You dont have javascript enabled! Please enable it!

→ → < Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 >

→ → < Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 >

.

→ → < Bahan-Bahan Rujukan Penting untuk SPM, PT3, STPM, MUET, Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 >

.

→ → < Koleksi Buku Teks Digital KSSR Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 >

.

→ → < Koleksi Karangan Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris (English Essays), Bahasa Arab: PT3, SPM, STPM, MUET, Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 >

.

→ → → ★ Join / Follow Facebook dan Telegram Blog Ini

.

Item Contoh (Soalan Contoh) Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) PT3 (Format Baharu)

.

.

Item Contoh (Contoh Soalan) Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) PT3 (Format Baharu Mulai 2019). Mulai tahun 2020, sekolah-sekolah menengah di seluruh negara diberi kuasa sepenuhnya untuk mengendalikan dan menyediakan soalan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3). Kuasa berkenaan juga membolehkan pentadbir sekolah menyediakan soalan-soalan item PT3 tanpa penglibatan Lembaga Peperiksaan. Mulai tahun 2020, Lembaga Peperiksaan akan menyerahkan … [ Sila Baca Sepenuhnya ]

Buku Teks Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) Tingkatan 3 KSSM

.

.

Buku Teks Digital Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) Tingkatan 3 KSSM (Tiga). Selari dengan perkembangan pesat teknologi digital, Kementerian Pendidikan Malaysia akan menggunakan teknologi dan kandungan digital dalam dalam bidang pendidikan. Pengenalan buku teks digital akan diperkenalkan di sekolah menengah terlebih dahulu, kemudian di sekolah rendah. Inovasi pendigitalan buku teks membolehkan pelajar mendapatkan pengetahuan melampaui bilik darjah … [ Sila Baca Sepenuhnya ]

Panduan Kerja Projek RBT (Reka Bentuk dan Teknologi) PT3

.

.

Panduan Kerja Projek RBT (Reka Bentuk dan Teknologi) PT3 (Tingkatan 3 Tahun 2020). Kerja projek Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) Tingkatan 3 dalam Standard Kandungan Penghasilan Produk merupakan salah satu komponen Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) yang wajib dilaksanakan oleh murid tingkatan 3 tahun semasa. Kerja projek ini memerlukan murid memilih … [ Sila Baca Sepenuhnya ]

Format Baharu PT3 bagi Reka Bentuk dan Teknonogi Mulai Tahun 2019

.

.

Format Baharu PT3 bagi Reka Bentuk dan Teknonogi (RBT) Mulai Tahun 2019. Calon PT3 wajib menduduki semua instrumen pentaksiran bagi mata pelajaran yang didaftar. Calon yang tidak dapat menduduki mana-mana instrumen pentaksiran akan dianggap TIDAK HADIR bagi mata pelajaran berkenaan. Calon yang tidak dapat menduduki atau tidak hadir sesuatu instrumen pentaksiran dikehendaki mengemukakan dokumen sokongan seperti … [ Sila Baca Sepenuhnya ]

Buku Teks Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) Tingkatan 2 KSSM

.

.

Buku Teks Digital Asas (BTDA) Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) KSSM Tingkatan 2 (Dua). Selari dengan perkembangan pesat teknologi digital, Kementerian Pendidikan Malaysia akan menggunakan teknologi dan kandungan digital dalam dalam bidang pendidikan. Pengenalan buku teks digital akan diperkenalkan di sekolah menengah terlebih dahulu, kemudian di sekolah rendah. Inovasi pendigitalan buku teks membolehkan pelajar mendapatkan … [ Sila Baca Sepenuhnya ]

Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 1: DSKP (DSK & Pentaksiran)

.

.

Dokumen Standard Kurikulumdan& Pentaksiran (DSKP) Mata Pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 1 (Satu). . Untuk Rujukan. Semoga perkongsian informasi, maklumat, makluman, pemberitahuan, laman web, sesawang, pautan, portal rasmi, panduan, bahan-bahan rujukan, bahan-bahan pembelajaran dan pengajaran, sumber-sumber rujukan dalam post di blog Bumi Gemilang berguna dan dapat membantu para pengguna. . ………………………………………………………………………………………………..  *** Jika Files … [ Sila Baca Sepenuhnya ]

Buku Teks Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) Tingkatan 1 KSSM

.

.

Buku Teks Digital Asas (BTDA) Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) KSSM Tingkatan 1 (Satu). Selari dengan perkembangan pesat teknologi digital, Kementerian Pendidikan Malaysia akan menggunakan teknologi dan kandungan digital dalam dalam bidang pendidikan. Pengenalan buku teks digital akan diperkenalkan di sekolah menengah terlebih dahulu, kemudian di sekolah rendah. Inovasi pendigitalan buku teks membolehkan pelajar mendapatkan … [ Sila Baca Sepenuhnya ]

Nota Ringkas, Padat RBT Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 1 (Bab 1, 2, 3, 4, 5)

.

.

Nota Ringkas dan Padat Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) Tingkatan 1 (Bab 1, 2, 3, 4, 5).   KSSM. Modul. Bab 1, 2, 3, 4, 5. RBT Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 1 KSSM. Bab 1  Pengenalan kepada Reka Bentuk dan Teknologi  Bab 2  Pengurusan Projek  Bab 3  Proses Reka Bentuk  Bab 4  Lakaran  Bab 5.1  Reka Bentuk Sistem Fertigasi  Bab … [ Sila Baca Sepenuhnya ]

error: Alert: Content is protected !!