.

Tahniah ! Syabas ! Sila Lihat → → Senarai Nama Calon Cemerlang SPM 2023

.

→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Jawapan, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Nota Ringkas Semua Subjek Mengikut Tingkatan dan Subjek

.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → SPM 2024, Tingkatan 5 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

→ Tingkatan 4 (Tahun 2024): Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

.

Tingkatan 4 (Tahun 2024): Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

Koleksi Kertas Soalan Peperiksaan Percubaan, Ujian, Pertengahan Tahun, Akhir Tahun, UASA, Ramalan, Karangan, Novel, Buku Teks. KBAT. KSSM. Tingkatan 4.

Bahasa Melayu BM, Matematik, Sejarah, Bahasa Inggeris, Kimia, Matematik Tambahan, Fizik, Biologi, Sains, Prinsip Perakaunan, Pendidikan Islam (PAI), Pendidikan Moral. Contoh Karangan. Paper. Kertas 1 2 3 4.

Perniagaan, Ekonomi, Pendidikan Seni Visual (PSV), Tasawwur Islam, Geografi, Bahasa Arab, Bahasa Cina, Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah (PQS), Pendidikan Syariah Islamiah, Sains Komputer, Sains Rumah Tangga, Bahasa Tamil.

.

Ujian Bertutur (Lisan) , Mendengar Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Ujian Amali Sains, Kimia, Fizik, Biologi, Sains Tambahan. 

English, Mathematics, Additional Mathematics, Add Maths, Addmath, Biology, Physics, Chemistry, Science, Additional Science.

Kesusasteraan Melayu Komunikatif, Sains Sukan, Grafik Komunikasi Teknikal, Pertanian, Reka Cipta, Asas Kelestarian, Sains Tambahan, EST, Al-Syariah, al-Lughah al-Arabiah al-Mu’asirah (LAM), Manahij Al-Ulum Al-Islamiah, al-Adab wa al-Balaghah, Usul Al-Din, Pertanian, Kesusasteraan Cina, Kesusasteraan Tamil, Bahasa Iban.

…………………………………………………………………………………………..

.

.

Tingkatan 4 (Tahun 2024)

……………………………………………………………………………………………

SPM 2023, SPM 2022, SPM 2021

* * *

Untuk

KOLEKSI Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, SPM 2022, SPM 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

.

………………………………………………………………………………………………

Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 4 :

.

.

Juga Disediakan :

[ Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 4 Mata Pelajaran Elektif Teknikal (MPET) ]

[ Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 4 Mata Pelajaran Aliran Kemahiran (MPAK) ]

.

[ Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 4 Pendidikan Khas ]

[ Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 4 Sekolah Seni Malaysia (SSeM) ]

…………………………………………………………………………………………….

.

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2020 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2019 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2018 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

.

………………………………………………………………………………………………..

Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 :

.

.

………………………………………………………………………………………

Bahan-Bahan Rujukan Penting dan Berguna untuk Subjek-Subjek Utama

.

Bahan-Bahan Rujukan Penting dan Berguna untuk Subjek-Subjek Utama SPM, Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6.

.

………………………………………………………………………………………

401

Bahasa Melayu Tingkatan 4 :

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Melayu (BM) Tingkatan 4 + Jawapan

Koleksi Modul Soalan Bahasa Melayu (BM) Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

Ujian Lisan/Bertutur Bahasa Melayu SPM: Contoh Soalan, Jawapan, Ramalan, Tips, Cara Menjawab, Isi-isi Penting (PU)

Ujian Lisan/Bertutur Bahasa Melayu SPM: Tips, Panduan, Peringatan

Peribahasa/Ungkapan Menarik untuk Ujian Bertutur/Lisan SPM Bahasa Melayu Berdasarkan Tema

.

Contoh Karangan Pilihan Untuk Bahasa Melayu (BM) SPM (Tingkatan 4, 5)

Nota-Nota Tatabahasa dan Kesalahan Tatabahasa Bahasa Melayu (K)

Nota Ringkas Isi-Isi Karangan / Rangka Karangan (PU)

.

KOLEKSI Soalan Peperiksaan Percubaan SPM + Skema Jawapan (Semua Subjek) (Terkini)

.

Penukaran Bahasa Melayu Klasik kepada Bahasa Melayu Standard (PU)

Item Contoh (Soalan Contoh) Bahasa Melayu (BM) SPM (Format Baharu) Mulai SPM 2021

.

Novel Leftenan Adnan Wira Bangsa (K4): Sinopsis, Tema, Persoalan, Nilai, Pengajaran …

Novel Pantai Kasih (K5): Sinopsis, Tema, Persoalan, Nilai, Pengajaran, Watak …

Novel Jendela Menghadap Jalan (K4): Sinopsis, Tema, Persoalan, Nilai, Pengajaran …

Novel Di Sebalik Dinara (K4): Sinopsis, Tema, Persoalan, Nilai, Pengajaran, Watak …

.

Buku Teks Digital Bahasa Melayu Tingkatan 4 KSSM

Jawapan Buku Teks Bahasa Melayu KSSM Tingkatan 4

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Bahasa Melayu SPM + Skema Jawapan (Terkini)

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Bahasa Melayu SPM + Jawapan (KOLEKSI)

Koleksi (Bank) Soalan Peperiksaan Sebenar SPM Tahun Lepas

.

Teknik Menjawab Bahasa Melayu (BM) SPM (Kertas 1 dan 2) KSSM (PU)

.

Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan Bahasa Melayu (BM) SPM (Tingkatan 4, 5)

Karangan Bahasa Melayu SPM, Tingkatan 4, 5 (KSSM)

.

Maksud Peribahasa dalam Buku Teks Bahasa Melayu (BM) KSSM Tingkatan 4 dan 5 (PU)

Penggunaan Peribahasa Dalam Karangan Bahasa Melayu Mengikut Tema (PU)

.

Teknik Merumuskan Karangan Bahasa Melayu SPM

Teknik Membuat Rumusan Bahasa Melayu SPM

Modul Rumusan Bahasa Melayu SPM + Skema Jawapan (0)

Tips Menulis Ulasan Bahasa Melayu SPM + Contoh Jawapan Ulasan

.

Bahasa Melayu Tingkatan 4, 5 (SPM) : Pantun, Syair, Sajak, Cerpen, Drama, Prosa Tradisional (A)

.

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Penggal Tingkatan 5 + Jawapan (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Pertengahan Tahun Tingkatan 5 + Jawapan (K)

.

…………………………………………………………………………………………….

402

Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 4 :

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 4 + Jawapan

English Speaking Test SPM: Contoh Soalan, Jawapan, Ramalan, Tips, Panduan, Isi-isi Penting (PU)

Koleksi Modul Soalan Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

English Grammar (Tatabahasa Bahasa Inggeris): Notes, Exercises + Common Errors In English

.

Contoh Karangan Bahasa Inggeris SPM (BI) / SPM English Essays (Form 4, 5)

SPM Bahasa Inggeris : Contoh Karangan (English Essays) Form 4, 5

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Bahasa Inggeris SPM + Skema Jawapan (Terkini)

.

Bahasa Inggeris SPM (Kertas 2) : How To Write An Email + Model Answer (TTV2) (Prk) [2]

Bahasa Inggeris SPM (Kertas 2) : Guided Writing (TTV2) (Prk) [2]

Bahasa Inggeris SPM (Kertas 2) : Extended Writing + Answers (TTV2) (Prk) [2]

.

Teknik Menjawab Soalan Bahasa Inggeris SPM (English)

Idioms Based On Themes / Situations

My Mini Book Of Idioms – A Collection of Idioms

.

English Grammar Notes (Nota Tatabahasa Bahasa Inggeris)

Quick Revision Notes on Basic English Grammar (Tatabahasa Bahasa Inggeris)

.

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Bahasa Inggeris SPM + Skema Jawapan (KOLEKSI)

Koleksi (Bank) Soalan Peperiksaan Sebenar SPM Tahun Lepas

Soalan, Latihan, Nota Bahasa Inggeris Sekolah Menengah + Jawapan

.

Buku Teks Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 4 KSSM

.

Modul Bahasa Inggeris SPM (Directed Writing & Continuous Writing) (0)

Mini Module – SPM English Descriptive Writing

Bahasa Inggeris SPM (A+ Compilation)

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 4

.

…………………………………………………………………………………………….

403

Sejarah Tingkatan 4 :

.

Nota Ringkas dan Padat Sejarah Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1 – Bab 10)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Sejarah Tingkatan 4 + Jawapan

.

Koleksi Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

Soalan Sejarah Tingkatan 4, 5, SPM (Objektif, Esei, Struktur) + Jawapan (KSSM)

Soalan KBAT Sejarah Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (PU)

.

400+ Kata-Kata Kunci Penting Sejarah Tingkatan 4, 5, SPM (Shifu Sejarah)

Bahan Bantu Ingat Sejarah SPM – Kaedah Akronim, Teknik Cerita, Pantun

Teknik Akronim Sejarah Tingkatan 4 (SPM)

.

Nota Akronim Sejarah Tingkatan 4, 5 (SPM) (KSSM) [2]

Kamus Istilah Penting Sejarah Mengikut Bab Tingkatan 4 (KSSM) [3]

.

Koleksi Soalan Percubaan Sejarah SPM + Skema Jawapan (Mengikut Bab) Tingkatan 4 [2]

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Sejarah SPM + Skema Jawapan (Terkini)

.

NOTA CUKUP MAKAN Sejarah SPM KSSM (Tingkatan 4)

Latih Tubi Pecutan Akhir Sejarah SPM KSSM + Jawapan (Tingkatan 4) (CY)

Koleksi Soalan Esei Sejarah SPM (Tingkatan 4, 5) + Jawapan [1]

.

Buku Teks Digital Sejarah KSSM Tingkatan 4

Jawapan Buku Teks Digital Sejarah Tingkatan 4

.

Teknik / Tips / Panduan / Strategi Menjawab Sejarah SPM Kertas 1 dan 2 (PU)

Cara Menjawab Soalan KBAT Sejarah SPM (6 Langkah)

.

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Sejarah SPM + Jawapan (KOLEKSI)

Koleksi (Bank) Soalan Peperiksaan Sebenar SPM Tahun Lepas

.

Item Contoh (Soalan Contoh) Sejarah SPM (Format Baharu) Mulai SPM 2021.

.

Himpunan Soalan Peperiksaan Sebenar Sejarah + Jawapan

Koleksi Soalan Peperiksaan Sebenar Sejarah Kertas 1 (Ikut Bab) + Jawapan

.

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Penggal Tingkatan 5 + Jawapan (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Pertengahan Tahun Tingkatan 5 + Jawapan (K)

.

…………………………………………………………………………………………….

Koleksi Soalan: Ujian + Peperiksaan Pertengahan Tahun + Peperiksaan Akhir Tahun

.

.

……………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………

404

Matematik (Mathematics) Tingkatan 4 :

.

Nota Ringkas dan Padat Matematik Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1- Bab 10)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Matematik (Mathematics) Tingkatan 4 + Jawapan

.

Koleksi Modul Matematik (Mathematics) Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

Buku Teks Digital Matematik KSSM Tingkatan 4

Jawapan Buku Teks Matematik KSSM Tingkatan 4

Buku Teks Digital Matematik KSSM Tingkatan 4 (dalam Bahasa Inggeris) (DLP Mathematics Form 4)

Jawapan Buku Teks Matematik (dalam Bahasa Inggeris) KSSM Tingkatan 4

.

KOLEKSI Soalan Peperiksaan Percubaan SPM + Skema Jawapan (Semua Subjek) (Terkini)

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Matematik SPM + Skema Jawapan (Terkini)

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Matematik SPM + Jawapan (KOLEKSI)

Koleksi (Bank) Soalan Peperiksaan Sebenar SPM Tahun Lepas

.

Latihan Soalan Matematik Tingkatan 4 + Jawapan (10 Set) (PLB) (PP) [3]

Soalan Ujian Kertas 1 dan Kertas 2 Matematik SPM (Disusun Mengikut Topik)

.

Nota Ringkas dan Padu Tingkatan 4 (KSSM)

Teknik Menjawab Matematik SPM KSSM (LZS) [1]

Teknik Menjawab Soalan Matematik SPM

Tips Skor Kertas 1 Matematik SPM

.

Contoh Soalan Matematik SPM KSSM + Jawapan (dengan Langkah Penyelesaian)

Koleksi Soalan Percubaan Matematik SPM Mengikut Topik + Jawapan (Tingkatan 4, 5) [3]

.

Ujian / Latih Tubi Matematik SPM Kertas 1 + Jawapan (Ikut Topik) [1]

Ujian / Latih Tubi Matematik SPM Kertas 2 + Jawapan (Ikut Topik) [1]

.

Modul Matematik SPM (Modul Minimum Adequate Syllabus Matematik) (0)

Latihan Soalan Matematik SPM Kertas 1 + Jawapan (Liveworksheets) (4 Set)

.

Notes and Formulae SPM Mathematics (Nota dan Formula)

Formula dan Rumus Matematik SPM

Nota Ringkas Koleksi Formula Matematik Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5

.

Cara Menggunakan Kalkulator Sainstifik (untuk Matematik)

.

Nota Ringkas Matematik SPM KSSM (Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5) (IA)

Item/ Soalan Contoh Matematik SPM Format Baharu Mulai SPM 2021

.

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Penggal Tingkatan 4 + Jawapan (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Pertengahan Tahun Tingkatan 4 + Jawapan (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 4 + Jawapan (K)

.

…………………………………………………………………………………………….

405

Matematik Tambahan (Additional Mathematics) Tingkatan 4 :

.

Nota Ringkas dan Padat Matematik Tambahan Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1 – Bab 10)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Matematik Tambahan (Additional Mathematics) Tingkatan 4 + Jawapan

.

Koleksi Modul Soalan Matematik Tambahan (Additional Mathematics) Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

Form 4, 5 Additional Mathematics (SPM) (Note, Module, Exercise, Answer)

.

KOLEKSI Soalan Peperiksaan Percubaan SPM + Skema Jawapan (Semua Subjek) (Terkini)

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Matematik Tambahan SPM + Skema Jawapan (Terkini)

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Matematik Tambahan SPM + Jawapan (KOLEKSI)

Koleksi (Bank) Soalan Peperiksaan Sebenar SPM Tahun Lepas

.

Koleksi Pembuktian Matematik Tambahan SPM (Tingkatan 4, 5) KSSM (V3)

Koleksi Soalan KBAT Matematik Tambahan (Additional Mathematics) + Skema Jawapan (Answers / Marking Scheme)

.

Koleksi Soalan Percubaan Matematik Tambahan SPM Mengikut Topik + Jawapan (Tingkatan 4) [3]

Soalan Percubaan Matematik Tambahan SPM Mengikut Topik (Tingkatan 4) + Jawapan [2]

.

Buku Teks Digital Matematik Tambahan KSSM Tingkatan 4

Jawapan Buku Teks Matematik Tambahan KSSM Tingkatan 4

Buku Teks Digital Matematik Tambahan KSSM Tingkatan 4 (dalam Bahasa Inggeris) (DLP Additional Mathematics Form 4)

.

Formula Wajib Hafal Matematik Tambahan SPM

SPM Additional Mathematics Formulae

.

Nota Ulang Kaji Pantas Kertas 1 Matematik Tambahan SPM

Ringkasan Nota Matematik Tambahan (Additional Mathematics Notes)

Nota Padat Matematik Tambahan (Additional Mathematics) SPM

.

Nota Peta Minda Visual – Notes Addmath Form 4 KSSM (dalam English)

Nota Peta Minda Visual – Nota Matematik Tambahan Tingkatan 4 KSSM (dalam BM)

.

Item Contoh (Soalan Contoh) Matematik Tambahan (Additional Mathematics) SPM (Format Baharu) Mulai SPM 2021

Koleksi Nota dan Latihan Matematik Tambahan Tingkatan 5 (SPM) (2)

.

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Penggal Tingkatan 4 + Jawapan (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Pertengahan Tahun Tingkatan 4 + Jawapan (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 4 + Jawapan (K)

.

………………………………………………………………………………………….

Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 :

.

.

……………………………………………………………………………………

406

Kimia (Chemistry) Tingkatan 4 :

.

Nota Ringkas dan Padat Kimia Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1 – Bab 8)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Kimia (Chemistry) Tingkatan 4 + Jawapan 

.

Koleksi Modul Kimia (Chemistry) Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

KOLEKSI Soalan Peperiksaan Percubaan SPM + Skema Jawapan (Semua Subjek) (Terkini)

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Kimia SPM + Skema Jawapan (Terkini)

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Kimia SPM + Skema Jawapan (KOLEKSI)

Koleksi (Bank) Soalan Peperiksaan Sebenar SPM Tahun Lepas

.

Buku Teks Digital Kimia KSSM Tingkatan 4

Jawapan Buku Teks Kimia KSSM Tingkatan 4

Buku Teks Digital Kimia KSSM Tingkatan 4 (dalam Bahasa Inggeris) (DLP Chemistry Form 4)

Jawapan Buku Teks Kimia (dalam Bahasa Inggeris) KSSM Tingkatan 4

.

Soalan-Soalan Selalu Ditanya Dalam Kimia SPM

Tips dan Panduan Menjawab Kimia SPM

.

Kimia (Tingkatan 4 dan 5) – Senarai Definisi

Chemistry (Form 4 and 5) – List Of Definition

.

Latihan Soalan Kertas 1 Kimia SPM (Disusun Mengikut Topik) (Tingkatan 4 dan Tingkatan 5) (0)

.

Important Diagrams in SPM Chemistry Experiments

Modul Nota Super Ringkas Kimia SPM (Eksperimen Kimia)

Koleksi Soalan Mengeskperimen dalam Kimia Tingkatan 4 dan Tingkatan 5

.

Item Contoh (Soalan Contoh) Kimia SPM (Format Baharu) Mulai SPM 2021

.

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Penggal Tingkatan 4 + Jawapan (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Pertengahan Tahun Tingkatan 4 + Jawapan (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 4 + Jawapan (K)

.

…………………………………………………………………………………………….

407

Fizik (Physics) Tingkatan 4 :

.

Nota Ringkas dan Padat Fizik Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1 – Bab 6)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Fizik (Physics) Tingkatan 4 + Jawapan  

.

Koleksi Modul Soalan Fizik (Physics) Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

KOLEKSI Soalan Peperiksaan Percubaan SPM + Skema Jawapan (Semua Subjek) (Terkini)

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Fizik SPM + Skema Jawapan (Terkini)

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Fizik SPM + Skema Jawapan (KOLEKSI)

Koleksi (Bank) Soalan Peperiksaan Sebenar SPM Tahun Lepas

.

Buku Teks Digital Fizik KSSM Tingkatan 4

Jawapan Buku Teks Digital Fizik KSSM Tingkatan 4

Buku Teks Digital Fizik KSSM Tingkatan 4 (dalam Bahasa Inggeris) (DLP Physics Form 4)

.

Koleksi Soalan Percubaan Fizik SPM + Jawapan dan Langkah Penyelesaian [3]

Fizik Tingkatan 4, 5, SPM: Formula, Format, Konsep, Definisi, Implikasi, Istilah, Hukum, Prinsip [3]

.

Koleksi Soalan Percubaan Fizik Kertas 1 SPM + Jawapan (Mengikut Bab Tingkatan 4, 5) [3]

Koleksi Soalan Percubaan Fizik Kertas 1 SPM Mengikut Bab [1]

.

Modul Fizik SPM (Tingkatan 4) + Skema Jawapan [1]

Modul Kertas 3 Fizik SPM + Skema Jawapan (MK) (Sab) [1]

Modul Practical Phy-Skill Fizik SPM (Panduan Amali Fizik SPM)

.

Kompilasi Soalan Esei Fizik Tingkatan 4 dan 5 (SPM)

Nota Padat Fizik SPM (Formula, Definisi, Hukum, Eksperimen)

Koleksi Definisi, Makna, Istilah, Formula Fizik SPM

.

Physics SPM – Examination Tips and Notes (0)

Physics SPM Towards A+ (Paper 1, Paper 2) (0)

Important Notes For Physics SPM (Paper 1)

.

Item Contoh (Soalan Contoh) Fizik SPM (Format Baharu) Mulai SPM 2021

.

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Penggal Tingkatan 4 + Jawapan (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Pertengahan Tahun Tingkatan 4 + Jawapan (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 4 + Jawapan (K)

.

…………………………………………………………………………………………..

408

Biologi (Biology) Tingkatan 4 :

.

Nota Ringkas dan Padat Biologi Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1 – Bab 15)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Biologi (Biology) Tingkatan 4 + Jawapan

.

Koleksi Modul Soalan Biologi (Biology) Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

Modul Biologi SPM (Tingkatan 4) + Skema Jawapan

.

Soalan Percubaan Biologi SPM Mengikut Bab (Tingkatan 4) + Jawapan [2]

.

Buku Teks Digital Biologi KSSM Tingkatan 4

Jawapan Buku Teks Digital Biologi KSSM Tingkatan 4

Buku Teks Digital Biologi KSSM Tingkatan 4 (dalam Bahasa Inggeris) (DLP Biology Form 4)

Jawapan Buku Teks Biologi (dalam Bahasa Inggeris) KSSM Tingkatan 4

.

KOLEKSI Soalan Peperiksaan Percubaan SPM + Skema Jawapan (Semua Subjek) (Terkini)

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Biologi SPM + Skema Jawapan (Terkini)

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Biologi SPM + Skema Jawapan (KOLEKSI)

Koleksi (Bank) Soalan Peperiksaan Sebenar SPM Tahun Lepas

.

Teknik Menjawab Biologi Kertas 2 Biologi SPM

Teknik Menjawab Biologi Kertas 3 Biologi SPM

.

Soalan Esei Biologi SPM + Skema Jawapan (SPMnetic)

Soalan Esei Biologi SPM + Skema Jawapan (Tingkatan 4 dan 5) (SPMnetic)

Nota Pecutan Akhir Kertas 3 Biologi SPM

.

Biology SPM – Notes To Be Mastered

Biology SPM – Examination Tips and Notes (0)

.

Item Contoh (Soalan Contoh) Biologi SPM (Format Baharu) Mulai SPM 2021

.

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Penggal Tingkatan 4 + Jawapan (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Pertengahan Tahun Tingkatan 4 + Jawapan (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 4 + Jawapan (K)

.

………………………………………………………………………………………….

409

Sains (Science) Tingkatan 4 :

.

Nota Ringkas dan Padat Sains Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1 – Bab 12)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Sains (Science) Tingkatan 4 + Jawapan

Koleksi Modul Soalan Sains Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

Nota Ringkas dan Padat Sains Tingkatan 5 dan 4 (SPM) (dalam BM dan English)

Soalan Sains Tingkatan 4 + Jawapan (dalam Bahasa Melayu)

.

Buku Teks Digital Sains KSSM Tingkatan 4

Jawapan Buku Teks Digital Sains KSSM Tingkatan 4

Buku Teks Digital Sains KSSM Tingkatan 4 (dalam Bahasa Inggeris) (DLP Science Form 4)

Jawapan Buku Teks Sains (dalam Bahasa Inggeris) KSSM Tingkatan 4

.

KOLEKSI Soalan Peperiksaan Percubaan SPM + Skema Jawapan (Semua Subjek) (Terkini).

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Sains SPM + Skema Jawapan (Terkini)

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Sains + Skema Jawapan (KOLEKSI)

Koleksi (Bank) Soalan Peperiksaan Sebenar SPM Tahun Lepas

.

Latihan Soalan Sains Tingkatan 4 + Jawapan (Bab 1–12) (PLB) (PP) [3]

.

Modul Teknik Menjawab Soalan Sains SPM [3]

Contoh Soalan Sains SPM (Teori & KBKK) + Skema Jawapan

Teknik Menjawab Kertas 2 Sains SPM (KSSM) [1]

Teknik Menjawab Soalan Kertas 2 Sains SPM

.

Item Contoh (Soalan Contoh) Sains SPM (Format Baharu) Mulai SPM 2021

.

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Penggal Tingkatan 4 + Jawapan (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Pertengahan Tahun Tingkatan 4 + Jawapan (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 4 + Jawapan (K)

.

…………………………………………………………………………………………….

410

Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 :

.

Nota Padat dan Ringkas Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1 – Bab 9)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 + Jawapan

Koleksi Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

Buku Teks Digital Prinsip Perakaunan KSSM Tingkatan 4

Jawapan Buku Teks Prinsip Perakaunan KSSM Tingkatan 4

.

Koleksi Soalan Prinsip Perakaunan SPM Tingkatan 4 + Jawapan (Mengikut Topik) (q)

Modul Topikal Latih Tubi Berfokus Prinsip Perakauan SPM+ Jawapan (Joh) [1]

.

KOLEKSI Soalan Peperiksaan Percubaan SPM + Skema Jawapan (Semua Subjek) (Terkini)

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Prinsip Perakaunan SPM + Skema Jawapan (Terkini)

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Prinsip Perakaunan SPM + Skema Jawapan (KOLEKSI)

Koleksi (Bank) Soalan Peperiksaan Sebenar SPM Tahun Lepas

.

Koleksi Soalan Prinsip Perakaunan SPM Tingkatan 4 + Jawapan (Mengikut Topik) (q)

Modul Topikal Latih Tubi Berfokus Prinsip Perakauan SPM+ Jawapan (Joh) [1]

.

Teknik Menjawab Soalan Prinsip Perakaunan SPM (Kertas 1, Kertas 2) [3]

Modul Ulang Kaji Kendiri Prinsip Perakaunan SPM (Contoh + Jawapan Langkah Demi Langkah) (CL) [1]

Modul Kuasai Pelarasan Prinsip Perakaunan SPM (CL) [1]

.

Nota Persamaan Perakauanan (Prinsip Perakaunan Tingkatan 4)

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 (9 Modul)

.

Formula Prinsip Perakaunan SPM (Tingkatan 4 dan 5)

Kamus Prinsip Perakaunan

.

Modul Soalan Program Bimbingan Peperiksaan untuk Prinsip Perakaunan SPM + Skema Jawapan (7 Set Modul) [18]-1

Modul Soalan Amanjaya Gemilang SPM : Prinsip Perakaunan + Skema Jawapan

.

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Penggal Tingkatan 4 + Jawapan (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Pertengahan Tahun Tingkatan 4 + Jawapan (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 4 + Jawapan (K)

.

……………………………………………………………………………………………

 * * *

……………………………………………………………………………………

411

Perniagaan Tingkatan 4 :

.

Nota Ringkas dan Padat Perniagaan Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1 – Bab 4)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Perniagaan Tingkatan 4 + Jawapan

Koleksi Modul Soalan Perniagaan Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

Buku Teks Digital Perniagaan KSSM Tingkatan 4

Jawapan Buku Teks Perniagaan KSSM Tingkatan 4

.

KOLEKSI Soalan Peperiksaan Percubaan SPM + Skema Jawapan (Semua Subjek) (Terkini)

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Perniagaan SPM + Skema Jawapan (Terkini)

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Perniagaan SPM + Skema Jawapan (KOLEKSI)

Koleksi (Bank) Soalan Peperiksaan Sebenar SPM Tahun Lepas

.

Perniagaan SPM Kertas 1 Tingkatan 4 (0) :

Bab 1 – (50 soalan)

Bab 2 – (40 soalan)

Bab 3 – (40 soalan)

.

Modul Soalan Program Bimbingan Peperiksaan untuk Perniagaan SPM + Skema Jawapan (6 Set Modul) [18]-1

Modul Soalan Amanjaya Gemilang SPM : Perniagaan + Skema Jawapan

.

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Penggal Tingkatan 4 + Jawapan (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Pertengahan Tahun Tingkatan 4 + Jawapan (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 4 + Jawapan (K)

.

………………………………………………………………………………………….

412

Ekonomi Tingkatan 4 :

.

Nota Ringkas dan Padat Ekonomi Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1 – Bab 4)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Ekonomi Tingkatan 4 + Jawapan

Koleksi Modul Soalan Ekonomi Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

Buku Teks Digital Ekonomi KSSM Tingkatan 4

Jawapan Buku Teks Ekonomi KSSM Tingkatan 4

.

Koleksi Soalan Percubaan Ekonomi Kertas 1 SPM [0]

.

KOLEKSI Soalan Peperiksaan Percubaan SPM + Skema Jawapan (Semua Subjek) (Terkini)

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Ekonomi SPM + Skema Jawapan (Terkini)

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Ekonomi SPM + Skema Jawapan (KOLEKSI)

Koleksi (Bank) Soalan Peperiksaan Sebenar SPM Tahun Lepas

.

Formula Bijak Ekonomi Tingkatan 4

Modul Aktiviti Pintar Bestari Ekonomi Tingkatan 4

Jawapan Modul Aktiviti Pintar Bestari Ekonomi Tingkatan 4

Nota Akhir Ekonomi SPM (19)

.

Latihan Ekonomi Tingkatan 4 + Jawapan (g)

.

Modul Soalan Program Bimbingan Peperiksaan untuk Ekonomi SPM + Skema Jawapan (7 Set Modul) [18]-1 

Modul Soalan Amanjaya Gemilang SPM : Ekonomi + Skema Jawapan

.

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Penggal Tingkatan 4 + Jawapan (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Pertengahan Tahun Tingkatan 4 + Jawapan (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 4 + Jawapan (K)

.

…………………………………………………………………………………

413

Pendidikan Moral Tingkatan 4 :

.

Nota Ringkas dan Padat Pendidikan Moral Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1 – Bab 12)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Pendidikan Moral Tingkatan 4 + Jawapan

Koleksi Modul Soalan Pendidikan Moral Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM) 

.

Buku Teks Digital Pendidikan Moral KSSM Tingkatan 4

Jawapan Buku Teks Digital Pendidikan Moral KSSM Tingkatan 4

.

KOLEKSI Soalan Peperiksaan Percubaan SPM + Skema Jawapan (Semua Subjek) (Terkini)

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Pendidikan Moral SPM + Skema Jawapan (Terkini)

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Pendidikan Moral SPM + Skema Jawapan (KOLEKSI)

Koleksi (Bank) Soalan Peperiksaan Sebenar SPM Tahun Lepas

.

Bahan Bacaan Pendidikan Moral SPM KSSM (Bahagian B) (VTS) [1]

Bahan Bacaan Pendidikan Moral SPM KSSM (Bahagian C) (VTS) [1]

.

Bahan Seminar Last Minute Pendidikan Moral SPM (CZ) [1]

.

Teknik Menjawab dan Skor Pendidikan Moral SPM

Tips dan Teknik Menjawab Pendidikan Moral Moral SPM

Nota Teknik Menjawab dan Skor A+ Pendidikan Moral SPM (0)

.

100 Soalan Esei Pendidikan Moral SPM + Cadangan Jawapan (0)

96 Soalan Strukturi Pendidikan Moral SPM + Cadangan Jawapan (0)

Soalan Gerak Gempur Pendidikan Moral SPM + Jawapan (Per)

.

Modul Soalan Program Bimbingan Peperiksaan untuk Pendidikan Moral SPM  (7 Set Modul Soalan + Skema Jawapan)

Modul Amanjaya Gemilang SPM : Pendidikan Moral + Skema Jawapan

.

Contoh Laporan Kerja Amal Pendidikan Moral (Tingkatan 4 dan 5)

Panduan Kerja Kursus / Folio Pendidikan Moral SPM

.

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Penggal Tingkatan 4 + Jawapan (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Pertengahan Tahun Tingkatan 4 + Jawapan (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 4 + Jawapan (K)

.

…………………………………………………………………………………………

414

Sains Komputer Tingkatan 4 :

.

Nota Ringkas dan Padat Sains Komputer Tingkatan 4 (Bab 1 – Bab 3)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Sains Komputer Tingkatan 4 + Jawapan

Koleksi Modul Soalan Sains Komputer Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

Koleksi Soalan Percubaan Sains Komputer SPM + Jawapan [3]

Modul Expert Sains Komputer SPM (Tingkatan 4, 5) + Jawapan

.

Nota Ringkasan Buku Teks Sains Komputer Tingkatan 4

Buku Teks Digital Sains Komputer KSSM Tingkatan 4

Jawapan Buku Teks Sains Komputer KSSM Tingkatan 4

.

Nota Sains Komputer SPM (Tingkatan 4) [0]

Modul Soalan Program Bimbingan Peperiksaan untuk Sains Komputer SPM + Skema Jawapan (7 Set Modul) [18]-1

.

KOLEKSI Soalan Peperiksaan Percubaan SPM + Skema Jawapan (Semua Subjek) (Terkini)

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Sains Komputer SPM + Skema Jawapan (Terkini)

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Sains Komputer SPM + Skema Jawapan (KOLEKSI)

Koleksi (Bank) Soalan Peperiksaan Sebenar SPM Tahun Lepas

.

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Penggal Tingkatan 4 + Jawapan (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Pertengahan Tahun Tingkatan 4 + Jawapan (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 4 + Jawapan (K)

.

………………………………………………………………………………………….

415

Pendidikan Islam Tingkatan 4 :

.

Nota Ringkas dan Padat Pendidikan Islam Tingkatan 4 (SPM), Soalan Topikal + Jawapan

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Pendidikan Islam Tingkatan 4 + Jawapan

Koleksi Modul Soalan Pendidikan Islam Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

Item Contoh (Soalan Contoh) Pendidikan Islam SPM (Format Baharu) Mulai SPM 2021

Buku Teks Digital Pendidikan Islam KSSM Tingkatan 4

.

KOLEKSI Soalan Peperiksaan Percubaan SPM + Skema Jawapan (Semua Subjek) (Terkini)

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Pendidikan Islam SPM + Skema Jawapan (Terkini)

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Pendidikan Islam SPM + Skema Jawapan (KOLEKSI)

Koleksi (Bank) Soalan Peperiksaan Sebenar SPM Tahun Lepas

.

Teknik Menjawab dan Tips Pendidikan Islam SPM KSSM (PU)

.

Pecutan Akhir Pendidikan Islam SPM : Focus – Bidang Al Quran [1]

Pecutan Akhir Pendidikan Islam SPM : Focus – Bidang Hadis [1]

Pecutan Akhir Pendidikan Islam SPM : Focus – Bidang Akidah [1]

Pecutan Akhir Pendidikan Islam SPM : Focus – Soalan KBAT & Tips Menjawab Dengan Berkesan [1]

.

Soalan-Soalan KBAT Pendidikan Islam SPM KSSM : Soalan + Jawapan

Nota Tokoh Pendidikan Islam SPM (Tingkatan 4 dan 5) 

.

Definisi Lengkap Pendidikan Islam SPM (Tingkatan 4 dan 5)

Kompilasi Maksud Pendidikan Islam SPM (Tingkatan 4 dan 5)

Istilah-Istilah Pendidikan Islam SPM (Tingkatan 4 dan 5) (1)

.

Istilah-Istilah Pendidikan Islam SPM (Tingkatan 4 dan 5) (3)

Kamus Istilah Pendidikan Islam SPM (UMZ)

.

Modul Peta Minda Tokoh Tingkatan 4 dan 5 Pendidikan Islam SPM

Modul Soalan KBAT Pendidikan Islam SPM + Jawapan (0)

Nota Intensif Istilah Pendidikan Islam SPM

.

Nota Tudingan Pendidikan Islam SPM (Soalan + Jawapan) (1) (0)

Nota Tudingan Pendidikan Islam SPM (Soalan + Jawapan) (2) (0)

Nota Tudingan (Ringkas) Pendidikan Islam SPM (0)

.

Modul Soalan Latih Tubi Pendidikan Islam SPM + Skema Jawapan (1)

Nota Pendidikan Islam SPM (Modul Mudah) (1) (0)

Nota Pendidikan Islam SPM (Modul Mudah) (2) (0)

.

Modul Kecemerlangan Pendidikan Islam SPM (19)

Modul Soalan Program Bimbingan Peperiksaan untuk Pendidikan Islam SPM  (7 Set Modul Soalan + Skema Jawapan)

Modul Amanjaya Gemilang SPM : Pendidikan Islam + Skema Jawapan

.

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Penggal Tingkatan 4 + Jawapan (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Pertengahan Tahun Tingkatan 4 + Jawapan (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 4 + Jawapan (K)

.

……………………………………………………………………………………

Koleksi Soalan, Latihan, Nota dan Buku Teks :

.

.

.

……………………………………………………………………………………

 * * *

……………………………………………………………………………………

416

PSV Pendidikan Seni Visual Tingkatan 4 :

.

Nota Ringkas dan Padat, Modul PSV Pendidikan Seni Visual Tingkatan 4, (SPM) (Bab 1 – Bab 9)

Modul Soalan Pendidikan Seni Visual SPM + Skema Jawapan (MKC) (Srw) [3]

Buku Teks Digital Pendidikan Seni Visual (PSV) KSSM Tingkatan 4

.

Contoh Soalan Kertas 1 PSV (Pendidikan Seni Visual) SPM + Jawapan (5 Set)

Modul Amanjaya Gemilang SPM : Pendidikan Seni Visual + Skema Jawapan

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Pendidikan Seni Visual SPM + Skema Jawapan (Terkini)

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Pendidikan Seni Visual (PSV) SPM + Skema Jawapan (KOLEKSI)

Koleksi (Bank) Soalan Peperiksaan Sebenar SPM Tahun Lepas

.

……………………………………………………………………………………………

Koleksi Soalan, Latihan, Nota dan Buku Teks :

.

.

.

……………………………………………………………………………………

 * * *

……………………………………………………………………………………

417

Tasawwur Islam Tingkatan 4 :

.

Nota Ringkas dan Padat Tasawwur Islam Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1 – Bab 13)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Tasawwur Islam Tingkatan 4 + Jawapan

Koleksi Modul Soalan Tasawwur Islam Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

Buku Teks Digital Tasawwur Islam KSSM Tingkatan 4

Modul Intervensi Pembelajaran (MIP) Tasawwur Islam + Jawapan (Lkp) (Trg) [1]

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tasawwur Islam SPM + Skema Jawapan (Terkini)

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Tasawwur Islam + Skema Jawapan (KOLEKSI)

.

Buku Skor A+ Tasawwur Islam SPM KSSM [1]

Teknik Menjawab Soalan Tasawwur Islam SPM KSSM

Strategi Menjawab Tasawwur Islam SPM Dengan Berkesan

.

Modul Soalan Program Bimbingan Peperiksaan untuk Tasawwur Islam SPM  (7 Set Modul Soalan + Skema Jawapan)

.

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Penggal Tingkatan 5 + Jawapan (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Pertengahan Tahun Tingkatan 5 + Jawapan (K)

.

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Penggal Tingkatan 4 + Jawapan (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Pertengahan Tahun Tingkatan 4 + Jawapan (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 4 + Jawapan (K)

.

……………………………………………………………………………………

418

Bahasa Cina Tingkatan 4 :

.

Nota Ringkas, Padat, Modul Bahasa Cina Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan

Koleksi Modul Soalan Bahasa Cina Tingkatan 4, 5, SPM+ Jawapan (KSSM)

.

Buku Teks Digital Bahasa Cina KSSM Tingkatan 4 

Panduan dan Teknik Menjawab Bahasa Cina SPM (1)

.

Modul Soalan PdP Bahasa Cina SPM (Menengah Atas)

Modul Soalan Program Bimbingan Peperiksaan untuk Bahasa Cina SPM  (7 Set Modul Soalan + Skema Jawapan)

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Bahasa Cina SPM + Skema Jawapan (Terkini)

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Bahasa Cina SPM + Skema Jawapan (KOLEKSI)

.

……………………………………………………………………………………

419

Bahasa Arab Tingkatan 4 :

.

Nota, Modul Bahasa Arab Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan

Karangan (Insyak) Bahasa Arab SPM (Tingkatan 4 dan 5)

Contoh Karangan (Insyak) Bahasa Arab Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, SPM

.

Buku Teks Digital Bahasa Arab KSSM Tingkatan 4 

Jawapan Buku Teks Bahasa Arab KSSM Tingkatan 4

.

Nota Ringkas Bahasa Arab Tingkatan 4 [2]

.

Ringkasan Nota Nahu & Sorof Bahasa Arab SPM (KSSM)

Nota Nahu dan Sorf Bahasa Arab SPM (KSSM)

Nota Ringkas Nahu dan Sorf KSSM

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Bahasa Arab SPM + Skema Jawapan (Terkini)

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Bahasa Arab SPM + Jawapan (KOLEKSI)

.

Modul Soalan SPM + Skema Jawapan (SK-2.0) : Bahasa Arab

Modul Intervensi Pembelajaran (MIP) Bahasa Arab SPM + Jawapan (Trg) [2]

Modul Intervensi Pembelajaran (MIP) Bahasa Arab SPM + Jawapan (Lkp) (Trg) [1]

.

Modul Qatrul Imtiyaz Bahasa Arab SPM

Nota Kilat Bahasa Arab SPM

.

Modul Soalan Kecemerlangan Bahasa Arab SPM

Modul Soalan Gemilang Bahasa Arab SPM + Skema Jawapan (19)

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Sebenar Bahasa Arab (Kertas 1) SPM 2012 → SPM 2019 + Jawapan (Mengikut Topik)

Koleksi Soalan Peperiksaan Sebenar Bahasa Arab (Kertas 2) SPM 2012 → SPM 2019 + Jawapan (Mengikut Topik)

.

Modul Soalan Program Bimbingan Peperiksaan untuk Bahasa Arab SPM  (7 Set Modul Soalan + Skema Jawapan)

Modul Amanjaya Gemilang SPM : Bahasa Arab + Skema Jawapan

.

……………………………………………………………………………………

420

Geografi Tingkatan 4 :

.

Nota Ringkas dan Padat Geografi Tingkatan 4 (Bab 1 – Bab 15)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Geografi Tingkatan 4 + Jawapan

Koleksi Modul Soalan Geografi Tingkatan 4, 5, SPM+ Jawapan (KSSM)

.

Buku Teks Digital Geografi KSSM Tingkatan 4

Jawapan Buku Teks Geografi KSSM Tingkatan 4

.

Tips Menjawab Soalan Geografi SPM

Modul Skor A+ Geografi SPM (Soalan + Jawapan) (0)

Modul Soalan Program Bimbingan Peperiksaan untuk Geografi SPM  (7 Set Modul Soalan + Skema Jawapan)

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Geografi SPM + Skema Jawapan (Terkini)   

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Geografi SPM + Skema Jawapan (KOLEKSI)

.

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Penggal Tingkatan 4 + Jawapan (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Pertengahan Tahun Tingkatan 4 + Jawapan (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 4 + Jawapan (K)

.

……………………………………………………………………………………………….

.

……………………………………………………………………………………

Koleksi Soalan, Latihan, Nota dan Buku Teks :

.

.

.

……………………………………………………………………………………

421

Pendidikan AI-Quran dan Al-Sunnah Tingkatan 4 :

.

Nota Ringkas, Padat, Modul PQS Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan

Buku Teks Digital Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah KSSM Tingkatan 4

.

Modul Soalan Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah SPM + Skema Jawapan (MIP) (Trg) [3]

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah SPM + Skema Jawapan (Terkini)

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Pendidikan AI-Quran dan Al-Sunnah SPM + Skema Jawapan (KOLEKSI)

.

Teknik Menjawab Soalan KBAT PQS SPM : Formula K.F.C. (Kesan, Faktor, Cara) (SK)

Himpunan Latihan Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah (PQS) SPM

Modul Intervensi Pembelajaran (MIP) PQS Pendidikan AI-Quran dan Al-Sunnah SPM + Jawapan (Trg) [1]

.

Modul Soalan Program Bimbingan Peperiksaan untuk Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah SPM  (7 Set Modul Soalan + Skema Jawapan)

Modul Amanjaya Gemilang SPM : Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah + Jawapan

.

……………………………………………………………………………………

422

Pendidikan Syariah Islamiah Tingkatan 4 :

.

Nota Ringkas, Padat, Modul Pendidikan Syariah Islamiah Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan

Buku Teks Digital Pendidikan Syariah Islamiah Tingkatan 4

.

Modul Soalan Pendidikan Syariah Islamiah SPM + Skema Jawapan (MlP) (Trg) [3]

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Pendidikan Syariah Islamiah SPM + Skema Jawapan (Terkini)

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Pendidikan Syariah Islamiah SPM + Skema Jawapan (KOLEKSI)

.

Teknik Menjawab Soalan KBAT Pendidikan Syariah Islamiah SPM

Modul Soalan MIP Pendidikan Syariah Islamiah SPM + Jawapan (Trg) [1]

.

Modul Soalan Program Bimbingan Peperiksaan untuk Pendidikan Syariah Islamiah SPM (7 Set Modul Soalan + Skema Jawapan)

Modul Amanjaya Gemilang SPM : Pendidikan Syariah Islamiah + Skema Jawapan

.

……………………………………………………………………………………………….

422(a)

PJPK Pendidian Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tingkatan 4 :

Nota Ringkas dan Padat PJPK Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tingkatan 4

Buku Teks Digital PJPK Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan KSSM Tingkatan 4

.

……………………………………………………………………………………………..

423

Kesusasteraan Melayu Komunikatif Tingkatan 4

.

Nota, Modul, Panduan Kesusasteraan Melayu Tingkatan 4, 5, SPM

.

Modul Kecemerlangan Kesusasteraan Melayu SPM : Cerpen

Modul Kecemerlangan Kesusasteraan Melayu SPM : Drama

Modul Kecemerlangan Kesusasteraan Melayu SPM : Prosa Tradisional

.

Modul Soalan SPM + Skema Jawapan (SK-2.0) : Kesusasteraan Melayu Komunikatif

Nota Cerpen Res Judicata

.

Modul Soalan Program Bimbingan Peperiksaan untuk Kesusasteraan Melayu SPM  (7 Set Modul Soalan + Skema Jawapan)

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Kesusasteraan Melayu SPM + Skema Jawapan (Terkini)

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Kesusasteraan Melayu SPM + Skema Jawapan (KOLEKSI)

.

………………………………………………………………………………………………

424

Bahasa Tamil Tingkatan 4

.

KOLEKSI Soalan Peperiksaan Percubaan Bahasa Tamil SPM + Skema Jawapan (Terkini)

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Bahasa Tamil SPM 2018 + Skema Jawapan

.

Modul Soalan Program Bimbingan Peperiksaan untuk Bahasa Tamil SPM  (6 Set Modul Soalan + Skema Jawapan)

Modul Peningkatan Prestasi Tingkatan 5 (Kedah)

.

…………………………………………………………………….

425

Asas Kelestarian Tingkatan 4

.

Modul (Nota, Soalan, Jawapan) Asas Kelestarian Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan

Buku Teks Digital Asas Kelestarian KSSM Tingkatan 4

.

Modul Soalan Asas Kelestarian SPM (Tingkatan 4, 5) (MPEI) [3]

.

Modul Soalan Program Bimbingan Peperiksaan untuk Asas Kelestarian SPM + Skema Jawapan (7 Set Modul) [18]-1

Soalan Peperiksaan Percubaan Asas Kelestarian SPM 2018 (1)

.

……………………………………………………………………………………

Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 :

.

.

……………………………………………………………………………………

426

Grafik Komunikasi Teknikal Tingkatan 4

.

Modul (Nota, Soalan, Jawapan) Grafik Komunikasi Teknikal (GKT) Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan

Buku Teks Digital Grafik Komunikasi Teknikal KSSM Tingkatan 4

.

Modul Soalan Grafik Komunikasi Teknikal SPM + Skema Jawapan (MIP) (Srw) [3]

Modul Grafik Komunikasi Teknikal SPM + Jawapan (MIP) (Trg) [1]

.

Modul Soalan SPM + Skema Jawapan (SK-2.0) : Grafik Komunikasi Teknikal

Modul Soalan MIP GKT Grafik Komunikasi Teknikal SPM + Jawapan (Trg) [1]

.

Modul Soalan Program Bimbingan Peperiksaan untuk Grafik Komunikasi Teknikal SPM + Skema Jawapan (7 Set Modul) [18]-1

Modul Pecutan Akhir Grafik Komunikasi Teknikal + Skema Jawapan

Modul G Cakna Grafik Komunikasi Teknikal (Lukisan Kejuruteraan) + Jawapan

.

…………………………………………………………………….

427

Sains Sukan Tingkatan 4

.

Nota Ringkas, Padat, Soalan Percubaan, Modul Sains Sukan Tingkatan 4, 5, SPM

Teknik Menjawab Kertas Soalan Sains Sukan SPM

Modul Soalan Sains Sukan SPM (Tingkatan 4 dan 5) (SK-2.0) (Srw) [1]

.

Buku Teks Digital Sains Sukan KSSM Tingkatan 4

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Sains Sukan SPM 2018 + Skema Jawapan

.

……………………………………………………………………

428

Sains Rumah Tangga Tingkatan 4

.

Koleksi Modul SRT Sains Rumah Tangga Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan

.

Modul Soalan Sains Rumah Tangga SPM + Skema Jawapan (MIP) (Trg) [3]

Modul Soalan Sains Rumah Tangga SPM + Skema Jawapan (MIP) (Srw) [3]

.

Buku Teks Digital Sains Rumah Tangga KSSM Tingkatan 4

Modul Soalan SPM + Skema Jawapan (SK-2.0) : Sains Rumah Tangga

Modul Soalan MIP SRT Sains Rumah Tangga SPM + Jawapan (Trg) [1]

.

Modul Soalan Program Bimbingan Peperiksaan untuk Sains Rumah Tangga SPM + Skema Jawapan (7 Set Modul) [18]-1

.

…………………………………………………………………….

429

Pertanian Tingkatan 4

.

Koleksi Modul Soalan Pertanian Tingkatan 4, 5, SPM + Skema Jawapan

.

Buku Teks Digital Pertanian KSSM Tingkatan 4

Soalan Buku Teks Pertanian Tingkatan 5 + Jawapan

.

Modul Soalan Pertanian SPM + Skema Jawapan (MIP) (Trg) [3]

Modul Soalan Pertanian SPM + Skema Jawapan (MIP) (Srw) [3]

.

Modul Soalan SPM + Skema Jawapan (SK-2.0) : Pertanian

Modul Soalan MIP Pertanian SPM + Jawapan (Trg) [1]

.

Modul Soalan Program Bimbingan Peperiksaan untuk Pertanian SPM + Skema Jawapan (7 Set Modul) (18)

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Pertanian SPM 2018 + Skema Jawapan

.

…………………………………………………………………….

430

Reka Cipta Tingkatan 4 :

.

Nota Ringkas, Padat, Modul Reka Cipta Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan

Buku Teks Digital Reka Cipta KSSM Tingkatan 4

.

Modul Soalan Reka Cipta SPM + Skema Jawapan (MIP) (Trg) [3]

Modul Soalan Reka Cipta SPM + Skema Jawapan (MIP) (Srw) [3]

Modul Soalan Reka Cipta SPM + Skema Jawapan (KC) (Srw) [2]

.

Modul Soalan SPM + Skema Jawapan (SK-2.0) : Reka Cipta

Modul Kenyalang Cemerlang Reka Cipta SPM + Jawapan

Modul Soalan MIP Reka Cipta SPM + Jawapan (Trg) [1]

.

…………………………………………………………………….

431

Al-Syariah :

.

Koleksi Soalan Percubaan Al-Syariah SPM + Jawapan [1]

Modul Intervensi Pembelajaran (MIP) Al-Syariah + Jawapan (Lkp) (Trg) [1]

.

Buku Teks Digital Al-Syariah Tingkatan 4

.

…………………………………………………………………….

432

al-Lughah al-Arabiah al-Mu’asirah (LAM) :

.

al-Lughah al-Arabiah al-Mu’asirah (LAM) Tingkatan 4, 5, SPM : Soalan Percubaan, Nota, Karangan, Latihan, Modul

.

Koleksi Soalan Percubaan Al-Lughah Al-Arabiah Al-Mu’asirah (LAM) SPM + Jawapan [1]

Modul Intervensi Pembelajaran (MIP) al-Lughah al-Arabiah al-Mu’asirah + Jawapan (Trg) [1]

.

Koleksi Soalan Percubaan al-Lughah al-Arabiah al-Mu’asirah (LAM) SPM 2020  + Skema Jawapan

Soalan Peperiksaan Sebenar al-Lughah al-Arabiah al-Mu’asirah SPM 2019

.

Nota Seminar dan Bengkel al-Lughah al-Arabiah al-Mu’asirah (LAM) SMA

Lughah Arabiah Mu’asirah SMA Mumtaz SPM A+ (19)

.

Buku Teks Digital Al-Lughah Al-Arabiah Al-Mu’asirah Tingkatan 4

.

…………………………………………………………………….

433

Manahij Al-Ulum Al-Islamiah :

.

Nota Ringkas, Padat, Modul Manahij al-Ulum al-Islamiyah Tingkatan 4, 5, SPM

Nota Manahij Al-Ulum Al-Islamiah Tingkatan 4 dan 5

.

Koleksi Soalan Percubaan Manahij Al-Ulum Al-Islamiah SPM + Jawapan [1]

Modul Soalan MIP Manahij Al-Ulum Al-Islamiah SPM + Jawapan (Trg) [1]

.

Buku Teks Digital Manahij Al-Islamiyah Tingkatan 4

.

…………………………………………………………………….

434

Usul Al-Din :

.

Koleksi Soalan Percubaan Usul Al-Din SPM + Jawapan [1]

Modul Soalan MIP Usul Al-Din SPM + Jawapan (Trg) [1]

.

Buku Teks Digital Usuluddin Tingkatan 4

.

…………………………………………………………………….

435

Kesusasteraan Cina :

.

Modul Soalan Kesusasteraan Cina SPM (TTV2) (Prk) [2]

.

…………………………………………………………………….

436

Sains Tambahan :

.

Koleksi Modul Soalan Sains Tambahan Tingkatan 4, 5, SPM

.

Buku Teks Digital Sains Tambahan Tingkatan 4 KSSM

Jawapan Buku Teks Digital Sains Tambahan Tingkatan 4 KSSM

Buku Teks Digital Sains Tambahan Tingkatan 4 KSSM (dalam Bahasa Inggeris) (Additional Science Textbook Form 4 KSSM)

Jawapan Buku Teks Digital Sains Tambahan Tingkatan 4 KSSM (dalam Bahasa Inggeris) (Additional Science Textbook Form 4 KSSM Answers)

.

…………………………………………………………………….

437

Al-Adab wa Al-Balaghah

.

Koleksi Soalan Percubaan Al-Adab wa Al-Balaghah SPM + Jawapan [1]

Modul Intervensi Pembelajaran (MIP) Al-Adab wa Al-Balaghah SPM + Jawapan (Trg) [1]

.

Buku Teks Digital Adab Wa BalaGhah Tingkatan 4

.

…………………………………………………………………….

438

Kesusasteraan Tamil :

.

Modul Kesusasteraan Tamil SPM + Skema Jawapan (SMKRM) [2]

.

…………………………………………………………………….

439

Bahasa Iban :

.

Modul Soalan Bahasa Iban SPM + Skema Jawapan (MIP) (Srw) [3]

Modul Soalan SPM + Skema Jawapan (SK-2.0) : Bahasa Iban

.

Buku Teks Digital Bahasa Iban Tingkatan 4 KSSM

.

………………………………………………………………………………………………..

Koleksi Nota Ringkas Mengikut Tingkatan :

.

.

………………………………………………………………………………………………..

Subjek-Subjek SPM Yang Lain :

.

Modul Soalan MIP Hifz Al-Quran SPM + Jawapan (Trg) [1]

Buku Teks Digital Daftar Hifz Tingkatan 4 dan 5

.

Modul Intervensi Pembelajaran (MIP) KKQ (Trg) [1]

.

Modul Intervensi Pembelajaran (MIP) Maharat Al-Quran + Jawapan (Lkp) Trg) [1]

Buku Teks Digital Maharat Al-Quran Tingkatan 4

.

…………………………………………………………………………………………

Buku-Buku Teks KSSM Tingkatan 4 Yang Lain :

.

Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 4 (Empat)

.

…………………………………………………………………………………………….

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM + Skema Jawapan (Semua Mata Pelajaran)

.

…………………………………………………………………….

Kupasan Mutu Jawapan Soalan Sebenar SPM 

.

……………………………………………………………………………………………

Gred dan Julat Markah Untuk Tingkatan 4 dan 5

.

…………………………………………………………………………………………………..

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang.

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   Telegram Group blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

.

Terima Kasih kerana membaca post ini.

.

3 thoughts on “→ Tingkatan 4 (Tahun 2024): Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek”

Write a Comment