Permohonan No. PIN Individu bagi e-Filing

Permohonan No. PIN Individu bagi e-Filing Permohonan nombor PIN individu melalui emel perlu dibuat dengan mengisi Borang Maklumbalas Pelanggan. Sila lampirkan dokumen pengenalan semasa mengisi Borang Maklumbalas Pelanggan. Sila klik  http://maklumbalas.hasil.gov.my/  untuk ke Borang Maklumbalas Pelanggan. . Sila Baca Sepenuhnya →
.
.

e-Filing Cukai Pendapatan / Income Tax

e-Filing Cukai Pendapatan / Income Tax Sila Klik : https://e.hasil.gov.my/ Permohonan No. PIN e-Filing : Permohonan nombor PIN individu melalui emel perlu dibuat dengan mengisi Borang Maklumbalas Pelanggan. Sila lampirkan dokumen pengenalan semasa mengisi Borang Maklumbalas Pelanggan. Sila klik  http://maklumbalas.hasil.gov.my/  untuk ke Borang Maklumbalas Pelanggan. . Sila Baca Sepenuhnya →

Instrumen Pentaksiran PT3 : Demontrasi, Kajian Lapangan, Kajian Kes

Instrumen Pentaksiran PT3 : Demontrasi, Kajian Lapangan, Kajian Kes Instrumen pentaksiran yang digunakan dalam PT3 bagi setiap mata pelajaran mencakupi sukatan pelajaran Tingkatan 1, Tingkatan 2 dan Tingkatan 3. ……………………………………………………………………………………………….. Untuk Rujukan Tingkatan 1, 2, 3 (Soalan Peperiksaan, Nota, Jawapan, Latihan…) Soalan Peperiksaan Percubaan  Bahasa Melayu Bahasa Inggeris  (English) Matematik  (Mathematics) Sains  (Science) Kemahiran Hidup […] Sila Baca Sepenuhnya →

Instrumen Pentaksiran PT3 : Tugasan Bertulis, Projek, Persembahan

Instrumen Pentaksiran PT3 : Tugasan Bertulis, Projek, Persembahan Instrumen pentaksiran yang digunakan dalam PT3 bagi setiap mata pelajaran mencakupi sukatan pelajaran Tingkatan 1, Tingkatan 2 dan Tingkatan 3. ……………………………………………………………………………………………….. Untuk Rujukan Tingkatan 1, 2, 3 (Soalan Peperiksaan, Nota, Jawapan, Latihan…) Soalan Peperiksaan Percubaan  Bahasa Melayu Bahasa Inggeris  (English) Matematik  (Mathematics) Sains  (Science) Kemahiran Hidup Pendidikan […] Sila Baca Sepenuhnya →

Instrumen Pentaksiran PT3 : Ujian Lisan, Ujian Bertulis

Instrumen Pentaksiran PT3 : Ujian Lisan, Ujian Bertulis Instrumen pentaksiran yang digunakan dalam PT3 bagi setiap mata pelajaran mencakupi sukatan pelajaran Tingkatan 1, Tingkatan 2 dan Tingkatan 3. ……………………………………………………………………………………………….. Untuk Rujukan Tingkatan 1, 2, 3 (Soalan Peperiksaan, Nota, Jawapan, Latihan…) Soalan Peperiksaan Percubaan  Bahasa Melayu Bahasa Inggeris  (English) Matematik  (Mathematics) Sains  (Science) Kemahiran Hidup Pendidikan […] Sila Baca Sepenuhnya →
.
.