.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Jawapan, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Koleksi Nota Ringkas Semua Subjek Mengikut Tingkatan dan Subjek

.

→ → Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → SPM 2024, Tingkatan 5 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

→ Bumi Gemilang Tingkatan 1

.

.

Bumi Gemilang Tingkatan 1

Koleksi Soalan, Latihan, Nota, Buku Teks Tingkatan 1. UASA. Ujian Akhir Sesi Akademik.

Bahasa Melayu BM, Sejarah, Matematik, Bahasa Inggeris BI, Sains. Pendidikan Islam, Pendidikan Moral, Pendidikan Seni Visual (PSV), Geografi, Bahasa Arab, Bahasa Cina, Bahasa Tamil.

English, Mathematics, Science, Asas Sains Komputer (ASK), Reka Bentuk dan Teknologi (RBT), Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan (PJPK).

.

.

………………………………………………………………………………………

Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

.

………………………………………………………………………………………

.

.

103

Sejarah Tingkatan 1 :

Nota Ringkas dan Padat Sejarah Tingkatan 1  (Bab 1 – Bab 8)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Sejarah Tingkatan 1 + Jawapan

Koleksi Modul Soalan Sejarah Tingkatan 1, 2, 3 + Jawapan (KSSM)

.

Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Bahan-bahan RUJUKAN Penting Yang Lain — Bahagian 103 (Sejarah Tingkatan 1)

………………………………………………

104

Matematik (Mathematics) Tingkatan 1 :

Nota Ringkas dan Padat Matematik Tingkatan 1 (Bab 1 – Bab 13)

Latihan (Soalan) Matematik Tingkatan 1 + Skema Jawapan (K)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Matematik (Mathematics) Tingkatan 1 + Jawapan

.

Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

Form 1 Mathematics Notes (Matematik Tingkatan 1) (dalam Bahasa Inggeris)

Koleksi Modul Soalan Matematik Tingkatan 1, 2, 3 + Jawapan (KSSM)

Nota Ringkas dan Padu Matematik Tingkatan 1 (KSSM)

.

Buku Teks Digital Matematik KSSM Tingkatan 1

Buku Teks Digital Matematik KSSM Tingkatan 1 (dalam Bahasa Inggeris) (DLP Mathematics Form 1)

.

→ → Bahan-bahan RUJUKAN Penting Yang Lain — Bahagian 104 (Matematik Tingkatan 1)

………………………………………………

105

Sains (Science) Tingkatan 1 :

Nota Ringkas dan Padat Sains Tingkatan 1 (Bab 1 – Bab 9)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Sains (Science) Tingkatan 1 + Jawapan

Latihan Soalan Sains (Science) Tingkatan 1 + Jawapan

.

Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

Koleksi Modul Soalan Sains Tingkatan 1, 2, 3 + Jawapan (KSSM)

Soalan Pentaksiran dan Modul Sains KSSM Tingkatan 1 + Jawapan

Nota Ringkas dan Padat Sains Tingkatan 1 (dalam Bahasa Inggeris)

.

Buku Teks Digital Sains KSSM Tingkatan 1

Jawapan Buku Teks Sains KSSM Tingkatan 1

Buku Teks Digital Sains KSSM Tingkatan 1 (dalam Bahasa Inggeris) (DLP Science Form 1)

Jawapan Buku Teks Sains (dalam Bahasa Inggeris) Tingkatan 1 KSSM

.

→ → Bahan-bahan RUJUKAN Penting Yang Lain — Bahagian 105 (Sains Tingkatan 1)

…………………………………..

101

Bahasa Melayu Tingkatan 1 :

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Melayu Tingkatan 1 + Jawapan

Nota Ringkas Tatabahasa dan Kesalahan Tatabahasa Bahasa Melayu (K)

.

Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

Contoh Karangan Bahasa Melayu (BM) Tingkatan 1, 2, 3

Contoh Karangan Bahasa Melayu (BM) Tingkatan 1, 2, 3: Koleksi (1)

Karangan Ulasan, Bahan Rangsangan Bahasa Melayu (BM) Tingkatan 1, 2, 3

.

Nota Ringkas Isi-Isi Karangan / Rangka Karangan (PU)

Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan Bahasa Melayu (BM) (T45)

.

Novel-novel Bahasa Melayu Tingkatan 1, 2, 3

Bahasa Melayu Tingkatan 1, 2, 3 : Pantun, Syair, Sajak, Cerpen, Drama, Prosa Tradisional (A)

.

Latihan Soalan Tatabahasa Bahasa Melayu + Jawapan

Penggunaan Peribahasa Dalam Karangan Bahasa Melayu Mengikut Tema (PU)

.

→ → Bahan-bahan RUJUKAN Penting Yang Lain — Bahagian 101 (Bahasa Melayu Tingkatan 1)

………………………………………….

102

Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 1 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 1 + Jawapan

Buku Teks Digital Bahasa Inggeris KSSM Tingkatan 1

.

Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

Koleksi Contoh Karangan Bahasa Inggeris Tingkatan 1, 2, 3 (English Essays)

Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 1, 2, 3 : Karangan / Essays

Contoh Karangan Bahasa Inggeris Mudah (BI) (Simple English Essays)

.

English Grammar Notes (Nota Ringkas Tatabahasa)+ Common Errors In English

My Mini Book Of Idioms – A Collection of Idioms

.

→ → Bahan-bahan RUJUKAN Penting Yang Lain — Bahagian 102 (Bahasa Inggeris Tingkatan 1)

………………………………………………

108

Geografi Tingkatan 1 :

Nota Ringkas dan Padat Geografi Tingkatan 1 (Bab 1 – Bab 14)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Geografi Tingkatan 1 + Jawapan

.

Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Bahan-bahan RUJUKAN Penting Yang Lain — Bahagian 108 (Geografi Tingkatan 1)

………………………………………………

106

RBT Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 1 :

Nota Ringkas, Padat RBT Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 1 (Bab 1, 2, 3, 4, 5)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) Tingkatan 1 + Jawapan

.

Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Bahan-bahan RUJUKAN Penting Yang Lain — Bahagian 106 (Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 1)

………………………………………………

107

ASK Asas Sains Komputer Tingkatan 1 :

Nota Ringkas, PadatASK Asas Sains Komputer Tingkatan 1 (Bab 1 – Bab 4)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Asas Sains Komputer (ASK) Tingkatan 1 + Jawapan

.

Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Bahan-bahan RUJUKAN Penting Yang Lain — Bahagian 107 (Asas Sains Komputer Tingkatan 1)

………………………………………………

113

PJPK Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tingkatan 1 :

Koleksi Soalan PJPK Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tingkatan 1 + Jawapan

.

→ → Bahan-bahan RUJUKAN Penting Yang Lain — Bahagian 113 (Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tingkatan 1)

………………………………………………

109

Pendidikan Islam Tingkatan 1 :

Nota Ringkas, Padat Pendidikan Islam Tingkatan 1, 2, 3

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Pendidikan Islam Tingkatan 1 + Jawapan

.

Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Bahan-bahan RUJUKAN Penting Yang Lain — Bahagian 109 (Pendidikan Islam Tingkatan 1)

………………………………………………

112

Pendidikan Moral Tingkatan 1 :

Nota Ringkas, Padat Pendidikan Moral Tingkatan 1, 2, 3

.

Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Bahan-bahan RUJUKAN Penting Yang Lain — Bahagian 101 (Pendidikan Moral Tingkatan 1)

………………………………………………

114

PSV Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1 :

Nota Ringkas dan Padat PSV Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1 (Bab 1 – Bab 11) 

Soalan Objektif Topikal PSV Tingkatan 1, 2, 3 + Jawapan

………………………………………………

110

Bahasa Arab Tingkatan 1 :

Contoh-Contoh Karangan (Insyak) Bahasa Arab Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, SPM

Koleksi Modul Bahasa Arab Tingkatan 1, 2, 3 KSSM

.

Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Bahan-bahan RUJUKAN Penting Yang Lain — Bahagian 110 (Bahasa Arab Tingkatan 1)

………………………………………………

111

Bahasa Cina Tingkatan 1 :

.

Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Bahan-bahan RUJUKAN Penting Yang Lain — Bahagian 111 (Bahasa Cina Tingkatan 1)

………………………………………………

.

Buku-Buku Teks KSSM Tingkatan 1 Yang Lain :

Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 1 (Satu)

………………………………………………

.

Koleksi Soalan : Ujian, Peperiksaan Pertengahan Tahun, Peperiksaan Akhir Tahun

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Penggal Tingkatan 1 (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Pertengahan Tahun : Tingkatan 1 (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 1 (K)

…………………………………………………………………………………………….

.

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang.

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   Telegram Group blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

.