You dont have javascript enabled! Please enable it!
→ → → ★ Join / Follow Facebook dan Telegram Blog Ini
→ → < Bahan-Bahan Rujukan Penting untuk SPM, UPSR, PT3, STPM, MUET, Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 >
**************************

Jadual Waktu Peperiksaan STAM 2020 (Sijil Tinggi Agama Malaysia)

Sila SHARE Kepada Kawan-Kawan Dengan Menekan Butang Di Bawah > > >

Jadual Waktu Peperiksaan STAM 2020 (Sijil Tinggi Agama Malaysia). Calon wajib menduduki semua Kertas Peperiksaan bagi mata pelajaran yang didaftar. Calon yang tidak menduduki mana-mana Kertas Peperiksaan bertulis akan dianggap TIDAK HADIR bagi mata pelajaran berkenaan. Calon yang tidak menduduki mana-mana Kertas Peperiksaan bertulis dikehendaki mengemukakan alasan yang kukuh beserta dokumen sokongan seperti surat perakuan doktor atau surat kebenaran khas Pengarah Peperiksaan.

. . .

.

Jadual Waktu Peperiksaan STAM 2020 (Sijil Tinggi Agama Malaysia)

.

Untuk Muat Turun Jadual Waktu STAM 2020,

.

……………………………………………………………………………………………..

. 。。. .

.

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang.

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

CALON – ARAHAN, AMARAN, LARANGAN DAN PERINGATAN

Arahan Am

 1. Calon wajib menduduki semua kertas peperiksaan bagi mata pelajaran yang didaftar. Calon yang tidak menduduki mana-mana kertas akan dianggap TIDAK HADIR bagi mata pelajaran berkenaan.
 1. Calon yang tidak menduduki mana-mana kertas ujian bertulis dikehendaki mengemukakan dokumen sokongan seperti surat perakuan doktor atau surat kebenaran khas Pengarah Peperiksaan dan diserahkan kepada Ketua Pengawas Peperiksaan sebelum tamat tempoh Ujian Bertulis STAM.
 1. Calon hendaklah menyemak butiran pada Kenyataan Kemasukan Peperiksaan sebelum peperiksaan. Sekiranya terdapat kesilapan maklumat, calon hendaklah memaklumkan kepada pihak sekolah dan mengisi Borang Pembetulan Maklumat Calon. Calon dikenakan bayaran sebanyak RM30.00. Pembayaran hendaklah dibuat kepada pihak JPN menggunakan Kiriman Wang/ Wang Pos atas nama Akauntan Negara.
 1. Calon hendaklah membaca Garis Panduan dan Arahan Peperiksaan dalam Jadual Waktu Peperiksaan STAM 2018 dan menandatangani Borang Pengakuan Calon.

Amaran di Dewan/ Bilik Peperiksaan

Calon tidak dibenarkan:

 1. keluar dari dewan/ bilik peperiksaan 30 minit pertama peperiksaan dimulakan atau 10 minit terakhir sebelum peperiksaan ditamatkan kecuali dengan kebenaran Ketua Pengawas Peperiksaan.
 1. mengganggu ketenteraman di dalam atau berhampiran dewan/ bilik peperiksaan semasa peperiksaan.
 1. memakai pakaian yang tidak sopan dan mencolok mata.
 1. merokok di dalam dewan/ bilik peperiksaan.

Larangan di Dewan/ Bilik Peperiksaan

Calon dilarang:

 1. membawa masuk sebarang catatan termasuk pada pakaian atau anggota badan, dokumen termasuk nota, buku, lukisan, grafik, akhbar, kamus dan kertas, alat komunikasi atau peranti elektronik, beg serta bekas alat tulis ke dalam dewan/ bilik peperiksaan kecuali alatan tambahan yang dibenarkan.
 1. menulis nota pada pakaian, anggota badan, dinding atau meja tulis di dewan/ bilik peperiksaan.
 1. mendedahkan kertas peperiksaan atau/dan SJP sehingga boleh dibaca oleh calon lain.
 1. memberikan pertolongan, mendapatkan pertolongan, berhubung dengan orang lain di dalam atau di luar dewan/ bilik peperiksaan dengan cara yang boleh disabitkan dengan perbuatan salah laku dalam peperiksaan.
 1. menukar kertas peperiksaan atau/ dan SJP dengan calon lain.
 1. menukar tempat duduk yang telah ditetapkan tanpa kebenaran daripada Ketua Pengawas Peperiksaan.
 1. menyamar atau membenarkan orang lain menyamar bagi pihak calon.
 1. membuat rujukan di luar dewan/ bilik peperiksaan semasa peperiksaan.
 1. membawa kertas peperiksaan keluar dari dewan/ bilik peperiksaan semasa peperiksaan.
 1. membawa SJP sama ada yang belum atau pun yang telah digunakan keluar dari dewan/ bilik peperiksaan.
 1. membawa kertas peperiksaan tertutup keluar dari dewan peperiksaan.

Peringatan

Calon yang melanggar sebarang peraturan di Bahagian D: Larangan di Dewan/ Bilik Peperiksaan dianggap salah laku dan akan menyebabkan calon dikenakan tindakan tatatertib. Menurut Peraturan-Peraturan Pendidikan (Penilaian dan Peperiksaan) 1997 dalam Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) salah laku ertinya menipu, menyamar, menyeludup apa-apa yang tidak dibenarkan atau apa-apa salah laku yang lain yang disifatkan sebagai suatu salah laku serius oleh Lembaga Peperiksaan. Calon yang disabitkan dengan mana-mana salah laku boleh dikenakan tindakan berikut:

1. keputusan peperiksaan digantung sementara menunggu selesainya penyiasatan;

2. keputusan peperiksaan mana-mana kertas peperiksaan dibatalkan;

3. keputusan peperiksaan yang dikendalikan di sesuatu pusat peperiksaan diisytiharkan terbatal.

……………………………………………………………………………………….

Write a Comment

error: Alert: Content is protected !!