You dont have javascript enabled! Please enable it! Kupasan Mutu Jawapan Soalan Sebenar SPM 2021 dan SPM 2020 - Bumi Gemilang

.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Koleksi Nota Ringkas Semua Subjek Mengikut Bab dan Topik

.

→ → Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → SPM 2023, Tingkatan 5 (Tahun 2023) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

Kupasan Mutu Jawapan Soalan Sebenar SPM 2021 dan SPM 2020

.

.

Kupasan Mutu Jawapan Soalan Sebenar SPM 2021 dan SPM 2020

Kupasan Mutu Jawapan (KMJ) SPM 2021 dan SPM 2020 mengandungi maklumat tentang prestasi calon dalam sebilangan besar mata pelajaran SPM 2021 dan SPM 2020.

Kupasan terhadap prestasi calon dilengkapi dengan penjelasan tentang prestasi terperinci bagi setiap soalan SPM 2021 dan SPM 2020.

Ulasan prestasi terperinci setiap soalan disusuli dengan pernyataan tentang kekuatan dan kelemahan calon dalam menjawab soalan serta kesilapan yang sering kali ditemui.

.

KMJ disediakan oleh panel yang terdiri daripada Ketua Pemeriksa, Ketua Pemeriksa Bersama dan Ketua Pasukan mata pelajaran berkenaan dengan mengambil kira maklumat daripada semua pemeriksa di bawahnya.

.

……………………………………………………………………………………………..

Kupasan Mutu Jawapan Soalan Sebenar SPM 2021 :

.

.

.

.

……………………………………………………………………………………………..

Kupasan Mutu Jawapan Soalan Sebenar SPM 2020 :

.

.

……………………………………………………………………………………………..

.

Untuk

Kupasan Mutu Jawapan Soalan Sebenar SPM Tahun-Tahun Lain :

.

.

Write a Comment