→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2022, 2021, 2020 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → SPM 2023, Tingkatan 5 (Tahun 2023) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2023) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2023) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2023) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

→ → Modul Soalan 36 Subjek SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan (Format Baharu)

.

Soalan Percubaan SPM 2023 2022 2021+ Skema Jawapan (Semua Subjek) Trial

.

.

Koleksi Kertas Soalan Percubaan SPM 2023 2022 2021. Skema Jawapan. Trial. Ramalan Peperiksaan. SPM 2020 2019. Tingkatan 4, 5.

Bahasa Melayu BM, Matematik, Sejarah, Bahasa Inggeris, Kimia, Matematik Tambahan, Fizik, Biologi, Sains, Prinsip Perakaunan, Pendidikan Islam (PAI), Pendidikan Moral. Contoh Karangan. Paper. Kertas 1 2 3 4.

Perniagaan, Ekonomi, Pendidikan Seni Visual (PSV), Tasawwur Islam, Geografi, Bahasa Arab, Bahasa Cina, Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah (PQS), Pendidikan Syariah Islamiah, Sains Komputer, Sains Rumah Tangga, Bahasa Tamil.

Ujian Bertutur, Mendengar Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Amali Sains, Kimia, Fizik, Biologi, Sains Tambahan. 

.

Johor, Terengganu, Kelantan, Perlis, Pulau Pinang, Perak, Pahang, Selangor, Kedah, Melaka, Negeri Sembilan, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan, MRSM, YIK.

English, Mathematics, Additional Mathematics, Add Maths, Addmath, Biology, Physics, Chemistry, Science, Additional Science.

Kesusasteraan Melayu, Sains Sukan, Grafik Komunikasi Teknikal, Pertanian, Reka Cipta, Asas Kelestarian, Sains Tambahan, EST, al-Lughah al-Arabiah al-Mu’asirah (LAM), Manahij Al-Ulum Al-Islamiah, Pertanian, Bahasa Iban.

Bank Kertas Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 + Skema Jawapan (Semua Subjek).

.

.

Soalan-Soalan Peperiksaan Percubaan SPM disediakan oleh panel penggubal soalan (guru-guru) yang berpengalaman dan Skema Jawapan sangat berguna kepada pelajar tingkatan 4, 5 dan calon SPM. Oleh itu, pelajar tingkatan 4, 5 dan calon SPM sangat digalakkan untuk menggunakan Soalan-Soalan Peperiksaan Percubaan SPM sebagai bahan-bahan rujukan, ulang kaji, dan persediaan untuk menduduki Ujian, Peperiksaan Percubaan SPM di sekolah, dan Peperiksaan SPM.

Semoga semua pelajar mencapai keputusan yang cemerlang!

Sila Rujuk Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2023 (Terkini) (Telah Dikemaskinikan) Di Bawah :

.

………………………………………………………………………………………..

* * *

Soalan Percubaan SPM 2023

Sedang Dikumpulkan dan Akan Dimuat Naik (Upload)

///////////////////////

………………………………………………………………………………………..

*** 

Soalan Percubaan SPM 2021, SPM 2020, SPM 2019, SPM 2018 ada di Bahagian Bawah Post Ini

………………………………………………………………………………………..

***  Koleksi Soalan Percubaan SPM 2022 + Skema Jawapan :

………………………………………………………………………………………..

2022 – 01

Bahasa Melayu (BM) 2022 :

Soalan Percubaan Bahasa Melayu (BM) SPM 2022  + Skema Jawapan

………………………….. 

2022 Bahasa Melayu Selangor 1 

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

Jawapan K2 Pemurnian

………………………….. 

2022 Bahasa Melayu Selangor 2 

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

Jawapan K2 Pemurnian

…………………………..

2022 Bahasa Melayu Perak 1 

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

…………………………..  

2022 Bahasa Melayu Perak 2 

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

………………………….. 

2022 Bahasa Melayu Pulau Pinang 1 

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

………………………….. 

2022 Bahasa Melayu Pulau Pinang 2 

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

…………………………..

2022 Bahasa Melayu SBP

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan K2

…………………………..

2022 Bahasa Melayu Kedah 

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

Jawapan K2 Erata

…………………………..  

2022 Bahasa Melayu Kelantan 

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..  

2022 Bahasa Melayu Kuala Lumpur 

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..  

2022 Bahasa Melayu Negeri Sembilan 

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

Kertas 3 Individu

Kertas 3 Kumpulan

…………………………..  

2022 Bahasa Melayu Pahang 

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

………………………….. 

2022 Bahasa Melayu Sarawak Limbang 

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

Kertas 3 Calon

Kertas 3 Pentaksir

…………………………..

2022 Bahasa Melayu Terengganu 

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

………………………….. 

2022 Bahasa Melayu YIK

Yayasan Islam Kelantan 

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

………………………….. 

2022 Bahasa Melayu Sabah 1 

Kertas 1,

Kertas 2Jawapan K2

………………………….. 

2022 Bahasa Melayu Johor 1 

Kertas 1Kertas 2

………………………….. 

2022 Bahasa Melayu Johor 2 

Kertas 1,  Kertas 2

………………………….. 

2022 Bahasa Melayu Sabah Kota Belud 

Kertas 1

Kertas 2

………………………….. 

Contoh Karangan Pilihan Bahasa Melayu SPM 2022:

.

…………………………..

Soalan Peperiksaan Sebenar Bahasa Melayu SPM 2021 :

.

Soalan Sebenar Bahasa Melayu SPM 2021 (Kertas 1) 

Soalan Sebenar Bahasa Melayu SPM 2021 (Kertas 2)

…………………………..

Modul Soalan + Jawapan

.

Koleksi Modul Soalan Bahasa Melayu Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

…………………………..

………………………………………………………………………………………….

2022 – 02

Bahasa Inggeris (English) 2022 :

Soalan Percubaan Bahasa Inggeris SPM 2022  + Skema Jawapan

…………………………..

2022 Bahasa Inggeris Selangor 1

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

Erata Jawapan K1

…………………………..

2022 Bahasa Inggeris SMKA SABK 1

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Bahasa Inggeris SMKA SABK 2

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Bahasa Inggeris SBP

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan

…………………………..

2022 Bahasa Inggeris Perlis

Kertas 1Kertas 2

Jawapan

…………………………..

2022 Bahasa Inggeris Negeri Sembilan

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2

…………………………..

2022 Bahasa Inggeris MRSM

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan K1

…………………………..

2022 Bahasa Inggeris Perlis

Paper 3 Speaking Test (Set 1)

Paper 3 Speaking Test (Set 2)

Paper 3 Speaking Test (Set 3)

Paper 4 Listening Test

Answer Scheme Listening Test

…………………………..

2022 Bahasa Inggeris Selangor 2

Kertas 1,  Kertas 2

…………………………..

2022 Bahasa Inggeris Johor SMKTBI

Kertas 2

…………………………..

2022 Bahasa Inggeris Pulau Pinang 1

Kertas 2

…………………………..

Modul Soalan + Jawapan

.

Koleksi Modul Soalan Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

…………………………..

………………………………………………………………………………………….

2022 – 03

Sejarah 2022 :

Soalan Percubaan Sejarah SPM 2022  + Skema Jawapan

…………………………..

2022 Sejarah Kelantan

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Sejarah MRSM

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Sejarah Melaka

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

Erata 1(b)

…………………………..

2022 Sejarah KL Sentul

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Sejarah Terengganu

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan

…………………………..

2022 Sejarah Selangor 1

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Sejarah Selangor 2

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

…………………………..

2022 Sejarah Selangor 3

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Sejarah Negeri Sembilan

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Sejarah Pahang

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Sejarah Perak

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Sejarah Perlis

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Sejarah Putrajaya

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Sejarah Sabah

Kertas 1 + Jawapan

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Sejarah Sarawak Meradong

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Sejarah Sarawak Serian

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan

…………………………..

2022 Sejarah Sarawak Sibu

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan

…………………………..

2022 Sejarah SBP

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2022 Sejarah Johor Kluang 1

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

…………………………..

2022 Sejarah Johor Kluang 2

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

…………………………..

2022 Sejarah Johor Kota Tinggi

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Sejarah Johor Kulai 1

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Sejarah Johor Kulai 2

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Sejarah Johor Skudai

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Sejarah Johor SMKDJ JB

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Sejarah Johor Tangkak

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan

…………………………..

Koleksi Soalan Percubaan Sejarah SPM Kertas 1 + Jawapan

.

Koleksi Soalan Percubaan Sejarah SPM Kertas 1 + Jawapan [2]

Koleksi Soalan Percubaan Kertas 1 Sejarah SPM + Jawapan [1]

…………………………..

Koleksi Soalan Percubaan Sejarah SPM + Skema Jawapan (Mengikut Bab)

Tingkatan 4 :

.

Koleksi Soalan Percubaan Sejarah SPM + Skema Jawapan (Mengikut Bab) Tingkatan 4 [2]

…………………………..

Koleksi Soalan Percubaan Sejarah SPM + Skema Jawapan (Mengikut Bab)

Tingkatan 5 :

.

Koleksi Soalan Percubaan Sejarah SPM + Skema Jawapan (Mengikut Bab) Tingkatan 5 [2]

…………………………..

Soalan Peperiksaan Sebenar Sejarah SPM 2021 (Kertas 2) :

.

Soalan Sebenar Sejarah SPM 2021 (Kertas 2)

…………………………..

Modul Soalan + Jawapan

.

Koleksi Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

…………………………..

………………………………………………………………………………………….

2022 – 04

Matematik (Mathematics) 2022 :

Soalan Percubaan Matematik SPM 2022  + Skema Jawapan

…………………………..

2022 Matematik Kedah

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan K1,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Matematik SMKA, SABK

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan K1,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Matematik Negeri Sembilan

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan

…………………………..

2022 Matematik Kelantan

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan

…………………………..

2022 Matematik Pahang

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan

…………………………..

2022 Matematik Selangor

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan

…………………………..

2022 Matematik Melaka

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan

…………………………..

2022 Matematik SBP

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2022 Matematik Pulau Pinang 1

Kertas 1, Kertas 2

Jawapan

…………………………..

2022 Matematik Pulau Pinang 2

Kertas 1, Kertas 2

Jawapan

…………………………..

2022 Matematik Terengganu

Kertas 1 MPP3,  Kertas 2 MPP3

Jawapan MPP3

…………………………..

2022 Matematik Johor SMK

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan

…………………………..

2022 Matematik Selangor 2

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan K1,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Matematik MRSM

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2022 Matematik Perak SMKBA

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan K1,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Matematik Perak SMKSAG

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan K1,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Matematik Perak SMKSM

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan K1,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Matematik Perak SMKSAAZ

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan K1,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Matematik Perak SMKSA

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan K1,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Matematik Perak Kerian

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan K1,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Matematik Perak SABKMUC

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan K1,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Matematik Perak SMKSMI

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan K1,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Matematik Perak SMAMA

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan K1,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Matematik Perak SMKC

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan K1,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Matematik Perak SMKHL

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan K1,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Matematik Perak SMKPA

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan K1,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Matematik Perak SMKS

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan K1,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Matematik Perak SMKTP

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan K1,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Matematik Perak Manjung

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan K1,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Matematik Perak SMKB

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan

…………………………..

2022 Matematik Perak SMKDPPK

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan

…………………………..

Soalan Ramalan + Jawapan :

.

Soalan Ramalan Matematik SPM

Cadangan Jawapan

…………………………..

Modul Soalan Matematik SPM + Skema Jawapan :

.

Modul Soalan Aras Sederhana Matematik SPM [2]

Skema Jawapan Modul Aras Sederhana Matematik SPM [2]

.

Modul Soalan Mudah Lulus Matematik SPM [2]

Skema Jawapan Modul Mudah Lulus Matematik SPM [2]

…………………………..

Soalan Peperiksaan Sebenar Matematik SPM 2021 + Jawapan :

. 

Soalan Sebenar Matematik SPM 2021 (Kertas 1)

Jawapan Kertas 1

 

Soalan Sebenar Matematik SPM 2021 (Kertas 2)

Jawapan Kertas 2

…………………………..

Modul Soalan + Jawapan

.

Koleksi Soalan Modul Matematik Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

…………………………..

Koleksi Soalan Percubaan Matematik SPM + Skema Jawapan (Format Baharu) (35 Set)

…………………………..

Modul Soalan Masyhur Matematik SPM + Skema Jawapan

…………………………..

……………………………………………………………………………………

2022 – 05

Matematik Tambahan (Additional Mathematics) 2022 :

Soalan Percubaan Matematik Tambahan SPM 2022  + Skema Jawapan

…………………………..

2022 Matematik Tambahan Selangor 1

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Matematik Tambahan Selangor 2

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Matematik Tambahan Selangor 3

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Matematik Tambahan Perak 1

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Matematik Tambahan Perak 2

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Matematik Tambahan Johor Tangkak

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Matematik Tambahan Kelantan

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Matematik Tambahan Melaka

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Matematik Tambahan Negeri Sembilan

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Matematik Tambahan Pahang

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Matematik Tambahan Perlis

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Matematik Tambahan SMKA, SABK

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Matematik Tambahan Terengganu

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2022 Matematik Tambahan YIK

Yayasan Islam Kelantan

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Matematik Tambahan Johor Muar

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

Pembetulan Jawapan K2

…………………………..

2022 Matematik Tambahan MRSM

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Matematik Tambahan Kedah

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Matematik Tambahan SBP

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Matematik Tambahan Johor Batu Pahat

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

…………………………..

Soalan Percubaan Matematik Tambahan SPM 2022 Mengikut Topik (Tingkatan 4) + Jawapan :

.

T4 Bab 2  Fungsi Kuadaratik – Soalan

T4 Bab 2  Fungsi Kuadaratik – Skema Jawapan

.

T4 Bab 3  Sistem Persamaan – Soalan

T4 Bab 3  Sistem Persamaan – Skema Jawapan

.

T4 Bab 4  Indeks, Surd & Logaritma – Soalan

T4 Bab 4  Indeks, Surd & Logaritma – Skema Jawapan

.

T4 Bab 5  Janjang – Soalan

T4 Bab 5  Janjang – Skema Jawapan

.

T4 Bab 6  Hukum Linear – Soalan

T4 Bab 6  Hukum Linear – Skema Jawapan

.

T4 Bab 7  Geometri Koordinat – Soalan

T4 Bab 7  Geometri Koordinat – Skema Jawapan

.

T4 Bab 8  Vektor – Soalan

T4 Bab 8  Vektor – Skema Jawapan

.

T4 Bab 9  Penyelesaian Segi Tiga – Soalan

T4 Bab 9  Penyelesaian Segi Tiga – Skema Jawapan

.

T4 Bab 10 Nombor Indeks – Soalan

T4 Bab 10 Nombor Indeks – Skema Jawapan

…………………………..

Soalan Percubaan Matematik Tambahan SPM 2022 Mengikut Topik (Tingkatan 5) + Jawapan :

.

T5 Bab 1 Sukatan Membulat – Soalan

T5 Bab 1 Sukatan Membulat – Skema Jawapan

.

T5 Bab 2 Pembezaan – Soalan

T5 Bab 2 Pembezaan – Skema Jawapan

.

T5 Bab 3 Pengamiran – Soalan

T5 Bab 3 Pengamiran – Skema Jawapan

.

T5 Bab 4 Pilih Atur Dan Gabungan – Soalan

T5 Bab 4 Pilih Atur Dan Gabungan – Skema Jawapan

.

T5 Bab 5 Taburan Kebarangkalian – Soalan

T5 Bab 5 Taburan Kebarangkalian – Skema Jawapan

.

T5 Bab 6 Trigonometri – Soalan

T5 Bab 6 Trigonometri – Skema Jawapan

.

T5 Bab 7 Pengaturcaraan Linear – Soalan

T5 Bab 7 Pengaturcaraan Linear – Skema Jawapan

.

T5 Bab 8 Kinematik Gerakan Linear – Soalan

T5 Bab 8 Kinematik Gerakan Linear – Skema Jawapan

…………………………..

Modul Soalan + Jawapan

.

Koleksi Modul Soalan Matematik Tambahan (Additional Mathematics) Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

…………………………..

……………………………………………………………………………………

2022 – 06

Kimia (Chemistry) 2022 :

Soalan Percubaan Kimia SPM 2022  + Skema Jawapan

…………………………..

2022 Kimia MRSM

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan K1, K2

Kertas 3Jawapan K3

…………………………..

2022 Kimia Pulau Pinang

Kertas 1 Set 1,  Kertas 2 Set 1

Kertas 1 Set 2,  Kertas 2 Set 2

Jawapan Set 1, Set 2

…………………………..

2022 Kimia Pulau Pinang 1

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2022 Kimia Pulau Pinang 2

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2022 Kimia Perak 1

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

Kertas 3,  Jawapan K3

…………………………..

2022 Kimia Perak 2

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

Kertas 3,  Jawapan K3

…………………………..

2022 Kimia Perlis

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Kimia Selangor

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Kimia Selangor 1

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Kimia Selangor 3

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Kimia Johor Tangkak

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan K1, K2,  Jawapan K3

Erata Kertas 2

…………………………..

2022 Kimia Kedah

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Kimia Kelantan

Kertas 2,  Jawapan

…………………………..

2022 Kimia Melaka

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Kimia Negeri Sembilan

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Kimia Pahang

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan K1, K2

Kertas 3

Erata

…………………………..

2022 Kimia Pahang Jerantut

Kertas 1,  Kertas 2

Kertas 3

Jawapan K1,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Kimia SBP

Kertas 1Kertas 2

Jawapan

…………………………..

2022 Kimia Terengganu

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

Modul Soalan + Jawapan

.

Koleksi Modul Soalan Kimia (Chemistry) Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

…………………………..

……………………………………………………………………………………

2022 – 07

Fizik (Physics) 2022 :

Soalan Percubaan Fizik SPM 2022  + Skema Jawapan

…………………………..

2022 Fizik MRSM

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

Kertas 3

………………………….. 

2022 Fizik Pulau Pinang

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

………………………….. 

2022 Fizik Pahang

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan K1, K2

Kertas 3,  Jawapan K3

………………………….. 

2022 Fizik Putrajaya

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

………………………….. 

2022 Fizik SBP

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan

………………………….. 

2022 Fizik Pahang

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan

………………………….. 

2022 Fizik Kedah

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

………………………….. 

2022 Fizik Kelantan

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

………………………….. 

2022 Fizik Melaka

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

………………………….. 

2022 Fizik Selangor 1

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

………………………….. 

2022 Fizik Selangor 2

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

………………………….. 

2022 Fizik SABK SMKA 3

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan K1,  Jawapan K2

………………………….. 

2022 Fizik Terengganu

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan K1, K2

Kertas 3

Erata

………………………….. 

2022 Fizik Perlis

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan K1,  Jawapan K2

Jawapan K1,  Jawapan K2

………………………….. 

2022 Fizik SMAK SABK

Kertas 1,  Kertas 2

………………………….. 

2022 Fizik Negeri Sembilan

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan K1

………………………….. 

Koleksi Soalan Percubaan Fizik Kertas 1 SPM 2022 + Jawapan

.

Soalan Percubaan Fizik Kertas 1 SPM 2022 SBP

https://forms.gle/su9qvdPsnU1cp42r6

Soalan Percubaan Fizik Kertas 1 SPM 2022 MRSM

https://forms.gle/y9xeTguwxqFSXBZP8

Soalan Percubaan Fizik Kertas 1 SPM 2022 SMKA SABK

https://forms.gle/ntHriJQNm89HLg5y5

Soalan Percubaan Fizik Kertas 1 SPM 2022 KELANTAN

https://forms.gle/vvEqzVcW6qkiDyAXA

Soalan Percubaan Fizik Kertas 1 SPM 2022 KEDAH

https://forms.gle/R6Jz7LJQ2vnCKNkn6

Soalan Percubaan Fizik Kertas 1 SPM 2022 PAHANG

https://forms.gle/W3SdwTPhLgvLwc4WA

Soalan Percubaan Fizik Kertas 1 SPM 2022 MELAKA

https://forms.gle/cBcruXmMmrswQq7Z6

Soalan Percubaan Fizik Kertas 1 SPM 2022 PUTRAJAYA

https://forms.gle/HfBFs81foGvWEBYm7

Soalan Percubaan Fizik Kertas 1 SPM 2022 PERLIS

https://forms.gle/2zWZevJ3rK8EQa4t7

Soalan Percubaan Fizik Kertas 1 SPM 2022 TERENGGANU

https://forms.gle/q1nQPYakXBhYpqZi9

Soalan Percubaan Fizik Kertas 1 SPM 2022 SELANGOR

https://forms.gle/4vU9uxn7fx6VTZsQ7

………………………….. 

Topik-Topik Hangat :

.

Topik-Topik Hangat untuk Fizik SPM 2022

………………………….. 

Modul Kertas 3 Fizik SPM :

.

Modul Kertas 3 Fizik SPM + Skema Jawapan (Modul Kuantum Sabah)

………………………….. 

Soalan Peperiksaan Sebenar Fizik SPM 2021 + Jawapan :

. 

Soalan Sebenar Fizik SPM 2021 (Kertas 1)

Soalan Sebenar Fizik SPM 2021 (Kertas 2)

Jawapan Kertas 1, Kertas 2

…………………………..

Analisis :

.

Analisis Soalan Percubaan Fizik SPM 2022 (Kertas 2)

…………………………..

Modul Soalan + Jawapan

.

Koleksi Modul Soalan Fizik (Physics) Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

…………………………..

Modul Fizik SPM + Skema Jawapan :

Modul Fizik SPM (Tingkatan 4)

Skema Jawapan Modul Fizik SPM (Tingkatan 4)

…………………………..

……………………………………………………………………………………

2022 – 08

Biologi (Biology) 2022 :

Soalan Percubaan Biologi SPM 2022 + Skema Jawapan

…………………………..

2022 Biologi Kelantan

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Biologi Melaka

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Biologi Pahang

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Biologi SBP

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan K1,  Jawapan K2  

…………………………..

2022 Biologi MRSM

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan K1,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Biologi Kedah

Kertas 1Kertas 2

Jawapan K1Jawapan K2

…………………………..

2022 Biologi Selangor 3

Kertas 1,  Jawapan K1

…………………………..

2022 Biologi Negeri Sembilan

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan

…………………………..

2022 Biologi Selangor 1

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan K2

…………………………..

2022 Biologi Selangor 2

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

…………………………..

2022 Biologi Selangor 3

Kertas 2Jawapan K2

…………………………..

2022 Biologi Johor SMKTMR

Kertas 1,  Kertas 2

Kertas 3

Jawapan K1,  Jawapan K2

Jawapan K3

…………………………..

2022 Biologi Terengganu

Kertas 1 MPP3Kertas 2 MPP3

Kertas 3 MPP3

Jawapan K1, K2 MPP3

Jawapan K1, K2, K3 MPP3

Kertas 2 MPP2Jawapan MPP2

…………………………..

2022 Biologi Pulau Pinang

Kertas 1,

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

Soalan Percubaan Biologi SPM 2022 Mengikut Bab (Tingkatan 5) + Jawapan :

Bab 2 T5 Soalan Percubaan Biologi 2022

Jawapan Biologi T5 Bab 2

.

Bab 3 T5 Soalan Percubaan Biologi 2022

Jawapan Biologi T5 Bab 3

.

Bab 4 T5 Soalan Percubaan Biologi 2022

Jawapan Biologi T5 Bab 4

.

Bab 5 T5 Soalan Percubaan Biologi 2022

Jawapan Biologi T5 Bab 5

.

Bab 6 T5 Soalan Percubaan Biologi 2022

Jawapan Biologi T5 Bab 6

.

Bab 7 T5 Soalan Percubaan Biologi 2022

Jawapan Biologi T5 Bab 7

.

Bab 8 T5 Soalan Percubaan Biologi 2022

Jawapan Biologi T5 Bab 8

.

Bab 9 T5 Soalan Percubaan Biologi 2022

Jawapan Biologi T5 Bab 9

.

Bab 10 T5 Soalan Percubaan Biologi 2022

Jawapan Biologi T5 Bab 10

.

Bab 11 T5 Soalan Percubaan Biologi 2022

Jawapan Biologi T5 Bab 11

.

Bab 12 T5 Soalan Percubaan Biologi 2022

Jawapan Biologi T5 Bab 12

.

Bab 13 T5 Soalan Percubaan Biologi 2022

Jawapan Biologi T5 Bab 13

.…………………………..

Soalan Percubaan Biologi SPM 2022 Mengikut Bab (Tingkatan 4) + Jawapan :

Bab 2 T4 Soalan Percubaan Biologi 2022

Jawapan Biologi T4 Bab 2

.

Bab 3 T4 Soalan Percubaan Biologi 2022

Jawapan Biologi T4 Bab 3

.

Bab 4 T4 Soalan Percubaan Biologi 2022

Jawapan Biologi T4 Bab 4

.

Bab 5 T4 Soalan Percubaan Biologi 2022

Jawapan Biologi T4 Bab 5

.

Bab 6 T4 Soalan Percubaan Biologi 2022

Jawapan Biologi T4 Bab 6

.

Bab 7  T4 Soalan Percubaan Biologi 2022

Jawapan Biologi T4 Bab 7

.

Bab 8 T4 Soalan Percubaan Biologi 2022

Jawapan Biologi T4 Bab 8

.

Bab 9 T4 Soalan Percubaan Biologi 2022

Jawapan Biologi T4 Bab 9

.

Bab 10 T4 Soalan Percubaan Biologi 2022

Jawapan Biologi T4 Bab 10

.

Bab 11 T4 Soalan Percubaan Biologi 2022

Jawapan Biologi T4 Bab 11

.

Bab 12 T4 Soalan Percubaan Biologi 2022

Jawapan Biologi T4 Bab 12

.

Bab 13 T4 Soalan Percubaan Biologi 2022

Jawapan Biologi T4 Bab 13

.

Bab 14 T4 Soalan Percubaan Biologi 2022

Jawapan Biologi T4 Bab 14

.

Bab 15 T4 Soalan Percubaan Biologi 2022

Jawapan Biologi T4 Bab 15

…………………………..

Koleksi Soalan No. 11 Kertas 2 :

.

Koleksi Soalan No. 11 Kertas 2 Percubaan Biologi SPM 2022 + Jawapan

…………………………..

Analisis :

.

Analisis untuk Soalan Percubaan Biologi SPM 2022

…………………………..

Modul Soalan + Jawapan

.

Koleksi Modul Soalan Biologi (Biology) Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

…………………………..

……………………………………………………………………………………

2022 – 09

Sains (Science) 2022 :

Soalan Percubaan Sains SPM 2022  + Skema Jawapan

…………………………..

2022 Sains Kedah

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Sains Negeri Sembilan

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Sains Melaka

Kertas 1Kertas 2

Jawapan K1Jawapan K2

…………………………..

2022 Sains Sabah Kota Marudu

Kertas 1Kertas 2

Jawapan K1,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Sains Sarawak Serian

Kertas 1Kertas 2

Jawapan K1Jawapan K2

…………………………..

2022 Sains Selangor 1

Kertas 1Kertas 2

Jawapan K1Jawapan K2

…………………………..

2022 Sains Selangor 2

Kertas 2Jawapan K2

…………………………..

2022 Sains Selangor 3

Kertas 2Jawapan K2

…………………………..

2022 Sains SMKA SABK 1

Kertas 1Kertas 2

Jawapan K1,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Sains SMKA SABK 2

Kertas 1Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2022 Sains Pahang

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan

…………………………..

2022 Sains Kelantan

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan

…………………………..

2022 Sains Johor

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan

…………………………..

2022 Sains Perlis

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan

…………………………..

2022 Sains Terengganu

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

Koleksi Soalan Percubaan Sains Kertas 1 SPM 2022 + Jawapan

.

Kertas 1 Soalan Percubaan Sains SPM 2022 BATU PAHAT

https://forms.gle/tuHMGgU9LZHQXtd98

Kertas 1 Soalan Percubaan Sains SPM 2022 KELANTAN

https://forms.gle/VtjZgx5FJ3rbwPC6A

Kertas 1 Soalan Percubaan Sains SPM 2022 PAHANG

https://forms.gle/NM4o1XfiiNxC12XS8

Kertas 1 Soalan Percubaan Sains SPM 2022 KEDAH

https://forms.gle/YfUNWsh28EQ5Tyat5

…………………………..

Analisis :

.

Analisis Soalan Percubaan Sains SPM 2022 (Kertas 2)

…………………………..

Modul Soalan + Jawapan

.

Koleksi Modul Soalan Sains Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

…………………………..

……………………………………………………………………………………

2022 – 10

Prinsip Perakaunan 2022 :

Soalan Percubaan Prinsip Perakaunan SPM 2022  + Skema Jawapan

…………………………..

2022 Prinsip Perakaunan Sabah

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Prinsip Perakaunan MRSM

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

…………………………..

2022 Prinsip Perakaunan Selangor

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Prinsip Perakaunan Kedah

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Prinsip Perakaunan Melaka

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Prinsip Perakaunan Perak 1

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Prinsip Perakaunan Kedah

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan

…………………………..

2022 Prinsip Perakaunan Kelantan

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan

…………………………..

2022 Prinsip Perakaunan Negeri Sembilan

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan

…………………………..

2022 Prinsip Perakaunan Pahang

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan

…………………………..

2022 Prinsip Perakaunan Perak 2

Jawapan K2,  Kertas 2

…………………………..

2022 Prinsip Perakaunan Pulau Pinang

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan

…………………………..

2022 Prinsip Perakaunan SBP

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan

…………………………..

2022 Prinsip Perakaunan SMKA SABK

Jawapan K1,  Kertas 1

Jawapan K2,  Kertas 2

…………………………..

2022 Prinsip Perakaunan Terengganu

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan

…………………………..

2022 Prinsip Perakaunan YIK Kelantan

Kertas 1Kertas 2

Jawapan

…………………………..

Soalan Mengikut Topik + Jawapan

Koleksi Soalan Prinsip Perakaunan SPM Tingkatan 4 + Jawapan  (Mengikut Topik) (q)

Koleksi Soalan Prinsip Perakaunan SPM Tingkatan 5 + Jawapan (Mengikut Topik) (q)

…………………………..

Modul Soalan + Jawapan

.

Koleksi Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

…………………………..

……………………………………………………………………………………

2022 – 11

Perniagaan 2022 :

Soalan Percubaan Perniagaan SPM 2022  + Skema Jawapan

…………………………..

2022 Perniagaan Johor Batu Pahat

Jawapan K1,  Jawapan K2

Kertas 1,  Kertas 2

…………………………..

2022 Perniagaan Johor Kluang

Jawapan K1,  Jawapan K2

Kertas 1,  Kertas 2

…………………………..

2022 Perniagaan Johor Pasir Gudang

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan K1,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Perniagaan Kedah

Jawapan K1Jawapan K2

Kertas 1Kertas 2

…………………………..

2022 Perniagaan Kelantan

Jawapan K1,  Jawapan K2

Kertas 1,  Kertas 2

Ralat Kertas 1

…………………………..

2022 Perniagaan Kuala Lumpur

Jawapan K1Jawapan K2

Kertas 1,  Kertas 2

…………………………..

2022 Perniagaan Melaka

Jawapan K1,  Jawapan K2

Kertas 1,  Kertas 2

…………………………..

2022 Perniagaan Negeri Sembilan

Jawapan K1,  Jawapan K2

Kertas 1,  Kertas 2

…………………………..

2022 Perniagaan Pahang

Jawapan K1,  Jawapan K2

Kertas 1,  Kertas 2

…………………………..

2022 Perniagaan Perak HUP

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Perniagaan JAI Perak

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan K1,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Perniagaan Perlis

Jawapan K1, K2

Kertas 1,  Kertas 2

…………………………..

2022 Perniagaan Pulau Pinang

Jawapan K1,  Jawapan K2

Kertas 1,  Kertas 2

…………………………..

2022 Perniagaan Sabah

Jawapan K1,  Jawapan K2

Kertas 1,  Kertas 2

…………………………..

2022 Perniagaan Sarawak

Kertas 1 + Jawapan

Jawapan K2,  Kertas 2

…………………………..

2022 Perniagaan Selangor 1

Jawapan K1,  Jawapan K2

Kertas 1,  Kertas 2

…………………………..

2022 Perniagaan Selangor 2

Jawapan K1,  Jawapan K2

Kertas 1,  Kertas 2

…………………………..

2022 Perniagaan Terengganu

Jawapan K1,  Jawapan K2

Kertas 1,  Kertas 2

…………………………..

Modul Soalan + Jawapan

.

Koleksi Modul Soalan Perniagaan Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

…………………………..

……………………………………………………………………………………

Kupasan Mutu Jawapan Soalan-Soalan Sebenar SPM :

.

.

……………………………………………………………………………………

2022 – 12

Ekonomi 2022 :

Soalan Percubaan Ekonomi SPM 2022  + Skema Jawapan

…………………………..

2022 Ekonomi Johor 1

Kertas 1,   Jawapan K1

Kertas 2,   Jawapan K2

…………………………..

2022 Ekonomi Kelantan

Kertas 1Kertas 2

Jawapan K1, K2

Erata Jawapan K1

…………………………..

2022 Ekonomi Melaka

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2022 Ekonomi Pulau Pinang

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Ekonomi Pahang

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Ekonomi Perlis

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Ekonomi Selangor 1

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Ekonomi Selangor 2

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Ekonomi Perak 1

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Ekonomi JB

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan K2

…………………………..

Modul Soalan + Jawapan

.

Koleksi Modul Soalan Ekonomi Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

…………………………..

Soalan Percubaan, Latihan + Jawapan

.

Koleksi Soalan Percubaan Ekonomi Kertas 1 SPM [0]

Latihan Ekonomi Tingkatan 4 + Jawapan (g)

Latihan Ekonomi Tingkatan 5 + Jawapan (g)

……………………………………………………………………………………

2022 – 13

Pendidikan Moral 2022 :

Soalan Percubaan Pendidikan Moral SPM 2022  + Skema Jawapan

………………………….

2022 Pendidikan Moral Johor Tangkak

Kertas 1Jawapan K1

…………………………..

2022 Pendidikan Moral Selangor 2

Kertas 1,  Jawapan K1

…………………………..

2022 Pendidikan Moral Kedah

Kertas 1Jawapan K1

…………………………..

2022 Pendidikan Moral Johor SMKTBI

Kertas 1

…………………………..

Modul Soalan + Jawapan

.

Koleksi Modul Soalan Pendidikan Moral Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM) 

…………………………..

……………………………………………………………………………………

2022 – 14

Sains Komputer 2022 :

Soalan Percubaan Sains Komputer SPM 2022  + Skema Jawapan

…………………………..

2022 Sains Komputer Selangor SMKBI

Kertas 1Jawapan K1

…………………………..

2022 Sains Komputer Johor

Kertas 1Jawapan K1

…………………………..

2022 Sains Komputer Perak

Kertas 1

…………………………..

2022 Sains Komputer Johor

Kertas 1

…………………………..

2022 Sains Komputer Melaka

Kertas 1

…………………………..

2022 Sains Komputer Negeri Sembilan

Kertas 1

…………………………..

2022 Sains Komputer Pulau Pinang

Kertas 1

…………………………..

2022 Sains Komputer Selangor

Kertas 1

…………………………..

Modul Sains Komputer SPM + Skema Jawapan :

.

Modul Expert Sains Komputer SPM (Tingkatan 4)

Modul Expert Sains Komputer SPM (Tingkatan 5)

Skema Jawapan Modul Expert Sains Komputer (Tingkatan 4 dan 5)

…………………………..

Modul Soalan + Jawapan

.

Koleksi Modul Soalan Sains Komputer Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

…………………………..

……………………………………………………………………………………

2022 – 15

Pendidikan Islam 2022 :

Soalan Percubaan Pendidikan Islam SPM 2022  + Skema Jawapan

…………………………..

2022 Pendidikan Islam Johor

Kertas 1Jawapan K1

…………………………..

2022 Pendidikan Islam Kuala Lumpur 1

Kertas 1Jawapan K1

…………………………..

2022 Pendidikan Islam Kuala Lumpur 2

Kertas 1Jawapan K1

…………………………..

2022 Pendidikan Islam Kedah

Kertas 1Jawapan K1

…………………………..

2022 Pendidikan Islam Kelantan

Kertas 1Jawapan K1

…………………………..

2022 Pendidikan Islam Selangor

Kertas 1Jawapan K1

…………………………..

2022 Pendidikan Islam Terengganu

Kertas 1 PPTJawapan K1 PPT

Kertas 1 TOVJawapan K1 TOV

Kertas 1Jawapan K1

…………………………..

2022 Pendidikan Islam Terengganu 1

Kertas 1 MPP2Jawapan K1 MPP2

Kertas 1 MPP3Jawapan K1 MPP3

…………………………..

2022 Pendidikan Islam Pahang

Kertas 1Jawapan K1

…………………………..

2022 Pendidikan Islam Perak

Kertas 1Jawapan K1

…………………………..

2022 Pendidikan Islam Perlis

Kertas 1Jawapan K1

…………………………..

2022 Pendidikan Islam Sabah

Kertas 1,  Jawapan K1

…………………………..

2022 Pendidikan Islam MRSM

Kertas 1

…………………………..

2022 Pendidikan Islam Negeri Sembilan

Kertas 1

…………………………..

2022 Pendidikan Islam SBP

Kertas 1

…………………………..

Soalan Percubaan SPM 2022 Mengikut Topik :

.

Bahagian Akhlak Islamiah 

Bahagian Akidah 

Bahagian Al-Quran , Hadis dan Hukum Tajwid 

Bahagian Feqah 

Bahagian KBAT (1) 

Bahagian KBAT (2)

…………………………..

Tajuk-Tajuk Ramalan :

.

Tajuk-Tajuk Ramalan Pendidikan Islam SPM 2022

…………………………..

Nota Pecutan Pendidikan Islam SPM

.

Nota Pecutan Pendidikan Islam SPM

…………………………..

Modul Soalan + Jawapan

.

Modul Intervensi Pembelajaran (MIP) Pendidikan Islam SPM + Jawapan (Trg) [1]

……………………………………………………………………………………

2022 – 16

Pendidikan Seni Visual (PSV) 2022 :

Soalan Percubaan Pendidikan Seni Visual (PSV) SPM 2022  + Skema Jawapan

…………………………..

……………………………………………………………………………………

2022 – 17

Tasawwur Islam 2022 :

Soalan Percubaan Tasawwur Islam SPM 2022  + Skema Jawapan

…………………………..

2022 Tasawwur Islam Pahang Kuantan

Jawapan K1Kertas 1

…………………………..

2022 Tasawwur Islam Johor Bahru

Jawapan K1Kertas 1

…………………………..

2022 Tasawwur Islam Kelantan

Jawapan K1Kertas 1

…………………………..

2022 Tasawwur Islam Melaka

Jawapan K1Kertas 1

…………………………..

2022 Tasawwur Islam Pulau Pinang

Jawapan K1Kertas 1

…………………………..

2022 Tasawwur Islam Selangor

Jawapan K1Kertas 1

…………………………..

2022 Tasawwur Islam Perak

Jawapan K1Kertas 1

…………………………..

2022 Tasawwur Islam Putrajaya

Jawapan K1,  Kertas 1

…………………………..

2022 Tasawwur Islam Terengganu

Jawapan K1,  Kertas 1

…………………………..

2022 Tasawwur Islam Sabah

Kertas 1

…………………………..

Bahagian B Soalan Percubaan Tasawwur Islam SPM 2022 + Jawapan :

.

Soalan 1 + Skema Jawapan

Soalan 2 + Skema Jawapan

Soalan 3 + Skema Jawapan

.

Soalan 4 + Skema Jawapan

Soalan 5 + Skema Jawapan

Soalan 6 + Skema Jawapan

…………………………..

Modul Soalan + Jawapan

.

Modul Intervensi Pembelajaran (MIP) Tasawwur Islam + Jawapan (Trg) [1]

……………………………………………………………………………………

2022 – 18

Bahasa Cina 2022 :

Soalan Percubaan Bahasa Cina SPM 2022  + Skema Jawapan

…………………………..

2022 Bahasa Cina Kelantan

Modul Bahasa Cina Kelantan + Jawapan [2]

…………………………..

2022 Bahasa Cina Negeri Sembilan

Modul Bahasa Cina Negeri Sembilan (Edisi Murid) [2]

Modul Bahasa Cina Negeri Sembilan (Edisi Guru) [22]

…………………………..

2022 Bahasa Cina Pulau Pinang

Modul Bahasa Cina Pulau Pinang [2]

Modul Bahasa Cina Pulau Pinang (Jawapan0 [2]

…………………………..

2022 Bahasa Cina Sarawak

Modul Bahasa Cina Sarawak (Edisi Murid) [2]

Modul Bahasa Cina Sarawak (Edisi Guru) [2]

…………………………..

2021 Bahasa Cina Sarawak

Modul Soalan + Skema Jawapan (PSK) (Srw) [1]

…………………………..

2021 Bahasa Cina Perak Kinta Selatan

Modul Soalan + Skema Jawapan (KS) (Prk) [1]

…………………………..

2021 Bahasa Cina Perak Kinta Utara

Modul Soalan + Skema Jawapan (KU) (Prk) [1]

…………………………..

2021 Bahasa Cina Negeri Sembilan

Modul Soalan + Skema Jawapa (MC) (NS) [1]

…………………………..

2021 Bahasa Cina Melaka

Modul Soalan + Skema Jawapan (Mel) [1]

…………………………..

.

…………………………..

Modul Soalan + Jawapan

.

Koleksi Modul Soalan Bahasa Cina Tingkatan 4, 5, SPM+ Jawapan (KSSM)

…………………………..

……………………………………………………………………………………

2022 – 19

Bahasa Arab 2022 :

Soalan Percubaan Bahasa Arab SPM 2022  + Skema Jawapan

…………………………..

Koleksi 17 Set Soalan Percubaan SPM 2022

17 Set Soalan (Kertas 1)

…………………………..

2022 Bahasa Arab Sabah 2

Kertas 1Kertas 2

Jawapan K1,  Jawapan K2

…………………………..

2022 Bahasa Arab SBP

Jawapan K1

…………………………..

2022 Bahasa Arab Selangor

Jawapan K1

…………………………..

2022 Bahasa Arab Kelantan (YIK)

Jawapan K1

…………………………..

2022 Bahasa Arab Melaka

Jawapan K1

…………………………..

2022 Bahasa Arab Negeri Sembilan

Jawapan K1

…………………………..

2022 Bahasa Arab Kedah

Jawapan K1

…………………………..

2022 Bahasa Arab Perlis

Jawapan K1

…………………………..

2022 Bahasa Arab Kelantan

Jawapan K1

…………………………..

2022 Bahasa Arab Terengganu

Jawapan K1

…………………………..

…………………………..

Modul Soalan + Jawapan

.

Modul Soalan Bahasa Arab SPM + Skema Jawapan (Format Baharu)

…………………………..

……………………………………………………………………………………

2020 – 20

Geografi 2022 :

Soalan Percubaan Geografi 2022  + Skema Jawapan

…………………………..

2022 Geografi Selangor Klang

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

Peta 1 Soalan 6

…………………………..

2022 Geografi Terengganu

Kertas 1,  Kertas 2

…………………………..

Modul Soalan + Jawapan

.

Modul Soalan Geografi SPM + Skema Jawapan (Format Baharu)

……………………………………………………………………………………

2022 – 21

Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah (PQS) 2022 :

Soalan Percubaan Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah (PQS) SPM 2022  + Skema Jawapan

…………………………..

2022 Pend Al-Quran dan Al-Sunnah Kelantan

Kertas 1Jawapan K1

…………………………..

2022 Pend Al-Quran dan Al-Sunnah Perlis

Kertas 1Jawapan K1

…………………………..

2022 Pend Al-Quran dan Al-Sunnah Selangor

Kertas 1

…………………………..

Modul Soalan + Jawapan

.

Modul Soalan Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah SPM + Skema Jawapan (Format Baharu)

……………………………………………………………………………………

2022 – 22

Pendidikan Syariah Islamiah 2022 :

Soalan Percubaan Pendidikan Syariah Islamiah SPM 2022  + Skema Jawapan

…………………………..

2022 Pendidikan Syariah Islamiah Kelantan

Kertas 1,  Jawapan K1

…………………………..

2022 Pendidikan Syariah Islamiah Kuala Lumpur 3

Kertas 1Jawapan K1

…………………………..

2022 Pendidikan Syariah Islamiah Melaka

Kertas 1Jawapan K1

…………………………..

2022 Pendidikan Syariah Islamiah Negeri Sembilan

Kertas 1Jawapan K1

…………………………..

2022 Pendidikan Syariah Islamiah Pahang

Kertas 1Jawapan K1

…………………………..

2022 Pendidikan Syariah Islamiah Perlis

Kertas 1Jawapan K1

…………………………..

2022 Pendidikan Syariah Islamiah Sabah

Kertas 1Jawapan K1

…………………………..

2022 Pendidikan Syariah Islamiah Terengganu

Kertas 1,  Jawapan K1

…………………………..

2022 Pendidikan Syariah Islamiah Perak

Kertas 1,  Jawapan K1

…………………………..

2022 Pendidikan Syariah Islamiah SBP

Kertas 1,  Jawapan K1

…………………………..

2022 Pendidikan Syariah Islamiah SMKA SABK

Kertas 1,  Jawapan K1

…………………………..

2022 Pendidikan Syariah Islamiah Selangor

Kertas 1

…………………………..

Modul Soalan + Jawapan

.

Modul Soalan Pendidikan Syariah Islamiah SPM + Skema Jawapan (Format Baharu)

……………………………………………………………………………………

2022 – 23

Kesusasteraan Melayu Komunikatif 2022 :

Soalan Percubaan Kesusasteraan Melayu Komunikatif

SPM 2022  + Skema Jawapan

…………………………..

2022 Kesusasteraan Melayu Komunikatif Terengganu

Kertas 1Jawapan K1

…………………………..

…………………………..

Modul Soalan + Jawapan

.

Modul Soalan Kesusteraan Melayu Komunikatif SPM + Skema Jawapan (Format Baharu)

…………………………..

………………………………………………………………………………………..

2022 – 24

Bahasa Tamil 2022 :

Soalan Percubaan Bahasa Tamil SPM 2022  + Skema Jawapan

…………………………..

…………………………..

……………………………………………………………………………………………….

2022 – 25

Asas Kelestarian 2022 :

Soalan Percubaan Asas Kelestarian SPM 2022  + Skema Jawapan

…………………………..

……………………………………………………………………………………

2022 – 26

Grafik Komunikasi Teknikal 2022 :

Soalan Percubaan Grafik Komunikasi Teknikal SPM 2022  + Skema Jawapan

…………………………..

2022 GKT Kedah

Jawapan K1,  Kertas 1

…………………………..

2022 GKT SMKDA

Jawapan K1,  Kertas 1

…………………………..

2022 GKT Kuala Lumpur

Jawapan K1,  Kertas 1

…………………………..

2022 GKT Pahang

Jawapan K1Kertas 1

…………………………..

2022 GKT Pulau Pinang 1

Jawapan K1Kertas 1

…………………………..

2022 GKT Pulau Pinang 2

Jawapan K1Kertas 1

…………………………..

2022 GKT Sabah

Jawapan K1Kertas 1

…………………………..

2022 GKT Selangor

Jawapan K1Kertas 1

…………………………..

2022 GKT Negeri Sembilan

Kertas 1,  Jawapan K1

Pembetulan Soalan 7

Pembetulan Skema Soalan 19

…………………………..

.

…………………………..

Modul Soalan + Jawapan

.

Modul Soalan Grafik Komuniskasi Teknikal SPM + Skema Jawapan (Format Baharu)

…………………………..

……………………………………………………………………………………

2022 – 27

Sains Sukan 2022 :

Soalan Percubaan Sains Sukan SPM 2022  + Skema Jawapan

…………………………..

.

…………………………..

Modul Soalan + Jawapan

.

Modul Soalan Sains Sukan SPM + Skema Jawapan (Format Baharu)

…………………………..

……………………………………………………………………………………

2022 – 28

Sains Rumah Tangga 2022 :

Soalan Percubaan Sains Rumah Tangga SPM 2022  + Skema Jawapan

…………………………..

2022 Sains Rumah Tangga Sabah

Kertas 1Jawapan K1

…………………………..

2022 Sains Rumah Tangga Terengganu

Kertas 1Jawapan K1

…………………………..

.

…………………………..

Modul Soalan + Jawapan

.

Modul Soalan Sains Rumah Tangga SPM + Skema Jawapan (Format Baharu)

…………………………..

…………………………………………………………………………………..

2022 – 29

Pertanian 2022 :

Soalan Percubaan Pertanian SPM 2022  + Skema Jawapan

…………………………..

2022 Pertanian Johor Batu Pahat

Kertas 1Jawapan K1

…………………………..

2022 Pertanian Kelantan

Kertas 1Jawapan K1

…………………………..

2022 Pertanian Terengganu

Kertas 1Jawapan K1

…………………………..

2022 Pertanian Johor Muar

Kertas 1Jawapan K1

…………………………..

2022 Pertanian Pahang

Kertas 1Jawapan K1

…………………………..

2022 Pertanian Perak

Kertas 1Jawapan K1

…………………………..

2022 Pertanian Pulau Pinang

Kertas 1Jawapan K1

…………………………..

2022 Pertanian Selangor 1

Kertas 1Jawapan K1

…………………………..

2022 Pertanian Selangor 2

Kertas 1Jawapan K1

…………………………..

2022 Pertanian Perlis

Kertas 1Jawapan K1

…………………………..

2022 Pertanian Sabah Tawau 1

Kertas 1 + Jawapan

…………………………..

2022 Pertanian Sabah Tawau 2

Kertas 1

…………………………..

Modul Soalan + Jawapan

.

Modul Soalan Pertanian SPM + Skema Jawapan (Format Baharu)

…………………………..

……………………………………………………………………………………

2022 – 30

Reka Cipta 2022 :

Soalan Percubaan Reka Cipta SPM 2022  + Skema Jawapan

…………………………..

2022 Reka Cipta 1

Kertas 1,  Jawapan K1

…………………………..

Modul Reka Cipta SPM + Jawapan :

.

Modul Kenyalang Cemerlang Reka Cipta SPM + Jawapan

…………………………..

Modul Soalan + Jawapan

.

Modul Soalan Reka Cipta SPM + Skema Jawapan (Format Baharu)

…………………………..

……………………………………………………………………………………………….

2022 – 31

Al-Syariah 2022 :

…………………………..

Koleksi Soalan Percubaan Al-Syariah SPM 2022  + Skema Jawapan :

…………………………..

2022 Al-Syariah Selangor

Kertas 1,  Jawapan K1

…………………………..

2022 Al-Syariah Kedah

Kertas 1

…………………………..

Modul Soalan + Jawapan

.

Modul Soalan Al-Syariah SPM + Skema Jawapan (Format Baharu)

………………………………………………………………………………………….

2022 – 32

al-Lughah al-Arabiah al-Mu’asirah (LAM) 2022 :

…………………………..

Koleksi Soalan Percubaan al-Lughah al-Arabiah al-Mu’asirah (LAM) SPM 2022  + Skema Jawapan

…………………………..

2022 LAM SABK SMKA

Kertas 1,  Jawapan K1

…………………………..

2022 LAM Perlis

Kertas 1,  Jawapan K1

…………………………..

2022 LAM Kedah

…………………………..

Kertas 1,  Jawapan K1

…………………………..

2022 LAM Perak

Kertas 1,  Jawapan K1

…………………………..

2022 LAM Selangor

Kertas 1,  Jawapan K1

…………………………..

2022 LAM Negeri Sembilan

Kertas 1,  Jawapan K1

…………………………..

2022 LAM Melaka

Kertas 1,  Jawapan K1

…………………………..

2022 LAM Kelantan

Kertas 1,  Jawapan K1

…………………………..

2022 LAM Terengganu

Kertas 1

…………………………..

2022 LAM Kuala Lumpur

Kertas 1

.…………………………..

…………………………..

Modul Soalan + Jawapan

.

Modul Soalan al-Lughah al-Arabiah al-Mu’asirah SPM + Skema Jawapan (Format Baharu)

……………………………………………………………………………………………….

2022 – 33

Manahij Al-Ulum Al-Islamiah 2022 :

Soalan Percubaan Manahij Al-Ulum Al-Islamiah SPM 2022  + Skema Jawapan

…………………………..

…………………………..

Modul Soalan + Jawapan

.

Modul Soalan Manahij Al-Ulum Al-Islamiah SPM + Skema Jawapan (Format Baharu)

…………………………………………………………………………………………..

2022 – 34

Usul Al-Din 2022 :

Soalan Percubaan Usul Al-Din SPM 2022  + Skema Jawapan

…………………………..

2022 Usul Al-Din Selangor

Kertas 1Jawapan K1

…………………………..

Modul Soalan + Jawapan

.

Modul Soalan Usul Al-Din SPM + Skema Jawapan (Format Baharu)

…………………………………………………………………………………………..

2022 – 35

Kesusasteraan Cina 2022 :

Soalan Percubaan Kesusasteraan Cina SPM 2022  + Skema Jawapan

…………………………..

…………………………..

…………………………………………………………………………………………

2022 – 36

Sains Tambahan 2022 :

Soalan Percubaan Sains Tambahan SPM 2022  + Skema Jawapan

…………………………..

2022 Sains Tambahan Hulu Selangor

Kertas 1Kertas 2

Jawapan K1Jawapan K2

…………………………..

2022 Sains Tambahan Sarawak 1

Kertas 1Kertas 2

…………………………..

2022 Sains Tambahan Sarawak 2

Kertas 1Kertas 2

…………………………..

Modul Soalan + Jawapan

.

Modul Soalan Sains Tambahan SPM + Skema Jawapan (Format Baharu)

…………………………..

…………………………..

…………………………………………………………………………………………

Subjek-Subjek SPM Yang Lain :

.

Modul Soalan Bahasa Iban SPM + Skema Jawapan (Format Baharu)

………………………….. 

Modul Soalan Hifz Al-Quran SPM + Skema Jawapan (Format Baharu)

…………………………..

Modul Soalan Al-Adab wa Al-Balaghah SPM + Skema Jawapan (Format Baharu)

…………………………..

Modul Soalan Maharat Al-Quran SPM + Skema Jawapan (Format Baharu)

…………………………..

…………………………………………………………………………………………

Doa-Doa Amalan Mengahapi Ujian dan Peperiksaan + Amalan Pelajar Cemerlang :

 * * *

.

……………………………………………………………………………………

***  Koleksi Soalan Percubaan SPM 2021 + Skema Jawapan :

………………………………………………………………………………………..

2021 – 01

Bahasa Melayu (BM) 2021 :

Soalan Percubaan Bahasa Melayu (BM) SPM 2021  + Skema Jawapan

………………………….. 

2021 Bahasa Melayu Sarawak

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

Kertas 3, Jawapan K3

Kertas 4, Jawapan K4

…………………………..

2021 Bahasa Melayu Kelantan

Kertas 1, Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2021 Bahasa Melayu Kedah Modul 1

Kertas 1

Kertas 2, Jawapan K2

………………………….. 

2021 Bahasa Melayu Negeri Sembilan

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2 (1), Kertas 2 (2)

Jawapan K2

…………………………..

2021 Bahasa Melayu Johor Set 2

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Bahasa Melayu Selangor Set 1

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Bahasa Melayu MRSM

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Bahasa Melayu Pahang

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Bahasa Melayu Pulau Pinang

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

 

2021 Bahasa Melayu Selangor Set 2

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Bahasa Melayu Terengganu MPP2

Kertas 1, Jawapan K2

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Bahasa Melayu MRSM

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Bahasa Melayu Pahang

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Bahasa Melayu Pulau Pinang

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

………………………………………………………………………………………….

2021 – 02

Bahasa Inggeris (English) 2021 :

Soalan Percubaan Bahasa Inggeris SPM 2021  + Skema Jawapan

…………………………..

2021 Bahasa Inggeris Perlis

Kertas 1, Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2021 Bahasa Inggeris Johor

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Bahasa Inggeris Kelantan

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Bahasa Inggeris Selangor Set 1

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Bahasa Inggeris Selangor Set 2

Kertas 1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Bahasa Inggeris Negeri Sembilan

Kertas 1, Kertas 2 + Jawapan

…………………………..

2021 Bahasa Inggeris Sarawak Saratok

Kertas 1, Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2021 Bahasa Inggeris SMKA & SABK Set 1

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Bahasa Inggeris SMKA & SABK Set 2

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Bahasa Inggeris Perlis Set A

Kertas 1, Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2021 Bahasa Inggeris Perlis Set B

Kertas 1, Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2021 Bahasa Inggeris Kedah

Kertas 1Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2021 Bahasa Inggeris MRSM

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2

…………………………..

2021 Bahasa Inggeris Melaka

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Bahasa Inggeris Terengganu MPP3

Kertas 1, Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

………………………………………………………………………………………….

2021 – 03

Sejarah 2021 :

Soalan Percubaan Sejarah SPM 2021  + Skema Jawapan

…………………………..

2021 Sejarah MRSM

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Sejarah Johor Kluang

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Sejarah Johor Kota Tinggi

Kertas 1, Jawapan K1

…………………………..

2021 Sejarah Johor SMKBP

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Sejarah Kelantan

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Sejarah Melaka

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Sejarah Perlis

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Sejarah Pulau Pinang

Kertas 1  + Jawapan

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Sejarah Sabah Tawau

Kertas 1, Kertas 2

…………………………..

2021 Sejarah Sarawak Mukah

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Sejarah Sarawak Saratok

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Sejarah Sarawak Sibu (1)

Kertas 1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Sejarah Sarawak (2)

Kertas 1, Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2021 Sejarah Selangor Set 1

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Sejarah Selangor Set 2

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Sejarah Terengganu

Kertas 1, Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2021 Sejarah Kedah

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Sejarah Pahang Pekan

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

Koleksi Soalan Percubaan Kertas 1 Sejarah SPM 2021 + Jawapan :

…………………………..

………………………………………………………………………………………….

2021 – 04

Matematik (Mathematics) 2021 :

Soalan Percubaan Matematik SPM 2021  + Skema Jawapan

…………………………..

2021 Matematik MRSM

Kertas 1 + Jawapan

Kertas 2 + Jawapan

…………………………..

2021 Matematik Johor PG MPP Set 1

Kertas 1, 2 + Jawapan 

…………………………..

2021 Matematik Johor PG MPP Set 2

Kertas 1, 2 + Jawapan

…………………………..

2021 Matematik Johor MUKB Set 2

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Matematik SMKA & SABK

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Matematik Terengganu MPP2

Kertas 1, 2 + Jawapan

…………………………..

2021 Matematik Terengganu MPP3

Kertas 1, 2 + Jawapan

…………………………..

2021 Matematik Kedah Modul 2

Kertas 1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Matematik Kedah Modul 1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Matematik Sarawak

Kertas 1, 2 + Jawapan

…………………………..

2021 Matematik Selangor Set 1

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2 (1), Kertas 2 (2)

Jawapan K2

…………………………..

2021 Selangor Matematik Set 2

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Matematik Perak Set 2

Kertas 1, 2 + Jawapan

…………………………..

2021 Matematik Sabah Tawau

Kertas 1, Kertas 2

…………………………..

2021 Matematik Pahang Pekan

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Matematik Perak SMKRLNR

Kertas 1, 2 + Jawapan

…………………………..

2021 Matematik Negeri Sembilan

Kertas 1, Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2021 Matematik Pahang Kuantan

Kertas 1, Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2021 Matematik Kelantan

Kertas 1, Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2021 Matematik Melaka

Kertas 1, Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

……………………………………………………………………………………

2021 – 05

Matematik Tambahan (Additional Mathematics) 2021 :

Soalan Percubaan Matematik Tambahan SPM 2021  + Skema Jawapan

…………………………..

2021 Matematik Tambahan Johor

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Matematik Tambahan Kedah Set 1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Matematik Tambahan Kelantan

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

Erata Kertas 1 & Jawapan K1

…………………………..

2021 Matematik Tambahan Kelantan YIK

Kertas 1, Kertas 2

…………………………..

2021 Matematik Tambahan SMKA & SABK Set 2

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Matematik Tambahan Terengganu

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Matematik Tambahan Selangor Set A

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Matematik Tambahan Selangor Set B

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Matematik Tambahan Sabah

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Matematik Tambahan Pulau Pinang

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Matematik Tambahan Putrajaya Set 1

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Matematik Tambahan Putrajaya Set 2

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Matematik Tambahan Pahang Kuantan

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Matematik Tambahan Pahang Temerloh

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Matematik Tambahan Melaka

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Matematik Tambahan Negeri Sembilan

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Matematik Tambahan Sabah Tawau

Kertas 1, Kertas 2

…………………………..

2021 Matematik Tambahan SMKA & SABK Set 1

Jawapan K1, Jawapan K2

…………………………..

……………………………………………………………………………………

2021 – 06

Kimia (Chemistry) 2021 :

Soalan Percubaan Kimia SPM 2021  + Skema Jawapan

…………………………..

2021 Kimia MRSM

Kertas 1, Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2021 Kimia Kedah Set 1

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Kimia Selangor Set 1

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Kimia Selangor Set 2

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Kimia Sabah Tawau

Kertas 1, Kertas 2

Kertas 3

…………………………..

2021 Kimia Sarawak SMKSJ

Kertas 1 + Jawapan

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Kimia Sarawak (2)

Kertas 3, Jawapan K3

…………………………..

2021 Kimia Melaka

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

Kertas 3, Jawapan K3

…………………………..

2021 Kimia Negeri Sembilan

Kertas 1, Kertas 2

Jawapan K1, K2

Kertas 3, Jawapan K3

…………………………..

2021 Kimia Terengganu MPP3

Kertas 1, Kertas 2

Jawapan K1, K2

………………………….. 

2021 Kimia Johor

Kertas 1, Kertas K2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2021 Kimia Perlis Set A 

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Kimia Kedah Set 2

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Kimia Kelantan

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

……………………………………………………………………………………

2021 – 07

Fizik (Physics) 2021 :

Soalan Percubaan Fizik SPM 2021  + Skema Jawapan

…………………………..

2021 Fizik MRSM

Kertas 1, Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2021 Fizik Kedah

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Fizik Kelantan

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Fizik Pahang

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Fizik Sabah Tawau

Kertas 1, Kertas 2

Kertas 3

…………………………..

2021 Fizik Sarawak

Kertas 1, Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2021 Fizik Selangor Set 1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Fizik Selangor Set 2

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Fizik Terengganu MPP3

Kertas 1, Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2021 Fizik Negeri Sembilan

Kertas 1, Kertas 2

Jawapan K1, K2

………………………….. 

Koleksi Soalan Percubaan Kertas 1 Fizik SPM 2021+ Jawapan :

………………………….. 

……………………………………………………………………………………

2021 – 08

Biologi (Biology) 2021 :

Soalan Percubaan Biologi SPM 2021 + Skema Jawapan

…………………………..

2021 Biologi MRSM

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Biologi Pahang Kuantan

Kertas 1 + Jawapan

Kertas 2, Jawapan K2

Kertas 3 + Jawapan

…………………………..

2021 Biologi Kelantan

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Biologi Selangor Set 1

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

………………………….. 

2021 Biologi Melaka

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Biologi Negeri Sembilan

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Biologi Selangor Set 2

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Biologi Sabah Tawau

Kertas 1, Kertas 2

Kertas 3 (Ujian Amali)

………………………….. 

……………………………………………………………………………………

2021 – 09

Sains (Science) 2021 :

Soalan Percubaan Sains SPM 2021  + Skema Jawapan

…………………………..

2021 Sains Melaka

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Sains Negeri Sembilan

Kertas 1, Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2021 Sains Pahang

Kertas 1, Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2021 Sains Perlis

Kertas 1, Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2021 Sains Kelantan

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Sains Terengganu MPP3

Kertas 1, Kertas 2 + Jawapan

…………………………..

2021 Sains SMKA & SABK Set 1

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Sains SMKA & SABK Set 2

Kertas 1, Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2021 Sains Selangor Set 1

Kertas 1, Jawapan K1

…………………………..

……………………………………………………………………………………

2021 – 10

Prinsip Perakaunan 2021 :

Soalan Percubaan Prinsip Perakaunan SPM 2021  + Skema Jawapan

…………………………..

2021 Prinsip Perakaunan MRSM

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Prinsip Perakaunan Johor

Kertas 1, Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2021 Prinsip Perakaunan Pahang

Kertas 1, Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2021 Prinsip Perakaunan Kedah M1

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Prinsip Perakaunan Kedah M2

Kertas 1, Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2021 Prinsip Perakaunan Selangor Set 1

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Prinsip Perakaunan Kelantan

Kertas 1, Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2021 Prinsip Perakaunan Kelantan YIK

Kertas 1, Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2021 Prinsip Perakaunan Perak Kelian

Kertas 1, Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2021 Prinsip Perakaunan Terengganu MPP3

Kertas 1, Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2021 Prinsip Perakaunan Perlis

Kertas 1, Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2021 Prinsip Perakaunan Johor Batu Pahat

Kertas 1, Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2021 Prinsip Perakaunan Johor Bahru

Kertas 1, Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2021 Prinsip Perakaunan Johor Kluang

Kertas 1, Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2021 Prinsip Perakaunan Johor Kulai Set 1

Kertas 1, Kertas 2

Jawapan K1 K2

…………………………..

2021 Prinsip Perakaunan Johor Kulai Set 2

Kertas 1, Kertas 2

Jawapan K1 K2

…………………………..

……………………………………………………………………………………

2021 – 11

Perniagaan 2021 :

Soalan Percubaan Perniagaan SPM 2021  + Skema Jawapan

…………………………..

2021 Perniagaan Johor Batu Pahat

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Perniagaan Johor Kluang Set 1

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Perniagaan Johor Kluang Set 2

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

………………………….. 

2021 Perniagaan Johor Kota Tinggi Set 1

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

………………………….. 

2021 Perniagaan Johor Kota Tinggi Set 2

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

………………………….. 

2021 Perniagaan Johor Kulai Set 1

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

………………………….. 

2021 Perniagaan Johor Kulai Set 2

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

………………………….. 

2021 Perniagaan Kedah Set 2

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

………………………….. 

2021 Perniagaan Kelantan

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

………………………….. 

2021 Perniagaan Melaka

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

………………………….. 

2021 Perniagaan Selangor Set 1

Kertas 1, Kertas 2

Jawapan K1, K2

………………………….. 

2021 Perniagaan Selangor Set 2

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

………………………….. 

2021 Perniagaan Negeri Sembilan

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

………………………….. 

2021 Perniagaan Perak

Kertas 1, Kertas 2

Jawapan K1, K2

………………………….. 

2021 Perniagaan Perlis

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

………………………….. 

2021 Perniagaan Pulau Pinang

Kertas 1 + Jawapan

Kertas 2 + Jawapan

………………………….. 

2021 Perniagaan Sabah

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

………………………….. 

2021 Perniagaan Sarawak Miri

Kertas 1, Kertas 1 + Jawapan

Kertas 2, Jawapan K2

………………………….. 

2021 Perniagaan Terangganu MPP3

Kertas 1, Kertas 2

Jawapan K1, K2

………………………….. 

2021 Perniagaan Pahang Bera

Kertas 1, Kertas 2

Jawapan K1, K2

………………………….. 

2021 Perniagaan Perak Hulu Perak

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

………………………….. 

2021 Perniagaan Perak Manjong

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

……………………………………………………………………………………

2021 – 12

Ekonomi 2021 :

Soalan Percubaan Ekonomi SPM 2021  + Skema Jawapan

…………………………..

2021 Ekonomi Selangor Set 2

Kertas 1, Jawapan K1

Kertas 2, Jawapan K2

…………………………..

2021 Ekonomi Kedah

Kertas 1, Kertas 2

…………………………..

2021 – 13

Pendidikan Moral 2021 :

Soalan Percubaan Pendidikan Moral SPM 2021  + Skema Jawapan

………………………….

2021 Pendidikan Moral Kedah Modul 1

Kertas 1, Jawapan K1

………………………….

2021 Pendidikan Moral Kedah Modul 2

Kertas 1, Jawapan K1

………………………….

2021 Pendidikan Moral Melaka

Kertas 1, Jawapan K1

………………………….

2021 Pendidikan Moral Pulau Pinang

Kertas 1, Jawapan K1

………………………….

2021 Pendidikan Moral Selangor

Kertas 1, Jawapan K1

…………………………..

……………………………………………………………………………………

2021 – 14

Sains Komputer 2021 :

Soalan Percubaan Sains Komputer SPM 2021  + Skema Jawapan

…………………………..

2021 Sains Komputer Sabah

Kertas 1, Jawapan K1

…………………………..

2021 Sains Komputer Johor Batu Pahat

Kertas 1, Jawapan K1

…………………………..

2021 Sains Komputer Kelantan

Kertas 1, Jawapan K1

…………………………..

2021 Sains Komputer Perak

Kertas 1, Jawapan K1

…………………………..

2021 Sains Komputer Melaka

Kertas 1, Jawapan K1

…………………………..

2021 Sains Komputer Negeri Sembilan

Kertas 1, Jawapan K1

…………………………..

2021 Sains Komputer Pahang

Kertas 1, Jawapan K1

…………………………..

2021 Sains Komputer Perlis Set A

Kertas 1, Jawapan K1

…………………………..

2021 Sains Komputer Terengganu

Kertas 1, Jawapan K1

…………………………..

2021 Sains Komputer Johor Bahru

Kertas 1 + Jawapan K1

…………………………..

2021 Sains Komputer Johor Kota Tinggi

Kertas 1 + Jawapan K1

…………………………..

2021 Sains Komputer Kedah

Kertas 1 + Jawapan K1

…………………………..

……………………………………………………………………………………

2021 – 15

Pendidikan Islam 2021 :

Soalan Percubaan Pendidikan Islam SPM 2021  + Skema Jawapan

…………………………..

2021 Pendidikan Islam Johor

Kertas 1, Jawapan K1

…………………………..

2021 Pendidikan Islam Kedah

Kertas 1, Jawapan K1

…………………………..

2021 Pendidikan Islam Kelantan

Kertas 1, Jawapan K1

…………………………..

2021 Pendidikan Islam Melaka

Kertas 1, Jawapan K1

…………………………..

2021 Pendidikan Islam Negeri Sembilan

Kertas 1, Jawapan K1

…………………………..

2021 Pendidikan Islam Pahang

Kertas 1, Jawapan K1

…………………………..

2021 Pendidikan Islam Perak Set 1

Kertas 1, Jawapan K1

…………………………..

2021 Pendidikan Islam Perak Set 2

Kertas 1, Jawapan K1

…………………………..

2021 Pendidikan Islam Perak Set 3

Kertas 1, Jawapan K1

…………………………..

2021 Pendidikan Islam Perlis

Kertas 1, Jawapan K1

…………………………..

2021 Pendidikan Islam Putrajaya

Kertas 1, Jawapan K1

…………………………..

2021 Pendidikan Islam Sabah

Kertas 1, Jawapan K1

…………………………..

2021 Pendidikan Islam Selangor

Kertas 1, Jawapan K1

…………………………..

2021 Pendidikan Islam Terengganu

Kertas 1, Jawapan K1

…………………………..

……………………………………………………………………………………

2021 – 16

Pendidikan Seni Visual (PSV) 2021 :

Soalan Percubaan Pendidikan Seni Visual (PSV) SPM 2021  + Skema Jawapan

…………………………..

……………………………………………………………………………………

2021 – 17

Tasawwur Islam 2021 :

Soalan Percubaan Tasawwur Islam SPM 2021  + Skema Jawapan

…………………………..

2021 Tasawwur Islam Johor

Kertas 1, Jawapan K1

…………………………..

2021 Tasawwur Islam Sabah

Kertas 1, Jawapan K1

…………………………..

2021 Tasawwur Islam Sarawak

Kertas 1, Jawapan K1

…………………………..

2021 Tasawwur Islam Kelantan

Kertas 1, Jawapan K1

…………………………..

2021 Tasawwur Islam Pahang

Kertas 1 + Jawapan K1

…………………………..

2021 Tasawwur Islam Terengganu MPP3

Kertas 1, Jawapan K1

…………………………..

2021 Tasawwur Islam Pulau Pinang (Modul 1)

Kertas 1, Jawapan K1

…………………………..

2021 Tasawwur Islam (1)

Kertas 1, Jawapan K1

…………………………..

……………………………………………………………………………………

2021 – 18

Bahasa Cina 2021 :

Soalan Percubaan Bahasa Cina SPM 2021  + Skema Jawapan

…………………………..

2021 Bahasa Cina SPM Johor

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

…………………………..

2021 Bahasa Cina Pulau Pinang SMJKPCGHS

Kertas 2

…………………………..

2021 Bahasa Cina Pulau Pinang SMJKHE

Kertas 1, Kertas 2

…………………………..

2021 Bahasa Cina Pulau Pinang SMJKCHC

Kertas 1, Kertas 2

…………………………..

2021 Bahasa Cina Sarawak Sibu SMKTH

Kertas 1, Kertas 2

…………………………..

2021 Bahasa Cina Pulau Pinang SMJKCLB

Kertas 1, Kertas 2

…………………………..

2021 Bahasa Cina Pulau Pinang SMJKCL

Kertas 2

…………………………..

2021 Bahasa Cina Sarawak

Modul Soalan + Skema Jawapan (PSK) (Srw) [1]

…………………………..

2021 Bahasa Cina Perak Kinta Selatan

Modul Soalan + Skema Jawapan (KS) (Prk) [1]

…………………………..

2021 Bahasa Cina Perak Kinta Utara

Modul Soalan + Skema Jawapan (KU) (Prk) [1]

…………………………..

2021 Bahasa Cina Negeri Sembilan

Modul Soalan + Skema Jawapa (MC) (NS) [1]

…………………………..

2021 Bahasa Cina Melaka

Modul Soalan + Skema Jawapan (Mel) [1]

…………………………..

.

…………………………..

……………………………………………………………………………………

2021 – 19

Bahasa Arab 2021 :

Soalan Percubaan Bahasa Arab SPM 2021  + Skema Jawapan

…………………………..

…………………………..

……………………………………………………………………………………

2020 – 20

Geografi 2021 :

Soalan Percubaan Geografi 2021  + Skema Jawapan

…………………………..

2021 Geografi Negeri Sembilan

Kertas 2, Kertas 1

Peta Topo Kertas 2

Jawapan K2

…………………………..

2021 Geografi Terengganu MPP2

Kertas 2, Kertas 1

…………………………..

……………………………………………………………………………………

2021 – 21

Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah (PQS) 2021 :

Soalan Percubaan Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah (PQS) SPM 2021  + Skema Jawapan

…………………………..

2021 Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah Johor Set 1

Kertas 1, Jawapan K1

…………………………..

2021 Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah Johor Set 2

Kertas 1, Jawapan K1

…………………………..

2021 Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah Kedah

Kertas 1, Jawapan K1

…………………………..

2021 Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah Pahang

Kertas 1, Jawapan K1

…………………………..

2021 Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah Pulau Pinang

Kertas 1, Jawapan K1

…………………………..

2021 Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah Kelantan

Kertas 1Jawapan K1

…………………………..

2021 Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah Selangor

Kertas 1Jawapan K1

Erata PQS Selangor

…………………………..

……………………………………………………………………………………

2021 – 22

Pendidikan Syariah Islamiah 2021 :

Soalan Percubaan Pendidikan Syariah Islamiah SPM 2021  + Skema Jawapan

…………………………..

2021 Pendidikan Syariah Islamiah MRSM

Kertas 1, Jawapan K1

…………………………..

2021 Pendidikan Syariah Islamiah Kelantan

Kertas 1, Jawapan K1

…………………………..

2021 Pendidikan Syariah Islamiah Pulau Pinang

Kertas 1, Jawapan K1

…………………………..

2021 Pendidikan Syariah Islamiah Perak

Kertas 1, Jawapan K1

…………………………..

2021 Pendidikan Syariah Islamiah Terengganu

Kertas 1, Jawapan K1

…………………………..

2021 Pendidikan Syariah Islamiah Perlis

Kertas 1, Jawapan K1

…………………………..

2021 Pendidikan Syariah Islamiah Selangor

Kertas 1, Jawapan K1

…………………………..

2021 Pendidikan Syariah Islamiah SMKA & SABK Set 1

Kertas 1, Jawapan K1

…………………………..

2021 Pendidikan Syariah Islamiah SMKA & SABK Set 2

Kertas 1, Jawapan K1

…………………………..

2021 Pendidikan Syariah Islamiah MPGBSABKAMKA

Kertas 1, Jawapan K1

…………………………..

……………………………………………………………………………………

2021 – 23

Kesusasteraan Melayu Komunikatif 2021 :

Soalan Percubaan Kesusasteraan Melayu Komunikatif SPM 2021  + Skema Jawapan

…………………………..

…………………………..

………………………………………………………………………………………..

2021 – 24

Bahasa Tamil 2021 :

Soalan Percubaan Bahasa Tamil SPM 2021  + Skema Jawapan

…………………………..

…………………………..

……………………………………………………………………………………………….

2021 – 25

Asas Kelestarian 2021 :

Soalan Percubaan Asas Kelestarian SPM 2021  + Skema Jawapan

…………………………..

……………………………………………………………………………………

2021 – 26

Grafik Komunikasi Teknikal 2021 :

Soalan Percubaan Grafik Komunikasi Teknikal SPM 2021  + Skema Jawapan

…………………………..

.

…………………………..

……………………………………………………………………………………

2021 – 27

Sains Sukan 2021 :

Soalan Percubaan Sains Sukan SPM 2021  + Skema Jawapan

…………………………..

.

.

…………………………..

……………………………………………………………………………………

2021 – 28

Sains Rumah Tangga 2021 :

Soalan Percubaan Sains Rumah Tangga SPM 2021  + Skema Jawapan

…………………………..

.

…………………………..

…………………………………………………………………………………..

2021 – 29

Pertanian 2021 :

Soalan Percubaan Pertanian SPM 2021  + Skema Jawapan

…………………………..

Negeri Sembilan – Kertas 1

Negeri Sembilan – Jawapan K1

.

Kedah (Kota Setar) – Kertas 1

Kedah (Kota Setar) – Jawapan K1

.

Kelantan – Kertas 1

Kelantan – Jawapan K1

.

Perak – Kertas 1

Perak – Jawapan K1

.

Selangor – Kertas 1

Selangor – Jawapan K1

.

Terengganu MPP3 – Kertas 1

Terengganu MPP3 – Jawapan K1

…………………………..

……………………………………………………………………………………

2021 – 30

Reka Cipta 2021 :

Soalan Percubaan Reka Cipta SPM 2021  + Skema Jawapan

…………………………..

……………………………………………………………………………………………….

2021 – 31

Al-Syariah 2021 :

…………………………..

Koleksi Soalan Percubaan Al-Syariah SPM 2021  + Skema Jawapan :

…………………………..

Al-Syariah Johor

.

Al-Syariah Kelantan

.

Al-Syariah Kuala Lumpur

.

Al-Syariah Negeri Sembilan

.

Al-Syariah Perak

.

Al-Syariah Perlis

.

Al-Syariah Sabah (SMIT)

.

Al-Syariah Selangor

.

Al-Syariah Terengganu

…………………………..

………………………………………………………………………………………….

2021 – 32

al-Lughah al-Arabiah al-Mu’asirah (LAM) 2021 :

…………………………..

Koleksi Soalan Percubaan al-Lughah al-Arabiah al-Mu’asirah (LAM) SPM 2021  + Skema Jawapan

…………………………..

2021 LAM Kuala Lumpur

Kertas 1, Jawapan K1

…………………………..

2021 LAM Melaka

Kertas 1, Jawapan K1

…………………………..

2021 LAM Negeri Sembilan

Kertas 1, Jawapan K1

…………………………..

2021 LAM Perlis

Kertas 1, Jawapan K1

…………………………..

2021 LAM Terengganu

Kertas 1, Jawapan K1

…………………………..

2021 LAM Johor

Kertas 1, Jawapan K1

…………………………..

2021 LAM Perak

Kertas 1, Jawapan K1

…………………………..

2021 LAM Selangor

Kertas 1, Jawapan K1

…………………………..

2021 LAM Sabah (SMIT)

Kertas 1

…………………………..

2021 LAM Kedah

Kertas 1

…………………………..

2021 LAM Kelantan

Kertas 1

…………………………..

.

.

.

…………………………..

……………………………………………………………………………………………….

2021 – 33

Manahij Al-Ulum Al-Islamiah 2021 :

Soalan Percubaan Manahij Al-Ulum Al-Islamiah SPM 2021  + Skema Jawapan

…………………………..

Manahij Al-Ulum Al-Islamiah Johor

.

Manahij Al-Ulum Al-Islamiah Kedah

.

Manahij Al-Ulum Al-Islamiah Kelantan

.

Manahij Al-Ulum Al-Islamiah Kuala Lumpur

.

Manahij Al-Ulum Al-Islamiah Pahang

.

Manahij Al-Ulum Al-Islamiah Sabah(SMIT)

.

Manahij Al-Ulum Al-Islamiah Selangor

.

Manahij Al-Ulum Al-Islamiah Terengganu

…………………………..

…………………………………………………………………………………………..

2021 – 34

Usul Al-Din 2021 :

Soalan Percubaan Usul Al-Din SPM 2021  + Skema Jawapan

…………………………..

.

.

…………………………..

…………………………………………………………………………………………..

2021 – 35

Kesusasteraan Cina 2021 :

Soalan Percubaan Kesusasteraan Cina SPM 2021  + Skema Jawapan

…………………………..

…………………………..

…………………………………………………………………………………………

Subjek-Subjek SPM Yang Lain :

.

Modul Intervensi Pembelajaran (MIP) Al-Adab wa Al-Balaghah SPM + Jawapan (Trg) [1]

.

Modul Intervensi Pembelajaran (MIP) Maharat Al-Quran + Jawapan (Trg) [1]

.

Modul Soalan MIP Sains Tambahan SPM + Jawapan (Trg) [1]

.

Modul Soalan MIP Hifz Al-Quran SPM + Jawapan (Trg) [1]

.

Modul Intervensi Pembelajaran (MIP) KKQ (Trg) [1]

.

…………………………………………………………………………………………

Doa-Doa Amalan Mengahapi Ujian dan Peperiksaan + Amalan Pelajar Cemerlang :

 * * *

.

……………………………………………………………………………………

////////////////////////////////////////////////////////////

***

***  Koleksi Soalan Percubaan SPM 2020 + Skema Jawapan :

………………………………………………………………………………………..

2020 – 01

Bahasa Melayu (BM) 2020 :

Soalan Percubaan Bahasa Melayu (BM) SPM 2020  + Skema Jawapan

…………………………..

2020 Bahasa Melayu MRSM

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan K1, K2

………………………….. 

2020 Bahasa Melayu Sarawak Limbang

Kertas 1Kertas 2

Jawapan K1,  K2

…………………………..

2020 Bahasa Melayu Kedah SMKSK

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

…………………………..

2020 Bahasa Melayu Pulau Pinang

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

………………………….. 

2020 Bahasa Melayu Kelantan   

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

………………………….. 

2020 Bahasa Melayu Pahang Maran 

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

………………………….. 

2020 Bahasa Melayu Terengganu   

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan K1, K2

………………………….. 

2020 Bahasa Melayu Perak  SMKAKT

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

………………………….. 

2020 Bahasa Melayu Perak  SMKSM

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

………………………….. 

2020 Bahasa Melayu Terengganu MPP2

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

………………………….. 

2020 Bahasa Melayu Selangor

Kertas 1, Kertas 2

Jawapan K2

………………………….. 

2020 Bahasa Melayu Putrajaya

Kertas 1,  Kertas 2

………………………….. 

2020 Bahasa Melayu Kelantan YIK

Kertas 1,  Kertas 2

………………………….. 

2020 Bahasa Melayu Johor Muar

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2

………………………….. 

2020 Bahasa Melayu Johor SMKSR

Kertas 1,  

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

2020 Bahasa Melayu Johor SMKDUA

Kertas 2

…………………………..

2020 Bahasa Melayu Negeri Sembilan

Kertas 2

…………………………..

2020 Bahasa Melayu Kedah (1)

Kertas 2

…………………………..

2020 Bahasa Melayu Johor (4)

Kertas 1,  Kertas 2

…………………………..

………………………………………………………………………………………….

2020 – 02

Bahasa Inggeris (English) 2020 :

Soalan Percubaan Bahasa Inggeris SPM 2020  + Skema Jawapan

…………………………..

2020 Bahasa Inggeris MRSM

Kertas 1Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2020 Bahasa Inggeris Selangor (1)

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

…………………………..

2020 Bahasa Inggeris Kelantan

Kertas 1Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2020 Bahasa Inggeris Pulau Pinang

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2020 Bahasa Inggeris Pahang Maran

Kertas 1Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2020 Bahasa Inggeris Terengganu

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2020 Bahasa Inggeris Johor Batu Pahat

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

2020 Bahasa Inggeris Melaka

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2020 Bahasa Inggeris Sarawak

Kertas 1

Kertas 2 + Jawapan

…………………………..

2020 Bahasa Inggeris Selangor (1)

Kertas 1

…………………………..

2020 Bahasa Inggeris Johor Mersing

Kertas 1

Jawapan K1,  Jawapan K2

…………………………..

2020 Bahasa Inggeris Terengganu MPP3

Kertas 2

…………………………..

……………………………………………………………………………………

2020 – 03

Sejarah 2020 :

Soalan Percubaan Sejarah SPM 2020  + Skema Jawapan

…………………………..

2020 Sejarah MRSM

Kertas 1 + Jawapan

Kertas 2Jawapan K2

…………………………..

2020 Sejarah Melaka

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

Kertas 3,  Jawapan K3

…………………………..

2020 Sejarah Negeri Sembilan MPSM

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

Kertas 3,  Kertas 3 (U)

Jawapan K3

…………………………..

2020 Sejarah Pulau Pinang

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

2020 Sejarah Kelantan

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

2020 Sejarah Terengganu

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

2020 Sejarah Perlis

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2

Kertas 3,  Kertas 3 (U)

Jawapan K3

…………………………..

2020 Sejarah Selangor

Kertas 1,  Kertas 2

…………………………..

2020 Sejarah Pahang (2)

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

2020 Sejarah Perak SMKSI

Kertas 1

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

2020 Sejarah Pahang (1)

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

2020 Sejarah Terengganu (2)

Kertas 1Kertas 2

Kertas 3

…………………………..

2020 Sejarah Johor SMKDUA

Kertas 2  +  Jawapan

…………………………..

2020 Sejarah Johor (2)

Kertas 1,  Kertas 2

…………………………..

Koleksi Soalan Percubaan Kertas 1 Sejarah SPM 2020 + Jawapan (20 Set)

.

…………………………..

Koleksi Soalan Percubaan Kertas 1 Sejarah SPM 2020 + Jawapan (7 Set)

.

…………………………..

Soalan-Soalan Percubaan Negeri SPM 2020 (Kertas 2)

Soalan-Soalan Kertas 2

…………………………..

………………………………………………………………………………………..

2020 – 04

Matematik (Mathematics) 2020 :

Soalan Percubaan Matematik SPM 2020  + Skema Jawapan

…………………………..

Soalan Percubaan Matematik SPM 2020 + Jawapan (Mengikut Topik) : 16 Topik

.

…………………………..

2020 Matematik MRSM

Kertas 1 + Jawapan

Kertas 2 + Jawapan

…………………………..

2020 Matematik Selangor (2)

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

…………………………..

2020 Matematik Selangor (1)

Kertas 1 + Jawapan

Kertas 2Jawapan K2

…………………………..

2020 Matematik Terengganu MPP3

Kertas 1Kertas 2

Jawapan K1,  K2

…………………………..

2020 Matematik Perlis

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

2020 Matematik Johor MPSM (1)

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

2020 Matematik Melaka

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

2020 Matematik Negeri Sembilan

Kertas 1Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2020 Matematik Johor MPSM (2)

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

…………………………..

2020 Matematik Terengganu MPP2

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2020 Matematik Pulau Pinang

Kertas 1Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2020 Matematik Johor Pasir Gudang (1) dan (2)

Soalan Percubaan Matematik 2020 Johor Pasir Gudang (1) dan (2)

…………………………..

2020 Matematik Kelantan (1)

Kertas 1  

Kertas 2Jawapan K2

…………………………..

2020 Matematik Johor SMKKP

Kertas 1

Kertas 2Jawapan K2

…………………………..

2020 Matematik Pahang Kuantan SMKSM

Kertas 1Kertas 2

…………………………..

2020 Matematik Kedah SABK

Kertas 1Kertas 2

…………………………..

2020 Matematik Kedah

Kertas 2

…………………………..

Koleksi Soalan Percubaan Kertas 1 Matematik SPM 2020 Negeri + Jawapan (7 Negeri) :

.

…………………………..

Soalan Sebenar Kertas 1 Matematik SPM Ulangan + Jawapan (3 Set) :

.

…………………………..

Latihan Soalan Percubaan Kertas 1 Matematik SPM + Jawapan (10 Set) :

.

…………………………..

Soalan Ujian Kertas 1 dan Kertas 2 Matematik SPM (Disusun Mengikut Topik)

…………………………..

……………………………………………………………………………………

2020 – 05

Matematik Tambahan (Additional Mathematics) 2020 :

Soalan Percubaan Matematik Tambahan SPM 2020  + Skema Jawapan

………………………….. 

2020 Matematik Tambahan MRSM

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

Matematik Tambahan Selangor (1)

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

…………………………..

2020 Matematik Tambahan Selangor (2)

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

…………………………..

2020 Matematik Tambahan Kelantan

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

Pembetulan Skema K2 S7

…………………………..

2020 Matematik Tambahan Pahang Temerloh

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

…………………………..

2020 Matematik Tambahan Perlis

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

…………………………..

2020 Matematik Tambahan Johor Batu Pahat

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

…………………………..

2020 Matematik Tambahan Terengganu MPP3

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan K1, K2

………………………….. 

2020 Matematik Tambahan Pulau Pinang MPSM

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan K1, K2

………………………….. 

2020 Matematik Tambahan Putrajaya

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

………………………….. 

2020 Matematik Tambahan Negeri Sembilan

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan K1, K2

………………………….. 

2020 Matematik Tambahan Pulau Pinang (1)

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

…………………………..

2020 Matematik Tambahan Pulau Pinang (2)

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

2020 Matematik Tambahan Terengganu (1)

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

…………………………..

2020 Matematik Tambahan Kedah SMKM

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2,

………………………….. 

2020 Matematik Tambahan Kelantan YIK

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,

…………………………..

2020 Matematik Tambahan Kedah MM

Kertas 2

…………………………..

Koleksi Soalan Percubaan Negeri – Logaritma

…………………………..

……………………………………………………………………………………………….

2020 – 06

Kimia (Chemistry) 2020 :

Soalan Percubaan Kimia SPM 2020  + Skema Jawapan

…………………………..

2020 Kimia MRSM

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

Kertas 3Jawapan K3

…………………………..

2020 Kimia Selangor (1)

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

Kertas 3,  Jawapan K3

…………………………..

2020 Kimia Selangor (2)

Kertas K1Jawapan K1

Kertas K2Jawapan K2

Kertas K3Jawapan K3

…………………………..

2020 Kimia Pahang

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

Kertas 3Jawapan K3

…………………………..

2020 Kimia Perlis

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

Kertas 3Jawapan K3

…………………………..

2020 Kimia Pulau Pinang MPSM

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

Kertas 3,  Jawapan K3

…………………………..

2020 Kimia Terengganu MPP3

Kertas 1 + Jawapan K1

Kertas 2,  Kertas 3,

Jawapan K2, K3

…………………………..

2020 Kimia Johor (1)

Kertas 1 + Jawapan

Kertas 2 + Jawapan

Kertas 3 + Jawapan

…………………………..

2020 Kimia Johor (2)

Kertas 1 + Jawapan

Kertas 2 + Jawapan

Kertas 3 + Jawapan

…………………………..

2020 Kimia Daerah Perak Tengah

Kertas 1,  Kertas 2

Kertas 3

Jawapan K1, K2, K3

…………………………..

2020 Kimia Kelantan MPSM

Kertas 1

Kertas 2Jawapan K2

Kertas 3

…………………………..

2020 Kimia Melaka

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

Errata Kertas 2

Kertas 3

…………………………..

2020 Kimia Pulau Pinang (2)

Kertas 1Kertas 2

Kertas 3Jawapan K3

…………………………..

2020 Kimia Pulau Pinang (3)

Kertas 1Kertas 2

Kertas 3

…………………………..

Soalan Percubaan Kertas 2 Kimia SPM 2017 MRSM + Jawapan

…………………………..

Koleksi Soalan Percubaan Kimia SPM 2020 (Bahagian A Kertas 2)

…………………………..

Latihan Soalan Kertas 1 Kimia SPM (Disusun Mengikut Topik) (Tingkatan 4 dan Tingkatan 5)

………………………….. 

Latihan Soalan Kertas 1 Kimia SPM (Soalan Sebenar SPM + Soalan Percubaan)

…………………………..

……………………………………………………………………………………

2020 – 07

Fizik (Physics) 2020 :

Soalan Percubaan Fizik SPM 2020  + Skema Jawapan

…………………………..

2020 Fizik MRSM

Kertas 1,  Kertas 2

Kertas 3

Jawapan K1, K2

Jawapan K1, K2, K3

…………………………..

2020 Fizik Selangor (1)

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

Kertas 3Jawapan K3

…………………………..

2020 Fizik Negeri Sembilan

Kertas 1 Kertas 2

Kertas 3

Jawapan K1, K2, K3

…………………………..

2020 Fizik Pulau Pinang MPSM

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

Kertas 3,  Jawapan K3

…………………………..

2020 Fizik Kelantan

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

Kertas 3Jawapan K3

…………………………..

2020 Fizik Terengganu

Kertas 1Kertas 2

Kertas 3

Jawapan K1, K2, K3

…………………………..

2020 Fizik Melaka

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

Kertas 3,  Jawapan K3

…………………………..

2020 Fizik Putrajaya (A)

Kertas 1Kertas 2

Kertas 3

Jawapan K1, K2, K3

…………………………..

2020 Fizik Perlis

Kertas 1,  Kertas 2

Kertas 3

Jawapan K1, K2, K3

…………………………..

2020 Fizik Pulau Pinang (2)

Kertas 2

…………………………..

2020 Fizik Pulau Pinang (1)

Kertas 2

…………………………..

2020 Fizik Pulau Pinang (3)

Kertas 2

…………………………..

2020 Fizik Kelantan (1)

Kertas 2

…………………………..

Koleksi Soalan Percubaan Kertas 1 Fizik SPM 2020 Negeri + Jawapan (5 Negeri) :

.

…………………………..

Koleksi Soalan Percubaan Kertas 3 Fizik SPM 2020 Negeri + Jawapan (5 Negeri) :

.

………………………….. 

Koleksi Soalan Percubaan Fizik SPM 2020 + Jawapan (Tingkatan 5) : Mengikut Topik :

.

………………………….. 

Koleksi Soalan Percubaan Fizik SPM 2020 + Jawapan (Tingkatan 4) : Mengikut Topik :

.

…………………………..

……………………………………………………………………………………

2020 – 08

Biologi (Biology) 2020 :

Soalan Percubaan Biologi SPM 2020 + Skema Jawapan

…………………………..

2020 Biologi MRSM

Kertas 1Kertas 2

Kertas 3

Jawapan K1, K2, K3

…………………………..

2020 Biologi Selangor (1)

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

Kertas 3Jawapan K3

…………………………..

2020 Biologi Selangor (2)

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

Kertas 3Jawapan K3

…………………………..

2020 Biologi Perak

Kertas 1Kertas 2

Kertas 3

Jawapan K1, K2, K3

…………………………..

2020 Biologi Terengganu MPP3

Kertas 1Kertas 2

Kertas 3

Jawapan K1, K2, K3

…………………………..

2020 Biologi Negeri Sembilan

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

Kertas 3,  Jawapan K3

…………………………..

2020 Biologi Perlis

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

Kertas 3,  Jawapan K3

…………………………..

2020 Biologi Pulau Pinang

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

Kertas 3Jawapan K3

…………………………..

2020 Biologi Melaka

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

Kertas 3Jawapan K3

…………………………..

2020 Biologi Johor (2)

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

…………………………..

2020 Biologi Kelantan

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

2020 Biologi Johor Batu Pahat

Kertas 1Kertas 2

Kertas 3

Jawapan K1

…………………………..

2020 Biologi Kertas 1 Johor 2020 (Set B) + Jawapan

…………………………..

……………………………………………………………………………………

2020 – 09

Sains (Science) 2020 :

Soalan Percubaan Sains SPM 2020  + Skema Jawapan

…………………………..

2020 Sains Selangor

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

…………………………..

2020 Sains Melaka

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

2020 Sains Terengganu

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2020 Sains Terengganu MPP2

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2020 Sains Johor Mahaad

Kertas 1,  Jawapan K1

…………………………..

2020 Sains Kelantan

Kertas 2

…………………………..

Koleksi Soalan Percubaan Sains SPM 2020 (Kertas 2) + Jawapan (8 Set) :

.

…………………………..

Koleksi Soalan Sebenar Sains SPM (Kertas 2) + Jawapan (6 Set) :

.

…………………………..

……………………………………………………………………………….

2020 – 10

Prinsip Perakaunan 2020 :

Soalan Percubaan Prinsip Perakaunan SPM 2020  + Skema Jawapan

…………………………..

2020 Prinsip Perakaunan MRSM

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

…………………………..

2020 Prinsip Perakaunan Kedah Baling

Kertas 1Kertas 2

Jawapan K1, K2

………………………….. 

2020 Prinsip Perakaunan Johor Batu Pahat

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2020 Prinsip Perakaunan Pahang Pekan SMKSAP

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan K1, K2

………………………….. 

2020 Prinsip Perakaunan Johor MPSM (1)

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

………………………….. 

2020 Prinsip Perakaunan Kelantan

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2020 Prinsip Perakaunan Kelantan YIK

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan K1, K2

………………………….. 

2020 Prinsip Perakaunan Pulau Pinang

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan K1, K2

………………………….. 

2020 Prinsip Perakaunan Johor MPSM (2)

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

………………………….. 

2020 Prinsip Perakaunan Johor

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

Lampiran A

………………………….. 

Prinsip Perakaunan Johor Kulai (1)

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

………………………….. 

2020 Prinsip Perakaunan Negeri Sembilan

Kertas 1Kertas 2

Jawapan K1, K2

………………………….. 

2020 Prinsip Perakaunan Melaka

Kertas 1Kertas 2

Jawapan K1, K2

………………………….. 

2020 Prinsip Perakaunan Perlis

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2020 Prinsip Perakaunan Terengganu

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

Prinsip Perakaunan Johor Kulai (2)

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

…………………………..

2020 Prinsip Perakaunan Kedah MM 

Kertas 2

…………………………..

2020 Prinsip Perakaunan Selangor

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

…………………………..

16 Modul Soalan Percubaan Prinsip Perakaunan SPM 2020 + Jawapan :

.

…………………………..

…………………………………………………………………………………….

2020 – 11

Perniagaan 2020 :

Soalan Percubaan Perniagaan SPM 2020  + Skema Jawapan

…………………………..

2020 Perniagaan Johor Batu Pahat

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

…………………………..

2020 Perniagaan Terengganu MPP3

Kertas 1Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2020 Perniagaan Kedah

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

…………………………..

2020 Perniagaan Johor Kluang

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

2020 Perniagaan Kelantan

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

…………………………..

2020 Perniagaan Melaka

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

…………………………..

2020 Perniagaan Johor Kulai (1)

Soalan Percubaan Perniagaan SPM 2020 Johor Kulai (1)

…………………………..

2020 Perniagaan Sarawak Baram

Kertas 1,  Jawapan K1

…………………………..

2020 Perniagaan Perak Batang Padang

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

…………………………..

2020 Perniagaan Johor Kulai (2)

Soalan Percubaan Perniagaan SPM 2020 Johor Kulai (2)

…………………………..

2020 Perniagaan Sarawak Kuching

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

…………………………..

2020 Perniagaan Perak Hulu Perak

Kertas 1Jawapan K1

Jawapan K2

…………………………..

2020 Perniagaan Johor Mersing

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

…………………………..

2020 Perniagaan Sarawak Miri

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2

…………………………..

2020 Perniagaan Perak Tanjung Malim

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

…………………………..

2020 Perniagaan Johor Pasir Gudang SMKBSA

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

…………………………..

2020 Perniagaan Negeri Sembilan MPSM

Kertas 1Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2020 Perniagaan Perlis

Kertas 1Kertas 2

Jawapan K1, K2

Ralat Jawapan K2 (Soalan 5 dan 7)

…………………………..

2020 Perniagaan Johor Tangkak

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

Ralat Soalan 9 (b)

…………………………..

2020 Perniagaan Pahang Maran

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

…………………………..

2020 Perniagaan Pulau Pinang

Kertas 1Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2020 Perniagaan Johor Ulu Tiram

Kertas 1Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

Koleksi Soalan Percubaan Perniagaan SPM 2020 (Kertas 1) + Jawapan

.

…………………………..

Perniagaan SPM Kertas 1 Tingkatan 4 (Soalan Percubaan 2020) :

BAB 1 – (50 soalan)

BAB 2 – (40 soalan)

BAB 3 – (40 soalan)

…………………………..

…………………………………………………………………………………..

2020 – 12

Ekonomi 2020 :

Soalan Percubaan Ekonomi SPM 2020  + Skema Jawapan

…………………………..

2020 Ekonomi Selangor (1)

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

…………………………..

2020 Ekonomi Kedah

Kertas 1

…………………………..

2020 Ekonomi Johor + Jawapan

Soalan Percubaan Ekonomi SPM 2020 Johor + Jawapan

…………………………..

……………………………………………………………………………………

2020 – 13

Pendidikan Moral 2020 :

Soalan Percubaan Pendidikan Moral SPM 2020  + Skema Jawapan

…………………………..

2020 Pendidikan Moral Selangor (1)

Kertas 1Jawapan K1

…………………………..

2020 Pendidikan Moral Kelantan

Kertas 1Jawapan K1

…………………………..

2020 Pendidikan Moral Pahang

Kertas 1 + Jawapan

…………………………..

2020 Pendidikan Moral Sarawak

Kertas 1 + Jawapan

…………………………..

2020 Pendidikan Moral Melaka (1)

Kertas 1,  Kertas 1 

Jawapan K1

…………………………..

2020 Pendidikan Moral Pulau Pinang

Kertas 1,  Jawapan K1

…………………………..

2020 Pendidikan Moral Johor

Kertas 1 

…………………………..

2020 Pendidikan Moral Melaka (2)

Kertas 1

…………………………..

……………………………………………………………………………….

2020 – 14

Sains Komputer 2020 :

Soalan Percubaan Sains Komputer SPM 2020  + Skema Jawapan

…………………………..

2020 Sains Komputer Johor Kota Tinggi 

Kertas 1Jawapan K1

…………………………..

2020 Sains Komputer Kedah

Kertas 1Jawapan K1

…………………………..

2020 Sains Komputer Pahang Kuantan

Kertas 1Jawapan K1

…………………………..

2020 Sains Komputer Johor Muar

Kertas 1Jawapan K1

…………………………..

2020 Sains Komputer Negeri Sembilan

Kertas 1Jawapan K1

…………………………..

2020 Sains Komputer Perak

Kertas 1Jawapan K1

…………………………..

2020 Sains Komputer Terengganu

Kertas 1Jawapan K1

…………………………..

2020 Sains Komputer Johor Pasir Gudang 1 

Jawapan K1

…………………………..

2020 Sains Komputer Johor Pasir Gudang 2 

Jawapan K1

…………………………..

2020 Sains Komputer Perlis

Jawapan K1

…………………………..

…………………………………………………………………………………..

2020 – 15

Pendidikan Islam 2020 :

Soalan Percubaan Pendidikan Islam SPM 2020  + Skema Jawapan

…………………………..

2020 Pendidikan Islam Kelantan

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

…………………………..

2020 Pendidikan Islam Melaka

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

…………………………..

2020 Pendidikan Islam Negeri Sembilan

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

…………………………..

2020 Pendidikan Islam Pulau Pinang

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

…………………………..

2020 Pendidikan Islam Perak

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

…………………………..

2020 Pendidikan Islam Perlis

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

…………………………..

2020 Pendidikan Islam Terengganu

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

…………………………..

2020 Pendidikan Islam Johor

Kertas 1Kertas 2

…………………………..

Pecutan Akhir : Soalan Sebenar Pendidikan Islam SPM + Jawapan (SPM 2005 – 2019)

…………………………..

……………………………………………………………………………………

2020 – 16

Pendidikan Seni Visual (PSV) 2020 :

Soalan Percubaan Pendidikan Seni Visual (PSV) SPM 2020  + Skema Jawapan

…………………………..

.

………………………………………………………………………………………..

2020 – 17

Tasawwur Islam 2020 :

Soalan Percubaan Tasawwur Islam SPM 2020  + Skema Jawapan

…………………………..

2020 Tasawwur Islam Kelantan

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2020 Tasawwur Islam Melaka

Kertas 1,  Jawapan K1

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

2020 Tasawwur Islam Johor

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2020 Tasawwur Islam Pulau Pinang (1)

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2020 Tasawwur Islam Pulau Pinang (2)

Kertas 1,  Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2020 Tasawwur Islam Terengganu

Kertas 1,  Kertas 2

…………………………..

2020 Tasawwur Islam (1)

Kertas 1,  Jawapan K1

…………………………..

2020 Tasawwur Islam Putra Jaya

Kertas 1

…………………………..

……………………………………………………………………………………

2020 – 18

Bahasa Cina 2020 :

Soalan Percubaan Bahasa Cina SPM 2020  + Skema Jawapan

…………………………..

2020 Bahasa Cina Melaka

Kertas 1Jawapan K1

Kertas 2Jawapan K2

…………………………..

2020 Bahasa Cina Johor SMKTU2

Kertas 1 + Jawapan

Kertas 2,  Jawapan K2

………………………….. 

2020 Bahasa Cina Johor SMKSKP2

Kertas 1

Kertas 2,  Jawapan K2

…………………………..

2020 Bahasa Cina Pulau Pinang MPSM

Kertas 1

Kertas 2Jawapan K2

…………………………..

2020 Bahasa Cina Kedah SMKDBS

Kertas 2,  Jawapan Kertas 2

…………………………..

2020 Bahasa Cina Johor SMKSKP2

Kertas 1

Kertas 2Jawapan K2

…………………………..

2020 Bahasa Cina Johor SMKPJ

Kertas 2

…………………………..

2020 Bahasa Cina Perak SMJKPL

Kertas 1 + Kertas 2

…………………………..

2020 Bahasa Cina Pulau Pinang SMJKPT

Kertas 1,  Kertas 2

…………………………..

2020 Bahasa Cina Johor SMKL

Kertas 1Kertas 2

…………………………..

2020 Bahasa Cina Pulau Pinang SMJKJS

Kertas 1Kertas 2

…………………………..

2020 Bahasa Cina Terengganu MPP2

Kertas 1Kertas 2

…………………………..

2020 Bahasa Cina Kuala Lumpur SMKSBS

Kertas 1

…………………………..

2020 Bahasa Cina Sarawak SMKSC

Kertas 1,  Kertas 2

…………………………..

2020 Bahasa Cina Pahang SMKR

Kertas 1, Kertas 2

…………………………..

2020 Bahasa Cina Terengganu MPP3

Jawapan K1Jawapan K2

…………………………..

………………………………………………………………………………………..

2020 – 19

Bahasa Arab 2020 :

Soalan Percubaan Bahasa Arab SPM 2020  + Skema Jawapan

…………………………..

2020 Bahasa Arab Selangor (1)

Kertas 1Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2020 Bahasa Arab Kedah

Kertas 1Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2020 Bahasa Arab Kelantan

Kertas 1Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2020 Bahasa Arab YIK

Kertas 1Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2020 Bahasa Arab Negeri Sembilan

Kertas 1Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2020 Bahasa Arab Pahang (1)

Kertas 1Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2020 Bahasa Arab Perlis

Kertas 1Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2020 Bahasa Arab Terengganu

Kertas 1Kertas 2

Jawapan K1, K2

…………………………..

2020 Bahasa Arab Melaka

Kertas 1Kertas 2

…………………………..

2020 Bahasa Arab Johor

Kertas 1Kertas 2

…………………………..

2020 Bahasa Arab Pahang (2)

Kertas 1Kertas 2

…………………………..

2020 Bahasa Arab Pulau Pinang

Kertas 1Kertas 2

…………………………..

2020 Bahasa Arab Perak

Kertas 1Kertas 2

…………………………..

Koleksi Soalan Percubaan Bahasa Arab SPM 2020 (Kertas 1 dan Kertas 2)

…………………………..

……………………………………………………………………………………

2020 – 20

Geografi 2020 :

Soalan Percubaan Geografi 2020  + Skema Jawapan

…………………………..

2020 Geografi SMK (1)

Kertas 1Kertas 2 

Jawapan K1 + K2

…………………………..

2020 Geografi Perak

Kertas 2

…………………………..

Kertas 1 – Soalan Percubaan Geografi

…………………………..

Kertas 2 – Soalan Percubaan Geografi

…………………………..

……………………………………………………………………………………………….

2020 – 21

Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah (PQS) 2020 :

Soalan Percubaan Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah (PQS) SPM 2020  + Skema Jawapan

…………………………..

2020 Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah Kelantan

Kertas 1, Jawapan K1

………………………..

2020 Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah Perlis

Kertas 1, Jawapan K1

………………………..

2020 Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah Johor

Kertas 1, Jawapan K1

………………………..

2020 Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah Kedah

Kertas 1 , Jawapan K1

………………………..

2020 Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah Negeri Sembilan

Kertas 1, Jawapan K1

………………………..

2020 Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah Perak

Kertas 1, Jawapan K1

………………………..

2020 Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah Pulau Pinang

Kertas 1, Jawapan K1

………………………..

2020 Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah Sabah

Kertas 1, Jawapan K1

………………………..

2020 Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah Terengganu

Kertas 1, Jawapan K1

………………………..

2020 Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah Sarawak

Kertas 1, Jawapan K1

………………………..

2020 Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah K

Kertas 1, Jawapan K1

………………………..

2020 Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah Ujian Diagnostik

Kertas 1, Jawapan K1

………………………..

……………………………………………………………………………………

2020 – 22

Pendidikan Syariah Islamiah 2020 :

Soalan Percubaan Pendidikan Syariah Islamiah SPM 2020  + Skema Jawapan

…………………………..

.

……………………………………………………………………………

2020 – 23

Kesusasteraan Melayu 2020 :

Soalan Percubaan Kesusasteraan Melayu SPM 2020  + Skema Jawapan

…………………………..

.

………………………………………………………………………………………..

2020 – 24

Bahasa Tamil 2020 :

Soalan Percubaan Bahasa Tamil SPM 2020  + Skema Jawapan

…………………………..

……………………………………………………………………………………………….

2020 – 25

Asas Kelestarian 2020 :

Soalan Percubaan Asas Kelestarian SPM 2020  + Skema Jawapan

…………………………..

……………………………………………………………………………………

2020 – 26

Grafik Komunikasi Teknikal 2020 :

Soalan Percubaan Grafik Komunikasi Teknikal SPM 2020  + Skema Jawapan

…………………………..

……………………………………………………………………………………………….

2020 – 27

Sains Sukan 2020 :

Soalan Percubaan Sains Sukan SPM 2020  + Skema Jawapan

…………………………..

………………………………………………………………………………………………..

2020 – 28

Sains Rumah Tangga 2020 :

Soalan Percubaan Sains Rumah Tangga SPM 2020  + Skema Jawapan

…………………………..

…………………………………………………………………………………..

2020 – 29

Pertanian 2020 :

Soalan Percubaan Pertanian SPM 2020  + Skema Jawapan

…………………………..

……………………………………………………………………………………………….

2020 – 30

Reka Cipta 2020 :

Soalan Percubaan Reka Cipta SPM 2020  + Skema Jawapan

…………………………..

.

……………………………………………………………………………………………….

2020 – 31

Al-Syariah 2020 :

…………………………..

Koleksi Soalan Percubaan Al-Syariah SPM 2020  + Skema Jawapan :

.

…………………………..

………………………………………………………………………………………….

2020 – 32

al-Lughah al-Arabiah al-Mu’asirah (LAM) 2020 :

…………………………..

Koleksi Soalan Percubaan al-Lughah al-Arabiah al-Mu’asirah (LAM) SPM 2020  + Skema Jawapan

.

…………………………..

……………………………………………………………………………………………….

2020 – 33

Manahij Al-Ulum Al-Islamiah 2020 :

Soalan Percubaan Manahij Al-Ulum Al-Islamiah SPM 2020  + Skema Jawapan

…………………………..

…………………………..

…………………………………………………………………………………………..

2020 – 34

Usul Al-Din 2020 :

Soalan Percubaan Usul Al-Din SPM 2020  + Skema Jawapan

…………………………..

…………………………..

…………………………………………………………………………………………..

2020 – 35

Kesusasteraan Cina 2020 :

Soalan Percubaan Kesusasteraan Cina SPM 2020  + Skema Jawapan

…………………………..

…………………………..

…………………………………………………………………………………………

Doa-Doa Amalan Mengahapi Ujian dan Peperiksaan + Amalan Pelajar Cemerlang :

 * * *

.

……………………………………………………………………………………

.

Modul Soalan 28 Subjek SPM + Jawapan :

Modul Soalan 18 Subjek SPM + Jawapan :

………………………………………………………………………………………..

***  

untuk Koleksi Soalan Percubaan SPM 2019 + Skema Jawapan :

.

……………………………………………………………………………………

***  

untuk Koleksi Soalan Percubaan SPM 2018 + Skema Jawapan :

.

………………………………………………………………………………………..

***

untuk Koleksi Soalan Percubaan SPM + Skema Jawapan

.

………………………………………………………………………………………..

.

………………………………………………………………………………………..

///////////////////////////////////////////////////////////////

…………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang.

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

.

>>>>>>>>>

/////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////

.

Write a Comment

error: Alert: Content is protected !!