.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Jawapan, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Koleksi Nota Ringkas Semua Subjek Mengikut Tingkatan dan Subjek

.

→ → Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → SPM 2024, Tingkatan 5 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

→ Bumi Gemilang Tingkatan 2

.

.

Bumi Gemilang Tingkatan 2

Koleksi Soalan, Latihan, Nota, Buku Teks Tingkatan 2. UASA. Ujian Akhir Sesi Akademik.

Bahasa Melayu BM, Sejarah, Matematik, Bahasa Inggeris BI, Sains. Pendidikan Islam, Pendidikan Moral, Pendidikan Seni Visual (PSV), Geografi, Bahasa Arab, Bahasa Cina, Bahasa Tamil.

English, Mathematics, Science, Asas Sains Komputer (ASK), Reka Bentuk dan Teknologi (RBT), Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan (PJPK).

.

.

………………………………………………………………………………………

Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

.

………………………………………………………………………………………

.

.

203

Sejarah Tingkatan 2 :

Nota Ringkas dan Padat Sejarah Tingkatan 2 (Bab 1 – Bab 10)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Sejarah Tingkatan 2 + Jawapan

Koleksi Modul Soalan Sejarah Tingkatan 1, 2, 3 + Jawapan (KSSM)

.

Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Bahan-bahan RUJUKAN Penting Yang Lain — Bahagian 203 (Sejarah Tingkatan 2)

………………………………………………

204

Matematik (Mathematics) Tingkatan 2 :

Nota Ringkas dan Padat Matematik Tingkatan 2 (Bab 1 – Bab 13)

Latihan (Soalan) Matematik Tingkatan 2 + Jawapan (K)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Matematik (Mathematics) Tingkatan 2 + Jawapan

.

Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

Form 2 Mathematics/Nota Matematik Tingkatan 2 (dalam Bahasa Inggeris)

Koleksi Modul Soalan Matematik Tingkatan 1, 2, 3 + Jawapan (KSSM)

.

→ → Bahan-bahan RUJUKAN Penting Yang Lain — Bahagian 204 (Matematik Tingkatan 2)

………………………………………………

205

Sains (Science) Tingkatan 2 :

Nota Ringkas dan Padat Sains Tingkatan 2 (Bab 1 – Bab 13)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Sains (Science) Tingkatan 2 + Jawapan

.

Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

Latihan Soalan Sains (Science) Tingkatan 2 + Jawapan (1)

Koleksi Modul Soalan Sains Tingkatan 1, 2, 3 + Jawapan (KSSM)

Nota Ringkas dan Padat Sains Tingkatan 2 (dalam Bahasa Inggeris)

.

→ → Bahan-bahan RUJUKAN Penting Yang Lain — Bahagian 205 (Sains Tingkatan 2)

………………………………………..

201

Bahasa Melayu Tingkatan 2 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Melayu Tingkatan 2 + Jawapan

Nota Ringkas Tatabahasa dan Kesalahan Tatabahasa Bahasa Melayu (K)

 

.

Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

Contoh Karangan Bahasa Melayu (BM) Tingkatan 1, 2, 3

Contoh Karangan Bahasa Melayu (BM) Tingkatan 1, 2, 3: Koleksi (1)

Karangan Ulasan, Bahan Rangsangan Bahasa Melayu (BM) Tingkatan 1, 2, 3

.

Nota Ringkas Isi-Isi Karangan / Rangka Karangan (PU)

Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan Bahasa Melayu (BM) (T45)

.

Novel-novel Bahasa Melayu Tingkatan 1, 2, 3

Bahasa Melayu Tingkatan 1, 2, 3 : Pantun, Syair, Sajak, Cerpen, Drama, Prosa Tradisional (A)

.

Latihan Soalan Tatabahasa Bahasa Melayu + Jawapan

Penggunaan Peribahasa Dalam Karangan Bahasa Melayu Mengikut Tema (PU)

.

→ → Bahan-bahan RUJUKAN Penting Yang Lain — Bahagian 201 (Bahasa Melayu Tingkatan 2)

……………………………………………..

202

Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 2 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 2 + Jawapan

.

Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

Koleksi Contoh Karangan Bahasa Inggeris Tingkatan 1, 2, 3 (English Essays)

Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 1, 2, 3 : Karangan / Essays

Contoh Karangan Bahasa Inggeris Mudah (BI) (Simple English Essays)

.

English Grammar Notes (Nota Ringkas Tatabahasa)+ Common Errors In English

My Mini Book Of Idioms – A Collection of Idioms

.

→ → Bahan-bahan RUJUKAN Penting Yang Lain — Bahagian 202 (Bahasa Inggeris Tingkatan 2)

………………………………………………

208

Geografi Tingkatan 2 :

Nota Ringkas dan Padat Geografi Tingkatan 2 (Bab 1 – Bab 9)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Geografi Tingkatan 2 + Jawapan

.

Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Bahan-bahan RUJUKAN Penting Yang Lain — Bahagian 208 (Geografi Tingkatan 2)

………………………………………………

206

RBT Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 2 :

Nota Ringkas, Padat RBT Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 2 (Bab 1, 2)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) Tingkatan 2 + Jawapan

.

Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Bahan-bahan RUJUKAN Penting Yang Lain — Bahagian 206 (Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 2)

………………………………………………

207

ASK Asas Sains Komputer Tingkatan 2 :

Nota Ringkas, Padat ASK Asas Sains Komputer Tingkatan 2 (Bab 1 – Bab 3)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Asas Sains Komputer (ASK) Tingkatan 2 + Jawapan

.

Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Bahan-bahan RUJUKAN Penting Yang Lain — Bahagian 207 (Asas Sains Komputer Tingkatan 2)

………………………………………………

214

PSV Pendidikan Seni Visual Tingkatan 2 :

Nota Ringkas dan Padat PSV Pendidikan Seni Visual Tingkatan 2 (Bab 1 – Bab 11) 

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Pendidikan Seni Visual (PSV) Tingkatan 2 + Jawapan

………………………………………………

213

PJPK Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tingkatan 2 :

Koleksi Soalan PJPK Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tingkatan 2 + Jawapan

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tingkatan 2 + Jawapan

.

→ → Bahan-bahan RUJUKAN Penting Yang Lain — Bahagian 213 (Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tingkatan 2)

………………………………………………

209

Pendidikan Islam Tingkatan 2 :

Nota Ringkas, Padat Pendidikan Islam Tingkatan 1, 2, 3

.

Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Bahan-bahan RUJUKAN Penting Yang Lain — Bahagian 209 (Pendidikan Islam Tingkatan 2)

………………………………………………

212

Pendidikan Moral Tingkatan 2 :

Nota Ringkas, Padat Pendidikan Moral Tingkatan 1, 2, 3

.

Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Bahan-bahan RUJUKAN Penting Yang Lain — Bahagian 212 (Pendidikan Moral Tingkatan 2)

………………………………………………

214

PSV Pendidikan Seni Visual Tingkatan 2 :

Soalan Objektif Topikal PSV Tingkatan 1, 2, 3 + Jawapan

………………………………………………

210

Bahasa Arab Tingkatan 2 :

Contoh-Contoh Karangan (Insyak) Bahasa Arab Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, SPM

Koleksi Modul Bahasa Arab Tingkatan 1, 2, 3 KSSM

.

Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Bahan-bahan RUJUKAN Penting Yang Lain — Bahagian 210 (Bahasa Arab Tingkatan 2)

………………………………………………

211

Bahasa Cina Tingkatan 2 :

.

Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Bahan-bahan RUJUKAN Penting Yang Lain — Bahagian 211 (Bahasa Cina Tingkatan 2)

………………………………………………

.

Buku-Buku Teks KSSM Tingkatan 2 Yang Lain :

Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 2 (Dua)

………………………………………………

.

Koleksi Soalan : Ujian, Peperiksaan Pertengahan Tahun, Peperiksaan Akhir Tahun

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Penggal Tingkatan 2 (K) 

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Pertengahan Tahun Tingkatan 2 (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 2 (K)

…………………………………………………………………………………………

.

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang :

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   Telegram Group blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

.

Terima Kasih kerana membaca post ini.

…………………………………………………………………………………

.