.

→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Jawapan, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Draf Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2024

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Nota Ringkas Semua Subjek Mengikut Tingkatan dan Subjek

.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → SPM 2024, Tingkatan 5 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

* * * Untuk Informasi Berguna dan Bahan Rujukan →→ [ Sila JOIN Telegram Channel Blog Ini ]

.

Bahan-Bahan Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) untuk Kegunaan Guru, Murid dan Ibu Bapa

.

.

Bahan-Bahan Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) untuk Kegunaan Guru, Murid dan Ibu Bapa. Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5. Prasekolah. Pendidikan Khas. Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) merupakan satu bahagian di bawah Sektor Dasar dan Pembangunan Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia. Bahagian ini bertanggungjawab untuk memperbaiki mutu dan meningkatkan taraf pendidikan melalui penggubalan dan pembangunan kurikulum yang relevan dan bermutu untuk semua sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan di peringkat prasekolah, sekolah rendah dan sekolah menengah.

…………………………………………………………………………………………

Bahasa Melayu

Bahasa Melayu Rendah Tahap 1 dan 2

Bahasa Melayu Menengah Rendah dan Atas

.

.

…………………………………………………………………………………………

Bahasa Inggeris

Bahasa Inggeris SK/SJK Tahap 1

Bahasa Inggeris Menengah Rendah

.

.

Bahasa Inggeris Menengah Atas

.

…………………………………………………………………………………………

Matematik Sekolah Rendah

Matematik Sekolah Rendah Tahun 1 hingga 6

.

………………………………………………………………………………………….

Matematik Sekolah Menengah Tingkatan 1, 2, 3

Matematik Menengah Rendah Tingkatan 1 hingga 3 (1)

Matematik Menengah Rendah Tingkatan 1 hingga 3 (2)

Matematik Tingkatan 2, 3 dan 4

.

………………………………………………………………………………………….

Matematik Tambahan

Matematik Tambahan Tingkatan 4 dan 5

.

………………………………………………………………………………………….

Sains Sekolah Rendah

Sains Sekolah Rendah Tahun 1 hingga 6 (1)

Sains Sekolah Rendah Tahun 1 hingga 6 (2)

Sains Sekolah Rendah Tahun 4 hingga 6

Sains Sekolah Rendah Tahun 2, 3, dan 4

.

………………………………………………………………………………………….

Sains Sekolah Menengah dan Sains Tambahan

Sains Tingkatan 1 hingga 5 (1)

Sains Tingkatan 1 hingga 5 (2)

Sains Tingkatan 1 hingga 5 (3)

Sains Tingkatan 1 dan 5 (1)

Sains Tingkatan 1 dan 5 (2)

.

………………………………………………………………………………………….

Fizik

Fizik Tingkatan 4 (1)

Fizik Tingkatan 4 (2)

Fizik Tingkatan 4 dan 5

.

………………………………………………………………………………………….

Kimia

Kimia Tingkatan 4 (1)

Kimia Tingkatan 4 (2)

Kimia Tingkatan 4 (3)

Kimia Tingkatan 4 (4)

.

………………………………………………………………………………………….

Biologi

Biologi Tingkatan 4 dan 5 (1)

Biologi Tingkatan 4 dan 5 (2)

Biologi Tingkatan 4 dan 5 (3)

.

………………………………………………………………………………………….

Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 1

Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 1

.

………………………………………………………………………………………….

Asas Sains Komputer

Asas Sains Komputer Tingkatan 1

Asas Sains Komputer Tingkatan 2

Asas Sains Komputer Tingkatan 3

.

………………………………………………………………………………………….

Sains Komputer

Sains Komputer Tingkatan 4

Sains Komputer Tingkatan 5

.

………………………………………………………………………………………….

Bahasa Cina

Bahasa Cina SK Tahap 1

.

………………………………………………………………………………………….

Bahasa Tamil

Bahasa Tamil SJK (T) Tahap 1

Bahasa Tamil SJK (T) Tahap 2

Bahasa Tamil SK Tahap 1

Bahasa Tamil SK Tahap 2

Bahasa Tamil Menengah Rendah

Bahasa Tamil Menengah Atas

.

………………………………………………………………………………………….

Pendidikan Seni Visual

Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah

Pendidikan Seni Visual Sekolah Menengah

Pendidikan Seni Visual (Umum) 1

Pendidikan Seni Visual (Umum) 2

.

………………………………………………………………………………………….

Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan (Komponen PJ)

Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan (Komponen PJ) Tahun 1 hingga 6 

Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan (Komponen PJ) Kelas Peralihan

Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan (Komponen PJ) Tingkatan 3

.

………………………………………………………………………………………….

Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan (Komponen PK)

Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan (Komponen PK) Sekolah Rendah

Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan (Komponen PK) Kelas Peralihan

Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan (Komponen PK) Sekolah Menengah

.

………………………………………………………………………………………….

Bahasa Iban

Bahasa Iban Tahap 1

Bahasa Iban Tahap 2

.

………………………………………………………………………………………….

Bahasa Kadazandusun

Bahasa Kadazandusun Tahap 1

Bahasa Kadazandusun Tahap 2

Bahasa Kadazandusun Menengah Rendah

Bahasa Kadazandusun Menengah Atas

.

………………………………………………………………………………………….

Bahasa Semai

Bahasa Semai Tahap 1

Bahasa Semai Tahap 2

Bahasa Semai Menengah Rendah

Bahasa Semai Menengah Atas

.

………………………………………………………………………………………….

Bahasa Jerman

Bahasa Jerman Tingkatan 1

Bahasa Jerman Tingkatan 2

Bahasa Jerman Tingkatan 3

Bahasa Jerman Tingkatan 4 dan 5 (1)

Bahasa Jerman Tingkatan 4 dan 5 (2)

.

………………………………………………………………………………………….

Bahasa Jepun

Bahasa Jepun Tingkatan 1 hingga 5

Bahasa Jepun Tingkatan 4 dan 5

Bahasa Perancis Tingkatan 1 hingga 5

.

………………………………………………………………………………………….

Pendidikan Muzik

Pendidikan Muzik Tahun 1 hingga 3

Pendidikan Muzik Tingkatan 1, 3, 4 dan 5

.

………………………………………………………………………………………….

Modul Teknologi Maklumat dan Komunikasi Tahun 1

Modul Aplikasi Bahasa Inggeris

Modul Aplikasi Bahasa Melayu

Modul Aplikasi Pendidikan Islam

Modul Aplikasi Pendidikan Islam

Modul Aplikasi Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan

Modul Aplikasi Pendidikan Kesenian

Modul Aplikasi Pendidikan Moral

Modul Aplikasi Sains

.

………………………………………………………………………………………….

Modul Kemahiran Asas

Komputer Pertama Saya

Asas MS Paint

Asas MS Power Point

Pelayar Web

Sound Recorder

.

………………………………………………………………………………………….

Modul Teknologi Maklumat dan Komunikasi Tahun 2

Modul Aplikasi Bahasa Inggeris

Modul Aplikasi Bahasa Melayu

Modul Aplikasi Matematik

Modul Aplikasi Pendidikan Islam

Modul Aplikasi Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan

Modul Aplikasi Pendidikan Kesenian

Modul Aplikasi Pendidikan Moral

Modul Aplikasi Sains

Modul Kemahiran Asas

.

………………………………………………………………………………………….

Prasekolah

.

………………………………………………………………………………………….

Pendidikan Khas

(1) Ketidakupayaan Pendengaran

Bahasa Isyarat Komunikasi: Bahasa Isyarat Malaysia dan Kod Tangan Bahasa Melayu KSSR Pendidikan Khas Tahap 1

Bahasa Isyarat Komunikasi: Bahasa Isyarat Malaysia dan Kod Tangan Bahasa Melayu KSSR Pendidikan Khas Tahap 1, 2 dan KSSM Pendidikan Khas (1)

Bahasa Isyarat Komunikasi: Bahasa Isyarat Malaysia dan Kod Tangan Bahasa Melayu KSSR Pendidikan Khas Tahap 1, 2 dan KSSM Pendidikan Khas (2)

Bahasa Isyarat Komunikasi: Bahasa Isyarat Malaysia dan Kod Tangan Bahasa Melayu KSSR Pendidikan Khas Tahap 1, 2 dan KSSM Pendidikan Khas (3)

Bahasa Isyarat Komunikasi: Bahasa Isyarat Malaysia dan Kod Tangan Bahasa Melayu KSSR Pendidikan Khas Tahap 1, 2 dan KSSM Pendidikan Khas (4)

.

………………………………………………………………………………………….

(2) Ketidakupayaan Penglihatan

Kemahiran Asas Individu Ketidakupayaan Penglihatan KSSR Pendidikan Khas Tahap 1 (1)

Kemahiran Asas Individu Ketidakupayaan Penglihatan KSSR Pendidikan Khas Tahap 1 (2)

Kemahiran Asas Individu Ketidakupayaan Penglihatan KSSR Pendidikan Khas Tahap 1 (3)

Kemahiran Asas Individu Ketidakupayaan Penglihatan KSSR Pendidikan Khas Tahap 1 (4)

Kemahiran Asas Individu Ketidakupayaan Penglihatan KSSR Pendidikan Khas Tahap 1 (5)

Kemahiran Asas Individu Ketidakupayaan Penglihatan KSSR Pendidikan Khas Tahap 1 (6)

Kemahiran Asas Individu Ketidakupayaan Penglihatan KSSR Pendidikan Khas Tahap 1 (7)

Kemahiran Asas Individu Ketidakupayaan Penglihatan KSSR Pendidikan Khas Tahap 1 (8)

.

………………………………………………………………………………………….

(3) Masalah Pembelajaran

Pengurusan Diri dan Pengurusan Kehidupan KSSR Pendidikan Khas Tahap 1 dan 2 (1)

Pengurusan Diri dan Pengurusan Kehidupan KSSR Pendidikan Khas Tahap 1 dan 2 (2)

Pengurusan Diri dan Pengurusan Kehidupan KSSR Pendidikan Khas Tahap 1 dan 2 (3)

Kemahiran Vokasional (Written Instructional Materials / Core Abilities) KSSM Pendidikan Khas Tingkatan 1 hingga 5

.

…………………………………………………………………………………………

.

.

.

…………………………………………………………………………………..

.

.

.

…………………………………………………………………………………..

.

★ untuk terima Soalan Peperiksaan, Jawapan, Tips, Ramalan, Nota, Latihan, Informasi …   .

★  Like dan Follow Facebook Kami :

https://www.facebook.com/BumiGemilang2.

★  Join / Sertai Telegram Kami :

https://telegram.me/bumigemilang

.

…………………………………………………………………………………..

.

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang.

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

.

Write a Comment