.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Jawapan, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Koleksi Nota Ringkas Semua Subjek Mengikut Tingkatan dan Subjek

.

→ → Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → SPM 2024, Tingkatan 5 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

Koleksi RPT (Rancangan Pengajaran Tahunan)

.

.

Koleksi RPT (Rancangan Pengajaran Tahunan)

Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, Peralihan.

RPT (Rancangan Pengajaran Tahunan) mengandungi secara ringkas isi pengajaran dan  pembelajaran berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) yang dikeluarkan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia.

RPT dirancang berdasarkan DSKP, merangkumi topik pembelajaran sepanjang tahun, diolah mengikut kesesuaian kelas dan tahap pencapaian murid dan disusun berdasarkan takwim sekolah tahun semasa.

.

.

Koleksi RPT (Rancangan Penggajaran Tahunan)

…………………………………………………………………………………………….

Tahun 1 :

.

Bahasa Melayu :

.

.

RPT Bahasa Melayu Tahun 1

PdPc (Pengajaran dan Pemudahcaraan) Bahasa Melayu Tahun 1 (SB)

.

RPT Bahasa Melayu Tahun 1 (1)

Bahasa Melayu Tahun 1 RPT

RPT Bahasa Melayu Tahun 1 (2)

.

RPT Bahasa Melayu Tahun 1 (1)

RPT Bahasa Melayu Tahun 1 (2)

.

Bahasa Inggeris (English) :

RPT (SOW) English Year 1

Scheme Of Work Year 1 (Bahasa Inggeris Tahun 1) (SB)

.

RPT / SOW English Year 1

SOW English Year 1

.

RPT Bahasa Inggeris Tahun 1

RPT Bahasa Inggeris SJK Tahun 1

.

Matematik (Mathematics) :

RPT Matematik Tahun 1

RPT Mathematics DLP Year 1

PdPc (Pengajaran dan Pemudahcaraan) Matematik Tahun 1 (SB)

.

RPT Matematik Tahun 1 (1)

Matematik Tahun 1 RPT

RPT Matematik Tahun 1 (2)

RPT Mathematics Year 1 (DLP)

.

RPT Matematik Tahun 1 SK

RPT Matematics Year 1 DLP

.

Sains (Science) :

RPT Sains Tahun 1

RPT Science DLP Year 1

RPT Sains Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (QR Code)

.

PdPc (Pengajaran dan Pemudahcaraan) Sains Tahun 1 (SB)

.

RPT Sains Tahun 1 (1)

Sains Tahun 1 RPT

RPT Sains Tahun 1 (2)

.

RPT Science Year 1 (DLP)

RPT Sains Tahun 1

.

Pendidikan Moral :

RPT Pendidikan Moral Tahun 1

.

RPT Pendidikan Moral Tahun 1 (1)

Pendidikan Moral Tahun 1 RPT

RPT Pendidikan Moral Tahun 1 (2)

RPT Pendidikan Moral Tahun 1

.

Pendidikan Muzik :

RPT Pendidikan Muzik Tahun 1

.

RPT Pendidikan Muzik Tahun 1 (1)

Pendidikan Muzik Tahun 1 RPT

RPT Pendidikan Muzik Tahun 1 (2)

RPT PK Seni Muzik Tahun 1

.

Pendidikan Seni Visual :

RPT PSV Tahun 1

.

RPT PSV Pendidikan Seni Visual Tahun 1 (1)

PSV Pendidikan Seni Visual Tahun 1 RPT

RPT PSV Pendidikan Seni Visual Tahun 1 (2)

RPT PK Seni Visual Tahun 1

.

Pendidikan Jasmani + Pendidikan Kesihatan :

RPT Pendidikan Jasmani Tahun 1

RPT Pendidikan Kesihatan Tahun 1

.

RPT Pendidikan Jasmani Tahun 1 (1)

Pendidikan Jasmani Tahun 1 RPT

RPT Pendidikan Jasmani Tahun 1 (2)

.

RPT Pendidikan Kesihatan Tahun 1 (1)

Pendidikan Kesihatan Tahun 1 RPT

RPT Pendidikan Kesihatan Tahun 1 (2)

RPT PJPK Tahun 1

.

RPT Dunia Sains dan Teknologi KSSR Tahun 1

.

Pendidikan Islam :

RPT Pendidikan Islam Tahun 1

.

RPT Pendidikan Islam Tahun 1 (Penggal 1)

RPT Pendidikan Islam Tahun 1 (Penggal 2) 

.

RPT Pendidikan Islam Tahun 1 (1)

RPT Pendidikan Islam Tahun 1 (2)

RPT Pendidikan Agama Islam Tahun 1
Bahagian 1Bahagian 2

…………………………………………………………………………………………….

Juga :

Tahun 1

.

Koleksi RPT KSSR Tahun 1 (B Arab, B Cina)

Koleksi RPT KSSR Tahun 1 (B Tamil)

Koleksi RPT KSSR Tahun 1 (P Moral)

Koleksi RPT KSSR Tahun 1 (B Inggeris, B Iban)

.

Koleksi RPT KSSR Tahun 1 (B Melayu, B Kadazandusun)

Koleksi RPT KSSR Tahun 1 (Matematik)

Koleksi RPT KSSR Tahun 1 (P Islam, PJPK, PK Seni Visual, PK Seni Muzik)

Koleksi RPT KSSR Tahun 1 (Sains)

…………………………………………………………………………………………….

Tahun 2 :

.

Matematik (Mathematics) :

RPT Matematik Tahun 2

RPT Mathematics DLP Year 2

PdPc (Pengajaran dan Pemudahcaraan) Matematik Tahun 2 (SB)

.

RPT Matematik Tahun 2 (1)

RPT Matematik Tahun 2 (2)

RPT Mathematics Year 2 (DLP)

.

RPT Matematik Tahun 2 SK

.

Bahasa Inggeris (English) :

RPT (SOW) English Year 2

.

RPT / SOW English Year 2

SOW English Year 2

.

RPT Bahasa Inggeris Tahun 2

RPT Bahasa Inggeris SJK Tahun 2

.

Bahasa Melayu :

RPT Bahasa Melayu Tahun 2

.

RPT Bahasa Melayu Tahun 2 (1)

Bahasa Melayu Tahun 2 RPT

RPT Bahasa Melayu Tahun 2 (2)

.

RPT Bahasa Melayu Tahun 2 (1).

RPT Bahasa Melayu Tahun 2 (2)

.

Sains (Science) :

RPT Sains Tahun 2

RPT Science DLP Year 2

RPT Sains Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (QR Code)

.

.

RPT Sains Tahun 2 (1)

Sains Tahun 2 RPT

RPT Sains Tahun 2 (2)

RPT Science Year 2 (DLP)

RPT Sains Tahun 2

.

Pendidikan Seni Visual :

RPT PSV Tahun 2

.

RPT PSV Pendidikan Seni Visual Tahun 2

PSV Pendidikan Seni Visual Tahun 2 RPT

RPT PSV Pendidikan Seni Visual Tahun 2

RPT PK Seni Visual Tahun 2

.

Pendidikan Muzik :

RPT Pendidikan Muzik Tahun 2

.

RPT Pendidikan Muzik Tahun 2 (1)

Pendidikan Muzik Tahun 2 RPT

RPT Pendidikan Muzik Tahun 2 (2)

RPT PK Seni Muzik Tahun 2.

.

Pendidikan Moral :

RPT Pendidikan Moral Tahun 2

.

RPT Pendidikan Moral Tahun 2 (1)

Pendidikan Moral Tahun 2 RPT

RPT Pendidikan Moral Tahun 2 (2)

RPT Pendidikan Moral Tahun 2

.

Pendidikan Jasmani + Pendidikan Kesihatan :

RPT Pendidikan Jasmani Tahun 2

RPT Pendidikan Kesihatan Tahun 2

.

RPT Pendidikan Kesihatan Tahun 2 (1)

Pendidikan Kesihatan Tahun 2 RPT

RPT Pendidikan Kesihatan Tahun 2 (2)

.

RPT Pendidikan Jasmani Tahun 2 (1)

Pendidikan Jasmani Tahun 2 RPT

RPT Pendidikan Jasmani Tahun 2 (2)

RPT PJPK Tahun 2 

.

Pendidikan Islam :

RPT Pendidikan Islam Tahun 2

. 

RPT Pendidikan Islam Tahun 2 (Penggal 1)

RPT Pendidikan Islam Tahun 2 (Penggal 2)

.

RPT Pendidikan Islam Tahun 2 (1)

RPT Pendidikan Islam Tahun 2 (2)

RPT Pendidikan Agama Islam Tahun 2
Bahagian 1Bahagian 2

…………………………………………………………………………………………….

Juga :

Tahun 2

.

Koleksi RPT KSSR Tahun 2 (B Arab, B Cina)

Koleksi RPT KSSR Tahun 2 (B Tamil)

Koleksi RPT KSSR Tahun 2 (P Moral, P Seni Muzik)

Koleksi RPT KSSR Tahun 2 (B Inggeris, B Iban)

.

Koleksi RPT KSSR Tahun 2 (B Melayu, B Kadazandusun)

Koleksi RPT KSSR Tahun 2 (Matematik)

Koleksi RPT KSSR Tahun 2 (P Islam, PJPK, P Kesenian)

Koleksi RPT KSSR Tahun 2 (Sains)

…………………………………………………………………………………………….

Tahun 3 :

.

RPT (SOW) English Year 3

Scheme Of Work Year 3 (Bahasa Inggeris Tahun 3) (SB)

.

Bahasa Inggeris (English) :

RPT / SOW English Year 3

SOW English Year 3 

.

RPT Bahasa Inggeris Tahun 3

RPT Bahasa Inggeris SJK Tahun 3

English Primary Year 3 SJK Scheme of Work (SOW)

English Primary Year 3 SJK Scheme of Work

English Primary Year 3 SK Scheme of Work (SOW)

English Primary Year 3 SK Scheme of Work

.

Bahasa Melayu :

RPT Bahasa Melayu Tahun 3

PdPc (Pengajaran dan Pemudahcaraan) Bahasa Melayu Tahun 3 (SB)

.

RPT Bahasa Melayu Tahun 3 (1)

Bahasa Melayu Tahun 3 RPT

RPT Bahasa Melayu Tahun 3 (2)

.

RPT Bahasa Melayu Tahun 3 (1)

RPT Bahasa Melayu Tahun 3 (2)

.

Sains (Science) :

RPT Sains Tahun 3

RPT Science DLP Year 3

RPT Sains Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (QR Code)

.

PdPc (Pengajaran dan Pemudahcaraan) Sains Tahun 3 (SB)

.

RPT Sains Tahun 3 (1)

Sains Tahun 3 RPT

RPT Sains Tahun 3 (2)

RPT Science Year 3 (DLP)

.

RPT Sains Tahun 3

RPT Sains Year 3 DLP

.

Matematik (Mathematics) :

RPT Matematik Tahun 3

RPT Mathematics DLP Year 3

PdPc (Pengajaran dan Pemudahcaraan) Matematik Tahun 3 (SB)

.

RPT Matematik Tahun 3 (1)

Matematik Tahun 3 RPT

RPT Matematik Tahun 3 (2)

RPT Mathematics Year 3 (DLP)

.

RPT Matematik Tahun 3 SK

.

Pendidikan Muzik :

RPT Pendidikan Muzik Tahun 3

.

RPT Pendidikan Muzik Tahun 3 (1)

Pendidikan Muzik Tahun 3 RPT

RPT Pendidikan Muzik Tahun 3 (2)

RPT PK Seni Muzik Tahun 3

.

Pendidikan Seni Visual :

RPT PSV Tahun 3

.

RPT PSV Pendidikan Seni Visual Tahun 3 (1)

PSV Pendidikan Seni Visual Tahun 3 RPT

RPT PSV Pendidikan Seni Visual Tahun 3 (2)

RPT PK Seni Visual Tahun 3

.

Pendidikan Jasmani + Pendidikan Kesihatan :

RPT Pendidikan Jasmani Tahun 3

RPT Pendidikan Kesihatan Tahun 3

.

RPT Pendidikan Jasmani Tahun 3 (1)

Pendidikan Jasmani Tahun 3 RPT

RPT Pendidikan Jasmani Tahun 3 (2)

.

RPT Pendidikan Kesihatan Tahun 3 (1)

Pendidikan Kesihatan Tahun 3 RPT

RPT Pendidikan Kesihatan Tahun 3 (2)

RPT PJPK Tahun 3

.

Pendidikan Moral :

RPT Pendidikan Moral Tahun 3

.

RPT Pendidikan Moral Tahun 3 (1)

Pendidikan Moral Tahun 3 RPT

RPT Pendidikan Moral Tahun 3 (2)

RPT Pendidikan Moral Tahun 3

.

Pendidikan Islam :

RPT Pendidikan Islam Tahun 3

.

RPT Pendidikan Islam Tahun 3 (Bahagian 1)

RPT Pendidikan Islam Tahun 3 (Bahagian 2)

.

RPT Pendidikan Islam Tahun 3 (1)

RPT Pendidikan Islam Tahun 3 (2)

RPT Pendidikan Agama Islam Tahun 3
Bahagian 1Bahagian 2

…………………………………………………………………………………………….

Juga :

Tahun 3

.

Koleksi RPT KSSR Tahun 3 (B Arab, B Cina)

Koleksi RPT KSSR Tahun 3 (Matematik)

Koleksi RPT KSSR Tahun 3 (P Moral, P Seni Muzik)

Koleksi RPT KSSR Tahun 3 (B Inggeris, B Iban)

.

Koleksi RPT KSSR Tahun 3 (B Melayu)

Koleksi RPT KSSR Tahun 3 (P Islam, P Jasmani, PK Seni Visual)

Koleksi RPT KSSR Tahun 3 (Sains)

…………………………………………………………………………………………….

.

***  Akan Dikemaskinikan

…………………………………………………………………………………..

Tahun 4 :

.

Bahasa Melayu :

RPT Bahasa Melayu Tahun 4

.

PdPc (Pengajaran dan Pemudahcaraan) Bahasa Melayu Tahun 4 (SB)

Rekod PdPc (Pengajaran dan Pemudahcaraan) Bahasa Melayu Tahun 4 (SB) (1)

Rekod PdPc (Pengajaran dan Pemudahcaraan) Bahasa Melayu Tahun 4 (SB) (2)

.

RPT Bahasa Melayu Tahun 4 (1)

Bahasa Melayu Tahun 4 RPT

RPT Bahasa Melayu Tahun 4 (2)

.

RPT Bahasa Melayu SK Tahun 4

.

Bahasa Inggeris (English) :

RPT (SOW) English Year 4

.

English Year 4 Scheme Of Work (Bahasa Inggeris Tahun 4) (SB)

Scheme Of Work English Year 4 (Bahasa Inggeris Tahun 4) (SB) (1)

Scheme Of Work English Year 4 (Bahasa Inggeris Tahun 4) (SB) (2)

.

RPT / SOW English Year 4

SOW English Year 4 

.

SOW Year 4 English SJK

RPT Bahasa Inggeris SJK Tahun 4

SOW English Year 4 SK

SOW English Year 4 SJK

English Year 4 Syllibus

.

English Primary Year 4 SJK Scheme of Work (SOW)

English Primary Year 4 SJK Scheme of Work

English Primary Year 4 SK Scheme of Work (SOW)

English Primary Year 4 SK Scheme of Work.

.

Matematik (Mathematics) :

RPT Matematik Tahun 4

RPT Mathematics DLP Year 4

.

RPT Matematik Tahun 4 (2)

.

PdPc (Pengajaran dan Pemudahcaraan) Matematik Tahun 4 (SB)

Rekod PdPc (Pengajaran dan Pemudahcaraan) Matematik Tahun 4 (SB) (1)

Rekod PdPc (Pengajaran dan Pemudahcaraan) Matematik Tahun 4 (SB) (2)

.

Matematik Tahun 4 RPT

RPT Matematik Tahun 4

RPT Mathematics Year 4 (DLP)

RPT Matematik Tahun 4

RPT Matematik Tahun 4 Umum

.

RPT Matematik KSSR Tahun 4

.

Sains (Science) :

RPT Sains Tahun 4

RPT Science DLP Year 4

RPT Sains Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (QR Code)

.

PdPc (Pengajaran dan Pemudahcaraan) Sains Tahun 4 (SB)

Rekod PdPc (Pengajaran dan Pemudahcaraan) Sains Tahun 4 (SB) (1)

Rekod PdPc (Pengajaran dan Pemudahcaraan) Sains Tahun 4 (SB) (2)

.

RPT Sains Tahun 4 (1)

Sains Tahun 4 RPT

RPT Sains Tahun 4 (2)

RPT Sciencs Year 4 (DLP)

.

RPT Sains Tahun 4 (1)

RPT Sains Tahun 4 (2)

RPT Science Year 4 DLP

RPT Sains DLP Tahun 4

.

Pendidikan Seni Visual :

RPT PSV Tahun 4

.

RPT PSV Pendidikan Seni Visual Tahun 4 (1)

PSV Pendidikan Seni Visual Tahun 4 RPT

RPT PSV Pendidikan Seni Visual Tahun 4 (2)

RPT Pendidikan Seni Visual Tahun 4

.

Sejarah :

RPT Sejarah Tahun 4

.

RPT Sejarah Tahun 4 (1)

Sejarah Tahun 4 RPT

RPT Sejarah Tahun 4 (2)

.

RPT Sejarah Tahun 4 (1)

RPT Sejarah Tahun 4 (2)

RPT Sejarah Tahun 4 (DSKP Terbaharu)

.

Pendidikan Jasmani + Pendidikan Kesihatan :

RPT Pendidikan Jasmani Tahun 4

RPT Pendidikan Kesihatan Tahun 4

.

RPT Pendidikan Kesihatan Tahun 4 (1)

Pendidikan Kesihatan Tahun 4 RPT

RPT Pendidikan Kesihatan Tahun 4 (2)

.

RPT Pendidikan Jasmani Tahun 4 (1)

Pendidikan Jasmani Tahun 4 RPT

RPT Pendidikan Jasmani Tahun 4 (2)

RPT PJK Tahun 4

.

Pendidikan Islam :

RPT Pendidikan Islam Tahun 4

.

RPT Pendidikan Islam Tahun 4

RPT Pendidikan Islam KSSR Semakan Tahun 4 (Bahagian 1)

RPT Pendidikan Islam KSSR Semakan Tahun 4 (Bahagian 2)

.

Pendidikan Muzik :

RPT Pendidikan Muzik Tahun 4

.

RPT Pendidikan Muzik Tahun 4 (1)

Pendidikan Muzik Tahun 4 RPT

RPT Pendidikan Muzik Tahun 4 (2)

RPT Pendidikan Muzik Tahun 4

.

Reka Bentuk dan Teknologi :

RPT RBT Tahun 4

.

RPT RBT Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4 (Semakan)

RPT Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

RPT RBT Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

.

Pendidikan Moral :

RPT Pendidikan Moral Tahun 4

.

RPT Pendidikan Moral Tahun 4 (1)

Pendidikan Moral Tahun 4 RPT

RPT Pendidikan Moral Tahun 4 (2)

RPT Pendidikan Moral Tahun 4

…………………………………………………………………………………………….

Juga :

Tahun 4

.

Koleksi RPT KSSR Tahun 4 (B Arab, B Cina)

Koleksi RPT KSSR Tahun 4 (B Semai, B Tamil)

Koleksi RPT KSSR Tahun 4 (P Moral, RBT)

Koleksi RPT KSSR Tahun 4 (B Inggeris, B Iban)

.

Koleksi RPT KSSR Tahun 4 (B Melayu, B Kadazandusun)

Koleksi RPT KSSR Tahun 4 (Matematik)

Koleksi RPT KSSR Tahun 4 (P Islam, P Jasmani, P Kesihatan)

Koleksi RPT KSSR Tahun 4 (Sains, Sains SJKC, Science DLP)

Koleksi RPT KSSR Tahun 4 (Sejarah, TMK, P Muzik)

…………………………………………………………………………………………….

Tahun 5 :

.

Bahasa Inggeris (English) :

RPT (SOW) English Year 5

.

English Year 5 Scheme Of Work (Bahasa Inggeris Tahun 5) (SB)

Scheme Of Work English Year 5 (Bahasa Inggeris Tahun 5) (SB) (1)

Scheme Of Work English Year 5 (Bahasa Inggeris Tahun 5) (SB) (2)

.

SOW English Year 5 

RPT Bahasa Inggeris Tahun 5

RPT Bahasa Inggeris SJK Tahun 5

.

Bahasa Melayu :

RPT Bahasa Melayu Tahun 5

.

Rekod PdPc (Pengajaran dan Pemudahcaraan) Bahasa Melayu Tahun 5 (SB) (1)

Rekod PdPc (Pengajaran dan Pemudahcaraan) Bahasa Melayu Tahun 5 (SB) (2)

PdPc (Pengajaran dan Pemudahcaraan) Bahasa Melayu Tahun 5 (SB)

.

RPT Bahasa Melayu Tahun 5 (1)

Bahasa Melayu Tahun 5 RPT

RPT Bahasa Melayu Tahun 5 (2)

.

RPT Bahasa Melayu Tahun 5 (1)

RPT Bahasa Melayu Tahun 5 (2)

.

Matematik (Mathematics) :

RPT Matematik Tahun 5

RPT Mathematics DLP Year 5

RPT Mathematics DLP Year 5

.

RPT Matematik Tahun 5 (2)

.

PdPc (Pengajaran dan Pemudahcaraan) Matematik Tahun 5 (SB)

Rekod PdPc (Pengajaran dan Pemudahcaraan) Matematik Tahun 5 (SB) (1)

Rekod PdPc (Pengajaran dan Pemudahcaraan) Matematik Tahun 5 (SB) (2)

.

RPT Matematik Tahun 5

RPT Matematik Tahun 5 SK

RPT Matematik KSSR Tahun 5

.

Sains (Science) :

RPT Sains Tahun 5

RPT Science DLP Year 5

RPT Science DLP Year 5 (Semakan 2017)

RPT Sains Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (QR Code)

.

PdPc (Pengajaran dan Pemudahcaraan) Sains Tahun 5 (SB)

Rekod PdPc (Pengajaran dan Pemudahcaraan) Sains Tahun 5 (SB) (1)

Rekod PdPc (Pengajaran dan Pemudahcaraan) Sains Tahun 5 (SB) (2)

.

RPT Sains Tahun 5 (1)

RPT Sains Tahun 5 (2)

.

RPT Sains Tahun 5

.

Sejarah :

RPT Sejarah Tahun 5

.

RPT Sejarah Tahun 5 (Semakan) (1)

Sejarah Tahun 5 RPT

RPT Sejarah Tahun 5 (Semakan) (2) 

RPT Sejarah Tahun 5

.

Pendidikan Muzik :

RPT Pendidikan Muzik Tahun 5

.

RPT Pendidikan Muzik Tahun 5 (1)

Pendidikan Muzik Tahun 5 RPT

RPT Pendidikan Muzik Tahun 5 (2)

RPT Pendidikan Muzik Tahun 5

.

Pendidikan Seni Visual :

RPT PSV Tahun 5

.

RPT PSV Pendidikan Seni Visual Tahun 5 (1)

PSV Pendidikan Seni Visual Tahun 5 RPT

RPT PSV Pendidikan Seni Visual Tahun 5 (2)

RPT PSV Tahun 5

.

Reka Bentuk dan Teknologi :

RPT RBT Tahun 5

.

RPT RBT Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 5 (Semakan) (1)

RPT RBT Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 5 (Semakan) (2)

RPT RBT Tahun 5

.

Pendidikan Islam :

RPT Pendidikan Islam Tahun 5

.

RPT Pendidikan Islam Tahun 5

RPT Pendidikan Agama Islam Tahun 5

.

Teknologi Maklumat dan Teknologi :

RPT TMK Tahun 5

.

Pendidikan Jasmani + Pendidikan Kesihatan :

RPT Pendidikan Jasmani Tahun 5

RPT Pendidikan Kesihatan Tahun 5

.

RPT PJ Pendidikan Jasmani Tahun 5 (1)

PJ Pendidikan Jasmani Tahun 5 RPT

RPT PJ Pendidikan Jasmani Tahun 5 (2)

.

RPT PK Pendidikan Kesihatan Tahun 5 (1)

RPT PK Pendidikan Kesihatan Tahun 5 (2)

RPT PK Tahun 5 

RPT PJ Tahun 5 

.

Pendidikan Moral :

RPT Pendidikan Moral Tahun 5

.

RPT Pendidikan Moral Tahun 5(1)

RPT Pendidikan Moral Tahun 5 (2)

RPT Pendidikan Moral Tahun 5

……………………………………………………………………………………………..

Juga :

Tahun 5

.

Koleksi RPT KSSR Tahun 5 (B Arab, B Cina)

Koleksi RPT KSSR Tahun 5 (B Semai, B Tamil)

Koleksi RPT KSSR Tahun 5 (P Moral, PSV, RBT)

Koleksi RPT KSSR Tahun 5 (B Inggeris, B Iban)

.

Koleksi RPT KSSR Tahun 5 (B Melayu)

Koleksi RPT KSSR Tahun 5 (Matematik, Muzik)

Koleksi RPT KSSR Tahun 5 (P Islam, P Jasmani, P Kesihatan)

Koleksi RPT KSSR Tahun 5 (Sains)

…………………………………………………………………………………………….

Tahun 6 :

.

Bahasa Inggeris (English) :

RPT (SOW) English Year 6

English Year 6 Scheme Of Work (Bahasa Inggeris Tahun 6) (SB) (SB)

Scheme Of Work English Year 6 (Bahasa Inggeris Tahun 6) (SB) (SB)

.

RPT / SOW English Year 6

SOW English Year 6

.

RPT Bahasa Inggeris Tahun 6

RPT Bahasa Inggeris SJK Tahun 6

.

Bahasa Melayu :

RPT Bahasa Melayu Tahun 6

.

PdPc (Pengajaran dan Pemudahcaraan) Bahasa Melayu Tahun 6 (SB)

Rekod PdPc (Pengajaran dan Pemudahcaraan) Bahasa Melayu Tahun 6 (SB)

Rekod PdPc (Pengajaran dan Pemudahcaraan) Bahasa Melayu Tahun 6 (SB)

.

RPT Bahasa Melayu Tahun 6 (1)

Bahasa Melayu 6 RPT

RPT Bahasa Melayu Tahun 6 (2)

.

RPT Bahasa Melayu Tahun 6 (1)

RPT Bahasa Melayu Tahun 6 (2)

.

Sains (Science) :

RPT Sains Tahun 6

RPT Science DLP Year 6

RPT Sains Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (QR Code)

.

PdPc (Pengajaran dan Pemudahcaraan) Sains Tahun 6 (SB)

Rekod PdPc (Pengajaran dan Pemudahcaraan) Sains Tahun 6 (SB)

Rekod PdPc (Pengajaran dan Pemudahcaraan) Sains Tahun 6 (SB)

.

RPT Sains Tahun 6 (1)

Sains Tahun 6 RPT

RPT Sains Tahun 6 (2)

RPT Science Year 6 (DLP)

.

RPT Sains Tahun 6

.

Matematik (Mathematics) :

RPT Matematik Tahun 6

RPT Mathematics DLP Year 6

.

RPT Matematik Tahun 6 (2)

.

PdPc (Pengajaran dan Pemudahcaraan) Matematik Tahun 6 (SB)

Rekod PdPc (Pengajaran dan Pemudahcaraan) Matematik Tahun 6 (SB)

Rekod PdPc (Pengajaran dan Pemudahcaraan) Matematik Tahun 6 (SB)

.

RPT Matematik Tahun 6 (1)

Matematik Tahun 6 RPT

RPT Matematik Tahun 6 (3)

RPT Matematik Tahun 6 (2)

RPT Mathematics Year 6 (DLP)

.

RPT Matematik Tahun 6 SK

RPT Mathematics DLP Tahun 6

.

Pendidikan Muzik :

RPT Pendidikan Muzik Tahun 6

.

RPT Pendidikan Muzik Tahun 6 (1)

Pendidikan Muzik Tahun 6 RPT

RPT Pendidikan Muzik Tahun 6 (2)

RPT Pendidikan Muzik Tahun 6 (1)

.

Pendidikan Seni Visual :

RPT PSV Tahun 6

.

RPT PSV Pendidikan Seni Visual Tahun 6 (1)

RPT PSV Pendidikan Seni Visual Tahun 6 (2)

RPT PSV Tahun 6.

.

Reka Bentuk dan Teknologi :

RPT RBT Tahun 6

.

RPT RBT Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 6 (1)

RPT RBT Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 6 (2)

RPT RBT Tahun 6

.

Sejarah :

RPT Sejarah Tahun 6

.

RPT Sejarah Tahun 6 (1)

Sejarah Tahun 6 RPT

RPT Sejarah Tahun 6 (2)

RPT Sejarah Tahun 6

.

Teknologi Maklumat dan Teknologi :

RPT TMK Teknologi Malumat dan Komunikasi Tahun 6 (1)

TMK Teknologi Maklumat dan Komunikasi 6 RPT

RPT TMK Teknologi Maklumat dan Komunikasi Tahun 6 (2)

RPT TMK Tahun 6

.

Pendidikan Jasmani + Pendidikan Kesihatan :

RPT Pendidikan Jasmani Tahun 61

RPT Pendidikan Kesihatan Tahun 6

.

RPT PJ Pendidikan Jasmani Tahun 6 (1)

PJ Pendidikan Jasmani Tahun 6 RPT

RPT PJ Pendidikan Jasmani Tahun 6 (2)

.

RPT PK Pendidikan Kesihatan Tahun 6 (1)

PK Pendidikan Kesihatan Tahun 6 RPT

RPT PK Pendidikan Kesihatan Tahun 6 (2)

.

RPT PK Tahun 6 

RPT PJ Tahun 6

.

Pendidikan Moral :

RPT Pendidikan Moral Tahun 6

.

RPT Pendidikan Moral Tahun 6 (1)

Pendidikan Moral Tahun 6 RPT

RPT Pendidikan Moral Tahun 6 (2)

RPT Pendidikan Moral Tahun 6

.

Pendidikan Islam :

RPT Pendidikan Islam Tahun 6

.

RPT Pendidikan Islam Tahun 6 (Bahagian 1)

RPT Pendidikan Islam Tahun 6 (Bahagian 2)

.

RPT Pendidikan Islam Tahun 6 (1)

RPT Pendidikan Islam Tahun 6 (2)

…………………………………………………………………………………………….

Juga :

Tahun 6 

.

Koleksi RPT KSSR Tahun 6 (B Arab, B Cina)

Koleksi RPT KSSR Tahun 6 (B Tamil)

Koleksi RPT KSSR Tahun 6 (P Moral, PSV, RBT)

Koleksi RPT KSSR Tahun 6 (B Inggeris, B Iban, B Kadazandusun)

.

Koleksi RPT KSSR Tahun 6 (B Melayu)

Koleksi RPT KSSR Tahun 6 (Matematik, Muzik)

Koleksi RPT KSSR Tahun 6 (P Islam, P Jasmani, P Kesihatan)

.

Koleksi RPT KSSR Tahun 6 (Sains)

Koleksi RPT KSSR Tahun 6 (Sejarah, TMK)

…………………………………………………………………………………………….

.

***  Akan Dikemaskinikan

…………………………………………………………………………………………….

Tingkatan Peralihan :

.

Bahasa Melayu :

RPT Bahasa Melayu Tingkatan Peralihan

.

Pendidikan Seni Visual :

RPT PSV Tingkatan Peralihan (1)

RPT PSV Tingkatan Peralihan

.

Amalan Bahasa Melayu :

RPT ABM Tingkatan Peralihan

RPT ABM 1 (Tema 1 dan 4)

RPT ABM 2 (Tema 2 dan 3)

…………………………………………………………………………………………….

Tingkatan 1 :

.

Bahasa Melayu :

RPT Bahasa Melayu Tingkatan 1

RPT Bahasa Melayu Tingkatan 1 KSSM

Rekod PdPc (Pengajaran dan Pemudahcaraan) PT3 KSSM Bahasa Melayu Tingkatan 1 (SB)

.

RPT Bahasa Melayu Tingkatan 1

RPT Bahasa Melayu KSSM Tingkatan 1 (1)

.

Bahasa Inggeris (English) :

RPT (SOW) Form 1 English

SOW Scheme Of Work Form 1 English

PT3 KSSM English Form 1 Scheme Of Work And Suggested Activities (Bahasa Inggeris Tingkatan 1) (SB)

.

Matematik (Mathematics) :

RPT Matematik Tingkatan 1 KSSM SMKUT

RPT Matematik Tingkatan 1 KSSM

RPT Matematik Tingkatan 1 (SMKB)

.

RPT Mathematics Form 1 (SMKB)

RPT Form 1 Mathematics (SSSM)

.

Rekod PdPc (Pengajaran dan Pemudahcaraan) KSSM Matematik Tingkatan 1 (SB)

RPT Matematik Tingkatan 1 (dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris)

.

RPT dan Ringkasan RPT Matematik Tingkatan 1

RPT Matematik Tingkatan 1 (1)

RPT Matematik Tingkatan 1 (2)

.

Sains (Science) :

RPT Sains Tingkatan 1 KSSM (1)

RPT Sains Tingkatan 1 KSSM (2)

RPT Sains Tingkatan 1 (Hafishah)

RPT Sains Tingkatan 1

.

Rekod PdPc (Pengajaran dan Pemudahcaraan) Harian PT3 KSSM Sains Tingkatan 1 (SB)

Scheme Of Work And Suggested Activities PT3 KSSM Science Form 1 (SB)

.

RPT Sains Tingkatan 1

RPT Sains Tingkatan 1 Edit BM

RPT Sains Tingkatan 1 Edit English

.

Sejarah :

RPT Sejarah Tingkatan 1 (Sekolah Kumpulan A)

RPT Sejarah Tingkatan 1 (Sekolah Kumpulan B)

RPT Sejarah Tingkatan 1 KSSM (CHL)

Rekod PdPc (Pengajaran dan Pemudahcaraan) Harian PT3 KSSM Sejarah Tingkatan 1 (SB)

.

2021 Tingkatan 1 RPT Sejarah (Sekolah Kumpulan A) (.docx)

2021 Tingkatan 1 RPT Sejarah (Sekolah Kumpulan A) (.pdf)

2021 Tingkatan 1 RPT Sejarah (Sekolah Kumpulan B) (.docx)

2021 Tingkatan 1 RPT Sejarah (Sekolah Kumpulan B) (.pdf)

.

RPT Sejarah Tingkatan 1 Zon A

RPT Sejarah Tingkatan 1 Zon B Edited

. 

Geografi :

RPT Geografi Tingkatan 1 KSSM

RPT Geografi Tingkatan 1 KSSM (QR-Code)

Rekod PdPc (Pengajaran dan Pemudahcaraan) Harian PT3 KSSM Geografi Tingkatan 1 (SB) 

.

Reka Bentuk dan Teknologi :

Rekod PdPc (Pengajaran dan Pemudahcaraan) KSSM RBT (Reka Bentuk dan Teknologi) Tingkatan 1 (SB) 

.

Asas Sains Komputer :

RPT ASK Asas Sains Komputer Tingkatan 1

.

Pendidikan Moral :

RPT Pendidikan Moral Tingkatan 1 KSSM

RPT Pendidikan Moral Tingkatan 1 

RPT Pendidikan Moral Tingkatan 1

RPT Pendidikan Moral KSSM Tingkatan 1

.

Pendidikan Seni Visual :

RPT PSV KSSM Tingkatan 1

RPT PSV Tingkatan 1

…………………………………………………………………………………………….

Juga :

Tingkatan 1

Koleksi RPT KSSM Tingkatan 1 (B Melayu, B Arab)

Koleksi RPT KSSM Tingkatan 1 (Matematik, Geografi)

Koleksi RPT KSSM Tingkatan 1 (P Islam, PJK)

Koleksi RPT KSSM Tingkatan 1 (P Moral, PSV)

Koleksi RPT KSSM Tingkatan 1 (Sains, Sejarah)

…………………………………………………………………………………..

Tingkatan 2 : 

.

Bahasa Melayu :

RPT Bahasa Melayu Tingkatan 2

RPT Bahasa Melayu Tingkatan 2

RPT Bahasa Melayu KSSM Tingkatan 2

.

Rekod PdPc (Pengajaran dan Pemudahcaraan) PT3 KSSM Bahasa Melayu Tingkatan 2 (SB)

PdPc (Pengajaran dan Pemudahcaraan) Bahasa Melayu Tingkatan 2 (SB)

.

Bahasa Inggeris (English) :

RPT (SOW) Form 2 English

SOW Scheme Of Work Form 2 English

PT3 KSSM English Form 2 Scheme Of Work And Suggested Activities (Bahasa Inggeris Tingkatan 2) (SB) 

.

Matematik (Mathematics) :

RPT Matematik Tingkatan 2 KSSM

RPT Matematik Tingkatan 2 (SMKB)

RPT Mathematics Form 2 (SMKB)

.

RPT Matematik Tingkatan 2 KSSM

RPT Mathematics DLP Form 2 KSSM

Rekod PdPc (Pengajaran dan Pemudahcaraan) KSSM Matematik Tingkatan 2 (SB)

.

RPT Matematik Tingkatan 2 (dalam Bahasa Melayu)

RPT Matematik Tingkatan 2 (dalam Bahasa Inggeris)

RPT dan Ringkasan RPT Matematik Tingkatan 2

.

RPT Matematik Tingkatan 2

RPT Matematik KSSM Tingkatan 2

RPT Mathematics DLP Form 2

.

Sains (Science) :

RPT Sains Tingkatan 2 KSSM (Sekolah Kumpulan A)

RPT Sains Tingkatan 2 KSSM (Sekolah Kumpulan B)

RPT Sains Tingkatan 2

RPT Science Form 2 DLP

.

Rekod PdPc (Pengajaran dan Pemudahcaraan) Harian PT3 KSSM Sains Tingkatan 2 (SB)

Scheme Of Work And Suggested Activities PT3 KSSM Science Form 2 (SB)

.

Ringkasan RPT Sains Tingkatan 2

RPT Sains Tingkatan 2

.

RPT Sains KSSM Tingkatan 2

RPT Science KSSM Form 2

RPT Sains Tingkatan 2 (Ringkasan)

RPT Science Form 2 (Yearly Lesson Plan).

.

Sejarah :

RPT Sejarah Tingkatan 2 (Sekolah Kumpulan A)

RPT Sejarah Tingkatan 2 (Sekolah Kumpulan B)

RPT Sejarah Tingkatan 2 KSSM (CHL)

Rekod PdPc (Pengajaran dan Pemudahcaraan) Harian PT3 KSSM Sejarah Tingkatan 2 (SB)

.

Tingkatan 2 RPT Sejarah (Sekolah Kumpulan A)

Tingkatan 2 RPT Sejarah (Sekolah Kumpulan B)

RPT Sejarah Tingkatan 2

RPT Sejarah Tingkatan 2

.

RPT Sejarah Tingkatan 2 Zon A

RPT Sejarah Tingkatan 2 Zon B Edited

. 

Geografi :

RPT Geografi Tingkatan 2 KSSM

RPT Geografi Tingkatan 2 KSSM (QR-Code)

Rekod PdPc (Pengajaran dan Pemudahcaraan) Harian PT3 KSSM Geografi Tingkatan 2 (SB)

.

Reka Bentuk dan Teknologi :

Rekod PdPc (Pengajaran dan Pemudahcaraan) KSSM RBT (Reka Bentuk dan Teknologi) Tingkatan 2 (SB)

. 

Pendidikan Moral :

RPT Pendidikan Moral Tingkatan 2 KSSM

RPT Pendidikan Pendidikan Moral Tingkatan 2

RPT Pendidikan Moral Tingkatan 2

RPT Pendidikan Moral Tingkatan 2 KSSM

.

Pendidikan Seni Visual

RPT PSV KSSM Tingkatan 2

RPT PSV Tingkatan 2 KSSM

…………………………………………………………………………………………….

Juga :

Tingkatan 2

Koleksi RPT KSSM Tingkatan 2 (B Melayu, Geografi)

Koleksi RPT KSSM Tingkatan 2 (Matematik, P Islam)

Koleksi RPT KSSM Tingkatan 2 (P Moral, PJK)

.

Koleksi RPT KSSM Tingkatan 2 (PSV, RBT)

Koleksi RPT KSSM Tingkatan 2 (Sains, Sejarah)

…………………………………………………………………………………………….

Tingkatan 3 :

.

Bahasa Melayu :

RPT Bahasa Melayu Tingkatan 3 (1)

RPT Bahasa Melayu Tingkatan 3 (2)

RPT Bahasa Melayu Tingkatan 3

RPT Bahasa Melayu KSSM Tingkatan 3

.

Rekod PdPc (Pengajaran dan Pemudahcaraan) PT3 KSSM Bahasa Melayu Tingkatan 3 (SB)

RPT Bahasa Melayu Tingkatan 3

.

Bahasa Inggeris (English) :

RPT (SOW) Form 3 English

PT3 KSSM English Form 3 Scheme Of Work And Suggested Activities (Bahasa Inggeris Tingkatan 3) (SB)

English Secondary Scheme of Work Form 3 (SOW)

English Secondary Scheme of Work Form 3

.

Matematik (Mathematics) :

RPT Matematik Tingkatan 3 KSSM (1)

RPT Matematik Tingkatan 3 KSSM (2)

RPT Matematik Tingkatan 3 (SMKB)

.

RPT Matematik Tingkatan 3

RPT Mathematics Form 3 (SMKB)

RPT Mathematics Form 3

.

Rekod PdPc (Pengajaran dan Pemudahcaraan) KSSM Matematik Tingkatan 3 (SB)

RPT Mathematics Form 3 (SESMA)

RPT Form 3 Mathematics (SMKDU)

.

RPT Matematik Tingkatan 3 (dalam Bahasa Melayu)

RPT Matematik Tingkatan 3 (dalam Bahasa Inggeris)

RPT dan Ringkasan RPT Matematik Tingkatan 3

RPT Matematik Tingkatan 3

.

Sains (Science) :

RPT Sains Tingkatan 3 KSSM

RPT Sains Tingkatan 3 (Sekolah Kumpilan A)

RPT Sains Tingkatan 3

.

Rekod PdPc (Pengajaran dan Pemudahcaraan) Harian PT3 KSSM Sains Tingkatan 3 (SB)

Scheme Of Work And Suggested Activities PT3 KSSM Science Form 3 (SB)

.

RPT Sains Tingkatan 3

RPT Sains Tingkatan 3

RPT Science Form 3 (English Version)

.

Sejarah :

RPT Sejarah Tingkatan 3 KSSM (CHL)

Rekod PdPc (Pengajaran dan Pemudahcaraan) Harian PT3 KSSM Sejarah Tingkatan 3 (SB)

.

Tingkatan 3 RPT Sejarah (Sekolah Kumpulan A)

Tingkatan 3 RPT Sejarah (Sekolah Kumpulan B)

RPT Sejarah Tingkatan 3 Zon A

RPT Sejarah Tingkatan 3 Zon B Edited

.

Geografi :

RPT Geografi Tingkatan 3 KSSM (QR-Code)

Rekod PdPc (Pengajaran dan Pemudahcaraan) Harian PT3 KSSM Geografi Tingkatan 3 (SB) 

.

Reka Bentuk dan Teknologi :

Rekod PdPc (Pengajaran dan Pemudahcaraan) KSSM RBT (Reka Bentuk dan Teknologi) Tingkatan 3 (SB) 

.

Pendidikan Moral :

RPT Pendidikan Moral Tingkatan 3 KSSM (1)

RPT Pendidikan Moral Tingkatan 3 KSSM (2)

.

RPT Pendidikan Pendidikan Moral Tingkatan 3

RPT Pendidikan Moral Tingkatan 3

RPT Pendidikan Moral KSSM Tingkatan 3

.

Pendidikan Seni Visual :

RPT PSV KSSM Tingkatan 3

RPT PSV KSSM Tingkatan 3

.

Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan :

RPT KSSM PJK Tingkatan 3

…………………………………………………………………………………………….

Juga :

Tingkatan 3

Koleksi RPT KSSM Tingkatan 3 (B Melayu, B Inggeris)

Koleksi RPT KSSM Tingkatan 3 (Matematik, Geografi)

Koleksi RPT KSSM Tingkatan 3 (P Islam, PJK)

.

Koleksi RPT KSSM Tingkatan 3 (Sains, P Moral)

Koleksi RPT KSSM Tingkatan 3 (Sejarah)

…………………………………………………………………………………………….

.

***  Akan Dikemaskinikan

…………………………………………………………………………………..

Tingkatan 4 

.

Bahasa Melayu :

RPT Bahasa Melayu Tingkatan 4

RPT Bahasa Melayu T Tingkatan 4

RPT Bahasa Melayu KSSM Tingkatan 4 (1)

RPT Bahasa Melayu KSSM Tingkatan 4 (2)

.

Bahasa Inggeris (English) :

RPT (SOW) Form 4 English

RPT Bahasa Inggeris Tingkatan 4

English Secondary Scheme of Work Form 4 (SOW)

English Secondary Scheme of Work Form 4

.

Sejarah

RPT Sejarah Tingkatan 4 KSSM (CHL)

.

Matematik (Mathematics) :

RPT Matematik Tingkatan 4 KSSM

Aktiviti PAK21 (Pembelajaran Abad Ke-21) Matematik Tingkatan 4 (SB)

.

RPT Matematik KSSM Tingkatan 4

RPT dan Ringkasan RPT Matematik Tingkatan 4

RPT Matematik Tingkatan 4 (1)

RPT Matematik Tingkatan 4 (2)

RPT Mathematics Form 4 (Yearly Lesson Plan)

.

Matematik Tambahan :

RPT Additional Mathematics Form 4

RPT Matematik Tambahan Tingkatan 4

Aktiviti PAK21 (Pembelajaran Abad Ke-21) Matematik Tambahan Tingkatan 4 (SB)

.

Fizik (Physics) :

RPT Fizik Tingkatan 4 KSSM

RPT Form 4 Physics KSSM

RPT (SOW) Form 4 Physics KSSM (SMJKPP)

.

RPT Fizik KSSM Tingkatan 4

RPT Physics Form 4

.

Sains (Science) :

RPT Sains Tingkatan 4 KSSM (Azzah)

Science Yearly Lesson Plan Form 4

.

RPT Sains KSSM Tingkatan 4 (1)

RPT Sains KSSM Tingkatan 4 (2)

RPT Science Form 4 (Yearly Lesson Plan)

.

Pendidikan Islam :

RPT Pendidikan Islam KSSM Tingkatan 4

.

Pendidikan Moral :

RPT Pendidikan Moral Tingkatan 4 KSSM

RPT Pendidikan Moral Tingkatan 4 (1)

RPT Pendidikan Moral Tingkatan 4 (2)

RPT Pendidikan Moral Tingkatan 4 (3)

RPT Pendidikan moral Tingkatan 4 (4)

.

Pendidikan Seni Visual :

RPT Pendidikan Seni Visual Tingkatan 4

RPT PSV KSSM Tingkatan 4 (1)

RPT PSV KSSM Tingkatan 4 (2)

.

Tasawwur Islam :

RPT Tasawwur Islam Tingkatan 4

…………………………………………………………………………………………….

Juga :

Tingkatan 4

Koleksi RPT KSSM Tingkatan 4 (B Inggeris, Biologi)

Koleksi RPT KSSM Tingkatan 4 (Kimia, Geografi)

Koleksi RPT KSSM Tingkatan 4 (Matematik, Matematik Tambahan)

Koleksi RPT KSSM Tingkatan 4 (P Moral, P Muzik)

.

Koleksi RPT KSSM Tingkatan 4 (Perniagaan, Sains Komputer)

Koleksi RPT KSSM Tingkatan 4 (Sains, Sejarah)

Koleksi RPT KSSM Tingkatan 4 (Fizik)

…………………………………………………………………………………………….

Tingkatan 5 :

.

Bahasa Melayu :

RPT Bahasa Melayu Tingkatan 5

RPT Bahasa Melayu T Tingkatan 5

RPT Bahasa Melayu T Tingkatan 5 (SPM 2020)

.

Bahasa Inggeris (English) :

RPT (SOW) Form 5 English

SOW Form 5 English

SOW Form 5 English

.

Sejarah

RPT Sejarah Tingkatan 5 KSSM (CHL)

.

Matematik (Mathematics) :

RPT Matematik Tingkatan 5 KSSM

Aktiviti PAK21 (Pembelajaran Abad Ke-21) Matematik Tingkatan 5 (SB)

.

RPT Matematik KSSM Tingkatan 5

RPT dan Ringkasan RPT Matematik Tingkatan 5

RPT Matematik Tingkatan 5

RPT Mathematics Form 5

.

Matematik Tambahan :

RPT Matematik Tambahan Tingkatan 5 KSSM

RPT Matematik Tambahan Tingkatan 5 (1)

RPT Matematik Tambahan Tingkatan 5 (2)

Aktiviti PAK21 (Pembelajaran Abad Ke-21) Matematik Tambahan Tingkatan 5 (SB)

.

Fizik (Physics) :

RPT Fizik Tingkatan 5 (1)

RPT Fizik Tingkatan 5 (2)

RPT Form 5 Physics KSSM

.

Kimia (Chemistry) :

RPT Kimia Tingkatan 5 2020

.

Sains (Science) :

RPT Sains Tingkatan 5 KSSM

RPT Science Form 5 KSSM (Versi BI)

.

RPT Sains KSSM Tingkatan 5 (Azzah)

RPT Sains Tingkatan 5 Sains

RPT Science Form 5 (Yearly Lesson Plan) (1)

RPT Science Form 5 (Yearly Lesson Plan) (2)

.

Pendidikan Moral :

RPT Pendidikan Moral Tingkatan 5 KSSM

RPT Pendidikan Moral Tingkatan 5 KSSM (1)

RPT Pendidikan Moral Tingkatan 5 KSSM (2)

RPT Pendidikan Pendidikan Moral Tingkatan 5

RPT Pendidikan Moral  Tingkatan 5

.

Pendidikan Seni Visual :

RPT Pendidikan Seni Visual Tingkatan 5

RPT PSV Tingkatan 5

.

Pendidikan Islam :

RPT Pendidikan Islam Tingkatan 5 (1)

RPT Pendidikan Islam Tingkatan 5 (2)

RPT Pendidikan Islam Tingkatan 5

.

Sivik :

RPT Sivik Tingkatan 5.

.

Tasawwur Islam :

RPT Tasawwur Islam Tingkatan 5

…………………………………………………………………………………………….

Juga :

Tingkatan 5

Koleksi RPT KSSM Tingkatan 5 (B Inggeris, B Melayu)

Koleksi RPT KSSM Tingkatan 5 (Biologi, Ekonomi)

Koleksi RPT KSSM Tingkatan 5 (Fizik, Geografi)

Koleksi RPT KSSM Tingkatan 5 (Matematik, Matematik Tambahan)

.

Koleksi RPT KSSM Tingkatan 5 (P Islam, P Sivik & Kewarganegaraan)

Koleksi RPT KSSM Tingkatan 5 (Perniagaan, PJPK)

Koleksi RPT KSSM Tingkatan 5 (Sains, Sejarah)

…………………………………………………………………………………………….

.

***  Akan Dikemaskinikan

…………………………………………………………………………………..

.

.

…………………………………………………………………………………..

.

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang.

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

.

8 thoughts on “Koleksi RPT (Rancangan Pengajaran Tahunan)”

Write a Comment