.

→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Jawapan, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Draf Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2024

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Nota Ringkas Semua Subjek Mengikut Tingkatan dan Subjek

.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → SPM 2024, Tingkatan 5 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

* * * Untuk Informasi Berguna dan Bahan Rujukan →→ [ Sila JOIN Telegram Channel Blog Ini ]

.

Contoh Jadual Kerja Kerja Lapangan / Tugasan Geografi Tingkatan 3: Kegiatan Ekonomi

.

.

Contoh Jadual Kerja Tugasan / Kerja Kursus Geografi PT3 2017. Calon boleh melakukan aktiviti mencari dan mengumpul maklumat di luar waktu pengajaran dan pembelajaran. Calon boleh melaksanakan kajian secara berkumpulan tetapi hasil kerja mestilah dibuat secara individu. Calon digalakkan menyertakan foto / gambar / rajah / grafik yang relevan untuk menjelaskan lagi hasil kajian. Calon digalakkan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) untuk mencari dan mengumpulkan fakta. Calon mesti menulis sumber rujukan dengan betul (Lampiran 3).

**  Mesti diubah suai mengikut kandungan tugasan anda.

**  Digalakkan menulis Jadual Kerja Tugasan Geografi PT3 2017 dalam bentuk jadual.

Bil Tarikh Aktiviti

Catatan

.

1

5 Julai 2017

Menghadiri taklimat yang dijalankan oleh guru mata pelajaran Geografi berkaitan dengan penulisan dan penghasilan tugasan

2

10 Julai 2017

.

.

Membuat persediaan awal dan merancang jadual kerja

3

Mengenal pasti objektif kajian dan menentukan kaedah-kaedah kajian yang sesuai

4

Menyediakan borang soal selidik /  temubual

5

Mula mengumpulkan maklumat daripada pelbagai sumber seperti internet, buku teks, buku rujukan, majalah dan akhbar

6

Menemu bual jiran dan penduduk setempat berkaitan dengan latar belakang ciri fizikal dan ciri budaya di ……….. (kawasan kajian)

Hari pertama

7

Menemu bual jiran dan penduduk setempat berkaitan dengan kawasan yang berpotensi dimajukan dan potensi tersebut di ……….. (kawasan kajian yang berlorek)

Hari Kedua

8

Menemu bual jiran dan penduduk setempat berkaitan dengan halangan untuk memajukan kawasan dan cadangan usaha-usaha untuk mengatasi halangan di ……….. (kawasan kajian yang berlorek)

Hari Ketiga

9

Mengisikan data dan maklumat yang diperoleh daripada sesi temu bual dalam borang temu bual / soal selidik

10

Menyediakan kerangka kasar penulisan

11

Menulis draf awal tugasan dengan bimbingan dan tunjuk ajar guru mata pelajaran Geografi

12

Melukis dan mentafsir peta lakar dengan betul, relevan dan lengkap di ……….. (kawasan kajian)

13

Mengenal pasti dan melorek kawasan yang berpotensi dimajukan di dalam peta lakar di ……….. (kawasan kajian) dan menghuraikan potensi tersebut

14

Menulis huraian dan contoh tentang halangan-halangan untuk memajukan ………… (kawasan kajian yang berlorek)

15

Menulis huraian dan contoh tentang cadangan usaha-usaha untuk mengatasi halangan untuk memajukan ………… (kawasan kajian yang berlorek)

16

Membuat rumusan secara keseluruhan dan mengemaskinikan tugasan

17

Menyemak dan menghantar tugasan

.

………………………………………………………………………

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang :

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang

………………………………………………………………………………….

Untuk Rujukan PT3, Tingkatan 1, 2, 3  (Soalan Peperiksaan, Nota, Jawapan, Latihan…) :

………………………………………………………………………………….

Komsas Bahasa Melayu : Antologi Tingkatan 1, 2, 3 (Cerpen, Sajak, Pantun, Syair, Drama, Prosa Tradidional … ) :

Novel-Novel Bahasa Melayu Tingkatan 1, 2, 3 :

English Forms 1, 2, 3 : Novel + Literature Component (Poem, Short Story, Drama … ) :

………………………………………………………………………………….

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

(4)  Follow Google+ blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

1 thought on “Contoh Jadual Kerja Kerja Lapangan / Tugasan Geografi Tingkatan 3: Kegiatan Ekonomi”

Write a Comment