You dont have javascript enabled! Please enable it!

→ → < Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 >

→ → < Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 >

.

→ → < Bahan-Bahan Rujukan Penting untuk SPM, PT3, STPM, MUET, Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 >

.

→ → < Koleksi Buku Teks Digital KSSR Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 >

.

→ → < Koleksi Karangan Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris (English Essays), Bahasa Arab: PT3, SPM, STPM, MUET, Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 >

.

→ → → ★ Join / Follow Facebook dan Telegram Blog Ini

.

Koleksi Soalan Percubaan PT3 2019 2020 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

.

Koleksi Kertas Soalan Peperiksaan Percubaan PT3 2020 2019 2018 2017 + Skema Jawapan. Trial PT3 2020. Ramalan. Semua Subjek.

Percubaan PT3 2020 2019 2018 2017. Semua Negeri. Tingkatan 3. KBAT. 08 01 2021.

Bahasa Melayu (BM), Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Sejarah, Geografi, Reka Bentuk dan Teknologi (RBT), Asas Sains Komputer (ASK), Bahasa Malaysia, Bahasa Cina, Bahasa Arab, Al-Syariah, Usul Al-Din. English, Mathematics, Science. Terengganu, Kelantan, MRSM.

Bank Kertas Soalan Peperiksaan Percubaan PT3 2019, PT3 2018, PT3 2017 + Skema Jawapan (Semua Subjek).

.

Soalan Peperiksaan Percubaan PT3 disediakan oleh panel penggubal soalan (guru-guru) yang berpengalaman dan Skema Jawapan juga sangat berguna kepada calon-calon peperiksaan PT3. Oleh itu, Calon-Calon PT3 sangat digalakkan untuk menggunakan Soalan-Soalan Peperiksaan Percubaan PT3 sebagai bahan rujukan dan bahan persediaan untuk menduduki Ujian, Peperiksaan Percubaan PT3 di sekolah, dan Peperiksaan PT3. Semoga mencapai keputusan yang cemerlang!

Pelaksanaan Kerja Projek Reka Bentuk dan Teknologi dan Asas Sains Komputer Tingkatan 3 Tahun 2020 (PT3) : Mac → Ogos 2020. Pelaksanaan Tugasan (Kerja Kursus) Sejarah Tingkatan 3 Tahun 2020 (PT3) : Mei → Jun 2020. Pelaksanaan Kerja Lapangan (Kerja Kursus) Geografi Tingkatan 3 Tahun 2020 (PT3) : Jun → Julai 2020.

Calon PT3 boleh menggunakan kalkulator saintifik untuk kertas-kertas soalan peperiksaan PT3 : Matematik (kod kertas 50), Sains (kod kertas 55), Asas Sains Komputer (kod kertas 70), Reka Bentuk dan Teknologi (kod kertas 71). PT3 (Pentaksiran Tingkatan 3).

Calon wajib menduduki semua instrumen pentaksiran bagi mata pelajaran yang didaftar. Calon yang tidak dapat menduduki mana-mana instrumen pentaksiran akan dianggap TIDAK HADIR bagi mata pelajaran berkenaan. Calon yang tidak dapat menduduki atau tidak hadir sesuatu instrumen pentaksiran dikehendaki mengemukakan dokumen sokongan seperti surat perakuan doktor.

.

.

………………………………………………………………………………………..

 * * *

 ** Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan PT3 2020 dan Skema Jawapan akan dimuat naik (upload). 

……………………………………………………………………………………….

Jadual Waktu Peperiksaan PT3 2020 (Terkini)

.

………………………………………………………………………………………..

*** untuk Koleksi Soalan Percubaan PT3 2014 → PT3 2016 + Skema Jawapan

.

………………………………………………………………………………………..

★★ Soalan Percubaan PT3 2018, PT3 2017 ada di Bahagian Bawah Post Ini

………………………………………………………………………………………..

*** Koleksi Soalan Percubaan PT3 2019 + Skema Jawapan :

……………………………………………………………………………………….

2019 – 01

Bahasa Melayu (BM) 2019 :

Soalan Percubaan Bahasa Melayu PT3 2019  + Skema Jawapan

…………………………..

MRSM 

Soalan Bahasa Melayu

Jawapan

…………………………..

Kelantan 

2019 BM K1 PT3 2019

2019 Skema BM K1 PT3

2019 BM K2 PT3 2019

2019 Skema BM K2 PT3

…………………………..

Terengganu

Kertas 1 Bahasa Melayu

Kertas 2 Bahasa Melayu

…………………………..

Soalan Bahasa Melayu (1) 

Jawapan

…………………………..

Kertas 1 Bahasa Melayu (2)

Kertas 2 Bahasa Melayu (2)

Jawapan

…………………………..

Kertas 1 Bahasa Melayu (3)

Kertas 2 Bahasa Melayu (3)

Jawapan

…………………………..

Soalan Bahasa Melayu (4)

Jawapan 

…………………………..

Soalan Bahasa Melayu (5)

Jawapan

…………………………..

Soalan Bahasa Melayu + Jawapan (6)

…………………………..

Kertas 1 Bahasa Melayu (7)

Kertas 2 Bahasa Melayu (7) 

…………………………..

Kertas 1 Bahasa Melayu (8)

Kertas 2 Bahasa Melayu (8)

…………………………..

Soalan Bahasa Melayu (9) 

…………………………..

Soalan Bahasa Melayu (10) 

…………………………..

Soalan Bahasa Melayu (11)

…………………………..

.

……………………………………………………………………………………….

.

.

……………………………………………………………………………

2019 – 02

Bahasa Inggeris (English) 2019 :

Soalan Percubaan Bahasa Inggeris PT3 2019  + Skema Jawapan

…………………………..

Kelantan

2019 BI PT3 Pemahaman

2019 Skema BI Pemahaman PT3

2019 BI PT3 Penulisan

2019 Skema BI Penulisan PT3

…………………………..

Terengganu :

Soalan Bahasa Inggeris (Writing)

Soalan Bahasa Inggeris (Reading)

…………………………..

……………………………………………………………………………………

 * * *

……………………………………………………………………………………

2019 – 03

Matematik 2019 :

Soalan Percubaan Matematik PT3 2019  + Skema Jawapan

…………………………..

MRSM

Soalan Matematik + Jawapan

…………………………..

Kelantan

2019 Matematik PT3

2019 Skema Matematik PT3

…………………………..

Terengganu

Soalan Matematik

Jawapan 

…………………………..

Selangor

Soalan Matematik

Jawapan

…………………………..

SMKPN

Soalan Matematik

…………………………..

Soalan Matematik + Jawapan (1)

…………………………..

Soalan Matematik + Jawapan (2)

…………………………..

Soalan Matematik (3)

…………………………..

Soalan Matematik (4)

…………………………..

Soalan Matematik (5)

…………………………..

Soalan Matematik (6)

…………………………..

Soalan Matematik (7)

…………………………..

Soalan Matematik (8)

…………………………..

Soalan Matematik (9)

…………………………..

Soalan Matematik (10)

…………………………..

Soalan Matematik (11)

…………………………..

Soalan Matematik (12)

…………………………..

.

.

.

.

……………………………………………………………………………

2019 – 04

Sains 2019 :

Soalan Percubaan Sains PT3 2019  + Skema Jawapan

…………………………..

MRSM

Soalan Sains

Jawapan

…………………………..

Kelantan

2019 Sains PT3

2019 Skema Sains PT3

…………………………..

Terengganu

Soalan Sains + Jawapan

…………………………..

SMS Perempuan

Soalan Sains

Jawapan

…………………………..

Minda BH

Soalan Sains + Jawapan

…………………………..

KTKursiah

Soalan Sains

Jawapan

…………………………..

Performance Tracking

Soalan Sains

Jawapan

…………………………..

Soalan Sains (1)

Jawapan

…………………………..

Soalan Sains + Jawapan (2)

…………………………..

Soalan Sains (3)

Jawapan

…………………………..

Soalan Sains + Jawapan (4)

…………………………..

Soalan Sains (5)

…………………………..

Soalan Sains (6)

…………………………..

Soalan Sains (7)

…………………………..

Soalan Sains (8)

…………………………..

Soalan Sains (9)

…………………………..

.

.

.

……………………………………………………………………………………

 * * *

……………………………………………………………………………………

2019 – 05

Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) 2019 :

Soalan Percubaan Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) PT3 2019  + Skema Jawapan

…………………………..

Kelantan

2019 RBT PT3

2019 Skema RBT PT3

…………………………..

Soalan Reka Bentuk dan Teknologi (1)

Jawapan

…………………………..

Fokus Soalan KBAT Reka Bentuk dan Teknologi

Jawapan Fokus Soalan KBAT

…………………………..

Modul Koleksi Item PT3 2019 – Kelantan

Skema Modul Koleksi Item PT3 2019 – Kelantan

…………………………..

Pda RBT T3 2019 – Mozac

Skema Pda RBT T3 2019 – Mozac

…………………………..

Pep Percubaan PT3 2019 – Pahang

Skema Pep Percubaan PT3 2019 – Pahang

…………………………..

Pep Percubaan PT3 2019 – Smk Teluk Bahang

Skema Pep Percubaan PT3 2019 – Smk Teluk Bahang

…………………………..

Soalan Teknik Menjawab RBT 2019

Skema Teknik Menjawab RBT 2019

…………………………..

.

……………………………………………………………………………

2019 – 07

Pendidikan Islam 2019 :

Soalan Percubaan Pendidikan Islam PT3 2019  + Skema Jawapan

…………………………..

Kelantan

2019 Pendidikan Islam PT3

2019 Skema Pend Islam PT3

…………………………..

……………………………………………………………………………………

 * * *

……………………………………………………………………………………

2019 – 08

Bahasa Arab 2019 :

Soalan Percubaan Bahasa Arab PT3 2019  + Skema Jawapan

…………………………..

Kelantan

2019 Bahasa Arab PT3

2019 Skema Bahasa Arab PT3

…………………………..

……………………………………………………………………………

2019 – 10

Sejarah 2019 :

Soalan Percubaan Sejarah PT3 2019  + Skema Jawapan

…………………………..

Kelantan

2019 Sejarah PT3

2019 Skema Sejarah PT3

…………………………..

Terengganu

Soalan Sejarah

Jawapan

…………………………..

Soalan Sejarah (1)

Jawapan

…………………………..

Soalan Sejarah (2)

Jawapan

…………………………..

Soalan Sejarah Bahagian A (3)

Soalan Sejarah Bahagian B (3)

Soalan Sejarah Bahagian C (3)

Jawapan Bahagian A, B, C

…………………………..

Soalan Sejarah (4)

…………………………..

Soalan Sejarah (5)

…………………………..

Soalan Sejarah (6)

…………………………..

.

.

……………………………………………………………………………

2019 – 11

Geografi 2019 :

Soalan Percubaan Geografi PT3 2019  + Skema Jawapan

…………………………..

Kelantan

2019 Geografi PT3

2019 Skema Geografi PT3

…………………………..

Soalan Geografi (Bahagian A)

Soalan Geografi (Bahagian B)

Jawapan (Bahagian A dan B)

…………………………..

.

.

……………………………………………………………………………………

 * * *

……………………………………………………………………………………

2019 – 12

Al-Syariah 2019 :

Soalan Percubaan Al-Syariah PT3 2019  + Skema Jawapan

…………………………..

Soalan Al-Syariah

…………………………..

……………………………………………………………………………

2019 – 13

Usul Al-Din 2019 :

Soalan Percubaan Usul Al-Din PT3 2019  + Skema Jawapan

…………………………..

Soalan Usul Al-Din

…………………………..

……………………………………………………………………………

.

………………………………………………………………………………………..

///////////////////////////////////////////////////////////////

………………………………………………………………………………………..

*** Koleksi Soalan Percubaan PT3 2018 + Skema Jawapan :

………………………………………………………………………………………..

2018 – 01

Bahasa Melayu (BM) 2018 :

Soalan Percubaan Bahasa Melayu (BM) PT3 2018  + Skema Jawapan

…………………………..

SBP

Soalan Bahasa Melayu

Jawapan

…………………………..

MRSM

Soalan Bahasa Melayu

Jawapan

…………………………..

Perak Kinta Selatan

Soalan Bahasa Melayu

Jawapan

…………………………..

Kedah

Soalan Bahasa Melayu

Jawapan

…………………………..

……………………………………………………………………………

2018 – 02

Bahasa Inggeris 2018 :

Soalan Percubaan Bahasa Inggeris PT3 2018  + Skema Jawapan

…………………………..

Kelantan :

Soalan Bahasa Inggeris

Jawapan

…………………………..

SBP

Soalan Bahasa Inggeris

Jawapan

…………………………..

Pulau Pinang

Soalan Bahasa Inggeris

Jawapan

…………………………..

……………………………………………………………………………………

 * * *

……………………………………………………………………………………

2018 – 03

Matematik 2018 :

Soalan Percubaan Matematik PT3 2018  + Skema Jawapan

…………………………..

Kelantan

Soalan Matematik

Jawapan

…………………………..

SBP

Soalan Matematik

Jawapan

…………………………..

Soalan Matematik (2)

Jawapan

…………………………..

Terengganu

Soalan Matematik

…………………………..

Kedah

Soalan Matematik

…………………………..

……………………………………………………………………………

2018 – 04

Sains 2018 :

Soalan Percubaan Sains PT3 2018  + Skema Jawapan

…………………………..

MRSM

Soalan Sains

Jawapan

…………………………..

SBP

Soalan Sains

Jawapan

…………………………..

Kelantan

Soalan Sains

Jawapan

…………………………..

Kedah

Soalan Sains

Jawapan

…………………………..

Terengganu

Soalan Sains

Jawapan

…………………………..

Perlis

Soalan Sains

Jawapan

…………………………..

Sabah SMKDK

Soalan Sains

Jawapan

…………………………..

Pulau Pinang

Soalan Sains

Jawapan

…………………………..

Selangor

Soalan Sains

…………………………..

……………………………………………………………………………………

 * * *

……………………………………………………………………………………

2018 – 07

Pendidikan Islam 2018 :

Soalan Percubaan Pendidikan Islam PT3 2018  + Skema Jawapan

.

……………………………………………………………………………

2018 – 08

Bahasa Arab 2018 :

Soalan Percubaan Bahasa Arab PT3 2018  + Skema Jawapan

.

……………………………………………………………………………

2018 – 09

Bahasa Cina 2018 :

Soalan Percubaan Bahasa Cina PT3 2018  + Skema Jawapan

.

……………………………………………………………………………

Kemahiran Hidup 2018 :

Soalan Percubaan Kemahiran Hidup PT3 2018  + Skema Jawapan

.

………………………………………………………………………………………..

///////////////////////////////////////////////////////////////

………………………………………………………………………………………..

*** Koleksi Soalan Percubaan PT3 2017 + Skema Jawapan :

………………………………………………………………………………………..

2017 – 01

Bahasa Melayu (BM) 2017 :

Soalan Percubaan Bahasa Melayu (BM) PT3 2017  + Skema Jawapan

…………………………..

MRSM

Soalan Bahasa Melayu + Jawapan

…………………………..

Terengganu

Soalan Bahasa Melayu

Jawapan

…………………………..

Kelantan

Soalan Bahasa Melayu

Jawapan

…………………………..

Perlis

Soalan Bahasa Melayu

Jawapan

…………………………..

……………………………………………………………………………

2017 – 02

Bahasa Inggeris 2017 :

Soalan Percubaan Bahasa Inggeris PT3 2017  + Skema Jawapan

…………………………..

Pulau Pinang

Soalan Bahasa Inggeris

Jawapan

…………………………..

Johor Muar

Soalan Bahasa Inggeris

Jawapan

…………………………..

Kelantan

Soalan Bahasa Inggeris

Jawapan

…………………………..

Pahang

Soalan Bahasa Inggeris

Jawapan

…………………………..

Soalan Bahasa Inggeris (1)

Jawapan

…………………………..

Soalan Bahasa Inggeris (2)

Jawapan

…………………………..

Perlis

Soalan Bahasa Inggeris

…………………………..

Perak

Soalan Bahasa Inggeris

…………………………..

Melaka

Soalan Bahasa Inggeris

…………………………..

Soalan Bahasa Inggeris (3)

…………………………..

……………………………………………………………………………………

 * * *

……………………………………………………………………………………

2017 – 03

Matematik 2017 :

Soalan Percubaan Matematik PT3 2017  + Skema Jawapan

…………………………..

MRSM

Soalan Matematik + Jawapan

…………………………..

Pahang

Soalan Matematik

Jawapan

…………………………..

Kedah SMKL

Soalan Matematik

Jawapan

…………………………..

Soalan Matematik (1)

Jawapan

…………………………..

Soalan Matematik + Jawapan (2)

…………………………..

Soalan Matematik (3)

…………………………..

Soalan  + Skema Jawapan (3)

…………………………..

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

2017 – 04

Sains 2017 :

Soalan Percubaan Sains PT3 2017  + Skema Jawapan

…………………………..

Perlis

Soalan Sains

Jawapan

…………………………..

Kedah

Soalan Sains

Jawapan

…………………………..

Pahang

Soalan Sains

Jawapan

…………………………..

Kelantan

Soalan Sains

Jawapan

…………………………..

SMKII

Soalan Sains + Jawapan

…………………………..

Soalan Sains (1)

Jawapan

…………………………..

Soalan Sains (2)

Jawapan

…………………………..

Soalan Sains (3)

Jawapan

…………………………..

Soalan Sains (4)

Jawapan

…………………………..

Soalan Sains (5)

Jawapan

…………………………..

Soalan Sains (6)

Jawapan

…………………………..

Soalan Sains (7)

Jawapan

…………………………..

Soalan Sains (8)

Jawapan

…………………………..

SBP

Soalan Sains

…………………………..

MRSM

Soalan Sains

…………………………..

……………………………………………………………………………………

 * * *

……………………………………………………………………………………

★ untuk terima Soalan Peperiksaan, Jawapan, Tips, Ramalan, Nota, Latihan, Informasi …   .

★  Like dan Follow Facebook Kami :

.https://www.facebook.com/BumiGemilang2.

★  Join / Sertai Telegram Kami :

.https://telegram.me/bumigemilang

.

…………………………………………………………………………………..

.

.

………………………………………………………………………

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang :

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang

………………………………………………………………………………….

Untuk Rujukan PT3, Tingkatan 1, 2, 3  (Soalan Peperiksaan, Nota, Jawapan, Latihan…) :

………………………………………………………………………………….

Komsas Bahasa Melayu : Antologi Tingkatan 1, 2, 3 (Cerpen, Sajak, Pantun, Syair, Drama, Prosa Tradidional … ) :

Novel-Novel Bahasa Melayu Tingkatan 1, 2, 3 :

English Forms 1, 2, 3 : Novel + Literature Component (Poem, Short Story, Drama … ) :

………………………………………………………………………………….

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

Terima Kasih kerana membaca post ini.

. baca Post-Post mengikut SUBJEK dan KATEGORI

………………………………………………………………………………………

 

2 thoughts on “Koleksi Soalan Percubaan PT3 2019 2020 + Skema Jawapan (Semua Subjek)”

Write a Comment

error: Alert: Content is protected !!