You dont have javascript enabled! Please enable it!

→ → < Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 >

→ → < Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 >

.

→ → < Bahan-Bahan Rujukan Penting untuk SPM, PT3, STPM, MUET, Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 >

.

→ → < Koleksi Buku Teks Digital KSSR Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 >

.

→ → < Koleksi Karangan Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris (English Essays), Bahasa Arab: PT3, SPM, STPM, MUET, Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 >

.

→ → → ★ Join / Follow Facebook dan Telegram Blog Ini

.

→ Tingkatan 4: Soalan, Nota, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

.

Kertas Soalan Peperiksaan, Ujian, Pertengahan Tahun, Akhir Tahun, KBAT, Karangan, Novel, Buku Teks Tingkatan 4 Tahun 2021.

KSSM. Teknik Menjawab. Kupasan Mutu Jawapan, Soalan KBAT, Soalan Sebenar Peperiksaan SPM. Koleksi Nota, Modul, Latihan. Bahasa Melayu (BM), Bahasa Inggeris (English), Sejarah, Matematik (Mathematics), Biologi (Biology), Fizik (Physics), Kimia (Chemistry), Matematik Tambahan (Additional Mathematics), Prinsip Perakaunan, Sains (Science).

Pendidikan Islam, Pendidikan Moral, Bahasa Malaysia, Perniagaan, Ekonomi, Pendidikan Seni Visual (PSV), Tasawwur Islam, Geografi, Bahasa Arab, Bahasa Cina, Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah (PQS), Pendidikan Syariah Islamiah, Kesusasteraan Melayu, Sains Komputer, Sains Rumah Tangga, Bahasa Tamil, Sains Sukan, Grafik Komunikasi Teknikal, Pertanian, Reka Cipta, Asas Kelestarian.

Calon wajib menduduki semua kertas peperiksaan bagi mata pelajaran yang didaftar. Calon yang tidak dapat menduduki mana-mana kertas peperiksaan bertulis atau melaksanakan ujian lisan khusus calon persendirian akan dianggap TIDAK HADIR bagi mata pelajaran berkenaan. Calon yang tidak dapat menduduki atau tidak hadir sesuatu kertas peperiksaan dikehendaki mengemukakan dokumen sokongan seperti surat perakuan doktor atau surat kebenaran khas Pengarah Peperiksaan.

.

Tingkatan 4 (Tahun 2021)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

SPM 2020, SPM 2019, SPM 2018

* * *

Untuk

.

.

KOLEKSI Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2020, SPM 2019, SPM 2018 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

.

………………………………………………………………………………………………

Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 4 :

.

.

Juga Disediakan :

[ Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 4 Mata Pelajaran Elektif Teknikal (MPET) ]

[ Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 4 Mata Pelajaran Aliran Kemahiran (MPAK) ]

.

[ Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 4 Pendidikan Khas ]

[ Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 4 Sekolah Seni Malaysia (SSeM) ]

…………………………………………………………………………………………….

.

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2020 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2019 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2018 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

.

………………………………………………………………………………………………..

Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 :

.

.

………………………………………………………………………………………

Bahan-Bahan Rujukan Penting dan Berguna untuk Subjek-Subjek Utama

.

Bahan-Bahan Rujukan Penting dan Berguna untuk Subjek-Subjek Utama SPM, PT3, Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6.

.

………………………………………………………………………………………

Bahasa Melayu Tingkatan 4 :

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Bahasa Melayu SPM + Skema Jawapan (Terkini)

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Bahasa Melayu SPM + Jawapan (KOLEKSI)

Koleksi (Bank) Soalan Peperiksaan Sebenar SPM Tahun Lepas

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Melayu Tingkatan 4 + Jawapan

Buku Teks Digital Bahasa Melayu Tingkatan 4 KSSM

Jawapan Buku Teks Bahasa Melayu KSSM Tingkatan 4

Bahasa Melayu : Novel-Novel Tingkatan 4, 5 (SPM)

.

Bahasa Melayu Tingkatan 4, 5 (SPM) : Pantun, Syair, Sajak, Cerpen, Drama, Prosa Tradisional (A).

Karangan Pilihan Untuk Bahasa Melayu (BM) SPM

Contoh Karangan Bahasa Melayu (BM) SPM (Tingkatan 4, 5): Koleksi (5)

.

Karangan Berpandukan Rangsangan Bahasa Melayu (BM) SPM (Tingkatan 4, 5).

Nota-Nota Tatabahasa dan Kesalahan Tatabahasa Bahasa Melayu (K)

.

Penggunaan Peribahasa, Cogan Kata, Pantun, Kata Hikmat dalam Penulisan Karangan Bahasa Melayu

Peribahasa Bahasa Melayu (BM) : Maksud dan Contoh Ayat (K)

.

Teknik Menjawab Soalan 2(b) Kertas 2 Bahasa Melayu SPM

.

Teknik Merumuskan Karangan Bahasa Melayu SPM

Teknik Membuat Rumusan Bahasa Melayu SPM

Modul Rumusan Bahasa Melayu SPM + Skema Jawapan

Tips Menulis Ulasan Bahasa Melayu SPM + Contoh Jawapan Ulasan

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Bahasa Melayu (BM) Tingkatan 4

.

…………………………………………………………………………………………….

Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 4 :

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Bahasa Inggeris SPM + Skema Jawapan (Terkini)

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Bahasa Inggeris SPM + Skema Jawapan (KOLEKSI)

Koleksi (Bank) Soalan Peperiksaan Sebenar SPM Tahun Lepas

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 4 + Jawapan

Buku Teks Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 4 KSSM

Contoh Karangan Bahasa Inggeris SPM (BI) / SPM English Essays (1)

.

SPM Bahasa Inggeris : Contoh Karangan (English Essays)

English Grammar Notes + Common Errors In English

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 4

.

…………………………………………………………………………………………….

Sejarah Tingkatan 4 :

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Sejarah SPM + Skema Jawapan (Terkini)

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Sejarah SPM + Jawapan (KOLEKSI)

Koleksi (Bank) Soalan Peperiksaan Sebenar SPM Tahun Lepas

.

Nota Ringkas dan Padat Sejarah Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1 – Bab 10)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Sejarah Tingkatan 4 + Jawapan

Modul Lengkap Sejarah Tingkatan 4 dan 5 (SPM) + Jawapan

.

Buku Teks Digital Sejarah KSSM Tingkatan 4

Jawapan Buku Teks Digital Sejarah Tingkatan 4

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Sejarah Tingkatan 4

.

…………………………………………………………………………………………….

Koleksi Soalan: Ujian + Peperiksaan Pertengahan Tahun + Peperiksaan Akhir Tahun

.

.

……………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………

Matematik (Mathematics) Tingkatan 4 :

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Matematik SPM + Skema Jawapan (Terkini)

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Matematik SPM + Jawapan (KOLEKSI)

Koleksi (Bank) Soalan Peperiksaan Sebenar SPM Tahun Lepas

,

Nota Padat dan Ringkas Matematik Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1- Bab 10)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Matematik (Mathematics) Tingkatan 4 + Jawapan

.

Buku Teks Digital Matematik KSSM Tingkatan 4

Jawapan Buku Teks Matematik KSSM Tingkatan 4

Buku Teks Digital Matematik KSSM Tingkatan 4 (dalam Bahasa Inggeris) (DLP Mathematics Form 4)

Jawapan Buku Teks Matematik (dalam Bahasa Inggeris) KSSM Tingkatan 4

.

Teknik Menjawab Soalan Matematik SPM

Tips Skor Kertas 1 Matematik SPM

Notes and Formulae SPM Mathematics (Nota dan Formula)

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Matematik (Mathematics) Tingkatan 4

.

…………………………………………………………………………………………….

Sains (Science) Tingkatan 4 :

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Sejarah SPM + Skema Jawapan (Terkini)

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Sains + Skema Jawapan (KOLEKSI)

Koleksi (Bank) Soalan Peperiksaan Sebenar SPM Tahun Lepas

.

Nota Ringkas dan Padat Sains Tingkatan 5 dan 4 (SPM) (dalam BM dan English)

Nota Ringkas dan Padat Sains Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1 – Bab 12)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Sains (Science) Tingkatan 4 + Jawapan

.

Buku Teks Digital Sains KSSM Tingkatan 4

Jawapan Buku Teks Digital Sains KSSM Tingkatan 4

Buku Teks Digital Sains KSSM Tingkatan 4 (dalam Bahasa Inggeris) (DLP Science Form 4)

Jawapan Buku Teks Sains (dalam Bahasa Inggeris) KSSM Tingkatan 4

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Sains (Science) Tingkatan 4

.

…………………………………………………………………………………………….

Matematik Tambahan (Additional Mathematics) Tingkatan 4 :

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Matematik Tambahan SPM + Skema Jawapan (Terkini)

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Matematik Tambahan SPM + Jawapan (KOLEKSI)

Koleksi (Bank) Soalan Peperiksaan Sebenar SPM Tahun Lepas

.

Nota Ringkas dan Padat Matematik Tambahan Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1 – Bab 10)

Form 4, 5 Additional Mathematics (SPM) Note, Module, Exercise, Answer)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Matematik Tambahan (Additional Mathematics) Tingkatan 4 + Jawapan

.

Buku Teks Digital Matematik Tambahan KSSM Tingkatan 4

Jawapan Buku Teks Matematik Tambahan KSSM Tingkatan 4

Buku Teks Digital Matematik Tambahan KSSM Tingkatan 4 (dalam Bahasa Inggeris) (DLP Additional Mathematics Form 4)

.

Formula Wajib Hafal Matematik Tambahan SPM

SPM Additional Mathematics Formulae

Form 5 Additional  Mathematics Formulae

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Matematik Tambahan (Additional Mathematics) Tingkatan 4

.

………………………………………………………………………………………….

Koleksi Soalan : Ujian, Peperiksaan Pertengahan Tahun, Peperiksaan Akhir Tahun

.

.

………………………………………………………………………………………………

Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 :

.

.

……………………………………………………………………………………

Kimia (Chemistry) Tingkatan 4 :

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Kimia SPM + Skema Jawapan (Terkini)

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Kimia SPM + Skema Jawapan (KOLEKSI)

Koleksi (Bank) Soalan Peperiksaan Sebenar SPM Tahun Lepas

.

Nota Ringkas dan Padat Kimia Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1 – Bab 8)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Kimia (Chemistry) Tingkatan 4 + Jawapan 

.

Buku Teks Digital Kimia KSSM Tingkatan 4

Jawapan Buku Teks Kimia KSSM Tingkatan 4

Buku Teks Digital Kimia KSSM Tingkatan 4 (dalam Bahasa Inggeris) (DLP Chemistry Form 4)

Jawapan Buku Teks Kimia (dalam Bahasa Inggeris) KSSM Tingkatan 4

.

Tips dan Panduan Menjawab Kimia SPM

Koleksi Soalan Mengeskperimen dalam Kimia Tingkatan 4 dan Tingkatan 5

Kimia – Senarai Definisi

Chemistry – List Of Definition

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Kimia (Chemistry) Tingkatan 4

.

…………………………………………………………………………………………….

Fizik (Physics) Tingkatan 4 :

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Fizik SPM + Skema Jawapan (Terkini)

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Fizik SPM + Skema Jawapan (KOLEKSI)

Koleksi (Bank) Soalan Peperiksaan Sebenar SPM Tahun Lepas

.

Nota Ringkas dan Padat Fizik Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1 – Bab 6)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Fizik (Physics) Tingkatan 4 + Jawapan  

.

Buku Teks Digital Fizik KSSM Tingkatan 4

Jawapan Buku Teks Digital Fizik KSSM Tingkatan 4

Buku Teks Digital Fizik KSSM Tingkatan 4 (dalam Bahasa Inggeris) (DLP Physics Form 4)

.

Nota Ringkas dan Padat Fizik SPM (Tingkatan 4 dan 5)

Nota Revisi Berfokus Fizik SPM (Tingkatan 4 dan 5)

Nota Fizik SPM : Esei Gelombang (Essay Waves)

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Fizik (Physics) Tingkatan 4

.

………………………………………………………………………………………….

Biologi (Biology) Tingkatan 4 :

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Biologi SPM + Skema Jawapan (Terkini)

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Biologi SPM + Skema Jawapan (KOLEKSI)

Koleksi (Bank) Soalan Peperiksaan Sebenar SPM Tahun Lepas

.

Nota Ringkas dan Padat Biologi Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1 – Bab 15)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Biologi (Biology) Tingkatan 4 + Jawapan

.

Buku Teks Digital Biologi KSSM Tingkatan 4

Jawapan Buku Teks Digital Biologi KSSM Tingkatan 4

Buku Teks Digital Biologi KSSM Tingkatan 4 (dalam Bahasa Inggeris) (DLP Biology Form 4)

Jawapan Buku Teks Biologi (dalam Bahasa Inggeris) KSSM Tingkatan 4

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Biologi (Biology) Tingkatan 4

.

………………………………………………………………………………………….

Koleksi Soalan : Ujian, Peperiksaan Pertengahan Tahun, Peperiksaan Akhir Tahun

.

.

……………………………………………………………………………………………..

 * * *

……………………………………………………………………………………

Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 :

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Prinsip Perakaunan SPM + Skema Jawapan (Terkini)

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Prinsip Perakaunan SPM + Skema Jawapan (KOLEKSI)

Koleksi (Bank) Soalan Peperiksaan Sebenar SPM Tahun Lepas

.

Nota Padat dan Ringkas Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1 – Bab 9)

Buku Teks Digital Prinsip Perakaunan KSSM Tingkatan 4

Jawapan Buku Teks Prinsip Perakaunan KSSM Tingkatan 4

.

Nota Persamaan Perakauanan (Prinsip Perakaunan Tingkatan 4)

e-Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4

.

Nota Prinsip Perakauan Tingkatan 4 (9 Modul)

Formula Prinsip Perakaunan SPM

Kamus Prinsip Perakaunan

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Prinsip Perakaunan Tingkatan 4

.

……………………………………………………………………………………………

Ekonomi Tingkatan 4 :

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Ekonomi SPM + Skema Jawapan (Terkini)

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Ekonomi SPM + Skema Jawapan (KOLEKSI)

Koleksi (Bank) Soalan Peperiksaan Sebenar SPM Tahun Lepas

.

Nota Ringkas dan Padat Ekonomi Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1 – Bab 4)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Ekonomi Tingkatan 4 + Jawapan

Buku Teks Digital Ekonomi KSSM Tingkatan 4

Jawapan Buku Teks Ekonomi KSSM Tingkatan 4

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Ekonomi Tingkatan 4

.

…………………………………………………………………………………

Perniagaan Tingkatan 4 :

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Perniagaan SPM + Skema Jawapan (Terkini)

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Perniagaan SPM + Skema Jawapan (KOLEKSI)

Koleksi (Bank) Soalan Peperiksaan Sebenar SPM Tahun Lepas

.

Nota Ringkas dan Padat Perniagaan Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1 – Bab 4)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Perniagaan Tingkatan 4 + Jawapan

Buku Teks Digital Perniagaan KSSM Tingkatan 4

Jawapan Buku Teks Perniagaan KSSM Tingkatan 4

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Perniagaan Tingkatan 4

.

………………………………………………………………………………………….

Koleksi Soalan : Ujian, Peperiksaan Pertengahan Tahun, Peperiksaan Akhir Tahun

.

.

……………………………………………………………………………………………..

Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 :

.

.

……………………………………………………………………………………

Pendidikan Islam Tingkatan 4 :

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Pendidikan Islam SPM + Skema Jawapan (Terkini)

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Pendidikan Islam SPM + Skema Jawapan (KOLEKSI)

Koleksi (Bank) Soalan Peperiksaan Sebenar SPM Tahun Lepas

.

Nota Lengkap Pendidikan Islam Tingkatan 4 (SPM), Soalan Topikal + Skema

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Pendidikan Islam Tingkatan 4 + Jawapan

Buku Teks Digital Pendidikan Islam KSSM Tingkatan 4

.

Teknik Menjawab dan Tips Pendidikan Islam SPM

Modul Peta Minda Tokoh Tingkatan 4 dan 5 Pendidikan Islam SPM

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Pendidikan Islam Tingkatan 4

.

……………………………………………………………………………………

Pendidikan Moral Tingkatan 4 :

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Pendidikan Moral SPM + Skema Jawapan (Terkini)

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Pendidikan Moral SPM + Skema Jawapan (KOLEKSI)

Koleksi (Bank) Soalan Peperiksaan Sebenar SPM Tahun Lepas

.

Nota Ringkas, Padat, Modul Pendidikan Moral Tingkatan 4, 5, SPM

Teknik Menjawab dan Skor Pendidikan Moral SPM

Tips dan Teknik Menjawab Pendidikan Moral Moral SPM

.

Buku Teks Digital Pendidikan Moral KSSM Tingkatan 4

Jawapan Buku Teks Digital Pendidikan Moral KSSM Tingkatan 4

.

Contoh Laporan Kerja Amal Pendidikan Moral (Tingkatan 4 dan 5)

Nota Ringkas Pendidikan Moral Tingkatan 4 dan 5 (SPM)

Panduan Kerja Kursus / Folio Pendidikan Moral SPM

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Pendidikan Moral Tingkatan 4

.

…………………………………………………………………………………………

PSV Pendidikan Seni Visual Tingkatan 4 :

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Pendidikan Seni Visual SPM + Skema Jawapan (Terkini)

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Pendidikan Seni Visual (PSV) SPM + Skema Jawapan (KOLEKSI)

Koleksi (Bank) Soalan Peperiksaan Sebenar SPM Tahun Lepas

.

Koleksi Nota, Modul, Soalan Pendidikan Seni Visual (PSV) SPM + Jawapan

Buku Teks Digital Pendidikan Seni Visual (PSV) KSSM Tingkatan 4

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : PSV Pendidikan Seni Visual Tingkatan 4

.

……………………………………………………………………………………………

Koleksi Soalan, Latihan, Nota dan Buku Teks :

.

.

.

……………………………………………………………………………………

 * * *

……………………………………………………………………………………

Tasawwur Islam Tingkatan 4 :

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tasawwur Islam SPM + Skema Jawapan (Terkini)

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Tasawwur Islam + Skema Jawapan (KOLEKSI)

.

Nota Ringkas dan Padat Tasawwur Islam Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1 – Bab 13)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Tasawwur Islam Tingkatan 4 + Jawapan

Buku Teks Digital Tasawwur Islam KSSM Tingkatan 4

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Tasawwur Islam Tingkatan 4

.

……………………………………………………………………………………

Pendidikan AI-Quran dan Al-Sunnah Tingkatan 4 :

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah SPM + Skema Jawapan (Terkini)

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Pendidikan AI-Quran dan Al-Sunnah SPM + Skema Jawapan (KOLEKSI)

Koleksi (Bank) Soalan Peperiksaan Sebenar SPM Tahun Lepas

.

KBAT PQS SPM : Formula Kenal Pasti K.F.C. (Kesan, Faktor, Cara)

Dalil Mudah Ingat Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah (PQS)

.

Himpunan Latihan Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah (PQS) SPM

Buku Teks Digital Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah KSSM Tingkatan 4

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah Tingkatan 4

.

……………………………………………………………………………………

Pendidikan Syariah Islamiah Tingkatan 4 :

,

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Pendidikan Syariah Islamiah SPM + Skema Jawapan (Terkini)

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Pendidikan Syariah Islamiah SPM + Skema Jawapan (KOLEKSI)

.

Koleksi Nota Pendidikan Syariah Islamiah (Tingkatan 4 dan 5)

Buku Teks Digital Pendidikan Syariah Islamiah Tingkatan 4

.

Nota Ayat Hukum Hadis Tingkatan 4 dan 5 (Pendidikan Syariah Islamiah)

Dalil-Dalil KBAT Pendidikan Syariah Islamiah – Quran

Nota Pendidikan Syariah Islamiah Tingkatan 4 – Muamalat

Nota Ringkas Pendidikan Syariah Islam Tingkatan 4 (1)

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Pendidikan Syariah Islamiah Tingkatan 4

……………………………………………………………………………………………….

.

……………………………………………………………………………………

Koleksi Soalan, Latihan, Nota dan Buku Teks :

.

.

.

……………………………………………………………………………………

PJPK Pendidian Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tingkatan 4 :

Nota Ringkas dan Padat PJPK Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tingkatan 4

Buku Teks Digital PJPK Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan KSSM Tingkatan 4

.

………………………………………………………………………………………………

Geografi Tingkatan 4 :

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Geografi SPM + Skema Jawapan (Terkini)   

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Geografi SPM + Skema Jawapan (KOLEKSI)

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Geografi Tingkatan 4 + Jawapan

Buku Teks Digital Geografi KSSM Tingkatan 4

Jawapan Buku Teks Geografi KSSM Tingkatan 4

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Geografi Tingkatan 4

.

………………………………………………………………………………………………

Sains Komputer Tingkatan 4 :

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Sains Komputer SPM + Skema Jawapan (Terkini)

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Sains Komputer SPM + Skema Jawapan (KOLEKSI)

Koleksi (Bank) Soalan Peperiksaan Sebenar SPM Tahun Lepas

.

Buku Teks Digital Sains Komputer KSSM Tingkatan 4

Jawapan Buku Teks Sains Komputer KSSM Tingkatan 4

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Sains Komputer Tingkatan 4

.

………………………………………………………………………………………….

Koleksi Soalan : Ujian, Peperiksaan Pertengahan Tahun, Peperiksaan Akhir Tahun

.

.

……………………………………………………………………………………………..

Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 :

.

.

……………………………………………………………………………………

Bahasa Arab Tingkatan 4 :

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Bahasa Arab SPM + Skema Jawapan (Terkini)

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Bahasa Arab SPM + Jawapan (KOLEKSI)

.

Contoh-Contoh Karangan (Insyak) Bahasa Arab PT3 / SPM

Buku Teks Digital Bahasa Arab KSSM Tingkatan 4 

Jawapan Buku Teks Bahasa Arab KSSM Tingkatan 4

.

Modul Qatrul Imtiyaz Bahasa Arab SPM

Nota Kilat Bahasa Arab SPM

Modul Kecemerlangan Bahasa Arab SPM

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Bahasa Arab Tingkatan 4

.

……………………………………………………………………………………

Bahasa Cina Tingkatan 4 :

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Bahasa Cina SPM + Skema Jawapan (Terkini)

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Bahasa Cina SPM + Skema Jawapan (KOLEKSI)

.

Bahasa Cina SPM (Tingkatan 4 & 5) : Soalan Percubaan, Nota, Karangan, Teknik Menjawab …(PB)

Tips dan Teknik Menjawab Bahasa Cina SPM

Buku Teks Digital Bahasa Cina KSSM Tingkatan 4 

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Bahasa Cina Tingkatan 4

.

……………………………………………………………………………………

Reka Cipta Tingkatan 4 :

Koleksi Nota Ringkas dan Padat Reka Cipta SPM

Buku Teks Digital Reka Cipta KSSM Tingkatan 4

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Reka Cipta Tingkatan 4

.

…………………………………………………………………………………………

.

Kesusasteraan Melayu Tingkatan 4

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Kesusasteraan Melayu SPM + Skema Jawapan (Terkini)

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Kesusasteraan Melayu SPM + Skema Jawapan (KOLEKSI)

.

Kesusasteraan Melayu Tingkatan Tingkatan 4, 5, SPM : Soalan, Nota, Latihan, Modul … (PB)

Modul Soalan Peperiksaan Kesusasteraan Melayu SPM + Skema Jawapan

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Kesusasteraan Melayu Tingkatan 4 dan 5 (SPM)

.

……………………………………………………………………………………………..

Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 :

.

.

……………………………………………………………………………………

Koleksi Soalan, Latihan, Nota dan Buku Teks :

.

.

.

……………………………………………………………………………………

Buku-Buku Teks KSSM Tingkatan 4 Yang Lain :

.

Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 4 (Empat)

.

……………………………………………………………………………………

Sains Rumah Tangga Tingkatan 4

.

Buku Teks Digital Sains Rumah Tangga KSSM Tingkatan 4

.

Modul Soalan Peperiksaan Sains Rumah Tangga SPM + Skema Jawapan

.

…………………………………………………………………….

Bahasa Tamil Tingkatan 4

.

KOLEKSI Soalan Peperiksaan Percubaan Bahasa Tamil SPM + Skema Jawapan (Terkini)

.

Buku Teks Digital Bahasa Tamil KSSM Tingkatan 4

.

Modul Soalan Peperiksaan Bahasa Tamil SPM + Skema Jawapan

.

…………………………………………………………………….

Sains Sukan Tingkatan 4

.

Buku Teks Digital Sains Sukan KSSM Tingkatan 4

.

…………………………………………………………………….

Grafik Komunikasi Teknikal Tingkatan 4

.

Modul Lengkap Grafik Komunikasi Teknikal (GKT) Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan

Buku Teks Digital Grafik Komunikasi Teknikal KSSM Tingkatan 4

.

Modul Soalan Peperiksaan Grafik Komunikasi Teknikal SPM + Skema Jawapan

Modul Pecutan Akhir Grafik Komunikasi Teknikal + Skema Jawapan

.

…………………………………………………………………….

Pertanian Tingkatan 4

.

Buku Teks Digital Pertanian KSSM Tingkatan 4

.

Modul Soalan Pertanian untuk SPM + Skema Jawapan

.

…………………………………………………………………….

Asas Kelestarian Tingkatan 4

.

Buku Teks Digital Asas Kelestarian KSSM Tingkatan 4

.

Modul Soalan Peperiksaan Asas Kelestarian SPM + Skema Jawapan

.

……………………………………………………………………………………

Gred dan Julat Markah Untuk Tingkatan 4 dan 5

.

……………………………………………………………………………………………….

.

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang.

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

.

Terima Kasih kerana membaca post ini.

Baca Post-Post mengikut SUBJEK dan KATEGORI

.

3 thoughts on “→ Tingkatan 4: Soalan, Nota, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek”

Write a Comment

error: Alert: Content is protected !!