→ → < Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 >

→ → < Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 >

.

→ → < Koleksi Buku Teks Digital KSSR Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 >

.

→ → < Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2021, 2020, 2019 + Skema Jawapan (Semua Subjek) >

.

→ → < Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan PT3 + Skema Jawapan (Semua Subjek) >

.

→ → < Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 6 + Skema Jawapan (Semua Subjek) >

.

→ → < Bahan-Bahan Rujukan Penting untuk SPM, PT3, STPM, MUET, Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 >

.

→ → < Koleksi Karangan Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris (English Essays), Bahasa Arab: PT3, SPM, STPM, MUET, Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 >

.

→ → → < ★ Join / Follow Facebook dan Telegram Blog Ini >

.

→ PT3, Tingkatan 3 (2022): Soalan, Nota, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

.

Kertas Soalan Peperiksaan Percubaan PT3, Ujian, Pertengahan Tahun, Akhir Tahun, KBAT, Karangan, Novel, Buku Teks PT3, Tingkatan 3 (Tahun 2022). KSSM. Teknik Menjawab. Koleksi Nota, Latihan, Modul.

Bahasa Melayu (BM), Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Pendidikan Islam, Sejarah, Geografi, Bahasa Arab, Bahasa Cina, Bahasa Tamil, Bahasa Malaysia, Asas Sains Komputer (ASK), Reka Bentuk dan Teknologi (RBT). English, Mathematics, Science. Tugasan / Kerja Lapangan / Kerja Projek. Bumi Gemilang – Blog Pendidikan, Informasi dan Sumber Rujukan.

Calon wajib menduduki semua instrumen pentaksiran bagi mata pelajaran yang didaftar. Calon yang tidak dapat menduduki mana-mana instrumen pentaksiran akan dianggap TIDAK HADIR bagi mata pelajaran berkenaan.

Calon yang tidak dapat menduduki atau tidak hadir sesuatu instrumen pentaksiran dikehendaki mengemukakan dokumen sokongan seperti surat perakuan doktor. Dokumen sokongan ini hendaklah diserahkan kepada Pengetua sebelum tamat tempoh pelaksanaan PT3.

.

…………………………………………………………………..

PT3, Tingkatan 3 (Tahun 2022)

.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

.

.

PT3 2019, PT3 2018, PT3 2017

* * *

Untuk

KOLEKSI Soalan Peperiksaan Percubaan PT3 2019, PT3 2018, PT3 2017 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

.

.

……………………………………………………………………………………

Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 3 :

.

.

Juga Disediakan :

[ Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 3 Pendidikan Khas ]

[ Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 3 Sekolah Seni Malaysia (SSeM) ]

…………………………………………………………………………………..

.

.

.

………………………………………………………………………………………………

.

.

………………………………………………………………………………….

.

.

………………………………………………………………………………………………..

Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 :

.

.

………………………………………………………………………………………

Bahan-Bahan Rujukan Penting dan Berguna untuk Subjek-Subjek Utama

.

Bahan-Bahan Rujukan Penting dan Berguna untuk Subjek-Subjek Utama SPM, PT3, Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6.

.

………………………………………………………………………………………

Bahasa Melayu Tingkatan 3 :

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Bahasa Melayu PT3 + Skema Jawapan (Terkini)

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Bahasa Melayu PT3 + Skema Jawapan (KOLEKSI)

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Melayu Tingkatan 3 + Jawapan

Bahasa Melayu : Novel-Novel Tingkatan 1, 2, 3 (PT3)

Bahasa Melayu Tingkatan 1, 2, 3 (PT3) : Pantun, Syair, Sajak, Cerpen, Drama, Prosa Tradisional (A)

.

Contoh Karangan Bahasa Melayu (BM) PT3 (Tingkatan 1, 2, 3)

Contoh Karangan Bahasa Melayu (BM) PT3, Tingkatan 1, 2, 3 : Koleksi (1)

Contoh Karangan Bahasa Melayu (BM) PT3, Tingkatan 1, 2, 3 : Koleksi

.

Karangan Bahan Rangsangan, Ulasan Bahasa Melayu (BM) PT3

Nota-Nota Tatabahasa dan Kesalahan Tatabahasa Bahasa Melayu (K)

Buku Teks Digital Bahasa Melayu (BM) KSSM Tingkatan 3

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Bahasa Melayu Tingkatan 3 (PT3)

.

Penggunaan Peribahasa, Cogan Kata, Pantun, Kata Hikmat dalam Penulisan Karangan Bahasa Melayu

Peribahasa Bahasa Melayu (BM) : Maksud dan Contoh Ayat (K)

.

……………………………………………………………………………………

Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 3 :

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Bahasa Inggeris PT3 + Skema Jawapan (Terkini)

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Bahasa Inggeris PT3 + Skema Jawapan (KOLEKSI)

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 3 (PT3) + Jawapan

Contoh Karangan Bahasa Inggeris Mudah (BI) (Simple English Essays)

Koleksi Contoh Karangan Bahasa Inggeris PT3 (PT3 English Essays)

.

Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 1, 2, 3 (PT3): Karangan / Essays

English : Novels + Literature Components Tingkatan 1, 2, 3 (PT3)

English Grammar Notes + Common Errors In English

Buku Teks Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 3 KSSM

Jawapan Buku Teks Bahasa Inggeris Tingkatan 3 KSSM

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 3 (PT3)

.

Bahasa Inggeris (English) PT3 : Tips Peperiksaan, Teknik Menjawab, Soalan Peperiksaan Percubaan, Novels, Essays, Literature Components … (PT)

…………………………………………………………………………………………..

Matematik (Mathematics) Tingkatan 3 :

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Matematik PT3 + Skema Jawapan (Terkini)

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Matematik PT3 + Skema Jawapan (KOLEKSI)

.

Nota Ringkas dan Padat Matematik Tingkatan 3 (Bab 1 – Bab 9)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Matematik (Mathematics) Tingkatan 3 (PT3) + Jawapan

Buku Teks Digital Matematik KSSM Tingkatan 3

Buku Teks Digital Matematik KSSM Tingkatan 3 (dalam Bahasa Inggeris) (DLP Mathematics Form 3)

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Matematik (Mathematics) Tingkatan 3 (PT3)

.

……………………………………………………………………………………………..

Koleksi Soalan : Ujian, Peperiksaan Pertengahan Tahun, Peperiksaan Akhir Tahun

.

Koleksi Soalan Ujian Mac Tingkatan 3 (Ujian Pertengahan Penggal 1) (K) 

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Pertengahan Tahun Tingkatan 3 + Jawapan (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 3 (K)

…………………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………………..

Sains (Science) Tingkatan 3 :

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Sains PT3 + Skema Jawapan (Terkini)

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Sains PT3 + Skema Jawapan (KOLEKSI)

.

Nota Ringkas dan Padat Sains Tingkatan 3 (Bab 1 – Bab 10)

Nota Ringkas dan Padat Sains Tingkatan 3 (dalam Bahasa Inggeris)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Sains (Science) Tingkatan 3 (PT3) + Jawapan

.

Buku Teks Digital Sains KSSM Tingkatan 3

Jawapan Buku Teks Digital Sains KSSM Tingkatan 3

Buku Teks Digital Sains KSSM Tingkatan 3 (dalam Bahasa Inggeris) (DLP Mathematics Form 3) 

Jawapan Buku Teks Sains (dalam Bahasa Inggeris) Tingkatan 3 KSSM

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Sains (Science) Tingkatan 3 (PT3)

.

Sains (Science) PT3 : Tips Peperiksaan, Teknik Menjawab, Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Nota, … (PT)

.

…………………………………………………………………………………………..

Sejarah Tingkatan 3 :

.

KOLEKSI Soalan Peperiksaan Percubaan Sejarah PT3 + Skema Jawapan (Terkini)

.

Nota Ringkas dan Padat Sejarah Tingkatan 3 (Bab 1 – Bab 8)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Sejarah Tingkatan 3 (PT3) + Jawapan

Buku Teks Digital Sejarah KSSM Tingkatan 3

.

Item Contoh (Soalan Contoh) Sejarah PT3 (Format Baharu)

Panduan Tugasan (Kerja Kursus) Sejarah Tingkatan 3 Tahun 2020 (PT3)

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Sejarah Tingkatan 3 (PT3)

.

……………………………………………………………………………………………

RBT Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 3 :

.

Nota Ringkas, Padat RBT Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 3 (Bab 1, 2, 3)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) Tingkatan 3 (PT3) + Jawapan

Buku Teks Digital Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) KSSM Tingkatan 3

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) Tingkatan 3 (PT3)

.

…………………………………………………………………………………………..

Koleksi Soalan : Ujian, Peperiksaan Pertengahan Tahun, Peperiksaan Akhir Tahun

.

Koleksi Soalan Ujian Mac Tingkatan 3 (Ujian Pertengahan Penggal 1) (K) 

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Pertengahan Tahun Tingkatan 3 + Jawapan (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 3 (K)

…………………………………………………………………………………………

Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 :

.

.

………………………………………………………………………………………

ASK Asas Sains Komputer Tingkatan 3 :

.

Nota Ringkas, Padat, Latihan ASK Asas Sains Komputer Tingkatan 3 (Bab 1 – Bab 4)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Asas Sains Komputer (ASK) Tingkatan 3 (PT3) + Jawapan

Buku Teks Digital Asas Sains Komputer (ASK) KSSM Tingkatan 3

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Asas Sains Komputer (ASK) Tingkatan 3 (PT3)

.

………………………………………………………………………………………..

Geografi Tingkatan 3 :

.

Nota Ringkas dan Padat Geografi Tingkatan 3 (Bab 1 – Bab 12)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Geografi Tingkatan 3 (PT3) + Jawapan

Buku Teks Digital Geografi KSSM Tingkatan 3

Jawapan Buku Teks Geografi Tingkatan 3 KSSM

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Geografi Tingkatan 3 (PT3)

.

……………………………………………………………………………………………

Pendidikan Islam Tingkatan 3 :

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Pendidikan Islam Tingkatan 3 (PT3) + Jawapan

Buku Teks Digital Pendidikan Islam KSSM Tingkatan 3

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Pendidikan Islam Tingkatan 1, 2, 3 (PT3)

.

Pendidikan Islam PT3 : Tips Peperiksaan, Teknik Menjawab, Panduan, … (PT)

.

………………………………………………………………………………………………

Koleksi Soalan : Ujian, Peperiksaan Pertengahan Tahun, Peperiksaan Akhir Tahun

.

Koleksi Soalan Ujian Mac Tingkatan 3 (Ujian Pertengahan Penggal 1) (K) 

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Pertengahan Tahun Tingkatan 3 + Jawapan (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 3 (K)

…………………………………………………………………………………………

 * * *

……………………………………………………………………………………

Bahasa Arab Tingkatan 3 :

.

Contoh-Contoh Karangan (Insyak) Bahasa Arab PT3 / SPM

Buku Teks Digital Bahasa Arab KSSM Tingkatan 3

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Bahasa Arab Tingkatan 1, 2, 3 (PT3)

.

………………………………………………………………………………………….

PJPK Pendidian Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tingkatan 3 :

.

Buku Teks Digital PJPK Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan KSSM Tingkatan 3

.

…………………………………………………………………………………………..

Pendidikan Moral Tingkatan 3 :

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Pendidikan Moral Tingkatan 3 (PT3) + Jawapan

Buku Teks Digital Pendidikan Moral KSSM Tingkatan 3

Jawapan Buku Teks Digital Pendidikan Moral KSSM Tingkatan 3

.

……………………………………………………………………………………………

Bahasa Cina Tingkatan 3 :

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Bahasa Cina Tingkatan 1, 2, 3 (PT3)

.

……………………………………………………………………………………………..

PSV Pendidikan Seni Visual Tingkatan 3 :

.

Buku Teks Digital Pendidikan Seni Visual (PSV) KSSM Tingkatan 3

.

……………………………………………………………………………………….

Koleksi Soalan, Latihan, Nota dan Buku Teks :

.

.

………………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………

Bahasa Tamil

.

…………………………………………………………………..

Bahasa Iban

.

…………………………………………………………………..

Bahasa KadazanDusun

.

…………………………………………………………………..

Bahasa Semai

.

…………………………………………………………………..

Bahasa Punjabi

.

…………………………………………………………………..

Seni Muzik

.

…………………………………………………………………..

Seni Tari

.

…………………………………………………………………..

Seni Visual

.

…………………………………………………………………..

Seni Teater

.

…………………………………………………………………..

Al-Syariah

.

…………………………………………………………………..

Usul Al-Din

.

……………………………………………………………………………………

Buku-Buku Teks KSSM Tingkatan 3 Yang Lain :

.

Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 3 (Tiga)

.

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

 * * *

……………………………………………………………………………………

.

Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Modul Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 :

.

………………………………………………………………………………………

.

.

………………………………………………………………………………………

Gred dan Julat Markah Untuk Tingkatan 1, 2, 3

……………………………………………………………………………………

 * * *

……………………………………………………………………………………

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang.

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

.

error: Alert: Content is protected !!