You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Pelaksanaan Tugasan/ Kerja Projek/ Kerja Lapangan, Pentaksiran Lisan bagi PT3 2019

Pelaksanaan Tugasan/ Kerja Projek/ Kerja Lapangan, Pentaksiran Lisan … bagi PT3 2019 (Tingkatan 3). Pelaksanaan Kerja Lapangan/ Tugasan/ Kerja Projek/ Pentaksiran Lisan/ Pentaksiran Amali Solat, Tilawah dan Hafazan Al-Quran bagi Mata Pelajaran Geografi, Sejarah, Reka Bentuk dan Teknologi (RBT), Asas Sains Komputer (ASK), Bahasa Arab dan Pendidikan Islam bagi Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) Tahun 2019. … [ Sila Baca Sepenuhnya ]

. .

Panduan Tugasan (Kerja Kursus) Sejarah Tingkatan 3 Tahun 2019

Panduan Tugasan (Kerja Kursus) Sejarah Tingkatan 3 Tahun 2019. Tugasan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) Sejarah Tingkatan 3 (TST3) merupakan salah satu komponen Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) yang wajib dilaksanakan oleh murid Tingkatan 3. TST3 ini memerlukan murid menjalankan penyelidikan sejarah melalui pengaplikasian Kajian Kes yang merupakan strategi pengajaran dan pembelajaran (PdP) dalam kurikulum Sejarah. Tahap … [ Sila Baca Sepenuhnya ]

Panduan Kerja Lapangan / Tugasan Geografi Tingkatan 3 2019 (PT3 2019)

Panduan Kerja Lapangan (Tugasan / Kerja Kursus) Geografi Tingkatan 3 2019 (PT3 2019). Kerja Lapangan Kurikulum Standard Sekolah Menengah Geografi Tingkatan 3 (KLGT3) merupakan salah satu komponen Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) yang wajib dilaksanakan oleh setiap murid dalam Tingkatan 3. Pihak sekolah bertanggungjawab memastikan KLGT3 dilaksanakan mengikut tempoh masa yang ditetapkan. Tahap Penguasaan (TP) keseluruhan … [ Sila Baca Sepenuhnya ]

Panduan Kerja Projek ASK (Asas Sains Komputer) Tingkatan 3 Tahun 2019

Panduan Kerja Projek ASK (Asas Sains Komputer) Tingkatan 3 Tahun 2019. Kerja Projek Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) Asas Sains Komputer (ASK) Tingkatan 3 merupakan salah satu komponen Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) yang wajib dilaksanakan oleh murid secara individu semasa di Tingkatan 3. Guru melapor perkembangan penguasaan murid selepas melaksanakan projek dengan menggunakan Templat Pelaporan … [ Sila Baca Sepenuhnya ]

Panduan Kerja Projek RBT (Reka Bentuk dan Teknologi) Tingkatan 3 Tahun 2019

Panduan Kerja Projek RBT (Reka Bentuk dan Teknologi) Tingkatan 3 Tahun 2019. Kerja projek Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) Tingkatan 3 dalam Standard Kandungan Penghasilan Produk merupakan salah satu komponen Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) yang wajib dilaksanakan oleh murid tingkatan 3 tahun semasa. Kerja projek ini memerlukan murid memilih sekurang-kurangnya … [ Sila Baca Sepenuhnya ]

Panduan Pentaksiran bagi Pendidikan Islam dan Bahasa Arab Tingkatan 3

Panduan Pentaksiran Lisan Bahasa Arab Tingkatan 3 dan Panduan Pentaksiran Amali Solat, Tilawah dan Hafazan al-Quran Pendidikan Islam Tingkatan 3 Tahun 2019. Pentaksiran Lisan Bahasa Arab (PLBA) merupakan salah satu komponen yang wajib dilaksanakan dalam Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) bagi murid yang mengambil mata pelajaran Bahasa Arab. PLBA adalah sebahagian daripada Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) … [ Sila Baca Sepenuhnya ]

Item Contoh (Soalan Contoh) Pendidikan Islam PT3 (Format Baharu Mulai 2019)

Item Contoh (Contoh Soalan) Pendidikan Islam PT3 (Format Baharu Mulai 2019). Mulai tahun 2020, sekolah-sekolah menengah di seluruh negara diberi kuasa sepenuhnya untuk mengendalikan dan menyediakan soalan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3). Kuasa berkenaan juga membolehkan pentadbir sekolah menyediakan soalan-soalan item PT3 tanpa penglibatan Lembaga Peperiksaan. Mulai tahun 2020, Lembaga Peperiksaan akan menyerahkan tugas pengendalian dan … [ Sila Baca Sepenuhnya ]

Item Contoh (Soalan Contoh) Bahasa Arab PT3 (Format Baharu Mulai 2019)

Item Contoh (Contoh Soalan) Bahasa Arab PT3 (Format Baharu Mulai 2019). Mulai tahun 2020, sekolah-sekolah menengah di seluruh negara diberi kuasa sepenuhnya untuk mengendalikan dan menyediakan soalan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3). Kuasa berkenaan juga membolehkan pentadbir sekolah menyediakan soalan-soalan item PT3 tanpa penglibatan Lembaga Peperiksaan. Mulai tahun 2020, Lembaga Peperiksaan akan menyerahkan tugas pengendalian dan … [ Sila Baca Sepenuhnya ]

error: Alert: Content is protected !!
Inline
Inline