.

→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Jawapan, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Draf Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2024

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Nota Ringkas Semua Subjek Mengikut Tingkatan dan Subjek

.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → SPM 2024, Tingkatan 5 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

* * * Untuk Informasi Berguna dan Bahan Rujukan →→ [ Sila JOIN Telegram Channel Blog Ini ]

.

Contoh Soalan UKCG (Ujian Kelayakan Calon Guru) + Jawapan (Permohonan PISMP)

.

.

Contoh Soalan UKCG (Ujian Kelayakan Calon Guru) + Jawapan (Permohonan PISMP). Permohonan PISMP (Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan). Permohonan Kemasukan Ke Institut Pendidikan Guru (IPG) hanya boleh dibuat secara online dengan melayari laman sesawang Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) di alamat laman web : https://www.moe.gov.my. Permohonan akan ditapis berdasarkan syarat kelayakan dan kriteria yang telah ditetapkan oleh KPM.

Pemohon yang terpilih mesti menduduki dan LULUS Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG) sebelum layak dipanggil ke Sesi Temu Duga dan Sesi Kecergasan Fizikal.

Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG) (Sesi Ujian Bertulis) terdiri daripada Bahagian A dan Bahagian B yang MESTI dijawab oleh calon dalam tempoh 45 minit.

Calon yang lulus UKCG akan dipanggil untuk Sesi Temu Duga dan Sesi Ujian Kecergasan Fizikal.

.

Sesi Ujian Kecergasan Fizikal (UKF)
Semua calon MESTI menjalani Ujian Kecergasan Fizikal.

Calon MESTI menandatangani Surat Akuan Calon dan diserahkan kepada pengawas yang bertugas sebelum ujian dilaksanakan.

Sesi Temu Duga
Sesi Temu Duga akan dilaksanakan pada hari yang sama dengan Sesi Ujian Kecergasan Fizikal.

Sesi Ujian Amali
Calon yang memohon Bahasa Inggeris, Pendidikan Jasmani, Pendidikan Muzik dan Pendidikan Islam akan menjalani Ujian Amali semasa Sesi Temu Duga.

.

.

Pemilihan
Calon yang terpilih untuk mengikuti program yang ditawarkan, adalah bergantung kepada keputusan UKCG, prestasi dan skor merit semasa temu duga serta perakuan panel (Kelulusan oleh Ahli Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Penajaan KPM adalah muktamad).

Contoh-Contoh Soalan Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG) + Jawapan :

…………………………………………………………………………………………….

Model 1

1.) Saya sering cari peluang untuk membina hubungan interpersonal yang rapat dengan rakan sejawat.

A. Setuju               B. Tidak setuju

2.) Sekolah tidak bertanggungjawab dengan soalan guru

A. Setuju               B. Tidak setuju

3.) Harapan saya ialah dapat mengajar murid yang cerdik sahaja

A. Setuju              B. Tidak setuju

4.) Saya akan dipandang rendah jika merendah diri

A. Setuju              B. Tidak setuju

5) Berbincang teknik mengajar dengan rakan sejawat akan merugikan masa

A. Setuju              B. Tidak setuju

6) Jika dikritik, saya akan membalas dengan kritikan yang lebih tajam

A. Setuju             B. Tidak setuju

7) Saya akan cuba meningkatkan kemahiran mengajar pada bila-bila masa

A. Setuju            B. Tidak setuju

8) Melakukan kesilapan bukan perkara yang memalukan, yang pentingnya mesti berusaha membetulkanya.

A. Setuju           B. Tidak setuju

9) Jika tersilap, biar masa melupakanya

A. Setuju          B. Tidak setuju

10.) Apabila saya telah membuat keputusan, saya tidak suka orang menghalang saya melaksanakanya.

A. Setuju          B. Tidak setuju

11.) Di dalam mesyuarat, saya ambil inisiatif berucap memberi pendapat

A. Setuju           B. Tidak setuju

12.) Saya menepati masa melaksanakan tugas sayaA. Setuju           B. Tidak setuju

13.) Saya rajin bekerja dengan harapan majikan memuji saya

A. Setuju           B. Tidak setuju

14.) Apabila bekerja dengan rakan sejawat, biasanya saya memimpin dan banyak memberi arahandaripada mengikuti kata mereka.

A. Setuju          B. Tidak setuju

15.) Kurang wajar menghabiskan tugas lebih awal walaupun ada masa lapang

A. Setuju          B. Tidak setuju

16.) Saya berminat kerja guru kerana ia boleh mendapat gaji lumayan

A. Setuju          B. Tidak setuju

17.) Sungguhpun ada banyak risiko dan cabaran dalam tugas, saya bersikap positif menghadapinya.

A. Setuju          B. Tidak setuju

18.) Jika saya tidak gembira, saya akan memberi teguran tanpa mengira kedudukan orang

A. Setuju          B. Tidak setuju

19.) Jika prestasi saya ditegur, saya akan berusaha mengundur diri

A. Setuju           B. Tidak setuju

20.) Sebelum ambil tindakan, saya menimbang langkah-langkah kejayaan mencapai objektifnya.

A. Setuju            B. Tidak setuju

Jawapan :

1A  2A  3B  4B  5B  6B  7A  8A  9B  10B

11A  12A  13B  14B  15B  16B  17A  18B  19B  20A

…………………………………………………………………………………………….

Model 2

1.) Guru yang bersifat lemah lembut, walaupun tegas, adalah sukar untuk mengawal disiplin muridnya.

A. Setuju        B. Tidak setuju

2.) Guru yang mengambil tidakan yang tegas adalah dibenci oleh muridnya.

A. Setuju         B. Tidak setuju

3.) Guru yang berilmu pengetahuan dan menguasai kemahiran komunikasi interpersonal akan mengajar dengan penuh keyakinan

A. Setuju         B. Tidak setuju

4.) Saya berhibur diri untuk menghilangkan bosan bekerja

A. Setuju           B. Tidak setuju

5.) Keberkesanan penyampaian pelajaran adalah bergantung sahaja kepada kemahiran komunikasi guru

A. Setuju           B. Tidak setuju

6.) Daya ingatan saya lemah tetapi tidak menjejaskan prestasi mengajar

A. Setuju             B. Tidak setuju

7.) Daya kreatif bukan penting bagi guru mengajar dengan cara yang menarik

A. Setuju             B. Tidak setuju

8.) Sifat lemah lembut seseorang guru wanita yang cekap pula sesuai mengajar sekolah lelaki

A. Setuju             B. Tidak setuju

9.) Untuk mengawal disiplin, kita harus menjalin hubungan mesra dengan murid kita

A. Setuju            B. Tidak setuju

10.) Murid yang nakal harus dihukum

A. Setuju            B. Tidak setuju

11.) Amat malu merendah diri di depan orang

A. Setuju            B. Tidak setuju

12.) Sifat jujur akan dapat kepercayaan orang

A. Setuju             B. Tidak setuju

13.) Keberkesanan mengajar semua bergantung kepada bakat individu

A. Setuju             B. Tidak setuju

14.) Guru yang sering dibuli oleh murid adalah kerana guru yang bersifat penyayang.

A. Setuju             B. Tidak setuju

15.) Untuk mengawal disiplin murid, guru harus ambil tindakan hukuman dengan tegas

A. Setuju             B. Tidak setuju

16.) Komunikasi bukan lisan hanya digunakan untuk mengajar murid yang menghadapi masalah pendengaran

A. Setuju              B. Tidak setuju

17.) Guru patut membimbing murid yang tidak menumpukan perhatian

A. Setuju              B. Tidak setuju

18.) Untuk menarik hati murid, guru harus bergaya laissez fair.

A. Setuju               B. Tidak setuju

19.) Untuk berkomunikasi dengan berkesan, suara guru haruslah cukup lantang

A. Setuju              B. Tidak setuju

20.) Guru harus atur sesi kaunseling untuk murid yang sering melanggar disiplin kelas

A. Setuju              B. Tidak setuju

21.) Sebarang masalah disiplin yang ditimbulkan dalam kelas, walaupun ringan, harus dirujuk kepada guru disiplin.

A. Setuju            B. Tidak setuju

22.) Jika dihukum, murid akan membalas dendam.

A. Setuju            B. Tidak setuju

23.) Jika guru tidak mahir membuat demonstrasi, guru boleh berpura-pura suruh murid melakukanya

A. Setuju            B. Tidak setuju

24.) Murid akan takut menimbulkan masalah disiplin sekiranya ada peraturan bilik darjah dipamerkan.

A. Setuju            B. Tidak setuju

25.) Untuk mengurangkan masalah disiplin, gaya pengajaran guru harus bersifat autokratik.

A. Setuju           B. Tidak setuju

26.) Untuk mengajar dengan penuh keyakinan, guru harus mendapat galakan dan pujian muridnya.

A. Setuju           B. Tidak setuju

27.) Untuk mendapat sokongan dan nasihat, guru harus merendah diri dan bersikap positif.

A. Setuju            B. Tidak setuju

28.) Untuk mengawal masalah disiplin murid, guru harus memahami punca tingkah laku masalah muridnya.

A. Setuju           B. Tidak setuju

29.) Murid biasanya mencontohi kelakuan guru, sama ada baik atau buruk

A. Setuju           B. Tidak setuju

30.) Bukan guru yang berpengalaman sahaja boleh mengawal masalah disiplin dalam bilik darjah.

A. Setuju          B. Tidak setuju

31.) Saya amat sensitif kritikan orang lain sungguhpun saya telah berusahamenjalankan tugas dengan sempurna

A. Setuju          B. Tidak setuju

32.) Saya hanya menerima kritikan orang lain secara senyap-senyap agar menjaga imej saya.

A. Setuju          B. Tidak setuju

33.) Jika prestasi matematik lemah, saya akan takut mengajar

A. Setuju          B. Tidak setuju

34.) Suara saya kurang menarik, tetapi saya akan cuba mengatasi kelemahanya

A. Setuju          B. Tidak setuju

35.) Mengajar murid menjadi insan yang berakhlak mulia adalah sama penting dengan mengajar ilmu dan kemahiran.

A. Setuju           B. Tidak setuju

Jawapan :

1B  2B  3A  4B  5B  6B  7B  8A  9A  10B

11B  12A  13B  14B  15B  16B  17A  18B  19A  20A

21B  22B  23B  24B  25B  26B  27A  28A  29A  30A

31B  32B  33B  34A  35A

…………………………………………………………………………………………….

Model 3

1.) Untuk mengajar dengan cekap, kita harus belajar menguasai kemahiran

A. Setuju           B. Tidak setuju

2.) Untuk menjaga imej saya, saya harus mendengar baik-baik kata orang.

A. Setuju            B. Tidak setuju

3.) Saya kurang minta bantuan orang kerana takut malu

A. Setuju             B. Tidak setuju

4.) Saya melayan padangan orang dengan respon positif

A. Setuju             B. Tidak setuju

5.) Saya rasa segan untuk ucap tahniah kepada rakan sejawat yang mencapai prestasi cemerlang

A. Setuju              B. Tidak setuju

6.) Selain membaca buku ilmiah, saya pula meneroka internet untuk menimba ilmu pengetahuan, demi meningkatkan prestasi saya.

A. Setuju            B. Tidak setuju

7.) Kemajuan masyarakat berbilang kaumbergantung kepada semangat bersatu padu

A. Setuju            B. Tidak setuju

8.) Tugas utama guru ialah mendidik murid menjadi insan yang cergas

A. Setuju            B. Tidak setuju

9.) Adalah tanggungjawab guru memberitahu murid menentang ajaran kolot ibu bapa

A. Setuju           B. Tidak setuju

10.) Jika guru melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi, murid akan sanjunginya.

A. Setuju           B. Tidak setuju

11.) Guru kelas juga guru disiplin

A. Setuju           B. Tidak setuju

12.) Pengajaran guru yang lebih berkesan adalah guru mempunya daya kreatif

A. Setuju            B. Tidak setuju

13.) Saya memohon sebarang jawatan walaupun saya kurang berminat

A. Setuju           B. Tidak setuju

14.) Saya suka memberi arahan dan tidak rela dibimbing

A. Setuju            B. Tidak setuju

15.) Jika seseorang tanya sesuatu soalan yang bodoh, saya boleh tahan ketawa

A. Setuju            B. Tidak setuju

16.) Masalah disiplin tidak akan ditimbulkan oleh murid cerdas

A. Setuju             B. Tidak setuju

17.) Cara yang terbaik mengurangkan masalah disiplin ialah mengajar dengan ceria

A. Setuju             B. Tidak setuju

18.) Banyak masalah disiplin yang ditimbulkan dalam bilik darjah adalah disebabkan guru yang bersifat autokratik

A. Setuju             B. Tidak setuju

19.) Jika segan meminta nasihat daripada orang yang berpengalaman, prestasi kerja tidak dapat dipertingkatkan.

A. Setuju             B. Tidak setuju

20.) Tugas guru mengajar sahaja

A. Setuju            B. Tidak setuju

21.) Saya akan hukum murid seperti cara digunakan guru yang mengajar saya masa dahulu

A. Setuju           B. Tidak setuju

22.) Sebelum hukum murid, saya harus berwaspada sama ada murid membalas dendam

A. Setuju           B. Tidak setuju

23.) Mengurangkan masalah disiplin bergantung kepada cara pengurusan bilik darjah

A. Setuju           B. Tidak setuju

24.) Kita menghukum sahaja apabila murid rela dihukum

A. Setuju           B. Tidak setuju

25.) Saya tidak menghukum murid, tetapi membimbingnya hingga insaf

A. Setuju           B. Tidak setuju

Jawapan :

1A  2A  3B  4A  5B  6A  7A  8B  9B  10A

11A  12A  13B  14B  15A  16B  17B  18A  19A  20B

21B  22B  23A  24A  25A

…………………………………………………………………………………………….

Model 3

1.) Jika peraturan tidak membawa sebarang faedah, saya pun mematuhinya tanpa bantahan.

A. Setuju           B. Tidak setuju

2.) Oleh kerana saya suka bekerja, saya tidak tolak bekerja lebih masa

A. Setuju           B. Tidak setuju

3.) Takur kerana kurang yakin

A. Setuju          B. Tidak setuju

4.) Jika seseorang kena hukuman berat, kita patut memberi sokongan

A. Setuju          B. Tidak setuju

5.) Saya hanya berpegang kepada suara majoriti

A. Setuju          B. Tidak setuju

6.) Saya mudah dipengaruhi oleh emosi orang

A. Setuju          B. Tidak setuju

7.) Jika saya ditimpa kemalangan, saya akan berusaha selesaikanya sendiri.

A. Setuju          B. Tidak setuju

8.) Saya akan berusaha menyelesaikan masala diri sendiri terlebih dahulu

A. Setuju           B. Tidak setuju

9.) Tidak adil bekerja lebih masa tanpa ganjaran yang lebih

A. Setuju            B. Tidak setuju

10.) Rasa bangga harus dihebohkan kepada ramai

A. Setuju            B. Tidak setuju

11.) Rasa cemburu tidak harusnya ada jika orang lain yang mencapai prestasi yang lebih baik

A. Setuju           B. Tidak setuju

12.) Usaha mencapai objektif yang harus ada untuk mana-mana tugas yang diamanahkan.

A. Setuju           B. Tidak setuju

13.) Saya tidak berpuas hati setakat kerja dapat diselesaikan jika kurang sempurna

A. Setuju           B. Tidak setuju

14.) Saya akan berusaha bertolak-ansur dengan orang yang bertentang dengan saya.

A. Setuju           B. Tidak setuju

15.) Saya tidak mudah meradang walaupun ada orang bermain taktik kotor

A. Setuju            B. Tidak setuju

16.) Saya suka membaca apa jua buku yang menghiburkan saya

A. Setuju            B. Tidak setuju

17.) Dalam perbincangan, saya biasanya dengar tetapi cakap apabila diberi peluang.

A. Setuju           B. Tidak setuju

18.) Saya rela menyumbang untuk kerja-kerja amal

A. Setuju           B. Tidak setuju

19.) Selepas kerja, saya suka sembunyi di rumah sendiri

A. Setuju           B. Tidak setuju

20.) Saya dapati kurang ramai orang yang suka berkawan dengan saya

A. Setuju           B. Tidak setuju

Jawapan :

1B  2A  3A  4B  5A  6B  7A  8A  9B  10B

11A  12A  13A  14A  15A  16B  17A  18A  19B  20B

…………………………………………………………………………………………….

Untuk Maklumat-Maklumat Lain berkaitan dengan Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG) dan Ujian Kecergasan Fizikal,

.

………………………………………………………………………

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang.

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

.

Write a Comment