You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Item Contoh (Soalan Contoh) Asas Sains Komputer (ASK) PT3 (Format Baharu Mulai 2019)

Item Contoh (Contoh Soalan) Asas Sains Komputer (ASK) PT3 (Format Baharu Mulai 2019). Mulai tahun 2020, sekolah-sekolah menengah di seluruh negara diberi kuasa sepenuhnya untuk mengendalikan dan menyediakan soalan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3). Kuasa berkenaan juga membolehkan pentadbir sekolah menyediakan soalan-soalan item PT3 tanpa penglibatan Lembaga Peperiksaan. Mulai tahun 2020, Lembaga Peperiksaan akan menyerahkan tugas … [ Sila Baca Sepenuhnya ]

. .

Buku Teks Digital Asas Sains Komputer (ASK) KSSM Tingkatan 3

Buku Teks Digital Asas (BTDA) Asas Sains Komputer (ASK)  Tingkatan 3 (Tiga). Selari dengan perkembangan pesat teknologi digital, Kementerian Pendidikan Malaysia akan menggunakan teknologi dan kandungan digital dalam dalam bidang pendidikan. Pengenalan buku teks digital akan diperkenalkan di sekolah menengah terlebih dahulu, kemudian di sekolah rendah. Inovasi pendigitalan buku teks membolehkan pelajar mendapatkan pengetahuan melampaui bilik darjah … [ Sila Baca Sepenuhnya ]

Panduan Kerja Projek ASK (Asas Sains Komputer) Tingkatan 3 Tahun 2020

Panduan Kerja Projek ASK (Asas Sains Komputer) Tingkatan 3 Tahun 2020. Kerja Projek Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) Asas Sains Komputer (ASK) Tingkatan 3 merupakan salah satu komponen Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) yang wajib dilaksanakan oleh murid secara individu semasa di Tingkatan 3. Guru melapor perkembangan penguasaan murid selepas melaksanakan projek dengan menggunakan Templat Pelaporan … [ Sila Baca Sepenuhnya ]

Format Baharu PT3 bagi Asas Sains Komputer (ASK) Mulai Tahun 2019

Format Baharu PT3 bagi Asas Sains Komputer (ASK) Mulai Tahun 2019. Calon PT3 wajib menduduki semua instrumen pentaksiran bagi mata pelajaran yang didaftar. Calon yang tidak dapat menduduki mana-mana instrumen pentaksiran akan dianggap TIDAK HADIR bagi mata pelajaran berkenaan. Calon yang tidak dapat menduduki atau tidak hadir sesuatu instrumen pentaksiran dikehendaki mengemukakan dokumen sokongan seperti surat … [ Sila Baca Sepenuhnya ]

Buku Teks Digital Asas Sains Komputer (ASK) KSSM Tingkatan 2

Buku Teks Digital Asas (BTDA) Asas Sains Komputer (ASK) KSSM Tingkatan 2 (Dua). Selari dengan perkembangan pesat teknologi digital, Kementerian Pendidikan Malaysia akan menggunakan teknologi dan kandungan digital dalam dalam bidang pendidikan. Pengenalan buku teks digital akan diperkenalkan di sekolah menengah terlebih dahulu, kemudian di sekolah rendah. Inovasi pendigitalan buku teks membolehkan pelajar mendapatkan pengetahuan melampaui bilik … [ Sila Baca Sepenuhnya ]

. .

Soalan Peperiksaan Akhir Tahun Asas Sains Komputer (ASK) Tingkatan 1 + Jawapan

Asas Sains Komputer (ASK), Sejarah, Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan (PJPK), Bahasa Melayu : Soalan Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 1 + Skema Jawapan. Pentaksiran Tingkatan 3.  Untuk rujukan. Semoga perkongsian bahan-bahan rujukan, panduan, bahan pembelajaran dan pengajaran, contoh-contoh karangan, sumber rujukan PT3 (Pentaksiran Tingkatan 3), tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 dalam post di blog … [ Sila Baca Sepenuhnya ]

Nota Asas Sains Komputer (ASK) Tingkatan 1 (Satu)

Nota Asas Sains Komputer (ASK) Tingkatan 1 (Satu). Pentaksiran Tingkatan 3.  Untuk rujukan. Semoga perkongsian bahan-bahan rujukan, panduan, bahan pembelajaran dan pengajaran, contoh-contoh karangan, sumber rujukan PT3 (Pentaksiran Tingkatan 3), tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 dalam post di blog Bumi Gemilang berguna dan dapat membantu para pelajar dan pengguna. . Bab 1 : Konsep … [ Sila Baca Sepenuhnya ]

Asas Sains Komputer Tingkatan 1: DSKP (DSK dan Pentaksiran)

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Mata Pelajaran Asas Sains Komputer Tingkatan 1 (Satu). . Untuk Rujukan. Semoga perkongsian informasi, maklumat, makluman, pemberitahuan, laman web, sesawang, pautan, portal rasmi, panduan, bahan-bahan rujukan, bahan-bahan pembelajaran dan pengajaran, sumber-sumber rujukan dalam post di blog Bumi Gemilang berguna dan dapat membantu para pengguna. . ……………………………………………………………………… Koleksi Terkini DSKP … [ Sila Baca Sepenuhnya ]

error: Alert: Content is protected !!