→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Contoh Karangan Pilihan Bahasa Melayu BM SPM 2023, Tingkatan 4, 5

.

→ → SPM 2023, Tingkatan 5 (Tahun 2023) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2023) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2023) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2023) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

→ → Modul Soalan 36 Subjek SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan (Format Baharu)

.

Bahan-Bahan Rujukan Penting, Berguna untuk Subjek-Subjek Utama

.

.

Koleksi Bahan Rujukan Penting dan Berguna untuk Subjek-Subjek Utama SPM, Tingkatan / Form 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun / Year 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ujian Akhir Sesi Akademik (UASA).

Subjek-Subjek Utama. KSSM. KSSR. KBAT. DLP. Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Nota Lengkap, Peta Minda, Kata Kunci, Hafalan, Latihan, Kertas Soalan, Modul, Skema Jawapan, Teknik Menjawab, Peperiksaan, Ujian, Penilaian, Buku Teks, Contoh Karangan, Essay, Novel, Komsas, Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Soalan Peperiksaan. Soalan Percubaan SPM, STPM. Trial SPM, STPM. Soalan Ujian, Ramalan, Nota, Latihan, Modul, Contoh Karangan, English Essays. Soalan Peperiksaan, Pertengahan Tahun, Akhir Tahun. Kertas Soalan Ramalan.

Bahasa Melayu (BM), Sejarah, Matematik, Bahasa Inggeris, Fizik, Kimia, Matematik Tambahan, Add Maths, Addmath, Biologi, Prinsip Perakaunan, Sains. Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan (PJPK).

Pendidikan Islam (PAI), Pendidikan Moral, Perniagaan, Ekonomi, Pendidikan Seni Visual (PSV), Tasawwur Islam, Geografi, Bahasa Malaysia, Bahasa Arab, Bahasa Cina, Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah (PQS), Pendidikan Syariah Islamiah, Kesusasteraan Melayu, Sains Komputer.

Sains Rumah Tangga, Bahasa Tamil, Sains Sukan, Grafik Komunikasi Teknikal, Pertanian, Reka Bentuk, Asas Kelestarian, Sains Tambahan, Asas Sains Komputer (ASK), Reka Bentuk dan Teknologi (RBT), Usus al-Din, Usuluddin, Al-Syariah.

English, Mathematics, Science, Biology, Physics, Chemistry, Additional Mathematics.

Rajin berusaha tangga kejayaan. Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Setiap kejayaan bertitik tolak daripada daya usaha dan kerajinan. Kita harus rajin berusaha untuk mencapai cita-cita dan impian hidup.

Persediaan dan perancangan rapi menentukan kejayaan. Kita perlu mengenal pasti kejayaan yang ingin dicapai agar kejayaan dapat direalisasikan dengan sebaik-baiknya.

………………………………………………………………………………………

 * * *

Akan Dikemaskinikan (Update)

.

………………………………………………………………………………………..

Bahan Persediaan Untuk SPM 2023 :

.

.

………………………………………………………………………………………..

Senarai Nama Calon Cemerlang SPM 2022 :

Rajin Berusaha Untuk Mencapai Keputusan Cemerlang SPM.

Jadikan Calon-Calon Cemerlang SPM 2022 Sebagai Teladan Anda.

.

………………………………………………………………………………………..

Tingkatan 6, STPM, MUET :

.

…………………………………………………………………………………..

Nota-Nota yang Penting dan Berguna untuk Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5

……………………………………………………………………………………………..

NOTA-NOTA Tingkatan 5 yang Penting dan Berguna :

.

Koleksi Soalan Percubaan SPM :

KOLEKSI Soalan Peperiksaan Percubaan SPM + Skema Jawapan (Semua Subjek) (Terkini)

.

Sejarah T5 :

Nota Ringkas, Padat Sejarah Tingkatan 5 SPM (Bab 1-10)

Koleksi Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

Soalan Sejarah Tingkatan 4, 5, SPM (Objektif, Esei, Struktur) + Jawapan (1)

.

Nota Akronim Sejarah Tingkatan 4, 5 (SPM) (KSSM) [2]

Istilah dan Kata Kunci Penting Sejarah Tingkatan 5 (KSSM)

.

Matematik T5 :

Nota Ringkas, Padat Matematik Tingkatan 5 SPM (Bab 1-8)

Koleksi Modul Matematik (Mathematics) Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

Nota Ringkas dan Padu Matematik Tingkatan 5 (KSSM)

.

Sains T5 :

Nota Ringkas, Padat Sains Tingkatan 5 SPM (Bab 1-12)

Koleksi Modul Soalan Sains Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

Bahasa Melayu T5 :

Koleksi Modul Soalan Bahasa Melayu (BM) Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

Ujian Lisan/Bertutur Bahasa Melayu SPM: Contoh Soalan, Jawapan, Ramalan, Panduan (PU)

.

Contoh Karangan Pilihan Untuk Bahasa Melayu (BM) SPM (Tingkatan 4, 5)

Nota-Nota Tatabahasa dan Kesalahan Tatabahasa Bahasa Melayu (K)

.

Novel Leftenan Adnan Wira Bangsa (K4): Sinopsis, Tema, Persoalan, Nilai, Pengajaran …

Novel Pantai Kasih (K5): Sinopsis, Tema, Persoalan, Nilai, Pengajaran, Watak …

Novel Jendela Menghadap Jalan (K4): Sinopsis, Tema, Persoalan, Nilai, Pengajaran …

Novel Di Sebalik Dinara (K4): Sinopsis, Tema, Persoalan, Nilai, Pengajaran, Watak …

.

Bahasa Melayu Tingkatan 4, 5 (SPM) : Pantun, Syair, Sajak, Cerpen, Drama, Prosa Tradisional (A)

.

Bahasa Inggeris T5 :

English Speaking Test SPM: Contoh Soalan, Jawapan, Tips, Panduan

Contoh Karangan Bahasa Inggeris SPM (BI) / SPM English Essays (Form 4, 5)

.

Koleksi Modul Soalan Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan

English Grammar Notes, Exercises + Common Errors In English

.

Biologi T5 :

Nota Ringkas, Padat Biologi Tingkatan 5 (SPM) (Bab 1-13)

Koleksi Modul Soalan Biologi (Biology) Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

Kimia T5 :

Nota Ringkas, Padat Kimia Tingkatan 5 (SPM) (Bab 1-5)

Koleksi Modul Soalan Kimia (Chemistry) Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

Fizik T5 :

Nota Ringkas, Padat Fizik Tingkatan 5 (SPM) (Bab 1-7)

Koleksi Modul Soalan Fizik (Physics) Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

Matematik Tambahan T5 :

Nota Ringkas dan Padat Matematik Tambahan Tingkatan 5 SPM (Bab 1 – Bab 8)

Koleksi Modul Soalan Matematik Tambahan (Additional Mathematics) Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

Ekonomi T5 :

Nota Ringkas, Padat Ekonomi Tingkatan 5 (SPM) (Bab 1, 2)

Koleksi Modul Soalan Ekonomi Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

Perniagaan T5 :

Nota Ringkas, Padat Perniagaan Tingkatan 5 (SPM) (Bab 1-7)

Koleksi Modul Soalan Perniagaan Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

Prinsip Perakauanan T5 :

Nota Padat dan Ringkas Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 (SPM) (Bab 1 – Bab 7)

Koleksi Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

Geografi T5 :

Nota Ringkas dan Padat Geografi Tingkatan 5 (Bab 1 – Bab 10)

Koleksi Modul Soalan Geografi Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

Pendidikan Moral T5 :

Nota Ringkas dan Padat Pendidikan Moral Tingkatan 4, 5, SPM (Bab 1 – Bab 12)

Koleksi Modul Soalan Pendidikan Moral Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM) 

.

Pendidikan Islam T5 :

Nota Ringkas dan Padat Pendidikan Islam Tingkatan 5 (SPM)

.

Sains Komputer T5 :

Nota Ringkas dan Padat Sains Komputer Tingkatan 5 (Bab 1 – Bab 3)

Koleksi Modul Soalan Sains Komputer Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

PJPK Pend Jasmani dan Pend Kesihatan T5 :

Nota Ringkas dan Padat PJPK Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tingkatan 5

.

Bahasa Arab T5 :

Nota, Modul Bahasa Arab Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan

Contoh-Contoh Karangan (Insyak) Bahasa Arab Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, SPM

.

Bahasa Cina T5 :

Nota Ringkas, Padat, Modul Bahasa Cina Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan

Koleksi Modul Soalan Bahasa Cina Tingkatan 4, 5, SPM+ Jawapan (KSSM)

.

Pendidikan Syariah Islamiah T5 :

Nota Ringkas, Padat, Modul Pendidikan Syariah Islamiah Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan

.

Pend Al-Quran dan Al-Sunnah T5 :

Nota Ringkas, Padat, Modul PQS Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan

.

PSV Pendidikan Seni Visual T5 :

Nota Ringkas, Padat, Modul Pendidikan Seni Visual (PSV) Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan

.

Tasawwur Islam T5 :

Nota Ringkas dan Padat Tasawwur Islam Tingkatan 5 (SPM) (Bab 1 – Bab 6)

.

Reka Cipta T5 :

Nota Ringkas, Padat, Modul Reka Cipta Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan

.

SRT Sains Rumah Tangga T5 :

Modul (Nota, Soalan, Jawapan) Sains Rumah Tangga (SRT) Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan

Modul Soalan Program Bimbingan Peperiksaan untuk Sains Rumah Tangga SPM + Skema Jawapan (7 Set Modul) [18]-1

.

Asas Kelestarian T5 :

Modul (Nota, Soalan, Jawapan) Asas Kelestarian Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan

Modul Soalan Program Bimbingan Peperiksaan untuk Asas Kelestarian SPM + Skema Jawapan (7 Set Modul) [18]-1

.

al-Lughah al-Arabiah al-Mu’asirah (LAM) T5 :

al-Lughah al-Arabiah al-Mu’asirah (LAM) Tingkatan 4, 5, SPM : Soalan Percubaan, Nota, Karangan, Latihan, Modul

.

Kesusasteraan Melayu T5 :

Nota, Modul, Panduan Kesusasteraan Melayu Tingkatan 4, 5, SPM

.

GKT Grafik Komunikasi Teknikal T5 :

Modul (Nota, Soalan, Jawapan) Grafik Komunikasi Teknikal (GKT) Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan

Modul Soalan Program Bimbingan Peperiksaan untuk Grafik Komunikasi Teknikal SPM + Skema Jawapan (7 Set Modul) [18]-1

.

Pertanian Tingkatan 5 :

Modul Soalan Program Bimbingan Peperiksaan untuk Pertanian SPM + Skema Jawapan (7 Set Modul) [18]

.

Kesusasteraan Tamil T5 :

Modul Soalan Kesusasteraan Tamil untuk SPM + Skema Jawapan

.

Koleksi Soalan Percubaan SPM :

KOLEKSI Soalan Peperiksaan Percubaan SPM + Skema Jawapan (Semua Subjek) (Terkini)

.

…………………………………………………………………………………………….

NOTA-NOTA Tingkatan 4 yang Penting dan Berguna :

.

Sejarah T4 :

Nota Ringkas, Padat Sejarah Tingkatan 4 (Bab 1-10)

Koleksi Modul Soalan Sejarah Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

Soalan Sejarah Tingkatan 4, 5, SPM (Objektif, Esei, Struktur) + Jawapan (1)

Nota Akronim Sejarah Tingkatan 4, 5 (SPM) (KSSM) [2]

.

Matematik T4 :

Nota Ringkas, Padat Matematik Tingkatan 4 (Bab 1-10)

Koleksi Modul Matematik (Mathematics) Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

Nota Ringkas dan Padu Matematik Tingkatan 4 (KSSM)

.

Sains T4 :

Nota Ringkas, Padat Sains Tingkatan 4 (Bab 1-12)

Koleksi Modul Soalan Sains Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

Bahasa Melayu T4 :

Koleksi Modul Soalan Bahasa Melayu (BM) Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

Ujian Lisan/Bertutur Bahasa Melayu SPM: Contoh Soalan, Jawapan, Ramalan, Panduan (PU)

.

Contoh Karangan Pilihan Untuk Bahasa Melayu (BM) SPM (Tingkatan 4, 5)

Nota-Nota Tatabahasa dan Kesalahan Tatabahasa Bahasa Melayu (K)

.

Novel Songket Berbenang Emas (K6): Sinopsis, Tema, Persoalan, Nilai, Pengajaran …

Novel Bimasakti Menari (K1) : Sinopsis, Tema, Persoalan, Nilai, Pengajaran …

Novel Tirani (K1): Sinopsis, Tema, Persoalan, Nilai, Pengajaran, Watak …

Novel Silir Daksina (K1) : Tema, Persoalan, Nilai, Pengajaran, Watak …

.

Bahasa Melayu Tingkatan 4, 5 (SPM) : Pantun, Syair, Sajak, Cerpen, Drama, Prosa Tradisional (A)

.

Bahasa Inggeris T4 :

English Speaking Test SPM: Contoh Soalan, Jawapan, Tips, Panduan

Contoh Karangan Bahasa Inggeris SPM (BI) / SPM English Essays (Form 4, 5)

.

Koleksi Modul Soalan Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan.

English Grammar Notes, Exercises + Common Errors In English

.

Biologi T4 :

Nota Ringkas, Padat Biologi Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1-15)

Koleksi Modul Soalan Biologi (Biology) Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

Kimia T4 :

Nota Ringkas, Padat Kimia Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1-8)

Koleksi Modul Soalan Kimia (Chemistry) Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

Fizik T4 :

Nota Ringkas, Padat Fizik Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1 – Bab 6)

Koleksi Modul Soalan Fizik (Physics) Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

Matematik Tambahan T4 :

Nota Ringkas, Padat Matematik Tambahan Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1-10)

Koleksi Modul Soalan Matematik Tambahan (Additional Mathematics) Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

Ekonomi T4 :

Nota Ringkas, Padat Ekonomi Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1-4)

Koleksi Modul Soalan Ekonomi Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

Perniagaan T4 :

Nota Ringkas, Padat Perniagaan Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1-4)

Koleksi Modul Soalan Perniagaan Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 :

Nota Padat dan Ringkas Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1 – Bab 9)

Koleksi Modul Soalan Prinsip Perakaunan Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

Geografi Tingkatan 4 :

Nota Ringkas dan Padat Geografi Tingkatan 4 (Bab 1 – Bab 15)

Koleksi Modul Soalan Geografi Tingkatan 4, 5, SPM+ Jawapan (KSSM)

.

Pendidikan Moral Tingkatan 4 :

Nota Ringkas dan Padat Pendidikan Moral Tingkatan 4, 5, SPM (Bab 1 – Bab 12)

Koleksi Modul Soalan Pendidikan Moral Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM) 

.

Pendidikan Islam Tingkatan 4 :

Nota Ringkas dan Padat Pendidikan Islam Tingkatan 4 (SPM)

.

Sains Komputer Tingkatan 4 :

Nota Ringkas dan Padat Sains Komputer Tingkatan 4 (Bab 1 – Bab 3)

Koleksi Modul Soalan Sains Komputer Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan (KSSM)

.

PJPK Pend Jasmani dan Pend Kesihatan Tingkatan 4 :

Nota Ringkas dan Padat PJPK Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tingkatan 4

.

Bahasa Arab Tingkatan 4 :

Nota, Modul Bahasa Arab Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan

Contoh-Contoh Karangan (Insyak) Bahasa Arab Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, SPM

.

Bahasa Cina Tingkatan 4 :

Nota Ringkas, Padat, Modul Bahasa Cina Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan

Koleksi Modul Soalan Bahasa Cina Tingkatan 4, 5, SPM+ Jawapan (KSSM)

.

Pendidikan Syariah Islamiah Tingkatan 4 :

Nota Ringkas, Padat, Modul Pendidikan Syariah Islamiah Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan

.

Pend Al-Quran dan Al-Sunnah Tingkatan 4 :

Nota Ringkas, Padat, Modul PQS Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan

.

PSV Pendidikan Seni Visual T4 :

Nota Ringkas, Padat, Modul Pendidikan Seni Visual (PSV) Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan

.

Tasawwur Islam Tingkatan 4 :

Nota Ringkas dan Padat Tasawwur Islam Tingkatan 4 (SPM) (Bab 1 – Bab 13)

.

Reka Cipta Tingkatan 4 :

Nota Ringkas, Padat, Modul Reka Cipta Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan

.

SRT Sains Rumah Tangga T5 :

Modul (Nota, Soalan, Jawapan) Sains Rumah Tangga (SRT) Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan

.

Asas Kelestarian T4 :

Modul (Nota, Soalan, Jawapan) Asas Kelestarian Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan

.

al-Lughah al-Arabiah al-Mu’asirah (LAM) T4 :

al-Lughah al-Arabiah al-Mu’asirah (LAM) Tingkatan 4, 5, SPM : Soalan Percubaan, Nota, Karangan, Latihan, Modul

.

Kesusasteraan Melayu T4 :

Nota, Modul, Panduan Kesusasteraan Melayu Tingkatan 4, 5, SPM

.

GKT Grafik Komunikasi Teknikal T4 :

Modul (Nota, Soalan, Jawapan) Grafik Komunikasi Teknikal (GKT) Tingkatan 4, 5, SPM + Jawapan

.

Kesusasteraan Tamil 4 :

Modul Soalan Kesusasteraan Tamil untuk SPM + Skema Jawapan

.

Koleksi Soalan Percubaan SPM :

KOLEKSI Soalan Peperiksaan Percubaan SPM + Skema Jawapan (Semua Subjek) (Terkini)

.

…………………………………………………………………………………………..

NOTA-NOTA Tingkatan 3 yang Penting dan Berguna :

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

Sejarah T3 :

Nota Ringkas, Padat Sejarah Tingkatan 3 (Bab 1-8)

Koleksi Modul Soalan Sejarah Tingkatan 1, 2, 3 + Jawapan (KSSM)

Tugasan Sejarah Tingkatan 3 : Contoh Soalan (Tajuk), Contoh Jawapan, Bahan Rujukan, Panduan …

.

Sains T3 :

Nota Ringkas, Padat Sains Tingkatan 3 (Bab 1-10)

Koleksi Modul Soalan Sains Tingkatan 1, 2, 3 + Jawapan (KSSM)

.

Matematik T3 :

Nota Ringkas, Padat Matematik Tingkatan 3 (Bab 1-9)

Koleksi Modul Soalan Matematik Tingkatan 1, 2, 3 + Jawapan (KSSM)

Nota Ringkas dan Padu Matematik Tingkatan 3 (KSSM)

.

Bahasa Melayu T3 :

Nota-Nota Tatabahasa dan Kesalahan Tatabahasa Bahasa Melayu (K)

Contoh Karangan Bahasa Melayu (BM) Tingkatan 1, 2, 3

Bahasa Melayu : Novel-Novel Tingkatan 1, 2, 3

Bahasa Melayu Tingkatan 1, 2, 3 : Pantun, Syair, Sajak, Cerpen, Drama, Prosa Tradisional (A)

.

Bahasa Inggeris T3 :

Contoh Karangan Bahasa Inggeris Mudah (BI) (Simple English Essays)

Contoh Karangan Bahasa Inggeris Tingkatan 1, 2, 3 (English Essays) Form 1, 2, 3

English Grammar Notes, Exercises + Common Errors In English

.

Geografi T3 :

Nota Ringkas, Padat Geografi Tingkatan 3 (Bab 1-12)

Kerja Lapangan (Tugasan) Geografi Tingkatan 3 : Contoh Soalan (Tajuk), Contoh Jawapan, Bahan Rujukan, Panduan …

.

RBT Reka Bentuk dan Teknologi T3 :

Nota Ringkas, Padat RBT Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 3 (Bab 1, 2, 3)

.

ASK Asas Sains Komputer T3 :

Nota Ringkas, Padat, Latihan ASK Asas Sains Komputer Tingkatan 3 (Bab 1–4)

.

Pendidikan Moral T3 :

Nota, Soalan, Latihan, Modul Pendidikan Moral Tingkatan 1, 2, 3

.

Pendidikan Islam T3 :

Nota, Soalan, Latihan, Modul Pendidikan Islam Tingkatan 1, 2, 3

.

Bahasa Arab T3 :

Contoh-Contoh Karangan (Insyak) Bahasa Arab Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, SPM

Modul Bahasa Arab Tingkatan 1, 2, 3 KSSM

.

KOLEKSI Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 3 + Skema Jawapan

.

…………………………………………………………………………………………….

NOTA-NOTA Tingkatan 2 yang Penting dan Berguna :

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

Sejarah T2 :

Nota Ringkas, Padat Sejarah Tingkatan 2 (Bab 1-10)

Koleksi Modul Soalan Sejarah Tingkatan 1, 2, 3 + Jawapan (KSSM)

.

Sains T2 :

Nota Ringkas, Padat Sains Tingkatan 2 (Bab 1-13)

Koleksi Modul Soalan Sains Tingkatan 1, 2, 3 + Jawapan (KSSM)

.

Matematik T2 :

Nota Ringkas, Padat Matematik Tingkatan 2 (Bab 1-13)

Koleksi Modul Soalan Matematik Tingkatan 1, 2, 3 + Jawapan (KSSM)

Nota Ringkas dan Padu Matematik Tingkatan 2 (KSSM)

.

Bahasa Melayu T2 :

Nota-Nota Tatabahasa dan Kesalahan Tatabahasa Bahasa Melayu (K)

Contoh Karangan Bahasa Melayu (BM) Tingkatan 1, 2, 3

Bahasa Melayu : Novel-Novel Tingkatan 1, 2, 3

Bahasa Melayu Tingkatan 1, 2, 3 : Pantun, Syair, Sajak, Cerpen, Drama, Prosa Tradisional (A)

.

Bahasa Inggeris T2 :

Contoh Karangan Bahasa Inggeris Mudah (BI) (Simple English Essays)

Contoh Karangan Bahasa Inggeris Tingkatan 1, 2, 3 (English Essays) Form 1, 2, 3

English Grammar Notes, Exercises + Common Errors In English

.

Geografi T2 :

Nota Ringkas, Padat Geografi Tingkatan 2 (Bab 1-11)

.

RBT Reka Bentuk dan Teknologi T2 :

Nota Ringkas, Padat RBT Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 2 (Bab 1, 2)

.

ASK Asas Sains Komputer T2 :

Nota Ringkas, Padat, Latihan ASK Asas Sains Komputer Tingkatan 2 (Bab 1–3)

.

Pendidikan Moral T2 :

Nota, Soalan, Latihan, Modul Pendidikan Moral Tingkatan 1, 2, 3

.

Pendidikan Islam T2 :

Nota, Soalan, Latihan, Modul Pendidikan Islam Tingkatan 1, 2, 3

.

Bahasa Arab T2 :

Contoh-Contoh Karangan (Insyak) Bahasa Arab Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, SPM

Modul Bahasa Arab Tingkatan 1, 2, 3 KSSM

.

KOLEKSI Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 3 + Skema Jawapan

.

…………………………………………………………………………………………….

NOTA-NOTA Tingkatan 1 yang Penting dan Berguna :

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

Sejarah T1 :

Nota Ringkas, Padat Sejarah Tingkatan 1 (Bab 1-8)

Koleksi Modul Soalan Sejarah Tingkatan 1, 2, 3 + Jawapan (KSSM)

.

Sains T1 :

Nota Ringkas, Padat Sains Tingkatan 1 (Bab 1-9)

Koleksi Modul Soalan Sains Tingkatan 1, 2, 3 + Jawapan (KSSM)

.

Matematik T1 :

Nota Ringkas, Padat Matematik Tingkatan 1 (Bab 1-13)

Koleksi Modul Soalan Matematik Tingkatan 1, 2, 3 + Jawapan (KSSM)

Nota Ringkas dan Padu Matematik Tingkatan 1 (KSSM)

.

Bahasa Melayu T1 :

Nota-Nota Tatabahasa dan Kesalahan Tatabahasa Bahasa Melayu (K)

Contoh Karangan Bahasa Melayu (BM) Tingkatan 1, 2, 3

Bahasa Melayu : Novel-Novel Tingkatan 1, 2, 3

Bahasa Melayu Tingkatan 1, 2, 3 : Pantun, Syair, Sajak, Cerpen, Drama, Prosa Tradisional (A)

.

Bahasa Inggeris T1 :

Contoh Karangan Bahasa Inggeris Mudah (BI) (Simple English Essays)

Contoh Karangan Bahasa Inggeris Tingkatan 1, 2, 3 (English Essays) Form 1, 2, 3

English Grammar Notes, Exercises + Common Errors In English.

.

Geografi T1 :

Nota Ringkas, Padat Geografi Tingkatan 1 (Bab 1-14)

.

Reka Bentuk dan Teknologi T1 :

Nota Ringkas, Padat RBT Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 1 (Bab 1, 2, 3, 4, 5)

.

ASK Asas Sains Komputer T1 :

Nota Ringkas, Padat, Latihan ASK Asas Sains Komputer Tingkatan 1 (Bab 1-4)

.

Pendidikan Moral T1 :

Nota, Soalan, Latihan, Modul Pendidikan Moral Tingkatan 1, 2, 3

.

Pendidikan Islam T1 :

Nota, Soalan, Latihan, Modul Pendidikan Islam Tingkatan 1, 2, 3

.

Bahasa Arab T1 :

Contoh-Contoh Karangan (Insyak) Bahasa Arab Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, SPM

Modul Bahasa Arab Tingkatan 1, 2, 3 KSSM

.

KOLEKSI Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 3 + Skema Jawapan

.

…………………………………………………………………………………………….

untuk

NOTA-NOTA Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang Penting dan Berguna :

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

Tahun 6 : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

Tahun 5 : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

Tahun 4 : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

Tahun 3 : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

Tahun 2 : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

Tahun 1 : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

///////////////////////////////////

……………………………………………………………………………………………

TINGKATAN 4 dan 5

……………………………………………………………………………………………..

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM + Jawapan

.

KOLEKSI Soalan Peperiksaan Percubaan SPM + Skema Jawapan (Semua Subjek) (Terkini)

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2020 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2019 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2018 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

………………………………………………………………………………………………

Bahan-Bahan Rujukan Penting Mengikut Subjek (PB) :

Tingkatan 4 dan 5 (SPM)

.

…………………………………………………………………………………………….

Bahasa Melayu (BM) Tingkatan 4 dan 5

.

Bahasa Melayu (BM) TINGKATAN 5 (SPM) : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Soalan Sebenar SPM, Karangan, Novel, Komsas, Modul Soalan, Tatabahasa … (PB)

.

Bahasa Melayu (BM) TINGKATAN 4 : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Soalan Sebenar SPM, Karangan, Novel, Komsas, Modul Soalan, Tatabahasa … (PB)

.

…………………………………………………………………………………………

Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 4 dan 5

.

Bahasa Inggeris (English) TINGKATAN 5 (SPM) : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Soalan Sebenar SPM, Essays, Grammar, Modul Soalan … (PB)

.

Bahasa Inggeris (English) TINGKATAN 4 : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Soalan Sebenar SPM, Essays, Grammar, Modul Soalan … (PB)

.

…………………………………………………………………………………………

Sejarah Tingkatan 4 dan 5

.

Sejarah TINGKATAN 5 (SPM) : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Soalan Sebenar SPM, Soalan KBAT, Nota, Modul Soalan, Jawapan, Ujian, Latihan … (PB)

.

Sejarah TINGKATAN 4 : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Soalan Sebenar SPM, Soalan KBAT, Nota, Modul Soalan, Jawapan, Ujian, Latihan … (PB)

.

…………………………………………………………………………………………

Matematik (Mathematics) Tingkatan 4 dan 5

.

Matematik TINGKATAN 5 (SPM) : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Soalan KBAT, Nota, Latihan, Modul Soalan, Jawapan … (PB)

.

Matematik TINGKATAN 4 : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Soalan KBAT, Nota, Latihan, Modul Soalan, Jawapan … (PB) 

.

…………………………………………………………………………………………

Matematik Tambahan (Additional Mathematics) Tingkatan 4 dan 5

.

Matematik Tambahan TINGKATAN 5 (SPM) : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Soalan KBAT, Nota, Latihan, Modul Soalan, Jawapan … (PB)

.

Matematik Tambahan TINGKATAN 4 : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Soalan KBAT, Nota, Latihan, Modul Soalan, Jawapan … (PB) 

.

…………………………………………………………………………………………

Kimia (Chemistry) Tingkatan 4 dan 5

.

Kimia TINGKATAN 5 (SPM) : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Soalan KBAT, Nota, Latihan, Modul Soalan, Jawapan … (PB)

.

Kimia TINGKATAN 4 : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Soalan KBAT, Nota, Latihan, Modul Soalan, Jawapan … (PB)

.

…………………………………………………………………………………………

Fizik (Physics) Tingkatan 4 dan 5

.

Fizik TINGKATAN 5 (SPM) : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Nota, Soalan KBAT, Latihan, Modul Soalan, Jawapan … (PB)

.

Fizik TINGKATAN 4 : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Nota, Soalan KBAT, Latihan, Modul Soalan, Jawapan … (PB)

.

…………………………………………………………………………………………

Biologi (Biology) Tingkatan 4 dan 5

.

Biologi TINGKATAN 5 (SPM) : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Soalan KBAT, Nota, Modul Soalan, Jawapan … (PB)

.

Biologi TINGKATAN 4 : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Soalan KBAT, Nota, Modul Soalan, Jawapan … (PB)

.

…………………………………………………………………………………………

Sains (Science) Tingkatan 4 dan 5

.

Sains TINGKATAN 5 (SPM) : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Nota, Latihan, Modul Soalan, Jawapan … (PB)

.

Sains TINGKATAN 4 : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Nota, Latihan, Modul Soalan, Jawapan … (PB)

.

…………………………………………………………………………………………

Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 dan 5

.

Prinsip Perakaunan TINGKATAN 5 (SPM) : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Nota, Latihan, Modul Soalan, Jawapan … (PB)

.

Prinsip Perakaunan TINGKATAN 4 : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Nota, Latihan, Modul Soalan, Jawapan … (PB)

.

…………………………………………………………………………………………

Perniagaan Tingkatan 4 dan 5

.

Perniagaan TINGKATAN 5 (SPM) : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Nota, Latihan, Modul Soalan, Jawapan … (PB)

.

Perniagaan TINGKATAN 4 : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Nota, Latihan, Modul Soalan, Jawapan … (PB)

.

…………………………………………………………………………………………

Ekonomi Tingkatan 4 dan 5

.

Ekonomi TINGKATAN 5 (SPM) : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Nota, Latihan, Modul Soalan, Jawapan … (PB)

.

Ekonomi TINGKATAN 4 : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Nota, Latihan, Modul Soalan, Jawapan … (PB)

.

…………………………………………………………………………………………

Pendidikan Moral Tingkatan 4 dan 5

.

Pendidikan Moral TINGKATAN 5 (SPM) : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Nota, Latihan, Modul Soalan, Jawapan … (PB)

.

Pendidikan Moral TINGKATAN 4 : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Nota, Latihan, Modul Soalan, Jawapan … (PB)

.

…………………………………………………………………………………………

Pendidikan Islam Tingkatan 4 dan 5

.

Pendidikan Islam TINGKATAN 5 (SPM) : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Nota, Latihan, Modul Soalan, Jawapan … (PB)

.

Pendidikan Islam TINGKATAN 4 : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Nota, Latihan, Modul Soalan, Jawapan … (PB)

.

…………………………………………………………………………………………

PSV Pendidikan Seni Visual Tingkatan 4 dan 5

.

PSV Pendidikan Seni Visual TINGKATAN 5 (SPM): Soalan Percubaan, Nota, Modul … (PB)

.

PSV Pendidikan Seni Visual TINGKATAN 4 : Soalan Percubaan, Nota, Modul … (PB)

.

…………………………………………………………………………………………

Tasawwur Islam Tingkatan 4 dan 5

.

Tasawwur Islam TINGKATAN 5 (SPM) : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Teknik Menjawab, Nota, Modul Soalan, Jawapan … (PB)

.

Tasawwur Islam TINGKATAN 4 : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Teknik Menjawab, Nota, Modul Soalan, Jawapan … (PB)

.

…………………………………………………………………………………………

Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah Tingkatan 4 dan 5

.

Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah TINGKATAN 5 (SPM) : Soalan Peperiksaan, Percubaan, Nota, Modul … (PB)

.

Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah TINGKATAN 4 : Soalan Peperiksaan, Percubaan, Nota, Modul … (PB)

.

…………………………………………………………………………………………

Pendidikan Syariah Islamiah Tingkatan 4 dan 5

.

Pendidikan Syariah Islamiah TINGKATAN 5 (SPM) : Soalan Peperiksaan, Percubaan, Nota, Modul … (PB)

.

Pendidikan Syariah Islamiah TINGKATAN 4 : Soalan Peperiksaan, Percubaan, Nota, Modul … (PB)

.

…………………………………………………………………………………………

Sains Komputer Tingkatan 4 dan 5

.

Sains Komputer TINGKATAN 5 (SPM) : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Koleksi Nota, Bahan Rujukan, Tips Peperiksaan … (PB)

.

Sains Komputer TINGKATAN 4 : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Koleksi Nota, Bahan Rujukan, Tips Peperiksaan … (PB)

.

…………………………………………………………………………………………

Bahasa Cina Tingkatan 4 dan 5

.

Bahasa Cina TINGKATAN 5 (SPM) : Soalan Peperiksaan, Percubaan, Nota, Karangan, Teknik Menjawab … (PB)

.

Bahasa Cina TINGKATAN 4 : Soalan Peperiksaan, Percubaan, Nota, Karangan, Teknik Menjawab … (PB)

.

…………………………………………………………………………………………

Bahasa Arab Tingkatan 4 dan 5

.

Bahasa Arab TINGKATAN 5 (SPM) : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Nota, Insyak, Karangan, Modul Soalan, Jawapan … (PB)

.

Bahasa Arab TINGKATAN 4 : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Nota, Insyak, Karangan, Modul Soalan, Jawapan … (PB)

.

…………………………………………………………………………………………

Geografi Tingkatan 4 dan 5

.

Geografi TINGKATAN 5 (SPM) : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Nota, Latihan, Modul Soalan, Jawapan … (PB)

.

Geografi TINGKATAN 4 : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Nota, Latihan, Modul Soalan, Jawapan … (PB)

.

…………………………………………………………………………………………

Kesusasteraan Melayu Tingkatan 4 dan 5

.

Kesusasteraan Melayu Tingkatan 4 dan 5 (SPM) : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Nota, Jawapan, Latihan … (PB)

.

…………………………………………………………………………………………

Reka Cipta Tingkatan 4 dan 5

.

Reka Cipta SPM TINGKATAN 5 (SPM): Soalan Peperiksaan, Percubaan, Nota … (PB)

.

Reka Cipta SPM TINGKATAN 4 : Soalan Peperiksaan, Percubaan, Nota … (PB)

.

…………………………………………………………………………………………

English for Science and Technology (EST) Tingkatan 4, 5

.

English for Science and Technology (EST) Tingkatan 4, 5 (SPM): Notes … (PB)

.

…………………………………………………………………………………………….

Koleksi Buku Teks Tingkatan 4 dan 5 :

.

.

………………………………………………………………………………………………..

Koleksi Soalan Ujian, Peperiksaan Pertengahan Tahun, Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 4 dan 5

.

…………………………………………………………………………………………

Tingkatan 4 :

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Penggal Tingkatan 4  (K) 

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan  Pertengahan Tahun Tingkatan 4 + Jawapan (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 4 + Jawapan (K)

.

…………………………………………………………………………………………

Tingkatan 5 :

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Penggal Tingkatan 5  (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Pertengahan Tahun Tingkatan 5 + Jawapan (K)

.

……………………………………………………………………………………………..

Koleksi Item Contoh (Soalan Contoh) Semua Subjek SPM (Format Baharu Mulai Tahun 2021)

Koleksi Item Contoh (Soalan Contoh) Semua Subjek SPM (Format Baharu Mulai Tahun 2021)

.

……………………………………………………………………………………………..

Format Baharu Soalan Peperiksaan SPM bagi 35 Subjek Mulai Tahun 2021

Format Baharu Soalan Peperiksaan SPM bagi 35 Subjek Mulai Tahun 2021

.

……………………………………………………………………………………………..

TINGKATAN 1, 2, 3

……………………………………………………………………………………………..

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 3 + Jawapan

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

…………………………………………………………………………………..

Bahan-Bahan Rujukan Penting Mengikut Subjek (PB) :

Tingkatan 1, 2, 3

.

…………………………………………………………………………………………….

Bahasa Melayu Tingkatan 1, 2, 3

.

Bahasa Melayu TINGKATAN 3 : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Karangan, Novel, Komsas, Modul … (PB)

.

Bahasa Melayu TINGKATAN 2 : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Karangan, Novel, Komsas, Modul … (PB)

.

Bahasa Melayu TINGKATAN 1 : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Karangan, Novel, Komsas, Modul … (PB)

.

…………………………………………………………………………………………

Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 1, 2, 3

.

Bahasa Inggeris (English) TINGKATAN 3 : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Essays, Novels, Literature Components, Modul … (PB)

.

Bahasa Inggeris (English) TINGKATAN 2 : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Essays, Novels, Literature Components, Modul … (PB)

.

Bahasa Inggeris (English) TINGKATAN 1 : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Essays, Novels, Literature Components, Modul … (PB)

.

…………………………………………………………………………………………

Matematik (Mathematics) Tingkatan 1, 2, 3

.

Matematik TINGKATAN 3 : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Nota, Latihan, Modul … (PB)

.

Matematik TINGKATAN 2 : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Nota, Latihan, Modul … (PB)

.

Matematik TINGKATAN 1 : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Nota, Latihan, Modul … (PB)

.

…………………………………………………………………………………………

Sains (Science) Tingkatan 1, 2, 3

.

Sains TINGKATAN 3 : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Nota, Latihan, Modul … (PB)

.

Sains TINGKATAN 2 : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Nota, Latihan, Modul … (PB)

.

Sains TINGKATAN 1 : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Nota, Latihan, Modul … (PB)

.

…………………………………………………………………………………………

Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) Tingkatan 1, 2, 3

.

Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) TINGKATAN 3 : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Nota, Latihan, Modul … (PB)

.

Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) TINGKATAN 2 : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Nota, Latihan, Modul … (PB)

.

Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) TINGKATAN 1 : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Nota, Latihan, Modul … (PB)

.

…………………………………………………………………………………………

Sejarah Tingkatan 1, 2, 3

.

Sejarah TINGKATAN 3 : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Nota, Latihan, Modul … (PB)

.

Sejarah TINGKATAN 2 : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Nota, Latihan, Modul … (PB)

.

Sejarah TINGKATAN 1 : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Nota, Latihan, Modul … (PB)

.

…………………………………………………………………………………………

Geografi Tingkatan 1, 2, 3

.

Geografi TINGKATAN 3 : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Nota, Latihan, Modul … (PB)

.

Geografi TINGKATAN 2 : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Nota, Latihan, Modul … (PB)

.

Geografi TINGKATAN 1 : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Nota, Latihan, Modul … (PB)

.

…………………………………………………………………………………………

Asas Sains Komputer (ASK) Tingkatan 1, 2, 3

.

Asas Sains Komputer (ASK) TINGKATAN 3 : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Nota, Latihan, Modul … (PB)

.

Asas Sains Komputer (ASK) TINGKATAN 2 : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Nota, Latihan, Modul … (PB)

.

Asas Sains Komputer (ASK) TINGKATAN 1 : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Nota, Latihan, Modul … (PB)

.

…………………………………………………………………………………………

Pendidikan Islam Tingkatan 1, 2, 3

.

Pendidikan Islam Tingkatan 1, 2, 3 : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Nota, Latihan, Modul … (PB)

.

…………………………………………………………………………………………

Bahasa Cina Tingkatan 1, 2, 3

.

Bahasa Cina Tingkatan 1, 2, 3 : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Modul … (PB)

.

…………………………………………………………………………………………

Bahasa Arab Tingkatan 1, 2, 3

.

Bahasa Arab Tingkatan 1, 2, 3 : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Karangan (Insyak), Modul … (PB)

.

…………………………………………………………………………………………….

Koleksi Buku Teks Tingkatan 1, 2, 3 dan Peralihan :

.

.

.

………………………………………………………………………………………………..

Koleksi Soalan Ujian, Peperiksaan Pertengahan Tahun, Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 1, 2, 3

.

…………………………………………………………………………………………

Tingkatan 3 :

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Penggal Tingkatan 3  (K) 

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Pertengahan Tahun Tingkatan 3 + Jawapan (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 3 (K)

.

…………………………………………………………………………………………

Tingkatan 2 :

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Penggal Tingkatan 2  (K) 

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Pertengahan Tahun Tingkatan 2 (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Pertengahan Penggal 2 / Ujian Ogos Tingkatan 2 (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 2 (K)

.

…………………………………………………………………………………………

Tingkatan 1 :

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Penggal Tingkatan 1 (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Pertengahan Tahun : Tingkatan 1 (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Pertengahan Penggal 2 / Ujian Ogos Tingkatan 1 (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 1 (K)

.

………………………………………………………………………………………….

Koleksi Item Contoh (Soalan Contoh) Semua Subjek Tingkatan 3 (Format Baharu Mulai Tahun 2019)

Koleksi Item Contoh (Soalan Contoh) Semua Subjek Tingkatan 3 (Format Baharu Mulai Tahun 2019)

.

………………………………………………………………………………….

TAHUN 1, 2, 3, 4, 5, 6

…………………………………………………………………………………………

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 6 + Jawapan

.

…………………………………………………………………………………..

Bahan-Bahan Rujukan Penting Mengikut Subjek (PB) :

Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

…………………………………………………………………………………………..

Bahasa Melayu (BM) Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

Bahasa Melayu (BM) TAHUN 6 : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Karangan, Modul … (PB)

.

Bahasa Melayu (BM) TAHUN 1, 2, 3, 4, 5 : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Karangan, Modul … (PB)

.

…………………………………………………………………………………………

Bahasa Inggeris (English) Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

Bahasa Inggeris (English) Tahun 6 : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Essays, Modul … (PB)

.

Bahasa Inggeris (English) Tahun 1, 2, 3, 4, 5 : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Essays, Modul … (PB)

.

…………………………………………………………………………………………

Matematik (Mathematics) Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

Matematik Tahun 6 : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Modul, Latihan … (PB)

.

Matematik Tahun 1, 2, 3, 4, 5 : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Modul, Latihan … (PB)

.

…………………………………………………………………………………………

Sains (Science) Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

Sains Tahun 6 : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Nota, Modul, Latihan … (PB)

.

Sains Tahun 1, 2, 3, 4, 5 : Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan, Nota, Modul, Latihan … (PB)

.

……………………………………………………………………………………….

Koleksi Buku Teks Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 :

.

.

…………………………………………………………………………………………..

Koleksi Soalan : Ujian, Peperiksaan Pertengahan Tahun, Peperiksaan Akhir Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

…………………………………………………………………………………………

Tahun 6 :

Modul (Nota, Soalan, Jawapan) Tahun 6 KSSR

(Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Bahasa Cina, Bahasa Tamil) (SK, SJKC, SJKT)

.

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Penggal Tahun 6  (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Pertengahan Tahun: Tahun 6 + Jawapan (H)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Pertengahan Tahun: Tahun 6 + Jawapan (K)

.

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Pertengahan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 + Jawapan

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Akhir Tahun: Tahun 6 + Jawapan (K)

.

…………………………………………………………………………………………

Tahun 5 :

Modul (Nota, Soalan, Jawapan) Tahun 5 KSSR

(Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Bahasa Cina, Bahasa Tamil) (SK, SJKC, SJKT)

.

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Penggal Tahun 5  (K) 

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Pertengahan Tahun: Tahun 5 + Jawapan (H)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Pertengahan Tahun: Tahun 5 + Jawapan (K)

.

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Pertengahan Penggal 2 / Ujian Ogos Tahun 5 (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Akhir Tahun: Tahun 5 + Jawapan (K)

.

…………………………………………………………………………………………

Tahun 4 :

Modul Soalan Bahasa Melayu Tahun 4 KSSR + Skema Jawapan

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Penggal Tahun 4  (K) 

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Pertengahan Tahun: Tahun 4 + Jawapan (H)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Pertengahan Tahun: Tahun 4 + Jawapan (K)

.

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Pertengahan Penggal 2 / Ujian Ogos Tahun 4 (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Akhir Tahun: Tahun 4 + Jawapan (K)

.

…………………………………………………………………………………………

Tahun 3 :

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Penggal Tahun 3  (K) 

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Pertengahan Tahun: Tahun 3 + Jawapan (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Akhir Tahun: Tahun 3 + Jawapan (K)

.

…………………………………………………………………………………………

Tahun 2 :

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Penggal Tahun 2 (K) 

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Pertengahan Tahun: Tahun 2 + Jawapan (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Akhir Tahun: Tahun 2 + Jawapan (K)

.

…………………………………………………………………………………………

Tahun 1 :

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Penggal Tahun 1 (K) 

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Pertengahan Tahun: Tahun 1 + Jawapan (K)

Koleksi Soalan Ujian dan Peperiksaan Akhir Tahun: Tahun 1 + Jawapan (K) 

.

…………………………………………………………………………………………

Bahan-Bahan Rujukan Penting Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 :

.

.

.

.

.

.

………………………………………………………………………………………

Bahan-Bahan Rujukan Penting Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 :

.

.

……………………………………………………………………………………

 * * *

……………………………………………………………………………………

Karangan, Essays, Soalan Peperiksaan, Nota, Latihan, Modul :

.

.

…………………………………………………………………………………………..

Nota, Soalan, Jawapan – Sejarah SPM (Tingkatan 4 dan 5) :

.

.

…………………………………………………………………………………………

Karangan Bahasa Inggeris / English Essays :

.

.

.

.

.

………………………………………………………………………………………….

Karangan Bahasa Melayu (BM) :

.

.

.

.

………………………………………………………………………………..

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 + Jawapan

.

……………………………………………………………………………………

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 + Jawapan

.

……………………………………………………………………………………

 * * *

……………………………………………………………………………………

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan SPM, Tingkatan 3, Tahun 6 + Jawapan (Susun Ikut Subjek)

.

.

.

…………………………………………………………………………………………

Bahasa Melayu Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, SPM : Novel, Pantun, Syair, Sajak, Cerpen, Drama, Prosa Tradisional

.

…………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………

Koleksi Item Contoh (Soalan Contoh) Semua Subjek Tingkatan 3 (Format Baharu) :

.

…………………………………………………………………………………………

Koleksi Item Contoh (Soalan Contoh) Semua Subjek SPM (Format Baharu) :

.

.

…………………………………………………………………………………………

Panduan Kerja Projek / Tugasan / Kerja Lapangan / Kerja Kursus Tingkatan 3 :

.

.

.

.

.

……………………………………………………………………………………

 * * *

………………………………………………………………………………….

Jadual Waktu Peperiksaan SPM (Terkini) :

.

…………………………………………………………………………………………

Koleksi (Bank) Soalan Peperiksaan Sebenar SPM Tahun Lepas :

.

……………………………………………………………………………

Karangan-Karangan Pilihan Bahasa Melayu SPM :

.

……………………………………………………………………………

Doa-Doa Amalan Menghadapi Ujian dan Peperiksaan + Amalan Pelajar Cemerlang :

 * * *

.

……………………………………………………………………………………

//////////////////////////////////////////////////////////

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Tingkatan 5 + Jawapan

.

.

.

.

.

.

……………………………………………………………………………………………

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Tingkatan 4 + Jawapan

.

.

.

.

.

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Pendidikan Moral Tingkatan 4 + Jawapan

……………………………………………………………………………………

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Tingkatan 3 + Jawapan

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Sains (Science) Tingkatan 3 + Jawapan

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Matematik (Mathematics) Tingkatan 3 + Jawapan

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 3 + Jawapan

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Melayu Tingkatan 3 + Jawapan-

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Asas Sains Komputer (ASK) Tingkatan 3 + Jawapan-

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) Tingkatan 3 + Jawapan-

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Sejarah Tingkatan 3 + Jawapan

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Pendidikan Islam Tingkatan 3 + Jawapan-

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Pendidikan Moral Tingkatan 3 + Jawapan-

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Geografi Tingkatan 3 + Jawapan

………………………………………………………………………………………………..

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Tingkatan 2 + Jawapan

.

.

.

………………………………………………………………………………………………..

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Tingkatan 1 + Jawapan

.

.

.

……………………………………………………………………………………

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Tahun 6 + Jawapan

.

.

.

.

…………………………………………………………………………………..

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Tahun 5 + Jawapan

.

.

.

.

.

…………………………………………………………………………………..

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Tahun 4 + Jawapan

.

.

.

.

…………………………………………………………………………………………

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Tahun 3 + Jawapan

.

.

.

…………………………………………………………………………………………

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Tahun 2 + Jawapan

.

.

.

…………………………………………………………………………………………

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Tahun 1 :

.

.

.

…………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

Koleksi Buku Teks :

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang.

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

.

Terima Kasih kerana membaca post ini.

…………………………………………………………………………………

.

Write a Comment

error: Alert: Content is protected !!