You dont have javascript enabled! Please enable it!

→ → → ★ Join / Follow Facebook dan Telegram Blog Ini

→ → < Bahan-Bahan Rujukan Penting untuk SPM, PT3, STPM, MUET, Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 >

.

→ → < Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 >

.

→ → < Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 >

.

→ → < Koleksi Buku Teks Digital KSSR Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 >

.

→ → < Koleksi Karangan Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris (English Essays), Bahasa Arab: PT3, SPM, STPM, MUET, Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 >

.

→ SPM 2021, Tingkatan 5: Soalan, Nota, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

.

SPM 2021, Tingkatan 5. Koleksi Kertas Soalan Peperiksaan Percubaan. Soalan Ramalan. KBAT. SPM 2021.

Bahasa Melayu (BM), Bahasa Inggeris, Sejarah, Matematik, Biologi, Fizik, Kimia, Matematik Tambahan, Prinsip Perakaunan, Sains, Pendidikan Islam, Pendidikan Moral, Bahasa Malaysia, Perniagaan, Ekonomi, Pendidikan Seni Visual (PSV), Geografi, Bahasa Arab, Bahasa Cina, Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah (PQS), Pendidikan Syariah Islamiah, Kesusasteraan Melayu, Sains Komputer, Sains Rumah Tangga, Bahasa Tamil, Sains Sukan, Grafik Komunikasi Teknikal, Pertanian, Reka Cipta.

English, Mathematics, Biology, Physics, Chemistry, Additional Mathematics, Science. Soalan Peperiksaan, Soalan Peperiksaan Percubaan SPM, Soalan Ujian, Soalan Peperiksaan Pertengahan Tahun, Soalan Peperiksaan Akhir Tahun, Kupasan Mutu Jawapan Soalan Sebenar. Koleksi Nota, Modul, Latihan.

Calon wajib menduduki semua kertas peperiksaan bagi mata pelajaran yang didaftar. Calon yang tidak dapat menduduki mana-mana kertas peperiksaan bertulis atau melaksanakan ujian lisan khusus calon persendirian akan dianggap TIDAK HADIR bagi mata pelajaran berkenaan. Calon yang tidak dapat menduduki atau tidak hadir sesuatu kertas peperiksaan dikehendaki mengemukakan dokumen sokongan seperti surat perakuan doktor atau surat kebenaran khas Pengarah Peperiksaan.

…………………………………………………………………………………………..

.

.

SPM 2021

.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

SPM 2020, SPM 2019, SPM 2018

* * *

.

Untuk

KOLEKSI Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2020, SPM 2019, SPM 2018 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

.

……………………………………………………………………………………………………

Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 5 :

.

.

…………………………………………………………………………………….

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2020 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2019 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2018 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2018 + Skema Jawapan (Semua Negeri)

KOLEKSI Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2017 + Skema Jawapan (Susun Ikut Negeri)

.

.

.

……………………………………………………………………………………………

Bahasa Melayu Tingkatan 5 :

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Bahasa Melayu SPM + Skema Jawapan (Terkini)

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Bahasa Melayu SPM + Jawapan (KOLEKSI)

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Sebenar Bahasa Melayu (BM) SPM (Kertas 1, Kertas 2)

Koleksi (Bank) Soalan Peperiksaan Sebenar SPM Tahun Lepas

.

Soalan Peperiksaan Sebenar Bahasa Melayu (BM) SPM Ulangan 2020 (Jun) (Kertas 1, Kertas 2)

Soalan Peperiksaan Sebenar Bahasa Melayu (BM) SPM 2019 (Kertas 1, Kertas 2)

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Melayu Tingkatan 5 (SPM) + Jawapan

Buku Teks Digital Bahasa Melayu KSSM Tingkatan 5

Jawapan Buku Teks Digital Bahasa Melayu KSSM Tingkatan 5

.

Bahasa Melayu : Novel-Novel Tingkatan 4, 5 (SPM)

Bahasa Melayu Tingkatan 4, 5 (SPM) : Pantun, Syair, Sajak, Cerpen, Drama, Prosa Tradisional (A)

.

Karangan Pilihan Untuk Bahasa Melayu (BM) SPM

Contoh Karangan Bahasa Melayu (BM) SPM (Tingkatan 4, 5): Koleksi (5)

Karangan Berpandukan Rangsangan Bahasa Melayu (BM) SPM (Tingkatan 4, 5)

.

Nota-Nota Tatabahasa dan Kesalahan Tatabahasa Bahasa Melayu (K)

Formula Tatabahasa (Panduan Ringkas Tatabahasa) Bahasa Melayu

Item Contoh (Soalan Contoh) Bahasa Melayu (BM) SPM (Format Baharu) Mulai SPM 2021

.

Penggunaan Peribahasa, Cogan Kata, Pantun, Kata Hikmat dalam Penulisan Karangan Bahasa Melayu

Peribahasa Bahasa Melayu (BM) : Maksud dan Contoh Ayat (K)

.

Teknik Menjawab Soalan 2(b) Kertas 2 Bahasa Melayu SPM

Teknik Menjawab Bahasa Melayu (BM) SPM (Kertas 1 dan 2)

.

Teknik Merumuskan Karangan Bahasa Melayu SPM

Teknik Membuat Rumusan Bahasa Melayu SPM

Modul Rumusan Bahasa Melayu SPM + Skema Jawapan

Tips Menulis Ulasan Bahasa Melayu SPM + Contoh Jawapan Ulasan

.

Modul Soalan Bahasa Melayu (BM) untuk SPM + Jawapan

Modul Soalan Program Bimbingan Peperiksaan untuk Bahasa Melayu SPM + Skema Jawapan (7 Set Modul)

Modul Cemerlang Bahasa Melayu SPM + Skema Jawapan

Modul Berfokus Bahasa Melayu SPM + (Soalan + Skema Jawapan) (Kertas 1 dan 2)

.

Kesalahan-Kesalahan Bahasa yang Lazim dalam Penulisan Karangan Bahasa Melayu

Nota Tatabahasa Bahasa Melayu (1)

Panduan Kesalahan Ejaan Bahasa Melayu (BM)

.

Bahasa Melayu (BM) SPM : Tips Peperiksaan, Teknik Menjawab, Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Karangan Pilihan, Novel-Novel, Komsas …(PT)

Bahasa Melayu (BM) SPM (Tingkatan 4 & 5) : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Soalan Sebenar SPM, Karangan, Novel, Komsas, Modul Soalan, Tatabahasa … (PB)

.

……………………………………………………………………………………

Soalan Senenar Bahasa Melayu SPM

.

……………………………………………………………………………………………

Novel Bahasa Melayu Tingkatan 5

.

………………………………………………………………………………………………..

Novel Bahasa Melayu Tingkatan 4

.

…………………………………………………………………………………..

Komsas Bahasa Melayu : Antologi Tingkatan 5 

.

.

……………………………………………………………………………………

Komsas Bahasa Melayu : Antologi Tingkatan 4 

.

.

……………………………………………………………………………………..

Contoh Karangan Bahasa Melayu  

.

……………………………………………..

.

.

………………………………………………………………………………….

Bahasa Inggeris Tingkatan 5 :

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Bahasa Inggeris SPM + Skema Jawapan (Terkini)

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Bahasa Inggeris SPM + Skema Jawapan (KOLEKSI)

Koleksi (Bank) Soalan Peperiksaan Sebenar SPM Tahun Lepas

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Inggeris Tingkatan 5 (SPM) + Jawapan.

Contoh Karangan Bahasa Inggeris SPM (BI) / SPM English Essays (1)

SPM Bahasa Inggeris : Contoh Karangan (English Essays)

.

English Grammar Notes + Common Errors In English

Item Contoh (Soalan Contoh) Bahasa Inggeris (English) SPM (Format Baharu) Mulai SPM 2021

.

Buku Teks Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 5 KSSM

Jawapan Buku Teks Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 5 KSSM

.

Nota Pecutan Akhir Bahasa Inggeris SPM (Final Leap Notes)

Modul Soalan Program Bimbingan Peperiksaan untuk Bahasa Inggeris SPM + Skema Jawapan (7 Set Modul)

Modul Bahasa Inggeris / English SPM + Skema Jawapan

Modul Cemerlang Bahasa Inggeris SPM + Skema Jawapan

.

Modul Soalan Bahasa Inggeris SPM + Jawapan (Essays, Novels, Literature Components …) (1)

Modul Soalan Bahasa Inggeris SPM + Jawapan (Essays, Nonels, Literature Components …) (2)

Modul Berfokus Bahasa Inggeris SPM (Soalan + Jawapan) (Kertas 1 dan Kertas 2)

.

English Grammar Common Errors

English Grammar Note (RMK)

Tips for Writing A Good Composition  

.

Teknik Menjawab Kertas 1 Bahasa Inggeris (English Paper 1) SPM

Teknik Menjawab Bahagian C Kertas 2 Bahasa Inggeris SPM

.

Bahasa Inggeris (English) SPM : Tips Peperiksaan, Teknik Menjawab, Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Essays … (PT)

Bahasa Inggeris (English) SPM (Tingkatan 4 & 5) : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Soalan Sebenar SPM, Essays, Grammar, Modul Soalan … (PB)

 .

……………………………………………………………………………………

Karangan Bahasa Inggeris (English Essays) 

.

.

……………………………………………

.

……………………………………………………………………………………….

.

Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Modul Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 :

.

………………………………………………………………………………………

 * * *

……………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………

.

Koleksi Soalan : Ujian, Peperiksaan Pertengahan Tahun, Peperiksaan Akhir Tahun

.

.

…………………………………………………………………………………

Sejarah Tingkatan 5 :

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Sejarah SPM + Skema Jawapan (Terkini)

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Sejarah SPM + Jawapan (KOLEKSI)

Koleksi (Bank) Soalan Peperiksaan Sebenar SPM Tahun Lepas

.

Nota Ringkas dan Padat Sejarah Tingkatan 5 (SPM) (Bab 1 – Bab 10)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Sejarah Tingkatan 5 (SPM) + Jawapan

Item Contoh (Soalan Contoh) Sejarah SPM (Format Baharu) Mulai SPM 2021

.

Buku Teks Digital Sejarah KSSM Tingkatan 5

Jawapan Buku Teks Digital Sejarah KSSM Tingkatan 5

.

Teknik / Panduan Menjawab Sejarah SPM Kertas 1, 2 dan 3

Himpunan Soalan Peperiksaan Sebenar Sejarah + Jawapan

Koleksi Soalan Peperiksaan Sebenar Sejarah Kertas 1 (Ikut Bab) + Jawapan

.

Bimbingan Menulis Jawapan KBAT Sejarah SPM

Panduan Menjawab Soalan KBAT Sejarah SPM

Teknik Menjawab Soalan KBAT dan KBKK Sejarah SPM (Kertas 2 dan Kertas 3)

.

Sejarah SPM : Tips Peperiksaan, Teknik Menjawab, Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Soalan KBAT, Nota, Skema Jawapan … (PT)

Sejarah SPM (Tingkatan 4 & 5) : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Soalan Sebenar SPM, Soalan KBAT, Nota, Modul Soalan, Jawapan, Ujian, Latihan … (PB)

.

………………………………………………………………………………………….

Sejarah Kertas 3 (Semua Bab)

.

………………………………………………………………………………………….

Matematik Tingkatan 5 :

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Matematik SPM + Skema Jawapan (Terkini)

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Matematik SPM + Jawapan (KOLEKSI)

Koleksi (Bank) Soalan Peperiksaan Sebenar SPM Tahun Lepas

.

Nota Ringkas dan Padat Matematik Tingkatan 5 (SPM) (Bab 1- Bab 8)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Matematik (Mathematics) Tingkatan 5 (SPM) + Jawapan

Item Contoh (Soalan Contoh) Matematik (Mathematics) SPM (Format Baharu) Mulai SPM 2021

.

Buku Teks Digital Matematik KSSM Tingkatan 5

Jawapan Buku Teks Digital Matematik KSSM Tingkatan 5

Buku Teks Digital Matematik KSSM Tingkatan 5 (dalam Bahasa Inggeris) (DLP Mathematics Form 5)

Jawapan Buku Teks Digital Matematik (dalam Bahasa Inggeris) KSSM Tingkatan 5

.

Teknik Menjawab Soalan Matematik SPM

Tips Skor Kertas 1 Matematik SPM

Notes and Formulae SPM Mathematics (Nota dan Formula)

.

……………………………………………………………………………………..

Matematik KSSM Tingkatan 5 [V]

Bab 1  Ubahan

Bab 2  Matriks

Bab 3  Matematik Pengguna: Insurans

Bab 4  Matematik Pengguna: Percukaian

Bab 5  Kekongruenan, Pembesaran dan Gabungan Transformasi

Bab 6  Nisbah dan Graf Fungsi Trigonometri

Bab 7  Sukatan Serakan Data Terkumpul

Bab 8  Pemodelan Matematik

…………………………………………………………………………………

.

Soalan KBAT Matematik SPM + Jawapan (SPM Mathematics)

Pecutan Akhir Matematik SPM: Modul Soalan Ulang Kaji + Jawapan

Pecutan Akhir Matematik SPM : Soalan Kertas 2 + Jawapan

Modul Soalan Program Bimbingan Peperiksaan untuk Matematik SPM + Skema Jawapan (7 Set Modul)

.

Modul Cemerlang Matematik SPM + Skema Jawapan

Modul Berfokus Matematik SPM (Soalan + Jawapan)

Latihan Matematik Tingkatan 5 + Jawapan (dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris)

SPM Mathematics Note and Exercise (dalam Bahasa Inggeris)

.

Matematik SPM : Tips Peperiksaan, Teknik Menjawab, Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Soalan KBAT … (PT)

Matematik SPM (Tingkatan 4 & 5) : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Soalan KBAT, Nota, Latihan, Modul Soalan, Jawapan … (PB)

.

………………………………………………………………………………………….

Matematik (Mathematics)

 

 

 

 

//////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

Sains Tingkatan 5 :

Nota Ringkas dan Padat Sains Tingkatan 5 (SPM) (Bab 1 – Bab 9)

Nota Ringkas dan Padat Sains Tingkatan 5 dan 4 (SPM) (dalam BM dan English)

Nota Ringkas dan Padat Sains Tingkatan 5 (dalam Bahasa Inggeris)

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Sains (Science) Tingkatan 5 (SPM) + Jawapan

Item Contoh (Soalan Contoh) Sains SPM (Format Baharu) Mulai SPM 2021

Buku Teks Digital Sains KSSM Tingkatan 5

Buku Teks Digital Sains KSSM Tingkatan 5 (dalam Bahasa Inggeris) (DLP Science Form 5)

.

Teknik Menjawab Bahagian A Kertas 2 Sains SPM

Sains SPM : Tips Peperiksaan, Teknik Menjawab, Soalan Percubaan, Panduan … (PT)

.

 

Matematik Tambahan Tingkatan 5 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Matematik Tambahan (Additional Mathematics) Tingkatan 5 + Jawapan

Item Contoh (Soalan Contoh) Matematik Tambahan (Additional Mathematics) SPM (Format Baharu) Mulai SPM 2021

Buku Teks Digital Matematik Tambahan KSSM Tingkatan 5

Buku Teks Digital Matematik Tambahan KSSM Tingkatan 5 (dalam Bahasa Inggeris) (DLP Additional Mathematics Form 5)

.

Formula Wajib Hafal Matematik Tambahan SPM

SPM Additional Mathematics Formulae

Form 5 Additional  Mathematics Formulae

.

Nota Ulang Kaji Pantas Kertas 1 Matematik Tambahan SPM

Ringkasan Nota Matematik Tambahan (Additional Mathematics Notes)

Matematik Tambahan SPM : Tips Peperiksaan, Teknik Menjawab, Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Soalan KBAT, Modul Soalan Pecutan Akhir … (PT)

.

Kimia Tingkatan 5 :

Nota Ringkas dan Padat Kimia Tingkatan 5 (SPM) (Bab 1 – Bab  5)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Kimia (Chemistry) Tingkatan 5 (SPM) + Jawapan

Item Contoh (Soalan Contoh) Kimia SPM (Format Baharu) Mulai SPM 2021

.

Buku Teks Digital Kimia KSSM Tingkatan 5

Buku Teks Digital Kimia KSSM Tingkatan 5 (dalam Bahasa Inggeris) (DLP Chemistry Form 5)

.

Modul Nota Super Ringkas Kimia SPM (Eksperimen Kimia)

Soalan-Soalan Selalu Ditanya Dalam Kimia SPM

Tips dan Panduan Menjawab Kimia SPM

.

Koleksi Soalan Mengeskperimen dalam Kimia Tingkatan 4 dan Tingkatan 5

Kimia (Tingkatan 4 dan 5) – Senarai Definisi

Chemistry (Form 4 and 5) – List Of Definition

.

Kimia SPM : Tips Peperiksaan, Teknik Menjawab, Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Soalan KBAT … (PT)

.

Biologi Tingkatan 5 :

Nota Ringkas dan Padat Biologi Tingkatan 5 (SPM) (Bab 1 – Bab 13)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Biologi (Biology) Tingkatan 5 (SPM) + Jawapan

Item Contoh (Soalan Contoh) Biologi SPM (Format Baharu) Mulai SPM 2021

.

Buku Teks Digital Biologi KSSM Tingkatan 5

Buku Teks Digital Biologi Tingkatan 5 KSSM (dalam Bahasa Inggeris) (DLP Biology Form 5) (Semua Bab)

.

Teknik Menjawab Biologi Kertas 2 Biologi SPM

Teknik Menjawab Biologi Kertas 3 Biologi SPM

Biologi (Biology) SPM : Tips Peperiksaan, Teknik Menjawab, Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Soalan KBAT … (PT)

.

Fizik Tingkatan 5 :

Nota Ringkas dan Padat Fizik Tingkatan 5 (SPM) (Bab 1 – Bab 7)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Fizik (Physics) Tingkatan 5 (SPM) + Jawapan

Item Contoh (Soalan Contoh) Fizik SPM (Format Baharu) Mulai SPM 2021

.

Buku Teks Digital Fizik KSSM Tingkatan 5

Buku Teks Digital Fizik KSSM Tingkatan 5 (dalam Bahasa Inggeris) (DLP Physics Form 5)

.

Nota Padat Fizik SPM (Formula, Definisi, Hukum, Eksperimen)

Fizik (Physics) SPM : Tips Peperiksaan, Teknik Menjawab, Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaans … (PT)

.

Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 :

Nota Padat dan Ringkas Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 (SPM) (Bab 1 – Bab 7)

Buku Teks Digital Prinsip Perakaunan KSSM Tingkatan 5

.

Nota Persamaan Perakauanan (Prinsip Perakaunan Tingkatan 4)

e-Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 5

e-Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4

.

Nota Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 (9 Modul)

Formula Prinsip Perakaunan SPM (Tingkatan 4 dan 5)

Kamus Prinsip Perakaunan

.

Prinsip Perakaunan SPM : Tips Peperiksaan, Teknik Menjawab, Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Modul Soalan, Nota … (PT)

.

Perniagaan Tingkatan 5 :

Nota Ringkas dan Padat Perniagaan Tingkatan 5 (SPM) (Bab 1 – Bab 7)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Perniagaan Tingkatan 5 (SPM)+ Jawapan

Buku Teks Digital Perniagaan KSSM Tingkatan 5

Perniagaan SPM : Tips Peperiksaan, Teknik Menjawab, Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan … (PT)

.

Ekonomi Tingkatan 5 :

Nota Ringkas dan Padat Ekonomi Tingkatan 5 (SPM) (Bab 1, 2)

Buku Teks Digital Ekonomi KSSM Tingkatan 5

.

Nota Ringkas – Pecutan Akhir Ekonomi SPM (19)

Modul Cemerlang Ekonomi SPM + Skema Jawapan

Nota Akhir Ekonomi SPM (Tingkatan 4 dan 5)

.

Ekonomi SPM : Tips Peperiksaan, Teknik Menjawab, Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Soalan KBAT … (PT)

.

Pendidikan Islam Tingkatan 5 :

Nota Lengkap Pendidikan Islam Tingkatan 5 (SPM), Soalan Topikal + Skema

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Pendidikan Islam Tingkatan 5 (SPM) + Jawapan

Item Contoh (Soalan Contoh) Pendidikan Islam SPM (Format Baharu) Mulai SPM 2021

Buku Teks Digital Pendidikan Islam KSSM Tingkatan 5

.

Teknik Menjawab dan Tips Pendidikan Islam SPM

.

Modul Peta Minda Tokoh Tingkatan 4 dan 5 Pendidikan Islam SPM

Modul Soalan KBAT Pendidikan Islam SPM  Jawapan

Nota Intensif Istilah Pendidikan Islam SPM

.

Nota Tudingan Kertas 1 Pendidikan Islam SPM (Soalan + Jawapan)

Nota Tudingan Kertas 2 Pendidikan Islam SPM (Soalan + Jawapan)

Nota Tudingan Pendidikan Islam SPM

.

Pendidikan Islam SPM : Tips Peperiksaan, Teknik Menjawab, Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan … (PT)

.

Tasawwur Islam Tingkatan 5 :

Nota Ringkas dan Padat Tasawwur Islam Tingkatan 5 (SPM) (Bab 1 – Bab 6)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Tasawwur Islam Tingkatan 5 + Jawapan

Item Contoh (Soalan Contoh) Tasawwur Islam SPM (Format Baharu) Mulai SPM 2021

Buku Teks Digital Tasawwur Islam KSSM Tingkatan 5

.

Strategi Menjawab Tasawwur Islam SPM Dengan Berkesan

.

Pendidikan Syariah Islamiah Tingkatan 5 :

Koleksi Nota Pendidikan Syariah Islamiah (Tingkatan 4 dan 5)

Item Contoh (Soalan Contoh) Pendidikan Syariah Islamiah SPM (Format Baharu) Mulai SPM 2021

Buku Teks Digital Pendidikan Syariah Islamiah KSSM Tingkatan 5

.

PJPK Pendidian Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tingkatan 5 :

Nota Ringkas dan Padat PJPK Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tingkatan 5

Buku Teks Digital PJPK Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan KSSM Tingkatan 5

.

Pendidikan Moral Tingkatan 5 :

Teknik Menjawab dan Skor Pendidikan Moral SPM

Tips dan Teknik Menjawab Pendidikan Moral Moral SPM

Buku Teks Digital Pendidikan Moral KSSM Tingkatan 5

Pendidikan Moral SPM : Tips Peperiksaan, Teknik Menjawab, Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Nota, Modul Soalan … (PT)

.

PSV Pendidikan Seni Visual Tingkatan 5 :

Koleksi Nota, Modul, Soalan Pendidikan Seni Visual (PSV) SPM + Jawapan

Buku Teks Digital PSV Pendidikan Seni Visual KSSM Tingkatan 5

Pendidikan Seni Visual (PSV) SPM : Tips Peperiksaan, Teknik Menjawab, Panduan … (PT)

.

Pendidikan AI-Quran dan Al-Sunnah Tingkatan 5 :

KBAT PQS SPM : Formula Kenal Pasti K.F.C. (Kesan, Faktor, Cara)

Himpunan Latihan Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah (PQS) SPM

Buku Teks Digital Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah KSSM Tingkatan 5

.

Geografi Tingkatan 5 :

Tips Menjawab Geografi SPM

Buku Teks Digital Geografi KSSM Tingkatan 5

Geografi SPM: Tips Peperiksaan, Teknik Menjawab, Soalan Percubaan … (PT)

.

Bahasa Arab Tingkatan 5 :

Contoh-Contoh Karangan (Insyak) Bahasa Arab PT3 / SPM

Buku Teks Digital Bahasa Arab KSSM Tingkatan 5

.

Modul Qatrul Imtiyaz Bahasa Arab SPM

Nota Kilat Bahasa Arab SPM

Modul Kecemerlangan Bahasa Arab SPM

Bahasa Arab SPM : Tips Peperiksaan, Teknik Menjawab … (PT)

.

Bahasa Cina Tingkatan 5 :

Bahasa Cina SPM (Tingkatan 4 & 5) : Soalan Percubaan, Nota, Karangan, Teknik Menjawab …(PB)

Tips dan Teknik Menjawab Bahasa Cina SPM

Buku Teks Digital Bahasa Cina KSSM Tingkatan 5 

.

Reka Cipta Tingkatan 5 :

Koleksi Nota Ringkas dan Padat Reka Cipta SPM

Buku Teks Digital Reka Cipta KSSM Tingkatan 5

.

Buku-Buku Teks KSSM Tingkatan 5 Yang Lain :

Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 5 (Lima)

.

Koleksi Item Contoh (Soalan Contoh) Semua Subjek SPM (Format Baharu Mulai Tahun 2021)

Koleksi Item Contoh (Soalan Contoh) Semua Subjek SPM (Format Baharu Mulai Tahun 2021)

.

Format Baharu Soalan Peperiksaan SPM bagi 35 Subjek Mulai Tahun 2021

Format Baharu Soalan Peperiksaan SPM bagi 35 Subjek Mulai Tahun 2021

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM + Jawapan

KOLEKSI Soalan Peperiksaan Percubaan SPM + Skema Jawapan (Semua Subjek) (Terkini)

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2020 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2019 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2018 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

…………………………………………………………………………………………

//////////////////////////////////////////////////

.

…………………………………………………………………………………………….

 * * *

………………………………………………………………………………………….

.

.

……………………………………………………………………………………………

Koleksi Soalan: Ujian + Peperiksaan Pertengahan Tahun + Peperiksaan Akhir Tahun

.

.

…………………………………………………………………….

.

……………………………………………………………………………………

 * * *

……………………………………………………………………………………

 

 * * *

……………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………..

.

Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Modul Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 :

.

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

Biologi (Biology)

.

.

.

.

.

………………………………………………….

Biologi KSSM Tingkatan 5 [V]

Bab 1  Organisasi Tisu Tumbuhan dan Pertumbuhan

Bab 2  Struktur dan Fungsi Daun

Bab 3  Nutrisi dalam Tumbuhan

.

Bab 4  Pengangkutan dalam Tumbuhan

Bab 5  Gerak Balas dalam Tumbuhan

Bab 6  Pembiakan Seks dalam Tumbuhan Berbunga

.

Bab 7  Penyesuaian Tumbuhan pada Habitat

Bab 8  Biodiversiti

Bab 9  Ekosistem

.

Bab 10  Kelestarian Alam Sekitar

Bab 11  Pewarisan

Bab 12  Variasi

Bab 13  Kejuruteraan Genetik dan Bioteknologi

.

.

.

.

.

.

.

……………………………………………………………………………………

 * * *

……………………………………………………………………………………

Fizik (Physics)

.

.

.

.

………………………………………………….

Fizik KSSM Tingkatan 5 [V]

.

Bab 1  Daya dan Gerakan II

Bab 2  Tekanan

Bab 3  Elektrik

Bab 4  Keelektromagnetan

Bab 5  Elektronik

Bab 6  Fizik Nuklear

Bab 7  Fizik Kuantum

.

.

.

.

.

.

……………………………………………………………………………………

 * * *

……………………………………………………………………………………

Kimia (Chemistry)

.

.

.

.

………………………………………………….

Kimia KSSM Tingkatan 5 [V]

.

Bab 1  Keseimbangan Redoks

Bab 2  Sebatian Karbon

Bab 3  Termokimia

Bab 4  Polimer

Bab 5  Kimia Konsumer Dan Industri

.

.

.

.

.

.

.

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

Matematik Tambahan

(Additional Mathematics)

.

.

.

.

………………………………………………….

Matematik Tamaahan KSSM Tingkatan 5 [V]

.

Bab 1  Sukatan Membulat

Bab 2  Pembezaan

Bab 3  Pengamiran

Bab 4  Pilih Atur Dan Gabungan

Bab 5  Taburan Kebarangkalian

Bab 6  Fungsi Trigonometri

Bab 7  Pengaturcaraan Linear

Bab 8  Kinematik Gerakan Linear

.

.

.

.

.

.

.

.

……………………………………………………………………………………

 * * *

……………………………………………………………………………………

Prinsip Perakaunan

.

.

.

………………………………………………….

.

.

……………………………………………………………………………………

 * * *

……………………………………………………………………………………

Sains (Science)

.

.

.

.

………………………………………………….

.

.

.

.

.

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

.

Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Modul Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 :

.

………………………………………………………………………………………

.

.

……………………………………………………………………..

Pendidikan Islam

.

.

.

………………………………………………….

.

.

.

……………………………………………………………………………………

 * * *

……………………………………………………………………………………

Pendidikan Moral

.

.

.

………………………………………………….

.

.

.

.

.

.

…………………………………………………………………….

Perniagaan

.

.

.

.

………………………………………………….

.

.

.

.

……………………………………………………………………………………

 * * *

……………………………………………………………………………………

Ekonomi 

.

.

.

………………………………………………….

.

.

.

.

.

……………………………………………………………………………………

 * * *

……………………………………………………………………………………

Pendidikan Seni Visual (PSV)

.

.

………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

Tasawwur Islam

.

.

.

…………………………………………………………………….

Geografi

.

.

.

.

.

.

…………………………………………………………………….

Bahasa Arab

.

.

………………………………………………….

.

……………………………………………………………………………………

 * * *

……………………………………………………………………………………

Bahasa Cina

.

.

…………………………………………..

…………………………………………………………………….

Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah

.

.

.

…………………………………………………………………….

Pendidikan Syariah Islamiah

.

.

.

………………………………………………….

.

.

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

Kesusasteraan Melayu

.

.

……………………………………………………………………………………

 * * *

……………………………………………………………………………………

Sains Komputer

.

.

.

.

.

…………………………………………………………………….

.

.

……………………………………………………………………..

Sains Rumah Tangga

.

.

…………………………………………………………………….

Bahasa Tamil

.

.

…………………………………………………………………….

Sains Sukan

.

.

…………………………………………………………………….

Grafik Komunikasi Teknikal

.

.

…………………………………………………………………….

Pertanian

.

.

…………………………………………………………………….

Reka Cipta

.

.

.

…………………………………………………………………….

Asas Kelestarian

.

.

……………………………………………………………………………………

 * * *

……………………………………………………………………………………

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 

.

…………………………………………………………………….

Kupasan Mutu Jawapan Soalan Sebenar SPM 

.

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

Gred dan Julat Markah Untuk Tingkatan 4 dan 5

.

…………………………………………………………………….

Buku-Buku Teks Digital Yang Lain :

.

.

.

…………………………………………………………………………………………………..

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang.

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

.

Terima Kasih kerana membaca post ini.

Baca Post-Post mengikut SUBJEK dan KATEGORI

.

 

.

.

4 thoughts on “→ SPM 2021, Tingkatan 5: Soalan, Nota, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek”

Write a Comment

error: Alert: Content is protected !!