You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Lembaga Peperiksaan: Soalan-Soalan Lazim Pemerkasaan PT3 Di Sekolah Mulai Tahun 2020

Soalan-Soalan Lazim Pemerkasaan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) Di Sekolah Mulai Tahun 2020. Instrumen pentaksiran PT3 menggunakan format baharu mulai tahun 2019 seiring dengan keperluan dan kesesuaian perubahan kurikulum sekolah daripada Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) kepada Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM). KSSM mula diperkenalkan dan dilaksanakan kepada murid kohort tingkatan satu tahun 2017. Pemerkasaan PT3 … [ Sila Baca Sepenuhnya ]

. .

Panduan Tugasan (Kerja Kursus) Sejarah Tingkatan 3 Tahun 2019

Panduan Tugasan (Kerja Kursus) Sejarah Tingkatan 3 Tahun 2019. Tugasan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) Sejarah Tingkatan 3 (TST3) merupakan salah satu komponen Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) yang wajib dilaksanakan oleh murid Tingkatan 3. TST3 ini memerlukan murid menjalankan penyelidikan sejarah melalui pengaplikasian Kajian Kes yang merupakan strategi pengajaran dan pembelajaran (PdP) dalam kurikulum Sejarah. Tahap … [ Sila Baca Sepenuhnya ]

Panduan Pentaksiran bagi Pendidikan Islam dan Bahasa Arab Tingkatan 3

Panduan Pentaksiran Lisan Bahasa Arab Tingkatan 3 dan Panduan Pentaksiran Amali Solat, Tilawah dan Hafazan al-Quran Pendidikan Islam Tingkatan 3 Tahun 2019. Pentaksiran Lisan Bahasa Arab (PLBA) merupakan salah satu komponen yang wajib dilaksanakan dalam Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) bagi murid yang mengambil mata pelajaran Bahasa Arab. PLBA adalah sebahagian daripada Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) … [ Sila Baca Sepenuhnya ]

Item Contoh (Soalan Contoh) Pendidikan Islam PT3 (Format Baharu Mulai 2019)

Item Contoh (Contoh Soalan) Pendidikan Islam PT3 (Format Baharu Mulai 2019). Mulai tahun 2020, sekolah-sekolah menengah di seluruh negara diberi kuasa sepenuhnya untuk mengendalikan dan menyediakan soalan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3). Kuasa berkenaan juga membolehkan pentadbir sekolah menyediakan soalan-soalan item PT3 tanpa penglibatan Lembaga Peperiksaan. Mulai tahun 2020, Lembaga Peperiksaan akan menyerahkan tugas pengendalian dan … [ Sila Baca Sepenuhnya ]

Item Contoh (Soalan Contoh) Bahasa Arab PT3 (Format Baharu Mulai 2019)

Item Contoh (Contoh Soalan) Bahasa Arab PT3 (Format Baharu Mulai 2019). Mulai tahun 2020, sekolah-sekolah menengah di seluruh negara diberi kuasa sepenuhnya untuk mengendalikan dan menyediakan soalan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3). Kuasa berkenaan juga membolehkan pentadbir sekolah menyediakan soalan-soalan item PT3 tanpa penglibatan Lembaga Peperiksaan. Mulai tahun 2020, Lembaga Peperiksaan akan menyerahkan tugas pengendalian dan … [ Sila Baca Sepenuhnya ]

Item Contoh (Soalan Contoh) Bahasa Cina PT3 (Format Baharu Mulai 2019)

Item Contoh (Contoh Soalan) Bahasa Cina PT3 (Format Baharu Mulai 2019). Mulai tahun 2020, sekolah-sekolah menengah di seluruh negara diberi kuasa sepenuhnya untuk mengendalikan dan menyediakan soalan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3). Kuasa berkenaan juga membolehkan pentadbir sekolah menyediakan soalan-soalan item PT3 tanpa penglibatan Lembaga Peperiksaan. Mulai tahun 2020, Lembaga Peperiksaan akan menyerahkan tugas pengendalian dan … [ Sila Baca Sepenuhnya ]

Item Contoh (Soalan Contoh) Bahasa Tamil PT3 (Format Baharu Mulai 2019)

Item Contoh (Contoh Soalan) Bahasa Tamil PT3 (Format Baharu Mulai 2019). Mulai tahun 2020, sekolah-sekolah menengah di seluruh negara diberi kuasa sepenuhnya untuk mengendalikan dan menyediakan soalan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3). Kuasa berkenaan juga membolehkan pentadbir sekolah menyediakan soalan-soalan item PT3 tanpa penglibatan Lembaga Peperiksaan. Mulai tahun 2020, Lembaga Peperiksaan akan menyerahkan tugas pengendalian dan … [ Sila Baca Sepenuhnya ]

Item Contoh (Soalan Contoh) PT3 (Format Baharu Mulai 2019)

Bahasa Iban, Bahasa KadazanDusun, Bahasa Semai, Bahasa Punjabi, Seni Muzik, Seni Teater, Seni Tari, Seni Visual : Item Contoh (Soalan Contoh) PT3 (Format Baharu Mulai 2019). Mulai tahun 2020, sekolah-sekolah menengah di seluruh negara diberi kuasa sepenuhnya untuk mengendalikan dan menyediakan soalan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3). Kuasa berkenaan juga membolehkan pentadbir sekolah menyediakan soalan-soalan item … [ Sila Baca Sepenuhnya ]

error: Alert: Content is protected !!
Inline
Inline