You dont have javascript enabled! Please enable it!

→ → < Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 >

→ → < Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 >

.

→ → < Bahan-Bahan Rujukan Penting untuk SPM, PT3, STPM, MUET, Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 >

.

→ → < Koleksi Buku Teks Digital KSSR Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 >

.

→ → < Koleksi Karangan Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris (English Essays), Bahasa Arab: PT3, SPM, STPM, MUET, Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 >

.

→ → → ★ Join / Follow Facebook dan Telegram Blog Ini

.

Koleksi Nota Ringkas, Padat, Latihan, Soalan, KBAT, Peperiksaan, Ujian

.

.

Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Nota Lengkap, Peta Minda, Kata Kunci, Hafalan, Latihan, Soalan, Modul, Jawapan, KBAT, Teknik Menjawab, Peperiksaan, Ujian, Penilaian, Buku Teks, Karangan, Essay, Novel, Komsas, Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6. KSSM. KSSR. DLP. KBAT.

Soalan Peperiksaan. Soalan Percubaan SPM, PT3, UPSR, STPM. Trial SPM, PT3, UPSR, STPM. Soalan Ujian, Ramalan, KBAT, Nota, Latihan, Modul, Karangan, English Essays. Soalan Peperiksaan, Pertengahan Tahun, Akhir Tahun. Kertas Soalan Ramalan.

Bahasa Melayu (BM), Sejarah, Matematik, Bahasa Inggeris, Fizik, Kimia, Matematik Tambahan, Biologi, Prinsip Perakaunan, Sains.

Pendidikan Islam, Pendidikan Moral, Perniagaan, Ekonomi, Pendidikan Seni Visual (PSV), Tasawwur Islam, Geografi, Bahasa Malaysia, Bahasa Arab, Bahasa Cina, Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah (PQS), Pendidikan Syariah Islamiah, Kesusasteraan Melayu, Sains Komputer.

.

Sains Rumah Tangga, Bahasa Tamil, Sains Sukan, Grafik Komunikasi Teknikal, Pertanian, Reka Bentuk, Asas Kelestarian, Sains Tambahan, Asas Sains Komputer (ASK), Reka Bentuk dan Teknologi (RBT), Usus al-Din, Usuluddin, Al-Syariah.

English, Mathematics, Science, Biology, Physics, Chemistry, Additional Mathematics.

Rajin berusaha tangga kejayaan. Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Setiap kejayaan bertitik tolak daripada daya usaha dan kerajinan. Kita harus rajin berusaha untuk mencapai cita-cita dan impian hidup.

Persediaan dan perancangan rapi menentukan kejayaan. Kita perlu mengenal pasti kejayaan yang ingin dicapai agar kejayaan dapat direalisasikan dengan sebaik-baiknya.

.

.

………………………………………………………………………………………

 * * *

Akan Dikemaskinikan (Update)

…………………………………………………………………………………………

TINGKATAN 5

…………………………………………………………………………………………

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM + Jawapan

.

…………………………………………………………………………………..

Sejarah Tingkatan 5 :

Nota Ringkas dan Padat Sejarah Tingkatan 5 (SPM) (Bab 1 – Bab 10)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Sejarah Tingkatan 5 (SPM) + Jawapan

Modul Lengkap Sejarah Tingkatan 4 dan 5 (SPM) + Jawapan

.

Item Contoh (Soalan Contoh) Sejarah SPM (Format Baharu) Mulai SPM 2021

Buku Teks Digital Sejarah KSSM Tingkatan 5

Jawapan Buku Teks Digital Sejarah KSSM Tingkatan 5

.

Teknik / Panduan Menjawab Sejarah SPM Kertas 1, 2 dan 3

Himpunan Soalan Peperiksaan Sebenar Sejarah + Jawapan

Koleksi Soalan Peperiksaan Sebenar Sejarah Kertas 1 (Ikut Bab) + Jawapan

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Sejarah Tingkatan 5 (SPM)

.

Sejarah SPM : Tips Peperiksaan, Teknik Menjawab, Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Soalan KBAT, Nota, Skema Jawapan … (PT)

.

Sains (Science) Tingkatan 5 :

Nota Ringkas dan Padat Sains Tingkatan 5 (SPM) (Bab 1 – Bab 9)

Nota Ringkas dan Padat Sains Tingkatan 5 dan 4 (SPM) (dalam BM dan English)

Nota Ringkas dan Padat Sains Tingkatan 5 (dalam Bahasa Inggeris)

Modul Lengkap Sains Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Sains (Science) Tingkatan 5 (SPM) + Jawapan

Item Contoh (Soalan Contoh) Sains SPM (Format Baharu) Mulai SPM 2021

.

Buku Teks Digital Sains KSSM Tingkatan 5

Jawapan Buku Teks Digital Sains KSSM Tingkatan 5

Buku Teks Digital Sains KSSM Tingkatan 5 (dalam Bahasa Inggeris) (DLP Science Form 5)

Jawapan Buku Teks Digital Sains (dalam Bahasa Inggeris) KSSM Tingkatan 5

.

Teknik Menjawab Bahagian A Kertas 2 Sains SPM

Teknik Menjawab Skor A Sains SPM

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Sains (Science) Tingkatan 5 (SPM)

.

Sains SPM : Tips Peperiksaan, Teknik Menjawab, Soalan Percubaan, Panduan … (PT)

.

Matematik (Mathematics) Tingkatan 5 :

Nota Ringkas dan Padat Matematik Tingkatan 5 (SPM) (Bab 1- Bab 8)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Matematik (Mathematics) Tingkatan 5 (SPM) + Jawapan

Modul Lengkap Matematik Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan

Item Contoh (Soalan Contoh) Matematik (Mathematics) SPM (Format Baharu) Mulai SPM 2021

.

Buku Teks Digital Matematik KSSM Tingkatan 5

Jawapan Buku Teks Digital Matematik KSSM Tingkatan 5

Buku Teks Digital Matematik KSSM Tingkatan 5 (dalam Bahasa Inggeris) (DLP Mathematics Form 5)

Jawapan Buku Teks Digital Matematik (dalam Bahasa Inggeris) KSSM Tingkatan 5

.

Teknik Menjawab Soalan Matematik SPM

Tips Skor Kertas 1 Matematik SPM

Notes and Formulae SPM Mathematics (Nota dan Formula)

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Matematik (Mathematics) Tingkatan 5 (SPM)

.

Matematik SPM : Tips Peperiksaan, Teknik Menjawab, Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Soalan KBAT … (PT)

.

Bahasa Melayu Tingkatan 5 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Melayu Tingkatan 5 (SPM) + Jawapan

Buku Teks Digital Bahasa Melayu KSSM Tingkatan 5

Jawapan Buku Teks Digital Bahasa Melayu KSSM Tingkatan 5

Bahasa Melayu : Novel-Novel Tingkatan 4, 5 (SPM)

.

Bahasa Melayu Tingkatan 4, 5 (SPM) : Pantun, Syair, Sajak, Cerpen, Drama, Prosa Tradisional (A)

Karangan Pilihan Untuk Bahasa Melayu (BM) SPM

Contoh Karangan Bahasa Melayu (BM) SPM (Tingkatan 4, 5): Koleksi (5)

.

Karangan Berpandukan Rangsangan Bahasa Melayu (BM) SPM (Tingkatan 4, 5)

Nota-Nota Tatabahasa dan Kesalahan Tatabahasa Bahasa Melayu (K)

Item Contoh (Soalan Contoh) Bahasa Melayu (BM) SPM (Format Baharu) Mulai SPM 2021

.

Penggunaan Peribahasa, Cogan Kata, Pantun, Kata Hikmat dalam Penulisan Karangan Bahasa Melayu

Peribahasa Bahasa Melayu (BM) : Maksud dan Contoh Ayat (K)

.

Teknik Menjawab Soalan 2(b) Kertas 2 Bahasa Melayu SPM

Teknik Merumuskan Karangan Bahasa Melayu SPM

Teknik Membuat Rumusan Bahasa Melayu SPM

.

Modul Rumusan Bahasa Melayu SPM + Skema Jawapan

Tips Menulis Ulasan Bahasa Melayu SPM + Contoh Jawapan Ulasan

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Bahasa Melayu (BM) Tingkatan 5 (SPM)

.

Bahasa Melayu (BM) SPM : Tips Peperiksaan, Teknik Menjawab, Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Karangan Pilihan, Novel-Novel, Komsas …(PT)

.

Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 5 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 5 (SPM) + Jawapan

Buku Teks Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 5 KSSM

Jawapan Buku Teks Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 5 KSSM

Contoh Karangan Bahasa Inggeris SPM (BI) / SPM English Essays (1)

.

SPM Bahasa Inggeris : Contoh Karangan (English Essays).

English Grammar Notes + Common Errors In English

Item Contoh (Soalan Contoh) Bahasa Inggeris (English) SPM (Format Baharu) Mulai SPM 2021

Nota Pecutan Akhir Bahasa Inggeris SPM (Final Leap Notes)

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 5 (SPM)

.

Bahasa Inggeris (English) SPM : Tips Peperiksaan, Teknik Menjawab, Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Essays … (PT)

.

Matematik Tambahan (Additional Mathematics) Tingkatan 5 :

Nota Ringkas dan Padat Matematik Tambahan Tingkatan 5 SPM (Bab 1 – Bab 8)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Matematik Tambahan (Additional Mathematics) Tingkatan 5 + Jawapan

Form 4, 5 Additional Mathematics (SPM) Note, Module, Exercise, Answer)

Item Contoh (Soalan Contoh) Matematik Tambahan (Additional Mathematics) SPM (Format Baharu) Mulai SPM 2021

.

Buku Teks Digital Matematik Tambahan KSSM Tingkatan 5

Jawapan Buku Teks Digital Matematik Tambahan KSSM Tingkatan 5

Buku Teks Digital Matematik Tambahan KSSM Tingkatan 5 (dalam Bahasa Inggeris) (DLP Additional Mathematics Form 5)

Jawapan Buku Teks Digital Matematik Tambahan (dalam Bahasa Inggeris) KSSM Tingkatan 5

.

Formula Wajib Hafal Matematik Tambahan SPM

SPM Additional Mathematics Formulae

Form 5 Additional  Mathematics Formulae

.

Nota Ulang Kaji Pantas Kertas 1 Matematik Tambahan SPM

Ringkasan Nota Matematik Tambahan (Additional Mathematics Notes)

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Matematik Tambahan (Additional Mathematics) Tingkatan 5 (SPM)

.

Matematik Tambahan SPM : Tips Peperiksaan, Teknik Menjawab, Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Soalan KBAT, Modul Soalan Pecutan Akhir … (PT)

.

Kimia (Chemistry) Tingkatan 5 :

Nota Ringkas dan Padat Kimia Tingkatan 5 (SPM) (Bab 1 – Bab  5)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Kimia (Chemistry) Tingkatan 5 (SPM) + Jawapan

Item Contoh (Soalan Contoh) Kimia SPM (Format Baharu) Mulai SPM 2021

.

Buku Teks Digital Kimia KSSM Tingkatan 5

Jawapan Buku Teks Digital Kimia KSSM Tingkatan 5

Buku Teks Digital Kimia KSSM Tingkatan 5 (dalam Bahasa Inggeris) (DLP Chemistry Form 5)

Jawapan Buku Teks Digital Kimia (dalam Bahasa Inggeris) KSSM Tingkatan 5

.

Modul Nota Super Ringkas Kimia SPM (Eksperimen Kimia)

Soalan-Soalan Selalu Ditanya Dalam Kimia SPM

Tips dan Panduan Menjawab Kimia SPM

.

Koleksi Soalan Mengeskperimen dalam Kimia Tingkatan 4 dan Tingkatan 5

Kimia (Tingkatan 4 dan 5) – Senarai Definisi

Chemistry (Form 4 and 5) – List Of Definition

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Kimia (Chemistry) Tingkatan 5 (SPM)

.

Kimia SPM : Tips Peperiksaan, Teknik Menjawab, Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Soalan KBAT … (PT)

.

Biologi (Biology) Tingkatan 5 :

Nota Ringkas dan Padat Biologi Tingkatan 5 (SPM) (Bab 1 – Bab 13)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Biologi (Biology) Tingkatan 5 (SPM) + Jawapan

Item Contoh (Soalan Contoh) Biologi SPM (Format Baharu) Mulai SPM 2021

.

Buku Teks Digital Biologi KSSM Tingkatan 5

Jawapan Buku Teks Digital Biologi Tingkatan 5 KSSM

Buku Teks Digital Biologi Tingkatan 5 KSSM (dalam Bahasa Inggeris) (DLP Biology Form 5) (Semua Bab)

Jawapan (Answers) Buku Teks Digital Biologi Tingkatan 5 KSSM (dalam Bahasa Inggeris)

.

Teknik Menjawab Biologi Kertas 2 Biologi SPM

Teknik Menjawab Biologi Kertas 3 Biologi SPM

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Biologi (Biology) Tingkatan 5 (SPM)

.

Biologi (Biology) SPM : Tips Peperiksaan, Teknik Menjawab, Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Soalan KBAT … (PT)

.

Fizik (Physics) Tingkatan 5 :

Nota Ringkas dan Padat Fizik Tingkatan 5 (SPM) (Bab 1 – Bab 7)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Fizik (Physics) Tingkatan 5 (SPM) + Jawapan

Item Contoh (Soalan Contoh) Fizik SPM (Format Baharu) Mulai SPM 2021

.

Buku Teks Digital Fizik KSSM Tingkatan 5

Jawapan Buku Teks Digital Fizik KSSM Tingkatan 5

Buku Teks Digital Fizik KSSM Tingkatan 5 (dalam Bahasa Inggeris) (DLP Physics Form 5)

Jawapan Buku Teks Digital Fizik (dalam Bahasa Inggeris)  KSSM Tingkatan 5

.

Nota Padat Fizik SPM (Formula, Definisi, Hukum, Eksperimen)

Nota Ringkas dan Padat Fizik SPM (Tingkatan 4 dan 5)

Nota Revisi Berfokus Fizik SPM (Tingkatan 4 dan 5)

Nota Fizik SPM : Esei Gelombang (Essay Waves)

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Fizik (Physics) Tingkatan 5 (SPM)

.

Fizik (Physics) SPM : Tips Peperiksaan, Teknik Menjawab, Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaans … (PT)

.

Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 :

Nota Padat dan Ringkas Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 (SPM) (Bab 1 – Bab 7)

Buku Teks Digital Prinsip Perakaunan KSSM Tingkatan 5

Jawapan Buku Teks Digital Prinsip Perakaunan KSSM Tingkatan 5

.

Nota Persamaan Perakauanan (Prinsip Perakaunan Tingkatan 4)

e-Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 5

e-Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4

.

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 (9 Modul)

Formula Prinsip Perakaunan SPM (Tingkatan 4 dan 5)

Kamus Prinsip Perakaunan

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 (SPM)

.

Prinsip Perakaunan SPM : Tips Peperiksaan, Teknik Menjawab, Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Modul Soalan, Nota … (PT)

.

Perniagaan Tingkatan 5 :

Nota Ringkas dan Padat Perniagaan Tingkatan 5 (SPM) (Bab 1 – Bab 7)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Perniagaan Tingkatan 5 (SPM)+ Jawapan

.

Buku Teks Digital Perniagaan KSSM Tingkatan 5

Jawapan Buku Teks Digital Perniagaan KSSM Tingkatan 5

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Perniagaan Tingkatan 5 (SPM)

.

Perniagaan SPM : Tips Peperiksaan, Teknik Menjawab, Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan … (PT)

.

Ekonomi Tingkatan 5 :

Nota Ringkas dan Padat Ekonomi Tingkatan 5 (SPM) (Bab 1, 2)

Buku Teks Digital Ekonomi KSSM Tingkatan 5

Jawapan Buku Teks Digital Ekonomi KSSM Tingkatan 5

.

Nota Ringkas – Pecutan Akhir Ekonomi SPM (19)

Modul Cemerlang Ekonomi SPM + Skema Jawapan

Nota Akhir Ekonomi SPM (Tingkatan 4 dan 5)

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Ekonomi Tingkatan 5 (SPM)

.

Ekonomi SPM : Tips Peperiksaan, Teknik Menjawab, Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Soalan KBAT … (PT)

.

Pendidikan Islam Tingkatan 5 :

Nota Lengkap Pendidikan Islam Tingkatan 5 (SPM), Soalan Topikal + Skema

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Pendidikan Islam Tingkatan 5 (SPM) + Jawapan

.

Item Contoh (Soalan Contoh) Pendidikan Islam SPM (Format Baharu) Mulai SPM 2021

Buku Teks Digital Pendidikan Islam KSSM Tingkatan 5

.

Teknik Menjawab dan Tips Pendidikan Islam SPM

.

Modul Peta Minda Tokoh Tingkatan 4 dan 5 Pendidikan Islam SPM

Modul Soalan KBAT Pendidikan Islam SPM  Jawapan

Nota Intensif Istilah Pendidikan Islam SPM

.

Nota Tudingan Kertas 1 Pendidikan Islam SPM (Soalan + Jawapan)

Nota Tudingan Kertas 2 Pendidikan Islam SPM (Soalan + Jawapan)

Nota Tudingan Pendidikan Islam SPM

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Pendidikan Islam Tingkatan 5 (SPM)

.

Pendidikan Islam SPM : Tips Peperiksaan, Teknik Menjawab, Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan … (PT)

.

Tasawwur Islam Tingkatan 5 :

Nota Ringkas dan Padat Tasawwur Islam Tingkatan 5 (SPM) (Bab 1 – Bab 6)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Tasawwur Islam Tingkatan 5 + Jawapan

Item Contoh (Soalan Contoh) Tasawwur Islam SPM (Format Baharu) Mulai SPM 2021

Buku Teks Digital Tasawwur Islam KSSM Tingkatan 5

.

Strategi Menjawab Tasawwur Islam SPM Dengan Berkesan

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Tasawwur Islam Tingkatan 5 (SPM)

.

Pendidikan Syariah Islamiah Tingkatan 5 :

Koleksi Nota Pendidikan Syariah Islamiah (Tingkatan 4 dan 5)

Dalil-Dalil KBAT Pendidikan Syariah Islamiah – Quran

Item Contoh (Soalan Contoh) Pendidikan Syariah Islamiah SPM (Format Baharu) Mulai SPM 2021

Buku Teks Digital Pendidikan Syariah Islamiah KSSM Tingkatan 5

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Pendidikan Syariah Islamiah Tingkatan 5 (SPM)

.

PJPK Pendidian Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tingkatan 5 :

Nota Ringkas dan Padat PJPK Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tingkatan 5

Buku Teks Digital PJPK Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan KSSM Tingkatan 5

.

Pendidikan Moral Tingkatan 5 :

Teknik Menjawab dan Skor Pendidikan Moral SPM

Tips dan Teknik Menjawab Pendidikan Moral Moral SPM

.

Buku Teks Digital Pendidikan Moral KSSM Tingkatan 5

Jawapan Buku Teks Digital Pendidikan Moral KSSM Tingkatan 5

Pendidikan Moral SPM : Tips Peperiksaan, Teknik Menjawab, Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Nota, Modul Soalan … (PT)

.

Contoh Laporan Kerja Amal Pendidikan Moral (Tingkatan 4 dan 5)

Nota Ringkas Pendidikan Moral Tingkatan 4 dan 5 (SPM)

Panduan Kerja Kursus / Folio Pendidikan Moral SPM

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Pendidikan Moral Tingkatan 5 (SPM)

.

PSV Pendidikan Seni Visual Tingkatan 5 :

Koleksi Nota, Modul, Soalan Pendidikan Seni Visual (PSV) SPM + Jawapan

Buku Teks Digital PSV Pendidikan Seni Visual KSSM Tingkatan 5

.

→ → PSV Pendidikan Seni Visual TINGKATAN 5 (SPM): Soalan Percubaan, Nota, Modul … (PB)

.

Pendidikan Seni Visual (PSV) SPM : Tips Peperiksaan, Teknik Menjawab, Panduan … (PT)

.

Pendidikan AI-Quran dan Al-Sunnah Tingkatan 5 :

KBAT PQS SPM : Formula Kenal Pasti K.F.C. (Kesan, Faktor, Cara)

Dalil Mudah Ingat Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah (PQS)

.

Himpunan Latihan Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah (PQS) SPM

Buku Teks Digital Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah KSSM Tingkatan 5

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah Tingkatan 5 (SPM)

.

Geografi Tingkatan 5 :

Nota Ringkas dan Padat Geografi Tingkatan 5 (Bab 1 – Bab 10)

Tips Menjawab Geografi SPM

.

Buku Teks Digital Geografi KSSM Tingkatan 5

Jawapan Buku Teks Digital Geografi KSSM Tingkatan 5

Geografi SPM: Tips Peperiksaan, Teknik Menjawab, Soalan Percubaan … (PT)

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Geografi Tingkatan 5 (SPM)

.

Sains Komputer Tingkatan 5 :

Buku Teks Digital Sains Komputer KSSM Tingkatan 5

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Sains Komputer Tingkatan 5 (SPM)

.

Bahasa Arab Tingkatan 5 :

Contoh-Contoh Karangan (Insyak) Bahasa Arab PT3 / SPM

Buku Teks Digital Bahasa Arab KSSM Tingkatan 5

.

Modul Qatrul Imtiyaz Bahasa Arab SPM

Nota Kilat Bahasa Arab SPM

Modul Kecemerlangan Bahasa Arab SPM

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Bahasa Arab Tingkatan 5 (SPM)

.

Bahasa Arab SPM : Tips Peperiksaan, Teknik Menjawab … (PT)

.

Bahasa Cina Tingkatan 5 :

Tips dan Teknik Menjawab Bahasa Cina SPM

Buku Teks Digital Bahasa Cina KSSM Tingkatan 5 

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Bahasa Cina Tingkatan 5 (SPM)

.

Reka Cipta Tingkatan 5 :

Koleksi Nota Ringkas dan Padat Reka Cipta SPM

Buku Teks Digital Reka Cipta KSSM Tingkatan 5

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Reka Cipta Tingkatan 5 (SPM)

.

Sains Rumah Tangga Tingkatan 5 :

Buku Teks Digital Sains Rumah Tangga KSSM Tingkatan 5

Jawapan Buku Teks Digital Sains Rumah Tangga KSSM Tingkatan 5

.

Buku-Buku Teks KSSM Tingkatan 5 Yang Lain :

Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 5 (Lima)

.

Koleksi Item Contoh (Soalan Contoh) Semua Subjek SPM (Format Baharu Mulai Tahun 2021)

Koleksi Item Contoh (Soalan Contoh) Semua Subjek SPM (Format Baharu Mulai Tahun 2021)

.

Format Baharu Soalan Peperiksaan SPM bagi 35 Subjek Mulai Tahun 2021

Format Baharu Soalan Peperiksaan SPM bagi 35 Subjek Mulai Tahun 2021

.

Koleksi Soalan : Ujian, Peperiksaan Pertengahan Tahun

Koleksi Soalan Ujian Mac Tingkatan 5 (Ujian Pertengahan Penggal 1) (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Pertengahan Tahun Tingkatan 5 + Jawapan (K)

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM + Jawapan

KOLEKSI Soalan Peperiksaan Percubaan SPM + Skema Jawapan (Semua Subjek) (Terkini)

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2020 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2019 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2018 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

…………………………………………………………………………………………

TINGKATAN 4

…………………………………………………………………………………………

Sejarah Tingkatan 4 :

Nota Ringkas dan Padat Sejarah Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1 – Bab 10)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Sejarah Tingkatan 4 + Jawapan

Modul Lengkap Sejarah Tingkatan 4 dan 5 (SPM) + Jawapan

.

Buku Teks Digital Sejarah KSSM Tingkatan 4

Jawapan Buku Teks Digital Sejarah Tingkatan 4

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Sejarah Tingkatan 4

.

Sains (Science) Tingkatan 4 :

Nota Ringkas dan Padat Sains Tingkatan 5 dan 4 (SPM) (dalam BM dan English)

Nota Ringkas dan Padat Sains Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1 – Bab 12)

Modul Lengkap Sains Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Sains (Science) Tingkatan 4 + Jawapan

Soalan Sains Tingkatan 4 + Jawapan (dalam Bahasa Melayu)

.

Buku Teks Digital Sains KSSM Tingkatan 4

Jawapan Buku Teks Digital Sains KSSM Tingkatan 4

Buku Teks Digital Sains KSSM Tingkatan 4 (dalam Bahasa Inggeris) (DLP Science Form 4)

Jawapan Buku Teks Sains (dalam Bahasa Inggeris) KSSM Tingkatan 4

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Sains (Science) Tingkatan 4

.

Matematik (Mathematics) Tingkatan 4 :

Nota Padat dan Ringkas Matematik Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1- Bab 10)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Matematik (Mathematics) Tingkatan 4 + Jawapan

Modul Lengkap Matematik Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan

.

Buku Teks Digital Matematik KSSM Tingkatan 4

Jawapan Buku Teks Matematik KSSM Tingkatan 4

Buku Teks Digital Matematik KSSM Tingkatan 4 (dalam Bahasa Inggeris) (DLP Mathematics Form 4)

Jawapan Buku Teks Matematik (dalam Bahasa Inggeris) KSSM Tingkatan 4

.

Teknik Menjawab Soalan Matematik SPM

Tips Skor Kertas 1 Matematik SPM

Notes and Formulae SPM Mathematics (Nota dan Formula)

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Matematik (Mathematics) Tingkatan 4

.

Bahasa Melayu Tingkatan 4 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Melayu Tingkatan 4 + Jawapan

Buku Teks Digital Bahasa Melayu Tingkatan 4 KSSM

Jawapan Buku Teks Bahasa Melayu KSSM Tingkatan 4

Bahasa Melayu : Novel-Novel Tingkatan 4, 5 (SPM)

.

Bahasa Melayu Tingkatan 4, 5 (SPM) : Pantun, Syair, Sajak, Cerpen, Drama, Prosa Tradisional (A).

Karangan Pilihan Untuk Bahasa Melayu (BM) SPM

Contoh Karangan Bahasa Melayu (BM) SPM (Tingkatan 4, 5): Koleksi (5)

.

Karangan Berpandukan Rangsangan Bahasa Melayu (BM) SPM (Tingkatan 4, 5).

Nota-Nota Tatabahasa dan Kesalahan Tatabahasa Bahasa Melayu (K)

.

Penggunaan Peribahasa, Cogan Kata, Pantun, Kata Hikmat dalam Penulisan Karangan Bahasa Melayu

Peribahasa Bahasa Melayu (BM) : Maksud dan Contoh Ayat (K)

.

Teknik Menjawab Soalan 2(b) Kertas 2 Bahasa Melayu SPM

.

Teknik Merumuskan Karangan Bahasa Melayu SPM

Teknik Membuat Rumusan Bahasa Melayu SPM

Modul Rumusan Bahasa Melayu SPM + Skema Jawapan

Tips Menulis Ulasan Bahasa Melayu SPM + Contoh Jawapan Ulasan

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Bahasa Melayu (BM) Tingkatan 4

.

Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 4 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 4 + Jawapan

Buku Teks Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 4 KSSM

Contoh Karangan Bahasa Inggeris SPM (BI) / SPM English Essays (1)

.

SPM Bahasa Inggeris : Contoh Karangan (English Essays)

English Grammar Notes + Common Errors In English

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 4

.

Matematik Tambahan (Additional Mathematics) Tingkatan 4 :

Nota Ringkas dan Padat Matematik Tambahan Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1 – Bab 10)

Form 4, 5 Additional Mathematics (SPM) Note, Module, Exercise, Answer)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Matematik Tambahan (Additional Mathematics) Tingkatan 4 + Jawapan

.

Buku Teks Digital Matematik Tambahan KSSM Tingkatan 4

Jawapan Buku Teks Matematik Tambahan KSSM Tingkatan 4

Buku Teks Digital Matematik Tambahan KSSM Tingkatan 4 (dalam Bahasa Inggeris) (DLP Additional Mathematics Form 4)

.

Formula Wajib Hafal Matematik Tambahan SPM

SPM Additional Mathematics Formulae

Form 5 Additional  Mathematics Formulae

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Matematik Tambahan (Additional Mathematics) Tingkatan 4

.

Biologi (Biology) Tingkatan 4 :

Nota Ringkas dan Padat Biologi Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1 – Bab 15)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Biologi (Biology) Tingkatan 4 + Jawapan

.

Buku Teks Digital Biologi KSSM Tingkatan 4

Jawapan Buku Teks Digital Biologi KSSM Tingkatan 4

Buku Teks Digital Biologi KSSM Tingkatan 4 (dalam Bahasa Inggeris) (DLP Biology Form 4)

Jawapan Buku Teks Biologi (dalam Bahasa Inggeris) KSSM Tingkatan 4

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Biologi (Biology) Tingkatan 4

.

Fizik (Physics) Tingkatan 4 :

Nota Ringkas dan Padat Fizik Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1 – Bab 6)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Fizik (Physics) Tingkatan 4 + Jawapan  

.

Buku Teks Digital Fizik KSSM Tingkatan 4

Jawapan Buku Teks Digital Fizik KSSM Tingkatan 4

Buku Teks Digital Fizik KSSM Tingkatan 4 (dalam Bahasa Inggeris) (DLP Physics Form 4)

.

Nota Ringkas dan Padat Fizik SPM (Tingkatan 4 dan 5)

Nota Revisi Berfokus Fizik SPM (Tingkatan 4 dan 5)

Nota Fizik SPM : Esei Gelombang (Essay Waves)

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Fizik (Physics) Tingkatan 4

.

Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 :

Nota Padat dan Ringkas Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1 – Bab 9)

Buku Teks Digital Prinsip Perakaunan KSSM Tingkatan 4

Jawapan Buku Teks Prinsip Perakaunan KSSM Tingkatan 4

.

Nota Persamaan Perakauanan (Prinsip Perakaunan Tingkatan 4)

e-Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4

.

Nota Prinsip Perakauan Tingkatan 4 (9 Modul)

Formula Prinsip Perakaunan SPM

Kamus Prinsip Perakaunan

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Prinsip Perakaunan Tingkatan 4

.

Perniagaan Tingkatan 4 :

Nota Ringkas dan Padat Perniagaan Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1 – Bab 4)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Perniagaan Tingkatan 4 + Jawapan

Buku Teks Digital Perniagaan KSSM Tingkatan 4

Jawapan Buku Teks Perniagaan KSSM Tingkatan 4

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Perniagaan Tingkatan 4

.

Ekonomi Tingkatan 4 :

Nota Ringkas dan Padat Ekonomi Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1 – Bab 4)

Buku Teks Digital Ekonomi KSSM Tingkatan 4

Jawapan Buku Teks Ekonomi KSSM Tingkatan 4

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Ekonomi Tingkatan 4

.

Pendidikan Islam Tingkatan 4 :

Nota Lengkap Pendidikan Islam Tingkatan 4 (SPM), Soalan Topikal + Skema

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Pendidikan Islam Tingkatan 4 + Jawapan

Buku Teks Digital Pendidikan Islam KSSM Tingkatan 4

.

Teknik Menjawab dan Tips Pendidikan Islam SPM

Modul Peta Minda Tokoh Tingkatan 4 dan 5 Pendidikan Islam SPM

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Pendidikan Islam Tingkatan 4

.

Tasawwur Islam Tingkatan 4 :

Nota Ringkas dan Padat Tasawwur Islam Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1 – Bab 13)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Tasawwur Islam Tingkatan 4 + Jawapan

Buku Teks Digital Tasawwur Islam KSSM Tingkatan 4

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Tasawwur Islam Tingkatan 4

.

PJPK Pendidian Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tingkatan 4 :

Nota Ringkas dan Padat PJPK Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tingkatan 4

Buku Teks Digital PJPK Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan KSSM Tingkatan 4

.

Pendidikan Moral Tingkatan 4 :

Teknik Menjawab dan Skor Pendidikan Moral SPM

Tips dan Teknik Menjawab Pendidikan Moral Moral SPM

Buku Teks Digital Pendidikan Moral KSSM Tingkatan 4

Jawapan Buku Teks Digital Pendidikan Moral KSSM Tingkatan 4

.

Contoh Laporan Kerja Amal Pendidikan Moral (Tingkatan 4 dan 5)

Nota Ringkas Pendidikan Moral Tingkatan 4 dan 5 (SPM)

Panduan Kerja Kursus / Folio Pendidikan Moral SPM

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Pendidikan Moral Tingkatan 4

.

PSV Pendidikan Seni Visual Tingkatan 4 :

Koleksi Nota, Modul, Soalan Pendidikan Seni Visual (PSV) SPM + Jawapan

Buku Teks Digital Pendidikan Seni Visual (PSV) KSSM Tingkatan 4

.

→ → PSV Pendidikan Seni Visual TINGKATAN 4 : Soalan Percubaan, Nota, Modul … (PB)

.

Geografi Tingkatan 4 :

Nota Ringkas dan Padat Geografi Tingkatan 4 (Bab 1 – Bab 15)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Geografi Tingkatan 4 + Jawapan

.

Buku Teks Digital Geografi KSSM Tingkatan 4

Jawapan Buku Teks Geografi KSSM Tingkatan 4

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Geografi Tingkatan 4

.

Pendidikan Syariah Islamiah Tingkatan 4 :

Koleksi Nota Pendidikan Syariah Islamiah (Tingkatan 4 dan 5)

Dalil-Dalil KBAT Pendidikan Syariah Islamiah – Quran

Buku Teks Digital Pendidikan Syariah Islamiah Tingkatan 4

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Pendidikan Syariah Islamiah Tingkatan 4

.

Pendidikan AI-Quran dan Al-Sunnah Tingkatan 4 :

KBAT PQS SPM : Formula Kenal Pasti K.F.C. (Kesan, Faktor, Cara)

Dalil Mudah Ingat Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah (PQS)

.

Himpunan Latihan Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah (PQS) SPM

Buku Teks Digital Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah KSSM Tingkatan 4

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah Tingkatan 4

.

Sains Komputer Tingkatan 4 :

Buku Teks Digital Sains Komputer KSSM Tingkatan 4

Jawapan Buku Teks Sains Komputer KSSM Tingkatan 4

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Sains Komputer Tingkatan 4

.

Bahasa Arab Tingkatan 4 :

Contoh-Contoh Karangan (Insyak) Bahasa Arab PT3 / SPM

Buku Teks Digital Bahasa Arab KSSM Tingkatan 4 

Jawapan Buku Teks Bahasa Arab KSSM Tingkatan 4

.

Modul Qatrul Imtiyaz Bahasa Arab SPM

Nota Kilat Bahasa Arab SPM

Modul Kecemerlangan Bahasa Arab SPM

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Bahasa Arab Tingkatan 4

.

Bahasa Cina Tingkatan 4 :

Tips dan Teknik Menjawab Bahasa Cina SPM

Buku Teks Digital Bahasa Cina KSSM Tingkatan 4 

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Bahasa Cina Tingkatan 4

.

Reka Cipta Tingkatan 4 :

Koleksi Nota Ringkas dan Padat Reka Cipta SPM

Buku Teks Digital Reka Cipta KSSM Tingkatan 4

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Reka Cipta Tingkatan 4

.

Buku-Buku Teks KSSM Tingkatan 4 Yang Lain :

Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 4 (Empat)

.

Koleksi Soalan : Ujian, Peperiksaan Pertengahan Tahun, Peperiksaan Akhir Tahun

Koleksi Soalan Ujian Mac Tingkatan 4 (Ujian Pertengahan Penggal 1) (K) 

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan  Pertengahan Tahun Tingkatan 4 + Jawapan (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 4 + Jawapan (K)

.

………………………………………………………………………………………………

Bahan-Bahan Rujukan Penting Mengikut Subjek (PB) :

Tingkatan 4 dan 5 (SPM)

.

Bahasa Melayu (BM) Tingkatan 4 dan 5

Bahasa Melayu (BM) Tingkatan 4 dan 5 (SPM) : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Soalan Sebenar SPM, Karangan, Novel, Komsas, Modul Soalan, Tatabahasa … (PB)

.

Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 4 dan 5

Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 4 dan 5 (SPM) : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Soalan Sebenar SPM, Essays, Grammar, Modul Soalan … (PB)

.

Sejarah Tingkatan 4 dan 5

Sejarah Tingkatan 4 dan 5 (SPM) : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Soalan Sebenar SPM, Soalan KBAT, Nota, Modul Soalan, Jawapan, Ujian, Latihan … (PB)

.

Matematik (Mathematics) Tingkatan 4 dan 5

Matematik Tingkatan 4 dan 5 (SPM) : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Soalan KBAT, Nota, Latihan, Modul Soalan, Jawapan … (PB)

.

Matematik Tambahan (Additional Mathematics) Tingkatan 4 dan 5

Matematik Tambahan Tingkatan 4 dan 5 (SPM) : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Soalan KBAT, Nota, Latihan, Modul Soalan, Jawapan … (PB)

.

Kimia (Chemistry) Tingkatan 4 dan 5

Kimia Tingkatan 4 dan 5 (SPM) : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Soalan KBAT, Nota, Latihan, Modul Soalan, Jawapan … (PB)

.

Fizik (Physics) Tingkatan 4 dan 5

Fizik Tingkatan 4 dan 5 (SPM) : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Nota, Soalan KBAT, Latihan, Modul Soalan, Jawapan … (PB)

.

Biologi (Biology) Tingkatan 4 dan 5

Biologi Tingkatan 4 dan 5 (SPM) : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Soalan KBAT, Nota, Modul Soalan, Jawapan … (PB)

.

Sains (Science) Tingkatan 4 dan 5

Sains Tingkatan 4 dan 5 (SPM) : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Nota, Latihan, Modul Soalan, Jawapan … (PB)

.

Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 dan 5

Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 dan 5 (SPM) : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Nota, Latihan, Modul Soalan, Jawapan … (PB)

.

Perniagaan Tingkatan 4 dan 5

Perniagaan Tingkatan 4 dan 5 (SPM) : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Nota, Latihan, Modul Soalan, Jawapan … (PB)

.

Ekonomi Tingkatan 4 dan 5

Ekonomi Tingkatan 4 dan 5 (SPM) : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Nota, Latihan, Modul Soalan, Jawapan … (PB)

.

Pendidikan Moral Tingkatan 4 dan 5

Pendidikan Moral Tingkatan 4 dan 5 (SPM) : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Nota, Latihan, Modul Soalan, Jawapan … (PB)

.

Pendidikan Islam Tingkatan 4 dan 5

Pendidikan Islam Tingkatan 4 dan 5 (SPM) : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Nota, Latihan, Modul Soalan, Jawapan … (PB)

.

PSV Pendidikan Seni Visual Tingkatan 4 dan 5

PSV Pendidikan Seni Visual Tingkatan 4 dan 5 (SPM) : Soalan Percubaan, Nota, Modul … (PB)

.

Tasawwur Islam Tingkatan 4 dan 5

Tasawwur Islam Tingkatan 4 dan 5 (SPM) : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Teknik Menjawab, Nota, Modul Soalan, Jawapan … (PB)

.

Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah Tingkatan 4 dan 5

Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah Tingkatan 4 dan 5 (SPM) : Soalan Percubaan, Nota … (PB) 

.

Pendidikan Syariah Islamiah Tingkatan 4 dan 5

Pendidikan Syariah Islamiah Tingkatan 4 dan 5 (SPM) : Soalan Percubaan, Nota … (PB)

.

Sains Komputer Tingkatan 4 dan 5

Sains Komputer Tingkatan 4 dan 5 (SPM) : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Koleksi Nota, Bahan Rujukan, Tips Peperiksaan … (PB)

.

Bahasa Cina Tingkatan 4 dan 5

Bahasa Cina Tingkatan 4 dan 5 (SPM) : Soalan Percubaan, Nota, Karangan, Teknik Menjawab … (PB)

.

Bahasa Arab Tingkatan 4 dan 5

Bahasa Arab Tingkatan 4 dan 5 (SPM) : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Nota, Insyak, Karangan, Modul Soalan, Jawapan … (PB)

.

Geografi Tingkatan 4 dan 5

Geografi Tingkatan 4 dan 5 (SPM) : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Nota, Latihan, Modul Soalan, Jawapan … (PB)

.

Kesusasteraan Melayu Tingkatan 4 dan 5

Kesusasteraan Melayu Tingkatan 4 dan 5 (SPM) : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Nota, Jawapan, Latihan … (PB)

.

Reka Cipta Tingkatan 4 dan 5

Reka Cipta Tingkatan 4 dan 5 (SPM) : Soalan Percubaan, Nota … (PB)

.

Sejarah Kertas 3 Tingkatan 4 dan 5

Sejarah Kertas 3 SPM (Semua Bab – Tingkatan 4 dan 5) : Contoh Soalan Peperiksaan, Soalan KBAT, Panduan Jawapan, Bahan Rujukan, Teknik Menjawab   

.

English for Science and Technology (EST) Tingkatan 4, 5

English for Science and Technology (EST) Tingkatan 4, 5 (SPM): Notes … (PB)

.

………………………………………………………………………………….

TINGKATAN 3

………………………………………………………………………………………

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan PT3 + Jawapan

.

…………………………………………………………………………………..

Sejarah Tingkatan 3 :

Nota Ringkas dan Padat Sejarah Tingkatan 3 (Bab 1 – Bab 8)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Sejarah Tingkatan 3 (PT3) + Jawapan

Buku Teks Digital Sejarah KSSM Tingkatan 3

.

Item Contoh (Soalan Contoh) Sejarah PT3 (Format Baharu)

Panduan Tugasan (Kerja Kursus) Sejarah Tingkatan 3 Tahun 2020 (PT3)

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Sejarah Tingkatan 3 (PT3)

.

Sains (Science) Tingkatan 3 :

Nota Ringkas dan Padat Sains Tingkatan 3 (Bab 1 – Bab 10)

Nota Ringkas dan Padat Sains Tingkatan 3 (dalam Bahasa Inggeris)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Sains (Science) Tingkatan 3 (PT3) + Jawapan

Modul Lengkap Sains PT3, Tingkatan 1, 2, 3 + Jawapan

.

Buku Teks Digital Sains KSSM Tingkatan 3

Jawapan Buku Teks Digital Sains KSSM Tingkatan 3

Buku Teks Digital Sains KSSM Tingkatan 3 (dalam Bahasa Inggeris) (DLP Mathematics Form 3) 

Jawapan Buku Teks Sains (dalam Bahasa Inggeris) Tingkatan 3 KSSM

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Sains (Science) Tingkatan 3 (PT3)

.

Sains (Science) PT3 : Tips Peperiksaan, Teknik Menjawab, Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Nota, … (PT)

.

Matematik (Mathematics) Tingkatan 3 :

Nota Ringkas dan Padat Matematik Tingkatan 3 (Bab 1 – Bab 9)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Matematik (Mathematics) Tingkatan 3 (PT3) + Jawapan

Modul Lengkap Matematik PT3, Tingkatan 1, 2, 3 + Jawapan

.

Buku Teks Digital Matematik KSSM Tingkatan 3

Buku Teks Digital Matematik KSSM Tingkatan 3 (dalam Bahasa Inggeris) (DLP Mathematics Form 3)

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Matematik (Mathematics) Tingkatan 3 (PT3)

.

Bahasa Melayu Tingkatan 3 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Melayu Tingkatan 3 + Jawapan

Bahasa Melayu : Novel-Novel Tingkatan 1, 2, 3 (PT3)

Bahasa Melayu Tingkatan 1, 2, 3 (PT3) : Pantun, Syair, Sajak, Cerpen, Drama, Prosa Tradisional (A)

.

Contoh Karangan Bahasa Melayu (BM) PT3 (Tingkatan 1, 2, 3)

Contoh Karangan Bahasa Melayu (BM) PT3, Tingkatan 1, 2, 3 : Koleksi (1)

Contoh Karangan Bahasa Melayu (BM) PT3, Tingkatan 1, 2, 3 : Koleksi

.

Karangan Bahan Rangsangan, Ulasan Bahasa Melayu (BM) PT3

Nota-Nota Tatabahasa dan Kesalahan Tatabahasa Bahasa Melayu (K)

Buku Teks Digital Bahasa Melayu (BM) KSSM Tingkatan 3

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Bahasa Melayu Tingkatan 3 (PT3)

.

Penggunaan Peribahasa, Cogan Kata, Pantun, Kata Hikmat dalam Penulisan Karangan Bahasa Melayu

Peribahasa Bahasa Melayu (BM) : Maksud dan Contoh Ayat (K)

.

Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 3 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 3 (PT3) + Jawapan

Contoh Karangan Bahasa Inggeris Mudah (BI) (Simple English Essays)

Koleksi Contoh Karangan Bahasa Inggeris PT3 (PT3 English Essays)

.

Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 1, 2, 3 (PT3): Karangan / Essays

English Grammar Notes + Common Errors In English

Buku Teks Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 3 KSSM

Jawapan Buku Teks Bahasa Inggeris Tingkatan 3 KSSM

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 3 (PT3)

.

Bahasa Inggeris (English) PT3 : Tips Peperiksaan, Teknik Menjawab, Soalan Peperiksaan Percubaan, Novels, Essays, Literature Components … (PT)

.

RBT Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 3 :

Nota Ringkas, Padat RBT Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 3 (Bab 1, 2, 3)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) Tingkatan 3 (PT3) + Jawapan

Buku Teks Digital Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) KSSM Tingkatan 3

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) Tingkatan 3 (PT3)

.

Geografi Tingkatan 3 :

Nota Ringkas dan Padat Geografi Tingkatan 3 (Bab 1 – Bab 12)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Geografi Tingkatan 3 (PT3) + Jawapan

Buku Teks Digital Geografi KSSM Tingkatan 3

Jawapan Buku Teks Geografi Tingkatan 3 KSSM

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Geografi Tingkatan 3 (PT3)

.

ASK Asas Sains Komputer Tingkatan 3 :

Nota Ringkas, Padat, Latihan ASK Asas Sains Komputer Tingkatan 3 (Bab 1 – Bab 4)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Asas Sains Komputer (ASK) Tingkatan 3 (PT3) + Jawapan

Buku Teks Digital Asas Sains Komputer (ASK) KSSM Tingkatan 3

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Asas Sains Komputer (ASK) Tingkatan 3 (PT3)

.

Pendidikan Islam Tingkatan 3 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Pendidikan Islam Tingkatan 3 (PT3) + Jawapan

Buku Teks Digital Pendidikan Islam KSSM Tingkatan 3

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Pendidikan Islam Tingkatan 1, 2, 3 (PT3)

.

Pendidikan Islam PT3 : Tips Peperiksaan, Teknik Menjawab, Panduan, … (PT)

.

Pendidikan Moral Tingkatan 3 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Pendidikan Moral Tingkatan 3 (PT3) + Jawapan

Buku Teks Digital Pendidikan Moral KSSM Tingkatan 3

Jawapan Buku Teks Digital Pendidikan Moral KSSM Tingkatan 3

.

PJPK Pendidian Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tingkatan 3 :

Buku Teks Digital PJPK Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan KSSM Tingkatan 3

.

PSV Pendidikan Seni Visual Tingkatan 3 :

Buku Teks Digital Pendidikan Seni Visual (PSV) KSSM Tingkatan 3

.

Bahasa Arab Tingkatan 3 :

Contoh-Contoh Karangan (Insyak) Bahasa Arab PT3 / SPM

Buku Teks Digital Bahasa Arab KSSM Tingkatan 3

Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Bahasa Cina Tingkatan 1, 2, 3 (PT3)

.

Buku-Buku Teks KSSM Tingkatan 3 Yang Lain :

Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 3 (Tiga)

.

Koleksi Item Contoh (Soalan Contoh) Semua Subjek PT3 (Format Baharu Mulai Tahun 2019)

Koleksi Item Contoh (Soalan Contoh) Semua Subjek PT3 (Format Baharu Mulai Tahun 2019)

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan PT3 + Jawapan

KOLEKSI Soalan Peperiksaan Percubaan PT3 + Skema Jawapan (Semua Subjek) (Terkini)

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Prcubaan PT3 2019 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

Koleksi Soalan Peperiksaan Prcubaan PT3 2018 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

Koleksi Soalan : Ujian, Peperiksaan Pertengahan Tahun, Peperiksaan Akhir Tahun

Koleksi Soalan Ujian Mac Tingkatan 3 (Ujian Pertengahan Penggal 1) (K) 

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Pertengahan Tahun Tingkatan 3 + Jawapan (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 3 (K)

.

…………………………………………………………………………………………

TINGKATAN 2

…………………………………………………………………………………………

Sejarah Tingkatan 2 :

Nota Ringkas dan Padat Sejarah Tingkatan 2 (Bab 1 – Bab 10)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Sejarah Tingkatan 2 + Jawapan

Buku Teks Digital Sejarah KSSM Tingkatan 2

Jawapan Buku Teks Digital Sejarah KSSM Tingkatan 2

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Sejarah Tingkatan 2

.

Sains (Science) Tingkatan 2 :

Nota Ringkas dan Padat Sains Tingkatan 2 (Bab 1 – Bab 13)

Nota Ringkas dan Padat Sains Tingkatan 2 (dalam Bahasa Inggeris)

Modul Lengkap Sains PT3, Tingkatan 1, 2, 3 + Jawapan

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Sains (Science) Tingkatan 2 + Jawapan

.

Buku Teks Digital Sains KSSM Tingkatan 2

Jawapan Buku Teks Sains Tingkatan 2 KSSM

Buku Teks Digital Sains KSSM Tingkatan 2 (dalam Bahasa Inggeris) (DLP Science Form 2)

Jawapan Buku Teks Sains (dalam Bahasa Inggeris) Tingkatan 2 KSSM

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Sains (Science) Tingkatan 2

.

Matematik (Mathematics) Tingkatan 2 :

Nota Ringkas dan Padat Matematik Tingkatan 2 (Bab 1 – Bab 13)

Latihan (Soalan) Matematik Tingkatan 2 + Jawapan (K)

Modul Lengkap Matematik PT3, Tingkatan 1, 2, 3 + Jawapan

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Matematik (Mathematics) Tingkatan 2 + Jawapan

.

Buku Teks Digital Matematik KSSM Tingkatan 2

Buku Teks Digital Matematik KSSM Tingkatan 2 (dalam Bahasa Inggeris) (DLP Mathematics Form 2)

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Matematik (Mathematics) Tingkatan 2

.

Bahasa Melayu Tingkatan 2 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Melayu Tingkatan 2 + Jawapan

Bahasa Melayu : Novel-Novel Tingkatan 1, 2, 3 (PT3)

Bahasa Melayu Tingkatan 1, 2, 3 (PT3) : Pantun, Syair, Sajak, Cerpen, Drama, Prosa Tradisional (A)

.

Contoh Karangan Bahasa Melayu (BM) PT3 (Tingkatan 1, 2, 3)

Contoh Karangan Bahasa Melayu (BM) PT3, Tingkatan 1, 2, 3 : Koleksi (1)

Contoh Karangan Bahasa Melayu (BM) PT3, Tingkatan 1, 2, 3 : Koleksi

.

Karangan Bahan Rangsangan, Ulasan Bahasa Melayu (BM) PT3

Nota-Nota Tatabahasa dan Kesalahan Tatabahasa Bahasa Melayu (K)

Buku Teks Digital Bahasa Melayu KSSM Tingkatan 2

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Bahasa Melayu Tingkatan 2

.

Penggunaan Peribahasa, Cogan Kata, Pantun, Kata Hikmat dalam Penulisan Karangan Bahasa Melayu

Peribahasa Bahasa Melayu (BM) : Maksud dan Contoh Ayat (K)

.

Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 2 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 2 + Jawapan

Contoh Karangan Bahasa Inggeris Mudah (BI) (Simple English Essays)

Koleksi Contoh Karangan Bahasa Inggeris PT3 (PT3 English Essays)

.

Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 1, 2, 3 (PT3): Karangan / Essays

English Grammar Notes + Common Errors In English

Buku Teks Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 2 KSSM

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 2

.

RBT Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 2 :

Nota Ringkas, Padat RBT Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 2 (Bab 1, 2)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) Tingkatan 2 + Jawapan

Buku Teks Digital RBT Reka Bentuk dan Teknologi KSSM Tingkatan 2

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) Tingkatan 2

.

Geografi Tingkatan 2 :

Nota Ringkas dan Padat Geografi Tingkatan 2 (Bab 1 – Bab 9)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Geografi Tingkatan 2 + Jawapan

Buku Teks Digital Geografi KSSM Tingkatan 2

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Geografi Tingkatan 2

.

PSV Pendidikan Seni Visual Tingkatan 2 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Pendidikan Seni Visual (PSV) Tingkatan 2 + Jawapan

Buku Teks Digital Pendidikan Seni Visual (PSV) KSSM Tingkatan 2

.

PJPK Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tingkatan 2 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tingkatan 2 + Jawapan

Buku Teks Digital PJPK Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan KSSM Tingkatan 2

.

ASK Asas Sains Komputer Tingkatan 2 :

Nota Ringkas, Padat, Latihan ASK Asas Sains Komputer Tingkatan 2 (Bab 1 – Bab 3)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Asas Sains Komputer (ASK) Tingkatan 2 + Jawapan

Buku Teks Digital ASK Asas Sains Komputer KSSM Tingkatan 2

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Asas Sains Komputer (ASK) Tingkatan 2

.

Pendidikan Islam Tingkatan 2 :

Buku Teks Digital Pendidikan Islam KSSM Tingkatan 2

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Pendidikan Islam Tingkatan 1, 2, 3 (PT3)

.

Pendidikan Moral Tingkatan 2 :

Buku Teks Digital Pendidikan Moral KSSM Tingkatan 2

Jawapan Buku Teks Digital Pendidikan Moral KSSM Tingkatan 2

.

Bahasa Arab Tingkatan 2 :

Contoh-Contoh Karangan (Insyak) Bahasa Arab PT3 / SPM

Buku Teks Digital Bahasa Arab KSSM Tingkatan 2

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Bahasa Cina Tingkatan 1, 2, 3 (PT3)

.

Buku-Buku Teks KSSM Tingkatan 2 Yang Lain :

Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 2 (Dua)

.

Koleksi Soalan : Ujian, Peperiksaan Pertengahan Tahun, Peperiksaan Akhir Tahun

Koleksi Soalan Ujian Mac Tingkatan 2 (Ujian Pertengahan Penggal 1) (K) 

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Pertengahan Tahun Tingkatan 2 (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Pertengahan Penggal 2 / Ujian Ogos Tingkatan 2 (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 2 (K)

.

…………………………………………………………………………………………

TINGKATAN 1

…………………………………………………………………………………………

Sejarah Tingkatan 1 :

Nota Ringkas dan Padat Sejarah Tingkatan 1  (Bab 1 – Bab 8)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Sejarah Tingkatan 1 + Jawapan

Buku Teks Digital Sejarah KSSM Tingkatan 1

Jawapan Buku Teks Sejarah KSSM Tingkatan 1

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Sejarah PT3 (Tingkatan 1)

.

Sains (Science) Tingkatan 1 :

Nota Ringkas dan Padat Sains Tingkatan 1 (Bab 1 – Bab 9)

Nota Ringkas dan Padat Sains Tingkatan 1 (dalam Bahasa Inggeris)

Modul Lengkap Sains PT3, Tingkatan 1, 2, 3 + Jawapan

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Sains (Science) Tingkatan 1 + Jawapan

Latihan Soalan Sains (Science) Tingkatan 1 + Jawapan

.

Buku Teks Digital Sains KSSM Tingkatan 1

Jawapan Buku Teks Sains KSSM Tingkatan 1

Buku Teks Digital Sains KSSM Tingkatan 1 (dalam Bahasa Inggeris) (DLP Science Form 1)

Jawapan Buku Teks Sains (dalam Bahasa Inggeris) Tingkatan 1 KSSM

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Sains (Science) PT3 (Tingkatan 1)

.

Matematik (Mathematics) Tingkatan 1 :

Nota Ringkas dan Padat Matematik Tingkatan 1 (Bab 1 – Bab 13)

Latihan (Soalan) Matematik Tingkatan 1 + Skema Jawapan (K)

Modul Lengkap Matematik PT3, Tingkatan 1, 2, 3 + Jawapan

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Matematik (Mathematics) Tingkatan 1 + Jawapan

.

Buku Teks Digital Matematik KSSM Tingkatan 1

Buku Teks Digital Matematik KSSM Tingkatan 1 (dalam Bahasa Inggeris) (DLP Mathematics Form 1)

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Matematik (Mathematics) PT3 (Tingkatan 1)

.

Bahasa Melayu Tingkatan 1 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Melayu Tingkatan 1 + Jawapan

Bahasa Melayu : Novel-Novel Tingkatan 1, 2, 3 (PT3)

Bahasa Melayu Tingkatan 1, 2, 3 (PT3) : Pantun, Syair, Sajak, Cerpen, Drama, Prosa Tradisional (A)

.

Contoh Karangan Bahasa Melayu (BM) PT3 (Tingkatan 1, 2, 3)

Contoh Karangan Bahasa Melayu (BM) PT3, Tingkatan 1, 2, 3 : Koleksi (1)

Contoh Karangan Bahasa Melayu (BM) PT3, Tingkatan 1, 2, 3 : Koleksi

.

Karangan Bahan Rangsangan, Ulasan Bahasa Melayu (BM) PT3

Nota-Nota Tatabahasa dan Kesalahan Tatabahasa Bahasa Melayu (K)

Buku Teks Digital Bahasa Melayu KSSM Tingkatan 1

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Bahasa Melayu PT3 (Tingkatan 1)

.

Penggunaan Peribahasa, Cogan Kata, Pantun, Kata Hikmat dalam Penulisan Karangan Bahasa Melayu

Peribahasa Bahasa Melayu (BM) : Maksud dan Contoh Ayat (K)

.

Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 1 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 1 + Jawapan

Contoh Karangan Bahasa Inggeris Mudah (BI) (Simple English Essays)

Koleksi Contoh Karangan Bahasa Inggeris PT3 (PT3 English Essays)

.

Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 1, 2, 3 (PT3): Karangan / Essays

English Grammar Notes + Common Errors In English

Buku Teks Digital Bahasa Inggeris KSSM Tingkatan 1

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Bahasa Inggeris (English) PT3 (Tingkatan 1)

.

RBT Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 1 :

Nota Ringkas, Padat RBT Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 1 (Bab 1, 2, 3, 4, 5)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) Tingkatan 1 + Jawapan

Buku Teks Digital RBT Reka Bentuk dan Teknologi KSSM Tingkatan 1

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) Tingkatan 1

.

ASK Asas Sains Komputer Tingkatan 1 :

Nota Ringkas, Padat, Latihan ASK Asas Sains Komputer Tingkatan 1 (Bab 1 – Bab 4)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Asas Sains Komputer (ASK) Tingkatan 1 + Jawapan

Buku Teks Digital ASK Asas Sains Komputer KSSM Tingkatan 1

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Asas Sains Komputer (ASK) Tingkatan 1

.

Geografi Tingkatan 1 :

Nota Ringkas dan Padat Geografi Tingkatan 1 (Bab 1 – Bab 14)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Geografi Tingkatan 1 + Jawapan

Buku Teks Digital Geografi KSSM Tingkatan 1

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Geografi Tingkatan 1

.

Pendidikan Islam Tingkatan 1 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Pendidikan Islam Tingkatan 1 + Jawapan

Buku Teks Digital Pendidikan Islam KSSM Tingkatan 1

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Pendidikan Islam Tingkatan 1, 2, 3 (PT3)

.

PJPK Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tingkatan 1 :

Buku Teks Digital PJPK Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan KSSM Tingkatan 1

.

Pendidikan Moral Tingkatan 1 :

Buku Teks Digital Pendidikan Moral KSSM Tingkatan 1

.

Bahasa Arab Tingkatan 1 :

Contoh-Contoh Karangan (Insyak) Bahasa Arab PT3 / SPM

Buku Teks Digital Bahasa Arab KSSM Tingkatan 1

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Bahasa Cina Tingkatan 1, 2, 3 (PT3)

.

Buku-Buku Teks KSSM Tingkatan 1 Yang Lain :

Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 1 (Satu)

.

Koleksi Soalan : Ujian, Peperiksaan Pertengahan Tahun, Peperiksaan Akhir Tahun

Koleksi Soalan Ujian Mac Tingkatan 1 (Ujian Pertengahan Penggal 1) (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Pertengahan Tahun : Tingkatan 1 (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Pertengahan Penggal 2 / Ujian Ogos Tingkatan 1 (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 1 (K)

.

…………………………………………………………………………………………

Koleksi Buku Teks Tingkatan 1, 2, 3 dan Peralihan :

.

.

…………………………………………………………………………………..

Bahan-Bahan Rujukan Penting Mengikut Subjek (PB) :

Tingkatan 1, 2, 3 (PT3)

.

Bahasa Melayu Tingkatan 1, 2, 3

Bahasa Melayu Tingkatan 1, 2, 3 (PT3) : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Karangan, Novel, Komsas, Modul … (PB)

.

Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 1, 2, 3

Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 1, 2, 3 (PT3) : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Essays, Novels, Literature Components, Modul … (PB)

.

Matematik (Mathematics) Tingkatan 1, 2, 3

Matematik Tingkatan 1, 2, 3 (PT3) : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Nota, Latihan, Modul … (PB)

.

Sains (Science) Tingkatan 1, 2, 3

Sains Tingkatan 1, 2, 3 (PT3) : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Nota, Latihan, Modul … (PB)

.

Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) Tingkatan 1, 2, 3

Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) Tingkatan 1, 2, 3 (PT3) : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Nota, Latihan, Modul … (PB)

.

Sejarah Tingkatan 1, 2, 3

Sejarah Tingkatan 1, 2, 3 (PT3) : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Nota, Latihan, Modul … (PB)

.

Geografi Tingkatan 1, 2, 3

Geografi Tingkatan 1, 2, 3 (PT3) : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Nota, Latihan, Modul … (PB)

.

Asas Sains Komputer (ASK) Tingkatan 1, 2, 3

Asas Sains Komputer (ASK) Tingkatan 1, 2, 3 (PT3) : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Nota, Latihan, Modul … (PB)

.

Pendidikan Islam Tingkatan 1, 2, 3

Pendidikan Islam Tingkatan 1, 2, 3 (PT3) : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Nota, Latihan, Modul … (PB)

.

Bahasa Cina Tingkatan 1, 2, 3

Bahasa Cina Tingkatan 1, 2, 3 (PT3) : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Modul … (PB)

.

Bahasa Arab Tingkatan 1, 2, 3

Bahasa Arab Tingkatan 1, 2, 3 (PT3) : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Karangan (Insyak), Modul … (PB)

.

………………………………………………………………………………………..

TAHUN 6

…………………………………………………………………………………………

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 6 + Jawapan

.

…………………………………………………………………………………..

Bahasa Melayu Tahun 6 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Melayu (BM) Tahun 6 + Jawapan

Koleksi Contoh Karangan Bahasa Melayu (BM) Sekolah Rendah / UPSR (K)

.

Nota-Nota Tatabahasa dan Kesalahan Tatabahasa Bahasa Melayu (K)

Buku Teks Digital Bahasa Melayu Tahun 6 KSSR

.

Soalan Ujian dan Soalan Peperiksaan Tahun 6 : Bahasa Melayu (Pemahaman) (Format KSSR)

Soalan Ujian dan Soalan Peperiksaan Tahun 6 : Bahasa Melayu (Penulisan) (Format KSSR)

.

Penggunaan Peribahasa, Cogan Kata, Pantun, Kata Hikmat dalam Penulisan Karangan Bahasa Melayu

Peribahasa Bahasa Melayu (BM) : Maksud dan Contoh Ayat (K)

.

Contoh Jawapan Ulasan: Bahasa Melayu Penulisan Tahun 6 (UPSR)

Contoh Jawapan Bahasa Melayu Penulisan Tahun 6 (UPSR): Bahagian B – Menulis Ulasan (1)

Contoh Jawapan Bahasa Melayu Penulisan Tahun 6 (UPSR): Bahagian B – Menulis Ulasan (2)

Contoh Jawapan Bahasa Melayu Penulisan Tahun 6 (UPSR): Bahagian B – Menulis Ulasan (3)

.

Pecutan Akhir Bahasa Melayu Penulisan dan Pemahaman Tahun 6 (UPSR) + Jawapan

Pecutan Akhir Bahasa Melayu Pemahaman Tahun 6 (UPSR) + Jawapan

Pecutan Akhir Bahasa Melayu Tahun 6 (UPSR): Tatabahasa + Jawapan

Isi-Isi Ringkas Karangan Ramalan Bahasa Melayu Tahun 6 (UPSR)

.

Karangan-Karangan Ramalan Bahasa Melayu Tahun 6 (UPSR) (1)

Karangan-Karangan Ramalan Bahasa Melayu Tahun 6 (UPSR) (2)

Contoh Karangan Ramalan Bahasa Melayu Tahun 6 (UPSR) (Penulisan)

Bahasa Melayu Penulisan Tahun 6 (UPSR) Bahagian A, B (Soalan + Jawapan)

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Bahasa Melayu (BM) Tahun 6

.

Bahasa Melayu (BM) Tahun 6 : Tips Peperiksaan, Teknik Menjawab, Karangan … (PT)

.

Bahasa Inggeris Tahun 6 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Inggeris (English) Tahun 6 + Jawapan

Contoh Karangan Bahasa Inggeris Mudah (BI) (Simple English Essays)

50 Contoh Karangan Bahasa Inggeris Sekolah Rendah/ UPSR (English Essays)

.

English Grammar Notes + Common Errors In English

Koleksi Karangan Bahasa Inggeris Sekolah Rendah (Essays)

Buku Teks Digital Bahasa Inggeris KSSR Tahun 6

.

Bahasa Inggeris Penulisan Tahun 6 (UPSR) Bahagian B: Soalan 2 + Jawapan

Bahasa Inggeris (English) Penulisan Tahun 6 (UPSR) Bahagian A + Jawapan

Modul Bahasa Inggeris Penulisan (Writing) Tahun 6 (UPSR) + Jawapan

Modul Gemilang Bahasa Inggeris Tahun 6 (UPSR) + Jawapan (Pemahaman + Penulisan)

.

Modul Bahasa Inggeris Penulisan Tahun 6 (UPSR) + Jawapan

Modul Bahasa Inggeris Tahun 6 (UPSR) (English Module) + Answer

Modul Bahasa Inggeris Kertas 1 Tahun 6 (UPSR) + Jawapan

Modul Bahasa Inggeris Kertas 2 Tahun 6 (UPSR) + Jawapan

.

Akbar’s Dream (Teacher’s Guidebook) (BPK)

The Wizard Of Oz (Teacher’s Guidebook) (BPK)

Year 6 Poems Guidebook

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Bahasa Inggeris Tahun 6

.

Bahasa Inggeris (English) Tahun 6 : Tips Peperiksaan, Teknik Menjawab, Essays … (PT)

.

Matematik Tahun 6 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Matematik (Mathematics) Tahun 6 (UPSR) + Jawapan

Buku Teks Digital Matematik Tahun 6 KSSR

.

Nota Pecutan Akhir Matematik Tahun 6 (UPSR) (Kata Kunci, Rumus, Rujukan Buku Teks)

Modul Soalan KBAT Matematik Sekolah Rendah + Jawapan

Nota Rumusan Ringkas Matematik Sekolah Rendah

Modul Pembelajaran Pasti A Matematik Tahun 6 (UPSR) + Skema Jawapan

.

Latihan Matematik Tahun 6 + Jawapan (dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris) [R]

Modul Soalan Matematik Tahun 6 (UPSR) Kertas 1, 2 + Skema Jawapan

Latihan Berfokus Matematik Tahun 6 (UPSR) + Skema Jawapan

Modul Matematik G-Cakna Kelantan Tahun 6 (UPSR) (Kertas 1) + Jawapan

.

Modul Matematik Tahun 6 (UPSR) Kertas 1, 2 + Jawapan

Ujian Diagnostik Matematik Tahun 6 (UPSR) + Jawapan

Modul Latihan Matematik Tahun 6 (UPSR) + Jawapan (Topik: Wang)

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Matematik Tahun 6

.

Matematik Tahun 6 : Tips Peperiksaan, Teknik Menjawab, Nota, Modul, Ujian, Latihan … (PT)

.

Sains Tahun 6 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Sains (Science) Tahun 6 (UPSR) + Jawapan

Buku Teks Digital Sains KSSR Tahun 6

.

Nota Ulang Kaji Ekspres Sains UPSR (Tahun-Tahun 3, 4, 5, 6)

Nota Ringkas Sains Tahun 6 (Berdasarkan Buku Teks)

Nota Ulang Kaji Sains UPSR (Tahun 4, 5, 6): Peta Minda

.

Nota-Nota Ringkas Sains Tahun 4, 5 dan 6

Modul Pasti A Sains UPSR + Jawapan

Modul Genius Sains UPSR + Jawapan

Soalan + Jawapan: Topik Bumi dan Sains Angkasa

. 

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Sains Tahun 6

.

Sains Tahun 6 : Tips Peperiksaan, Teknik Menjawab, Nota, Modul, Latihan … (PT)

.

Sejarah Tahun 6 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Sejarah Tahun 6 (UPSR) + Jawapan

.

Pendidikan Islam Tahun 6 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Pendidikan Islam Tahun 6 (UPSR) + Jawapan

.

TMK dan RBT Tahun 6 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota TMK dan RBT Tahun 6 + Jawapan

.

Bahasa Arab Tahun 6 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Arab Tahun 6 + Jawapan

.

Pendidikan Jasmani Tahun 6 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Pendidikan Jasmani Tahun 6 + Jawapan

.

Pendidikan Kesihatan Tahun 6 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Pendidikan Kesihatan Tahun 6 + Jawapan

.

Bahasa Cina Tahun 6 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Cina Tahun 6 + Jawapan

.

Buku-Buku Teks KSSM Tahun 6 Yang Lain :

Koleksi Buku Teks Digital KSSR Tahun 6 (Enam)

.

Koleksi Soalan : Ujian, Peperiksaan Pertengahan Tahun, Peperiksaan Akhir Tahun

Koleksi Soalan Ujian Mac Tahun 6 (Ujian Pertengahan Penggal 1) (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Pertengahan Tahun: Tahun 6 + Jawapan (H)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Pertengahan Tahun: Tahun 6 + Jawapan (K)

.

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Pertengahan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 + Jawapan

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Akhir Tahun: Tahun 6 + Jawapan (K)

.

…………………………………………………………………………………………

TAHUN 5

…………………………………………………………………………………………

Bahasa Melayu Tahun 5 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Melayu Tahun 5 + Jawapan

Koleksi Contoh Karangan Bahasa Melayu (BM) UPSR/ Sekolah Rendah (K)

Nota-Nota Tatabahasa dan Kesalahan Tatabahasa Bahasa Melayu (K)

Buku Teks Digital Bahasa Melayu KSSR Tahun 5

.

Penggunaan Peribahasa, Cogan Kata, Pantun, Kata Hikmat dalam Penulisan Karangan Bahasa Melayu

Peribahasa Bahasa Melayu (BM) : Maksud dan Contoh Ayat (K)

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Bahasa Melayu (BM) Tahun 1, 2, 3, 4, 5

.

Bahasa Inggeris Tahun 5 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Inggeris Tahun 5 + Jawapan

Contoh Karangan Bahasa Inggeris Mudah (BI) (Simple English Essays)

50 Contoh Karangan Bahasa Inggeris Sekolah Rendah/ UPSR (English Essays)

.

English Grammar Notes + Common Errors In English

Koleksi Karangan Bahasa Inggeris Sekolah Rendah (Essays)

Buku Teks Digital Bahasa Inggeris KSSR Tahun 5

.

Year 5 Short Story – And Something Weird Happened …

Short Story Year 5 – And Something Weird Happened … (Teacher’s Guide)

Year 5 Graphic Novel Gulliver’s Travel (Teacher’s Guidebook)

Year 5 English Plus 1 Student’s Book

Year 5 English Plus 1 Teacher’s Book

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Bahasa Inggeris Tahun 1, 2, 3, 4, 5

.

Matematik Tahun 5 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Matematik Tahun 5 + Jawapan

Buku Teks Digital Matematik KSSR Tahun 5

Buku Teks Digital DLP Mathematics Year 5 KSSR

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Matematik Tahun 1, 2, 3, 4, 5

.

Sains Tahun 5 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Sains Tahun 5 + Jawapan

Buku Teks Digital Sains KSSR Tahun 5

Buku Teks Digital DLP Science Year 5 KSSR

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Sains Tahun 1, 2, 3, 4, 5

.

Sejarah Tahun 5 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Sejarah Tahun 5 + Jawapan

.

Pendidikan Islam Tahun 5 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Pendidikan Islam Tahun 5 + Jawapan

.

TMK dan RBT Tahun 5 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota TMK dan RBT Tahun 5 + Jawapan

.

Bahasa Arab Tahun 5 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Arab Tahun 5 + Jawapan

.

Pendidikan Jasmani Tahun 5 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Pendidikan Jasmani Tahun 5 + Jawapan

.

Pendidikan Kesihatan Tahun 5 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Pendidikan Kesihatan Tahun 5 + Jawapan

.

Bahasa Cina Tahun 5 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Cina Tahun 5 + Jawapan

.

Pendidikan Moral Tahun 5 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Pendidikan Moral Tahun 5 + Jawapan

.

Buku-Buku Teks KSSM Tahun 5 Yang Lain :

Koleksi Buku Teks Digital KSSR Tahun 5 (Lima)

.

Koleksi Soalan : Ujian, Peperiksaan Pertengahan Tahun, Peperiksaan Akhir Tahun

Koleksi Soalan Ujian Mac Tahun 5 (UJian Pertengahan Penggal 1) (K) 

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Pertengahan Tahun: Tahun 5 + Jawapan (H)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Pertengahan Tahun: Tahun 5 + Jawapan (K)

.

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Pertengahan Penggal 2 / Ujian Ogos Tahun 5 (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Akhir Tahun: Tahun 5 + Jawapan (K)

.

…………………………………………………………………………………………

TAHUN 4

…………………………………………………………………………………………

Bahasa Melayu Tahun 4 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Melayu Tahun 4 + Jawapan

Koleksi Contoh Karangan Bahasa Melayu (BM) UPSR/ Sekolah Rendah (K)

Nota-Nota Tatabahasa dan Kesalahan Tatabahasa Bahasa Melayu (K)

Buku Teks Digital Bahasa Melayu KSSR Tahun 4

.

Penggunaan Peribahasa, Cogan Kata, Pantun, Kata Hikmat dalam Penulisan Karangan Bahasa Melayu

Peribahasa Bahasa Melayu (BM) : Maksud dan Contoh Ayat (K)

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Bahasa Melayu (BM) Tahun 1, 2, 3, 4, 5

.

Bahasa Inggeris Tahun 4 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Inggeris Tahun 4 + Jawapan

Contoh Karangan Bahasa Inggeris Mudah (BI) (Simple English Essays)

50 Contoh Karangan Bahasa Inggeris Sekolah Rendah/ UPSR (English Essays)

.

English Grammar Notes + Common Errors In English

Koleksi Karangan Bahasa Inggeris Sekolah Rendah (Essays)

Buku Teks Digital Bahasa Inggeris KSSR Tahun 4

.

Year 4 Get Smart Plus 4 Student’s Book

Year 4 Get Smart Plus 4 Workbook

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Bahasa Inggeris Tahun 1, 2, 3, 4, 5

.

Matematik Tahun 4 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Matematik Tahun 4 + Jawapan

Buku Teks Digital Matematik KSSR Tahun 4

Buku Teks Digital Matematik KSSR Tahun 4 (dalam Bahasa Inggeris)_(DLP Mathematics Year 4)

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Matematik Tahun 1, 2, 3, 4, 5

.

Sains Tahun 4 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Sains Tahun 4 + Jawapan

Buku Teks Digital Sains KSSR Tahun 4

Buku Teks Digital DLP Science KSSR Year 4

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Sains Tahun 1, 2, 3, 4, 5

.

Sejarah Tahun 4 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Sejarah Tahun 4 + Jawapan

.

Pendidikan Islam Tahun 4 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Pendidikan Islam Tahun 4 + Jawapan

.

TMK dan RBT Tahun 4 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota TMK dan RBT Tahun 4 + Jawapan

.

Bahasa Arab Tahun 4 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Arab Tahun 4 + Jawapan

.

Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tahun 4 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tahun 4 + Jawapan

.

Bahasa Cina Tahun 4 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Cina Tahun 4 + Jawapan

.

Pendidikan Muzik Tahun 4 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Pendidikan Muzik Tahun 4 + Jawapan

.

Buku-Buku Teks KSSM Tahun 4 Yang Lain :

Koleksi Buku Teks Digital KSSR Tahun 4 (Empat)

.

Koleksi Soalan : Ujian, Peperiksaan Pertengahan Tahun, Peperiksaan Akhir Tahun

Koleksi Soalan Ujian Mac Tahun 4 (Ujian Pertengahan Penggal 1) (K) 

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Pertengahan Tahun: Tahun 4 + Jawapan (H)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Pertengahan Tahun: Tahun 4 + Jawapan (K)

.

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Pertengahan Penggal 2 / Ujian Ogos Tahun 4 (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Akhir Tahun: Tahun 4 + Jawapan (K)

.

…………………………………………………………………………………………

TAHUN 3

…………………………………………………………………………………………

Bahasa Melayu Tahun 3 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Melayu Tahun 3 + Jawapan

Koleksi Contoh Karangan Bahasa Melayu (BM) UPSR/ Sekolah Rendah (K)

Nota-Nota Tatabahasa dan Kesalahan Tatabahasa Bahasa Melayu (K)

Buku Teks Digital Bahasa Melayu KSSR Tahun 3

.

Penggunaan Peribahasa, Cogan Kata, Pantun, Kata Hikmat dalam Penulisan Karangan Bahasa Melayu

Peribahasa Bahasa Melayu (BM) : Maksud dan Contoh Ayat (K)

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Bahasa Melayu (BM) Tahun 1, 2, 3, 4, 5

.

Bahasa Inggeris Tahun 3 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Inggeris Tahun 3 + Jawapan

Contoh Karangan Bahasa Inggeris Mudah (BI) (Simple English Essays)

50 Contoh Karangan Bahasa Inggeris Sekolah Rendah/ UPSR (English Essays)

.

English Grammar Notes + Common Errors In English

Koleksi Karangan Bahasa Inggeris Sekolah Rendah (Essays)

.

Year 3 Get Smart Plus 3 Student’S Book

Year 3 Get Smart Plus 3 Teacher’s Book

Year 3 Get Smart Plus 3 Workbook

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Bahasa Inggeris Tahun 1, 2, 3, 4, 5

.

Matematik Tahun 3 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Matematik Tahun 3 + Jawapan

Buku Teks Digital Matematik KSSR Tahun 3

Buku Teks Digital Matematik KSSR Tahun 3 (dalam Bahasa Inggeris) (DLP Mathematics Year 3)

Buku Teks Digital Matematik KSSR Tahun 3 SJKC

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Matematik Tahun 1, 2, 3, 4, 5

.

Sains Tahun 3 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Sains Tahun 3 + Jawapan

Buku Teks Digital Sains KSSR Tahun 3

Buku Teks Digital DLP Science KSSR Year 3

Buku Teks Digital Sains KSSR Tahun 3 SJKC

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Sains Tahun 1, 2, 3, 4, 5

.

Pendidikan Islam Tahun 3 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Pendidikan Islam Tahun 3 + Jawapan 

.

Bahasa Arab Tahun 3 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Arab Tahun 3 + Jawapan

.

Pendidikan Jasmani Tahun 3 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Pendidikan Jasmani Tahun 3 + Jawapan

.

Pendidikan Kesihatan Tahun 3 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Pendidikan Kesihatan Tahun 3 + Jawapan

.

Bahasa Cina Tahun 3 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Cina Tahun 3 + Jawapan

.

Buku-Buku Teks KSSM Tahun 3 Yang Lain :

Koleksi Buku Teks Digital KSSR Tahun 3 (Tiga)

.

Koleksi Soalan : Ujian, Peperiksaan Pertengahan Tahun, Peperiksaan Akhir Tahun

Koleksi Soalan Ujian Mac Tahun 3 (Ujian Pertengahan Penggal 1) (K) 

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Pertengahan Tahun: Tahun 3 + Jawapan (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Akhir Tahun: Tahun 3 + Jawapan (K)

.

…………………………………………………………………………………………

TAHUN 2

…………………………………………………………………………………………

Bahasa Melayu Tahun 2 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Melayu Tahun 2 + Jawapan

Koleksi Contoh Karangan Bahasa Melayu (BM) UPSR/ Sekolah Rendah (K)

Nota-Nota Tatabahasa dan Kesalahan Tatabahasa Bahasa Melayu (K)

Buku Teks Digital Bahasa Melayu KSSR Tahun 2

.

Penggunaan Peribahasa, Cogan Kata, Pantun, Kata Hikmat dalam Penulisan Karangan Bahasa Melayu

Peribahasa Bahasa Melayu (BM) : Maksud dan Contoh Ayat (K)

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Bahasa Melayu (BM) Tahun 1, 2, 3, 4, 5

.

Bahasa Inggeris Tahun 2 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Inggeris Tahun 2 + Jawapan

Contoh Karangan Bahasa Inggeris Mudah (BI) (Simple English Essays)

50 Contoh Karangan Bahasa Inggeris Sekolah Rendah/ UPSR (English Essays)

.

English Grammar Notes + Common Errors In English

Koleksi Karangan Bahasa Inggeris Sekolah Rendah (Essays)

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Bahasa Inggeris Tahun 1, 2, 3, 4, 5

.

Matematik Tahun 2 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Matematik Tahun 2 + Jawapan

Buku Teks Digital Matematik KSSR Tahun 2

Buku Teks Digital Matematik KSSR Tahun 2 (dalam Bahasa Inggeris) (DLP Mathematics Year 2)

.

Buku Teks Digital Matematik KSSR Tahun 2 SJKC

Buku Teks Digital Matematik KSSR Tahun 2 SJKT

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Matematik Tahun 1, 2, 3, 4, 5

.

Sains Tahun 2 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Sains Tahun 2 + Jawapan

Buku Teks Digital Sains KSSR Tahun 2

Buku Teks Digital Science KSSR Year 2

Buku Teks Digital Sains KSSR Tahun 2 SJKC

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Sains Tahun 1, 2, 3, 4, 5

.

Pendidikan Islam Tahun 2 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Pendidikan Islam Tahun 2 + Jawapan 

.

Bahasa Arab Tahun 2 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Arab Tahun 2 + Jawapan

.

Bahasa Cina Tahun 2 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Cina Tahun 2 + Jawapan

.

Bahasa Tamil Tahun 2 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Tamil Tahun 2 + Jawapan

.

Buku-Buku Teks KSSM Tahun 2 Yang Lain :

Koleksi Buku Teks Digital KSSR Tahun 2 (Dua)

.

Koleksi Soalan : Ujian, Peperiksaan Pertengahan Tahun, Peperiksaan Akhir Tahun

Koleksi Soalan Ujian Mac Tahun 2 (Ujian Pertengahan Penggal 1) (K) 

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Pertengahan Tahun: Tahun 2 + Jawapan (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Akhir Tahun: Tahun 2 + Jawapan (K)

.

…………………………………………………………………………………………

TAHUN 1

…………………………………………………………………………………………

Bahasa Melayu Tahun 1 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Melayu Tahun 1 + Jawapan

Koleksi Contoh Karangan Bahasa Melayu (BM) UPSR/ Sekolah Rendah (K)

Nota-Nota Tatabahasa dan Kesalahan Tatabahasa Bahasa Melayu (K)

.

Buku Teks Digital Bahasa Melayu KSSR Tahun 1 (SK)

Buku Teks Digital Bahasa Melayu KSSR Tahun 1 (SJK)

.

Penggunaan Peribahasa, Cogan Kata, Pantun, Kata Hikmat dalam Penulisan Karangan Bahasa Melayu

Peribahasa Bahasa Melayu (BM) : Maksud dan Contoh Ayat (K)

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Bahasa Melayu (BM) Tahun 1, 2, 3, 4, 5

.

Bahasa Inggeris Tahun 1 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Inggeris Tahun 1 + Jawapan

Contoh Karangan Bahasa Inggeris Mudah (BI) (Simple English Essays)

50 Contoh Karangan Bahasa Inggeris Sekolah Rendah/ UPSR (English Essays)

.

English Grammar Notes + Common Errors In English

Koleksi Karangan Bahasa Inggeris Sekolah Rendah (Essays)

.

Buku Teks Digital Bahasa Inggeris KSSR Tahun 1 (SK)

Buku Teks Digital Bahasa Inggeris KSSR Tahun 1 (SJK)

.

Year 1 English Super Minds 1 Workbook

Year 1 English Super Minds Student’s Book 1

Year 1 English Super Minds Teacher’s Guide Book

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Bahasa Inggeris Tahun 1, 2, 3, 4, 5

.

Matematik Tahun 1 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Matematik Tahun 1 + Jawapan

Buku Teks Digital Matematik KSSR Tahun 1 (SK)

Buku Teks Digital Matematik KSSR Tahun 1 (dalam Bahasa Inggeris) (DLP Mathematics Year 1)

.

Buku Teks Digital Matematik KSSR Tahun 1 (SJKC)

Buku Teks Digital Matematik KSSR Tahun 1 (SJKT)

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Matematik Tahun 1, 2, 3, 4, 5

.

Sains Tahun 1 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Sains Tahun 1 + Jawapan

Buku Teks Digital Sains KSSR Tahun 1 (SK)

Buku Teks Digital DLP Science KSSR Year 1

Buku Teks Digital Sains KSSR Tahun 1 (SJKC)

Buku Teks Digital Sains KSSR Tahun 1 (SJKT)

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Sains Tahun 1, 2, 3, 4, 5

.

Pendidikan Islam Tahun 1 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Pendidikan Islam Tahun 1 + Jawapan 

.

Bahasa Arab Tahun 1 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Arab Tahun 1 + Jawapan

.

Pendidikan Jasmani Tahun 1 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Pendidikan Jasmani Tahun 1 + Jawapan

.

Pendidikan Kesihatan Tahun 1 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Pendidikan Kesihatan Tahun 1 + Jawapan

.

Bahasa Cina Tahun 1 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Cina Tahun 1 + Jawapan

.

Buku-Buku Teks KSSM Tahun 1 Yang Lain :

Koleksi Buku Teks Digital KSSR Tahun 1 (Satu)

.

Koleksi Soalan : Ujian, Peperiksaan Pertengahan Tahun, Peperiksaan Akhir Tahun

Koleksi Soalan Ujian Mac Tahun 1 (Ujian Pertengahan Penggal 1) (K) 

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Pertengahan Tahun: Tahun 1 + Jawapan (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Akhir Tahun: Tahun 1 + Jawapan (K) 

.

…………………………………………………………………………………………..

Koleksi Buku Teks Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 :

.

.

…………………………………………………………………………………………..

Bahan-Bahan Rujukan Penting Mengikut Subjek (PB) :

Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

Bahasa Melayu (BM) Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

Bahasa Melayu (BM) Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Karangan, Modul … (PB) 

.

Bahasa Inggeris (English) Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

Bahasa Inggeris (English) Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Essays, Modul … (PB) 

.

Matematik (Mathematics) Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

Matematik Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Modul, Latihan … (PB) 

.

Sains (Science) Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

Sains Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Nota, Modul, Latihan … (PB)

.

……………………………………………………………………………………….

Koleksi Soalan Ujian, Peperiksaan Pertengahan Tahun, Peperiksaan Akhir Tahun :

.

……………………………………………………………………………………

 * * *

……………………………………………………………………………………

Karangan, Essays, Soalan Peperiksaan, Nota, Latihan, Modul :

.

.

…………………………………………………………………………………………..

Nota, Soalan, Jawapan – Sejarah, Sejarah Kertas 3 SPM (Tingkatan 4 dan 5) :

.

.

………………………………………………………………………………………

Bahan-Bahan Rujukan Penting Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 :

.

.

.

.

.

………………………………………………………………………………………

Bahan-Bahan Rujukan Penting Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 :

.

………………………………………………………………………………………

Karangan Bahasa Inggeris / English Essays :

.

.

.

.

.

………………………………………………………………………………………….

Karangan Bahasa Melayu (BM) :

.

.

.

.

………………………………………………………………………………..

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 + Jawapan

.

……………………………………………………………………………………

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 + Jawapan

.

……………………………………………………………………………………

 * * *

……………………………………………………………………………………

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan SPM, PT3, UPSR + Jawapan (Susun Ikut Subjek)

.

.

.

…………………………………………………………………………………………

Bahasa Melayu Tingkatan 1, 2, 3 (PT3), 4, 5 (SPM) : Novel, Pantun, Syair, Sajak, Cerpen, Drama, Prosa Tradisional

.

…………………………………………………………………………………………

Bahasa Inggeris Tingkatan 1, 2, 3 (PT3), 4, 5 (SPM) : Novel, Poem, Drama, Short Story

.

……………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………

Koleksi Item Contoh (Soalan Contoh) Semua Subjek PT3 (Format Baharu) :

.

…………………………………………………………………………………………

Koleksi Item Contoh (Soalan Contoh) Semua Subjek SPM (Format Baharu) :

.

.

…………………………………………………………………………………………

Panduan Kerja Projek / Tugasan / Kerja Lapangan / Kerja Kursus Tingkatan 3 (PT3) :

.

.

.

.

.

……………………………………………………………………………………

 * * *

………………………………………………………………………………….

Jadual Waktu Peperiksaan SPM (Terkini) :

.

…………………………………………………………………………………………

Koleksi (Bank) Soalan Peperiksaan Sebenar SPM Tahun Lepas :

.

……………………………………………………………………………

Karangan-Karangan Pilihan Bahasa Melayu SPM :

.

……………………………………………………………………………

Doa-Doa Amalan Menghadapi Ujian dan Peperiksaan + Amalan Pelajar Cemerlang :

 * * *

.

……………………………………………………………………………………

//////////////////////////////////////////////////////////

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Tingkatan 5 + Jawapan

.

.

.

.

……………………………………………………………………………………………

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Tingkatan 4 + Jawapan

.

.

.

.

……………………………………………………………………………………

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Tingkatan 3 + Jawapan

.

.

.

.

………………………………………………………………………………………………..

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Tingkatan 2 + Jawapan

.

.

.

………………………………………………………………………………………………..

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Tingkatan 1 + Jawapan

.

.

.

……………………………………………………………………………………

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Tahun 6 + Jawapan

.

.

.

.

…………………………………………………………………………………..

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Tahun 5 + Jawapan

.

.

.

.

.

…………………………………………………………………………………..

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Tahun 4 + Jawapan

.

.

.

.

…………………………………………………………………………………………

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Tahun 3 + Jawapan

.

.

.

…………………………………………………………………………………………

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Tahun 2 + Jawapan

.

.

.

…………………………………………………………………………………………

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Tahun 1 :

.

.

.

……………………………………………………………………………………

.

untuk terima Soalan Peperiksaan, Jawapan, Tips, Ramalan, Nota, Latihan, Informasi … blog Bumi Gemilang.

★  Join / Sertai Telegram Kami :

(1)  Telegram (Bumi Gemilang)

(2) Telegram (Bank Soalan SPM, UPSR, PT3)

★  Like dan Follow Facebook Kami :

(1)  Bumi Gemilang Facebook Page

……………………………………………………………………………………..

.

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang.

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

(4)  Follow Google+ blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

Untuk Rujukan SPM, Tingkatan 4 dan 5  (Soalan Peperiksaan, Nota, Jawapan, Latihan…) :

………………………………………………………………………………….

Komsas Bahasa Melayu : Antologi Tingkatan 4 dan 5 (Cerpen, Sajak, Pantun, Syair, Drama, Prosa Tradisional … ) :

Novel-Novel Bahasa Melayu Tingkatan 4 dan 5 :

English Forms 4 and 5 : Novel + Literature Component (Poem, Short Story, Drama … ) :

………………………………………………………………………………….

Untuk Rujukan PT3, Tingkatan 1, 2, 3  (Soalan Peperiksaan, Nota, Jawapan, Latihan…) :

………………………………………………………………………………….

Komsas Bahasa Melayu : Antologi Tingkatan 1, 2, 3 (Cerpen, Sajak, Pantun, Syair, Drama, Prosa Tradidional … ) :

Novel-Novel Bahasa Melayu Tingkatan 1, 2, 3 :

English Form 1, 2, 3 : Novels + Literature Components (Poem, Short Story, Drama … ) :

……………………………………………………………………………

Untuk Rujukan UPSR dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6  (Soalan Peperiksaan, Nota, Jawapan, Latihan…) :

………………………………………………………………………………..

Terima Kasih kerana membaca post ini.

Baca Post-Post mengikut SUBJEK dan KATEGORI

…………………………………………………………………………………

 

4 thoughts on “Koleksi Nota Ringkas, Padat, Latihan, Soalan, KBAT, Peperiksaan, Ujian”

Write a Comment

error: Alert: Content is protected !!