→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Contoh Karangan Pilihan Bahasa Melayu BM SPM 2023, Tingkatan 4, 5

.

→ → SPM 2023, Tingkatan 5 (Tahun 2023) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2023) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2023) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2023) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

→ → Modul Soalan 36 Subjek SPM, Tingkatan 4, 5 + Skema Jawapan (Format Baharu)

.

21 Pelepasan Cukai Pendapatan 2022 Yang Perlu Tahu Untuk e-Filing Tahun 2023 (Terkini)

.

.

21 Pelepasan Cukai Pendapatan 2022 Yang Perlu Tahu Untuk e-Filing Tahun 2023 (Terkini) – Sudah Dikemaskinikan.

Bagi yang membayar cukai pendapatan setiap tahun, maka bulan Mac ialah bulan untuk mereka menuntut pelepasan, potongan dan beberapa rebat yang disenaraikan.

Untuk makluman anda Cukai pendapatan ialah cukai yang dikenakan ke atas pendapatan daripada penggajian, komisen, kerja lebih masa, elaun, yuran pengarah, dividen, sewa, royalti, pendapatan perniagaan yang diterima oleh individu, syarikat, koperasi, persatuan dan sebagainya pada setiap tahun.

Setiap tahun, jumlah pelepasan ini berubah-ubah walaupun tidak begitu ketara.

…………………………………………………………………………………………..

Perkhidmatan e-Filing 2023 bagi Tahun Taksiran 2022 dibuka mulai 1 Mac 2023

Pembayar cukai individu dan selain individu boleh mengemukakan Borang Nyata (BN) Tahun Taksiran 2022 melalui e-Filing mulai 1 Mac ini, menurut Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (HASiL).

HASiL dalam kenyataan hari ini menyarankan pembayar cukai untuk menggunakan perkhidmatan e-Filing bagi tujuan pengemukaan BN melalui portal rasmi HASiL https://www.hasil.gov.my/ > MyTax > Perkhidmatan ezHasil > e-Filing

atau secara terus ke MyTax; melalui portal https://mytax.hasil.gov.my/

atau aplikasi mudah alih.

Menurut kenyataan berkenaan, bagi ejen cukai pula digalakkan untuk menggunakan perkhidmatan TAeF (https://taef.hasil.gov.my/).

Kenyataan itu menyebut, pembayar cukai berdaftar yang log masuk kali pertama ke sistem e-Filing perlu mendapatkan No. PIN terlebih dahulu melalui MyTax > Pilih Jenis Pengenalan > No. Pengenalan > hantar dan pilih e-KYC (Mobile) atau e-CP55D (portal).

Maklumat lanjut berkenaan Program Memfail BN Bagi Tahun 2023 boleh dirujuk di portal rasmi HASiL atau klik pada pautan berikut untuk capaian pantas:

Versi Bahasa Melayu: https://www.hasil.gov.my/media/mpofkuqz/programmemfailbn_2023.pdf

Versi Bahasa Inggeris: https://www.hasil.gov.my/media/esmb4pd1/rffilingprogramme_2023.pdf

.

…………………………………………………………………………………………

21 Pelepasan untuk Potongan Cukai Individu :

.

.

Senarai Pelepasan Cukai 2022 Untuk e-Filing 2023

Berikut merupakan senarai pelepasan cukai terkini tahun taksiran 2022 bagi e-Filing 2023 yang boleh dituntut :

.

Bil.

Jenis Potongan Individu

Amaun (RM)

1

Individu dan saudara tanggungan

9,000

2

Perbelanjaan rawatan perubatan, keperluan khas dan penjaga untuk ibu bapa (Keadaan kesihatan disahkan oleh pengamal perubatan)

8,000 (Terhad)

3

Perbelanjaan pembelian peralatan sokongan asas (untuk kegunaan individu kurang upaya, suami / isteri, anak atau ibu bapa yang kurang upaya)

6,000 (Terhad)

4

Individu kurang upaya

6,000

5

Yuran pengajian (Sendiri):

 1. Peringkat selain sarjana atau doktor falsafah – bidang undang-undang, perakaunan, kewangan Islam, teknikal, vokasional, industri, saintifik atau teknologi;
 2. Peringkat sarjana atau doktor falsafah – sebarang bidang atau kursus pengajian
 3. Kursus peningkatan kemahiran atau kemajuan diri (Terhad RM2,000)

7,000 (Terhad)

6

Perbelanjaan perubatan bagi:

 1. Perbelanjaan perubatan bagi penyakit serius (Diri sendiri atau suami / isteri atau anak-anak)
 2. Perbelanjaan perubatan bagi rawatan kesuburan (Diri sendiri atau suami / isteri)
 3. Perbelanjaan perubatan bagi pemvaksinan (Diri sendiri atau suami / isteri atau anak-anak) (Terhad RM1,000)

8,000 (Terhad)

7

Perbelanjaan (Terhad RM1,000) bagi:

 1. Pemeriksaan perubatan penuh (Diri sendiri, suami / isteri atau anak) seperti yang ditakrifkan oleh Majlis Perubatan Malaysia (MPM).
 2. Ujian pengesanan COVID-19 termasuk pembelian kit ujian kendiri ke atas diri sendiri, suami / isteri atau anak.
 3. Pemeriksaan kesihatan mental atau konsultasi ke atas diri sendiri, suami / isteri atau anak

8

Gaya hidup – Perbelanjaan untuk kegunaan / manfaat diri sendiri, suami / isteri atau anak bagi:

 1. Pembelian dan langganan buku, jurnal, majalah, surat khabar dan lain-lain penerbitan seumpamanya (Bukan bahan bacaan terlarang);
 2. Pembelian komputer peribadi, telefon pintar atau tablet (Bukan untuk kegunaan perniagaan);
 3. Pembelian peralatan sukan untuk aktiviti sukan mengikut Akta Pembangunan Sukan 1997 dan bayaran keahlian gimnasium; dan
 4. Bayaran bil bulanan untuk langganan internet (Atas nama sendiri)

2,500 (Terhad)

9a

Gaya hidup – Pelepasan tambahan kegunaan / manfaat diri sendiri, suami / isteri atau anak bagi:

 1. Pembelian peralatan sukan untuk aktiviti sukan mengikut Akta Pembangunan Sukan 1997
 2. Bayaran sewa atau fi kemasukan ke fasiliti sukan
 3. Bayaran fi pendaftaran bagi menyertai pertandingan yang mana penganjur diluluskan dan dilesenkan oleh Pesuruhjaya Sukan di bawah Akta Pembangunan Sukan 1997

500 (Terhad)

9b

Gaya hidup – Pembelian komputer peribadi, telefon pintar atau tablet untuk kegunaan / manfaat diri sendiri, suami / isteri atau anak dan bukan untuk kegunaan perniagaan

2,500 (Terhad)

10

Pembelian peralatan penyusuan ibu untuk kegunaan sendiri bagi anak berumur 2 tahun dan kebawah (Potongan dibenarkan sekali setiap DUA (2) tahun taksiran)

1,000 (Terhad)

11

Bayaran bagi yuran penghantaran anak berumur 6 tahun dan ke bawah ke taman asuhan kanak-kanak / tadika yang berdaftar

3,000 (Terhad)

12

Tabungan bersih dalam Skim Simpanan Pendidikan Nasional (SSPN) (Tabungan bersih adalah jumlah simpanan dalam tahun 2022 TOLAK jumlah pengeluaran dalam tahun 2022)

8,000 (Terhad)

13

Suami / Isteri / Bayaran alimoni kepada bekas isteri

4,000 (Terhad)

14

Suami / Isteri kurang upaya

5,000

15a

Anak yang belum berkahwin dan berumur di bawah 18 tahun

2,000

15b

Anak yang belum berkahwin dan berumur 18 tahun dan ke atas dan menerima pendidikan sepenuh masa (peringkat A-Level, sijil, matrikulasi, persediaan atau pra-ijazah)

2,000

15b

Anak yang belum berkahwin dan berumur 18 tahun dan ke atas tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

 1. mengikuti pengajian tinggi sepenuh masa (Tidak termasuk kursus matrikulasi / pra-ijazah / A-Level) di universiti, kolej atau institusi pelajaran yang serupa dengannya di Malaysia; atau
 2. berkhidmat di bawah satu ikatan artikel atau indentur untuk memperoleh kelayakan perdagangan atau profesion di Malaysia; atau mengikuti kursus di peringkat ijazah dan ke atas di institusi pengajian tinggi luar Malaysia.
 3. kursus dan institusi pengajian tinggi diiktiraf oleh pihak berkuasa Kerajaan yang berkaitan.

8,000

15c

Anak Kurang upaya

6,000

Pelepasan tambahan sebanyak RM8,000 bagi anak kurang upaya berumur 18 tahun dan ke atas, belum berkahwin dan mengikuti diploma ke atas di dalam Malaysia @ peringkat ijazah ke atas di luar Malaysia dalam kursus dan di IPT yang diiktiraf oleh pihak berkuasa Kerajaan yang berkaitan. 8,000

16

Insuran nyawa dan KWSP  

 1. Kategori penjawat awam berpencen
  • Premium insurans nyawa yang tidak membuat carumah KWSP / skim yang diluluskanATAU
 2. Kategori SELAIN daripada 16(i)
  • Premium insurans nyawa (Terhad RM3,000)
  • Caruman kepada KWSP / skim yang diluluskan (Terhad RM4,000)

7,000 (Terhad)

17

Skim Persaraan Swasta dan Anuiti Tertangguh (Deferred Annuity)

3,000 (Terhad)

18

Insurans pendidikan dan perubatan

3,000 (Terhad)

19

Caruman kepada Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) mengikut Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 atau Akta Sistem Insurans Pekerjaan 2017

350 (Terhad)

20

Perbelanjaan pelancongan domestik bagi:

 1. Bayaran penginapan di premis penginapan yang berdaftar (Klik sini) dengan Pesuruhjaya Pelancongan di bawah Akta Industri Pelancongan 1992
 2. Bayaran masuk ke tempat tarikan pelancong
 3. Pembelian pakej pelancongan domestik melalui ejen pengembaraan berlesen yang berdaftar dengan Pesuruhjaya Pelancongan di bawah Akta Industri Pelancongan 1992

1,000 (Terhad)

21

Perbelanjaan bayaran pemasangan, sewaan, pembelian termasuk sewa-beli peralatan atau langganan bagi penggunaan kemudahan pengecasan kenderaan elektrik bagi kenderaan sendiri (Bukan untuk kegunaan perniagaan)

2,500 (Terhad)

.

Maklumat Lanjut :

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan atau ingin mendapatkan maklumat lanjut tentang pelepasan cukai 2022 bagi e-Filing 2023,

anda boleh menghubungi Hasil Care Line :

atau

mana-mana cawangan Lembaga Hasil Dalam Negeri terdekat untuk mendapatkan bantuan.

.

……………………………………………………………………………………………..

.

25 thoughts on “21 Pelepasan Cukai Pendapatan 2022 Yang Perlu Tahu Untuk e-Filing Tahun 2023 (Terkini)”

 1. resit yg perlu disimpan sehingga 7 tahun sesuatu yg menyusahkn pembayar cukai kerana telah hilang bukti pembayaran…akhirnya prmbayar ambil jalan mudah dgn tidak menuntut ape2 pon…permudahkanlah urusan jika berniat menolong …

  Reply
  • Iyaa.. perlu sediakan ruang utk kite download resit Klau btul2 Lhdn nak.. 7thn mmg tak Logik.. sy Perkaya staff sendiri pum tak akn simpan

   Reply
 2. Digitalkan la resit tu… tangkap gambar simpan dalam email, one drive , pc , phone etc… adus… semua nak kena ajar…

  Reply
 3. Kalau dah bongok. Ko simpan yg digital pun bkn dapat jadi bukti. Msh jugak diminta resit asalnya. Resit apa kalau ink dah hilang. Bkn setakat simpan digital…siap photostat lg itupun x diterimalah. LHDN usulkn kpd kerajaan agar semua kedai2 yg kluarkan resit guna ink yg tahan lama kalau nak suruh org simpan resit lelama.

  Reply
 4. Suami sy oku.. Sy bekerja dan mpunyai ank 2 org.. Ptongan bulanan terlalu byk.. Pd 2016 suami sakit dan ade resit serta dokumen rawatan KMC.. Tp KWSP ttp x terima dokumen tersebut. Thn lps dpt surat suruh byr thn 2016 sbyk 500++… Mase isi on9 xde plak suh byr bagai.. Bile disemak,,dh dihtr dokumen ttp x terima malah dpt surat suh bayar lg.. Sy dh penat.. G pjbt kwsp.. Buat surat. Apepun mcm x berhasil.. Mgu lps kwsp call mta jelaskan yg thn 2016.. Ape lg sy perlu buat.. Dgn kudrat seorg isteri yg bekerja disampung menanggung ank,suami dan ibu bapa sendiri.. Sekian…

  Reply
 5. Lebih baik LHDN bangunkan satu ruang atau laman web KHAS utk pembyr cukai isi bila2 masa selepas saja buat derma, beli alatan sukan, hp, dll supaya kli tdk lupa atau hilang RESIT…

  Reply
 6. Bolih ke di-kecuali mengisi dan menghantar Borang BE tiap2 tahun kpd LHDN kalau seseorang itu tidak lagi kena bayaran cukai beberapa tahun disebabkan sudah lama bersara dan tidak lagi bekerja/tiada sumber pendapatan dan juga kpd orang yang sudah lama tidak bekerja.LHDN bolih semak rekod2 tahun kebelakangan sebagai bukti.Sekarang ini ahli keluarga saya(anak tiada pekerjaan beberapa tahun)
  terpaksa menghantar Borang BE tiap2 tahun sebagai routine.Sekian terima kasih.

  Reply
 7. tadi saya buat efiling… Tapi tahun ni JANM salah masukkan nilai jumlah pendapatan saya menyebakan saya perlu membayar lebih iaitu dari 3K kepada 12 K…. Hubungi hotline LHDN, saya perlu berurusan di Cawangan dengan membawa surat dan dokumen berkaitan. petugas Kaunter memberitahu saya perlu hantar semua dokumen yang saya tuntut. Petugas kaunter juga memberitahu pada thun ini ramai yang JANM salah memasukkan data untuk jumlah pendapatan. beliau menasihatkan jika tidak dapat betulkan perlu ke LHDN untuk mereka atur sebelum hantar… Kalau macam tu EZHASIL perlu tukar nama kepada SUSAHASIL sbb pelu ambil cuti dan guna minyak untuk ke pejabat LHDN.
  Anggota JANM pun perlu bekerja dengan betul, janganlah masukkan data yang salah…klu malas nk kerja betul2 baik jgn isi ruang jumlah pendapatan… menghabis duit rakyat je bayar gaji orang kerja main2

  Reply
 8. Dicadangkn lhdn sediakan button utk upload gmbr resit yg diperlukan atau boleh link kepada jabatan yg berkaitan spt maij utk zakat. X perlulah kami menunggu lama utk serahkan dokumen yg diminta

  Reply
  • Setuju, sedia ruang utk pembayar cukai muat naik file pdf sebagai bukti pelepasan cukai. Era IR 4.0 perlu seiring keperluan dan tuntutan masa kini.

   Reply
 9. Amat setuju disediakan satu button utk link kan resit2..7 thn jangkamasa yg sgt lama macam mana pun ink akan holang x kan nak laminate kot.

  Reply
 10. Permudahkanlah segala urusan yg berkaitan. Ambil perhatian pada semua pengaduan pembayar LHDN. Tahun 2020 moga ada penambahbaikan yang menyenangkan pada pembayar.

  Reply

Write a Comment

error: Alert: Content is protected !!