You dont have javascript enabled! Please enable it! Bumi Gemilang - Blog Pendidikan dan Informasi

.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Koleksi Nota Ringkas Semua Subjek Mengikut Bab dan Topik

.

→ → Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → SPM 2023, Tingkatan 5 (Tahun 2023) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

Soalan Percubaan Tingkatan 1 2 3 + Jawapan Trial

.

.

Kertas Soalan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan. Trial Paper. Semua Subjek. Bahasa Melayu BM, Matematik, Sejarah, Bahasa Inggeris BI, Sains, Pendidikan Islam PAI, Pendidikan Moral. Contoh Karangan. Essays. Kertas 1 2. KBAT. KSSM. RBT RekaBentuk dan Teknologi, ASK Asas Sains komputer, Bahasa Arab, Bahasa Cina, Bahasa Tamil, Al-Syariah, Usul Al-Din. English, Mathematics, Science. … [ Sila Baca Sepenuhnya ]

Soalan Percubaan SPM 2023 2022 2021+ Skema Jawapan (Semua Subjek) Trial

.

.

Kertas Soalan Percubaan SPM 2023 2022 2021. Skema Jawapan. Trial Paper. Ramalan Peperiksaan. SPM 2020 2019. KSSM. Koleksi. Bahasa Melayu BM, Matematik, Sejarah, Bahasa Inggeris BI, Kimia, Matematik Tambahan, Fizik, Biologi, Sains, Prinsip Perakaunan, Pendidikan Islam PAI, Pendidikan Moral. Contoh Karangan. Essays. Kertas 1 2 3 4. KBAT. KSSM. Perniagaan, Ekonomi, Pendidikan Seni Visual (PSV), … [ Sila Baca Sepenuhnya ]

Nota Ringkas Ekonomi Tingkatan 4 KSSM SPM

.

.

Nota Ringkas Ekonomi Tingkatan 4 KSSM SPM. Terkini. MPEI. Kertas 1, 2. KBAT. Nota Ekonomi Tingkatan 4 KSSM. Bab 1 Pengenalan Kepada Ekonomi Bab 2 Pasaran Bab 3 Wang, Bank dan Pendapatan Individu Bab 4 Pengeluaran . Nota Setiap Bab (Topik) : . Bab 1 Pengenalan Kepada Ekonomi Bab 2 Pasaran . Bab 3 Wang, Bank dan Pendapatan Individu Bab 4 Pengeluaran . … [ Sila Baca Sepenuhnya ]

Nota Ringkas Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 KSSM SPM

.

.

Nota Ringkas Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 KSSM SPM. Terkini. MPEI. Kertas 1, 2. KBAT. Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 KSSM. Modul Bab 1 Pengenalan kepada Perakaunan Bab 2 Klasifikasi Akaun dan Persamaan Perakaunan Bab 3 Dokumen Perniagaan Sebagai Sumber Maklumat Bab 4 Buku Catatan Pertama Bab 5 Lejar Bab 6 Imbangan Duga Bab 7 Penyata Kewangan Milikan Tunggal tanpa Pelarasan Bab 8 Pelarasan … [ Sila Baca Sepenuhnya ]

Nota Ringkas Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 KSSM SPM

.

.

Nota Ringkas Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 KSSM SPM. Terkini. MPEI. Kertas 1, 2. KBAT. Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 KSSM. Modul Bab 1 Analisis Dan Tafsiran Penyata Kewangan Untuk Membuat Keputusan Bab 2 Rekod Tak Lengkap Bab 3 Perakaunan Untuk Kawalan Dalaman Bab 4 Perakaunan Untuk Perkongsian Bab 5 Perakaunan Untuk Syarikat Berhad Menurut Syer Bab 6 Perakaunan Untuk … [ Sila Baca Sepenuhnya ]

Nota Ringkas Perniagaan Tingkatan 4 KSSM SPM

.

.

Nota Ringkas Perniagaan Tingkatan 4 KSSM SPM. Terkini. MPEI. Kertas 1, 2. KBAT. Nota Perniagaan Tingkatan 4 KSSM. Bab 1 Tujuan Perniagaan Dan Pemilikan Perniagaan Bab 2 Trend Semasa Dalam Perniagaan Bab 3 Penetapan Visi, Misi Dan Objektif Perniagaan Bab 4 Bahagian-Bahagian Fungsian Utama Dalam Organisasi Perniagaan . Nota Setiap Bab (Topik) : . Bab 1 Tujuan Perniagaan Dan Pemilikan … [ Sila Baca Sepenuhnya ]

Nota Ringkas Perniagaan Tingkatan 5 KSSM SPM

.

.

Nota Ringkas Perniagaan Tingkatan 5 KSSM SPM. Terkini. MPEI. Kertas 1, 2. KBAT. Nota Perniagaan Tingkatan 5 KSSM. Bab 1 Pengurusan Sumber Manusia Bab 2 Pengurusan Sumber Fizikal Dan Teknologi Bab 3 Sumber Pembiayaan Perniagaan Bab 4 Penyata Kewangan Perniagaan Bab 5 Persediaan Menjadi Usahawan Bab 6 Persediaan Memulakan Perniagaan Bab 7 Merancang Pengendalian Perniagaan … [ Sila Baca Sepenuhnya ]