You dont have javascript enabled! Please enable it! Tahun 4, 5, 6 : Tips Peperiksaan, Teknik Menjawab, Nota, Panduan, Persediaan ... - Bumi Gemilang

.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Koleksi Nota Ringkas Semua Subjek Mengikut Bab dan Topik

.

→ → Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → SPM 2023, Tingkatan 5 (Tahun 2023) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

Tahun 4, 5, 6 : Tips Peperiksaan, Teknik Menjawab, Nota, Panduan, Persediaan …

.

.

UPSR : Tips Peperiksaan, Teknik / Cara Menjawab, Nota, Panduan, Persediaan, Analisis …UPSR (Ujian Pencapaian Sekolah Rendah). Calon wajib menduduki semua kertas peperiksaan bagi mata pelajaran yang didaftar. Calon yang tidak dapat menduduki mana-mana kertas peperiksaan bertulis sama ada kertas peperiksaan objektif aneka pilihan atau kertas peperiksaan subjektif akan dianggap TIDAK HADIR bagi mata pelajaran berkenaan. Calon yang tidak dapat menduduki atau tidak hadir sesuatu kertas peperiksaan dikehendaki mengemukakan dokumen sokongan seperti surat perakuan doktor atau surat kebenaran khas Pengarah Peperiksaan.

.

…………………………………………………………………………………………

.

.

.

………………………………………………………………………………………

.

★ untuk terima Soalan Peperiksaan, Jawapan, Tips, Ramalan, Nota, Latihan, Informasi …   .

.

.

★  Like dan Follow Facebook Kami :

.https://www.facebook.com/BumiGemilang2.

★  Join / Sertai Telegram Kami :

. https://telegram.me/bumigemilang

.

…………………………………………………………………………………..

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang :

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

……………………………………………………………………………

Untuk Rujukan UPSR dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6  (Soalan Peperiksaan, Nota, Jawapan, Latihan…) :

………………………………………………………………………………..

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

Terima Kasih kerana membaca post ini.

.baca Post-Post mengikut SUBJEK dan KATEGORI

…………………………………………………………………………………

.

UPSR (Ujian Pencapaian Sekolah Rendah). SK (Sekolah Kebangsaan). 011 Bahasa Melayu (BM) – Pemahaman. 012 Bahasa Melayu (BM) – Penulisan. 013 Bahasa Inggeris (English) – Pemahaman. 014 Bahasa Inggeris (English) – Penulisan. 015 Matematik (Mathematics). 018 Sains (Science).

.

SJKC (Sekolah Jenis Kebangsaan Cina). 021 Bahasa Melayu (BM) – Pemahaman. 022 Bahasa Melayu (BM) – Penulisan. 023 Bahasa Inggeris (English) – Pemahaman. 024 Bahasa Inggeris (English) – Penulisan. 025 Matematik (Mathematics). 028 Sains (Science). 026 Bahasa Cina – Pemahaman. 027 Bahasa Cina – Penulisan.

.

SJKT (Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil). 031 Bahasa Melayu (BM) – Pemahaman. 032 Bahasa Melayu (BM) – Penulisan. 033 Bahasa Inggeris (English) – Pemahaman. 034 Bahasa Inggeris (English) – Penulisan. 035 Matematik (Mathematics). 038 Sains (Science). 036 Bahasa Tamil – Pemahaman. 037 Bahasa Tamil – Penulisan.

…………………………………………………………………………………

.

Fahami Pelaporan Pentaksiran Sekolah Rendah (PPSR) :

Pelaporan Pentaksiran Sekolah Rendah (PPSR) merangkumi 4 elemen penting di bawah.
1. Pentaksiran Pusat – Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR)
2. Pentaksiran Bilik Darjah (PBD)
3. Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK)
4. Pentaksiran Psikometrik (PPsi)

Keputusan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) hanya satu daripada empat komponen dalam Pelaporan Pentaksiran Sekolah Rendah (PPSR). Tiga lagi komponen ialah Pentaksiran Bilik Darjah (PBD), Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK) serta Pentaksiran Psikometrik (PPsi).

Mulai tahun 2016 penilaian murid tidak lagi memfokuskan kecemerlangan akademik sahaja, tetapi turut melihat pencapaian mereka secara holistik sebagai seorang insan. Setiap murid memiliki keunikan tersendiri dan tidak semata-mata jumlah A diperoleh dalam peperiksaan. Selain pencapaian akademik, yang lebih penting ialah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) menekakan pembangunan karektor murid.

Menerusi Pentaksiran Bilik Darjah (PBD), pentaksiran dibuat ketika pengajaran dan pemudahcaraan (PdPc) dengan merujuk kepada dokumen standard Kurikulum dan Pentaksiran (DKSP) untuk melihat tahap penguasaan pembelajaran murid.

Pentaksiran ini dibuat bagi membantu guru untuk menyediakan pelan pembelajaran bagi setiap murid menggunakan pelbagai jenis instrumen.

Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK) pula akan mentaksir murid melalui penilaian SEGAK, iaitu Standard Kecergasan Fizikal bagi mengukur tahap kecergasan, Indeks Jisim Badan (BMI) bagi merekod tinggi dan berat badan sebagai satu indikator kesihatan, selain mengambil kira penyertaan/pencapaian sukan pada pelbagai peringkat.

Murid juga ditaksir dalam kokurikulum dan ekstra kokurikulum iaitu penyertaan dan pencapaian dalam persatuan, unit beruniform serta pembabitan secara sukarela pada semua peringkat.

Pentaksiran Psikometrik (PPsi) pula untuk melihat kecenderungan murid dalam bidang yang diminati seperti bidang muzikal, lingustik, logik matematik dan visual ruang.

Pentaksiran Psikometrik (PPsi) untuk Murid Berkeperluan Khas (MBK) dibuat menerusi Pentaksiran Alternatif Sekolah Rendah (PASR), iaitu mengukur pencapaian murid melalui pendekatan pentaksiran bersepadu dalam situasi sebenar keperluan murid.

Calon UPSR akan menerima empat slip Pelaporan Pentaksiran Sekolah Rendah (PPSR) yang mengandungi maklumat pencapaian dalam semua komponen berkenaan.

………………………………………………………………………..

ARAHAN AM UPSR

Calon wajib menduduki semua kertas peperiksaan bagi mata pelajaran yang didaftar. Calon yang tidak dapat menduduki mana-mana kertas peperiksaan bertulis sama ada kertas peperiksaan objektif aneka pilihan atau kertas peperiksaan subjektif akan dianggap TIDAK HADIR bagi mata pelajaran berkenaan. Calon yang tidak dapat menduduki atau tidak hadir sesuatu kertas peperiksaan dikehendaki mengemukakan dokumen sokongan seperti surat perakuan doktor atau surat kebenaran khas Pengarah Peperiksaan. Dokumen sokongan ini hendaklah diserahkan kepada Ketua Pengawas Peperiksaan sebelum tamat tempoh peperiksaan UPSR.

…………………………………………………………………………

Amaran Di Dewan / Bilik Peperiksaan

Calon tidak dibenarkan: 

 1. melipat atau merenyuk kertas jawapan sama ada yang belum ataupun yang telah digunakan.
 2. keluar dari dewan/bilik peperiksaan 30 minit pertama peperiksaan dimulakan dan 10 minit terakhir sebelum peperiksaan ditamatkan kecuali dengan kebenaran Ketua Pengawas Peperiksaan.
 3. membawa keluar dari dewan/bilik peperiksaan kertas peperiksaan sebelum peperiksaan tamat.
 4. mengganggu ketenteraman di dalam atau berhampiran dewan/bilik peperiksaan semasa peperiksaan berlangsung.
 5. memakai pakaian yang tidak sopan dan mencolok mata.
 6. merokok di dalam dewan/bilik peperiksaan.

…………………………………………………………………………

Larangan Di Dewan / Bilik Peperiksaan

Calon dilarang:

 1. membawa masuk sebarang catatan sama ada pada pakaian atau anggota badan, nota, dokumen seperti buku, lukisan, grafik, akhbar, kamus, kertas, Jadual Waktu Peperiksaan serta telefon bimbit, alat-alat komunikasi atau peranti elektronik, bekas alat tulis dan beg ke dalam dewan/bilik peperiksaan kecuali alat tambahan yang dibenarkan semasa peperiksaan.
 2. menulis nota pada pakaian, anggota badan, dinding atau meja tulis di dewan/bilik peperiksaan.
 3. mendedahkan kertas peperiksaan atau/dan jawapan peperiksaan sehingga boleh dibaca oleh calon lain.
 4. memberikan pertolongan, mendapatkan pertolongan, berhubung dengan orang lain di dalam atau di luar dewan/bilik peperiksaan walau dengan apa cara sekalipun yang boleh disabitkan dengan perbuatan salah laku dalam peperiksaan.
 5. menukar kertas peperiksaan atau/dan jawapan peperiksaan dengan calon lain.
 6. menukar tempat duduk yang telah ditetapkan tanpa kebenaran daripada Ketua Pengawas Peperiksaan.
 7. menyamar atau membenarkan orang lain menyamar bagi pihak calon.
 8. membuat rujukan di luar dewan/bilik peperiksaan semasa peperiksaan berlangsung.
 9. membawa kertas peperiksaan keluar dari dewan/bilik peperiksaan semasa peperiksaan berlangsung.
 10. membawa kertas/skrip jawapan peperiksaan sama ada yang belum atau pun yang telah digunakan keluar dari dewan/bilik peperiksaan.
 11. membawa kertas peperiksaan tertutup keluar dari dewan/bilik peperiksaan.

…………………………………………………………………………

Peringatan

Calon yang melanggar sebarang peraturan peperiksaan dalam Bahagian Larangan di Dewan / Bilik Peperiksaan dianggap salah laku dan akan menyebabkan calon dikenakan tindakan tatatertib. Menurut Peraturan-Peraturan Pendidikan (Penilaian dan Peperiksaan) 1997 dalam Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) salah laku ertinya menipu, menyamar, menyeludup apa-apa yang tidak dibenarkan atau apa-apa salah laku yang lain yang disifatkan sebagai suatu salah laku serius oleh Lembaga Peperiksaan. Calon yang disabitkan dengan mana-mana salah laku boleh dikenakan tindakan berikut :-

 1. keputusan peperiksaan digantung sementara menunggu selesainya penyiasatan;
 2. keputusan peperiksaan mana-mana kertas peperiksaan dibatalkan;
 3. keputusan peperiksaan yang dikendalikan di sesuatu pusat peperiksaan diisytiharkan terbatal.

…………………………………………………………………………

108 thoughts on “Tahun 4, 5, 6 : Tips Peperiksaan, Teknik Menjawab, Nota, Panduan, Persediaan …”

  • sye doakan kepada semua rakan sye untuk mendapat 6A UPSR …. dari saya Farisha Erina Sekolah Kebangsaan Rampangi.. 6A DALAM GENGGAMAN.. AMINNNNN

   Reply
 1. assalamualaikum….tolong doakan kami semua semoga dapat menjawab soalan dgn tenang dan baik.. …DALAM GENGGAMAN 6A UPSR 2016 INSYAALLAH…AMIN

  Reply
 2. Harap-harap dapat 6A tahun nih . Doakan sy dan kawan owky ? Ya Allah , kuatkan lah daya ingatan kami untuk menjawab soalan UPSR nanti Ya Allah . Aamiin .

  Reply
 3. ASSALLLAMUALAIKUM SAHABAT,

  YA ALLAH BANTU LAAA KAMI INSAN YANG LEMAH DAN INSAN YANG TIDAK BERKUASA…KAMI AKAN MELAKSANA UJIAN PENILIAAN SEKOLAH RENDAH(UPSR) PADA TAHUN INI…KAMI BERHARAP AGAR KAMI DAPAT MENCAPAI UJIAN UPSR ITU UNTUK MEMBANGGA KAN KEDUA IBU BAPA KAMI YANG SELALU MEMBERI SOKONGAN DAN DOA KEPADA KAMI …TANPA MU AYAH DAN IBU TIADA LAA KAMI DI DUNIA INI CIKGU JUGA SELALU MENGAJAR KAMI SETIAP HARI DIDALAM KELAS DAN CIKGU SELALU MEMBERI NASIHAT KEPADA KAMI..TANPA MU CIKGU KAMI TIDAK MENGENAL HURUF A B C….KEJAYAAN TIDAK AKAN DATANG TANPA DOA DAN USAHA….YA ALLAH TOLONG LAA KAMI CALON UPSR AGAR DAPAT MENCAPAI USAHA KAMI IAITU HADIRKAN KAMI SATU KERTAS RESULT UJIAN PENILIAAN SEKOLAH RENDAH IALAH (UPSR)YANG BERCETAK SUBJEK YANG MEMPUNYAI A+ UNTUK SEMUA SUBJEK….AMIN…KAMI SERAH KAN KEPADA ALLAH SUBHANAALLAH TA ‘ALA,….TERIMA KASIH…ASSALAMUALAIKUM
  KAMI TARGET 6A+ UPSR..INSYAALLAH????

  KEPADA:CALON UPSR ? DARIPADA:NURIZZATI?

  Reply
 4. harap2 aku dapat 6A dalam UPSR tahun ni amin
  sya berharap anda berdoa untuk sya supaya sya
  berjaya dalam UPSR tahun ni aminnnn

  Reply
 5. YA ALLAH BERIKANLAH RESTU DAN KEIZINAN MU KEPADA KAMI UNTUK MENJAPAI KEJAYAAN 6A DI DALAM SETIAP PERIKSAAN TERUTAMA DI DALAM UPSR.YA ALLAH SESUNGGUHNYA KAMI BERSYUKUR DIATAS SEGALA KEJAYAAN YANG ENGKAU BERIKAN SELAMA INI.YA ALLAH KABULKANLAH DOAKU INI DEMI KEDUA IBU BAPA,SEKOLAH DAN DIRIKU SENDIRI……..AMIN

  INGAT SEMUA MINGGU DEPAN KITA AKAN BERPERANG DENGAN UPSR.SEMOGA ALLAH SENTIASA MENOLONG KITA MAHUPUN DI DALAM DEWAN UPSR….AMIN YA RABBAL ALAMIN.

  INGAT!!!!!! 7 HARI LAGI!!!!
  GOOD LUCK!!

  MUHAMMAD LUQMAN HAKIM BIN MOHD YUSAIRI
  12 TAHUN
  DARI KELANTAN

  #TARGET6A

  Reply
  • Tahun ni saya akan memduduki peperiksaan saya harap saya dapat 6A saya tahu 6A itu susah tapi saya akan dapat kan 6A insyaallah… amin..

   Reply
 6. Insyaallah saya boleh mendapat 6A untuk UPSR tahun ini Amin…. Harap dipermudahkan.Semoga semua yang belajar bersungguh sungguhini akan berjaya.

  Reply
 7. I am Sarawakian hope to get 6A in my U.P.S.R . AKU JUGA BERHARAP DAPAT MENGIKUT TRIP KE JB DAN SINGAPURA.AKU SEBAGAI BUDAK ULU SUNGAI MENGHARAP 14RAKANKU JUGA DAPAT6A.IMPIAN AKU HANYALAH MENYARA HIDUP KELUARGA AKU DAN MENJADI PENCIPTA TEKNPLOGI BERGENERASI TINGGI. ISAAC LAJA.

  Reply
 8. I hope dpt 6A DLM exam UPSR this year (2017)…insyaallah…amin
  Doakan yg terbaik to calon2 Seluruh Malay Ni dgn jayanya…amin..as next week dah exam benar2…all the best n good luck…..

  Reply
 9. All my friends semoga berjaya to get 6A or 5A in exam next week yg benar2 termasuk saaa….amin…insyaallah…banykkan solat hjt dn ulangkaji…by insyirah..,,machng..SK hmzh 1

  Reply
 10. saya harap saya berjaya peperikasaan mendapat 6A demi ibu bapa saya kalau saya masih ada peluang lagi untuk berjaya amin……

  Reply

Write a Comment