You dont have javascript enabled! Please enable it!

→ → < Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 >

→ → < Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 >

.

→ → < Bahan-Bahan Rujukan Penting untuk SPM, PT3, STPM, MUET, Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 >

.

→ → < Koleksi Buku Teks Digital KSSR Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 >

.

→ → < Koleksi Karangan Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris (English Essays), Bahasa Arab: PT3, SPM, STPM, MUET, Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 >

.

→ → → ★ Join / Follow Facebook dan Telegram Blog Ini

.

Tajuk Kerja Kursus Pengajian Am STPM 2019 dan Manual Pelaksanaan

.

.

Tajuk Kerja Kursus Pengajian Am STPM 2019 dan Manual Pelaksanaan Kerja Kursus. Setiap calon Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) sekolah kerajaan, sekolah bantuan kerajaan, sekolah swasta, dan calon persendirian individu wajib melaksanakan kerja kursus sebagai satu daripada komponen penilaian untuk semester 2. Wajaran markah bagi komponen kerja kursus ini adalah sebanyak 20%. Markah penilaian kertas kerja kursus hendaklah dihantar kepada Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) untuk diambil kira bersama-sama dengan markah peperiksaan akhir bagi setiap semester untuk tujuan penggredan mata pelajaran Pengajian Am. Penilaian pencapaian calon dalam kerja kursus ini berdasarkan aspek yang telah ditetapkan dalam Sukatan Pelajaran (SP). 

5.1     Calon digalakkan menggunakan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) untuk mencari maklumat tambahan.

5.2     Calon digalakkan menggunakan komputer untuk menyediakan laporan kajian mengikut format berikut:

.

5.2.1   Saiz kertas: A4 putih sahaja

5.2.2   Garisan tepi (margin): Atas dan bawah 1 inci, kiri dan kanan 1.25 inci

5.2.3   Tulisan: Times New Roman (font 12)

5.2.4   Langkau (spacing): 1.5

.

.

5.3    Panjang penulisan tidak melebihi 5000 patah perkataan, iaitu tidak termasuk jadual, rajah, graf, carta, senarai rujukan, lampiran, sinopsis, kandungan, dan penghargaan.

5.4     Calon boleh menggunakan ilustrasi/gambar rajah untuk menyokong penulisan. Format penghasilan gambar rajah, jadual, peta, dan foto adalah seperti pada Lampiran 5.

5.5     Calon dikehendaki menulis rujukan mengikut kaedah Gaya Dewan. Format penulisan rujukan adalah seperti pada Lampiran 6.

5.6     Panjang abstrak adalah antara 100 hingga 150 patah perkataan. Abstrak hendaklah meliputi permasalahan kajian, kaedah kajian, penemuan utama, dan kesimpulan yang ditulis dalam satu perenggan.

5.7     Susunan skrip kerja kursus adalah seperti berikut:

5.7.1   Kulit hadapan (seperti format yang ditetapkan) (Lampiran 1)

5.7.2   Borang Perakuan Calon (BPC) (Lampiran 2)

5.7.3   Borang Rekod Kerja Kursus Calon (BRKKC) (Lampiran 3)

5.7.4   Borang Markah Kerja Kursus Calon (BMKKC) (Lampiran 4)

5.7.5   Borang Rumusan Markah Kerja Kursus Calon (BRuMKKC) (Lampiran 5)

5.7.6   Kerja kursus Pengajian Am

5.8     Setiap helaian kertas jawapan kerja kursus hendaklah dicatatkan nombor kad pengenalan di bahagian atas sebelah kanan kertas tersebut (nama calon tidak perlu).

5.9     Kerja kursus yang telah siap hendaklah diserahkan kepada guru dalam bentuk bercetak dan berjilid.

.

Manual Pelaksanaan Kerja Kursus Pengajian Am STPM 2019 disusun bagi membantu guru dan pemeriksa menilai kerja kursus calon. Pada masa yang sama, manual ini juga dapat membantu calon untuk menghasilkan kerja kursus bagi mata pelajaran Pengajian Am. Penyediaan dan penilaian kerja kursus ini mestilah dilaksanakan pada semester 2 mengikut tempoh yang ditetapkan oleh MPM.

.

Untuk Muat Terun (Download) Manual Pelaksanaan Kerja Kursus Pengajian Am STPM 2019,

.

…………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………..

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang.

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

Write a Comment

error: Alert: Content is protected !!