You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Kupasan Mutu Jawapan Soalan SPM – Panduan untuk Calon SPM

Kupasan Mutu Jawapan Soalan SPM 2010 (Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pendidikan Malaysia) – Panduan untuk Calon SPM. Kupasan Mutu Jawapan SPM disediakan oleh Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pendidikan Malaysia. Kupasan Mutu Jawapan SPM disediakan oleh panel yang terdiri daripada Ketua Pemeriksa, Ketua Pemeriksa Bersama dan Ketua Pasukan mata pelajaran berkenaan dengan mengambil kira maklumat daripada semua pemeriksa di bawahnya. Kupasan Mutu Jawapan SPM mengandungi maklumat tentang prestasi calon.

. .

Kupasan tentang prestasi calon dilengkapi dengan penjelasan tentang prestasi keseluruhan, prestasi mengikut kumpulan calon dan prestasi terperinci bagi setiap soalan.

Ulasan prestasi terperinci setiap soalan disusuli dengan pernyataan tentang kekuatan dan kelemahan calon dalam menjawab soalan serta kesilapan yang sering kali ditemui.

Calon-Calon SPM boleh menjadikan Kupasan Mutu Jawapan SPM sebagai panduan untuk menjawab soalan-soalan peperiksaan SPM seperti yang dikehendaki oleh Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Sila Klik :

Juga Klik :

…………………………………………………………………………………..

Untuk Rujukan Tingkatan SPM, 4 dan 5  (Soalan Peperiksaan, Nota, Jawapan, Latihan…)

Sila Klik :

.

Untuk Rujukan Tingkatan 4  (Soalan Peperiksaan, Nota, Jawapan, Latihan…)

Sila Klik :

………………………………………………………………………………….

.

Komsas Bahasa Melayu : Antologi Tingkatan 4 dan 5 (Cerpen, Sajak, Pantun, Syair, Drama, Prosa Tradisional … )

Sila Klik :

.

Novel Bahasa Melayu Tingkatan 4 dan 5

Sila Klik :

.

English Forms 4 and 5 : Novel + Literature Component (Poem, Short Story, Drama … )

Sila Klik :

………………………………………………………………………………….

.

Untuk Kertas Soalan Peperiksaan SPM, Nota dan Latihan yang lain,

Sila Klik :

………………………………………………………………………………….

1 thought on “Kupasan Mutu Jawapan Soalan SPM – Panduan untuk Calon SPM

Write a Comment

error: Alert: Content is protected !!
Inline
Inline