You dont have javascript enabled! Please enable it!

→ → < Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 >

→ → < Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 >

.

→ → < Bahan-Bahan Rujukan Penting untuk SPM, PT3, STPM, MUET, Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 >

.

→ → < Koleksi Buku Teks Digital KSSR Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 >

.

→ → < Koleksi Karangan Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris (English Essays), Bahasa Arab: PT3, SPM, STPM, MUET, Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 >

.

→ → → ★ Join / Follow Facebook dan Telegram Blog Ini

.

→ Tingkatan 1: Soalan, Nota, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

.

Kertas Soalan Peperiksaan, Ujian, Pertengahan Tahun, Akhir Tahun, KBAT, Karangan, Novel, Buku Teks Tingkatan 1 Tahun 2021.

KSSM. Teknik Menjawab. Koleksi Nota, Latihan, Modul. Bahasa Melayu (BM), Bahasa Inggeris (English), Sejarah, Matematik (Mathematics), Sains (Science) , Bahasa Malaysia, Pendidikan Islam, Pendidikan Moral, Bahasa Arab, Bahasa Cina, Bahasa Tamil, Kemahiran Hidup, Asas Sains Komputer (ASK), Reka Bentuk dan Teknologi (RBT), Sejarah, Geografi.

Tugasan Sejarah PT3. Tugasan Geografi PT3. Bumi Gemilang – Blog Pendidikan, Informasi dan Sumber Rujukan.  Semoga Perkongsian informasi, maklumat, panduan, bahan rujukan, sumber rujukan dalam post di blog Bumi Gemilang berguna dan dapat membantu para pengguna.

Calon wajib menduduki semua instrumen pentaksiran bagi mata pelajaran yang didaftar. Calon yang tidak dapat menduduki mana-mana instrumen pentaksiran akan dianggap TIDAK HADIR bagi mata pelajaran berkenaan.

.

Calon yang tidak dapat menduduki atau tidak hadir sesuatu instrumen pentaksiran dikehendaki mengemukakan dokumen sokongan seperti surat perakuan doktor. Dokumen sokongan ini hendaklah diserahkan kepada Pengetua sebelum tamat tempoh pelaksanaan PT3.

………………………………………………………………..

Tingkatan 1 (Tahun 2021)

…………………………………………………………………………………………

.

.

.

.

…………………………………………………………………………………

Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 1 :

.

.

Juga Disediakan :

[ Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 1 Pendidikan Khas ]

[ Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 1 Sekolah Seni Malaysia (SSeM) ]

……………………………………………………………………………………………

.

.

………………………………………………………………………………….

.

.

.

………………………………………………………………………………………………..

Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 :

.

.

………………………………………………………………………………………

Bahan-Bahan Rujukan Penting dan Berguna untuk Subjek-Subjek Utama

.

Bahan-Bahan Rujukan Penting dan Berguna untuk Subjek-Subjek Utama SPM, PT3, Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6.

.

………………………………………………………………………………………

Bahasa Melayu Tingkatan 1 :

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Bahasa Melayu PT3 + Skema Jawapan (Terkini)

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Bahasa Melayu PT3 + Skema Jawapan (KOLEKSI)

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Melayu Tingkatan 1 + Jawapan

Bahasa Melayu : Novel-Novel Tingkatan 1, 2, 3 (PT3)

Bahasa Melayu Tingkatan 1, 2, 3 (PT3) : Pantun, Syair, Sajak, Cerpen, Drama, Prosa Tradisional (A)

.

Contoh Karangan Bahasa Melayu (BM) PT3 (Tingkatan 1, 2, 3)

Contoh Karangan Bahasa Melayu (BM) PT3, Tingkatan 1, 2, 3 : Koleksi (1)

Contoh Karangan Bahasa Melayu (BM) PT3, Tingkatan 1, 2, 3 : Koleksi

.

Karangan Bahan Rangsangan, Ulasan Bahasa Melayu (BM) PT3

Nota-Nota Tatabahasa dan Kesalahan Tatabahasa Bahasa Melayu (K)

Buku Teks Digital Bahasa Melayu KSSM Tingkatan 1

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Bahasa Melayu Tingkatan 1

.

Penggunaan Peribahasa, Cogan Kata, Pantun, Kata Hikmat dalam Penulisan Karangan Bahasa Melayu

Peribahasa Bahasa Melayu (BM) : Maksud dan Contoh Ayat (K)

.

……………………………………………………………………………………………

Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 1 :

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Bahasa Inggeris PT3 + Skema Jawapan (Terkini)

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Bahasa Inggeris PT3 + Skema Jawapan (KOLEKSI)

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 1 + Jawapan

Contoh Karangan Bahasa Inggeris Mudah (BI) (Simple English Essays)

Koleksi Contoh Karangan Bahasa Inggeris PT3 (PT3 English Essays)

.

Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 1, 2, 3 (PT3): Karangan / Essays

English : Novels + Literature Components Tingkatan 1, 2, 3 (PT3)

English Grammar Notes + Common Errors In English

Buku Teks Digital Bahasa Inggeris KSSM Tingkatan 1

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Bahasa Inggeris (English) Tingkatan 1

.

………………………………………………………………………………………………..

Matematik (Mathematics) Tingkatan 1 :

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Matematik PT3 + Skema Jawapan (Terkini)

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Matematik PT3 + Skema Jawapan (KOLEKSI)

.

Nota Ringkas dan Padat Matematik Tingkatan 1 (Bab 1 – Bab 13)

Latihan (Soalan) Matematik Tingkatan 1 + Skema Jawapan (K)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Matematik (Mathematics) Tingkatan 1 + Jawapan

.

Buku Teks Digital Matematik KSSM Tingkatan 1

Buku Teks Digital Matematik KSSM Tingkatan 1 (dalam Bahasa Inggeris) (DLP Mathematics Form 1)

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Matematik (Mathematics) Tingkatan 1

.

………………………………………………………………………………………..

Koleksi Soalan: Ujian + Peperiksaan Pertengahan Tahun + Peperiksaan Akhir Tahun

.

.

…………………………………………………………………………………………….

.

……………………………………………………………………………………………..

Sains (Science) Tingkatan 1 :

.

Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Sains PT3 + Skema Jawapan (Terkini)

Bank Soalan Peperiksaan Percubaan Sains PT3 + Skema Jawapan (KOLEKSI)

.

Nota Ringkas dan Padat Sains Tingkatan 1 (Bab 1 – Bab 9)

Nota Ringkas dan Padat Sains Tingkatan 1 (dalam Bahasa Inggeris)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Sains (Science) Tingkatan 1 + Jawapan

Latihan Soalan Sains (Science) Tingkatan 1 + Jawapan

.

Buku Teks Digital Sains KSSM Tingkatan 1

Jawapan Buku Teks Sains KSSM Tingkatan 1

Buku Teks Digital Sains KSSM Tingkatan 1 (dalam Bahasa Inggeris) (DLP Science Form 1)

Jawapan Buku Teks Sains (dalam Bahasa Inggeris) Tingkatan 1 KSSM

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Sains (Science) Tingkatan 1

.

………………………………………………………………………………………..

Sejarah Tingkatan 1 :

.

KOLEKSI Soalan Peperiksaan Percubaan Sejarah PT3 + Skema Jawapan (Terkini)

.

Nota Ringkas dan Padat Sejarah Tingkatan 1  (Bab 1 – Bab 8)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Sejarah Tingkatan 1 + Jawapan

.

Buku Teks Digital Sejarah KSSM Tingkatan 1

Jawapan Buku Teks Sejarah KSSM Tingkatan 1

.

Nota, Soalan KBAT, Latih Tubi Sejarah KSSM Tingkatan 1 + Jawapan

Latihan-Latihan Sejarah Tingkatan 1 (1) (untuk Rujukan)

.

Nota Sejarah Tingkatan 1 : Modul Akronim (Kata Kunci, Maksud, Konsep)

Nota dan Fokus Soalan Struktur dan Esei Tingkatan 1 (PT3)

Contoh Soalan Sejarah KSSM Tingkatan 1 + Skema Jawapan

.

Soalan-Soalan Latih Tubi Sejarah Tingkatan 1

Jawapan Soalan-Soalan Latih Tubi Sejarah Tingkatan 1

Contoh Soalan KBAT Sejarah PT3 (Tingkatan 1, 2, 3) + Jawapan

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Sejarah Tingkatan 1

.

……………………………………………………………………………………

RBT Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 1 :

.

Nota Ringkas, Padat RBT Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 1 (Bab 1, 2, 3, 4, 5)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) Tingkatan 1 + Jawapan

Buku Teks Digital RBT Reka Bentuk dan Teknologi KSSM Tingkatan 1

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) Tingkatan 1

.

………………………………………………………………………………………..

Koleksi Soalan: Ujian + Peperiksaan Pertengahan Tahun + Peperiksaan Akhir Tahun

.

.

…………………………………………………………………………………………….

Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 :

.

.

………………………………………………………………………………………

ASK Asas Sains Komputer Tingkatan 1 :

.

Nota Ringkas, Padat, Latihan ASK Asas Sains Komputer Tingkatan 1 (Bab 1 – Bab 4)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Asas Sains Komputer (ASK) Tingkatan 1 + Jawapan

Buku Teks Digital ASK Asas Sains Komputer KSSM Tingkatan 1

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Asas Sains Komputer (ASK) Tingkatan 1

.

……………………………………………………………………………………………

Geografi Tingkatan 1 :

Nota Ringkas dan Padat Geografi Tingkatan 1 (Bab 1 – Bab 14)

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Geografi Tingkatan 1 + Jawapan

Buku Teks Digital Geografi KSSM Tingkatan 1

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Geografi Tingkatan 1

.

……………………………………………………………………………………….

Pendidikan Islam Tingkatan 1 :

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Pendidikan Islam Tingkatan 1 + Jawapan

Buku Teks Digital Pendidikan Islam KSSM Tingkatan 1

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Pendidikan Islam Tingkatan 1, 2, 3 (PT3)

.

………………………………………………………………………………………..

Koleksi Soalan: Ujian + Peperiksaan Pertengahan Tahun + Peperiksaan Akhir Tahun

.

.

…………………………………………………………………………………………….

 * * *

……………………………………………………………………………………

Bahasa Arab Tingkatan 1 :

.

Contoh-Contoh Karangan (Insyak) Bahasa Arab PT3 / SPM

Buku Teks Digital Bahasa Arab KSSM Tingkatan 1

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Bahasa Arab Tingkatan 1, 2, 3 (PT3)

.

…………………………………………………………………………………………..

PJPK Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tingkatan 1 :

.

Buku Teks Digital PJPK Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan KSSM Tingkatan 1

.

………………………………………………………………………………………….

Pendidikan Moral Tingkatan 1 :

.

Buku Teks Digital Pendidikan Moral KSSM Tingkatan 1

.

……………………………………………………………………………………………….

Bahasa Cina Tingkatan 1 :

.

→ → Bahan-Bahan RUJUKAN Penting Yang Lain : Bahasa Cina Tingkatan 1, 2, 3 (PT3)

.

……………………………………………………………………………………….

Koleksi Soalan, Latihan, Nota dan Buku Teks :

.

.

………………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………

Buku-Buku Teks KSSM Tingkatan 1 Yang Lain :

.

Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 1 (Satu)

.

………………………………………………………………………………………………

PBS

.

……………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………….

Gred dan Julat Markah Untuk Tingkatan 1, 2, 3

.

………………………………………………………………………………………..

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang.

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

.

37 thoughts on “→ Tingkatan 1: Soalan, Nota, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek”

Write a Comment

error: Alert: Content is protected !!