You dont have javascript enabled! Please enable it! Bab 1: Kedaulatan Negara (Nota Sejarah Tingkatan 5) - Bumi Gemilang

.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Koleksi Nota Ringkas Semua Subjek Mengikut Bab dan Topik

.

→ → Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → SPM 2023, Tingkatan 5 (Tahun 2023) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

Bab 1: Kedaulatan Negara (Nota Sejarah Tingkatan 5)

.

.

BAB 1: KEDAULATAN NEGARA

(T5B1)

.

1.1        KONSEP KEDAULATAN

.

Apakah/ Jelaskan/ Terangkan maksud/ konsep kedaulatan negara?

 • Kuasa tertinggi dan kewibawaan sesebuah negara yang bebas
 • Mempunyai hak melaksanakan pemerintahan dan pentadbiran negara.
 • Kedaulatan negara kita sejak daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka.
 • Kemerdekaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957 dan pembentukan Malaysia pada 16 September 1963 mengukuhkan dan memantapkan kedaulatan negara kita yang bebas dan berdaulat.

.

1.2 CIRI-CIRI NEGARA BERDAULAT

Terangkan/ Jelaskan/ Huraikan ciri-ciri negara berdaulat

.

.

.

PEMERINTAHAN

 • Pemerintahan negara berdaulat untuk kestabilan politik, keamanan, pertahanan dan ekonomi.
 • Malaysia mengamalkan Sistem Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen.
 • Ketua Negara ialah Yang di-Pertuan Agong
 • Ketua kerajaan ialah Perdana Menteri dibantu oleh Jemaah Menteri.
 • RajaBerperlembagaan-raja memerintah mengikut peruntukan Perlembagaan Persekutuan.
 • Demokrasi Berparlimen ialah perwakilan dipilih melalui Pilihan Raya.

.

SEMPADAN

 • Garis pemisah antara negeri atau negara.
 • Malaysia berkongsi sempadan darat, air dan udara dengan negara jiran contoh Singapura, Thailand, Indonesia, Brunei dan Filipina.
 • Sempadan negara diakui oleh PBB.
 • Penetapan sempadan memudahkan urusan pemerintahan, pentadbiran, pertahanan dan pembangunan ekonomi.
 • Pastikan pasukan keselamatan bersiap siaga hadapi cabaran semasa.

.

RAKYAT

 • Peka isu keselamatan negara.
 • Elakkan kolaborasi dengan pihak luar yang ancam keselamatan dan kedaulatan negara.
 • Menganggotai pasukan keselamatan dan sukarelawan untuk pertahankan negara
 • Sanggup berkorban demi pertahankan kedaulatan negara.

.

HIMPUNAN SOALAN KBAT

.

Jelaskan/Huraikan langkah-langkah yang boleh diambil dalam mempertahan kedaulatan negara dan bangsa.

 • Memperkukuhkan pertahanan negara
 • Dengan menambah bilangan anggota tentera dan kelengkapan ketenteraan
 • Anggota tentera hendaklah diberi ilmu dalam bidang ketenteraan
 • Seperti jet pejuang MIG dan Sky Hawk
 • Dengan langkah ini kedaulatan negara kita dapat dipertahankan

.

Mengapakah sesebuah negara harus mengekalkan kedaulatan negara sendiri?

 • Dapat mentadbir dengan sendiri
 • Tiada campur tangan asing
 • Pentadbiran bercorak Demokrasi Berparlimen
 • Raja mempunyai kuasa dalam bidang tertentu
 • Contoh Yang Di Pertuan Agong
 • Dengan ini negara akan bertambah maju dan kekal aman

.

Cabaran yang dihadapi oleh Malaysia bagi menjamin kedaulatan negara ialah ancaman anasir luar yang cemburu dengan kemakmuran negara kita. Berikan ulasan anda.

 • Anasir luar merupakan satu ancaman kedaulatan negara
 • Seperti pencerobohan sempadan dan kebanjiran pendatang asing tanpa izin
 • Hal ini boleh menjejaskan kestabilan politik, ekonomi dan sosial
 • Juga menggugat keamanan dan keselamatan negara
 • Oleh itu, kerajaan dan rakyat harus bekerjasama mengekalkan keamanan agar ancaman anasir luar dapat ditangani
 • Mana-mana jawapan yang munasabah

.

Malaysia berkongsi sempadan dengan negara jiran seperti Indonesia dan Thailand. Bagaimanakah cara untuk mengatasi aktiviti jenayah merentasi sempadan seperti pencerobohan perairan dan penyeludupan dadah?

 • Perjanjian kerjasama antara negara jiran
 • Seperti Perjanjian   Sempadan   Malaysia-Thailand
 • Membina kem atau markas tentera di sempadan
 • Seperti di Bukit Kayu Hitam dan Padang Besar
 • Kawalan ketat di sempadan kedua-dua negara
 • Kesimpulannya perjanjian kerjasama dengan negara jiran sangat penting bagi menangani masalah tersebut
 • Mana-mana jawapan yang munasabah

.

Sebagai       rakyat      yang      berjiwa      patriotik, cadangkan langkah-langkah untuk mengukuhkan semangat patriotisme dalam kalangan rakyat di negara ini.

 • Menghormati lambang negara
 • Seperti bendera dan lagu kebangsaan
 • Menyanjung dan menjaga lambang negara
 • Meraikan Sambutan Hari Kemerdekaan dan Hari Malaysia
 • Menghargai tokoh dan pemimpin yang banyak berjasa kepada negara
 • Kesimpulannya rakyat perlu mempunyai semangat patriotisme bagi mengekalkan kedaulatan negara
 • Mana-mana jawapan yang munasabah

.

Mengapakah sebagai rakyat Malaysia kita perlu memahami konsep pemerintahan Sistem Demokrasi Berparlimen dan Raja Berperlembagaan?

 • Rakyat mengetahui had kebebasan mengikut perlembagaan
 • Rakyat tidak akan mempersoalkan kedudukan Raja-raja dan hak orang Melayu
 • Mengetahui hak dan tanggungjawab memilih kerajaan melalui pilihan raya
 • Tidak akan mempersoalkan isu-isu sensitif
 • Dapat mengekalkan keamanan dan keharmonian kaum
 • Kesimpulannya rakyat akan sentiasa berusaha memelihara kedaulatan negara
 • Mana-mana jawapan yang munasabah

.

Pada pandangan anda mengapakah Institusi Beraja di negara ini perlu dipertahankan?

 • Menjamin kestabilan negara
 • Prinsip Raja Berperlembagaan
 • Berperanan sebagai ketua negara dan ketua negeri
 • Rakyat akan memberi taat setia kepada raja
 • Mewujudkan keamanan dan keharmonian
 • Oleh itu imej negara akan meningkat di mata dunia
 • Mana-mana jawapan yang munasabah

.

Apakah impak yang akan berlaku sekiranya negara kita tidak mempunyai kedaulatan?

 • Berlaku ketidakstabilan politik
 • Menggugat keamanan negara
 • Seperti tercetus peperangan
 • Menggugat kelancaran sistem pentadbiran
 • Menyekat usaha pembangunan negara
 • Kadar pengangguran meningkat
 • Kesimpulannya jika negara kita tidak mempunyai kedaulatan maka akan wujudlah pelbagai impak negatif
 • Mana-mana jawapan yang munasabah

.

PERUNDANGAN

 • Perundangan asas peraturan
 • Memelihara kesejahteraan, menjamin keadilan dan melindungi rakyat.
 • Asas perundangan    negara    kita    ialah Perlembagaan Persekutuan.
 • Parlimen menggubal dan menentukan perundangan negara kita.

.

RAKYAT

 • Penduduk di sesebuah negara.
 • Rakyat terikat  kepada  undang-undang  dan peraturan yang dikuatkuasakan oleh pemerintah.
 • Terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan adat resam
 • Disatukan melalui satu bahasa dan kebudayaan, Rukun Negara serta identiti nasional yang sama.

.

1.3 KEPENTINGAN NEGARA BERDAULAT

Terangkan/ Jelaskan/ Huraikan/ kepentingan/ kelebihan dalam mewujudkan sebuah negara berdaulat.

.

KEBERKESANAN PENTADBIRAN

 • Keberkesanan untuk menjalankan pentadbiran tanpa campur tangan pihak luar.
 • Pelaksanaan pentadbiran berkesan melalui Jemaah Menteri dan kementerian yang berkaitan.
 • Pengagihan kuasa antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri.
 • Sistem pentadbiran    diperkukuh    melalui undang-undang dalam Perlembagaan Persekutuan.

.

KEMAKMURAN EKONOMI

 • Kedaulatan penting untuk melaksanakan dasar kemakmuran ekonomi
 • Pembangunan ekonomi meliputi bidang pertanian, perindustrian dan perdagangan melalui dasar pembangunan ekonomi negara.

.

KESEJAHTERAAN SOSIAL

 • Kedaulatan penting untuk melaksanakan dasar sosial bagi kesejahteraan rakyat.
 • Melahirkan generasi berilmu dan berkemahiran melalui pendidikan.
 • Bahasa kebangsaan, kebudayaan, sukan dan Rukun Negara diperkenalkan untuk memupuk perasaan muhibah dan perpaduan dalam kalangan rakyat pelbagai kaum di Malaysia.

.

KECEMERLANGAN HUBUNGAN LUAR NEGARA

 • Kedaulatan penting untuk menjalinkan hubungan dengan negara lain.
 • Dibentuk melalui penggubalan dasar luar negara, perjanjian dan kerjasama dalam pelbagai bidang.
 • Keanggotaan Malaysia dalam pertubuhan serantau dan antarabangsa meningkatkan imej negara.
 • Masyarakat antarabangsa mengakui peranan dan kebolehan negara kita setaraf dengan negara lain di dunia.

.

1.4        LANGKAH MEMPERTAHANKAN KEDAULATAN

.

Huraikan/Jelaskan/Terangkan langkah-langkah pemerintah dan rakyat dalam mempertahankan negara berdaulat.

.

PEMERINTAH

 • Pentadbiran yang cekap
 • Elakkan rasuah
 • Agihan sumber kekayaan secara adil kepada semua kaum melalui dasar pembangunan ekonomi. Melaksanakan undang-undang negara menurut perlembagaan secara berkesan.

.

RAKYAT

 • Kesetiaan kepada raja dan negara
 • Sokong segala dasar dan usaha kerajaan bagi mewujudkan kestabilan politik.
 • Memupuk kerjasama kaum supaya agihan kekayaan negara dinikmati semua.
 • Mematuhi undang-undang negara.

.

PEMERINTAH

 • Gubal dasar dan undang-undang berkaitan perpaduan kaum dan integrasi nasional.
 • Dasar berkaitan bahasa, pendidikan dan kebudayaan oleh kementerian serta agensi berkaitan.
 • Program/ kempen memupuk perpaduan dan integrasi nasional.
 • Peruntukkan perbelanjaan yang mencukupi untuk program memupuk perpaduan.

.

RAKYAT

 • Guna bahasa kebangsaan dan menghayati prinsip Rukun Negara.
 • Hormati agama dan budaya pelbagai kaum.
 • Semangat perkongsian, bertoleransi dan saling menghormati.
 • Melibatkan diri dalam program kemasyarakatan.

.

PEMERINTAH

 • Sambutan Hari Kebangsaan, Hari Pahlawan menimbulkan kecintaan kepada negara.
 • Mewajibkan mata pelajaran Sejarah melahirkan generasi peka sejarah negara.
 • Kempen atau terbitkan rencana memupuk patriotisme melalui media.
 • Pengiktirafan kepada rakyat Malaysia yang banyak berjasa kepada negara-abdikan nama pada bangunan atau jalan.

.

RAKYAT

 • Hormat lambang negara seperti Jalur Gemilang, Jata Negara, lagu Negaraku
 • Sanjung dan hargai adat dan warisan negara.
 • Tingkatkan imej negara melakar kejayaan-pendidikan, sukan dan ekonomi.
 • Hargai tokoh pelbagai kaum yang berjuang untuk kemerdekaan dan kedaulatan negara.

.

PEMERINTAH

 • Gubal dasar dan undang-undang melindungi keselamatan negara.
 • Perjanjian pertahanan serta latihan ketenteraan bersama-sama negara serantau dan antarabangsa.
 • Modenkan aset ketenteraan untuk kukuhkan pasukan pertahanan negara.
 • Pastikan pasukan keselamatan bersiap siaga hadapi cabaran semasa.

.

RAKYAT

 • Peka isu keselamatan negara.
 • Elakkan kolaborasi dengan pihak luar yang ancam keselamatan dan kedaulatan negara.
 • Menganggotai pasukan keselamatan dan sukarelawan untuk pertahankan negara
 • Sanggup berkorban demi pertahankan kedaulatan negara.

.

HIMPUNAN SOALAN KBAT

.

Jelaskan/Huraikan langkah-langkah yang boleh diambil dalam mempertahan kedaulatan negara dan bangsa.

 • Memperkukuhkan pertahanan negara
 • Dengan menambah bilangan anggota tentera dan kelengkapan ketenteraan
 • Anggota tentera hendaklah diberi ilmu dalam bidang ketenteraan
 • Seperti jet pejuang MIG dan Sky Hawk
 • Dengan langkah ini kedaulatan negara kita dapat dipertahankan

.

Mengapakah sesebuah negara harus mengekalkan kedaulatan negara sendiri?

 • Dapat mentadbir dengan sendiri
 • Tiada campur tangan asing
 • Pentadbiranbercorak Demokrasi Berparlimen
 • Raja mempunyai kuasa dalam bidang tertentu
 • Contoh Yang Di Pertuan Agong
 • Dengan ini negara akan bertambah maju dan kekal aman

.

Cabaran yang dihadapi oleh Malaysia bagi menjamin kedaulatan negara ialah ancaman anasir luar yang cemburu dengan kemakmuran negara kita. Berikan ulasan anda.

 • Anasir luar merupakan satu ancaman kedaulatan negara
 • Seperti pencerobohan sempadan dan kebanjiran pendatang asing tanpa izin
 • Hal ini boleh menjejaskan kestabilan politik, ekonomi dan sosial
 • Juga menggugat keamanan dan keselamatan negara
 • Oleh itu, kerajaan dan rakyat harus bekerjasama mengekalkan keamanan agar ancaman anasir luar dapat ditangani
 • Mana-mana jawapan yang munasabah

.

////////////////////////////////////////////////////////

BAB 1: KEDAULATAN NEGARA

.

Latar Belakang Negara Bangsa Sebelum Kedatangan Barat

 • Sebelum kedatangan Barat telah wujud asas kerajaan Alam Melayu yang masyhur.
 • Terdapat beberapa buah kerajaan Alam Melayu yang agung seperti Kerajaan Funan, Champa, Kedah Tua, Gangga Nagara, Srivijaya, Angkor dan Majapahit.
 • Ciri-ciri negara bangsa kerajaan Alam Melayu berbeza daripada di negara Barat.

.

Ciri negara bangsa Kerajaan Alam Melayu

 • Raja

–   Menjadi tonggak utama kerajaan.

–   Dianggap suci dan sentiasa ditaati.

– Contohnya, Raja Champa dianggap sebagai Dewa Siva.

 • Undang-undang

– Dilaksanakan untuk memastikan kesejahteraan sesebuah kerajaan.

– Menjadi panduan pentadbiran kerajaan termasuk di wilayah pengaruh.

– Contohnya,kerajaan Majapahit mengamalkan undang-undang Kutara Manawa.

 • Wilayah pengaruh

–   Merujuk kawasan yang rakyat menerima dan memperakui kekuasaan seseorang raja.

– Contohnya, kerajaan Funan mempunyai wilayah pengaruh meliputi dari Sungai Mekong, Teluk Cam Ranh, selatan Myanmar dan Segenting Kra.

 • Rakyat

– Merujuk penduduk dalam sesebuah wilayah yang setia kepada raja dan tidak menderhaka.

– Contohnya, rakyat kerajaan Srivijaya melakukan upacara persetiaan dan meminum air sumpah sebagai bukti kesetiaan.

.

Ciri-ciri Negara Bangsa Kesultanan Melayu Melaka

 • Kesultanan Melayu Melaka mempunyai sistem pentadbiran, peraturan, masyarakat yang tersusun dan corak politik yang tersendiri.
 • Kerajaan

–   Muncul kerana adanya raja.

– Raja merupakan pemerintah tertinggi dan dibantu oleh pembesar.

 • Rakyat

– Menumpahkan taat setia kepada Sultan Melaka serta mematuhi undang-undang.

– Kesejahteraan rakyat dijamin oleh sultan, manakala rakyat mengakui kekuasaan sultan.

 • Kedaulatan

– Melambangkan kekuasaan tertinggi seseorang sultan.

– Merupakan hak mutlak sultan untuk mengawal rakyat dan wilayah.

 • Wilayah pengaruh

– Merujuk kawasan pemerintahan raja yang diakui oleh rakyat.

– Wilayah pengarah Kesultanan Melayu Melaka diperoleh melalui penaklukan, naungan dan perkahwinan.

 • Undang-undang

– Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka merupakan undang-undang bertulis zaman Kesultanan Melayu Melaka.

– Digunakan untuk mengukuhkan kerajaan dan melindungi rakyat.

 • Lambang kebesaran

– Merupakan identiti kerajaan dan keistimewaan Sultan Melaka.

– Menjadi simbol kedaulatan sultan yang memerintah.

.

Keunggulan Sistem Pentadbiran dan Undang-undang

 • Keunggulan Kesultanan Melayu Melaka terbukti melalui sistem pentadbiran dan undang-undang yang tersusun.
 • Sistem pentadbiran

– Terbahagi kepada pentadbiran pusat dan pentadbiran jajahan.

– Pentadbiran pusat dilaksanakan oleh Pembesar Berempat.

– Bendahara sebagai ketua pentadbir dan ketua turus angkatan tentera.

– Penghulu Bendahari menguruskan perbendaharaan secara teratur.

– Syahbandar bertanggungjawab mengutip cukai di pelabuhan.

– Pembesar lain memungut cukai di kawasan pegangan.

– Temenggung menjaga keselamatan kota Melaka.

– Laksamana sebagai panglima Angkatan Laut Melaka.

– Pada peringkat jajahan, pembesar menguruskan pentadbiran di daerah dan kampung.

.

Sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka

Sultan

Bendahara

Penghulu bendahari                  Laksamana

Temenggung

 • Undang-undang

– Terdapat dua jenis undang-undang, iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-undang Laut Melaka.

– Hukum Kanun Melaka mengandungi 44 fasal. Antaranya berkaitan jenayah, bidang kuasa sultan dan pembesar, kekeluargaan dan hal berkaitan dengan ekonomi.

– Undang-Undang Laut Melaka diusahakan oleh Nakhoda Jenal, Nakhoda Diri dan Nakhoda Sahak.

– Sultan Mahmud Shah memperkenan undang-undang ini dan mengandungi perkara berkaitan dengan peranan nakhoda, pelayaran, jenayah di atas kapal dan percukaian.

.

Peranan Pemerintah dan Rakyat

 • Hubungan antara pemerintah dan rakyat selaras dengan konsep waadat, iaitu perjanjian antara pemerintah dan rakyat.
 • Peranan Sultan:

– Menaungi dan menjaga keselamatan rakyat.

–   Mewujudkan perpaduan rakyat.

– Memastikan kemakmuran dan kestabilan kerajaan.

– Memperkenalkan undang-undang untuk mengawal rakyat.

 • Peranan pembesar:

– Memelihara keamanan dan kebajikan rakyat kawasan pegangan.

– Menjadi perantara antara sultan dengan rakyat.

–   Mengutip hasil melalui sistem serah.

– Membekalkan tenaga tentera melalui sistem kerah.

 • Peranan rakyat:

– Taat setia kepada pemerintah dan mematuhi arahan pemerintah.

– Tidak akan menderhaka kerana bimbang ditimpa tulah, iaitu kecelekaan yang boleh menimpa seseorang kerana melanggar perintah raja.

– Menghadiri majlis umum seperti gotong-royong.

– Menjadi pengayuh atau pendayung kapal perang.

– Menjalankan aktiviti kerahan seperti membina istana atau jalan.

.

…………………………………………………………………………………………

***

Nota Ringkas dan Padat Sejarah Tingkatan 5 (SPM) (Bab 1 – Bab 10) :

.

…………………………………………………………………………………………

.

Write a Comment