Tatabahasa Bahasa Inggeris (English): Frequently Misspelled Words

Tatabahasa Bahasa Inggeris (English Grammar): Frequently Misspelled Words Sila Klik : Frequently Misspelled Words (1) Frequently Misspelled Words (2) Tatabahasa Bahasa Inggeris (English): Frequently Confused Words Juga Klik : Rujukan UPSR : Soalan Peperiksaan, Nota, Latihan Rujukan PT3 (Tingkatan 1, 2, 3): Soalan Peperiksaan, Nota, Latihan Rujukan SPM (Tingkatan 4, 5): Soalan Peperiksaan, Nota, Latihan […]

.
.

Tatabahasa Bahasa Inggeris (English): Frequently Confused Words

Tatabahasa Bahasa Inggeris (English Grammar): Frequently Confused Words Sila Klik : Frequently Confused Words (1) Frequently Confused Words (2) Frequently Confused Words (3) Frequently Confused Words (4) Frequently Confused Words (5) Tatabahasa Bahasa Inggeris (English): Frequently Misspelled Words Juga Klik : Rujukan UPSR : Soalan Peperiksaan, Nota, Latihan Rujukan PT3 (Tingkatan 1, 2, 3): Soalan […]

Tugasan Pentaksiran Pusat (Kerja Projek) Asas Kelestarian SPM 2018

Tugasan Pentaksiran Pusat (Kerja Projek) Asas Kelestarian SPM 2018. Setiap calon Sijil Pelajaran Malaysia yang mengambil mata pelajaran Asas Kelestarian dikehendaki melaksanakan kerja projek. Sehubungan itu, guru sebagai pentaksir dikehendaki mengemukakan penskoran projek bagi setiap calon kepada Lembaga Peperiksaan. Kerja projek dalam konteks ini bermaksud satu kaedah pentaksiran yang berterusan dalam proses pembelajaran dan pemudahcaraan (PdPc). […]

Tugasan Pentaksiran Pusat (Kerja Projek) Pertanian SPM 2018

Tugasan Pentaksiran Pusat (Kerja Projek) Pertanian SPM 2018. Setiap calon Sijil Pelajaran Malaysia yang mengambil mata pelajaran Pertanian dikehendaki melaksanakan kerja projek. Sehubungan itu, guru sebagai pentaksir dikehendaki mengemukakan penskoran projek bagi setiap calon kepada Lembaga Peperiksaan. Kerja projek dalam konteks ini bermaksud satu kaedah pentaksiran yang berterusan dalam proses pembelajaran dan pemudahcaraan (PdPc). Kerja Projek […]

Tugasan Pentaksiran Pusat (Kerja Projek) Sains Rumah Tangga SPM 2018

Tugasan Pentaksiran Pusat (Kerja Projek) Sains Rumah Tangga SPM 2018. Setiap calon Sijil Pelajaran Malaysia yang mengambil mata pelajaran Sains Rumah Tangga dikehendaki melaksanakan kerja projek. Sehubungan itu, guru sebagai pentaksir dikehendaki mengemukakan penskoran projek bagi setiap calon kepada Lembaga Peperiksaan. Kerja projek dalam konteks ini bermaksud satu kaedah pentaksiran yang berterusan dalam proses pembelajaran […]

Tugasan Pentaksiran Pusat (Kerja Projek) Sains Komputer SPM 2018

Tugasan Pentaksiran Pusat (Kerja Projek) Sains Komputer SPM 2018. Calon SPM yang mengambil mata pelajaran Sains Komputer diwajibkan untuk melaksanakan projek sebagai satu daripada keperluan pensijilan peperiksaan SPM. Calon perlu mengemukakan eviden projek dalam tempoh yang telah ditetapkan. Kaedah pentaksiran dilaksanakan secara dalaman oleh pentaksir yang dilantik oleh sekolah dan dipantau oleh pemantau. Penyelaras akan […]

Semakan Calon Gantian  Program Perguruan (PISMP) Tahun 2017

Semakan Calon Gantian  ke Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) Institut Pendidikan Guru (IPG) Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)  Bagi  Ambilan Jun 2017 boleh dilakukan melalui mulai  20 Julai 2017 (Khamis)  jam 4.00 petang. Pendaftaran di IPG Kampus yang ditawarkan kepada calon-calon yang berjaya adalah  pada 24 Julai 2017 (Isnin). Sila Klik : Semakan Tawaran Secara […]

Kegiatan-Kegiatan Ekonomi untuk Kawasan Yang Berpotensi Dimajukan

Tugasan Geografi PT3 2017 – Kegiatan-Kegiatan Ekonomi untuk Kawasan Yang Berpotensi Dimajukan. Calon Tingkatan 3 Tahun 2017 wajib melaksanakan Tugasan Pentaksiran Tingkatan 3 mata pelajaran Geografi. Calon perlu melaksanakan penulisan tugasan dalam tempoh 9 waktu pengajaran dan pembelajaran (satu waktu = 40 minit) bersamaan 360 minit atau 12 waktu pengajaran dan pembelajaran (satu waktu = […]