You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Langkah-Langkah Melindungi Diri Daripada Wabak Jangkitan Penyakit Novel Coronavirus

Apa Itu Wabak Jangkitan Penyakit Novel Coronavirus? Langkah-langkah pencegahan untuk melindungi diri anda dan keluarga daripada virus Novel Coronavirus atau 2019-nCoV. Pencegahan saranan dari World Health Organization (WHO). 1. Kerap cuci tangan 2. Menutup mulut dan hidung ketika bersin/batuk 3. Masak daging dan telur dengan sempurna 4. Elak sentuhan dengan individu yang mempunyai gejala. Tiada … [ Sila Baca Sepenuhnya ]

. .

Apa Itu Wabak Jangkitan Penyakit Novel Coronavirus?

Apa Itu Wabak Jangkitan Penyakit Novel Coronavirus? Langkah-langkah pencegahan untuk melindungi diri anda dan keluarga daripada virus Novel Coronavirus atau 2019-nCoV. Pencegahan saranan dari World Health Organization (WHO). 1. Kerap cuci tangan 2. Menutup mulut dan hidung ketika bersin/batuk 3. Masak daging dan telur dengan sempurna 4. Elak sentuhan dengan individu yang mempunyai gejala. Tiada … [ Sila Baca Sepenuhnya ]

Pakej Mata Pelajaran Baharu Sekolah Menengah Atas (Tingkatan 4, 5) Mulai Tahun 2020

Pakej Mata Pelajaran Baharu Sekolah Menengah Atas (Tingkatan 4, 5) Mulai Tahun 2020 adalah berdasarkan Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 6 Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Surat Pekeliling Ikhtisas (SPI) ini bertujuan memaklumkan pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) (Menengah Atas) dan pelaksanaan pakej mata pelajaran di semua sekolah menengah termasuk pendidikan khas Kementerian … [ Sila Baca Sepenuhnya ]

Pendidikan Sivik: Amalan Pendidikan Sivik dalam Kokurikulum

Pendidikan Sivik: Amalan Pendidikan Sivik dalam Kokurikulum. Pelaksanaan Pendidikan Sivik di sekolah akan menumpukan kepada empat nilai teras iaitu kasih sayang, kegembiraan, hormat-menghormati dan tanggungjawab. Berteraskan empat nilai itu juga, Kementerian Pendidikan Malaysia dapat menyediakan topik bersesuaian untuk dimasukkan dalam mata pelajaran yang berkaitan. Nilai-nilai ini dipecahkan kepada beberapa topik kecil dengan penumpuan kepada isu berkaitan … [ Sila Baca Sepenuhnya ]

Pendidikan Sivik: Modul Exemplar Pendidikan Sivik Sekolah Menengah (Tingkatan 4, 5)

Pendidikan Sivik: Modul Exemplar Pendidikan Sivik Sekolah Menengah (Tingkatan 4, 5). Pelaksanaan Pendidikan Sivik di sekolah akan menumpukan kepada empat nilai teras iaitu kasih sayang, kegembiraan, hormat-menghormati dan tanggungjawab. Berteraskan empat nilai itu juga, Kementerian Pendidikan Malaysia dapat menyediakan topik bersesuaian untuk dimasukkan dalam mata pelajaran yang berkaitan. Nilai-nilai ini dipecahkan kepada beberapa topik kecil dengan … [ Sila Baca Sepenuhnya ]

. .

Pendidikan Sivik: Modul Exemplar Pendidikan Sivik Sekolah Menengah (Tingkatan 1, 2, 3)

Pendidikan Sivik: Modul Exemplar Pendidikan Sivik Sekolah Menengah (Tingkatan 1, 2, 3). Pelaksanaan Pendidikan Sivik di sekolah akan menumpukan kepada empat nilai teras iaitu kasih sayang, kegembiraan, hormat-menghormati dan tanggungjawab. Berteraskan empat nilai itu juga, Kementerian Pendidikan Malaysia dapat menyediakan topik bersesuaian untuk dimasukkan dalam mata pelajaran yang berkaitan. Nilai-nilai ini dipecahkan kepada beberapa topik kecil … [ Sila Baca Sepenuhnya ]

Pendidikan Sivik: Modul Exemplar Pendidikan Sivik Sekolah Rendah (Tahun 4, 5, 6)

Pendidikan Sivik: Modul Exemplar Pendidikan Sivik Sekolah Rendah (Tahun 4, 5, 6). Pelaksanaan Pendidikan Sivik di sekolah akan menumpukan kepada empat nilai teras iaitu kasih sayang, kegembiraan, hormat-menghormati dan tanggungjawab. Berteraskan empat nilai itu juga, Kementerian Pendidikan Malaysia dapat menyediakan topik bersesuaian untuk dimasukkan dalam mata pelajaran yang berkaitan. Nilai-nilai ini dipecahkan kepada beberapa topik kecil … [ Sila Baca Sepenuhnya ]

Pendidikan Sivik: Modul Exemplar Pendidikan Sivik Sekolah Rendah (Tahun 1, 2, 3)

Pendidikan Sivik: Modul Exemplar Pendidikan Sivik Sekolah Rendah (Tahun 1, 2, 3). Pelaksanaan Pendidikan Sivik di sekolah akan menumpukan kepada empat nilai teras iaitu kasih sayang, kegembiraan, hormat-menghormati dan tanggungjawab. Berteraskan empat nilai itu juga, Kementerian Pendidikan Malaysia dapat menyediakan topik bersesuaian untuk dimasukkan dalam mata pelajaran yang berkaitan. Nilai-nilai ini dipecahkan kepada beberapa topik … [ Sila Baca Sepenuhnya ]

error: Alert: Content is protected !!