You dont have javascript enabled! Please enable it!

→ → → ★ Join / Follow Facebook dan Telegram Blog Ini

→ → < Bahan-Bahan Rujukan Penting untuk SPM, PT3, STPM, MUET, Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 >

.

→ → < Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 >

.

→ → < Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 >

.

→ → < Koleksi Buku Teks Digital KSSR Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 >

.

→ → < Koleksi Karangan Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris (English Essays), Bahasa Arab: PT3, SPM, STPM, MUET, Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 >

.

→ PT3, Tingkatan 3: Soalan, Nota, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

.

PT3, Tingkatan 3. Koleksi Kertas Soalan Peperiksaan Percubaan. Ramalan. KBAT. PT3. KSSM. Bahasa Melayu (BM), Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Pendidikan Islam, Sejarah, Geografi, Bahasa Arab, Bahasa Cina, Bahasa Tamil, Bahasa Malaysia, Asas Sains Komputer (ASK), Reka Bentuk dan Teknologi (RBT). English, Mathematics, Science.

Tugasan / Kerja Lapangan / Kerja Projek. Soalan Peperiksaan, Soalan Peperiksaan Percubaan PT3, Soalan Ujian, Soalan Peperiksaan Pertengahan Tahun, Soalan Peperiksaan Akhir Tahun. Koleksi Nota, Latihan, Modul.  Bumi Gemilang  – Blog Pendidikan, Informasi dan Sumber Rujukan.

Calon wajib menduduki semua instrumen pentaksiran bagi mata pelajaran yang didaftar. Calon yang tidak dapat menduduki mana-mana instrumen pentaksiran akan dianggap TIDAK HADIR bagi mata pelajaran berkenaan.

Calon yang tidak dapat menduduki atau tidak hadir sesuatu instrumen pentaksiran dikehendaki mengemukakan dokumen sokongan seperti surat perakuan doktor. Dokumen sokongan ini hendaklah diserahkan kepada Pengetua sebelum tamat tempoh pelaksanaan PT3.

………………………………………………………………………………….

.

.

PT3

.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

.

PT3 2019, PT3 2018, PT3 2017

* * *

Untuk

KOLEKSI Soalan Peperiksaan Percubaan PT3 2019, PT3 2018, PT3 2017 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

……………………………………………………………………………………

Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 3 :

.

.

Juga Disediakan :

[ Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 3 Pendidikan Khas ]

[ Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 3 Sekolah Seni Malaysia (SSeM) ]

…………………………………………………………………………………..

.

.

………………………………………………………………………………….

.

.

.

.

……………………………………………………………………………………

Bahasa Melayu Tingkatan 3 :

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Bahasa Melayu PT3 + Skema Jawapan (Terkini)

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Bahasa Melayu PT3 + Skema Jawapan (KOLEKSI)

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Melayu Tingkatan 3 + Jawapan

Buku Teks Digital Bahasa Melayu (BM) KSSM Tingkatan 3

Bahasa Melayu : Novel-Novel Tingkatan 1, 2, 3 (PT3)

.

Bahasa Melayu Tingkatan 1, 2, 3 (PT3) : Pantun, Syair, Sajak, Cerpen, Drama, Prosa Tradisional (A)

Contoh Karangan Bahasa Melayu (BM) PT3 (Tingkatan 1, 2, 3)

Contoh Karangan Bahasa Melayu (BM) PT3, Tingkatan 1, 2, 3 : Koleksi (1)

.

Contoh Karangan Bahasa Melayu (BM) PT3, Tingkatan 1, 2, 3 : Koleksi

Karangan Bahan Rangsangan, Ulasan Bahasa Melayu (BM) PT3

Nota-Nota Tatabahasa dan Kesalahan Tatabahasa Bahasa Melayu (K)

.

Penggunaan Peribahasa, Cogan Kata, Pantun, Kata Hikmat dalam Penulisan Karangan Bahasa Melayu

Peribahasa Bahasa Melayu (BM) : Maksud dan Contoh Ayat (K)

.

Item Contoh (Soalan Contoh) Bahasa Melayu (BM) PT3 (Format Baharu)

Modul Cakna Bahasa Melayu Tingkatan 1, 2 dan 3 + Jawapan

Bahasa Melayu : Modul G Cakna PT3 + Skema Jawapan

.

Cadangan Jawapan Ujian Lisan Bertutur Bahasa Melayu Tingkatan 3 (SB)

Formula Tatabahasa (Panduan Ringkas Tatabahasa) Bahasa Melayu

Kesalahan-kesalahan Bahasa yang Lazim dalam Penulisan Karangan Bahasa Melayu

.

……………………………………………………………………………………………..

Novel Bahasa Melayu Tingkatan 3

.

…………………………………………………………………………………..

Novel Bahasa Melayu Tingkatan 2  

.

…………………………………………………………………………………..

Novel Bahasa Melayu Tingkatan 1

.

………………………………………………………………………

Komsas Bahasa Melayu : Antologi Tingkatan 3

.

……………………………………………………………………………………

Komsas Bahasa Melayu : Antologi Tingkatan 2

.

……………………………………………………………………………………………

Komsas Bahasa Melayu : Antologi Tingkatan 1

.

…………………………………………………………………………………..

Contoh Karangan Bahasa Melayu

.

…………………………………………

……………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………………..

 * * *

……………………………………………………………………………………

Bahasa Inggeris Tingkatan 3 :

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Bahasa Inggeris PT3 + Skema Jawapan (Terkini)

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Bahasa Inggeris PT3 + Skema Jawapan (KOLEKSI)

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 3 (PT3) + Jawapan

Buku Teks Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 3 KSSM

Jawapan Buku Teks Bahasa Inggeris Tingkatan 3 KSSM

.

Contoh Karangan Bahasa Inggeris Mudah (BI) (Simple English Essays)

Koleksi Contoh Karangan Bahasa Inggeris PT3 (PT3 English Essays)

.

Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 1, 2, 3 (PT3): Karangan / Essays

English : Novels + Literature Components Tingkatan 1, 2, 3 (PT3)

English Grammar Notes + Common Errors In English

.

Item Contoh (Soalan Contoh) Bahasa Inggeris PT3 (Format Baharu)

Grammar Notes PT3 English (Bahasa Inggeris PT3)

Bahasa Inggeris : Modul G Cakna PT3 + Skema Jawapan (Tingkatan 1, 2, 3)

Latihan (Soalan) Bahasa Inggeris PT3 + Jawapan   

.

Teknik Menjawab Soalan Bahasa Inggeris (English) PT3

English Grammar Common Errors

English Grammar Note (RMK)

Tips for Writing A Good Composition  

.

Bahasa Inggeris (English) PT3 : Tips Peperiksaan, Teknik Menjawab, Soalan Peperiksaan Percubaan, Novels, Essays, Literature Components … (PT)

.

………………………………………………………………………………………………

Novels + Literature Components Form 3

.

…………………………………………………………………………………………

Literature Components Form 2 

.

…………………………………………………………………………………..

Literature Components Form 1 

.

……………………………………………………………………….

Karangan Bahasa Inggeris (English Essays) 

.

.

…………………………………………..

……………………………………………………………………………………….

.

Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Modul Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 :

.

………………………………………………………………………………………

 * * *

……………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………

Koleksi Soalan: Ujian + Peperiksaan Pertengahan Tahun + Peperiksaan Akhir Tahun

.

……………………………………………………………………………………..

//////////////////////////////

 

.

.

.

//////////////////////////////////////////

Matematik (Mathematics)

.

.

.

.

………………………………………………….

.

.

.

Nota Matematik Tingkatan 3 :

Bab 2 – Bentuk Piawai (Tingkatan 3) (eB)

Bab 3 – Matematik Pengguna (Tingkatan 3) (eB)

.

Matematik KSSM Tingkatan 3 [V]

Bab 1 Indeks

Bab 2 Bentuk Piawai

Bab 3 Matematik Pengguna: Simpanan Dan Pelaburan, Kredit dan Hutang

Bab 4 Lukisan Berskala

Bab 5 Nisbah Trigonometri

Bab 6 Sudut dan Tangen Bagi Bulatan

Bab 7 Pelan dan Dongakan

Bab 8 Lokus Dalam Dua Dimensi

Bab 9 Garis Lurus

.

.

.

.

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

Sains (Science)

.

.

.

.

………………………………………………….

.

.

.

.

Sains KSSM Tingkatan 3 [V]

Bab 1 Rangsangan dan Gerak Balas

Bab 2 Respirasi

Bab 3 Pengangkutan

Bab 4 Kereaktifan Logam

Bab 5 Termokimia

Bab 6 Keelektrikan dan kemagnetan

Bab 7 Tenaga dan Kuasa

Bab 8 Keradioaktifan

Bab 9 Cuaca Angkasa Lepas

Bab 10 Penerokaan Angkasa Lepas

……………………………………………………………………………………

 * * *

……………………………………………………………………………………

Sejarah —

.

.

.

………………………………………………….

.

.

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

Geografi

.

.

………………………………………………….

.

.

………………………………………………………………………………………………..

.

Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Modul Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 :

.

………………………………………………………………………………………

Bahasa Arab

.

.

.

……………………………………………………………………………………

 * * *

……………………………………………………………………………………

Bahasa Cina

.

.

.

…………………………………………………………………………………………

.

.

………………………………………………………………………………………

Pendidikan Islam

.

.

.

………………………………………………….

.

Pendidikan Islam KSSM Tingkatan 3 [V]

.

Al-Quran

Hadis

Aqiqah

Feqah

Sirah dan Tamadun Islam

Akhlak Islamiyah

.

…………………………………………………………………..

Pendidikan Moral

.

.

…………………………………………………………………..

Asas Sains Komputer (ASK)

.

.

.

………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

 * * *

……………………………………………………………………………………

Reka Bentuk dan Teknologi (RBT)

.

.

………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

Pendidikan Seni Visual (PSV)

.

…………………………………………………………………..

Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan (PJPK)

.

………………………………………………………………………………………………..

.

Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Modul Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 :

.

………………………………………………………………………………………

Bahasa Tamil

.

…………………………………………………………………..

Bahasa Iban

.

…………………………………………………………………..

Bahasa KadazanDusun

.

…………………………………………………………………..

Bahasa Semai

.

…………………………………………………………………..

Bahasa Punjabi

.

…………………………………………………………………..

Seni Muzik

.

…………………………………………………………………..

Seni Tari

.

…………………………………………………………………..

Seni Visual

.

…………………………………………………………………..

Seni Teater

.

…………………………………………………………………..

Al-Syariah

.

…………………………………………………………………..

Usul Al-Din

.

……………………………………………………………………………………

 * * *

……………………………………………………………………………………

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan PT3 

.

…………………………………………………………………..

Buku-Buku Teks Digital KSSM Yang Lain:

.

.

…………………………………………………………………………………………

Buku Teks Digital Tingkatan 3 Pendidikan Khas :

.

.

…………………………………………………………………………………………

Buku Teks Digital Tingkatan 3 Sekolah Seni Malaysia (SSeM) :

.

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

Gred dan Julat Markah Untuk Tingkatan 1, 2, 3

……………………………………………………………………………………

 * * *

……………………………………………………………………………………

Kemahiran Hidup

…………………………………………………………………..

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang.

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

.

 

.

.

3 thoughts on “→ PT3, Tingkatan 3: Soalan, Nota, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek”

Write a Comment

error: Alert: Content is protected !!