.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Jawapan, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Koleksi Nota Ringkas Semua Subjek Mengikut Tingkatan dan Subjek

.

→ → Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → SPM 2024, Tingkatan 5 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

→ SPM 2024, Tingkatan 5 (Tahun 2024): Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

.

SPM 2024, Tingkatan 5 (Tahun 2024): Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

Koleksi Kertas Soalan Peperiksaan Percubaan, Ujian, Pertengahan Tahun, Akhir Tahun, UASA, Ramalan, Karangan, Novel, Buku Teks. KBAT. KSSM. SPM, Tingkatan 5.

Bahasa Melayu BM, Matematik, Sejarah, Bahasa Inggeris, Kimia, Matematik Tambahan, Fizik, Biologi, Sains, Prinsip Perakaunan, Pendidikan Islam (PAI), Pendidikan Moral. Contoh Karangan. Paper. Kertas 1 2 3 4.

Perniagaan, Ekonomi, Pendidikan Seni Visual (PSV), Tasawwur Islam, Geografi, Bahasa Arab, Bahasa Cina, Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah (PQS), Pendidikan Syariah Islamiah, Sains Komputer, Sains Rumah Tangga, Bahasa Tamil.

.

Ujian Bertutur (Lisan) , Mendengar Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Ujian Amali Sains, Kimia, Fizik, Biologi, Sains Tambahan. 

English, Mathematics, Additional Mathematics, Add Maths, Addmath, Biology, Physics, Chemistry, Science, Additional Science.

Kesusasteraan Melayu Komunikatif, Sains Sukan, Grafik Komunikasi Teknikal, Pertanian, Reka Cipta, Asas Kelestarian, Sains Tambahan, EST, Al-Syariah, al-Lughah al-Arabiah al-Mu’asirah (LAM), Manahij Al-Ulum Al-Islamiah, al-Adab wa al-Balaghah, Usul Al-Din, Pertanian, Kesusasteraan Cina, Kesusasteraan Tamil, Bahasa Iban.

…………………………………………………………………………………………..

.

.

SPM 2024, Tingkatan 5 (Tahun 2024)

.

……………………………………………………………………………………………

SPM 2023, SPM 2022, SPM 2021

* * *

Untuk

KOLEKSI Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, SPM 2022, SPM 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

KOLEKSI Soalan Peperiksaan Percubaan SPM + Skema Jawapan (Semua Subjek) (Terkini)

.

Koleksi (Bank) Soalan Peperiksaan Sebenar SPM Tahun Lepas

.

……………………………………………………………………………………………………

Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 5 :

.

Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 5 (Lima)

.

…………………………………………………………………………………….

Facebook blog Bumi Gemilang

Bahan-Bahan Rujukan Tingkatan 4 : Koleksi Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Soalan KBAT, Nota, Modul Soalan, Latihan …

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2020 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2019 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2018 + Skema Jawapan (Semua Subjek).

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2017 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

Senarai Nama Calon Cemerlang Peringkat Kebangsaan Tahun-Tahun Lepas

.

Jadual Waktu Peperiksaan SPM (Terkini)

.

………………………………………………………………………………………………..

Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 :

.

.

………………………………………………………………………………………

Bahan-Bahan Rujukan Penting dan Berguna untuk Subjek-Subjek Utama

.

Bahan-Bahan Rujukan Penting dan Berguna untuk Subjek-Subjek Utama SPM, Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6.

.

……………………………………………………………………………….

501

Bahasa Melayu Tingkatan 5 :

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Melayu (BM) Tingkatan 5 SPM + Jawapan

Koleksi Modul Soalan Bahasa Melayu (BM) Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

Ujian Lisan/Bertutur Bahasa Melayu SPM: Contoh Soalan, Jawapan, Ramalan, Tips, Cara Menjawab, Isi-isi Penting (PU)

Ujian Lisan/Bertutur Bahasa Melayu SPM: Tips, Panduan, Peringatan

Peribahasa/Ungkapan Menarik untuk Ujian Bertutur/Lisan SPM Bahasa Melayu Berdasarkan Tema

.

Koleksi Soalan Percubaan SPM Bahasa Melayu + Skema Jawapan

.

Contoh Karangan Pilihan Untuk Bahasa Melayu (BM) SPM (Tingkatan 4, 5)

Nota-Nota Tatabahasa dan Kesalahan Tatabahasa Bahasa Melayu (K)

Nota Ringkas Isi-Isi Karangan / Rangka Karangan (PU)

.

KOLEKSI Soalan Peperiksaan Percubaan SPM + Skema Jawapan (Semua Subjek) (Terkini)

.

Penukaran Bahasa Melayu Klasik kepada Bahasa Melayu Standard (PU)

Item Contoh (Soalan Contoh) Bahasa Melayu (BM) SPM (Format Baharu) Mulai SPM 2021

.

Novel Songket Berbenang Emas (K6): Sinopsis, Tema, Persoalan, Nilai, Pengajaran …

Novel Bimasakti Menari (K1) : Sinopsis, Tema, Persoalan, Nilai, Pengajaran …

Novel Tirani (K1): Sinopsis, Tema, Persoalan, Nilai, Pengajaran, Watak …

Novel Silir Daksina (K1) : Tema, Persoalan, Nilai, Pengajaran, Watak …

.

Buku Teks Digital Bahasa Melayu KSSM Tingkatan 5

Jawapan Buku Teks Digital Bahasa Melayu KSSM Tingkatan 5

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Bahasa Melayu SPM + Skema Jawapan (Terkini)

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Bahasa Melayu SPM + Jawapan (KOLEKSI)

Koleksi (Bank) Soalan Peperiksaan Sebenar SPM Tahun Lepas

.

Teknik Menjawab Bahasa Melayu (BM) SPM (Kertas 1 dan 2) KSSM (PU)

.

Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan Bahasa Melayu (BM) SPM (Tingkatan 4, 5)

Karangan Bahasa Melayu SPM, Tingkatan 4, 5 (KSSM)

.

Maksud Peribahasa dalam Buku Teks Bahasa Melayu (BM) KSSM Tingkatan 4 dan 5 (PU)

Penggunaan Peribahasa Dalam Karangan Bahasa Melayu Mengikut Tema (PU)

.

Teknik Merumuskan Karangan Bahasa Melayu SPM

Teknik Membuat Rumusan Bahasa Melayu SPM

Modul Rumusan Bahasa Melayu SPM + Skema Jawapan (0)

Tips Menulis Ulasan Bahasa Melayu SPM + Contoh Jawapan Ulasan

.

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Penggal Tingkatan 5 + Jawapan (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Pertengahan Tahun Tingkatan 5 + Jawapan (K)

.

Bahasa Melayu Tingkatan 4, 5 (SPM) : Pantun, Syair, Sajak, Cerpen, Drama, Prosa Tradisional (A)

.

…………………………………………………………………………………………….

502

Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 5 :

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 5 (SPM) + Jawapan

English Speaking Test SPM: Contoh Soalan, Jawapan, Ramalan, Tips, Panduan, Isi-isi Penting (PU)

Koleksi Modul Soalan Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

Koleksi Soalan Percubaan SPM Bahasa Inggeris + Skema Jawapan

English Grammar (Tatabahasa Bahasa Inggeris): Notes, Exercises + Common Errors In English

.

Contoh Karangan Bahasa Inggeris SPM (BI) / SPM English Essays (Form 4, 5)

SPM Bahasa Inggeris : Contoh Karangan (English Essays) Form 4, 5

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Bahasa Inggeris SPM + Skema Jawapan (Terkini)

.

Buku Teks Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 5 KSSM

Jawapan Buku Teks Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 5 KSSM

.

Bahasa Inggeris SPM (Kertas 2) : How To Write An Email + Model Answer (TTV2) (Prk) [2]

Bahasa Inggeris SPM (Kertas 2) : Guided Writing (TTV2) (Prk) [2]

Bahasa Inggeris SPM (Kertas 2) : Extended Writing + Answers (TTV2) (Prk) [2]

.

Teknik Menjawab Soalan Bahasa Inggeris SPM (English)

Idioms Based On Themes / Situations

My Mini Book Of Idioms – A Collection of Idioms

Item Contoh (Soalan Contoh) Bahasa Inggeris (English) SPM (Format Baharu) Mulai SPM 2021

.

Soalan, Latihan, Nota Bahasa Inggeris Sekolah Menengah + Jawapan

English Grammar Notes (Nota Tatabahasa Bahasa Inggeris)

Quick Revision Notes on Basic English Grammar (Tatabahasa Bahasa Inggeris)

.

Modul Bahasa Inggeris SPM (Directed Writing & Continuous Writing) [0]

Mini Module – SPM English Descriptive Writing

Bahasa Inggeris SPM (A+ Compilation)

.

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Bahasa Inggeris SPM + Skema Jawapan (KOLEKSI)

Koleksi (Bank) Soalan Peperiksaan Sebenar SPM Tahun Lepas

.

Bahasa Inggeris (English) SPM : Tips Peperiksaan, Teknik Menjawab, Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Essays … (PT)

.

……………………………………………………………………………………………..

503

Sejarah Tingkatan 5 :

.

Nota Ringkas dan Padat Sejarah Tingkatan 5 (SPM) (Bab 1 – Bab 10)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Sejarah Tingkatan 5 (SPM) + Jawapan

Koleksi Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

Koleksi Soalan Percubaan SPM Sejarah + Skema Jawapan

Soalan Sejarah Tingkatan 4, 5, SPM (Objektif, Esei, Struktur) + Jawapan (KSSM)

Soalan KBAT Sejarah Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (PU)

.

400+ Kata-Kata Kunci Penting Sejarah Tingkatan 4, 5, SPM (Shifu Sejarah)

Bahan Bantu Ingat Sejarah SPM – Kaedah Akronim, Teknik Cerita, Pantun

Teknik Akronim Sejarah Tingkatan 4 (SPM)

Teknik Akronim Sejarah Tingkatan 5 (SPM)

.

Nota Akronim Sejarah Tingkatan 4, 5 (SPM) (KSSM) [2]

Istilah dan Kata Kunci Penting Sejarah Tingkatan 5 (KSSM)

.

Koleksi Soalan Percubaan Sejarah Kertas 1 SPM + Jawapan (SMKAYK) [3]

Koleksi Soalan Percubaan Sejarah Kertas 1 SPM + Jawapan [3]

.

Koleksi Soalan Percubaan Sejarah SPM + Skema Jawapan (Mengikut Bab) Tingkatan 5 [2]

Koleksi Soalan Percubaan Sejarah SPM + Skema Jawapan (Mengikut Bab) Tingkatan 4 [2]

.

Koleksi Soalan Percubaan Sejarah SPM Kertas 1 + Jawapan [2]

Koleksi Soalan Percubaan Sejarah Kertas 1 SPM + Jawapan [2] [1]

.

Koleksi Soalan Percubaan Kertas 1 Sejarah SPM + Jawapan [1]

.

KOLEKSI Soalan Peperiksaan Percubaan SPM + Skema Jawapan (Semua Subjek) (Terkini).

.

NOTA CUKUP MAKAN Sejarah SPM KSSM (Tingkatan 5)

Latih Tubi Pecutan Akhir Sejarah SPM KSSM + Jawapan (Tingkatan 5) (CY)

Koleksi Soalan Esei Sejarah SPM (Tingkatan 4, 5) + Jawapan [1]

.

Buku Teks Digital Sejarah KSSM Tingkatan 5

Jawapan Buku Teks Digital Sejarah KSSM Tingkatan 5

.

Teknik / Tips / Panduan / Strategi Menjawab Sejarah SPM Kertas 1 dan 2 (PU)

Cara Menjawab Soalan KBAT Sejarah SPM (6 Langkah)

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Sejarah SPM + Skema Jawapan (Terkini)

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Sejarah SPM + Jawapan (KOLEKSI)

Koleksi (Bank) Soalan Peperiksaan Sebenar SPM Tahun Lepas

.

Item Contoh (Soalan Contoh) Sejarah SPM (Format Baharu) Mulai SPM 2021

.

Himpunan Soalan Peperiksaan Sebenar Sejarah + Jawapan

Koleksi Soalan Peperiksaan Sebenar Sejarah Kertas 1 (Ikut Bab) + Jawapan

.

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Penggal Tingkatan 5 + Jawapan (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Pertengahan Tahun Tingkatan 5 + Jawapan (K)

.

………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………

504

Matematik (Mathematics) Tingkatan 5 :

.

Nota Ringkas dan Padat Matematik Tingkatan 5 (SPM) (Bab 1 – Bab 8)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Matematik Tingkatan 5 SPM + Jawapan

Koleksi Modul Matematik (Mathematics) Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

Koleksi Soalan Percubaan SPM Matematik + Skema Jawapan

.

Buku Teks Digital Matematik KSSM Tingkatan 5

Jawapan Buku Teks Digital Matematik KSSM Tingkatan 5

Buku Teks Digital Matematik KSSM Tingkatan 5 (dalam Bahasa Inggeris) (DLP Mathematics Form 5)

Jawapan Buku Teks Digital Matematik (dalam Bahasa Inggeris) KSSM Tingkatan 5

.

KOLEKSI Soalan Peperiksaan Percubaan SPM + Skema Jawapan (Semua Subjek) (Terkini)

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Matematik SPM + Skema Jawapan (Terkini)

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Matematik SPM + Jawapan (KOLEKSI)

Koleksi (Bank) Soalan Peperiksaan Sebenar SPM Tahun Lepas

.

Koleksi Soalan Percubaan Matematik SPM + Skema Jawapan (Format Baharu) (35 Set)

Latihan Soalan Matematik Tingkatan 5 + Jawapan (10 Set) (PLB) (PP) [3]

Soalan Ujian Kertas 1 dan Kertas 2 Matematik SPM (Disusun Mengikut Topik)

.

Soalan Peperiksaan Pertengahan Tahun Matematik Tingkatan 5 (Ked) [3]  :  Kertas 1Kertas 2Jawapan K1 K2

Soalan Peperiksaan Pertengahan Tahun Matematik Tingkatan 5 (Per) [3]  :  Kertas 1Kertas 2Jawapan K1Jawapan K2

.

Teknik Menjawab Matematik SPM KSSM (LZS) [1]

Teknik Menjawab Soalan Matematik SPM

Tips Skor Kertas 1 Matematik SPM

.

Contoh Soalan Matematik SPM KSSM + Jawapan (dengan Langkah Penyelesaian)

Koleksi Soalan Percubaan Matematik SPM Mengikut Topik + Jawapan (Tingkatan 4, 5) [3]

.

Ujian / Latih Tubi Matematik SPM Kertas 1 + Jawapan (Ikut Topik) [1]

Ujian / Latih Tubi Matematik SPM Kertas 2 + Jawapan (Ikut Topik) [1]

.

Modul Matematik SPM (Modul Minimum Adequate Syllabus Matematik) (0)

Latihan Soalan Matematik SPM Kertas 1 + Jawapan (Liveworksheets) (4 Set)

.

Formula dan Rumus Matematik SPM

Notes and Formulae SPM Mathematics (Nota dan Formula)

Nota Ringkas Koleksi Formula Matematik Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5

.

Cara Menggunakan Kalkulator Sainstifik (untuk Matematik)

.

Modul Soalan Aras Sederhana Matematik SPM + Jawapan

Modul Soalan Mudah Lulus Matematik SPM + Jawapan

.

Modul Soalan Masyhur Matematik SPM + Skema Jawapan

Modul Vaksin Matematik SPM + Jawapan (Sab) [1]

.

Nota Ringkas Matematik SPM KSSM (Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5) (IA)

Nota Ringkas dan Padu Tingkatan 5 (KSSM)

Item/ Soalan Contoh Matematik SPM Format Baharu Mulai SPM 2021

.

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Penggal Tingkatan 5 + Jawapan (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Pertengahan Tahun Tingkatan 5 + Jawapan (K)

.

…………………………………………………………………………………………….

505

Matematik Tambahan (Additional Mathematics) Tingkatan 5 :

.

Nota Ringkas dan Padat Matematik Tambahan Tingkatan 5 SPM (Bab 1 – Bab 8)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Matematik Tambahan (Additional Mathematics) Tingkatan 5 + Jawapan

Koleksi Modul Soalan Matematik Tambahan (Additional Mathematics) Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

Koleksi Soalan Percubaan SPM Matematik Tambahan + Skema Jawapan

Form 4, 5 Additional Mathematics (SPM) (Note, Module, Exercise, Answer)

.

KOLEKSI Soalan Peperiksaan Percubaan SPM + Skema Jawapan (Semua Subjek) (Terkini)

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Matematik Tambahan SPM + Skema Jawapan (Terkini)

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Matematik Tambahan SPM + Jawapan (KOLEKSI)

Koleksi (Bank) Soalan Peperiksaan Sebenar SPM Tahun Lepas

.

Koleksi Pembuktian Matematik Tambahan SPM (Tingkatan 4, 5) KSSM (V3)

Koleksi Soalan KBAT Matematik Tambahan (Additional Mathematics) + Skema Jawapan (Answers / Marking Scheme)

.

Koleksi Soalan Percubaan Matematik Tambahan SPM Mengikut Topik + Jawapan (Tingkatan 5) [3]

Koleksi Soalan Percubaan Matematik Tambahan SPM Mengikut Topik + Jawapan (Tingkatan 4) [3]

.

Soalan Percubaan Matematik Tambahan SPM Mengikut Topik (Tingkatan 5) + Jawapan [2]

Soalan Percubaan Matematik Tambahan SPM Mengikut Topik (Tingkatan 4) + Jawapan [2]

.

Buku Teks Digital Matematik Tambahan KSSM Tingkatan 5

Jawapan Buku Teks Digital Matematik Tambahan KSSM Tingkatan 5

Buku Teks Digital Matematik Tambahan KSSM Tingkatan 5 (dalam Bahasa Inggeris) (DLP Additional Mathematics Form 5)

Jawapan Buku Teks Digital Matematik Tambahan (dalam Bahasa Inggeris) KSSM Tingkatan 5

.

Formula Wajib Hafal Matematik Tambahan SPM

SPM Additional Mathematics Formulae

Form 5 Additional  Mathematics Formulae

.

Nota Ulang Kaji Pantas Kertas 1 Matematik Tambahan SPM

Ringkasan Nota Matematik Tambahan (Additional Mathematics Notes)

Nota Padat Matematik Tambahan (Additional Mathematics) SPM

.

Nota Peta Minda Visual – Notes Addmath Form 4 KSSM (dalam English)

Nota Peta Minda Visual – Notes Addmath Form 5 KSSM (dalam English)

Nota Peta Minda Visual – Nota Matematik Tambahan Tingkatan 4 KSSM (dalam BM)

.

Item Contoh (Soalan Contoh) Matematik Tambahan (Additional Mathematics) SPM (Format Baharu) Mulai SPM 2021

Koleksi Nota dan Latihan Matematik Tambahan Tingkatan 5 (SPM) (2)

.

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Penggal Tingkatan 5 + Jawapan (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Pertengahan Tahun Tingkatan 5 + Jawapan (K)

.

………………………………………………………………………………………….

Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 :

.

.

……………………………………………………………………………………

506

Kimia (Chemistry) Tingkatan 5 :

.

Nota Ringkas dan Padat Kimia Tingkatan 5 (SPM) (Bab 1 – Bab 5)

Koleksi Modul Kimia (Chemistry) Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Kimia Tingkatan 5 (SPM) + Jawapan

.

Koleksi Soalan Percubaan SPM Kimia + Skema Jawapan

.

KOLEKSI Soalan Peperiksaan Percubaan SPM + Skema Jawapan (Semua Subjek) (Terkini)

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Kimia SPM + Skema Jawapan (Terkini)

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Kimia SPM + Skema Jawapan (KOLEKSI)

Koleksi (Bank) Soalan Peperiksaan Sebenar SPM Tahun Lepas

.

Buku Teks Digital Kimia KSSM Tingkatan 5

Jawapan Buku Teks Digital Kimia KSSM Tingkatan 5

Buku Teks Digital Kimia KSSM Tingkatan 5 (dalam Bahasa Inggeris) (DLP Chemistry Form 5)

Jawapan Buku Teks Digital Kimia (dalam Bahasa Inggeris) KSSM Tingkatan 5

.

Bahan Bengkel dan Teknik Menjawab Kertas 2 Kimia SPM [3]

Modul Kecemerlangan Kimia SPM + Skema Jawapan (Set 1) [4]

Modul Kecemerlangan Kimia SPM + Skema Jawapan (Set 2) [4]

Bahan Bengkel Pecutan Kimia SPM [3]

.

Soalan-Soalan Selalu Ditanya Dalam Kimia SPM

Tips dan Panduan Menjawab Kimia SPM

.

Kimia (Tingkatan 4 dan 5) – Senarai Definisi

Chemistry (Form 4 and 5) – List Of Definition

.

Koleksi Soalan Percubaan Kimia Kertas 1 SPM + Jawapan [3]

Koleksi Soalan Percubaan Kimia Kertas 1 SPM + Jawapan [3] [2]

Koleksi Soalan Percubaan Kimia Kertas 1 SPM + Jawapan [2]

Koleksi Soalan Percubaan Kimia Kertas 1 SPM + Jawapan [1]

.

Important Diagrams in SPM Chemistry Experiments

Modul Nota Super Ringkas Kimia SPM (Eksperimen Kimia)

Koleksi Soalan Mengeskperimen dalam Kimia Tingkatan 4 dan Tingkatan 5

.

Item Contoh (Soalan Contoh) Kimia SPM (Format Baharu) Mulai SPM 2021

.

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Penggal Tingkatan 5 + Jawapan (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Pertengahan Tahun Tingkatan 5 + Jawapan (K)

.

…………………………………………………………………………………………….

507

Fizik (Physics) Tingkatan 5 :

.

Nota Ringkas dan Padat Fizik Tingkatan 5 (SPM) (Bab 1 – Bab 7)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Fizik (Physics) Tingkatan 5 (SPM) + Jawapan

.

Koleksi Soalan Percubaan SPM Fizik + Skema Jawapan

Koleksi Modul Soalan Fizik (Physics) Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

KOLEKSI Soalan Peperiksaan Percubaan SPM + Skema Jawapan (Semua Subjek) (Terkini)

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Fizik SPM + Skema Jawapan (Terkini)

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Fizik SPM + Skema Jawapan (KOLEKSI)

Koleksi (Bank) Soalan Peperiksaan Sebenar SPM Tahun Lepas

.

Buku Teks Digital Fizik KSSM Tingkatan 5

Jawapan Buku Teks Digital Fizik KSSM Tingkatan 5

Buku Teks Digital Fizik KSSM Tingkatan 5 (dalam Bahasa Inggeris) (DLP Physics Form 5)

Jawapan Buku Teks Digital Fizik (dalam Bahasa Inggeris)  KSSM Tingkatan 5

.

Koleksi Soalan Percubaan Fizik SPM + Jawapan dan Langkah Penyelesaian [3]

Fizik Tingkatan 4, 5, SPM: Formula, Format, Konsep, Definisi, Implikasi, Istilah, Hukum, Prinsip [3]

.

Koleksi Soalan Percubaan Fizik Kertas 1 SPM + Jawapan (Mengikut Bab Tingkatan 4, 5) [3]

Koleksi Soalan Percubaan Fizik Kertas 1 SPM + Jawapan [3]

.

Koleksi Soalan Percubaan Fizik Kertas 1 SPM + Jawapan [2]

Koleksi Soalan Percubaan Fizik Kertas 1 SPM + Jawapan (2) [2]

.

Koleksi Soalan Percubaan Fizik Kertas 1 SPM Mengikut Bab [1]

Koleksi Soalan Percubaan Fizik Kertas 1 SPM + Jawapan [1]

Koleksi Soalan Percubaan Fizik SPM (Kertas 1)  + Jawapan [1]

.

Kompilasi Soalan Esei Fizik Tingkatan 4 dan 5 (SPM)

Modul Practical Phy-Skill Fizik SPM (Panduan Amali Fizik SPM)

Modul Kertas 3 Fizik SPM + Skema Jawapan (MK) (Sab) [1]

.

Nota Padat Fizik SPM (Formula, Definisi, Hukum, Eksperimen)

Koleksi Definisi, Makna, Istilah, Formula Fizik SPM

.

Physics SPM – Examination Tips and Notes (0)

Physics SPM Towards A+ (Paper 1, Paper 2) (0)

Important Notes For Physics SPM (Paper 1)

.

Item Contoh (Soalan Contoh) Fizik SPM (Format Baharu) Mulai SPM 2021

.

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Penggal Tingkatan 5 + Jawapan (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Pertengahan Tahun Tingkatan 5 + Jawapan (K)

.

………………………………………………………………………………………..

508

Biologi (Biology) Tingkatan 5 :

.

Nota Ringkas dan Padat Biologi Tingkatan 5 (SPM) (Bab 1 – Bab 13)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Biologi (Biology) Tingkatan 5 (SPM) + Jawapan

.

Koleksi Soalan Percubaan SPM Biologi + Skema Jawapan

Koleksi Modul Soalan Biologi (Biology) Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

Koleksi Soalan Percubaan Biologi Kertas 1 SPM + Jawapan (Biodrills) [3] [2]

Koleksi Soalan Percubaan Biologi Kertas 1 SPM + Jawapan [3]

.

Soalan Percubaan Biologi SPM Mengikut Bab (Tingkatan 5) + Jawapan [2]

Soalan Percubaan Biologi SPM Mengikut Bab (Tingkatan 4) + Jawapan [2]

.

Koleksi Soalan Percubaan Biologi Kertas 1 SPM + Jawapan [2]

Koleksi Soalan Percubaan Biologi Kertas 1 SPM + Jawapan [1]

.

Buku Teks Digital Biologi KSSM Tingkatan 5

Jawapan Buku Teks Digital Biologi Tingkatan 5 KSSM

Buku Teks Digital Biologi Tingkatan 5 KSSM (dalam Bahasa Inggeris) (DLP Biology Form 5) (Semua Bab)

Jawapan (Answers) Buku Teks Digital Biologi Tingkatan 5 KSSM (dalam Bahasa Inggeris)

.

KOLEKSI Soalan Peperiksaan Percubaan SPM + Skema Jawapan (Semua Subjek) (Terkini)

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Biologi SPM + Skema Jawapan (Terkini)

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Biologi SPM + Skema Jawapan (KOLEKSI)

Koleksi (Bank) Soalan Peperiksaan Sebenar SPM Tahun Lepas

.

Teknik Menjawab Biologi Kertas 2 Biologi SPM

Teknik Menjawab Biologi Kertas 3 Biologi SPM

.

Soalan Esei Biologi SPM + Skema Jawapan (SPMnetic)

Soalan Esei Biologi SPM + Skema Jawapan (Tingkatan 4 dan 5) (SPMnetic)

Nota Pecutan Akhir Kertas 3 Biologi SPM

.

Biology SPM – Notes To Be Mastered

Biology SPM – Examination Tips and Notes (0)

.

Soalan Percubaan (Esei) Biologi SPM (Topik Nutrisi) (0)

Soalan Esei Biologi (Biology Essay) SPM + Jawapan (Mel) (0)

Soalan Esei Biologi (Biology Essay) SPM + Jawapan (Per) (0)

.

Soalan Esei Biologi (Biology Essay) SPM + Jawapan (SBP) (19)

Soalan Esei Biologi (Biology Essay) SPM + Jawapan (16)

Soalan Esei Biologi (Biology Essay) SPM + Jawapan (17)

.

Item Contoh (Soalan Contoh) Biologi SPM (Format Baharu) Mulai SPM 2021

.

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Penggal Tingkatan 5 + Jawapan (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Pertengahan Tahun Tingkatan 5 + Jawapan (K)

.

………………………………………………………………………………………….

509

Sains (Science) Tingkatan 5 :

.

Nota Ringkas dan Padat Sains Tingkatan 5 (SPM) (Bab 1 – Bab 9)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Sains Tingkatan 5 SPM + Jawapan

Koleksi Modul Soalan Sains Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

Koleksi Soalan Percubaan SPM Sains + Skema Jawapan

Nota Ringkas dan Padat Sains Tingkatan 5 dan 4 (SPM) (dalam BM dan English)

Nota Ringkas dan Padat Sains Tingkatan 5 (dalam Bahasa Inggeris)

.

Koleksi Soalan Percubaan Sains Kertas 1 SPM + Jawapan (2) [3]

Koleksi Soalan Percubaan Sains Kertas 1 SPM + Jawapan [3]

.

Koleksi Soalan Percubaan Sains Kertas 1 SPM + Jawapan [2]

Koleksi Soalan Percubaan Sains Kertas 1 SPM + Jawapan (2) [2]

Koleksi Soalan Percubaan Sains Kertas 1 SPM + Jawapan [1]

.

Buku Teks Digital Sains KSSM Tingkatan 5

Jawapan Buku Teks Digital Sains KSSM Tingkatan 5

Buku Teks Digital Sains KSSM Tingkatan 5 (dalam Bahasa Inggeris) (DLP Science Form 5)

Jawapan Buku Teks Digital Sains (dalam Bahasa Inggeris) KSSM Tingkatan 5

.

KOLEKSI Soalan Peperiksaan Percubaan SPM + Skema Jawapan (Semua Subjek) (Terkini).

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Sains SPM + Skema Jawapan (Terkini)

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Sains + Skema Jawapan (KOLEKSI)

Koleksi (Bank) Soalan Peperiksaan Sebenar SPM Tahun Lepas

.

Latihan Soalan Sains Tingkatan 5 + Jawapan (Bab 1–9) (PLB) (PP) [3]

Latihan Soalan Sains Tingkatan 4 + Jawapan (Bab 1–12) (PLB) (PP) [3]

.

Modul Teknik Menjawab Soalan Sains SPM [3]

Contoh Soalan Sains SPM (Teori & KBKK) + Skema Jawapan

Teknik Menjawab Kertas 2 Sains SPM (KSSM) [1]

Teknik Menjawab Soalan Kertas 2 Sains SPM

.

Item Contoh (Soalan Contoh) Sains SPM (Format Baharu) Mulai SPM 2021

.

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Penggal Tingkatan 5 + Jawapan (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Pertengahan Tahun Tingkatan 5 + Jawapan (K)

.

…………………………………………………………………………………………….

510

Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 :

.

Nota Padat dan Ringkas Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 (SPM) (Bab 1 – Bab 7)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 (SPM)+ Jawapan

Koleksi Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

Koleksi Soalan Percubaan SPM Prinsip Perakaunan + Skema Jawapan

Buku Teks Digital Prinsip Perakaunan KSSM Tingkatan 5

Jawapan Buku Teks Digital Prinsip Perakaunan KSSM Tingkatan 5

.

Koleksi Soalan Prinsip Perakaunan SPM Tingkatan 4 + Jawapan (Mengikut Topik) (q)

Koleksi Soalan Prinsip Perakaunan SPM Tingkatan 5 + Jawapan (Mengikut Topik) (q)

Modul Topikal Latih Tubi Berfokus Prinsip Perakauan SPM+ Jawapan (Joh) [1]

.

KOLEKSI Soalan Peperiksaan Percubaan SPM + Skema Jawapan (Semua Subjek) (Terkini)

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Prinsip Perakaunan SPM + Skema Jawapan (Terkini)

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Prinsip Perakaunan SPM + Skema Jawapan (KOLEKSI)

Koleksi (Bank) Soalan Peperiksaan Sebenar SPM Tahun Lepas

.

Teknik Menjawab Soalan Prinsip Perakaunan SPM (Kertas 1, Kertas 2) [3]

Modul Ulang Kaji Kendiri Prinsip Perakaunan SPM (Contoh + Jawapan Langkah Demi Langkah) (CL) [1]

Modul Kuasai Pelarasan Prinsip Perakaunan SPM (CL) [1]

.

Nota Persamaan Perakauanan (Prinsip Perakaunan Tingkatan 4)

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 (9 Modul)

.

Formula Prinsip Perakaunan SPM (Tingkatan 4 dan 5)

Kamus Prinsip Perakaunan

.

16 Modul Soalan Percubaan Prinsip Perakaunan SPM + Jawapan (0)

Modul Soalan Program Bimbingan Peperiksaan untuk Prinsip Perakaunan SPM + Skema Jawapan (7 Set Modul) [18]-1

Modul Soalan Amanjaya Gemilang SPM : Prinsip Perakaunan + Skema Jawapan

.

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Penggal Tingkatan 5 + Jawapan (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Pertengahan Tahun Tingkatan 5 + Jawapan (K)

.

…………………………………………………………………………………………..

 * * *

……………………………………………………………………………………

511

Perniagaan Tingkatan 5 :

.

Nota Ringkas dan Padat Perniagaan Tingkatan 5 (SPM) (Bab 1 – Bab 7)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Perniagaan Tingkatan 5 (SPM)+ Jawapan

Koleksi Modul Soalan Perniagaan Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

Koleksi Soalan Percubaan SPM Perniagaan + Skema Jawapan

Buku Teks Digital Perniagaan KSSM Tingkatan 5

Jawapan Buku Teks Digital Perniagaan KSSM Tingkatan 5

.

KOLEKSI Soalan Peperiksaan Percubaan SPM + Skema Jawapan (Semua Subjek) (Terkini)

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Perniagaan SPM + Skema Jawapan (Terkini)

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Perniagaan SPM + Skema Jawapan (KOLEKSI)

Koleksi (Bank) Soalan Peperiksaan Sebenar SPM Tahun Lepas

.

Perniagaan SPM Kertas 1 Tingkatan 4 (0) :

Bab 1 – (50 soalan)

Bab 2 – (40 soalan)

Bab 3 – (40 soalan)

.

Koleksi Soalan Percubaan Perniagaan Kertas 1 SPM + Jawapan [3]

Koleksi Soalan Percubaan Perniagaan Kertas 1 SPM + Jawapan [2]

Koleksi Soalan Percubaan Perniagaan Kertas 1 SPM + Jawapan [o]

.

Modul Soalan Program Bimbingan Peperiksaan untuk Perniagaan SPM + Skema Jawapan (6 Set Modul) [18]-1

Modul Soalan Amanjaya Gemilang SPM : Perniagaan + Skema Jawapan

.

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Penggal Tingkatan 5 + Jawapan (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Pertengahan Tahun Tingkatan 5 + Jawapan (K)

.

………………………………………………………………………………………….

512

Ekonomi Tingkatan 5 :

.

Nota Ringkas dan Padat Ekonomi Tingkatan 5 (SPM) (Bab 1, 2)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Ekonomi Tingkatan 5 (SPM)+ Jawapan

Koleksi Modul Soalan Ekonomi Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

Koleksi Soalan Percubaan SPM Ekonomi + Skema Jawapan

Koleksi Soalan Percubaan Ekonomi Kertas 1 SPM [0]

.

Buku Teks Digital Ekonomi KSSM Tingkatan 5

Jawapan Buku Teks Digital Ekonomi KSSM Tingkatan 5

.

KOLEKSI Soalan Peperiksaan Percubaan SPM + Skema Jawapan (Semua Subjek) (Terkini)

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Ekonomi SPM + Skema Jawapan (Terkini)

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Ekonomi SPM + Skema Jawapan (KOLEKSI)

Koleksi (Bank) Soalan Peperiksaan Sebenar SPM Tahun Lepas

.

Bahan Bacaan Pendidikan Moral Terakhir SPM [3]

Modul Aktiviti Pintar Bestari Ekonomi Tingkatan 4

Jawapan Modul Aktiviti Pintar Bestari Ekonomi Tingkatan 4

Nota Akhir Ekonomi SPM (19)

.

Latihan Ekonomi Tingkatan 4 + Jawapan (g)

Latihan Ekonomi Tingkatan 5 + Jawapan (g)

.

Modul Soalan Program Bimbingan Peperiksaan untuk Ekonomi SPM + Skema Jawapan (7 Set Modul) (18)-1   

Modul Soalan Amanjaya Gemilang SPM : Ekonomi + Skema Jawapan

.

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Penggal Tingkatan 5 + Jawapan (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Pertengahan Tahun Tingkatan 5 + Jawapan (K)

.

……………………………………………………………………………………………

513

Pendidikan Moral Tingkatan 5 :

.

Nota Ringkas dan Padat Pendidikan Moral Tingkatan 5 (SPM) (Bab 1 – Bab 12)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Pendidikan Moral Tingkatan 5 + Jawapan

Koleksi Modul Soalan Pendidikan Moral Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM) 

.

Koleksi Soalan Percubaan SPM Pendidikan Moral + Skema Jawapan

Buku Teks Digital Pendidikan Moral KSSM Tingkatan 5

Jawapan Buku Teks Digital Pendidikan Moral KSSM Tingkatan 5

.

KOLEKSI Soalan Peperiksaan Percubaan SPM + Skema Jawapan (Semua Subjek) (Terkini)

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Pendidikan Moral SPM + Skema Jawapan (Terkini)

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Pendidikan Moral SPM + Skema Jawapan (KOLEKSI)

Koleksi (Bank) Soalan Peperiksaan Sebenar SPM Tahun Lepas

.

Bahan Bacaan Pendidikan Moral SPM KSSM (Bahagian B) (VTS) [1]

Bahan Bacaan Pendidikan Moral SPM KSSM (Bahagian C) (VTS) [1]

.

Modul Sentuhan Akhir Pendidikan Moral SPM + Jawapan (Tingkatan 5) (Set 1) [1]

Modul Sentuhan Akhir Pendidikan Moral SPM + Jawapan (Tingkatan 5) (Set 2) [1]

Modul Sentuhan Akhir Pendidikan Moral SPM + Jawapan (Tingkatan 5) (Set 3) [1]

Modul Sentuhan Akhir Pendidikan Moral SPM + Jawapan (Tingkatan 5) (Set 4) [1]

.

Bahan Seminar Last Minute Pendidikan Moral SPM (CZ) [1]

.

Teknik Menjawab dan Skor Pendidikan Moral SPM

Tips dan Teknik Menjawab Pendidikan Moral Moral SPM

Nota Teknik Menjawab dan Skor A+ Pendidikan Moral SPM (0)

.

100 Soalan Esei Pendidikan Moral SPM + Cadangan Jawapan (0)

96 Soalan Strukturi Pendidikan Moral SPM + Cadangan Jawapan (0)

Soalan Gerak Gempur Pendidikan Moral SPM + Jawapan (Per)

.

Modul Soalan Program Bimbingan Peperiksaan untuk Pendidikan Moral SPM  (7 Set Modul Soalan + Skema Jawapan)

Modul Amanjaya Gemilang SPM : Pendidikan Moral + Skema Jawapan

.

Contoh Laporan Kerja Amal Pendidikan Moral (Tingkatan 4 dan 5)

Panduan Kerja Kursus / Folio Pendidikan Moral SPM

.

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Penggal Tingkatan 5 + Jawapan (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Pertengahan Tahun Tingkatan 5 + Jawapan (K)

.

……………………………………………………………………………………

514

Sains Komputer Tingkatan 5 :

.

Nota Ringkas dan Padat Sains Komputer Tingkatan 5 (Bab 1 – Bab 3)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Sains Komputer Tingkatan 5 + Jawapan

Koleksi Modul Soalan Sains Komputer Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

Koleksi Soalan Percubaan SPM Sains Komputer + Skema Jawapan

Koleksi Soalan Percubaan Sains Komputer SPM + Jawapan [3]

Modul Expert Sains Komputer SPM (Tingkatan 4, 5) + Jawapan

.

Buku Teks Digital Sains Komputer KSSM Tingkatan 5

.

Nota Sains Komputer SPM (Tingkatan 4) [0]

Nota Sains Komputer SPM (Tingkatan 5) [0]

Modul Soalan Program Bimbingan Peperiksaan untuk Sains Komputer SPM + Skema Jawapan (7 Set Modul) [18]-1

.

KOLEKSI Soalan Peperiksaan Percubaan SPM + Skema Jawapan (Semua Subjek) (Terkini)

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Sains Komputer SPM + Skema Jawapan (Terkini)

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Sains Komputer SPM + Skema Jawapan (KOLEKSI)

Koleksi (Bank) Soalan Peperiksaan Sebenar SPM Tahun Lepas

.

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Penggal Tingkatan 5 + Jawapan (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Pertengahan Tahun Tingkatan 5 + Jawapan (K)

.

………………………………………………………………………………………….

515

Pendidikan Islam Tingkatan 5 :

.

Nota Ringkas dan Padat Pendidikan Islam Tingkatan 5 (SPM), Soalan Topikal + Jawapan

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Pendidikan Islam Tingkatan 5 (SPM) + Jawapan

Koleksi Modul Soalan Pendidikan Islam Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

Koleksi Soalan Percubaan SPM Pendidikan Islam + Skema Jawapan

Buku Teks Digital Pendidikan Islam KSSM Tingkatan 5

.

Koleksi Soalan Percubaan Pendidikan Islam SPM Mengikut Topik [2]

.

KOLEKSI Soalan Peperiksaan Percubaan SPM + Skema Jawapan (Semua Subjek) (Terkini)

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Pendidikan Islam SPM + Skema Jawapan (Terkini)

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Pendidikan Islam SPM + Skema Jawapan (KOLEKSI)

Koleksi (Bank) Soalan Peperiksaan Sebenar SPM Tahun Lepas

.

Teknik Menjawab dan Tips Pendidikan Islam SPM KSSM (PU)

.

Pecutan Akhir Pendidikan Islam SPM : Focus – Bidang Al Quran [1]

Pecutan Akhir Pendidikan Islam SPM : Focus – Bidang Hadis [1]

Pecutan Akhir Pendidikan Islam SPM : Focus – Bidang Akidah [1]

Pecutan Akhir Pendidikan Islam SPM : Focus – Soalan KBAT & Tips Menjawab Dengan Berkesan [1]

.

Soalan-Soalan KBAT Pendidikan Islam SPM KSSM : Soalan + Jawapan

Nota Tokoh Pendidikan Islam SPM (Tingkatan 4 dan 5) 

.

Definisi Lengkap Pendidikan Islam SPM (Tingkatan 4 dan 5)

Kompilasi Maksud Pendidikan Islam SPM (Tingkatan 4 dan 5)

Istilah-Istilah Pendidikan Islam SPM (Tingkatan 4 dan 5) (1)

.

Istilah-Istilah Pendidikan Islam SPM (Tingkatan 4 dan 5) (3)

Kamus Istilah Pendidikan Islam SPM (UMZ)

Nota Istilah Pendidikan Islam Tingkatan 5 

.

Modul Peta Minda Tokoh Tingkatan 4 dan 5 Pendidikan Islam SPM

Modul Soalan KBAT Pendidikan Islam SPM + Jawapan (0)

Nota Intensif Istilah Pendidikan Islam SPM

.

Nota Tudingan Pendidikan Islam SPM (Soalan + Jawapan) (1) (0)

Nota Tudingan Pendidikan Islam SPM (Soalan + Jawapan) (2) (0)

Nota Tudingan (Ringkas) Pendidikan Islam SPM (0)

.

Modul Soalan Latih Tubi Pendidikan Islam SPM + Skema Jawapan (1)

Nota Pendidikan Islam SPM (Modul Mudah) (1) (0)

Nota Pendidikan Islam SPM (Modul Mudah) (2) (0)

.

Modul Kecemerlangan Pendidikan Islam SPM (19)

Modul Soalan Program Bimbingan Peperiksaan untuk Pendidikan Islam SPM  (7 Set Modul Soalan + Skema Jawapan)

Modul Amanjaya Gemilang SPM : Pendidikan Islam + Skema Jawapan

.

Item Contoh (Soalan Contoh) Pendidikan Islam SPM (Format Baharu) Mulai SPM 2021

.

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Penggal Tingkatan 5 + Jawapan (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Pertengahan Tahun Tingkatan 5 + Jawapan (K)

.

……………………………………………………………………………………

Koleksi Soalan, Latihan, Nota dan Buku Teks :

.

.

.

……………………………………………………………………………………

 * * *

……………………………………………………………………………………

516

PSV Pendidikan Seni Visual Tingkatan 5 :

.

Nota Ringkas dan Padat, Modul PSV Pendidikan Seni Visual Tingkatan 5 (SPM) (Bab 1 – Bab 8)

Modul Soalan Pendidikan Seni Visual SPM + Skema Jawapan (MKC) (Srw) [3]

.

Koleksi Soalan Percubaan SPM PSV Pendidikan Seni Visual + Skema Jawapan

Buku Teks Digital PSV Pendidikan Seni Visual KSSM Tingkatan 5

.

Contoh Soalan Kertas 1 PSV (Pendidikan Seni Visual) SPM + Jawapan (5 Set)

Modul Amanjaya Gemilang SPM : Pendidikan Seni Visual + Skema Jawapan

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Pendidikan Seni Visual SPM + Skema Jawapan (Terkini)

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Pendidikan Seni Visual (PSV) SPM + Skema Jawapan (KOLEKSI)

.

……………………………………………………………………………………………

517

Tasawwur Islam Tingkatan 5 :

.

Nota Ringkas dan Padat Tasawwur Islam Tingkatan 5 (SPM) (Bab 1 – Bab 6)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Tasawwur Islam Tingkatan 5 + Jawapan

Koleksi Modul Soalan Tasawwur Islam Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

Koleksi Soalan Percubaan SPM Tasawwur Islam + Skema Jawapan

Bahagian B Soalan Percubaan Tasawwur Islam SPM + Jawapan [2]

.

Buku Teks Digital Tasawwur Islam KSSM Tingkatan 5

Modul Intervensi Pembelajaran (MIP) Tasawwur Islam + Jawapan (Lkp) (Trg) [1]

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tasawwur Islam SPM + Skema Jawapan (Terkini)

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Tasawwur Islam + Skema Jawapan (KOLEKSI)

.

Buku Skor A+ Tasawwur Islam SPM KSSM [1]

Teknik Menjawab Soalan Tasawwur Islam SPM KSSM

Strategi Menjawab Tasawwur Islam SPM Dengan Berkesan

.

Modul Soalan Program Bimbingan Peperiksaan untuk Tasawwur Islam SPM  (7 Set Modul Soalan + Skema Jawapan)

.

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Penggal Tingkatan 5 + Jawapan (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Pertengahan Tahun Tingkatan 5 + Jawapan (K)

.

……………………………………………………………………………………

518

Bahasa Cina Tingkatan 5 :

.

Nota Ringkas, Padat, Modul Bahasa Cina Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan

Koleksi Modul Soalan Bahasa Cina Tingkatan 4, 5, SPM+ Jawapan (KSSM)

Koleksi Soalan Percubaan SPM Bahasa Cina + Skema Jawapan

.

Buku Teks Digital Bahasa Cina KSSM Tingkatan 5 

Panduan dan Teknik Menjawab Bahasa Cina SPM (1)

.

Modul Soalan PdP Bahasa Cina SPM (Menengah Atas)

Modul Soalan Program Bimbingan Peperiksaan untuk Bahasa Cina SPM  (7 Set Modul Soalan + Skema Jawapan)

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Bahasa Cina SPM + Skema Jawapan (Terkini)

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Bahasa Cina SPM + Skema Jawapan (KOLEKSI)

.

…………………………………………………………………………………

519

Bahasa Arab Tingkatan 5 :

.

Nota Ringkas, Padat, Modul Bahasa Arab Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan

Koleksi Soalan Percubaan SPM Bahasa Arab + Skema Jawapan

.

Karangan (Insyak) Bahasa Arab SPM (Tingkatan 4 dan 5)

Contoh Karangan (Insyak) Bahasa Arab Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, SPM

.

Buku Teks Digital Bahasa Arab KSSM Tingkatan 5

.

Modul Soalan SPM + Skema Jawapan (SK-2.0) : Bahasa Arab

Modul Intervensi Pembelajaran (MIP) Bahasa Arab SPM + Jawapan (Trg) [2]

Modul Intervensi Pembelajaran (MIP) Bahasa Arab SPM + Jawapan (Lkp) (Trg) [1]

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Bahasa Arab SPM + Skema Jawapan (Terkini)

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Bahasa Arab SPM + Jawapan (KOLEKSI)

.

Ringkasan Nota Nahu & Sorof Bahasa Arab SPM (KSSM)

Nota Nahu dan Sorf Bahasa Arab SPM (KSSM)

Nota Ringkas Nahu dan Sorf KSSM

.

Nota Ringkas Bahasa Arab Tingkatan 4 [2]

.

Modul Qatrul Imtiyaz Bahasa Arab SPM

Nota Kilat Bahasa Arab SPM

.

Modul Soalan Kecemerlangan Bahasa Arab SPM

Modul Soalan Gemilang Bahasa Arab SPM + Skema Jawapan (19)

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Sebenar Bahasa Arab (Kertas 1) SPM 2012 → SPM 2019 + Jawapan (Mengikut Topik)

Koleksi Soalan Peperiksaan Sebenar Bahasa Arab (Kertas 2) SPM 2012 → SPM 2019 + Jawapan (Mengikut Topik)

.

Modul Soalan Program Bimbingan Peperiksaan untuk Bahasa Arab SPM  (7 Set Modul Soalan + Skema Jawapan)

Modul Amanjaya Gemilang SPM : Bahasa Arab + Skema Jawapan

.

……………………………………………………………………………………

520

Geografi Tingkatan 5 :

.

Nota Ringkas dan Padat Geografi Tingkatan 5 (Bab 1 – Bab 10)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Geografi Tingkatan 5 + Jawapan

Koleksi Modul Soalan Geografi Tingkatan 4, 5, SPM+ Jawapan (KSSM)

.

Koleksi Soalan Percubaan SPM Geografi + Skema Jawapan

Buku Teks Digital Geografi KSSM Tingkatan 5

Jawapan Buku Teks Digital Geografi KSSM Tingkatan 5

.

Tips Menjawab Soalan Geografi SPM

Modul Skor A+ Geografi SPM (Soalan + Jawapan) (0)

Modul Soalan Program Bimbingan Peperiksaan untuk Geografi SPM  (7 Set Modul Soalan + Skema Jawapan)

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Geografi SPM + Skema Jawapan (Terkini)   

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Geografi SPM + Skema Jawapan (KOLEKSI)

.

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Penggal Tingkatan 5 + Jawapan (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Pertengahan Tahun Tingkatan 5 + Jawapan (K)

.

……………………………………………………………………………………………….

.

……………………………………………………………………………………

Koleksi Soalan, Latihan, Nota dan Buku Teks :

.

.

.

……………………………………………………………………………………

521

Pendidikan AI-Quran dan Al-Sunnah Tingkatan 5 :

.

Nota Ringkas, Padat, Modul PQS Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan

Koleksi Soalan Percubaan SPM PQS Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah + Skema Jawapan

.

Buku Teks Digital Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah KSSM Tingkatan 5

Modul Soalan Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah SPM + Skema Jawapan (MIP) (Trg) [3]

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah SPM + Skema Jawapan (Terkini)

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Pendidikan AI-Quran dan Al-Sunnah SPM + Skema Jawapan (KOLEKSI)

.

Teknik Menjawab Soalan KBAT PQS SPM : Formula K.F.C. (Kesan, Faktor, Cara) (SK)

Himpunan Latihan Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah (PQS) SPM

Modul Intervensi Pembelajaran (MIP) PQS Pendidikan AI-Quran dan Al-Sunnah SPM + Jawapan (Trg) [1]

.

Modul Soalan Program Bimbingan Peperiksaan untuk Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah SPM  (7 Set Modul Soalan + Skema Jawapan)

Modul Amanjaya Gemilang SPM : Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah + Jawapan

.

……………………………………………………………………………………………….

522

Pendidikan Syariah Islamiah Tingkatan 5 :

.

Nota Ringkas, Padat, Modul Pendidikan Syariah Islamiah Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan

Koleksi Soalan Percubaan SPM Pendidikan Syariah Islamiah + Skema Jawapan

Buku Teks Digital Pendidikan Syariah Islamiah KSSM Tingkatan 5

.

Modul Soalan Pendidikan Syariah Islamiah SPM + Skema Jawapan (MlP) (Trg) [3]

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Pendidikan Syariah Islamiah SPM + Skema Jawapan (Terkini)

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Pendidikan Syariah Islamiah SPM + Skema Jawapan (KOLEKSI)

.

Teknik Menjawab Soalan KBAT Pendidikan Syariah Islamiah SPM

Modul Soalan MIP Pendidikan Syariah Islamiah SPM + Jawapan (Trg) [1]

.

Modul Soalan Program Bimbingan Peperiksaan untuk Pendidikan Syariah Islamiah SPM (7 Set Modul Soalan + Skema Jawapan)

Modul Amanjaya Gemilang SPM : Pendidikan Syariah Islamiah + Skema Jawapan

.

……………………………………………………………………………………………….

522(a)

PJPK Pendidian Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tingkatan 5 :

Nota Ringkas dan Padat PJPK Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tingkatan 5

Buku Teks Digital PJPK Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan KSSM Tingkatan 5

.

Buku Teks Digital PJPK Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tingkatan 5 KSSM

.

……………………………………………………………………………………………..

523

Kesusasteraan Melayu Komunikatif Tingkatan 5

.

Nota, Modul, Panduan Kesusasteraan Melayu Komunikatif Tingkatan 4, 5, SPM

Koleksi Soalan Percubaan SPM Kesusasteraan Melayu Komunikatif + Skema Jawapan

.

Modul Kecemerlangan Kesusasteraan Melayu SPM : Cerpen

Modul Kecemerlangan Kesusasteraan Melayu SPM : Drama

Modul Kecemerlangan Kesusasteraan Melayu SPM : Prosa Tradisional

.

Modul Soalan SPM + Skema Jawapan (SK-2.0) : Kesusasteraan Melayu Komunikatif

Nota Cerpen Res Judicata

.

Modul Soalan Program Bimbingan Peperiksaan untuk Kesusasteraan Melayu SPM  (7 Set Modul Soalan + Skema Jawapan)

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Kesusasteraan Melayu SPM + Skema Jawapan (Terkini)

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Kesusasteraan Melayu SPM + Skema Jawapan (KOLEKSI)

.

………………………………………………………………………………………………

524

Bahasa Tamil Tingkatan 5

.

KOLEKSI Soalan Peperiksaan Percubaan Bahasa Tamil SPM + Skema Jawapan (Terkini)

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Bahasa Tamil SPM 2018 + Skema Jawapan

.

Modul Soalan Program Bimbingan Peperiksaan untuk Bahasa Tamil SPM  (6 Set Modul Soalan + Skema Jawapan)

Modul Peningkatan Prestasi Tingkatan 5 (Kedah)

.

…………………………………………………………………….

525

Asas Kelestarian Tingkatan 5

.

Modul (Nota, Soalan, Jawapan) Asas Kelestarian Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan

Buku Teks Digital Asas Kelestarian KSSM Tingkatan 5

.

Modul Soalan Asas Kelestarian SPM (Tingkatan 4, 5) (MPEI) [3]

.

Modul Soalan Program Bimbingan Peperiksaan untuk Asas Kelestarian SPM + Skema Jawapan (7 Set Modul) [18]-1

Soalan Peperiksaan Percubaan Asas Kelestarian SPM 2018 (1)

.

……………………………………………………………………………………

Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 :

.

.

……………………………………………………………………………………

526

Grafik Komunikasi Teknikal Tingkatan 5

.

Modul (Nota, Soalan, Jawapan) Grafik Komunikasi Teknikal (GKT) Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan

Buku Teks Digital Grafik Komunikasi Teknikal KSSM Tingkatan 5

.

Modul Soalan Grafik Komunikasi Teknikal SPM + Skema Jawapan (MIP) (Srw) [3]

Modul Grafik Komunikasi Teknikal SPM + Jawapan (MIP) (Trg) [1]

.

Modul Soalan SPM + Skema Jawapan (SK-2.0) : Grafik Komunikasi Teknikal

Modul Soalan MIP GKT Grafik Komunikasi Teknikal SPM + Jawapan (Trg) [1]

.

Modul Soalan Program Bimbingan Peperiksaan untuk Grafik Komunikasi Teknikal SPM + Skema Jawapan (7 Set Modul) [18]-1

Modul Pecutan Akhir Grafik Komunikasi Teknikal + Skema Jawapan

Modul G Cakna Grafik Komunikasi Teknikal (Lukisan Kejuruteraan) + Jawapan

.

…………………………………………………………………….

527

Sains Sukan Tingkatan 5

.

Nota Ringkas, Padat, Soalan Percubaan, Modul Sains Sukan Tingkatan 4, 5, SPM

Teknik Menjawab Kertas Soalan Sains Sukan SPM

Modul Soalan Sains Sukan SPM (Tingkatan 4 dan 5) (SK-2.0) (Srw) [1]

.

Buku Teks Digital Sains Sukan KSSM Tingkatan 5

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Sains Sukan SPM 2018 + Skema Jawapan

.

……………………………………………………………………

528

Sains Rumah Tangga Tingkatan 5

.

Koleksi Nota, Modul SRT Sains Rumah Tangga Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan

Koleksi Soalan Percubaan SPM SRT Sains Rumah Tangga + Skema Jawapan

.

Modul Soalan Sains Rumah Tangga SPM + Skema Jawapan (MIP) (Trg) [3]

Modul Soalan Sains Rumah Tangga SPM + Skema Jawapan (MIP) (Srw) [3]

.

Buku Teks Digital Sains Rumah Tangga KSSM Tingkatan 5

Modul Soalan SPM + Skema Jawapan (SK-2.0) : Sains Rumah Tangga

Modul Soalan MIP SRT Sains Rumah Tangga SPM + Jawapan (Trg) [1]

.

Modul Soalan Program Bimbingan Peperiksaan untuk Sains Rumah Tangga SPM + Skema Jawapan (7 Set Modul) [18]-1

.

…………………………………………………………………….

529

Pertanian Tingkatan 5

.

Koleksi Modul Soalan Pertanian Tingkatan 4, 5, SPM + Skema Jawapan

.

Buku Teks Digital Pertanian KSSM Tingkatan 5

Soalan Buku Teks Pertanian Tingkatan 5 + Jawapan

.

Modul Soalan Pertanian SPM + Skema Jawapan (MIP) (Trg) [3]

Modul Soalan Pertanian SPM + Skema Jawapan (MIP) (Srw) [3]

.

Modul Soalan SPM + Skema Jawapan (SK-2.0) : Pertanian

Modul Soalan MIP Pertanian SPM + Jawapan (Trg) [1]

.

Modul Soalan Program Bimbingan Peperiksaan untuk Pertanian SPM + Skema Jawapan (7 Set Modul) [18]

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Pertanian SPM 2018 + Skema Jawapan

.

…………………………………………………………………….

530

Reka Cipta Tingkatan 5 :

.

Nota Ringkas, Padat, Modul Reka Cipta Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan

Koleksi Soalan Percubaan SPM Reka Cipta + Skema Jawapan   

Buku Teks Digital Reka Cipta KSSM Tingkatan 5

.

Modul Soalan Reka Cipta SPM + Skema Jawapan (MIP) (Trg) [3]

Modul Soalan Reka Cipta SPM + Skema Jawapan (MIP) (Srw) [3]

Modul Soalan Reka Cipta SPM + Skema Jawapan (KC) (Srw) [2]

.

Modul Soalan SPM + Skema Jawapan (SK-2.0) : Reka Cipta

Modul Kenyalang Cemerlang Reka Cipta SPM + Jawapan

Modul Soalan MIP Reka Cipta SPM + Jawapan (Trg) [1]

.

…………………………………………………………………….

531

Al-Syariah :

.

Koleksi Soalan Percubaan Al-Syariah SPM + Jawapan [1]

Modul Intervensi Pembelajaran (MIP) Al-Syariah + Jawapan (Lkp) (Trg) [1]

.

Buku Teks Digital Al Syariah Tingkatan 5

.

…………………………………………………………………….

532

al-Lughah al-Arabiah al-Mu’asirah (LAM) :

.

al-Lughah al-Arabiah al-Mu’asirah (LAM) Tingkatan 4, 5, SPM : Soalan Percubaan, Nota, Karangan, Latihan, Modul

.

Koleksi Soalan Percubaan Al-Lughah Al-Arabiah Al-Mu’asirah (LAM) SPM + Jawapan [1]

Modul Intervensi Pembelajaran (MIP) al-Lughah al-Arabiah al-Mu’asirah + Jawapan (Trg) [1]

.

Koleksi Soalan Percubaan al-Lughah al-Arabiah al-Mu’asirah (LAM) SPM 2020  + Skema Jawapan

Soalan Peperiksaan Sebenar al-Lughah al-Arabiah al-Mu’asirah SPM 2019

.

Nota Seminar dan Bengkel al-Lughah al-Arabiah al-Mu’asirah (LAM) SMA

Lughah Arabiah Mu’asirah SMA Mumtaz SPM A+ (19)

.

Buku Teks Digital Al-Lughah Al-Arabiah Al-Mu’asirah Tingkatan 5

.

…………………………………………………………………….

533

Manahij Al-Ulum Al-Islamiah :

.

Nota Ringkas, Padat, Modul Manahij al-Ulum al-Islamiyah Tingkatan 4, 5, SPM

Nota Manahij Al-Ulum Al-Islamiah Tingkatan 4 dan 5

.

Koleksi Soalan Percubaan Manahij Al-Ulum Al-Islamiah SPM + Jawapan [1]

Modul Soalan MIP Manahij Al-Ulum Al-Islamiah SPM + Jawapan (Trg) [1]

.

Buku Teks Digital Manahij Al-Ulum Al-Islamiyah Tingkatan 5

.

…………………………………………………………………….

534

Usul Al-Din :

.

Koleksi Soalan Percubaan Usul Al-Din SPM + Jawapan [1]

Modul Soalan MIP Usul Al-Din SPM + Jawapan (Trg) [1]

.

Buku Teks Digital Usul al-Din Tingkatan 5

.

…………………………………………………………………….

535

Kesusasteraan Cina :

.

Modul Soalan Kesusasteraan Cina SPM (TTV2) (Prk) [2]

.

…………………………………………………………………….

536

Sains Tambahan :

.

Koleksi Modul Soalan Sains Tambahan Tingkatan 4, 5, SPM

.

Buku Teks Digital Sains Tambahan Tingkatan 5 KSSM

Jawapan Buku Teks Digital Sains Tambahan Tingkatan 5 KSSM

Buku Teks Digital Sains Tambahan Tingkatan 5 KSSM (dalam Bahasa Inggeris) (Additional Science Textbook Form 5 KSSM)

.

…………………………………………………………………….

537

Al-Adab wa Al-Balaghah

.

Bank Soalan Percubaan SPM al-Adab wa al-Balaghah + Skema Jawapan (Koleksi)

Koleksi Soalan Percubaan Al-Adab wa Al-Balaghah SPM + Jawapan [1]

Modul Intervensi Pembelajaran (MIP) Al-Adab wa Al-Balaghah SPM + Jawapan (Trg) [1]

.

Buku Teks Digital Adab Wa BalaGhah Tingkatan 5

.

…………………………………………………………………….

538

Kesusasteraan Tamil :

.

Modul Kesusasteraan Tamil SPM + Skema Jawapan (SMKRM) [2]

.

…………………………………………………………………….

539

Bahasa Iban :

.

Modul Soalan Bahasa Iban SPM + Skema Jawapan (MIP) (Srw) [3]

Modul Soalan SPM + Skema Jawapan (SK-2.0) : Bahasa Iban

Buku Teks Digital Bahasa Iban Tingkatan 5 KSSM

.

………………………………………………………………………………………………..

Koleksi Nota Ringkas Mengikut Tingkatan :

.

.

………………………………………………………………………………………………..

Subjek-Subjek SPM Yang Lain :

.

Modul Soalan MIP Hifz Al-Quran SPM + Jawapan (Trg) [1]

Buku Teks Digital Daftar Hifz Tingkatan 4 dan 5

.

Modul Intervensi Pembelajaran (MIP) KKQ (Trg) [1]

.

Modul Intervensi Pembelajaran (MIP) Maharat Al-Quran + Jawapan (Lkp) Trg) [1]

Buku Teks Digital Maharat Al-Quran Tingkatan 5

.

…………………………………………………………………………………………

Buku-Buku Teks KSSM Tingkatan 5 Yang Lain :

.

Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 5 (Lima)

.

…………………………………………………………………………………………….

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM + Skema Jawapan (Semua Mata Pelajaran)

.

………………………………………………………………………………………

Koleksi Item Contoh (Soalan Contoh) Semua Subjek SPM (Format Baharu Mulai Tahun 2021)

Koleksi Item Contoh (Soalan Contoh) Semua Subjek SPM (Format Baharu Mulai Tahun 2021)

.

…………………………………………………………………………………………..

Format Baharu Soalan Peperiksaan SPM bagi 35 Subjek Mulai Tahun 2021

Format Baharu Soalan Peperiksaan SPM bagi 35 Subjek Mulai Tahun 2021

.

………………………………………………………………………………………….

Kupasan Mutu Jawapan Soalan Sebenar SPM 

.

……………………………………………………………………………………………

Gred dan Julat Markah Untuk Tingkatan 4 dan 5

.

…………………………………………………………………………………………………..

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang.

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   Telegram Group blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

.

Terima Kasih kerana membaca post ini.

.

4 thoughts on “→ SPM 2024, Tingkatan 5 (Tahun 2024): Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek”

Write a Comment