sebarang maklumat tentang Kempen ini melainkan yang mereka disenaraikan dalam senarai penerima biasiswa yang layak. Oleh itu sebarang pertanyaan atau komen tentang Kempen ini perlu diajukan kepada Penganjur dan/atau wakil-wakilnya sahaja. Pihak-pihak universiti tidak mempunyai kewajipan untuk melayan sebarang pertanyaan atau komen tentang Kempen ini.

*Tertakluk kepada Terma & Syarat.

………………………………………………………………………

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang.

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

(4)  Follow Google+ blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

.

Write a Comment

error: Alert: Content is protected !!