You dont have javascript enabled! Please enable it!

→ → → ★ Join / Follow Facebook dan Telegram Blog Ini
→ → < Bahan-Bahan Rujukan Penting untuk SPM, PT3, UPSR, STPM, MUET, Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 >

.

→ → < Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 >

.

→ → < Koleksi Buku Teks Digital KSSR Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 >

.

→ → < Koleksi RPT 2021, RPH, eRPH, DSKP, Templat Pelaporan PBD, Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 >

.

**************************

→ Tingkatan 4 (2021) : Soalan, Nota, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

Kertas Soalan Peperiksaan, Ujian, Pertengahan Tahun, Akhir Tahun, KBAT, Karangan, Novel, Buku Teks Tingkatan 4 Tahun 2021. KSSM. Teknik Menjawab. Kupasan Mutu Jawapan, Soalan KBAT, Soalan Sebenar Peperiksaan SPM. Koleksi Nota, Modul, Latihan. Bahasa Melayu (BM), Bahasa Inggeris (English), Sejarah, Matematik (Mathematics), Biologi (Biology), Fizik (Physics), Kimia (Chemistry), Matematik Tambahan (Additional Mathematics), Prinsip Perakaunan, Sains (Science).

. . .

Pendidikan Islam, Pendidikan Moral, Bahasa Malaysia, Perniagaan, Ekonomi, Pendidikan Seni Visual (PSV), Tasawwur Islam, Geografi, Bahasa Arab, Bahasa Cina, Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah (PQS), Pendidikan Syariah Islamiah, Kesusasteraan Melayu, Sains Komputer, Sains Rumah Tangga, Bahasa Tamil, Sains Sukan, Grafik Komunikasi Teknikal, Pertanian, Reka Cipta, Asas Kelestarian.

Calon wajib menduduki semua kertas peperiksaan bagi mata pelajaran yang didaftar. Calon yang tidak dapat menduduki mana-mana kertas peperiksaan bertulis atau melaksanakan ujian lisan khusus calon persendirian akan dianggap TIDAK HADIR bagi mata pelajaran berkenaan. Calon yang tidak dapat menduduki atau tidak hadir sesuatu kertas peperiksaan dikehendaki mengemukakan dokumen sokongan seperti surat perakuan doktor atau surat kebenaran khas Pengarah Peperiksaan.

Tingkatan 4 (Tahun 2021)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

SPM 2020, SPM 2019, SPM 2018, SPM 2017

* * *

. 。。. .

Untuk

KOLEKSI Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2020, SPM 2019, SPM 2018, SPM 2017 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

.

……………………………………………………………………………………………..

Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 4 :

.

.

[ Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 4 :

Sejarah, Matematik, Matematik Tambahan, Fizik, Kimia, Biologi, Sains, Mathematics (DLP), Physics (DLP), Chemistry (DLP), Biology (DLP), Additional Mathematics (DLP),

Prinsip Perakaunan, Perniagaan, Ekonomi, Pendidikan Islam, Pendidikan Moral, Tasawwur Islam, Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah, Pendidikan Syariah Islamiah, Pendidikan Seni Visual (PSV), Bahasa Cina, Bahasa Arab, Bahasa Tamil,

Sains Komputer, Grafik Komunikasi Teknikal, Asas Kelestarian, Sains Rumah Tangga, Reka Cipta, Pertanian, Sains Sukan, Sains Tambahan, Additional Science (DLP), Pendidikan Jasmani dan pendidikan Kesihatan (PJPK), Pendidikan Muzik, Bahasa Jepun,

Usuluddin, Adab Wa BalaGhah, Al-Syariah, Manahij Al-Islamiyah, Al-Lughah Al-Arabiah Al-Mu’asirah, Maharat Al-Quran, Daftar Hifz. ]

.

Juga Disediakan :

[ Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 4 Mata Pelajaran Elektif Teknikal (MPET) ]

[ Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 4 Mata Pelajaran Aliran Kemahiran (MPAK) ]

.

[ Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 4 Pendidikan Khas ]

[ Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 4 Sekolah Seni Malaysia (SSeM) ]

………………………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………

Novel + Antologi Bahasa Melayu 

.

.

.

.

……………………………………………………………………………………

 * * *

……………………………………………………………………………………

English Literature Component

.

.

……………………………………………………………………..

Koleksi Soalan: Ujian + Peperiksaan Pertengahan Tahun + Peperiksaan Akhir Tahun

.

.

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

Contoh Karangan Bahasa Melayu 

.

…………………………………………..

.

……………………………………………………………………..

Karangan Bahasa Inggeris (English Essays) 

.

…………………………………………..

……………………………………………………………………………………

 * * *

……………………………………………………………………………………

Bahasa Melayu

.

.

.

…………………………………………..

.

.

.

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

Bahasa Inggeris (English)

.

.

…………………………………………..

.

.

……………………………………………………………………………………

 * * *

……………………………………………………………………………………

Sejarah

.

.

.

.

.

…………………………………………..

.

.

.

.

.

.

.

.

…………………………………………………………………….

Sejarah Kertas 3 (Semua Bab)

.

…………………………………………..

.

……………………………………………………………………………………

 * * *

……………………………………………………………………………………

Matematik (Mathematics)

.

.

.

.

…………………………………………..

.

Matematik KSSM Tingkatan 4 [V]

.

Bab 1  Fungsi Dan Persamaan Kuadratik Dalam Satu Pemboleh Ubah

Bab 2  Asas Nombor

Bab 3  Penaakulan Logik

Bab 4  Operasi Set

Bab 5  Rangkaian Dalam Teori Graf

Bab 6  Ketaksamaan Linear Dalam Dua Pemboleh Ubah#

Bab 7  Graf Gerakan

Bab 8  Sukatan Serakan Data Tak Terkumpul

Bab 9  Kebarangkalian Peristiwa Bergabung

Bab 10  Matematik Pengguna Pengurusan Kewangan

.

.

.

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

Biologi (Biology)

.

.

.

.

…………………………………………..

Biologi KSSM Tingkatan 4 [V]

Bab 1 Pengenalan kepada Biologi dan Peraturan Makmal

Bab 2 Biologi Sel dan Organisasi Sel

Bab 3 Pergerakan Bahan Merentasi Membran Plasma

Bab 4 Komposisi Kimia dalam Sel

Bab 5 Metabolisme dan Enzim

Bab 6 Pembahagian Sel

Bab 7 Respirasi Sel

Bab 8 Sistem Respirasi dalam Manusia dan Haiwan

Bab 9 Nutrisi dan Sistem Pencernaan Manusia

Bab 10 Pengangkutan dalam Manusia dan Haiwan

Bab 13 Homeostasis dan Sistem Urinari Manusia

Bab 14 Sokongan dan Pergerakan dalam Manusia dan Haiwan

Bab 15  Pembiakan Seks, Perkembangan dan Pertumbuhan

.

.

.

.

……………………………………………………………………………………

 * * *

……………………………………………………………………………………

Fizik (Physics)

.

.

.

.

…………………………………………..

Fizik KSSM Tingkatan 4 [V]

Bab 1 Pengukuran

Bab 2 Daya dan Gerakan 1

Bab 3 Kegravitian

Bab 4 Haba

Bab 5 Gelombang

Bab 6 Cahaya dan Optik

.

.

.

.

.

.

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

Kimia (Chemistry)

.

.

.

.

…………………………………………..

Kimia KSSM Tingkatan 4 [V]

Bab 1 Pengenalan Kepada Kimia

Bab 2 Jirim dan Struktur Atom

Bab 3 Konsep Mol, Formula dan Persamaan Kimia

Bab 4 Jadual berkala Unsur

Bab 5 Ikatan Kimia

Bab 6 Asid, Bes dan Garam

Bab 7 Kadar Tindak balas

Bab 8 Bahan Buatan Dalam Industri

.

.

.

……………………………………………………………………………………

 * * *

……………………………………………………………………………………

Matematik Tambahan

(Additional Mathematics)

.

.

.

.

……………………………………………

.

Matematik Tambahan KSSM Tingkatan 4 [V]

Bab 1 Fungsi

Bab 2 Fungsi Kuadratik

Bab 3 Sistem Persamaan

Bab 4 Indeks, Surd Dan Logaritma

Bab 5 Janjang

Bab 6 Hukum Linear

Bab 7 Geometri Koordinat

Bab 8 Vektor

Bab 9 Penyelesaian Segi Tiga

Bab 10 Nombor Indeks

.

.

.

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

Prinsip Perakaunan

.

.

.

…………………………………………..

.

.

…………………………………………………………………….

Sains (Science)

.

.

.

.

…………………………………………..

Sains KSSM Tingkatan 4 [V]

Bab 1  Langkah Keselamatan Di Dalam Makmal

Bab 2  Bantuan Kecemasan

Bab 3  Teknik Mengukur Parameter Kesihatan Badan

Bab 4  Teknologi Hijau dalam Melestarikan Alam

Bab 5  Genetik

Bab 6  Sokongan, Pergerakan dan Pertumbuhan

Bab 7  Koordinasi Badan

Bab 8  Unsur dan Bahan

Bab 9  Kimia Industri

Bab 10  Kimia dalam Perubatan dan Kesihatan

Bab 11  Daya dan Gerakan

Bab 12  Tenaga Nuklear

.

.

……………………………………………………………………………………

 * * *

……………………………………………………………………………………

.

.

……………………………………………………………………..

Pendidikan Islam

.

.

.

.

…………………………………………..

Pendidikan Islam KSSM Tingkatan 4 [V]

.

Al-Quran

Hadis

Aqiqah

Feqah

Sirah dan Tamadun Islam

Akhlak Islamiyah

.

.

.

.

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

Pendidikan Moral

.

.

.

…………………………………………..

.

.

.

.

……………………………………………………………………………………

 * * *

……………………………………………………………………………………

Perniagaan 

.

.

.

.

…………………………………………..

.

.

.

…………………………………………………………………….

Ekonomi 

.

.

.

…………………………………………..

.

.

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

Pendidikan Seni Visual (PSV)

.

.

.

…………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

Tasawwur Islam

.

.

.

.

.

……………………………………………………………………………………

 * * *

……………………………………………………………………………………

Geografi

.

.

.

.

…………………………………………………………………….

Bahasa Arab

.

.

.

………………………………………………….

.

…………………………………………………………………….

Bahasa Cina

.

.

.

…………………………………………..

…………………………………………………………………….

Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah

.

.

.

…………………………………………………………………….

Pendidikan Syariah Islamiah

.

.

.

…………………………………………..

.

……………………………………………………………………………………

 * * *

……………………………………………………………………………………

Kesusasteraan Melayu

.

.

…………………………………………………………………….

Sains Komputer

.

.

.

.

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

.

.

……………………………………………………………………..

Sains Rumah Tangga

.

.

…………………………………………………………………….

Bahasa Tamil

.

.

.

…………………………………………………………………….

Sains Sukan

.

…………………………………………………………………….

Grafik Komunikasi Teknikal

.

.

…………………………………………………………………….

Pertanian

.

.

…………………………………………………………………….

Reka Cipta

.

…………………………………………………………………….

Asas Kelestarian

.

.

……………………………………………………………………………………

 * * *

……………………………………………………………………………………

Buku-Buku Teks Digital Yang Lain :

.

.

.

.

…………………………………………………………………………………………

Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 4 Mata Pelajaran Elektif Teknikal (MPET) :

.

…………………………………………………………………………………………

Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 4 Mata Pelajarn Aliran Kemahiran (MPAK) :

.

…………………………………………………………………………………………

Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 4 Pendidikan Khas :

.

………………………………………………………………………………………….

Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 4 Sekolah Seni Malaysia (SSeM) :

.

.

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

Gred dan Julat Markah Untuk Tingkatan 4 dan 5

Sila Klik :

……………………………………………………………………………………………….

.

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang.

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

.

Terima Kasih kerana membaca post ini.

Baca Post-Post mengikut SUBJEK dan KATEGORI

.

 

3 thoughts on “→ Tingkatan 4 (2021) : Soalan, Nota, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek”

Write a Comment

error: Alert: Content is protected !!