Garis Panduan Tuntutan Perjalanan Pemeriksa (Lembaga Peperiksaan)

Garis Panduan Tuntutan Perjalanan Dalam Negeri dan Iktisas Pemeriksa Kertas Peperiksaan (Lembaga Peperiksaan Malaysia). Untuk Rujukan. Semoga perkongsian informasi, maklumat, makluman, pemberitahuan, laman web, sesawang, pautan, portal rasmi, panduan, bahan-bahan rujukan, bahan-bahan pembelajaran dan pengajaran, sumber-sumber rujukan dalam post di blog Bumi Gemilang berguna dan dapat membantu para pengguna. ** Tarikh Kuat Kuasa : 19 […]

. .

Tips dan Teknik Menjawab Bahasa Inggeris PT3 (English)

Tips and Techniques of Answering PT3 English Paper (Bahasa Inggeris). Pentaksiran Tingkatan 3.  Untuk rujukan. Semoga perkongsian bahan-bahan rujukan, panduan, bahan pembelajaran dan pengajaran, contoh-contoh karangan, sumber rujukan PT3 (Pentaksiran Tingkatan 3), tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 dalam post di blog Bumi Gemilang berguna dan dapat membantu para pelajar dan pengguna. Sila Klik : […]

Tips dan Teknik Menjawab Bahasa Inggeris PT3 (English) –

Tips and Techniques of Answering PT3 English Paper (Bahasa Inggeris). Pentaksiran Tingkatan 3.  Untuk rujukan. Semoga perkongsian bahan-bahan rujukan, panduan, bahan pembelajaran dan pengajaran, contoh-contoh karangan, sumber rujukan PT3 (Pentaksiran Tingkatan 3), tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 dalam post di blog Bumi Gemilang berguna dan dapat membantu para pelajar dan pengguna. Sila Klik : […]

Cerpen Bawod: Sinopsis, Tema, Persoalan, Nilai, Pengajaran, Plot

Sinopsis, Tema, Persoalan, Watak dan Perwatakan Plot, Teknik Plot, Latar Masa, Latar Tempat, Latar Masyarakat, Nilai, Pengajaran – Cerpen Bawod (Komsas Bahasa Melayu Tingkatan 3). Komponen sastera dan novel BM / bahasa melayu. Semoga perkongsian nota-nota rujukan bahasa melayu, contoh-contoh karangan, bahan-bahan pembelajaran dan pengajaran PT3 (Pentaksiran Tingkatan 3), tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 dalam […]

Cerpen Sekeping Tanah: Sinopsis, Tema, Watak dan Perwatakan

Sinopsis, Tema, Watak dan Perwatakan – Cerpen Sekeping Tanah (Komsas Bahasa Melayu Tingkatan 3). Komponen sastera dan novel BM / bahasa melayu. Semoga perkongsian nota-nota rujukan bahasa melayu, contoh-contoh karangan, bahan-bahan pembelajaran dan pengajaran PT3 (Pentaksiran Tingkatan 3), tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 dalam post di blog Bumi Gemilang berguna dan dapat membantu para pelajar […]

Cerpen Legasi Tapai Ubi: Sinopsis, Tema, Persoalan, Nilai, Pengajaran

Sinopsis, Tema, Watak dan Perwatakan, Latar masa, Latar Tempat, Latar Masyarakat, Persoalan, Nilai, Pengajaran – Cerpen Legasi Tapai Ubi (Komsas Bahasa Melayu Tingkatan 3). Komponen sastera dan novel BM / bahasa melayu. Semoga perkongsian nota-nota rujukan bahasa melayu, contoh-contoh karangan, bahan-bahan pembelajaran dan pengajaran PT3 (Pentaksiran Tingkatan 3), tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 dalam post […]

Prosa Tradisional Bahagia Sesudah Derita: Sinopsis, Tema, Persoalan

Sinopsis, Tema, Persoalan, Gaya Bahasa, Nilai, Pengajaran, Latar Tempat, Latar Masyarakat, Latar Masa – Prosa Tradisional Bahagia Sesudah Derita (Komsas Bahasa Melayu Tingkatan 3). Komponen sastera dan novel BM / bahasa melayu. Semoga perkongsian nota-nota rujukan bahasa melayu, contoh-contoh karangan, bahan-bahan pembelajaran dan pengajaran PT3 (Pentaksiran Tingkatan 3), tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 dalam post […]

Cuti Sekolah dan Takwim Penggal Persekolahan Tahun 2018 (KPM)

Cuti Sekolah dan Takwim Penggal Persekolahan Tahun 2018 (Kementerian Pendidikan Malaysia). Untuk Rujukan. Semoga perkongsian informasi, maklumat, makluman, pemberitahuan, laman web, sesawang, pautan, portal rasmi, panduan, bahan-bahan rujukan, bahan-bahan pembelajaran dan pengajaran, sumber-sumber rujukan dalam post di blog Bumi Gemilang berguna dan dapat membantu para pengguna. . Untuk Download / Muat Turun : Sila Klik […]