You dont have javascript enabled! Please enable it!

→ → → ★ Join / Follow Facebook dan Telegram Blog Ini
→ → < Bahan-Bahan Rujukan Penting untuk SPM, PT3, UPSR, STPM, MUET, Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 >

.

→ → < Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 >

.

→ → < Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Modul, Jawapan Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 >

.

→ → < Koleksi Buku Teks Digital KSSR Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 >

.

→ → < Koleksi Karangan Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris (English Essays), Bahasa Arab: UPSR, PT3, SPM, STPM, MUET, Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 >

.

**************************

Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Modul, Jawapan

Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Nota Lengkap, Peta Minda, Kata Kunci, Hafalan, Soalan, Latihan, Modul, Buku Teks, Jawapan Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6. KSSM. KSSR. DLP.

. . .

Soalan Peperiksaan. Soalan Percubaan SPM, PT3, UPSR, STPM. Trial SPM, PT3, UPSR, STPM. Soalan Ujian, Ramalan, KBAT, Nota, Latihan, Modul, Karangan, English Essays. Soalan Peperiksaan, Pertengahan Tahun, Akhir Tahun. Kertas Soalan Ramalan.

Bahasa Melayu (BM), Sejarah, Matematik, Bahasa Inggeris, Fizik, Kimia, Matematik Tambahan, Biologi, Prinsip Perakaunan, Sains.

Pendidikan Islam, Pendidikan Moral, Perniagaan, Ekonomi, Pendidikan Seni Visual (PSV), Tasawwur Islam, Geografi, Bahasa Malaysia, Bahasa Arab, Bahasa Cina, Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah (PQS), Pendidikan Syariah Islamiah, Kesusasteraan Melayu, Sains Komputer.

Sains Rumah Tangga, Bahasa Tamil, Sains Sukan, Grafik Komunikasi Teknikal, Pertanian, Reka Bentuk, Asas Kelestarian, Sains Tambahan, Asas Sains Komputer (ASK), Reka Bentuk dan Teknologi (RBT), Usus al-Din, Usuluddin, Al-Syariah.

English, Mathematics, Science, Biology, Physics, Chemistry, Additional Mathematics.

. 。。. .

Rajin berusaha tangga kejayaan. Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Setiap kejayaan bertitik tolak daripada daya usaha dan kerajinan. Kita harus rajin berusaha untuk mencapai cita-cita dan impian hidup.

Persediaan dan perancangan rapi menentukan kejayaan. Kita perlu mengenal pasti kejayaan yang ingin dicapai agar kejayaan dapat direalisasikan dengan sebaik-baiknya.

………………………………………………………………………………………

 * * *

Akan Dikemaskinikan (Update)

…………………………………………………………………………………………

TINGKATAN 5

…………………………………………………………………………………………

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM + Jawapan

.

…………………………………………………………………………………..

Sejarah Tingkatan 5 :

Nota Ringkas dan Padat Sejarah Tingkatan 5 (SPM) (Bab 1 – Bab 10)

Koleksi Soalan dan Latihan Sejarah Tingkatan 5 (SPM) + Jawapan

Item Contoh (Soalan Contoh) Sejarah SPM (Format Baharu) Mulai SPM 2021

Buku Teks Digital Sejarah KSSM Tingkatan 5

.

Sains Tingkatan 5 :

Nota Ringkas dan Padat Sains Tingkatan 5 (SPM) (Bab 1 – Bab 9)

Nota Ringkas dan Padat Sains Tingkatan 5 dan 4 (SPM) (dalam BM dan English)

Nota Ringkas dan Padat Sains Tingkatan 5 (dalam Bahasa Inggeris)

Koleksi Soalan dan Latihan Sains (Science) Tingkatan 5 (SPM) + Jawapan

Item Contoh (Soalan Contoh) Sains SPM (Format Baharu) Mulai SPM 2021

Buku Teks Digital Sains KSSM Tingkatan 5

Buku Teks Digital Sains KSSM Tingkatan 5 (dalam Bahasa Inggeris) (DLP Science Form 5)

.

Matematik Tingkatan 5 :

Nota Ringkas dan Padat Matematik Tingkatan 5 (SPM) (Bab 1- Bab 8)

Koleksi Soalan dan Latihan Matematik (Mathematics) Tingkatan 5 (SPM) + Jawapan

Item Contoh (Soalan Contoh) Matematik (Mathematics) SPM (Format Baharu) Mulai SPM 2021

Buku Teks Digital Matematik KSSM Tingkatan 5

Buku Teks Digital Matematik KSSM Tingkatan 5 (dalam Bahasa Inggeris) (DLP Mathematics Form 5)

.

Matematik Tambahan Tingkatan 5 :

Koleksi Soalan dan Latihan Matematik Tambahan (Additional Mathematics) Tingkatan 5 + Jawapan

Item Contoh (Soalan Contoh) Matematik Tambahan (Additional Mathematics) SPM (Format Baharu) Mulai SPM 2021

Buku Teks Digital Matematik Tambahan KSSM Tingkatan 5

Buku Teks Digital Matematik Tambahan KSSM Tingkatan 5 (dalam Bahasa Inggeris) (DLP Additional Mathematics Form 5)

.

Kimia Tingkatan 5 :

Nota Ringkas dan Padat Kimia Tingkatan 5 (SPM) (Bab 1 – Bab  5)

Koleksi Soalan dan Latihan Kimia (Chemistry) Tingkatan 5 (SPM) + Jawapan

Item Contoh (Soalan Contoh) Kimia SPM (Format Baharu) Mulai SPM 2021

Buku Teks Digital Kimia KSSM Tingkatan 5

Buku Teks Digital Kimia KSSM Tingkatan 5 (dalam Bahasa Inggeris) (DLP Chemistry Form 5)

.

Biologi Tingkatan 5 :

Nota Ringkas dan Padat Biologi Tingkatan 5 (SPM) (Bab 1 – Bab 13)

Koleksi Soalan dan Latihan Biologi (Biology) Tingkatan 5 (SPM) + Jawapan

Item Contoh (Soalan Contoh) Biologi SPM (Format Baharu) Mulai SPM 2021

Buku Teks Digital Biologi KSSM Tingkatan 5

Buku Teks Digital Biologi Tingkatan 5 KSSM (dalam Bahasa Inggeris) (DLP Biology Form 5) (Semua Bab)

.

Fizik Tingkatan 5 :

Nota Ringkas dan Padat Fizik Tingkatan 5 (SPM) (Bab 1 – Bab 7)

Koleksi Soalan dan Latihan Fizik (Physics) Tingkatan 5 (SPM) + Jawapan

Item Contoh (Soalan Contoh) Fizik SPM (Format Baharu) Mulai SPM 2021

Buku Teks Digital Fizik KSSM Tingkatan 5

Buku Teks Digital Fizik KSSM Tingkatan 5 (dalam Bahasa Inggeris) (DLP Physics Form 5)

.

Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 :

Nota Padat dan Ringkas Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 (SPM) (Bab 1 – Bab 7)

Buku Teks Digital Prinsip Perakaunan KSSM Tingkatan 5

.

Perniagaan Tingkatan 5 :

Nota Ringkas dan Padat Perniagaan Tingkatan 5 (SPM) (Bab 1 – Bab 7)

Koleksi Soalan dan Latihan Perniagaan Tingkatan 5 (SPM)+ Jawapan

Buku Teks Digital Perniagaan KSSM Tingkatan 5

.

Ekonomi Tingkatan 5 :

Nota Ringkas dan Padat Ekonomi Tingkatan 5 (SPM) (Bab 1, 2)

Buku Teks Digital Ekonomi KSSM Tingkatan 5

.

Bahasa Melayu Tingkatan 5 :

Nota-Nota Tatabahasa dan Kesalahan Tatabahasa Bahasa Melayu (K)

Koleksi Soalan dan Latihan Bahasa Melayu Tingkatan 5 (SPM) + Jawapan

Item Contoh (Soalan Contoh) Bahasa Melayu (BM) SPM (Format Baharu) Mulai SPM 2021

Buku Teks Digital Bahasa Melayu KSSM Tingkatan 5

.

Bahasa Inggeris Tingkatan 5 :

Grammar Notes + Common Errors In English

Koleksi Soalan dan Latihan Bahasa Inggeris Tingkatan 5 (SPM) + Jawapan.

Item Contoh (Soalan Contoh) Bahasa Inggeris (English) SPM (Format Baharu) Mulai SPM 2021

Buku Teks Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 5 KSSM

.

Pendidikan Islam Tingkatan 5 :

Nota Lengkap Pendidikan Islam Tingkatan 5 (SPM), Soalan Topikal + Skema

Koleksi Soalan dan Latihan Pendidikan Islam Tingkatan 5 (SPM) + Jawapan

Item Contoh (Soalan Contoh) Pendidikan Islam SPM (Format Baharu) Mulai SPM 2021

Buku Teks Digital Pendidikan Islam KSSM Tingkatan 5

.

Tasawwur Islam Tingkatan 5 :

Nota Ringkas dan Padat Tasawwur Islam Tingkatan 5 (SPM) (Bab 1 – Bab 6)

Item Contoh (Soalan Contoh) Tasawwur Islam SPM (Format Baharu) Mulai SPM 2021

Buku Teks Digital Tasawwur Islam KSSM Tingkatan 5

.

Pendidikan Syariah Islamiah Tingkatan 5 :

Koleksi Nota Pendidikan Syariah Islamiah (Tingkatan 4 dan 5)

Item Contoh (Soalan Contoh) Pendidikan Syariah Islamiah SPM (Format Baharu) Mulai SPM 2021

Buku Teks Digital Pendidikan Syariah Islamiah KSSM Tingkatan 5

.

PJPK Pendidian Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tingkatan 5 :

Buku Teks Digital PJPK Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan KSSM Tingkatan 5

.

Pendidikan Moral Tingkatan 5 :

Buku Teks Digital Pendidikan Moral KSSM Tingkatan 5

.

PSV Pendidikan Seni Visual Tingkatan 5 :

Buku Teks Digital PSV Pendidikan Seni Visual KSSM Tingkatan 5

.

Geografi Tingkatan 5 :

Buku Teks Digital Geografi KSSM Tingkatan 5

.

Buku-Buku Teks KSSM Tingkatan 5 Yang Lain :

Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 5 (Lima)

.

Koleksi Item Contoh (Soalan Contoh) Semua Subjek SPM (Format Baharu Mulai Tahun 2021)

Koleksi Item Contoh (Soalan Contoh) Semua Subjek SPM (Format Baharu Mulai Tahun 2021)

.

Format Baharu Soalan Peperiksaan SPM bagi 35 Subjek Mulai Tahun 2021

Format Baharu Soalan Peperiksaan SPM bagi 35 Subjek Mulai Tahun 2021

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM + Jawapan

KOLEKSI Soalan Peperiksaan Percubaan SPM + Skema Jawapan (Semua Subjek) (Terkini)

…………………………………………………………………………………………

TINGKATAN 4

…………………………………………………………………………………………

Sejarah Tingkatan 4 :

Nota Ringkas dan Padat Sejarah Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1 – Bab 10)

Koleksi Soalan dan Latihan Sejarah Tingkatan 4 + Jawapan

Buku Teks Digital Sejarah KSSM Tingkatan 4

.

Sains Tingkatan 4 :

Nota Ringkas dan Padat Sains Tingkatan 5 dan 4 (SPM) (dalam BM dan English)

Nota Ringkas dan Padat Sains Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1 – Bab 12)

Koleksi Soalan dan Latihan Sains (Science) Tingkatan 4 + Jawapan

Buku Teks Digital Sains KSSM Tingkatan 4

Buku Teks Digital Sains KSSM Tingkatan 4 (dalam Bahasa Inggeris) (DLP Science Form 4)

.

Matematik Tingkatan 4 :

Nota Padat dan Ringkas Matematik Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1- Bab 10)

Koleksi Soalan dan Latihan Matematik (Mathematics) Tingkatan 4 + Jawapan

Buku Teks Digital Matematik KSSM Tingkatan 4

Buku Teks Digital Matematik KSSM Tingkatan 4 (dalam Bahasa Inggeris) (DLP Mathematics Form 4)

.

Matematik Tambahan Tingkatan 4 :

Nota Ringkas dan Padat Matematik Tambahan Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1 – Bab 10)

Form 4, 5 Additional Mathematics (SPM) Note, Module, Exercise, Answer)

Koleksi Soalan dan Latihan Matematik Tambahan (Additional Mathematics) Tingkatan 4 + Jawapan

Buku Teks Digital Matematik Tambahan KSSM Tingkatan 4

Buku Teks Digital Matematik Tambahan KSSM Tingkatan 4 (dalam Bahasa Inggeris) (DLP Additional Mathematics Form 4)

.

Kimia Tingkatan 4 :

Nota Ringkas dan Padat Kimia Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1 – Bab 8)

Koleksi Soalan dan Latihan Kimia (Chemistry) Tingkatan 4 + Jawapan 

Buku Teks Digital Kimia KSSM Tingkatan 4

Buku Teks Digital Kimia KSSM Tingkatan 4 (dalam Bahasa Inggeris) (DLP Chemistry Form 4)

.

Biologi Tingkatan 4 :

Nota Ringkas dan Padat Biologi Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1 – Bab 15)

Koleksi Soalan dan Latihan Biologi (Biology) Tingkatan 4 + Jawapan

Buku Teks Digital Biologi KSSM Tingkatan 4

Buku Teks Digital Biologi KSSM Tingkatan 4 (dalam Bahasa Inggeris) (DLP Biology Form 4)

.

Fizik Tingkatan 4 :

Nota Ringkas dan Padat Fizik Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1 – Bab 6)

Koleksi Soalan dan Latihan Fizik (Physics) Tingkatan 4 + Jawapan  

Buku Teks Digital Fizik KSSM Tingkatan 4

Buku Teks Digital Fizik KSSM Tingkatan 4 (dalam Bahasa Inggeris) (DLP Physics Form 4)

.

Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 :

Nota Padat dan Ringkas Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1 – Bab 9)

Buku Teks Digital Prinsip Perakaunan KSSM Tingkatan 4

.

Perniagaan Tingkatan 4 :

Nota Ringkas dan Padat Perniagaan Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1 – Bab 4)

Koleksi Soalan dan Latihan Perniagaan Tingkatan 4 + Jawapan

Buku Teks Digital Perniagaan KSSM Tingkatan 4

.

Ekonomi Tingkatan 4 :

Nota Ringkas dan Padat Ekonomi Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1 – Bab 4)

Buku Teks Digital Ekonomi KSSM Tingkatan 4

.

Pendidikan Islam Tingkatan 4 :

Nota Lengkap Pendidikan Islam Tingkatan 4 (SPM), Soalan Topikal + Skema

Koleksi Soalan dan Latihan Pendidikan Islam Tingkatan 4 + Jawapan

Buku Teks Digital Pendidikan Islam KSSM Tingkatan 4

.

Tasawwur Islam Tingkatan 4 :

Nota Ringkas dan Padat Tasawwur Islam Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1 – Bab 13)

Koleksi Soalan dan Latihan Tasawwur Islam Tingkatan 4 + Jawapan

Buku Teks Digital Tasawwur Islam KSSM Tingkatan 4

.

Bahasa Melayu Tingkatan 4 :

Nota-Nota Tatabahasa dan Kesalahan Tatabahasa Bahasa Melayu (K)

Koleksi Soalan dan Latihan Bahasa Melayu Tingkatan 4 + Jawapan

Buku Teks Digital Bahasa Melayu Tingkatan 4 KSSM

.

Bahasa Inggeris Tingkatan 4 :

Grammar Notes + Common Errors In English

Koleksi Soalan dan Latihan Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 4 + Jawapan

Buku Teks Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 4 KSSM

.

PJPK Pendidian Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tingkatan 4 :

Buku Teks Digital PJPK Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan KSSM Tingkatan 4

.

Pendidikan Moral Tingkatan 4 :

Buku Teks Digital Pendidikan Moral KSSM Tingkatan 4

.

PSV Pendidikan Seni Visual Tingkatan 4 :

Buku Teks Digital Pendidikan Seni Visual (PSV) KSSM Tingkatan 4

.

Geografi Tingkatan 4 :

Koleksi Soalan dan Latihan Geografi Tingkatan 4 + Jawapan

Buku Teks Digital Geografi KSSM Tingkatan 4

.

Pendidikan Syariah Islamiah Tingkatan 4 :

Koleksi Nota Pendidikan Syariah Islamiah (Tingkatan 4 dan 5)

Buku Teks Digital Pendidikan Syariah Islamiah Tingkatan 4

 

.

Buku-Buku Teks KSSM Tingkatan 4 Yang Lain :

Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 4 (Empat)

.

…………………………………………………………………………………………

TINGKATAN 3

…………………………………………………………………………………………

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan PT3 + Jawapan

.

…………………………………………………………………………………..

Sejarah Tingkatan 3 :

Nota Ringkas dan Padat Sejarah Tingkatan 3 (Bab 1 – Bab 8)

Koleksi Soalan dan Latihan Sejarah Tingkatan 3 (PT3) + Jawapan

Buku Teks Digital Sejarah KSSM Tingkatan 3

.

Sains Tingkatan 3 :

Nota Ringkas dan Padat Sains Tingkatan 3 (Bab 1 – Bab 10)

Nota Ringkas dan Padat Sains Tingkatan 3 (dalam Bahasa Inggeris)

Koleksi Soalan dan Latihan Sains (Science) Tingkatan 3 (PT3) + Jawapan

Buku Teks Digital Sains KSSM Tingkatan 3

Buku Teks Digital Sains KSSM Tingkatan 3 (dalam Bahasa Inggeris) (DLP Mathematics Form 3)

.

Matematik Tingkatan 3 :

Nota Ringkas dan Padat Matematik Tingkatan 3 (Bab 1 – Bab 9)

Koleksi Soalan dan Latihan Matematik (Mathematics) Tingkatan 3 (PT3) + Jawapan

Buku Teks Digital Matematik KSSM Tingkatan 3

Buku Teks Digital Matematik KSSM Tingkatan 3 (dalam Bahasa Inggeris) (DLP Mathematics Form 3)

.

RBT Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 3 :

Nota Ringkas, Padat RBT Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 3 (Bab 1, 2, 3)

Koleksi Soalan dan Latihan Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) Tingkatan 3 (PT3) + Jawapan

Buku Teks Digital Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) KSSM Tingkatan 3

.

Geografi Tingkatan 3 :

Nota Ringkas dan Padat Geografi Tingkatan 3 (Bab 1 – Bab 12)

Koleksi Soalan dan Latihan Geografi Tingkatan 3 (PT3) + Jawapan

Buku Teks Digital Geografi KSSM Tingkatan 3

.

Bahasa Melayu Tingkatan 3 :

Nota-Nota Tatabahasa dan Kesalahan Tatabahasa Bahasa Melayu (K)

Koleksi Soalan dan Latihan Bahasa Melayu Tingkatan 3 + Jawapan-

Buku Teks Digital Bahasa Melayu (BM) KSSM Tingkatan 3

.

Bahasa Inggeris Tingkatan 3 :

Grammar Notes + Common Errors In English

Koleksi Soalan dan Latihan Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 3 (PT3) + Jawapan

Buku Teks Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 3 KSSM

.

ASK Asas Sains Komputer Tingkatan 3 :

Nota Ringkas, Padat, Latihan ASK Asas Sains Komputer Tingkatan 3 (Bab 1 – Bab 4)

Koleksi Soalan dan Latihan Asas Sains Komputer (ASK) Tingkatan 3 (PT3) + Jawapan

Buku Teks Digital Asas Sains Komputer (ASK) KSSM Tingkatan 3

.

Pendidikan Islam Tingkatan 3 :

Koleksi Soalan dan Latihan Pendidikan Islam Tingkatan 3 (PT3) + Jawapan

Buku Teks Digital Pendidikan Islam KSSM Tingkatan 3

.

Pendidikan Moral Tingkatan 3 :

Koleksi Soalan dan Latihan Pendidikan Moral Tingkatan 3 (PT3) + Jawapan

Buku Teks Digital Pendidikan Moral KSSM Tingkatan 3

.

PJPK Pendidian Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tingkatan 3 :

Buku Teks Digital PJPK Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan KSSM Tingkatan 3

.

PSV Pendidikan Seni Visual Tingkatan 3 :

Buku Teks Digital Pendidikan Seni Visual (PSV) KSSM Tingkatan 3

.

Buku-Buku Teks KSSM Tingkatan 3 Yang Lain :

Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 3 (Tiga)

.

Koleksi Item Contoh (Soalan Contoh) Semua Subjek PT3 (Format Baharu Mulai Tahun 2019)

Koleksi Item Contoh (Soalan Contoh) Semua Subjek PT3 (Format Baharu Mulai Tahun 2019)

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan PT3 + Jawapan

KOLEKSI Soalan Peperiksaan Percubaan PT3 + Skema Jawapan (Semua Subjek) (Terkini)

…………………………………………………………………………………………

TINGKATAN 2

…………………………………………………………………………………………

Sejarah Tingkatan 2 :

Nota Ringkas dan Padat Sejarah Tingkatan 2 (Bab 1 – Bab 10)

Koleksi Soalan dan Latihan Sejarah Tingkatan 2 + Jawapan

Buku Teks Digital Sejarah KSSM Tingkatan 2

.

Sains Tingkatan 2 :

Nota Ringkas dan Padat Sains Tingkatan 2 (Bab 1 – Bab 13)

Nota Ringkas dan Padat Sains Tingkatan 2 (dalam Bahasa Inggeris)

Koleksi Soalan dan Latihan Sains (Science) Tingkatan 2 + Jawapan

Buku Teks Digital Sains KSSM Tingkatan 2

Buku Teks Digital Sains KSSM Tingkatan 2 (dalam Bahasa Inggeris) (DLP Science Form 2)

.

Matematik Tingkatan 2 :

Nota Ringkas dan Padat Matematik Tingkatan 2 (Bab 1 – Bab 13)

Latihan (Soalan) Matematik Tingkatan 2 + Jawapan (K)

Koleksi Soalan dan Latihan Matematik (Mathematics) Tingkatan 2 + Jawapan

Buku Teks Digital Matematik KSSM Tingkatan 2

Buku Teks Digital Matematik KSSM Tingkatan 2 (dalam Bahasa Inggeris) (DLP Mathematics Form 2)

.

RBT Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 2 :

Nota Ringkas, Padat RBT Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 2 (Bab 1, 2)

Koleksi Soalan dan Latihan Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) Tingkatan 2 + Jawapan

Buku Teks Digital RBT Reka Bentuk dan Teknologi KSSM Tingkatan 2

.

Geografi Tingkatan 2 :

Nota Ringkas dan Padat Geografi Tingkatan 2 (Bab 1 – Bab 9)

Koleksi Soalan dan Latihan Geografi Tingkatan 2 + Jawapan

Buku Teks Digital Geografi KSSM Tingkatan 2

.

Bahasa Melayu Tingkatan 2 :

Nota-Nota Tatabahasa dan Kesalahan Tatabahasa Bahasa Melayu (K)

Koleksi Soalan dan Latihan Bahasa Melayu Tingkatan 2 + Jawapan

Buku Teks Digital Bahasa Melayu KSSM Tingkatan 2

.

Bahasa Inggeris Tingkatan 2 :

Grammar Notes + Common Errors In English

Koleksi Soalan dan Latihan Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 2 + Jawapan

Buku Teks Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 2 KSSM

.

PSV Pendidikan Seni Visual Tingkatan 2 :

Koleksi Soalan dan Latihan Pendidikan Seni Visual (PSV) Tingkatan 2 + Jawapan

Buku Teks Digital Pendidikan Seni Visual (PSV) KSSM Tingkatan 2

.

PJPK Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tingkatan 2 :

Koleksi Soalan dan Latihan Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tingkatan 2 + Jawapan

Buku Teks Digital PJPK Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan KSSM Tingkatan 2

.

ASK Asas Sains Komputer Tingkatan 2 :

Nota Ringkas, Padat, Latihan ASK Asas Sains Komputer Tingkatan 2 (Bab 1 – Bab 3)

Koleksi Soalan dan Latihan Asas Sains Komputer (ASK) Tingkatan 2 + Jawapan

Buku Teks Digital ASK Asas Sains Komputer KSSM Tingkatan 2

.

Pendidikan Islam Tingkatan 2 :

Buku Teks Digital Pendidikan Islam KSSM Tingkatan 2

.

Pendidikan Moral Tingkatan 2 :

Buku Teks Digital Pendidikan Moral KSSM Tingkatan 2

.

Buku-Buku Teks KSSM Tingkatan 2 Yang Lain :

Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 2 (Dua)

.

…………………………………………………………………………………………

TINGKATAN 1

…………………………………………………………………………………………

Sejarah Tingkatan 1 :

Nota Ringkas dan Padat Sejarah Tingkatan 1  (Bab 1 – Bab 8)

Koleksi Soalan dan Latihan Sejarah Tingkatan 1 + Jawapan

Buku Teks Digital Sejarah KSSM Tingkatan 1

.

Sains Tingkatan 1 :

Nota Ringkas dan Padat Sains Tingkatan 1 (Bab 1 – Bab 9)

Nota Ringkas dan Padat Sains Tingkatan 1 (dalam Bahasa Inggeris)

Koleksi Soalan dan Latihan Sains (Science) Tingkatan 1 + Jawapan

Latihan Soalan Sains (Science) Tingkatan 1 + Jawapan

Buku Teks Digital Sains KSSM Tingkatan 1

Buku Teks Digital Sains KSSM Tingkatan 1 (dalam Bahasa Inggeris) (DLP Science Form 1)

.

Matematik Tingkatan 1 :

Nota Ringkas dan Padat Matematik Tingkatan 1 (Bab 1 – Bab 13)

Latihan (Soalan) Matematik Tingkatan 1 + Skema Jawapan (K)

Koleksi Soalan dan Latihan Matematik (Mathematics) Tingkatan 1 + Jawapan

Buku Teks Digital Matematik KSSM Tingkatan 1

Buku Teks Digital Matematik KSSM Tingkatan 1 (dalam Bahasa Inggeris) (DLP Mathematics Form 1)

.

RBT Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 1 :

Nota Ringkas, Padat RBT Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 1 (Bab 1, 2, 3, 4, 5)

Koleksi Soalan dan Latihan Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) Tingkatan 1 + Jawapan

Buku Teks Digital RBT Reka Bentuk dan Teknologi KSSM Tingkatan 1

.

Bahasa Melayu Tingkatan 1 :

Nota-Nota Tatabahasa dan Kesalahan Tatabahasa Bahasa Melayu (K)

Koleksi Soalan dan Latihan Bahasa Melayu Tingkatan 1 + Jawapan

Buku Teks Digital Bahasa Melayu KSSM Tingkatan 1

.

Bahasa Inggeris Tingkatan 1 :

Grammar Notes + Common Errors In English

Koleksi Soalan dan Latihan Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 1 + Jawapan

Buku Teks Digital Bahasa Inggeris KSSM Tingkatan 1

.

ASK Asas Sains Komputer Tingkatan 1 :

Nota Ringkas, Padat, Latihan ASK Asas Sains Komputer Tingkatan 1 (Bab 1 – Bab 4)

Koleksi Soalan dan Latihan Asas Sains Komputer (ASK) Tingkatan 1 + Jawapan

Buku Teks Digital ASK Asas Sains Komputer KSSM Tingkatan 1

.

Geografi Tingkatan 1 :

Koleksi Soalan dan Latihan Geografi Tingkatan 1 + Jawapan

Buku Teks Digital Geografi KSSM Tingkatan 1

.

Pendidikan Islam Tingkatan 1 :

Koleksi Soalan dan Latihan Pendidikan Islam Tingkatan 1 + Jawapan

Buku Teks Digital Pendidikan Islam KSSM Tingkatan 1

.

PJPK Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tingkatan 1 :

Buku Teks Digital PJPK Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan KSSM Tingkatan 1

.

Pendidikan Moral Tingkatan 1 :

Buku Teks Digital Pendidikan Moral KSSM Tingkatan 1

.

Buku-Buku Teks KSSM Tingkatan 1 Yang Lain :

Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 1 (Satu)

.

…………………………………………………………………………………………

TAHUN 6

…………………………………………………………………………………………

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan UPSR + Jawapan

.

…………………………………………………………………………………..

Bahasa Melayu Tahun 6 :

Nota-Nota Tatabahasa dan Kesalahan Tatabahasa Bahasa Melayu (K)

Koleksi Soalan dan Latihan Bahasa Melayu (BM) Tahun 6 (UPSR) + Jawapan

Buku Teks Digital Bahasa Melayu Tahun 6 KSSR

.

Bahasa Inggeris Tahun 6 :

Grammar Notes + Common Errors In English

Koleksi Soalan dan Latihan Bahasa Inggeris (English) Tahun 6 (UPSR) + Jawapan

Buku Teks Digital Bahasa Inggeris KSSR Tahun 6

.

Matematik Tahun 6 :

Koleksi Soalan dan Latihan Matematik (Mathematics) Tahun 6 (UPSR) + Jawapan

Buku Teks Digital Matematik Tahun 6 KSSR

.

Sains Tahun 6 :

Koleksi Soalan dan Latihan Sains (Science) Tahun 6 (UPSR) + Jawapan

Buku Teks Digital Sains KSSR Tahun 6

.

Sejarah Tahun 6 :

Koleksi Soalan dan Latihan Sejarah Tahun 6 (UPSR) + Jawapan

.

Pendidikan Islam Tahun 6 :

Koleksi Soalan dan Latihan Pendidikan Islam Tahun 6 (UPSR) + Jawapan

.

TMK dan RBT Tahun 6 :

Koleksi Soalan dan Latihan TMK dan RBT Tahun 6 + Jawapan

.

Bahasa Arab Tahun 6 :

Koleksi Soalan dan Latihan Bahasa Arab Tahun 6 + Jawapan

.

Pendidikan Jasmani Tahun 6 :

Koleksi Soalan dan Latihan Pendidikan Jasmani Tahun 6 + Jawapan

.

Pendidikan Kesihatan Tahun 6 :

Koleksi Soalan dan Latihan Pendidikan Kesihatan Tahun 6 + Jawapan

.

Bahasa Cina Tahun 6 :

Koleksi Soalan dan Latihan Bahasa Cina Tahun 6 + Jawapan

.

Buku-Buku Teks KSSM Tahun 6 Yang Lain :

Koleksi Buku Teks Digital KSSR Tahun 6 (Enam)

.

…………………………………………………………………………………………

TAHUN 5

…………………………………………………………………………………………

Bahasa Melayu Tahun 5 :

Nota-Nota Tatabahasa dan Kesalahan Tatabahasa Bahasa Melayu (K)

Koleksi Soalan dan Latihan Bahasa Melayu Tahun 5 + Jawapan

Buku Teks Digital Bahasa Melayu KSSR Tahun 5

.

Bahasa Inggeris Tahun 5 :

Grammar Notes + Common Errors In English

Koleksi Soalan dan Latihan Bahasa Inggeris Tahun 5 + Jawapan

Buku Teks Digital Bahasa Inggeris KSSR Tahun 5

.

Matematik Tahun 5 :

Koleksi Soalan dan Latihan Matematik Tahun 5 + Jawapan

Buku Teks Digital Matematik KSSR Tahun 5

Buku Teks Digital DLP Mathematics Year 5 KSSR

.

Sains Tahun 5 :

Koleksi Soalan dan Latihan Sains Tahun 5 + Jawapan

Buku Teks Digital Sains KSSR Tahun 5

Buku Teks Digital DLP Science Year 5 KSSR

.

Sejarah Tahun 5 :

Koleksi Soalan dan Latihan Sejarah Tahun 5 + Jawapan

.

Pendidikan Islam Tahun 5 :

Koleksi Soalan dan Latihan Pendidikan Islam Tahun 5 + Jawapan

.

TMK dan RBT Tahun 5 :

Koleksi Soalan dan Latihan TMK dan RBT Tahun 5 + Jawapan

.

Bahasa Arab Tahun 5 :

Koleksi Soalan dan Latihan Bahasa Arab Tahun 5 + Jawapan

.

Pendidikan Jasmani Tahun 5 :

Koleksi Soalan dan Latihan Pendidikan Jasmani Tahun 5 + Jawapan

.

Pendidikan Kesihatan Tahun 5 :

Koleksi Soalan dan Latihan Pendidikan Kesihatan Tahun 5 + Jawapan

.

Bahasa Cina Tahun 5 :

Koleksi Soalan dan Latihan Bahasa Cina Tahun 5 + Jawapan

.

Pendidikan Moral Tahun 5 :

Koleksi Soalan dan Latihan Pendidikan Moral Tahun 5 + Jawapan

.

Buku-Buku Teks KSSM Tahun 5 Yang Lain :

Koleksi Buku Teks Digital KSSR Tahun 5 (Lima)

.

…………………………………………………………………………………………

TAHUN 4

…………………………………………………………………………………………

Bahasa Melayu Tahun 4 :

Nota-Nota Tatabahasa dan Kesalahan Tatabahasa Bahasa Melayu (K)

Koleksi Soalan dan Latihan Bahasa Melayu Tahun 4 + Jawapan

Buku Teks Digital Bahasa Melayu KSSR Tahun 4

.

Bahasa Inggeris Tahun 4 :

Grammar Notes + Common Errors In English

Koleksi Soalan dan Latihan Bahasa Inggeris Tahun 4 + Jawapan

Buku Teks Digital Bahasa Inggeris KSSR Tahun 4

.

Matematik Tahun 4 :

Koleksi Soalan dan Latihan Matematik Tahun 4 + Jawapan

Buku Teks Digital Matematik KSSR Tahun 4

Buku Teks Digital Matematik KSSR Tahun 4 (dalam Bahasa Inggeris)_(DLP Mathematics Year 4)

.

Sains Tahun 4 :

Koleksi Soalan dan Latihan Sains Tahun 4 + Jawapan

Buku Teks Digital Sains KSSR Tahun 4

Buku Teks Digital DLP Science KSSR Year 4

.

Sejarah Tahun 4 :

Koleksi Soalan dan Latihan Sejarah Tahun 4 + Jawapan

.

Pendidikan Islam Tahun 4 :

Koleksi Soalan dan Latihan Pendidikan Islam Tahun 4 + Jawapan

.

TMK dan RBT Tahun 4 :

Koleksi Soalan dan Latihan TMK dan RBT Tahun 4 + Jawapan

.

Bahasa Arab Tahun 4 :

Koleksi Soalan dan Latihan Bahasa Arab Tahun 4 + Jawapan

.

Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tahun 4 :

Koleksi Soalan dan Latihan Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tahun 4 + Jawapan

.

Bahasa Cina Tahun 4 :

Koleksi Soalan dan Latihan Bahasa Cina Tahun 4 + Jawapan

.

Pendidikan Muzik Tahun 4 :

Koleksi Soalan dan Latihan Pendidikan Muzik Tahun 4 + Jawapan

.

Buku-Buku Teks KSSM Tahun 4 Yang Lain :

Koleksi Buku Teks Digital KSSR Tahun 4 (Empat)

.

…………………………………………………………………………………………

TAHUN 3

…………………………………………………………………………………………

Bahasa Melayu Tahun 3 :

Nota-Nota Tatabahasa dan Kesalahan Tatabahasa Bahasa Melayu (K)

Koleksi Soalan dan Latihan Bahasa Melayu Tahun 3 + Jawapan

Buku Teks Digital Bahasa Melayu KSSR Tahun 3

.

Bahasa Inggeris Tahun 3 :

Grammar Notes + Common Errors In English

Koleksi Soalan dan Latihan Bahasa Inggeris Tahun 3 + Jawapan

.

Matematik Tahun 3 :

Koleksi Soalan dan Latihan Matematik Tahun 3 + Jawapan

Buku Teks Digital Matematik KSSR Tahun 3

Buku Teks Digital Matematik KSSR Tahun 3 (dalam Bahasa Inggeris) (DLP Mathematics Year 3)

Buku Teks Digital Matematik KSSR Tahun 3 SJKC

.

Sains Tahun 3 :

Koleksi Soalan dan Latihan Sains Tahun 3 + Jawapan

Buku Teks Digital Sains KSSR Tahun 3

Buku Teks Digital DLP Science KSSR Year 3

Buku Teks Digital Sains KSSR Tahun 3 SJKC

.

Pendidikan Islam Tahun 3 :

Koleksi Soalan dan Latihan Pendidikan Islam Tahun 3 + Jawapan 

.

Bahasa Arab Tahun 3 :

Koleksi Soalan dan Latihan Bahasa Arab Tahun 3 + Jawapan

.

Pendidikan Jasmani Tahun 3 :

Koleksi Soalan dan Latihan Pendidikan Jasmani Tahun 3 + Jawapan

.

Pendidikan Kesihatan Tahun 3 :

Koleksi Soalan dan Latihan Pendidikan Kesihatan Tahun 3 + Jawapan

.

Bahasa Cina Tahun 3 :

Koleksi Soalan dan Latihan Bahasa Cina Tahun 3 + Jawapan

.

Buku-Buku Teks KSSM Tahun 3 Yang Lain :

Koleksi Buku Teks Digital KSSR Tahun 3 (Tiga)

.

…………………………………………………………………………………………

TAHUN 2

…………………………………………………………………………………………

Bahasa Melayu Tahun 2 :

Nota-Nota Tatabahasa dan Kesalahan Tatabahasa Bahasa Melayu (K)

Koleksi Soalan dan Latihan Bahasa Melayu Tahun 2 + Jawapan

Buku Teks Digital Bahasa Melayu KSSR Tahun 2

.

Bahasa Inggeris Tahun 2 :

Grammar Notes + Common Errors In English

Koleksi Soalan dan Latihan Bahasa Inggeris Tahun 2 + Jawapan

.

Matematik Tahun 2 :

Koleksi Soalan dan Latihan Matematik Tahun 2 + Jawapan

Buku Teks Digital Matematik KSSR Tahun 2

Buku Teks Digital Matematik KSSR Tahun 2 (dalam Bahasa Inggeris) (DLP Mathematics Year 2)

Buku Teks Digital Matematik KSSR Tahun 2 SJKC

Buku Teks Digital Matematik KSSR Tahun 2 SJKT

.

Sains Tahun 2 :

Koleksi Soalan dan Latihan Sains Tahun 2 + Jawapan

Buku Teks Digital Sains KSSR Tahun 2

Buku Teks Digital Science KSSR Year 2

Buku Teks Digital Sains KSSR Tahun 2 SJKC

.

Pendidikan Islam Tahun 2 :

Koleksi Soalan dan Latihan Pendidikan Islam Tahun 2 + Jawapan 

.

Bahasa Arab Tahun 2 :

Koleksi Soalan dan Latihan Bahasa Arab Tahun 2 + Jawapan

.

Bahasa Cina Tahun 2 :

Koleksi Soalan dan Latihan Bahasa Cina Tahun 2 + Jawapan

.

Bahasa Tamil Tahun 2 :

Koleksi Soalan dan Latihan Bahasa Tamil Tahun 2 + Jawapan

.

Buku-Buku Teks KSSM Tahun 2 Yang Lain :

Koleksi Buku Teks Digital KSSR Tahun 2 (Dua)

.

…………………………………………………………………………………………

TAHUN 1

…………………………………………………………………………………………

Bahasa Melayu Tahun 1 :

Nota-Nota Tatabahasa dan Kesalahan Tatabahasa Bahasa Melayu (K)

Koleksi Soalan dan Latihan Bahasa Melayu Tahun 1 + Jawapan

Buku Teks Digital Bahasa Melayu KSSR Tahun 1 (SK)

Buku Teks Digital Bahasa Melayu KSSR Tahun 1 (SJK)

.

Bahasa Inggeris Tahun 1 :

Grammar Notes + Common Errors In English

Koleksi Soalan dan Latihan Bahasa Inggeris Tahun 1 + Jawapan

Buku Teks Digital Bahasa Inggeris KSSR Tahun 1 (SK)

Buku Teks Digital Bahasa Inggeris KSSR Tahun 1 (SJK)

.

Matematik Tahun 1 :

Koleksi Soalan dan Latihan Matematik Tahun 1 + Jawapan

Buku Teks Digital Matematik KSSR Tahun 1 (SK)

Buku Teks Digital Matematik KSSR Tahun 1 (dalam Bahasa Inggeris) (DLP Mathematics Year 1)

Buku Teks Digital Matematik KSSR Tahun 1 (SJKC)

Buku Teks Digital Matematik KSSR Tahun 1 (SJKT)

.

Sains Tahun 1 :

Koleksi Soalan dan Latihan Sains Tahun 1 + Jawapan

Buku Teks Digital Sains KSSR Tahun 1 (SK)

Buku Teks Digital DLP Science KSSR Year 1

Buku Teks Digital Sains KSSR Tahun 1 (SJKC)

Buku Teks Digital Sains KSSR Tahun 1 (SJKT)

.

Pendidikan Islam Tahun 1 :

Koleksi Soalan dan Latihan Pendidikan Islam Tahun 1 + Jawapan 

.

Bahasa Arab Tahun 1 :

Koleksi Soalan dan Latihan Bahasa Arab Tahun 1 + Jawapan

.

Pendidikan Jasmani Tahun 1 :

Koleksi Soalan dan Latihan Pendidikan Jasmani Tahun 1 + Jawapan

.

Pendidikan Kesihatan Tahun 1 :

Koleksi Soalan dan Latihan Pendidikan Kesihatan Tahun 1 + Jawapan

.

Bahasa Cina Tahun 1 :

Koleksi Soalan dan Latihan Bahasa Cina Tahun 1 + Jawapan

.

Buku-Buku Teks KSSM Tahun 1 Yang Lain :

Koleksi Buku Teks Digital KSSR Tahun 1 (Satu)

.

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

Koleksi Buku Teks Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 :

.

…………………………………………………………………………………………..

Koleksi Buku Teks Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Peralihan :

.

.

………………………………………………………………………………………

Koleksi Soalan Ujian, Peperiksaan Pertengahan Tahun, Peperiksaan Akhir Tahun :

.

……………………………………………………………………………………

 * * *

……………………………………………………………………………………

Karangan, Essays, Soalan Peperiksaan, Nota, Latihan, Modul :

.

.

…………………………………………………………………………………………..

Nota, Soalan, Jawapan – Sejarah, Sejarah Kertas 3 SPM (Tingkatan 4 dan 5) :

.

.

………………………………………………………………………………………

Bahan-Bahan Rujukan Penting Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 :

.

.

.

.

.

………………………………………………………………………………………

Bahan-Bahan Rujukan Penting Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 :

.

………………………………………………………………………………………

Karangan Bahasa Inggeris / English Essays :

.

.

.

.

.

………………………………………………………………………………………….

Karangan Bahasa Melayu (BM) :

.

.

.

.

………………………………………………………………………………..

Koleksi Soalan dan Latihan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 + Jawapan

.

……………………………………………………………………………………

Koleksi Soalan dan Latihan Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 + Jawapan

.

……………………………………………………………………………………

 * * *

……………………………………………………………………………………

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan SPM, PT3, UPSR + Jawapan (Susun Ikut Subjek)

.

.

.

…………………………………………………………………………………………

Bahasa Melayu Tingkatan 1, 2, 3 (PT3), 4, 5 (SPM) : Novel, Pantun, Syair, Sajak, Cerpen, Drama, Prosa Tradisional

.

…………………………………………………………………………………………

Bahasa Inggeris Tingkatan 1, 2, 3 (PT3), 4, 5 (SPM) : Novel, Poem, Drama, Short Story

.

……………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………

Koleksi Item Contoh (Soalan Contoh) Semua Subjek PT3 (Format Baharu) :

.

…………………………………………………………………………………………

Koleksi Item Contoh (Soalan Contoh) Semua Subjek SPM (Format Baharu) :

.

.

…………………………………………………………………………………………

Panduan Kerja Projek / Tugasan / Kerja Lapangan / Kerja Kursus Tingkatan 3 (PT3) :

.

.

.

.

.

……………………………………………………………………………………

 * * *

………………………………………………………………………………….

Jadual Waktu Peperiksaan SPM (Terkini) :

.

…………………………………………………………………………………………

Koleksi (Bank) Soalan Peperiksaan Sebenar SPM Tahun Lepas :

.

……………………………………………………………………………

Karangan-Karangan Pilihan Bahasa Melayu SPM :

.

……………………………………………………………………………

Doa-Doa Amalan Menghadapi Ujian dan Peperiksaan + Amalan Pelajar Cemerlang :

 * * *

.

……………………………………………………………………………………

//////////////////////////////////////////////////////////

Koleksi Soalan dan Latihan Tingkatan 5 + Jawapan

.

.

.

.

……………………………………………………………………………………………

Koleksi Soalan dan Latihan Tingkatan 4 + Jawapan

.

.

.

.

……………………………………………………………………………………

Koleksi Soalan dan Latihan Tingkatan 3 + Jawapan

.

.

.

.

………………………………………………………………………………………………..

Koleksi Soalan dan Latihan Tingkatan 2 + Jawapan

.

.

.

………………………………………………………………………………………………..

Koleksi Soalan dan Latihan Tingkatan 1 + Jawapan

.

.

.

……………………………………………………………………………………

Koleksi Soalan dan Latihan Tahun 6 + Jawapan

.

.

.

.

…………………………………………………………………………………..

Koleksi Soalan dan Latihan Tahun 5 + Jawapan

.

.

.

.

.

…………………………………………………………………………………..

Koleksi Soalan dan Latihan Tahun 4 + Jawapan

.

.

.

.

…………………………………………………………………………………………

Koleksi Soalan dan Latihan Tahun 3 + Jawapan

.

.

.

…………………………………………………………………………………………

Koleksi Soalan dan Latihan Tahun 2 + Jawapan

.

.

.

…………………………………………………………………………………………

Koleksi Soalan dan Latihan Tahun 1 :

.

.

.

……………………………………………………………………………………

.

untuk terima Soalan Peperiksaan, Jawapan, Tips, Ramalan, Nota, Latihan, Informasi … blog Bumi Gemilang.

  Join / Sertai Telegram Kami :

(1)  Telegram (Bumi Gemilang)

(2) Telegram (Bank Soalan SPM, UPSR, PT3)

  Like dan Follow Facebook Kami :

(1)  Bumi Gemilang Facebook Page

……………………………………………………………………………………..

.

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang.

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

(4)  Follow Google+ blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

Untuk Rujukan SPM, Tingkatan 4 dan 5  (Soalan Peperiksaan, Nota, Jawapan, Latihan…) :

………………………………………………………………………………….

Komsas Bahasa Melayu : Antologi Tingkatan 4 dan 5 (Cerpen, Sajak, Pantun, Syair, Drama, Prosa Tradisional … ) :

Novel-Novel Bahasa Melayu Tingkatan 4 dan 5 :

English Forms 4 and 5 : Novel + Literature Component (Poem, Short Story, Drama … ) :

………………………………………………………………………………….

Untuk Rujukan PT3, Tingkatan 1, 2, 3  (Soalan Peperiksaan, Nota, Jawapan, Latihan…) :

………………………………………………………………………………….

Komsas Bahasa Melayu : Antologi Tingkatan 1, 2, 3 (Cerpen, Sajak, Pantun, Syair, Drama, Prosa Tradidional … ) :

Novel-Novel Bahasa Melayu Tingkatan 1, 2, 3 :

English Form 1, 2, 3 : Novels + Literature Components (Poem, Short Story, Drama … ) :

……………………………………………………………………………

Untuk Rujukan UPSR dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6  (Soalan Peperiksaan, Nota, Jawapan, Latihan…) :

………………………………………………………………………………..

Terima Kasih kerana membaca post ini.

Baca Post-Post mengikut SUBJEK dan KATEGORI

…………………………………………………………………………………

.

SPM (Sijil Pelajaran Malaysia). 1103 Bahasa Melayu (BM). 1119 Bahasa Inggeris (English). 1223 Pendidikan Islam. 1225 Pendidikan Moral. 1249 Sejarah. 1449 Mathematics (Matematik) . 1511 Science (Sains).

.

3472 Additional Mathematics (Matematik Tambahan). 4531 Physics (Fizik). 4541 Chemistry (Kimia). 4551 Biology (Biologi). 3766 Perniagaan. 3767 Ekonomi. 3756 Prinsip Perakaunan.

.

2611 Pendidikan Seni Visual (PSV). 5226 Tasawwur Islam. 5227 Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah. 5228 Pendidikan Syari’ah Islamiah. 2361 Bahasa Arab. 6351 Bahasa Cina. 6354 Bahasa Tamil.

.

2280 Geografi. 3763 Reka Cipta. 3770 Sains Komputer. 3769 Sains Rumah Tangga. 3771 Grafik Komunikasi Teknikal. 4572 Sains Sukan. 2215 Kesusasteraan Melayu. 3729 Pertanian.

.

2205 Literature in English. 2612 Komunikasi Visual. 2613 Seni Halus. 2614 Reka Bentuk. 2621 Pendidikan Muzik. 2622 Muzik. 2631 Tari. 2641 Teater. 3754 Pengajian Keusahawanan.

.

3760 Pengajian Kejuruteraan Mekanikal. 3761 Pengajian Kejuruteraan Awam. 3762 Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik. 3768 Asas Kelestarian. 4561 Additional Science (Sains Tambahan).

.

5302 Maharat Al-Quran. 6355 English For Science and Technology (EST). 6356 Bahasa Iban. 5357 Bahasa Kadazandusun. 7101 Pembinaan Domestik. 7102 Membuat Perabot.

.

7103 Kerja Paip Domestik. 7104 Pendawaian Domestik. 7105 Kimpalan Arka dan Gas. 7106 Menservis Automobil. 7107 Menservis Motosikal. 7108 Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyamanan Udara.

.

7109 Menservis Peralatan Elektrik Domestik. 7201 Rekaan dan Jahitan Pakaian. 7202 Katering dan Penyajian. 7203 Pemprosesan Makanan. 7204 Penjagaan Muka dan Dandanan Rambut.

.

7205 Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-kanak. 7206 Gerontologi Asas dan Perkhidmatan Geriatrik. 7301 Landskap dan Nurseri. 7302 Akuakultur dan Haiwan Rekreasi. 7303 Tanaman Makanan.

.

7401 Seni Reka Tanda. 7402 Hiasan Dalaman Asas. 7403 Produksi Multimedia. 7404 Grafik Berkomputer. 9216 Kesusasteraan Cina. 9217 Kesusasteraan Tamil. 9221 Bible Knowledge. 9303 Bahasa Perancis. 9378 Bahasa Punjabi.
…………………………………………………………………………………

Arahan Am SPM

Calon wajib menduduki semua kertas peperiksaan bagi mata pelajaran yang didaftar. Calon yang tidak dapat menduduki mana-mana kertas peperiksaan bertulis atau melaksanakan ujian lisan khusus calon persendirian akan dianggap TIDAK HADIR bagi mata pelajaran berkenaan. Calon yang tidak dapat menduduki atau tidak hadir sesuatu kertas peperiksaan dikehendaki mengemukakan dokumen sokongan seperti surat perakuan doktor atau surat kebenaran khas Pengarah Peperiksaan. Dokumen sokongan ini hendaklah diserahkan kepada Ketua Pengawas Peperiksaan sebelum tamat tempoh peperiksaan SPM.

…………………………………………………………………………

Amaran Di Dewan / Bilik Peperiksaan

Calon tidak dibenarkan: 

 1. melipat atau merenyuk kertas jawapan sama ada yang belum ataupun yang telah digunakan.
 2. keluar dari dewan/bilik peperiksaan 30 minit pertama peperiksaan dimulakan dan 10 minit terakhir sebelum peperiksaan ditamatkan kecuali dengan kebenaran Ketua Pengawas Peperiksaan.
 3. membawa keluar dari dewan/bilik peperiksaan kertas peperiksaan sebelum peperiksaan tamat.
 4. mengganggu ketenteraman di dalam atau berhampiran dewan/bilik peperiksaan semasa peperiksaan.
 5. memakai pakaian yang tidak sopan dan mencolok mata.
 6. merokok di dalam dewan/bilik peperiksaan.

…………………………………………………………………………

Larangan Di Dewan / Bilik Peperiksaan

Calon dilarang:

 1. membawa masuk sebarang catatan sama ada pada pakaian atau anggota badan, nota, dokumen seperti buku, lukisan, grafik, akhbar, kamus, kertas, Jadual Waktu Peperiksaan, Kenyataan Kemasukan Peperiksaan, telefon bimbit, alat-alat komunikasi atau peranti elektronik, bekas alat tulis dan beg ke dalam dewan/bilik peperiksaan kecuali alat tambahan yang dibenarkan semasa peperiksaan.
 2. menulis nota pada pakaian, anggota badan, dinding atau meja tulis di dewan/bilik peperiksaan.
 3. mendedahkan kertas peperiksaan atau/dan jawapan peperiksaan sehingga boleh dibaca oleh calon lain.
 4. memberikan pertolongan, mendapatkan pertolongan, berhubung dengan orang lain di dalam atau di luar dewan/bilik peperiksaan walau dengan apa cara sekalipun yang boleh disabitkan dengan perbuatan salah laku dalam peperiksaan.
 5. menukar kertas peperiksaan atau/dan jawapan peperiksaan dengan calon lain.
 6. menukar tempat duduk yang telah ditetapkan tanpa kebenaran daripada Ketua Pengawas Peperiksaan.
 7. menyamar atau membenarkan orang lain menyamar bagi pihak calon.
 8. membuat rujukan di luar dewan/bilik peperiksaan semasa peperiksaan.
 9. membawa kertas peperiksaan keluar dari dewan/bilik peperiksaan semasa peperiksaan.
 10. membawa kertas/skrip jawapan peperiksaan sama ada yang belum atau pun yang telah digunakan keluar dari dewan/bilik peperiksaan.
 11. membawa kertas peperiksaan tertutup keluar dari dewan/bilik peperiksaan.

…………………………………………………………………………

Peringatan

Calon yang melanggar sebarang peraturan peperiksaan dalam Bahagian Larangan di Dewan / Bilik Peperiksaan dianggap salah laku dan akan menyebabkan calon dikenakan tindakan tatatertib. Menurut Peraturan-Peraturan Pendidikan (Penilaian dan Peperiksaan) 1997 dalam Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) salah laku ertinya menipu, menyamar, menyeludup apa-apa yang tidak dibenarkan atau apa-apa salah laku yang lain yang disifatkan sebagai suatu salah laku serius oleh Lembaga Peperiksaan. Calon yang disabitkan dengan mana-mana salah laku boleh dikenakan tindakan berikut :-

 1. keputusan peperiksaan digantung sementara menunggu selesainya penyiasatan;
 2. keputusan peperiksaan mana-mana kertas peperiksaan dibatalkan;
 3. keputusan peperiksaan yang dikendalikan di sesuatu pusat peperiksaan diisytiharkan terbatal.

…………………………………………………………………………

.

4 thoughts on “Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Modul, Jawapan”

Write a Comment

error: Alert: Content is protected !!