→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2022, 2021, 2020 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Contoh Karangan Pilihan Bahasa Melayu BM SPM 2022

.

→ → Modul Soalan 36 Subjek SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan (Format Baharu)

.

→ → Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 3 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 6 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Buku Teks Digital KSSR Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → → ★ Join / Follow Facebook dan Telegram Blog Ini

.

SAPS Ibu Bapa Tahun 2021: Semakan Keputusan Peperiksaan Secara Online

.

.

SAPS Ibu Bapa : Semakan Keputusan Peperiksaan Secara Online.  SAPS (Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah) dibangunkan untuk mengumpul, menyimpan dan menganalisis data peperiksaan dalaman setiap sekolah di seluruh Malaysia. Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah merupakan sistem yang dibangunkan secara atas talian yang boleh dicapai oleh semua pihak termasuk KPM, JPN, PPD dan Sekolah. Analisis yang dilakukan melalui sistem ini adalah selaras berdasarkan skala gred kebangsaan. Data yang disimpan melalui sistem ini boleh digunapakai oleh semua pihak terutama PPD, JPN, dan KPM untuk membuat sebarang analisis. Semoga Perkongsian Laman Web / Sesawang SAPS (Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah) Ibu Bapa ini berguna dan dapat membantu para pengguna.

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

.

.

…………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………

.

.

.

…………………………………………………………………………………………

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang.

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

…………………………………………………………………………………………..

Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah (SAPS)

SAPS (Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah) telah diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dengan tujuan untuk menyimpan, mengumpulkan dan juga menganalisis data peperiksaan dalaman bagi setiap sekolah di seluruh Malaysia selain turut menyelesaikan sebarang masalah pengendalian data.

Pelbagai masalah dapat dikurangkan dengan adanya sistem analisis keputusan peperiksaan ini dan penjimatan masa merupakan kebaikan yang paling utama kerana semua ibu bapa hanya menggunakan sistem secara online (atas talian). Malahan para guru dan pihak sekolah tidak lagi perlu membuat pengiraan secara manual dan sebarang analisis atau menghantar maklumat melalui pos.

Semakan SAPS Ibu Bapa Keputusan Peperiksaan

SAPS Ibu Bapa ialah satu Sistem Semakan Keputusan Peperiksaan secara online terkini yang terhasil daripada idea dan inspirasi Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memudahkan semua ibu bapa dan penjaga yang ingin mengetahui keputusan dan markah peperiksaan murid atau pelajar secara online (atas talian) tanpa perlu merujuk kepada guru sekolah.

SAPS ialah satu portal sistem pangkalan data yang telah dibangunkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) untuk membolehkan semua ibu bapa atau penjaga memantau prestasi akademik anak mereka dan melihat keputusan serta perkembangan murid terkini dengan lebih mudah, kemas, teratur dan cepat.

Untuk menyemak atau membuat semakan SAPS tentang keputusan peperiksaan murid yang terkini, ibu bapa hanya perlu melayari laman web SAPS. Ibu Bapa login secara online untuk mendapatkan slip keputusan, maklumat dan prestasi anak dengan lebih terperinci walaupun berada di rumah atau di mana-mana sahaja dengan menggunakan khidmat internet.

Kelebihan SAPS Ibu Bapa Online

Sistem SAPS online ini juga boleh digunakan oleh pelbagai pihak seperti Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), Jabatan Pendidikan Negeri (JPN), Pejabat Pendidikan Daerah (PPD), guru-guru, dan pentadbir sekolah.

Analisis yang dikendalikan menerusi sistem ini adalah selaras berdasarkan skala gred kebangsaan.

Data dan maklumat yang dikumpulkan dan disimpan menerusi SAPS juga dapat digunakan oleh pelbagai pihak seperti Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), Jabatan Pendidikan Negeri (JPN), Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) untuk membuat sebarang analisis yang berkaitan.

Semakan Keputusan Peperiksaan SAPS Ibu Bapa

Ibu bapa boleh menyemak dan membuat semakan penilaian keputusan peperiksaan murid sekolah menerusi SAPS bagi beberapa jenis peperiksaan seperti yang berikut:

  1. Peperiksaan Sekolah Rendah (Darjah 1 hingga Darjah 6)
  2. Peperiksaan Sekolah Menengah (Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5)

Keputusan peperiksaan yang boleh disemak melalui semakan SAPS online adalah seperti:

Ujian 1, Peperiksaan Pertengahan Tahun, Ujian 2, Peperiksaan Akhir Tahun, Peperiksaan Percubaan (Trial Examination) UPSR (Ujian Pencapaian Sekolah Rendah), PT3 (Pentaksiran Tingkatan 3) dan SPM (Sijil Pelajaran Malaysia).

Walau bagaimanapun, keputusan penuh untuk peperiksaan awam seperti UPSR (Ujian Pencapaian Sekolah Rendah), PT3 (Pentaksiran Tingkatan 3) dan SPM (Sijil Pelajaran Malaysia) tidak boleh disemak menerusi SAPS.

……………………………………………………………………………………

Aplikasi / Sistem Online : Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)

Modul Pengurusan Guru (eOperasi) merupakan salah satu modul pengurusan dari Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) yang melibatkan pengurusan data berkaitan guru dan bukan guru.

SAPS dikenali sebagai Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah yang dibangunkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) bagi memudahkan ibu bapa dan murid menyemak keputusan, dan guru untuk memasukkan markah secara online.

Aplikasi Pangkalan Data Murid (APDM) ialah satu aplikasi bagi menyimpan segala maklumat berkaitan dengan murid secara online. Maklumat-maklumat yang disimpan dalam APDM boleh digunakan semasa mengisi aplikasi Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah (SAPS).

eGTukar Guru merupakan satu sistem online bagi menguruskan pertukaran guru-guru di Malaysia di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).

Sistem Kenaikan Pangkat (ePangkat) merupakan satu aplikasi yang diwujudkan bagi membekal dan mengurus maklumat-maklumat tentang kenaikan pangkat guru-guru.

Sistem Perolehan Elektronik (ePerolehan) merupakan satu sistem perolehan elektronik yang telus bagi memudahkan aktiviti perolehan yang melibatkan pihak pembekal dan agensi kerajaan.

ePrestasi merupakan satu aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) yang melibatkan pengisian borang markah Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP) oleh warga guru.

Sistem Pengurusan Latihan Guru (eSPLG) merupakan satu sistem yang diwujudkan bagi merekod dan mengurus maklumat-maklumat yang berkaitan dengan kursus, latihan, bengkel atau taklimat yang dihadiri oleh guru-guru.

Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia (HRMIS) merupakan satu aplikasi yang diwujudkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia (JPA) untuk kegunaan semua jabatan kerajaan sebagai sistem aplikasi pengurusan kakitangan bersepadu.

Pendidikan Aktiviti Jasmani Sukan Kokurikulum (PAJSK) merupakan satu sistem online yang digunakan oleh guru-guru bagi menjalankan Pentaksiran PAJSK mengikut format dan garis panduan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).

Single sign-on (SSO) merupakan satu mekanisma kawalan akses bagi pelbagai sistem yang berkaitan namun tidak bergantung antara satu sama lain. Maksudnya seorang pengguna hanya perlu login sekali sahaja untuk mengakses semua sistem yang terlibat.

…………………………………………………………………………………………

Intipati Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025:

* Kementerian Pendidikan berhasrat memastikan kadar akses sejagat dalam kalangan kanak-kanak dari peringkat prasekolah hingga ke peringat menengah atas (Tingkatan 5) menjelang 2020.

* Meletakkan Malaysia dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa mengikut pengukuran Kajian Trend Pendidikan Matematik dan Sains Antarabangsa (TIMSS) dan Program Penilaian Pelajar Antarabangsa (PISA) dalam tempoh 15 tahun akan datang.

* Merapatkan jurang pencapaian antara murid bandar dengan luar bandar, tahap sosioekonomi dan pencapaian antara gender sehingga 50 peratus menjelang 2020.

* Menjana suatu sistem pendidikan yang memberi peluang kepada murid berkongsi pengalaman dan aspirasi demi membentuk dan memperkukuh lagi asas perpaduan rakyat Malaysia.

* Memaksimumkan keberhasilan murid mengikut tahap peruntukan semasa.

* Mengenal pasti 11 anjakan yang perlu dilakukan bagi menghasilkan perubahan yang dihasratkan oleh semua rakyat Malaysia dan setiap anjakan perlu memberi impak kepada sekurang-kurangnya satu daripada lima keberhasilan sistem iaitu akses, kualiti, ekuiti, perpaduan dan kcekapan.

* Melanjutkan pendidikan wajib daripada enam tahun kepada 11 tahun bermula pada umur enam tahun dengan disokong program pengekalan yang disasarkan.

* Melancar Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang disemak semula pada 2017 bagi mengimbangi set ilmu pengetahuan dan kemahiran seperti pemikiran kreatif, inovasi, penyelesaian masalah dan kepimpinan.

* Standard pembelajaran yang jelas akan dirangka agar murid dan ibu bapa memahami kemajuan yang dijangkakan bagi setiap tahun persekolahan.

* Merombak peperiksaan kebangsaan dan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) secara berperingkat dengan menjelang 2016, soalan berbentuk pemikiran aras tinggi akan merangkumi sekurang-kurangnya 40 peratus daripada soalan dalam Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) dan sekurang-kurangnya 50 peratus daripada soalan dalam Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

* Menjelang akhir 2013, kerjaya perkhidmatan kaunseling dan akademik akan dimasukkan ke dalam jadual waktu sekolah menengah untuk membantu pelajar membuat pilihan bermaklumat mengenai pelbagai laluan pendidikan yang ditawarkan.

* Menjelang 2025, pelajar Orang Asli, kumpulan minoriti lain, serta murid kurang upaya fizikal dan pembelajaran akan disediakan sekolah yang mempunyai kemudahan dan peralatan lengkap bagi mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif.

* Mulai 2016, mata pelajaran Bahasa Inggeris akan dijadikan kertas wajib lulus di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

* Menjelang 2025, setiap pelajar digalakkan mempelajari bahasa tambahan supaya dapat membantu mereka menyertai tenaga kerja global.

* Tumpuan menambah bilangan guru bahasa Cina, Tamil dan Arab bagi memastikan bilangan guru bahasa sepadan dengan keperluan pelajar, selain memperkenalkan bahasa penting lain seperti bahasa Sepanyol, Perancis dan Jepun.

* Mulai 2013, syarat kelayakan kemasukan guru ditingkatkan supaya terdiri daripada kalangan graduan 30 peratus teratas.

* Mulai 2013, guru akan menikmati pengurangan beban tugas pentadbiran supaya boleh menumpukan sebahagian besar masa mereka kepada fungsi teras pengajaran, dengan sesetengah tugas pentadbiran akan diserahkan kepada pusat perkhidmatan terpusat atau kepada guru pentadbiran yang khusus di peringkat sekolah.

* Mulai 2015, semua sekolah memenuhi keperluan infrastruktur asas bermula dengan Sabah dan Sarawak.

* Menambah bilangan model Sekolah Amanah kepada 500 menjelang 2025 dengan melibatkan kumpulan alumni dan badan bukan kerajaan (NGO) yang berpotensi sebagai penaja.

* Kementerian Pendidikan akan menerbitkan laporan tahunan tentang perkembangan setiap inisiatif yang direncanakan dalam pelan ini.

* Kementerian Pendidikan akan membuat semakan berkala tentang pencapaian utama sepanjang pelaksanaan pelan ini pada 2015, 2020 dan 2025.

……………………………………………………………………………………

Write a Comment

error: Alert: Content is protected !!