.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Jawapan, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Koleksi Nota Ringkas Semua Subjek Mengikut Tingkatan dan Subjek

.

→ → Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → SPM 2024, Tingkatan 5 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

→ Bumi Gemilang Tingkatan 4

.

.

Bumi Gemilang Tingkatan 4

Bahasa Melayu BM, Bahasa Inggeris BI, Sejarah, Matematik Tambahan, Kimia, Biologi, Fizik, Sains, Prinsip Perakaunan, Pendidikan Islam PAI, Pendidikan Moral. Perniagaan, Ekonomi, Pendidikan Seni Visual (PSV), Tasawwur Islam, Geografi, Bahasa Arab, Bahasa Cina, Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah (PQS), Pendidikan Syariah Islamiah, Sains Komputer, Sains Rumah Tangga, Bahasa Tamil.

Contoh Karangan. Essays. Kertas 1 2 3 4. KBAT. KSSM. Ujian Bertutur/ Lisan, Mendengar Bahasa Melayu. Speaking Test Bahasa Inggeris, Ujian Amali Sains, Kimia, Fizik, Biologi, Sains Tambahan. English, Mathematics, Additional Mathematics, Add Maths, Addmath, Biology, Physics, Chemistry, Science, Additional Science.

Kesusasteraan Melayu Komunikatif, Sains Sukan, Grafik Komunikasi Teknikal, Pertanian, Reka Cipta, Asas Kelestarian, Sains Tambahan, EST, Al-Syariah, al-Lughah al-Arabiah al-Mu’asirah (LAM), Manahij Al-Ulum Al-Islamiah, al-Adab wa al-Balaghah, Usul Al-Din, Pertanian, Kesusasteraan Cina, Kesusasteraan Tamil, Bahasa Iban.

.

.

…………………………………………………………………………………………

403

Sejarah Tingkatan 4 :

Nota Ringkas dan Padat Sejarah Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1 – Bab 10)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Sejarah Tingkatan 4 + Jawapan

.

.

Koleksi Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

Soalan Sejarah Tingkatan 4, 5, SPM (Objektif, Esei, Struktur) + Jawapan (KSSM)

Soalan KBAT Sejarah Tingkatan 4 dan 5 (SPM) + Jawapan (PU)

.

→ → Bahan-bahan RUJUKAN Penting Yang Lain — Bahagian 403 (Sejarah Tingkatan 4)

……………………………………………..

404

Matematik (Mathematics) Tingkatan 4 :

Nota Ringkas dan Padat Matematik Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1- Bab 10)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Matematik (Mathematics) Tingkatan 4 + Jawapan

Koleksi Modul Soalan Matematik Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

→ → Bahan-bahan RUJUKAN Penting Yang Lain — Bahagian 404 (Matematik Tingkatan 4)

……………………………………………..

409

Sains (Science) Tingkatan 4 :

Nota Ringkas dan Padat Sains Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1 – Bab 12)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Sains (Science) Tingkatan 4 + Jawapan

Koleksi Modul Soalan Sains Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

→ → Bahan-bahan RUJUKAN Penting Yang Lain — Bahagian 409 (Sains Tingkatan 4)

……………………………………………..

401

Bahasa Melayu Tingkatan 4 :

.

Ujian Lisan/Bertutur Bahasa Melayu SPM: Contoh Soalan, Jawapan, Ramalan, Tips, Cara Menjawab, Isi-isi Penting (PU)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Melayu Tingkatan 4 + Jawapan

Contoh Karangan Pilihan Untuk Bahasa Melayu (BM) SPM (Tingkatan 4, 5)

.

Koleksi Modul Soalan Bahasa Melayu Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

Nota Ringkas Tatabahasa dan Kesalahan Tatabahasa Bahasa Melayu (K)

.

Nota Ringkas Isi-Isi Karangan / Rangka Karangan (PU)

Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan Bahasa Melayu (BM) SPM (Tingkatan 4, 5)

.

Penukaran Bahasa Melayu Klasik kepada Bahasa Melayu Standard (PU)

Novel-novel Bahasa Melayu Tingkatan 4, 5

Bahasa Melayu Tingkatan 4, 5 : Pantun, Syair, Sajak, Seloka, Cerpen, Drama, Prosa Tradisional (A)

.

→ → Bahan-bahan RUJUKAN Penting Yang Lain — Bahagian 401 (Bahasa Melayu Tingkatan 4)

…………………………………………….

402

Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 4 :

English Speaking Test SPM: Contoh Soalan, Jawapan, Ramalan, Tips, Panduan, Isi-isi Penting (PU)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 4 + Jawapan

.

SPM (Form 4, 5) English Essays (Writing)/ Karangan Bahasa Inggeris Tingkatan 4, 5

Contoh Karangan Bahasa Inggeris SPM/ English Essays (Form 4, 5)

.

English Grammar Notes (Nota Ringkas Tatabahasa) + Common Errors In English

Koleksi Modul Soalan Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

→ → Bahan-bahan RUJUKAN Penting Yang Lain — Bahagian 402 (Bahasa Inggeris Tingkatan 4)

……………………………………………..

408

Biologi (Biology) Tingkatan 4 :

Nota Ringkas dan Padat Biologi Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1 – Bab 15)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Biologi (Biology) Tingkatan 4 + Jawapan

Koleksi Modul Soalan Biologi (Biology) Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

→ → Bahan-bahan RUJUKAN Penting Yang Lain — Bahagian 408 (Biologi Tingkatan 4)

……………………………………………..

406

Kimia (Chemistry) Tingkatan 4 :

Nota Ringkas dan Padat Kimia Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1 – Bab 8)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Kimia (Chemistry) Tingkatan 4 + Jawapan 

Koleksi Modul Soalan Kimia (Chemistry) Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

→ → Bahan-bahan RUJUKAN Penting Yang Lain — Bahagian 406 (Kimia Tingkatan 4)

……………………………………………..

407

Fizik (Physics) Tingkatan 4 :

Nota Ringkas dan Padat Fizik Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1 – Bab 6)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Fizik (Physics) Tingkatan 4 + Jawapan  

Koleksi Modul Soalan Fizik (Physics) Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

→ → Bahan-bahan RUJUKAN Penting Yang Lain — Bahagian 407 (Fizik Tingkatan 4)

……………………………………………..

405

Matematik Tambahan (Additional Mathematics) Tingkatan 4 :

Nota Ringkas dan Padat Matematik Tambahan Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1 – Bab 10)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Matematik Tambahan (Additional Mathematics) Tingkatan 4 + Jawapan

.

Koleksi Modul Soalan Matematik Tambahan (Additional Mathematics) Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan

Form 4, 5 Additional Mathematics (SPM) Note, Module, Exercise, Answer)

.

→ → Bahan-bahan RUJUKAN Penting Yang Lain — Bahagian 405 (Matematik Tambahan Tingkatan 4)

……………………………………………..

412

Ekonomi Tingkatan 4 :

Nota Ringkas dan Padat Ekonomi Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1 – Bab 4)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Ekonomi Tingkatan 4 + Jawapan

Koleksi Modul Soalan Ekonomi Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

→ → Bahan-bahan RUJUKAN Penting Yang Lain — Bahagian 412 (Ekonomi Tingkatan 4)

……………………………………………..

411

Perniagaan Tingkatan 4 :

Nota Ringkas dan Padat Perniagaan Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1 – Bab 4)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Perniagaan Tingkatan 4 + Jawapan

Koleksi Modul Soalan Perniagaan Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

→ → Bahan-bahan RUJUKAN Penting Yang Lain — Bahagian 411 (Perniagaan Tingkatan 4)

……………………………………………..

410

Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 :

Nota Padat dan Ringkas Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1 – Bab 9)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 + Jawapan

Koleksi Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

→ → Bahan-bahan RUJUKAN Penting Yang Lain — Bahagian 410 (Prinsip Perakaunan Tingkatan 4)

……………………………………………..

420

Geografi Tingkatan 4 :

Nota Ringkas dan Padat Geografi Tingkatan 4 (Bab 1 – Bab 15)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Geografi Tingkatan 4 + Jawapan

Koleksi Modul Soalan Geografi Tingkatan 4, 5, SPM+ Jawapan (KSSM)

.

→ → Bahan-bahan RUJUKAN Penting Yang Lain — Bahagian 420 (Geografi Tingkatan 4)

……………………………………………..

413

Pendidikan Moral Tingkatan 4 :

Nota Ringkas dan Padat Pendidikan Moral Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1 – Bab 12)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Pendidikan Moral Tingkatan 4 + Jawapan

Koleksi Modul Soalan Pendidikan Moral Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM) 

.

→ → Bahan-bahan RUJUKAN Penting Yang Lain — Bahagian 413 (Pendidikan Moral Tingkatan 4)

……………………………………………..

415

Pendidikan Islam Tingkatan 4 :

Nota Ringkas dan Padat Pendidikan Islam Tingkatan 4 (SPM)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Pendidikan Islam Tingkatan 4 + Jawapan

.

→ → Bahan-bahan RUJUKAN Penting Yang Lain — Bahagian 415 (Pendidikan Islam Tingkatan 4)

……………………………………………..

414

Sains Komputer Tingkatan 4 :

Nota Ringkas dan Padat Sains Komputer Tingkatan 4 (Bab 1 – Bab 3)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Sains Komputer Tingkatan 4 + Jawapan

Koleksi Modul Soalan Sains Komputer Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

→ → Bahan-bahan RUJUKAN Penting Yang Lain — Bahagian 414 (Sains Komputer Tingkatan 4)

……………………………………………..

422

Pendidikan Syariah Islamiah Tingkatan 4 :

Nota Ringkas dan Padat Pendidikan Syariah Islamiah Tingkatan 4, 5, SPM

.

→ → Bahan-bahan RUJUKAN Penting Yang Lain — Bahagian 422 (Pendidikan Syariah Islamiah Tingkatan 4)

……………………………………………..

422a

PJPK Pendidian Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tingkatan 4 :

Nota Ringkas, Padat PJPK Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tingkatan 4

.

→ → Bahan-bahan RUJUKAN Penting Yang Lain — Bahagian 422a (Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tingkatan 4)

……………………………………………..

416

PSV Pendidikan Seni Visual Tingkatan 4 :

Nota Ringkas dan Padat, Modul PSV Pendidikan Seni Visual Tingkatan 4, (SPM) (Bab 1 – Bab 9)

.

→ → Bahan-bahan RUJUKAN Penting Yang Lain — Bahagian 416 (Pendidikan Seni Visual Tingkatan 4)

……………………………………………..

421

Pendidikan AI-Quran dan Al-Sunnah Tingkatan 4 :

Nota Ringkas, Padat PQS Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah Tingkatan 4, 5, SPM

.

→ → Bahan-bahan RUJUKAN Penting Yang Lain — Bahagian 421 (Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah Tingkatan 4)

……………………………………………..

417

Tasawwur Islam Tingkatan 4 :

Nota Ringkas dan Padat Tasawwur Islam Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1 – Bab 13)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Tasawwur Islam Tingkatan 4 + Jawapan

.

→ → Bahan-bahan RUJUKAN Penting Yang Lain — Bahagian 417 (Tasawwur Islam Tingkatan 4)

……………………………………………..

419

Bahasa Arab Tingkatan 4 :

Nota Ringkas dan Padat Bahasa Arab Tingkatan 4, 5, SPM

Contoh-Contoh Karangan (Insyak) Bahasa Arab Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, SPM

.

→ → Bahan-bahan RUJUKAN Penting Yang Lain — Bahagian 419 (Bahasa Arab Tingkatan 4)

……………………………………………..

418

Bahasa Cina Tingkatan 4 :

Nota Ringkas, Padat Bahasa Cina Tingkatan 4, 5, SPM

Koleksi Modul Soalan Bahasa Cina Tingkatan 4, 5, SPM+ Jawapan (KSSM)

.

→ → Bahan-bahan RUJUKAN Penting Yang Lain — Bahagian 418 (Bahasa Cina Tingkatan 4)

……………………………………………..

428

Sains Rumah Tangga Tingkatan 4 :

Koleksi Modul SRT Sains Rumah Tangga Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan

.

→ → Bahan-bahan RUJUKAN Penting Yang Lain — Bahagian 428 (Sains Rumah Tangga Tingkatan 4)

……………………………………………..

430

Reka Cipta Tingkatan 4 :

Nota Ringkas, Padat Reka Cipta Tingkatan 4, 5, SPM

.

→ → Bahan-bahan RUJUKAN Penting Yang Lain — Bahagian 430 (Reka Cipta Tingkatan 4)

……………………………………………..

423

Kesusasteraan Melayu Komunikatif Tingkatan 4 :

Nota Ringkas, Padat Kesusasteraan Melayu Komunikatif Tingkatan 4, 5, SPM

.

→ → Bahan-bahan RUJUKAN Penting Yang Lain — Bahagian 423 (Kesusasteraan Melayu Komunikatif Tingkatan 4)

……………………………………………..

426

Grafik Komunikasi Teknikal (GKT) Tingkatan 4 :

Nota Ringkas, Padat Grafik Komunikasi Teknikal (GKT) Tingkatan 4, 5, SPM

.

→ → Bahan-bahan RUJUKAN Penting Yang Lain — Bahagian 426 (Grafik Komunikasi Teknikal Tingkatan 4)

……………………………………………..

425

Asas Kelestarian Tingkatan 4 :

Nota Ringkas, Padat Asas Kelestarian Tingkatan 4, 5, SPM

.

→ → Bahan-bahan RUJUKAN Penting Yang Lain — Bahagian 425 (Asas Kelestarian Tingkatan 4)

……………………………………………..

432

al-Lughah al-Arabiah al-Mu’asirah (LAM) Tingkatan 4 :

Nota Ringkas, Padat al-Lughah al-Arabiah al-Mu’asirah (LAM) Tingkatan 4, 5, SPM

.

→ → Bahan-bahan RUJUKAN Penting Yang Lain — Bahagian 432 (al-Lughah al-Arabiah al-Mu’asirah Tingkatan 4)

……………………………………………..

429

Pertanian Tingkatan 4 :

Koleksi Modul Soalan Pertanian Tingkatan 4, 5, SPM + Skema Jawapan

.

→ → Bahan-bahan RUJUKAN Penting Yang Lain — Bahagian 429 (Pertanian Tingkatan 4)

……………………………………………..

427

Sains Sukan Tingkatan 4 :

Nota Ringkas, Padat, Soalan Percubaan, Modul Sains Sukan Tingkatan 4, 5, SPM

.

→ → Bahan-bahan RUJUKAN Penting Yang Lain — Bahagian 427 (Sains Sukan Tingkatan 4)

……………………………………………..

433

Manahij al-Ulum al-Islamiyah Tingkatan 4 :

Nota Ringkas, Padat, Modul Manahij al-Ulum al-Islamiyah Tingkatan 4, 5, SPM

.

→ → Bahan-bahan RUJUKAN Penting Yang Lain — Bahagian 433 (Manahij al-Ulum al-Islamiyah Tingkatan 5)

……………………………………………..

436

Sains Tambahan Tingkatan 4 :

Koleksi Modul Soalan Sains Tambahan Tingkatan 4, 5, SPM

.

→ → Bahan-bahan RUJUKAN Penting Yang Lain — Bahagian 436 (Sains Tambahan Tingkatan 5)

……………………………………………..

424

Bahasa Tamil Tingkatan 4 :

Koleksi Modul Soalan Bahasa Tamil Tingkatan 4, 5, SPM + Skema Jawapan

.

→ → Bahan-bahan RUJUKAN Penting Yang Lain — Bahagian 424 (Kesusasteraan Tamil Tingkatan 4)

……………………………………………..

438

Kesusasteraan Tamil Tingkatan 4 :

Koleksi Modul Soalan Kesusasteraan Tamil untuk SPM + Skema Jawapan

.

→ → Bahan-bahan RUJUKAN Penting Yang Lain — Bahagian 438 (Kesusasteraan Tamil Tingkatan 4)

……………………………………………..

435

Kesusasteraan Cina Tingkatan 4 :

Modul Soalan Kesusasteraan Cina SPM (TTV2) (Prk) [2]

.

→ → Bahan-bahan RUJUKAN Penting Yang Lain — Bahagian 435 (Kesusasteraan Cina Tingkatan 4)

……………………………………………..

.

Buku-Buku Teks KSSM Tingkatan 4 Yang Lain :

Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 4 (Empat)

………………………………………………

.

Koleksi Soalan : Ujian, Peperiksaan Pertengahan Tahun, Peperiksaan Akhir Tahun

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Penggal Tingkatan 4 (K) 

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan  Pertengahan Tahun Tingkatan 4 + Jawapan (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 4 + Jawapan (K)

.

………………………………………………

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM + Jawapan

KOLEKSI Soalan Peperiksaan Percubaan SPM + Skema Jawapan (Semua Subjek) (Terkini)

…………………………………………………………………………………………….

.

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang :

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   Telegram Group blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

.

Terima Kasih kerana membaca post ini.

…………………………………………………………………………………

.

Write a Comment