→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)
.
→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

→ → Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → SPM 2023, Tingkatan 5 (Tahun 2023) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

→ → Modul Soalan 42 Subjek SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan (Format Baharu)

.

Contoh Soalan UASA Ujian Akhir Sesi Akademik + Jawapan

.

.

Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan.

Murid-murid Tingkatan 1, 2, 3 dan Tahun 4, 5, 6  terlibat dalam UASA. Tahap 1 Sekolah Menengah : Tingkatan 1, 2 dan 3. Tahap 2 Sekolah Rendah : Tahun 4, 5 dan 6.

Terdapat 20 mata pelajaran yang disediakan bagi peperiksaan UASA bagi peringkat Menengah Rendah (Tingkatan 1, 2, 3) iaitu : Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Pendidikan Islam/Moral, Sejarah, Sains, Geografi, Asas Sains Komputer, Reka Bentuk dan Teknologi, Bahasa Arab, Maharat al-Quran, Al-Lughah/al-‘Arabiah, al-Mu’asirah, Al-Syariah, Usul Al-Din, Bahasa Cina, Bahasa Tamil, Bahasa Punjabi, Bahasa Kadazandusun, Bahasa Iban, Bahasa Semai.

Peperiksaan UASA bagi peringkat Sekolah Rendah (Tahun 4, 5, 6) melibatkan 5 mata pelajaran iaitu : Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Sejarah.

…………………………………………………………………………………………

Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik)

…………………………………………………………………………………………

* * *

Sedang Dikemaskinikan dan Akan Dimuat Naik (Upload)

////////////////////

…………………………………………………………………………………………

UASA Tingkatan 3 :

…………………………………………………………………………………………

301

Soalan Bahasa Melayu Tingkatan 3 + Jawapan

.

T3 BM Kertas 1 (s2)

T3 BM Jawapan Kertas 1 (s2)

T3 BM Kertas 2 (s2)

T3 BM Jawapan Kertas 2 (s2)

.

.

.

.

………………………………………………………………………………………….

302

Soalan Bahasa Inggeris Tingkatan 3 + Jawapan

.

T3 BI Kertas 1 (s2)

T3 BI Jawapan Kertas 1 (s2)

T3 BI Kertas 2 (s2)

T3 BI Jawapan Kertas 2 (s2)

.

.

.

.

…………………………………………………………………………………………..

303

Soalan Sejarah Tingkatan 3 + Jawapan

.

T3 Sejarah (s2)

T3 Sejarah Jawapan (s2)

T3 Sejarah (m1)

.

.

.

…………………………………………………………………………………………..

304

Soalan Matematik Tingkatan 3 + Jawapan

.

T3 Matematik (s2)

T3 Matematik Jawapan (s2)

.

.

.

…………………………………………………………………………………………..

305

Soalan Sains Tingkatan 3 + Jawapan

.

T3 Sains (s2)

T3 Sains Jawapan (s2)

T3 Sains (m1)

.

.

.

…………………………………………………………………………………………..

306

RBT (Reka Bentuk dan Teknologi) Tingkatan 3

.

.

.

…………………………………………………………………………………………..

307

ASK (Asas Sains Komputer) Tingkatan 3

.

.

…………………………………………………………………………………………..

308

Geografi Tingkatan 3

.

.

…………………………………………………………………………………………

309

Pendidikan Islam Tingkatan 3 

.

.

…………………………………………………………………………………………

310

Bahasa Arab Tingkatan 3 

.

.

…………………………………………………………………………………………..

UASA Tingkatan 2 :

…………………………………………………………………………………………

201

Soalan Bahasa Melayu Tingkatan 2

.

T2 BM Kertas 1 (s2)

T2 BM Kertas 2 (s2)

.

.

.

………………………………………………………………………………………….

202

Soalan Bahasa Inggeris Tingkatan 2 + Jawapan

.

T2 BI Kertas 1 (s2)

T2 BI Jawapan Kertas 1 (s2)

T2 BI Kertas 2 (s2)

T2 BI Jawapan Kertas 2 (s2)

.

T2 Bahasa Inggeris (m1)

English Essays UASA

.

.

.

…………………………………………………………………………………………..

203

Sejarah Tingkatan 2

.

.

…………………………………………………………………………………………..

204

Soalan Matematik Tingkatan 2 + Jawapan

.

T2 Matematik (s2)

T2 Matematik Jawapan (s2)

T2 Matematik (s2a)

T2 Matematik Jawapan (s2a)

.

.

…………………………………………………………………………………………..

205

Soalan Sains Tingkatan 2 + Jawapan

.

T2 Sains (s2)

T2 Sains Jawapan (s2)

T2 Sains (m1)

T2 Sains Jawapan (m1)

.

T2 Sains (m2)

T2 Sains Jawapan (m2)

.

.

…………………………………………………………………………………………..

206

RBT (Reka Bentuk dan Teknologi) Tingkatan 2

.

.

…………………………………………………………………………………………..

207

Soalan ASK (Asas Sains Komputer) Tingkatan 2 + Jawapan

.

T2 ASK Asas Sains Komputer (m1)

T2 ASK Asas Sains Komputer Jawapan (m1)

.

.

………………………………………………………………………………………….

208

Geografi Tingkatan 2

.

.

…………………………………………………………………………………………

209

Soalan Pendidikan Islam Tingkatan 2 + Jawapan

.

T2 Pendidikan Islam (m1)

T2 Pendidikan Islam Jawapan (m1)

.

…………………………………………………………………………………………

210

Bahasa Arab Tingkatan 2 

.

.

…………………………………………………………………………………………..

212

Soalan Pendidikan Moral Tingkatan 2 + Jawapan

.

T2 Pendidikan Moral (m1)

T2 Pendidikan Moral Jawapan (m1)

.

…………………………………………………………………………………………..

UASA Tingkatan 1 :

…………………………………………………………………………………………

101

Soalan Bahasa Melayu Tingkatan 1

.

T1 BM Kertas 1 (s2)

T1 BM Kertas 2 (s2)

.

.

.

………………………………………………………………………………………….

102

Soalan Bahasa Inggeris Tingkatan 1 + Jawapan

.

T1 BI Kertas 1 (s2)

T1 BI Jawapan Kertas 1 (s2)

T1 BI Kertas 2 (s2)

T1 BI Jawapan Kertas 2 (s2)

.

English Essays UASA

.

.

.

…………………………………………………………………………………………..

103

Sejarah Tingkatan 1

.

T1 Sejarah (s2)

.

.

………………………………………………………………………………………

104

Soalan Matematik Tingkatan 1 + Jawapan

.

T1 Matematik (s2)

T1 Matematik Jawapan (s2)

.

.

…………………………………………………………………………………………..

105

Soalan Sains Tingkatan 1 + Jawapan

.

T1 Sains (s2)

T1 Sains Jawapan (s2)

T1 Sains (m1)

T1 Sains (m2)

.

.

………………………………………………………………………………………

106

RBT (Reka Bentuk dan Teknologi) Tingkatan 1

.

.

………………………………………………………………………………………

107

ASK (Asas Sains Komputer) Tingkatan 1

.

.

………………………………………………………………………………………

108

Geografi Tingkatan 1

.

.

…………………………………………………………………………………………

110

Bahasa Arab Tingkatan 1 

.

.

…………………………………………………………………………………………..

UASA Tahun 6 :

…………………………………………………………………………………………

601

Bahasa Melayu Tahun 6

.

.

.

.

……………………………………………………………………………………..

602

Soalan Bahasa Inggeris Tahun 6 + Jawapan

.

Tahun 6 Bahasa Inggeris (s3)

Tahun 6 Bahasa Inggeris Jawapan (s3)

Tahun 6 Bahasa Inggeris (s3a)

Tahun 6 Bahasa Inggeris Jawapan (s3a)

.

.

.

.

……………………………………………………………………………………..

603

Matematik Tahun 6

.

.

.

……………………………………………………………………………………..

604

Sains Tahun 6

.

.

.

…………………………………………………………………………………………

608

Bahasa Cina Tahun 6

.

.

…………………………………………………………………………………………

UASA Tahun 5 :

………………………………………………………………………………………….

501

Bahasa Melayu Tahun 5

.

.

.

……………………………………………………………………………………..

502

Soalan Bahasa Inggeris Tahun 5 + Jawapan

.

Tahun 5 Bahasa Inggeris (s3)

Tahun 5 Bahasa Inggeris Jawapan (s3)

Tahun 5 Bahasa Inggeris (s3a)

Tahun 5 Bahasa Inggeris Jawapan (s3a)

.

.

.

……………………………………………………………………………………..

503

Matematik Tahun 5

.

.

……………………………………………………………………………………..

504

Sains Tahun 5

.

.

…………………………………………………………………………………………

UASA Tahun 4 :

………………………………………………………………………………………….

401

Bahasa Melayu Tahun 4

.

.

.

……………………………………………………………………………………..

402

Soalan Bahasa Inggeris Tahun 4 + Jawapan

.

Tahun 4 Bahasa Inggeris (3)

Tahun 4 Bahasa Inggeris Jawapan (3)

Tahun 4 Bahasa Inggeris (3a)

Tahun 4 Bahasa Inggeris Jawapan (3a)

.

.

.

……………………………………………………………………………………..

403

Matematik Tahun 4

.

.

……………………………………………………………………………………..

404

Sains Tahun 4

.

.

…………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang :

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

.

Terima Kasih kerana membaca post ini.

…………………………………………………………………………………

.

Write a Comment